Se bruksanvisning

Roomba
®
Støvsugerrobot
Eierveiledning
Kjære Roomba-eier,
Hvordan komme i gang
Takk for at du har valgt en ny generasjon iRobot Roomba støvsugerrobot. Du slutter deg til et
veldig spesielt samfunn av mennesker - 7.5 millioner verden over, og økende - som oppdager
hvor nyttig, behagelig og rett frem det å ha en hjemmerobot er. Faktisk har eiere en tendens til å
bli så glad i sin Roomba at de til og med gir dem kjælenavn.
Før du bruker din Roomba for første gang,
snu den opp ned og fjern batteri- fliken. Bruk
Home BaseTM til å lade batteriet over natten.
Lad Roomba i minst 16 timer når den brukes for
første gang.
Vi er også engasjerte i våre roboter. Ikke overraskende når det å lage roboter er alt vi har gjort i
de 20 årene vi har eksistert.
Nå klør du nok etter å prøve din Roomba men det er verdt å ta en kikk på denne
brukerveiledningen først. På den måten vil den bli enda enklere å bruke og spare deg for enda
mer tid.
Jeg håper du vil ha mange hyggelige erfaringer med din Roomba og på vegne av hele teamet
takker jeg deg for å ha valgt iRobot.
Vennlig hilsen
Colin Angle
Formann, CEO og medstifter, iRobot Corporation
Se etter din iRobot Roomba
Enhver liten bit hjelper
For best resultater, bruk den ofte! Tøm støvbeholderen og rengjør filteret etter hver bruk.
Børstene gjør mye av det harde arbeidet så på samme vis som med en hårbørste, omtrent
en gang i uken er det best å ta dem ut og fjerne hår og lo som samles rundt disse og under
børstelagrene (se diagrammer i avsnittet Viktig vedlikehold).
Forleng batteriets levetid ved å lade det så snart som mulig og ved å lagre din Roomba
plugget i. For langtidslagring, fjern og lagre batteriet på et kjølig, tørt sted.
*Sikkerhet først* Ettersom din Roomba har elektriske deler må den ikke senkes ned i eller
sprayes med vann – rengjør med en tørr klut. Vennligst se viktige sikkerhetsinstruksjoner mot
slutten av denne brukerveiledningen før du bruker produktet ditt for første gang.
Komme i gang | Se etter din Roomba
Forberedelse av ditt
rengjøringsområde
Din Roomba er ganske god til å komme seg
rundt, men den trenger litt hjelp. Teppefrynser
er ikke noe problem men rydd unna rot og løse
kabler. Generelt støv, smuss og skitt er hva den
er der for, men unngå alt vått slik som søl.
Klargjøre Roomba
Først, klargjør Home Base. For å holde din
Roomba on track, still inn Virtual Wall® eller Auto
Virtual Wall, som blokkerer uønskede områder.
Klar til avgang!
Om du har en, still inn ditt trådløse kontrollsenter
eller din fjernkontroll. Ellers, bare start opp din
Roomba manuelt:
• Trykk CLEAN for å skru den på. Du vil høre et
pip og knappen CLEAN vil lyse opp.
• Trykk CLEAN igjen for å starte en
rengjøringssyklus.
• Når den står i HJEMMEBASEN, bare trykk
CLEAN
• For å pause under rengjøring, trykk CLEAN.
• For å gjenoppta, trykk CLEAN igjen.
• For å skru av, trykk og hold knappen CLEAN til lyset slås av.
Deretter kan du bare gå unna og la din Roomba begynne å jobbe. Barn og kjæledyr har en
tendens til å finne Roomba fascinerende så pass på at de forstår at det ikke er et leketøy eller
en inntrenger. De vil snart bli vant til den.
Rengjøringsmoduser og mønster
Roomba bruker iAdapt™ Responsive Cleaning Technology, et avansert, merkebeskyttet
system av programvare og sensorer. iAdapt tillater Roomba å aktivt kontrollere
rengjøringsområdet 64 ganger pr sekund og respondere med mer enn 40 ulike bevegelser
for å rengjøre rommet grundigere.
Virtual Wall® Valgfritt tilbehør for alle modeller
Virtual Walls oppretter en usynlig barriere som din Roomba ikke vil krysse. Det gjør det enkelt å
begrense den til et spesielt rom eller område og å forhindre den fra å komme for nær noe skjørt
eller farlig.
diameter, og deretter tilbake til hvor den startet - en intens, lokal rengjøring for hurtig ordning.
