Vi elsker fordi Han elsket oss først

Bilverkstedet på Kvala
Årabrotsveien 19b - 5515 Haugesund
Tlf.: 52 73 70 25
for Haugesund Nordre Misjonsmenighet
Haraldsgt. 132 - Tlf.: 52 72 13 33
www.norli.no
Tepper - Gulvbelegg Tapet - Maling - Laminat
- Parkett - Gardiner
IBO Raglamyr AS
Tlf.: 52 71 72 90
Begravelsesbyrå
Strandgt. 192, 5527 HAUGESUND
Døgnvakt tlf.: 52 70 19 70 - www.imibb.no
Menighetens pastor:
Nils Gustav Johnsen
Fjordingveien 24, 5517 Haugesund
Tlf.: 52 72 49 55 - Mob.: 920 81 458
E-post: [email protected]
Menighetens ungdomspastor:
Dag Flermoen
Ånavegen 26, 5550 Sveio
Mob.: 986 51 776
E-post: [email protected]
Menighetens formann:
Sven Hetland
Naumdølaveien 19, 5515 Haugesund
Tlf.: 52 73 62 34 - Mob.: 916 95 909
E-post: [email protected]
Kasserer:
Bjørn E. Ausland
Tlf.: 52 72 90 26 - Mob.: 980 99 465
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Tips til månedsnytt:
Redaktør: Nils Gustav Johnsen
Tlf.: 52 72 49 55 - Mob.: 920 81 458
E-post: [email protected]
49,-
KVALA - Tlf.: 52 73 66 88
Andakten Vi elsker fordi Han elsket oss først
GULLSMED/SMYKKEDESIGNER
Gullsmed/smykkedesiGner
Å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft
og av all din forstand er lett noen ganger. Når 2.000 ungdommer står sammen
i lovsang på Impuls er det lett. Når du får et friskt barn er det lett, når du blir
helbredet er det lett. Noen ganger er det derimot veldig vanskelig. Når livet går
deg imot og alt er tungt er det vanskelig, når du er syk og
ikke blir helbredet er det vanskelig, når han som faktisk ble
helbredet forteller deg at det er i motbakke det går oppover er
det vanskelig.
GRILLPØLSER 1,2 KG
Gilde, 40,83/kg,
pr. pk.
Faste lave priser
Gard,
Gard,tlf.
tlf.525272
7226
26 40/9280
40 / 92809240
9240
19,-
REGIA EXPRESS 10 PK.
Freia, 320 g,
59,38/kg
39,-
NORVEGIA, SKIVET
Tine, 550 g,
70,90/kg
Tlf.: 52 70 47 47
Haugesund Nordre Misjonskirke
Uradalsvegen 3
5516 HAUGESUND
Bankgiro: 3240.06.01592
Gaver til barmhjertighetsarbeid: 3240.18.88224

Kirkens tlf.: 52 73 53 28

Forbønnstlf.: 52 73 67 02
šE-mail: [email protected]
üInternett: http://www.nordre.no
Kirkens kontor er åpent hver torsdag kl. 10.00-12.00
(eller etter avtale).
Vi over 57” samles siste mandag i måneden
“Positiv fritid” - menighetens barne- og ungdomsarbeid:
Humlene -hver søndag kl. 11.00 (fra 3 år)
Barnekoret “Joy Kids” -hver onsdag kl. 18.00 (fra 5 år)
Småspeiderne og
Storspeiderne (jenter/gutter) -hver mandag kl. 18.00 (fra 2. kl.)
Nr. 3 - mars 2012 - 25. årg.
Guds gave er ikke rikdom, helse,
store opplevelser eller et enkelt liv. Guds
gave er JESUS. La oss se hva Paulus
skriver om dette: Men nå er dere frigjort
fra synden og er blitt tjenere for Gud, og
frukten er helliggjørelse, og det fører til
evig liv. Syndens lønn er døden, men Guds
nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår
Herre. Rom 6:22-23. Gud har en plan med
ditt liv, nemlig å gjøre deg mer og mer
lik Jesus. Denne karakterbyggingen kan
være vond, men jo mer Gud knuser deg
og bygger deg opp igjen, jo mer lik blir
du Jesus. Helliggjørelse er en uendelig
verdifull frukt som bæres fram med tårer,
den som vil følge Jesus må hver dag ta
opp sitt kors. Heldigvis er den byrden han
pålegger oss en lett byrde, og det åket vi
går under er godt. I et evighetsperspektiv;
hvilken pris kan noen gang være for høy?
