nyhet - Peisselskabet AS

gasspeiser
gasspeiser
Stilfullt, virkningsfullt og
Du trenger ikke bære ved,
driftsikkert. Gasspeisene er utviklet
og du slipper å fjerne asken.
både for varme og hygge og for å
Likevel har du et peisbål som gir
blende inn i kresne kunders krav til
varme og stemning akkurat når du
design.
måtte ønske det. Peiskosen blir ikke
Det er bare å trykke på en bryter
mindre av at det er lettvint.
på veggen. Eller på en knapp på
Dårlig trekk er ikke noe problem
fjernkontrollen, så kan du sette
med en gasspeis. Og fordi for-
deg tilbake og nyte bålet på
brenningsluften hentes utenfra, og
peisen. Når du forlater rommet kan
alle avgasser ledes ut av huset,
du bare slå av peisen på samme
påvirkes ikke kvaliteten på inne-
måte. Så enkelt er det.
luften. Gasspeisene brenner rent,
En peis du tenner
like enkelt som en
lyspære
med opptil 90 % virkningsgrad, så
du forurenser ikke nærmiljøet ditt
med røyk og sotpartikler. Spesielt i
byene våre er dette viktig.
Effektiv og ren
forbrenning uten
sot og røyk
3
Direct-Vent
Bakuttak
Topputtak
Vertikalt avtrekk
Avgasser
Konveksjonvarme
Strålevarme
Avgasser
Forbrenningsluft
Utvendigvegg
Vifte (tilvalg)
Er du opptatt av et godt inneklima
Gasspeisene har de
i boligen din så er valget av en
desidert laveste lokale
Direct-Vent gasspeis fra Peissel-
miljøbelastningene av alle typer
skabet det riktige valget.
peiser. Forurensing innendørs er
Et fullstendig lukket system og
lukket forbrenning som henter all
forbrenningsluft utenfra og som
Forbrenningsluft
Rom luft
teknologi
fører 100 % av røykgassene ut
Utvendigvegg
Vifte (tilvalg)
av
boligen.
Fungerer
dermed
også helt eliminert med en DirectVent gasspeis fra Peisselskabet.
Gasspeisene har markedets høyeste
virkningsgrad, de kan benyttes
akkurat når man trenger det.
uavhengig av ventilasjonsanlegg,
De virker uavhengig av elektrisitet
undertrykk og andre forhold som
og derfor spesielt egnet som opp-
kjennetegner godt isolerte og tette
varming i de kaldeste periodene
boliger.
når belastningen på strømnettet er
At pipen kan avsluttes ut av fasadevegg gjør det mulig å installere peis
i nær sagt hvilken som helst del av
boligen. Virker ved strømbrudd.
ET SUNT HJEM HAR ET
GODT INNEKLIMA
størst. Våre gasspeiser gir den mest
intensive utnyttelsen av energien
og er den sikreste og sunneste
peisløsning for din bolig.
Forbrenningen foregår lukket, det
er ingen åpen ild eller peisdører
som kan åpnes. Gasspeisene kan
enkelt brukes av alle.
Miljø og sikkerhet
5
venstre | visionline
TM
superior1100 RD,
med STORE hvite steiner
visionline
TM
superior
1100
En helt ny serie gasspeiser med
Ønskes mer varme så får du
helt unike egenskaper. Med en
selvsagt det også med en ytterst
gasspeis fra VISIONLINE Superior
effektiv forbrenning og høy virknings-
1100 serien får du det ypperste av
grad. Oppvarming og hygge etter
design, kvalitet og opplevelse med
behov – fra 2-10 kw – betjenes enkelt
revolusjonerende teknologi spesielt
med fjernkontrollen. VISIONLINE
egnet og tilpasset det norske
Superior 1100 serien egner seg
marked.
spesielt bra til gassflaskeanlegg.
Velg blant hele åtte modeller alle
Andre fordeler med VISIONLINE
med det patenterte 3-delte brenner-
Superior 1100 er at de kun er
systemet som gir komfort og bruker-
30 cm dype og de har et veldig
vennlighet etter alle behov også når
fleksibelt avgass / pipesystem. Direct
man ønsker hygge og ikke for mye
Vent gasspeiser er mer aktuelt enn
varme. En VISIONLINE Superior
noensinne da åpne gasspeiser
1100 kan enkelt innstilles til lavt
skaper store problemer i godt isolerte
forbruk og allikevel har den et
boliger.
TM
TM
fantastisk flammebilde.
