Her er nr 2 for mars-mai i 2011

Returadresse:
Postboks 323,
3701 Skien
B post Norge
midt i sentrum
Mars-mai – programmet
Nr 2, mars-mai 2011
Mars:
20.mars kl 11
27.mars kl 11
27.mars kl 19
31.mars kl 19
Gudstjeneste Ef 4, 7-13 (Torbjørn Glenna), Beam
Gudstjeneste Ef 4, 14-15 (Dag Kristoffersen), Beam
Taize-kveld
Menighetskveld med bl.a. tomtesaken på agendaen
April:
3.april kl 11
10.april kl 11
Gudstjeneste, Ef 4, 16 (Dag Kristoffersen), Beam
Gudstjeneste, Ef 4, 17-24 (Rune Fridell), Beam
Palmesøndag kl 11
Skjærtorsdag kl 18
Langfredag kl 11
1.påskedag kl 11
2.påskedag kl 20
Mai:
1.mai kl 11
7. og 8. mai
15.mai kl 11
22.mai kl 11
29.mai kl 11
SMKs nye styre
12.april inviteres du på middag i
Skien Misjonskirke. Middagen vil
være en ”smaksprøve” på Alphakurset vi planlegger til høsten,
nærmere bestemt 6.sept.-15.nov. Et
slikt kurs er en fin anledning for deg
som ønsker å få en presentasjon om
essensen i den kristne tro. Det er
også et nyttig kurs for nye kristne
som vil lære mer, og for deg som
lurer på hva Skien Misjonskirke står
for.
Alle Sammen-gudstjeneste (Dag Kristoffersen)
Getsemanekveld (Solveig T. Johansen)
Fellesgudstjeneste i Metodistkirken
Gudstjeneste (Solveig T. Johansen)
Påskekonsert (Hilde N.Gundersen m fl)
Alle Sammen-gudstjeneste (Dag Kristoffersen m.fl)
Konfirmasjonsgudstjenester (Torbjørn Glenna)
Gudstjeneste, Ef 5, 1-2 (Solveig T. Johansen), Beam
Gudstjeneste, Ef 5, 8-20 (Linda A. Johannesen), Beam
Gudstjeneste, Ef 5, 21-33 + 6, 1-9 (Dag Kristoffersen), ikke Beam pga barneleir
Navn og nytt
Foto: Martin Daland
Nye Verdensborgere:
Mariann og Eivind Fossnes Dahl fikk en gutt Emil, 20. des 2010
Marte og David Romero fikk en jente, Signe Isabel, 13.feb 2011.
Elisabeth og Roberto Gonzales Bjelland fikk ei jente, Rebekka Isabel, 12.jan.2011
Henriette og David Hylland fikk en gutt, Edvard, 1.jan 2011
Lars Øyvind og Ingrid Lode fikk en gutt, Erik, 3.feb 2011
Barnevelsignelser:
20.feb Deborah Moe
27.feb Elisabeth Glenna
Kaja R. McGhie
Velkommen til
10.april Emil Fossnes-Dahl
verden!
15.mai Rebekka Isabel Gonzales Bjelland
Eivind, Emil og Mariann
Fossnes-Dahl
Styrelederen t i Skien Misjonskirke, Helge Galdal, fikk fornyet tillit i årsmøtet
13.mars. Sammen med resten av det nye styret, vil han lede menigheten det neste
året. Steinar Jessen og Liv Nossek tok ikke gjenvalg – takk for flott innsats i fire år!
Nyvalgt styremedlem er Sissel Rohølhaugen – velkommen til henne! Sissel var ikke
til stede da bildet ble tatt, ei heller styremedlem Stig Evju. Fullstendig oversikt over
det nye styret, samt over alle de andre frivillige medarbeiderne i SMK, kan du se på s
4 og 5 inne i bladet. På bildet over ser vi deler av det nye styret og stab:
Bak fra venstre: Torbjørn Glenna, Inge Tørnes, Birger T. Johansen og Helge Galdal
Midten fra venstre: Ellen Bjerk, Tine Glenna, Solveig T. Johansen og Dag E.