• Hver Virtual Wall trenger to C alkaline batterier
(ikke inkludert).
• Du kan stille inn Virtual Walls til å blokkere en
åpning på opptil to meter. Den skaper en konisk
formet barriere så signalet gradvis blir bredere.
• For best resultater, plasser Virtual Wall på
utsiden av døråpningen du ønsker å blokkere.
Pek pilene på toppen mot åpningen.
Overflater
Manuell Virtual Wall
Roomba modeller 600 og over har 2 rengjøringsmoduser du kan velge mellom:
Clean Mode (rengjøringsmodus) (alle modeller) – Roomba beregner romstørrelsen
automatisk og justerer sin rengjøringstid deretter.
Spot Mode (flekkmodus) (alle modeller) – Roomba vil gå i spiral, omtrent 1 meter i
Din Roomba virker på så godt som alt - tre, teppe, flis, vinyl og linoleum, og justerer seg til
forskjellige gulvtyper. Den oppdager automatisk trapper og andre fall. Den kan stoppe når den
møter runde kanter og kan skli over spesielt glatte overflater. Veldig mørke gulv kan forstyrre
dens sensorer. Roomba er ikke designet for utendørsbruk.
Antiflokesystem
En Roomba vil ikke bli sittende fast i dusker eller frynser. Om den oppdager en floke vil den
automatisk stoppe hovedbørstene og rygge for å frigjøre seg. Den kan lage en klikkende lyd
mens den gjør dette.
Komme i gang | Rengjøringsmoduser & Virtual Walls
• Skru på en Manuell Virtual Wall for hånd ved
starten av rengjøringssyklusen. Den vil avslutte
etter 135 minutter. Hvis strømlyset blinker grønt betyr det at du vil snart trenge nye batterier.
Auto Virtual Wall
Når en Auto Virtual Wall er satt til “AUTO” modus vil strømlyset blinke kontinuerlig for å indikere
at den er på. Når batterinivåene er lave vil Virtual Wall blinke kontinuerlig blinke to ganger for å
indikere at den trenger nye batterier. I AUTO-modus vil batteriene vare i omtrent seks måneder.
For å spare batteriene, skru den til OFF.
Batteri lagring og lading
Hjemmebase
Plasser hjemmebasen på en hard, jevn overflate mot en vegg. Pass på at det er minst 1,2 m fra
eventuelle trapper og at din Roomba har klar bane for å nå den.
Når Roomba er ferdig med rengjøringen vil den returnere til hjemmebasen for å lade. Lyset på
hjemmebasen slutter å blinke og blir grønt når Roomba oppnår en god tilkobling. Deretter vil
Roombas knapp CLEAN pulsere gult for å vise at den lader og den vil skifte til fast grønn igjen
når Roomba er fulladet og klar til å rengjøre igjen!
Fjernkontroll Valgfritt tilbehør for alle Roomba-modeller
Du bruker denne på samme måten som din TV-kontroll, peke og klikke den for å skru din
Roomba på og av, styre den og kontrollere SPOT og ... funksjoner.
• Først, installer 2 AA batterier (ikke inkludert).
• Om du bruker den nær en Virtuall Wall eller hjemmebasen kan den bli forvirret og ikke virke.
• Om den kommer bort, prøv å se på siden av eller under sofaen. (Vel, det virker vanligvis for
TV-kontrollen.)
CLEAN/power
Button
• Pass på at din Roomba er fullt oppladet før hver rengjøringssyklus.
• For maksimalt batteriliv, lagre alltid din Roomba plugget inn.
• Når din Roomba er på hjemmebasen, pass på at hjemmebasens strømlys er på.
• Om du returnerer din Roomba til hjemmebasen / strømkilden etter å ha latt den være
avslått i lengre tid vil den starte en spesiell 16-timers oppdateringsladning og lyset på
CLEAN-knappen vil blinke raskt. Om mulig, ikke avbryt oppdateringsladingen.
• For langtidslagring, lad opp batteriet helt, fjern og lagre det på et kjølig, tørt sted. Når
den er plugget inn eller på hjemmebasen skal du alltid la batteriet være i.
Ladelamper
Lyset på knappen CLEAN indikerer at batteriet lader.