TM
TM
nyhet
VISIONLINE SUPERIOR 1100
TM
peisene kan brennes med kun
midtflamme som reduserer
gassforbruk dramatisk.
Vedkubber eller steiner
”Fiber stone” leveres i hvite, sorte
eller grå, og store, medium eller
små steiner. En kombinasjon er
også mulig om du måtte ønske det.
6
7
visionline
superior1100
TM
vinkel
venstre
høyre | visionline
TM
superior1100 LC,
med blandete steIner, hvite og grå
8
9
visionline
superior1100
TM
vinkel
høyre
venstre | visionline
10
TM
superior1100 RC, med kubber
11
visionline
superior1100
TM
3 sidet 2|3
under | visionline
TM
superior1100 RD 2|3,
med blandete steIner, hvite og grå
nyhet
12
13
3 sidet 1|3
HØYRE | visionline
visionline
superior1100
TM
TM
superior11001|3, med Hvite steIner
14
15
3 sidet
visionline
superior1100
TM
venstre |
visionline superior1100 B,
TM
med kubber
16
17
visionline
superior1100
TM
gjen nomgående
høyre |
visionline superior1100 ST,
TM
med sorte steIner
18
19
soho
I små rom og mindre leiligheter
kan det fort bli for varmt med
en Heat&Glo gasspeis i normal
størrelse. Derfor har de laget en
liten peis som avgir mindre varme,
men gir deg alikevel ekte peisfølelse i moderne design.
Med dybde på bare 29 cm er det
heller ingen sak å finne plass til en
Soho. Soho har også usedvanlig
lavt gassforbruk. Justerbar effekt
fra 2-3,5 kW.
Soho kan leveres med Studio front
i sort, børstet stål eller børstet stål /
glass. Velg mellom steinbunn / speil
eller vedkubber.
moderne design
20
21
under | soho med studio front
i stål og glass
22
soho stål|glass
23
soho sort
over | soho med studio front i sort
24
stål
over | soho med studio
front i stål
25
Nyhet SL 350 kommer med ny og moderne brenner som gir flere valgmuligheter.
Velg blant flere typer steiner eller vedkubber. Du kan også velge å ha sorte glassplater inne
i gasspeisen som gir et fantastisk flammebilde.
sl350
Less is more, er det noe som heter.
sl350 er ikke uten grunn den mest
solgte peisen fra Heat&Glo.
Kompakt og virkningsfull gasspeis
med stort peisbål. Godkjent for
kontinuerlig drift. Justerbar effekt
fra 3-4,7 kW og har markedets
høyeste virkningsgrad. Og dette
selv om den opptar liten plass i
rommet.
Kan utstyres med termostat, vifte
og fjernkontroll. Barnesikring er
standard. Monteres på rettvegg
eller i hjørne. Denne peisinnsatsen
har et rikt utvalg av utformingsmuligheter.
plasseringsvennlig
26
27
sl 350
stål|skifer
venstre | sl 350, Modern omramming i børstet stål
og innvendig ramme i børstet stål
under | sl 350, Modern omramming i børstet stål
og innvendig ramme i børstet stål
nederst | sl 350 med modern omramming i skifer
28
29
betong
echo | luna
sl 350
under | sl 350 med tradisjon omramming
med lys marmor
sl 350
over over | sl 350
over | sl 350
30
tradisjon
med omramming echo i betong
med omramming luna i betong
31
horisontalxlr
Tidsriktig modell med design og
tilvalgsmulighter for enhver smak
og miljø.
Velg blant flere omrammingsløsninger og flere typer innmat. Miks
og match blant stålomramming,
blank
eller
matt
omramming,
vedkubber eller glassbunn, hvite
steiner eller flerfargede steiner
– her er mulighetene mange for å
sette eget preg på peisen. Gir opp
til 5 kW varme.
32
moderne!
33
under | horisontal xlr med stål ramme
horisontal xlr
34
35
xlr
horisontal
venstre | horisontal xlr med
sort ramme
høyre | horisontal xlr med
sort ramme
36
37
6000tr
Vår største gasspeis. Det gedigne
peisbålet er godt synlig gjennom en
ekstra stor lysåpning. Har markedets høyeste virkningsgrad og avgir
over 8 kW.
Godkjent for kontinuerlig drift og
kan tilkobles kanaler for distribusjon av varmluft til andre rom eller
etasjer. Vifte og barnesikring er
standard. Termostatstyring og fjernkontroll kan leveres som tillegg.
stor og effektiv
venstre | 6000 tr med modern stål omramming
38
39
6000 tr
betong
over | 6000 tr med Luna omramming i betong
40
6000 tr
herregård
over | 6000 tr med herregård omramming og sort granitt
41
paloma
Paloma er både dekorativ og
virkningsfull (77 % virkningsgrad).