Kristoffersen.
Foran fra venstre: Hilde N. Gundersen, Linda A. Johannesen og Liv Skåsheim.
Lars Øyvind og store- Henriette og David Askjer
bror Tobias Lode
Hylland med Mathilda og
med Erik
Edvard.
Men først altså: velkommen på en
Alpha-middag tirsdag 12. april kl.
19:00. I tillegg til maten og det
sosiale samværet, blir det
undervisning, samtale og
informasjon om høstens kurs.
Påmelding innen 6. april til
[email protected] eller tlf.
35 52 16 16.
Størst av alt….
Marthe og Signe
Isabel Romero
Åremålsdager:
17.april Leif Larsen, 75 år
19.april Helge Grøtvik, 75 år
22.april Nils Hustvedt, 96 år
3.mai
Oddvar Gonsholt, 75 år
14.mai
Aslaug Torgussen, 85 år
20.mai
Ivar Jarstein, 90 år
Vi gratulerer!
Velbekomne!
Rebekka Bjelland
Gonzales
Vårens hovedoverskrift i Skien
Misjonskirke denne våren har vært
”Størst av alt er kjærligheten”, og
noe av det som ligger bak den
setningen, er følgende ønske uttalt av
en av pastorene: ”Jeg ønsker å
inspirere til å arbeide for det som er
større enn oss!" For å dykke inn i
dette, har vi valgt Efeserbrevet som
utgangspunkt for de ukentlige
temaene, og vil du se hva som tittelen
og tekstavsnittet fra gang til gang,
Denne våren har staben vært noe redusert
pga sykemeldinger, derfor er
menighetsbladet forsinket denne gangen.
Vi ønsker at gudstjenestene skal gi oss
Likevel tror vi at dette bladet vil gi deg
opplevelsen av å være med på noe større enn
mye god input om flere ting:
oss selv: det handler om å nå flere
Du kan lese om konfirmantenes
mennesker, om å berøre folks livsnerve, om
Londontur, om årsmøtet og om
Vekst 2020, om at vi er i prosess om å bygge
menighetens kunstgruppe. I tillegg finner
ny kirke. Vi landet på Efeserbrevet fordi det
du både vårens program, samt ulikt
starter med en hyllest til Guds fantastiske
småstoff her og der.
gjerning gjennom Jesus, om at i ham har vi
ALT godt fra himmelen i våre liv!! :)
God vår!
viser vi til løpeseddel i foajeen, eller til våre
hjemmesider www.skienmisjonskirke.no.
Ser kunst med egne og andres øyne
Vi er med på noe stort!
Skien
Misjonskirke
Liegaten 21-21b,
3717 Skien
Tlf: 35 52 16 16.
www.skienmisjonskirke.no
[email protected]
Pastorer:
Dag Eiel Kristoffersen
Solveig Tufte Johansen
Ungdomspastor:
Torbjørn Glenna
Barne- og familiepastor:
Linda A. Johannesen
Musikkarbeider:
Hilde Norland Gundersen
Sekretær:
Hege Frey Hansane
Menighetskontor åpent
tirs, ons og tors
kl 1000-1500
Styreleder: Helge Galdal
Redaksjon: Staben
Postgiro: 5 92 65 14
Bankgiro: 2610.15.03134
Tilsluttet Det Norske
Misjonsforbund
Nylig så vi fantastiske bilder fra ski-VM i Oslo: norske utøvere som gikk inn til den
ene medaljeplassen etter den andre! Stemningen og bruset var til å ta og føle på, selv
for oss som kun satt foran tv’n og ikke var fysisk til stede. Et av de største øyeblikkene
var kanskje da Therese Johaug stormet fram og gikk til gull på tremila. Eller hva med
øyeblikket da samme jenta entret kongetribunen og kastet seg om halsen på selveste
kong Harald? Det var stort! Og vi var mange som først kjente spenningen sitre, så
gleden som boblet, før det blinket litt i
øyekroken mens flaggene vaiet og
nasjonalsangen ble spilt. Det var stort!