Når Johannes skriver i sitt første brev
om at vi elsker fordi han elsket oss først,
så handler det i konteksten ikke om å elske
Gud, det handler om å elske hverandre
som kristne søstre og brødre. I de tre siste
versene i 1. Johannes
brev 4 leser vi: Vi elsker
fordi han elsket oss
først. Den som sier:
«Jeg elsker Gud», men
likevel hater sin bror, er en løgner. For den
som ikke elsker sin bror som han har sett,
kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og
dette er budet vi har fra ham: Den som
elsker Gud, må også elske sin bror.
Intriger, baksnakking og hat hører
ikke hjemme i menigheten. Det er noe
fundamentalt galt i en menighet der den
slags får lov til å blomstre. Esker de da i det
hele tatt Gud? Ikke i følge Johannes. Jesus
ga oss dette budet: Den som elsker Gud, må
også elske sin bror. I Johannes 15:12 står
det: Dere skal elske hverandre som jeg har
elsket dere. Om det er vanskelig? Ja, det kan
være vanskelig, men start med å be for den
personen du har noe imot. Gud vil hjelpe deg
og snu tankegangen fra hat til kjærlighet.
Dag Flermoen
Nye medlemmer
Søndag 5. februar hadde vi gleden av å ønske 10
voksne og 6 barn velkommen som medlemmer
i menigheten: Ruth Bertine Kara, Aksel Kara,
Joakim Myre, Jørgen Kolsrud Aase, Adrian
Hima, Paula Martinez Røkenes, Felipe Martinez
Idi Oliveira, Bård Gunnar Brekke, Arne Alsaker,
Maryam Deimehkar, Martin Mosleh, Arne Ivar
Mæhle, Linda Sandland, Kristoffer Sandland,
Sara Sandland og Benjamin Sandland.
Dåp
Søndag 4. mars blir det dåp på Gudstjenesten
kl. 11.00. En nyfrelst fra Irak ønsker å bli døpt.
Tenker du på dåp, kontakt pastor.
Mandagstreffet
Den siste mandagen i måneden er det samling
på Misjonskirka kl. 11.00. Det er et team som nå
står sammen om å arrangere samlingene som er
åpne for alle interesserte! (Uansett alder). Teamet
består av: Anne Lise og Egil Frøyland, Emma
Nes, Håkon Skogly, Ingrid og Reidar Brevik, og
Trygve Haraldseid.
Ta turen innom! Det blir en formiddag med
godt fellesskap, sang og musikk, andakt,
underholdning, bevertning m.m. Vi håper mange
finner veien hit.
Lovsangkor
Koret har øvelse annenhver tirsdag i
Misjonskirken. Er du interessert, så kontakt
Øystein eller Sølvi. (Koret er beregnet på
aldersgruppen fra 50+ og nedover til ca.16.)
Menighetens bønnetjeneste
er ”bærebjelken” i alt som skjer i menigheten.
Mange ber mye for menigheten rundt om i
hjemmene. Og det er av uvurderlig betydning.
Men bønneteamet ønsker også å oppmuntre
alle som har anledning til å være med på
mandagskveldene hvor vi samles til bønn i
Misjonskirken kl. 20.00. Fellesskap i bønn gir
styrke.
Felles bønnemøter i Nordre
Hver mandag i mars og 16. april blir det felles
bønnesamlinger i Nordre som en forberedelse
til fellesmøtene i Vår Frelsers Kirke med Egil
Svartdal 19. – 22. april.
Nordre Misjonskirke, Tabernaklet, Pionerkirken,
O.K.S.
kirken
og
Sentumsmenigheten/
Baptistkirken vil dele på å lede disse
bønnekveldene.
Veilederkurs
Som en forberedelse til fellesmøtene 19.- 22.
april, blir det arrangert veilederkurs i Nordre
mandag 5. mars kl. 20.00. Alle som skal delta
som veiledere i møtene må delta på dette kurset.
Det er et begrenset antall fra hver menighet
som får være veiledere. Og en vil få utdelt
et veilederskilt som bekreftelse på at en har
deltatt på kurset. Dette må en ha på seg under
ettermøtene.
Bønnekassen
I hallen foran inngangen til storsalen er det satt
opp en ”bønnekasse”. Her kan du legge ned dine
bønneemner. Vi samler dem opp hver mandag før
bønnesamlingen og ber for dem den kvelden.