Flott flammebilde og buet glassfront gir maksimal peisopplevelse
og innsyn.
Velg blant flere farge alternativer
på glass og omramming. Kan
benyttes
med
topputtak
eller
bakuttak.
Med Direct-vent teknologi påvirkes ikke kvaliteten på inneluften.
Forbrenningsluft hentes utenfra
og alle avgasser føres ut av huset.
4-5,5 kW
42
Frittstående
gasspeis
43
venstre | paloma green
med grønn glassfront, topputtak og gulvplate
venstre UNDER | paloma med grå glassfront,
pipeuttak bak og gulvplate
paloma
venstre | paloma med betong
omramming, grå glassfront,
pipeuttak bak og gulvplate
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
CNG BY
DATE
750
REV. CNG NOTE
A
195
visionline™
superior110 RD
3
4
1003
A
1230.5
353
5
6
1084 GLASS
B
7
302 GLASS
D
2
3
4
5
6
574
597
144
650
C
1
327.5
1151
B
418.5
GLASS
7
8
E
REV. CNG NOTE
DATE
CNG BY
1084 GLASS
1084 GLASS
302 GLASS
582
574
visionline™
superior110 LC | RC
1200
D
635
C
418.5
GLASS
4"
6-5/8"
A
53
F
heat&glo sl350
327.5
1151
B
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
1
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
± 0.2 mm
ANGULAR: ± 0.2 °
MATERIAL:
mm
THICKNESS:
2
SEE BOM
3
FINISH:
WEIGHT: 73076.94 g
TITLE:
Innovative
Gas
Products
4
231.5
GLASS
DO NOT SCALE DRAWING
1100 GLASS
D
144
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
53
gasspeiser
2
750
måltegninger
C
1
1036
VISI
5
A
1086
E
4"
E
1230.5
582
574
635
418.5
GLASS
6-5/8"
F
MATERIAL:
mm
THICKNESS:
SEE BOM
FINISH:
WEIGHT: 73076.94 g
2
3
Innovative
Gas
Products
4
DO NOT SCALE DRAWING
TITLE:
5
6
1100 GLASS
D
A
PVLS110-RD 8
7
231.5
GLASS
CRG
DRAWN
DATE
REV.
NOTE
24 MayCNG
2013 11:06:04
SCALE:1:10
CNG
BY1 OF 1
SHEET
heat&glo 6000tr
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
± 0.2 mm
ANGULAR: ± 0.2 °
1086
visionline™
superior110 RD 1|3
195
MATERIAL:C
mm
THICKNESS:
SEE BOM
DO NOT SCALE DRAWING
1003
353
DWG NO.
VISION LINE SUPERIOR 110 LEFT CORNER
2
1
PV
DRAWN
3
1084 GLASS
E
B
TITLE:
Innovative
Gas
Products
FINISH:
WEIGHT: 66554.83 g
1036
1230.5
6-5/8"
DATEA3
PRINT DATE :04/06/2013
F
A
4"
REVISION
DWG NO.
VISION LINE SUPERIOR 110 ROOM DIVIDER
53
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
1
LINEAR:
± 0.2 mm
ANGULAR: ± 0.2 °
353
B
750
C
CRG
DATE
4
5
302 GLASS
D
A
4"
THICKNESS:
MATERIAL:
mm
SEE BOM
Innovative
Gas
Products
FINISH:
WEIGHT: 66554.83 g
DO NOT SCALE DRAWING
TITLE:
DWG NO.
VISION LINE SUPERIOR 110 LEFT CORNER
DRAWN
650
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
± 0.2 mm
ANGULAR: ± 0.2 °
597
F
C
574
750
418.5
GLASS
6-5/8"
REVISION
DATE
24 May
B 2013 10:35:51
1230.5
A
E
PVLS110-LC
CRG
353
SCALE:1:10
SHEET 1 OF 1
A3
4"
PRINT DATE :30/05/2013
6-5/8"
4
5
6
7
352.5
GLASS
302 GLASS
8
CNG BY
REV. CNG NOTE
DATE
468.5
F
A
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
1
heat&glo paloma
4
LINEAR:
± 0.2 mm
ANGULAR: ± 0.2 °
1003
A
1230.5
THICKNESS:
MATERIAL:
mm
SEE BOM
visionline
superior110 RD 2|3
C SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
3
2
1036
195
750
3
1084 GLASS
53
2
1
D
353
WEIGHT: 73076.94 g
FINISH:
™
5
DO NOT SCALE DRAWING
E
1084 GLASS
B
Innovative
Gas 7
Products
6
TITLE:
VISIO
REV
302 GLASS
D
4"
6-5/8"
327.5
1151
B
2
SEE BOM
3
Innovative
Gas
Products
FINISH:
DO NOT SCALE DRAWING
4
TITLE:
5
6
DWG NO.