Therese vant seiersprisen! I bakgrunnen
så vi glimtet av de mange andre veldig
gode, men det var kun Therese som tok
gull. Og hun fortjente det fullt ut.
Så annerledes det er i Guds rike! Der er
det ikke én som vinner seierkransen, men
alle som fullfører løpet skal bli kronet
med seier! Samtidig er det noe likt:
Vinnerne, dvs. alle som fullfører løpet,
skal få lov til, på Therese Johaugs vis, å
kaste seg om halsen på selveste kongenes
Konge! Tenk hvilken jubel dét blir! Tenk
hvilken boblende glede vi da skal få la
bryte løs! Men vet du hva? Vi har del i
det allerede nå! Allerede nå er vi med på
noe stort. Allerede nå er vi med i løpet som er mer enn ei tremil. Rundt oss er det ikke
Holmenkollens fantastiske publikum som heier og jubler, men alle de som har fullført
løpet før oss og holdt fast i ”troens opphavsmann og fullender, Jesus”; disse er som en
”sky av vitner”, de heier på oss mens vi løper og ”holder ut dette løpet som er lagt opp
for oss” (Hebr 12,1-2). Bare tanken på dette bør være nok til at jubelen slipper løs
allerede nå: tenk, du skal få livets seierskrans gitt deg av Kongen selv! Og du får den
ved å holde fast i Ham som har både begynt og vil fullføre det hele, Jesus! Det er
stort! Det er nåde! Det er større enn VM i Oslo med norske seire, enda så stort dét er!!
Det er så en må rope ”Heia!!” og vifte med flagget. Eller kanskje vi til og med skulle
koste på oss et aldri så lite ”Halleluja” !?
Barneleir
Like sikkert som at snøen smelter, blir det barneleir i mai. Denne gangen blir det to
leire, slik at alle barna som har lyst, skal få plass!
De siste årene har det vært trangt om plassen på Misjonskirkenes barneleir på Kollmyr.
Derfor blir det to leire i år. Den første leiren vil arrangeres lørdag 14. mai, og være for de
yngste fra 1.-3.klasse. Dette blir en leir "fra ti til ti", det vil si full fart fra kl 10 om morgenen
til kl ti på kvelden. Dette skjer på Skauen skole, og vil inneholde både Barnas Supervalg,
supershow og fest på kvelden.
Den andre leiren blir for de fra 4.-7.klasse, og blir arrangert på Kollmyr skole, akkurat som
før. Den vil arrangeres 27.-29.mai. Dette blir barneleir som det har vært de siste årene, og
også her blir det Barnas supervalg, supershow og fest på kvelden.
Brosjyrene er ventet ferdig i månedsskiftet mars/april.
LAJ
-Jeg har liten lyst til å gå på utstillinger alene,
men får ofte ikke med meg andre. Derfor er
jeg med i Misjonskirkens kunstgruppe, sier
Bjørg Pedersen.
Tekst/foto: Ingunn Rui
Skien Misjonskirkes kunstgruppe har eksistert i
11 år. Gruppa møtes èn lørdag i måneden for å gå
i gallerier og dernest på kafe. Over kaffekoppen
deler deltagerne inntrykkene.
- Jeg er ikke kunstner selv, men jeg liker å se på
vakre ting, forteller Margareta Frønes. - Dessuten
er det lærerikt å høre hva andre opplever. Noen i
gruppa er selv kunstnere og vet mye mer om
teknikker og hva som kan tenkes å ligge bak
motivene, også de som ikke er så umiddelbart
tiltalende.
Humørfylte damer i Skiens Misjonskirkes kunstgruppe - f.v.
Zainab Abdul Karim, Reidun Mandt, Kjersti Østebrød, Bjørg
Pedersen og Margareta Frønes.
- I kunstgruppa ser vi både med egne og andres øyne. To mennesker ser ikke en blomst på samme måte. Slik er det
også med kunst, påpeker Zainab Abdul Karim, billedkunstner fra Porsgrunn.