CLEAN-knapp lys
Fast rød
Gul blink
Fast grønn
Rask gul blink
Directional
Buttons
SPOT
Button
Din Roomba er drevet av et oppladbart batteri. Før du bruker din Roomba for første
gang må du lade batteriet over natten.
...
Hva det betyr
Batteri tomt
Lader
Fullt ladet
16-timers oppdateringsladning
Hvordan fjerne ditt batteri (modeller 600 og over)
Button
Hvis du ikke skal bruke din Roomba på en lengre periode anbefaler vi at du fjerner batteriet. For
å få tilgang til batteriet, snu Roomba og fjern sidebørsteskruen sammen med de fire skruene
som holder Roombas bunndeksel på plass.
Eller besøk global.irobot.com for ytterligere instruksjoner eller for å laste ned en detaljert
brukerveiledning.
Batteri lagring og lading |
Ladelamper
Tidsplanlegging for din Roomba modeller 650 og over.
Dette lar deg fortelle din Roomba akkurat når den skal rengjøre, også når du er borte
fra hjemmet.
Stille inn tiden
1. Trykk og hold CLOCK.
2. Mens du holder nede CLOCK, bruk DAY, HOUR og MINUTE knappene til å stille inn tiden.
3. Slipp CLOCK. Din Roomba vil pipe for å indikere at tiden er stilt inn.
Stille inn 12 / 24 timer
1. For å veksle mellom de to visningene, trykk og hold knappene DAY og MINUTE samtidig i 3
sekunder, til Roomba piper og klokken lyser kort opp og indikerer at klokkeformatet er byttet.
Roombas klokke vil veksle tilbake til standard 12 timer (AM/PM) format når Roombas batteri
kobles fra eller er vesentlig utladet.
Stille inn en timeplan
Du kan tidsinnstille din Roomba til å rengjøre en gang daglig, opp til sju ganger i uken. Du må
stille inn tiden før innstilling av en timeplan.
1. Trykk og hold SCHEDULE.
2. Mens du holder nede SCHEDULE, bruk knappene DAY, HOUR og MINUTE for å stille inn
timeplanen.
3. Slipp SCHEDULE. Din Roomba vil pipe for å indikere at timeplanen er stilt inn.
Vise en timeplan
1.Trykk og hold SCHEDULE.
2. Mens du holder nede SCHEDULE, trykk knappen DAY for å se gjennom de planlagte
rengjøringstidene.
3. Slip SCHEDULE.
Slette en timeplan
1.Trykk og hold SCHEDULE.
2. Mens du holder nede SCHEDULE, trykk knappen DAY for å se gjennom de planlagte
rengjøringstidene.
3. Når din Roomba viser den planlagte rengjøringstiden du ønsker å slette, trykk og hold nede
DAY for å slette den. Din Roomba vil pipe for å vise at den har blitt slettet.
4. Slipp SCHEDULE.
Endre en timeplan
1.Trykk og hold SCHEDULE.
2. Mens du holder nede SCHEDULE, trykk knappen DAY for å se gjennom de planlagte
rengjøringstidene.
3. Når din Roomba viser den planlagte rengjøringstiden du ønsker å slette, trykk knappene
HOUR og MINUTE for å gjøre endringen.
4. Slipp SCHEDULE.
Litt vedlikehold holder lenge
For å sikre at din Roomba virker perfekt er det en god ide å gjøre litt jevnlig vedlikehold.
Legg spesielt merke til følgende:
• Se etter de gule og grønne delene - disse er designet for å bli fjernet og rengjort.
• Om mulig bør du tømme støvbeholderen og rengjøre børstene etter hver bruk.
• Overdreven oppsamling av hår kan skade din Roomba eller ditt gulv så rengjør
børstelagrene og børstetoppene jevnlig.
For mer informasjon og for å bestille tilbehør, vennligst besøk
global.irobot.com
Kontrollere og tidsplanlegeg din Roomba |
Jevnlig vedlikehold
Grunnleggende vedlikehold
Tømme støvbeholderen
3. Bruk det medfølgende rengjøringsverktøyet til å
enkelt fjerne hår fra børstehårene ved å dra det
over børsten.
Rengjøre filteret
4. For å rengjøre sidebørsten, bruk et lite
stjerneskrujern for å fjerne skruen fra midten.
Fjern børsten, rengjør, reinstaller.
Du bør gjøre dette etter hver bruk.