”Hjerte for Byen”
24. til 25. mars arrangerer ”Hjerte for byen”
Prep. kurs (kurs i kommunikasjon) for ektepar,
på Scandic Hotell. Det ligger brosjyrer i hallen.
Ta en med deg, les igjennom den, - og meld deg
på!
Fra torsdag 19. til søndag 22. april arrangeres
fellesmøter med Egil Svartdal. Møtene blir i Vår
Frelsers Kirke.
Kveldsbibelskolen
Kveldsbibelskolen avsluttes onsdag 28. mars.
Fra september til november mnd. vil menigheten
arrangere Alpha-kurs hvor vi fokuserer på å få
med oss møtefremmede. Det blir menighetens
store evangeliseringsaksjon til høsten, og alle
oppfordres til få med seg kolleger/venner/
bekjente til dette kurset.
Pastor Nils Gustav Johnsen
har vinterferie 16. – 21. mars.
Barne- og ungdomspastor Dag Flermoen
er i London med konfirmanter 14. – 19. mars.
Menighetsblad for Haugesund
Nordre ­Misjonsmenighet,
Tilhørende Det Norske Misjonsforbund.
Menighetens visjon:
Forvandlede mennesker
utrustet til tjeneste for Jesus
Redaktør:
Nils Gustav Johnsen
Mars
Fredag 2. mars:
Kl. 20.00: UNG.
Søndag 4. mars:
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Aref fra Iran
vitner. Nils Gustav Johnsen taler. Dåp.
Lovsang. Humla. Kirkekaffe.
Kl. 19.30: Menighetens årsmøte.
Mandag 5.mars:
Kl. 20.00: Bønn og undervisning i
Nordre for veiledere til møteserien med
Egil Svartdal.(Fellessamling for alle
menighetene i byen).
Onsdag 7. mars:
Kl. 12.00: Bønn på Rådhuset.
Kl. 20.00: til Kl. 22.00.
Kveldsbibelskole.
Fredag 9. mars:
Kl. 18.00: B-Tweens.
Kl. 20.00: UNG.
Søndag 11. mars:
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Nils Gustav
Johnsen taler. Lovsang. Humla.
Kirkekaffe.
Mandag 12. mars:
Kl. 20.00: Felles bønnesamling i
Nordre. Tabernaklet leder.
Onsdag 14. mars:
Kl. 12.00: Bønn på Rådhuset.
Kl. 20.00: til Kl. 22.00.
Kveldsbibelskole.
Barmhjertighetskontoen
Barmhjertighetskontoen brukes til å støtte
enkeltpersoner og familier som av en eller annen
grunn har kommet i økonomiske vanskeligheter.
Det blir satt fram en kollektkurv under
kirkekaffen på søndagene for den som vil gi en
gave til dette. Kontonr. er: 3240.18.88224.
Når du gir en gave over giro eller bank så husk å
merke hva gaven går til.
Hjemmesiden
oppdateres jevnlig!
Klikk deg inn på
www.nordre.no og få
siste oppdateringer.
Kristen Nærradio Haugaland
Nordre har programmet ”Rett kurs” hver mandag
kveld. Du kan høre det på 105,6.
Fredag 16. mars:
Kl. 20.00: UNG.
Søndag 18. mars:
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Per Ivar Aase
taler. Lovsangskoret synger. Humla.
Kirkekaffe.
Mandag 19.mars:
Kl. 20.00: Felles bønnekveld i Nordre.
Pionerkirken leder.
Onsdag 21. mars:
Kl. 12.00: Bønn på Rådhuset. (Ikke
kveldsbibelskole).
Fredag 23.mars:
Kl. 18.00: B-Tweens.
Kl. 20.00: UNG.
Søndag 25.mars:
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Humla har
programmet.
Mandag 26.mars:
Kl. 11.00: Mandagstreffet.
Kl. 20.00: Felles bønnekveld i Nordre.
O.K.S.-kirken leder.
Onsdag 28. mars:
Kl. 12.00: Bønn på Rådhuset.
Kl. 20.00: til Kl. 22.00. Kveldsbibelskole.
Fredag 30. mars:
Kl. 20.00: UNG. The Passion of The
Christ sammen med UNG i sentrum.
Tolketjeneste
Flere engelsktalende går på våre Gudstjenester.
For en tid siden kjøpte menigheten inn
simultantolkeutstyr som vi bruker.
Vil du være med å tolke fra norsk til engelsk, så
gi beskjed til Dag Vister-Hansen. (Mob: 911 90
960. E-post: [email protected])
Malene Nicolaysen
fyller 90 år 16. mars.