Fra kurs til kunstgruppe
Reidun Mandt har ledet gruppa fra starten til i dag. Ideen til gruppa så dagens lys i etterkant av et kvinneseminar i
Misjonsforbundets regi. Reidun ledet et collagekurs for seminardeltagere, og under en av talene laget hun et
illustrasjonscollage som gjorde inntrykk på taleren og flere til. - En av kursdeltagerne spurte om vi ikke kunne lage en
kunstgruppe i Grenland - og slik begynte det. Galleriene i Skien og Porsgrunn står naturlig nok hyppigst på
programmet, men det hender turen går til Stavern, Notodden eller Oslo også.
Gir dybde
- Jeg er med fordi faste galleribesøk er med og gir dybde til min egen kunst, sier Kjersti Østebrød, selv
utstillingsaktuell i Elins Sølvsmie i Skien. Det var mye godt å oppleve på dagens gallerirunde, oppsummerer Margareta
over kaffekoppen. - Flott å se dine bilder, Kjersti. I dag var det nok dem og Thore Herambs bilder på Galleri Falkum
som gjorde sterkest inntrykk på meg. Flott å se juleutstillingen i Ibsenhuset, synes Reidun Mandt. - Den oppsummerer
mye av det vi har sett i høst, med mange av de samme kunstnerne representert.
Provoserer og gleder
Kunst stryker ikke bare med hårene. - På Galleri Falkum ble jeg skikkelig provosert av et av bildene, uten at jeg
vet hvorfor. Elisabeth Toften har fremstilt tre personer i et maleri som fikk meg til å reagere, meddeler Reidun.
- Det samme gjorde jeg, sier Bjørg. - Jeg likte nok bedre de
uttrykksfulle husene til Kjersti og bildene til Zainab på
Ibsenhuset. Skulle gjerne kjøpt alle sammen! Kunstgruppa tar
gjerne imot nye øyne og ikke bare kvinner. - Selv om det bare
har vært èn mann innom til nå, er alle velkommen, slutter Kjersti
Østebrød.
Bjørg Pedersen, Reidun Mandt og Zainab Abdul Karim, i
ivrig passiar over kaffekoppen etter kunstinntrykkene.
London og vi!
Tradisjon tro dro årets
konfirmanter til London
sammen med konfirmanter
og ledere fra Porsgrunn,
Herøya, Bøle, Fevik og
Larvik misjonskirker, til
sammen 81 mennesker. Fra
SMK reiste 30 konfirmanter,
en pappa og fem ledere
(Torbjørn, Eivind, Tonje, Gry
og Pål), alle fulle av
forventning, og noen med
litt spenning i kroppen.
Tekts/foto: Pål og Gry Grøtvik
Vi var borte fra torsdag 3. til mandag 7.mars, og det var foreldrene som stod for transporten til og fra Torp.
Avgangen fra Torp torsdag ble imidlertid flyttet til Rygge flyplass ved Moss på grunn av tåke. Dermed ankom vi
London ca 3 timer forsinket. Etter å ha tatt flytog og t-bane til hotellet, gikk vi ut for å spise i nærmiljøet.
Etter programmet skulle vi ha vært på Westfield shopping-center, Englands største shoppingsenter denne første
ettermiddagen, men på grunn av forsinkelsen, ble det ikke tid. Siden de fleste hadde store forventninger til dette,
bestemte vi å presse dette inn i programmet på fredagen, for der var det noe ”ledig tid”.
Børs og katedral
Hver dag startet med frokost kl 08.30, og en samling med en liten andakt rett etterpå, før vi ”gikk løs på”
London. Fredagen sto både det 130 meter høye pariserhjulet ”London eye”, Sea Life Aquarium, en tur over
Themsen, Big Ben og til Buckingham Palace på programmet. Og så var det shopping. Endelig shopping i
Westfield shopping-center!! Og det er stort! Senteret har en gulvflate på 150 000 m2, og er på størrelse med 30
fotballbaner…
I løpet av helgen skulle vi få med oss to kirkebesøk, og fredag kveld var det tid for det første. Da var vi i
Kensington Temple, en kjent pinsekirke med ”sort inspirasjon” på både musikk og møtestil. En interessant,
annerledes og sterk opplevelse. Det var en sterk og direkte forkynnelse, og lovsangen var veldig konkret med
sterk lovprisning og opphøyelse av Gud og Jesus Kristus.