Jevnlig rengjøring er viktig og du bør skifte
ut filteret etter to måneders jevnlig bruk.
Trykk ned og fjern filter for å rengjøre.
Rengjøre fronthjulet
1. Trekk bestemt i fronthjulet for å fjerne det.
2. Fjern rusk fra innsiden av hjulbuen.
3. Fjern hjulet fra hjulrommet og tørk rent. Trekk
bestemt for å fjerne akselen og fjern hår som
eventuelt er viklet rundt den.
4. Reinstaller alle deler når fullført. Pass på at hjulet
klikker på plass.
Rengjøre børstene og
tilknyttede deler
1. F
jern børstevernet ved å løfte begge
gule tapper.
Lagre
Rengjøre stupsensorer
Bare tørk av alle fire stupsensoråpninger
med en ren, tørr klut.
2. Fjern og rengjør børstene, børstetoppene
og børstelagrene.
Stupsensor
åpninger
Feilsøking
En gang i blant kan noe gå galt. Men ikke bekymre
deg - det er et tidlig varselsystem.
Din Roomba vil si “uh-oh” og advare deg om hva problemet er.
Feilsøkingslyset vil også blinke. For å gjenta en feilmelding, bare trykk CLEAN.
For mer informasjon kan du enten laste ned en detaljert brukerveiledning på
global.irobot.com eller kontakte din lokale distributør hvis kontaktopplysninger du finner
på denne siden.
Grunnleggende vedlikehold |
Trinn for trinn
Problemer under kjøring
Din Roomba blinker… Din Roomba sier...
Problemer under lading
Sannsynlig årsak Din Roomba sitter fast
Error 1. Flytt Roomba
til en ny plassering, deretter med et hjul hengende
trykk CLEAN for å restarte. ned.
Error 2. Åpne Roombas
børsteholder og rengjør
børstene.
Error 5. Roter Roombas
sidehjul for å rengjøre.
1 blink
hvert
2.
sekund
Pass på at din Roombas
hjul er fast på gulvet. Start
på en ny plassering.
Din Roombas
hovedbørster kan ikke
svinge.
Fjern og rengjør din
Roombas børster.
Din Roombas sidehjul
sitter fast.
Rengjør din Roombas
sidehjul. Skyv dem inn
og ut og sjekk at begge
svinger fritt. Start på en ny
plassering.
Hva man gjør
Din Roombas
Error 6. Flytt Roomba
til en ny plassering, deretter stupsensorer er møkkete
trykk CLEAN for å restarte. eller din Roomba henger
over et fall.
Tørk av din Roombas
stupsensorer med en
tørr klut. Start på en ny
plassering.
Error 7. Roter Roombas
sidehjul for å rengjøre.
Rengjør din Roombas
sidehjul for hår og rusk.
Skyv dem inn og ut og sjekk
at begge svinger fritt.
Start på en ny plassering.
Din Roombas sidehjul
sitter fast.
Error 9. Klapp Roombas
støtfanger for å rengjøre.
Din Roombas støtfanger
er sammentrykt eller
støtfangersensoren er
møkkete.
Klapp raskt på din Roombas
støtfanger flere ganger for å
få bort rusk som kan befinne
seg under.
Error 10. Roter Roombas
sidehjul for å rengjøre.
Din Roombas sidehjul
sitter fast eller dens
støtfanger oppdager
ikke hindringer.
Om din Roomba sirkler på
ett sted, rengjør sidehjulene.
Skyv dem inn og ut og sjekk
at de begge svinger. Om
den ikke sirkulerer på ett
sted kan Roomba være i
et veldig stort rom. Bruk en
Virtual Wall for å opprette et
mindre rengjøringsområde.
Vennligst lad
Roomba.
Din Roombas batteri
er flatt.
Problemløsning |
Plugg din Roomba i
laderen eller plasser den i
hjemmebasen for lading.
Ved kjøring eller lading
Din Roomba Din Roomba viser...
Din Roomba Sannsynlig årsak
blinker…
(modeller 650+) sier…
1 blink Err 1
Ladefeil 1 Din Roombas
batteri er ikke
tilkoblet
Hva man gjør
2 blink
Err 2
Ladefeil 2
Din Roomba
har en ladefeil
La din Roomba
kjøles ned i minst
en time og prøv å
lade igjen.