VISION LINE SUPERIOR 110 ROOM DIVIDER ⅓
DRAWN
7
REVISION
REV.ACNG NOTE
PVLS110-RD1-3
CRG
DATE
24 May 2013 11:06:04
8
CNG BY
DATE
E
SCALE:1:10
A3
SHEET 1 OF 1
PRINT DATE :04/06/2013
4"
A
6-5/8"
53
1084 GLASS
635
C
718.5 GLASS
302 GLASS
574
MATERIAL:
mm
WEIGHT: 73076.94 g
582
1
THICKNESS:
418.5
GLASS
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
± 0.2 mm
ANGULAR: ± 0.2 °
650
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
C UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
597
F
574
750
418.5
GLASS
144
2
1
3
4
5
834.5
F
heat&glo SOHO
A
327.5
1151
B
144
1100 GLASS
D
visionline™
superior110 B
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
± 0.2 mm
ANGULAR: ± 0.2 °
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
THICKNESS:
SEE BOM
231.5
GLASS
Innovative
Gas
Products
TITLE:
VISI
353
1230.5
B
582
574
635
6-5/8"
C
418.5
GLASS
4"
MATERIAL:
FINISH:
DO NOT SCALE DRAWING
1086
E
mm
WEIGHT: 73076.94 g
53
D
E
A
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
THICKNESS:
3
MATERIAL:
mm
4
SEE BOM
FINISH:
WEIGHT: 73076.94 g
DO NOT SCALE DRAWING
1100 GLASS
D
5
Innovative
Gas
Products
6
7
TITLE:
231.5
GLASS
DRAWN
8
REV. CNG NOTE
DWG NO.
VISION LINE SUPERIOR 110 ROOM DIVIDER ⅔
PVLS110-RD2-3
CRG
DATE
24 May 2013 11:06:04
CNG BY
REVISION
DATE
4"
A
6-5/8"
SCALE:1:10
C
A3
SHEET 1 OF 1
PRINT DATE :04/06/2013
F
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
± 0.2 mm
ANGULAR: ± 0.2 °
1086
heat&glo horisontal xlr
1036
195
1230.5
750
2
1
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
± 0.2 mm
ANGULAR: ± 0.2 °
53
F
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
1003
THICKNESS:
MATERIAL:
mm
SEE BOM
FINISH:
WEIGHT: 66554.83 g
DO NOT SCALE DRAWING
visionline™
superior110 ST
Innovative
Gas
Products
VISION LINE SUPERIOR 110 BAY
DWG NO.
DRAWN
PVL
CRG
DATE
24
1055 GLASS
353
1103
D
B
TITLE:
E
4"
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
± 0.2 mm
ANGULAR: ± 0.2 °
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
THICKNESS:
mm
WEIGHT: 66554.83 g
DO NOT SCALE DRAWING
MATERIAL:
FINISH:
SEE BOM
Innovative
Gas
Products
TITLE:
VISION LINE SUPERIOR 110 BAY
DWG NO.
DRAWN
597
F
E
650
C
574
750
418.5
GLASS
6-5/8"
REVISION
A
PVLS110-B
CRG
DATE
24 May 2013 10:35:51
4"
SCALE:1:10
SHEET 1 OF 1
6-5/8"
A3
D
46
E
1055 GLASS
1055 GLASS
1103
1217.5
53
PRINT DATE :30/05/2013
F
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
± 0.2 mm
ANGULAR: ± 0.2 °
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
THICKNESS:
mm
WEIGHT: 73076.94 g
DO NOT SCALE DRAWING
MATERIAL:
FINISH:
SEE BOM
Innovative
Gas
Products
TITLE:
VISI
VISIONLINE™ og HEAT&GLO gasspeiser markedsføres av Peisselskabet as:
Telefon 22 55 63 63
e-post: [email protected]
www.peisselskabet.no
WYSIWYGdesign.no
Henrik Ibsens gate 28 i Oslo