Bra stemning
Lørdagen startet med besøk på Madam Tussaud`s, før vi dro til Craven Cottage og så på fotballkampen mellom
Fulham og Blackburn. Dette var en Premium Liegue-kamp med 26000 tilskuere og bra stemning. Deretter dro vi
til Leicester Square, der vi så på utelivet og spiste kveldsmat. Det var utrolig masse mennesker ute, både på
Leicester Square og på undergrunnen som vi brukte som transport. Takket være utrolig snille og greie
konfirmanter, og våre lett synlige grønne, gule og flotte kapser fra Felleskjøpet, gikk det veldig greit å ha
oversikt over alle sammen.
Enda bedre stemning
Søndagen dro vi på gudstjenesten i Hillsong Church. Denne menigheten har ikke egen kirke, men leier seg inn i
et gammelt teater. Det betyr at alle sitter godt og ser bra, i tillegg til at det er veldig bra lyd- og lysutstyr der.
Hillsong Church er en annerledes og betraktelig større menighet enn Kensington Temple, men det ble ikke noen
mindre sterk opplevelse enn lovsangsmøtet på fredagskvelden. For de av oss som setter pris på vel regisserte
samlinger og skikkelig kvalitet over sang, musikk og lyd, så var dette en kjempeopplevelse. Guds ånd var sterkt
til stede også i dette møtet, og forkynnelsen og tekstene i sangene var direkte og sterke. Flere av konfirmantene
fikk en sterk og god opplevelse av Guds nærvær i disse to samlingene som vi var med på. Dette tok vi med oss
når vi dro videre, både marked og på shopping på Oxford Street. Vi dro ”hjem” litt tidligere denne kvelden, for å
få mer tid til å ”myldre” og være sammen, før vi måtte pakke koffertene for å være klare til å reise tidlig mandag
morgen. Mandagen startet brått og brutalt for de fleste av oss, ved at klokka ringte kl 05.30. Hotellet stilte med
frokost tidlig, og før klokka var 7, var vi på vei til undergrunnsbanen med bagasjen på slep, i god tid til å rekke
flytoget og flyet.
Takk fra lederne!
Vi har hatt en kjempefin tur, og alle, og jeg mener absolutt alle, konfirmantene har vært eksemplariske, og det har vært helt
ukomplisert å være leder. London er en stor by, og det er veldig masse mennesker og trafikk, men ungdommene har forstått
nødvendigheten av å være forsiktige, høre på oss i alle ledd, og ikke minst å bruke kapsene. Disse var et ”must” for at vi
skulle ha oversikten, enten vi var i byen, på overfylte severdigheter eller under forflytning til fots eller på undergrunnen. De
har respektert hotellets regler om å komme til ro innen kl 23, og enda mer imponerende: vært veldig flinke til å komme seg
opp om morgenen. Det har rett og slett vært en fryd å være med som leder, og veldig koselig fordi vi føler at vi har kommet
mye tettere innpå hver enkelt konfirmant, og de har vist oss stor tillit. Det er moro og flott å få være tett på fine, unge
mennesker med hver sin flotte personlighet, og de tør å være seg selv. Veldig bra!! Selvfølgelig har det også vært slitsomt
pga av lange dager og tett program, men det er nesten glemt nå når dette skrives, et par dager etter hjemkomsten.
Så alle konfirmanter, TAKK for en veldig koselig tur, og TAKK for at dere var så utrolig greie hele tida.
Hilsen konf-lederne Gry-Mette og Pål Grøtvik
Konfirmantleder Gry tok en prat med noen av konfirmantene på flytoget på vei hjem. Hun stilte dem følgende spørsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hvordan har London-turen vært i forhold til hva du hadde tenkt på forhånd?
Hva var det beste?
Hva var det kjedeligste?
Har du fått noen nye venner?