3 blink
Err 3
Ladefeil 3
Din Roomba
har en ladefeil
Tilbakestill
Roombas
programvare og
prøv å lade igjen.
5 blink
Err 5
Ladefeil 5
Din Roomba
har en ladefeil
Tilbakestill
Roombas
programvare og
prøv å lade igjen.
6 blink
Err 6
Ladefeil 6
Din Roomba
har en ladefeil
La din Roomba
kjøles ned i minst
en time og prøv å
lade igjen.
7 blink
Err 7
Ladefeil 7
Din Roombas
batteri
kjøler ikke
La din Roomba
kjøles ned i minst
en time og prøv å
lade igjen.
Sjekk at du fjernet
fliken fra batteriet.
Fjern bunndekselet
på din Roomba
for å fjerne og
reinstallere batteriet.
Språkvalgmodus
Din Roomba kan gi feilsøkingsmeldinger på engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk,
dansk, svensk, norsk, finsk, polsk, russisk, portugisisk, japansk, koreansk og kinesisk. Så
om du alltid har lurt på hva “Klapp Roombas støtfanger for å rengjøre” er på finsk, har du nå
sjansen til å finne det ut.
Stille inn språket
Standard språk er engelsk. For å endre dette:
1. Skru av din Roomba.
2. Trykk og hold nede CLEAN til den piper og sier gjeldende språk.
3. Slipp CLEAN.
4. Trykk nå CLEAN gjentatte ganger til du hører språket du ønsker.
5. Trykk og hold nede CLEAN for å skru av din Roomba og bekrefte språkvalg.
Hvordan tilbakestille programvaren
Hold nede de to knappene over og under CLEAN samtidig i ti sekunder. Dette vil fjerne alle
planlagte rengjøringstider, tilbakestille klokken og kan løse noen programvareproblemer.
Ofte stilte spørsmål
Hvorfor spinner sidebørsten på min Roomba noen ganger bakover?
Når den blir sittende fast på artikler som teppefrynser eller ledninger kan sidebørsten spinne
sakte eller til og med bakover for å frigjøre seg. Dette kan også oppstå på tykke tepper. Hvis
den gjør dette andre ganger bør du rengjøre børsten.
Hvorfor lager min Roomba noen ganger en dump lyd?
Når Roombas børster treffer på artikler som teppefrynser eller ledninger vil børstene snu retning
i et øyeblikk for å frigjøre seg. Dette lager en dump lyd. Om du hører en dump lyd andre ganger
bør du rengjøre hovedbørstene.
Hvorfor sakker ikke min Roomba ned når den kommer til visse hindre?
Din Roomba identifiserer vanligvis hindringer raskt, noe som lar den sakke ned og forsiktig
berøre hindringen med støtfangeren før den skifter retning. Men den kan være mindre effektiv
til å merke ekstremt mørke overflater eller objekter som er mindre enn 5 cm brede. Så villfarne
flaskekorker, byggeklosser og tamme mus bør holdes langt unna.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
OBS: OVERLAT SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. LAD KUN MED STANDARD
EUROPEISK (220V-240V) UTTAK. Vær alltid påpasselig ved bruk av din Roomba. Ha disse
sikkerhetsforholdsreglene i bakhodet når du setter opp, bruker og vedlikeholder ditt utstyr, dette vil
redusere faren for beskadigelse eller ødeleggelse.
Generelt
• Les alle sikkerhets- og bruksinstruksjoner før bruk av Roomba.
• Oppbevar sikkerhets- og bruksinstruksjoner for fremtidig referanse.
• Følg alle advarsler på Roomba, batteri, AC-adapter og i eierveiledningen.
• Følg alle drifts- og bruksinstruksjoner.
• Prøv ikke å utfør service på Roomba selv. Overlat all ikke-rutinemessig service til kvalifisert
servicepersonell.
Roomba bruk
• Roomba er kun for innendørs bruk.
• Bruk ikke Roomba på våte overflater eller hvor det er mulighet for kontakt med eller nedsenking
i vann.
• Før bruk av dette apparatet, plukk opp objekter som klær, løse papirer, snorer for persienner eller
gardiner, strømledninger og eventuelle skjøre objekter. Om enheten passerer over en strømledning og
drar den med rundt er det mulighet for at et objekt kan falle ned fra et bord eller en hylle.
• Roomba er ikke et leketøy. Ikke sitt eller stå på denne enheten. Små barn og kjæledyr bør passes på
om Roomba er i bruk.
