Tilbud 10-klasse mat..

Ungdomsskolene i Lørenskog og Stav, Stalsberg og
Sandbekken ungdomsskoler
Lørenskog, 18. juni 2014.
Tilbud til elever i 10. klasse – matematikk og engelsk
Lørenskog og Mailand videregående skoler tilbyr, i samarbeid med Lørenskog kommune,
elever i 10. klasse en mulighet til å ta matematikk og engelsk på Vg1 nivå (forsering av
fag).
Dette er et tilbud til flinke elever som ønsker ekstra faglige utfordringer. Det er en
forutsetning at man har tilstrekkelig kompetanse i faget. Dette avgjøres av
ungdomsskolen.
Det gis kun tre skoletimer undervisning i faget. Ordinære elever får fem
undervisningstimer. Dette krever stor grad av egen innsats og evne til å fullføre avhenger
av elevens kunnskaper, selvstendighet og motivasjon.
Tidspunkt for undervisningen er tirsdager kl. 14.00 – 16.30. Første dag er tirsdag 26.
august.
En elev som velger denne ordningen, vil få elevstatus i faget. Det innebærer at man vil få
standpunktkarakter og være med i det ordinære eksamenstrekket for Vg1. Elevstatus i et
fag får man bare en gang. Det innebærer at det ikke vil være anledning til å ta faget om
igjen som elev. Ønsker man å forbedre karakteren i løpet av videregående kan man
eventuelt gå opp til eksamen som privatist.
Forsering av fag innebærer at eleven vil ha en mulighet til å ta fag på Vg2 nivå, mens de
er elever på Vg1. De videregående skolene vil så langt det lar seg gjøre, legge til rette for
at dette skal være mulig.
Regelverket åpner også for opplæring i andre Vg1 fag. Elevene vil i tilfelle følge ordinære
klasser. Ta kontakt med skolen dersom dette skulle være av interesse.
Vi inviterer til et informasjonsmøte for elever og foresatte tirsdag 19. august kl. 18.0019.00 på Mailand vgs for engelsk og på Lørenskog vgs for matematikk.
Vi ber ungdomsskolene om å informere aktuelle elever og foresatte, og gi oss
tilbakemelding, gjerne per e-post på antall interesserte elever.
Med vennlig hilsen
Odin Tellesbø
Assisterende rektor
[email protected]
Trond Ekstrøm
Studieleder
[email protected]