Hvor er de kjekkeste guttene/peneste jentene fra?
Hva synes du om lederne?
Vi har besøkt to kirker, hva synes du om det?
Benjamin Lindefjeld
1. Veldig kul, mer enn jeg hadde håpet på!
2. Westfield shopping
3. Dårlig mat på en av restaurantene, det var kjedelig.
4. Nei, de fleste kjente jeg fra før, men jeg har blitt bedre kjent med
dem.
5. Skien!
6. De er greie, kule! Spesielt Gry!!
7. Hillsong var utrolig bra. Kul musikk! Kensington Tempel var også
bra, spesielt alle vitnesbyrdene.
Benjamin Lindefjeld
Gabriela
Gundersen
Gabriela Gundersen
1. Mye bedre. Jeg liker egentlig ikke fellesturer, men dette har vært veldig bra.
2. Madame Tussaud’s
3. Akvariet
4. Ja, jeg har i hvert fall blitt mere kjent med mange.
5. Det vil jeg ikke si, det overlater jeg til de andre jentene..
6. Det er veldig bra. Pål er desidert den kuleste lederen!
7. Helt annerledes enn jeg er vant med. At det var så mange vitnesbyrd synes jeg
var fint, det har jeg ikke opplevd før. Hillsong synes jeg var helt topp.
Kjempebra musikk. Og han som talte synes jeg var fin å høre på. Og at de
hadde Gudstjenesten i et teater var kjempefint.
Lene Andersen
1. Mer morsomt. Litt stressende, men veldig koselig å gjøre så mange ting
sammen.
2. Westfield shopping-center
3. Alt var kjempegøy. Det var litt kaldt. Men så har jeg høydeskrekk, så jeg
var ikke oppe i London eye.
4. Jaaa….!
5. Herøya!!
6. Veldig flinke
7. Det var kjempekult. Helt annerledes enn i Norge, dritkult!! Kjempebra
musikk! De fikk publikum så mye med – rocking og hopping.
Stine Mari Åmås
Zzzzzzzzzzz……. For trøtt til å intervjues
Lene
Andersen
Stine Mari
Åmås
Referat fra Skien Misjonsmenighets årsmøte for
2010, avholdt 13. mars 2011.
Menighetens styreleder, Helge K. Galdal, ønsket de 85 fremmøtte velkommen til nok et årsmøte i
menighetens 154-årige historie. Oppdraget fra den gang er fortsatt det samme: å vinne dagens
mennesker for Kristus.
Skrevet av Tove Fredriksen
- Vi gleder oss over et flott fellesskap, gode opplevelser og
mange nye mennesker som har kommet til våre samlinger.
På mange vis opplever vi at 2010 har brakt vekst og
fornyelse. Allikevel tror vi at Skien Misjonskirke har enda
bedre tider i vente og vi har mye ugjort som menighet. Vi
vil jobbe for at 2011 skal forsterke alt dette ytterligere, sa
Galdal i sin innledning.
Pastor, Dag Eiel Kristoffersen, holdt andakt og minnestund
over menighetens avdøde medlemmer i 2010. Deretter ble
ordet gitt til Helge T. Rui som ledet årsmøtet videre.
Hovedpunkter
Årsrapporten ble gjennomgått og noen av hovedpunktene
nevnes:
•I 2010 har vi sluttført vårt arbeid med visjon og verdier i
denne omgang. Disse skal være med på å prege oss de neste
årene.
•Våre verdier er: Pulserende, Utadvent og Real.
•Vår visjon er: SMK setter himmel og jord i bevegelse.
•Vi har sluttet oss til Misjonsforbundets Vekst 2020-strategi
og vi har definert våre lokale versjoner av de nasjonale
målene.
•Hovedfokus internt har vært gudstjenestene og
smågruppearbeidet. Her har vi tematisk satset på ”Tro på
hjemmebane”- konseptet med mange og varierte fokus i
løpet av året.
•Vi har også hatt fokus på økonomi. Etter år med
regnskapsmessig underskudd endte 2010 med et solid
overskudd.