• Hold løse klær, hår, fingre, føtter og alle kroppsdeler borte fra børster og bevegelige deler.
• Bruk ikke denne enheten til å plukke opp noe som brenner eller ryker, slik som sigaretter, fyrstikker
eller varm aske.
• Bruk ikke denne enheten til å plukke opp væsker.
Problemløsning |
Mere hjelp
• Bruk ikke denne enheten om ikke partikkelbeholderen er på plass.
• Om rommet som skal rengjøres har en balkong bør det brukes en barriere for å forhindre tilgang til
balkongen og sikre trygg bruk.
• Fjern alltid batteriet før langtidslagring eller transport.
Roomba batteripakke og lading
• Drift din Roomba fra strømkildetype som er angitt på merkelappen. Om du ikke er sikker på hvilken
type strøm som leveres til ditt hjem, konsulter din lokale strømleverandør eller kraftselskap.
• Lad kun ved bruk av EUROPEISK (220V-240V AC) uttak. Produktet kan ikke brukes med noen annen
type omformer. Ethvert slikt bruk vil umiddelbart annullere garantien.
• Bruk kun det medfølgende AC ladeadapteret for å lade denne enheten.
• Bruk ikke AC ladeadapter med skadet ledning eller støpsel.
• Lad kun innendørs.
• Håndter aldri AC ladeadapter med våte hender.
• Fjern batteriet fra apparatet før det blir avhendet eller resirkulert. Ikke avhend batteripakken sammen
med husholdningsavfall. Vennligst kontakt ditt lokale avfallshåndteringsbyrå for adressen til nærmeste
batterideponi.
Hva om jeg trenger mer hjelp eller tilbehør?
Besøk global.irobot.com for å:
• Bestille tilbehør til din robot
• Lære triks og få tips for å forbedre ytelsen for din robot
• Få svar på spørsmål
• Laste ned en detaljert produktveiledning
• Kontakte din lokale iRobot distributør
Samsvarserklæring
Roomba og Robotic støvsuger og tilbehør
Produsent: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA
Erklærer at Roomba og støvsugerrobot, sammen med Model 11296 og 11267 batteriladere og hjemmebasen, samsvarer med kravene i:
Low Voltage Directive 73/23/EEC, justert ved 93/68/EEC og EMC Directive 89/336/EEC, justert ved 92/31/EEC.
Det er videre erklært at Roomba og Robotic støvsuger og tilbehør samsvarer med følgende harmoniserte europeiske standarder:
År for CE-merking: 2004
EN 60335-1:2002 + A11:2004
Husholdning og lignende elektriske apparater - sikkerhet del 1 - generelle krav
EN 60335-2-2:2003
Husholdning og lignende elektriske apparater - sikkerhet del 2 - særlige krav for støvsugere og vannsugende rengjøringsapparater
EN 60335-2-29:2002
Husholdning og lignende elektriske apparater - del 2-29 - spesielle krav for
batteriladere
EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002
Elektromagnetisk kompatibilitet - krav for husholdningsapparater, elektriske verktøy og lignende apparater -- del 1: Utslipp
55014-2:1997 + A2:2002
Elektromagnetisk kompatibilitet - krav for husholdningsapparater, elektriske verktøy
og lignende apparater -- del 2: Immunititet - Produktfamilie standard
Maskinens støyinformasjons–pålegg - 3, GPSGV, det høyeste lydtrykknivået måles til 70 dB (A) eller mindre
Lavspenningstester og EMC-tester er utført av:
TUV Rheinland of North America
© 2007-2012 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. Ettertrykk forbudt. iRobot, Roomba og Virtual Wall er registrerte
varemerker for iRobot Corporation. Dirt Detect, iAdapt, Home Base og Lighthouse er varemerker for iRobot Corporation. [00526.0412.v1]
U.S. Pat. Nos. D556,961 | 6,594,844 | 6,690,134 | 6,809,490 | 6,883,201 |6,956,348 | 7,155,308
| 7,173,391 | 7,196,487 | 7,288,912 | 7,332,890 | 7,388,343 | 7,429,843 | 7,430,455 | 7,441,298 | 7,448,113 | 7,459,871 | 7,567,052 |
7,571,511 | 7,579,803 | 7,636,982 | 7,663,333 | 8,087,117.
Ytterligere patenter pågående.