Den store, nye saken i 2010 har vært arbeidet med
mulighetene for å erverve ny tomt til bygging av ny kirke.
Vi er i en god dialog med kommunen og de har vedtatt å
selge en sentral tomt i byen til oss.
Dette er noe styret og nyopprettede komiteer skal
arbeide videre med i 2011.
Medlemstall pr. 31.12.2010 er 451.
Forbønn
Vår barne- og familiearbeider Linda Andernach Johannesen
ble ansatt 14.9.2003. Høsten 2010 ble hennes stilling endret
til barne- og familiepastor. Det ble holdt en forbønn- og
velsignelsesstund med skriftlesning for henne for å markere
dette i menighetens midte. Det var en fin og høytidelig
markering.
Økonomi
Regnskapet for 2010 endte med et overskudd etter en
justering av budsjettet i juni. Gavene til menigheten er i god
vekst. Budsjettet for 2011 ble vedtatt med en
budsjettramme på kr 3 280 000. Overføringene våre til
Misjonsforbundets og UNGs fellesarbeid er fortsatt på kr
320 000, mens misjon og diakoni ble økt til kr 370 000,Mange frivillige
Det nye styret for 2011 ble som følger:
Styreleder: Helge J. Galdal (gjenvalg).
Styret: Liv Skåsheim, Birger T. Johansen, Ellen H.
Bjerk, Inge Tørnes, Stig Evju (gjenvalg), Tine
Glenna (gjenvalg), Sissel Rohølhaugen (ny).
Det er mange som er med i de forskjellige grupper
og komiteer, alle ble godkjent med akklamasjon. I
alt har vi 157 frivillige medarbeidere i menigheten.
Det var en positiv og velvillig atmosfære i årsmøtet
som ble avsluttet med forbønn for styre og stab.
Styret
Liv Skåsheim
Birger T. Johansen
Ellen Helleberg Bjerk
Inge Tørnes
Stig Evju, gjenvalgt for 2 år
Tine Glenna, gjenvalgt for 2 år
Sissel Rohølhaugen, valgt for 2 år,
ny
Festkomite
Sandra Lindefjeld
Wenche Tinderholt
Trine Lill Haukenæs Åmås
Anne Bruseland - ny
Lilli Synnøve Thorsberg, ny
Wenche Tinderhollt, ny
Anne Olsen, reserve
Aslaug Eide, reserve
Lyd og bilde
Arne Rønjom
Hans Jacob Solgaard
Jan Gunnar Lode
Sissel Rohølhaugen
Yngvar Tveten
Edvard Bjerk, ny
Christian Lunde, ny
Speider
Ann Magrit Leirdal
Lars Susaas (bor utenbys)
Øystein H. Johannesen
Tove Haugerud (kasserer)
Hilde Melaas
Vigdis Green-Våga, ny
Mange nye og gamle medarbeidere – det er ett av
resultatene etter årsmøtet. Det er verdt en feiring!
ligger foran, og alle som kommer vil få anledning til å si
hva de tenker i forhold til SMK og byen vi er en del av.
Tomtesaken vil få en stor del av plassen denne kvelden.
Du som har et engasjement og hjerte for SMK og det vi
jobber med: sett av kvelden og bli med!
LAJ
Hus og hyttekomite
Yngvar Tveten
Jan Gunnar Lode
Helge T. Rui
Christian Bø
Tom Løberg
Harald Fløttum
Thomas Helgesen
Jan Bentsen
Aron Thorsberg
Valgkomite
Karin Grøtvik
Pål Grøtvik, gjenvalgt for 1 år
Liv Nossek, valgt for 2 år
Terje Lindefjeld, valgt for 2 år
Oversikt over
menighetens medarbeidere
etter årsmøtet!
Møteverter
Hans Inge Haukenæs
Loftet
Aslaug Eide
Eivnd Fossnes Dahl , leder
Grete Liv Eriksrød
Julie Tinderholt Olsen
Haldor Tveitan
Kjersti Baar Bjerk
Harald Fløttum
Tine Glenna
Jon Erik Bergendahl
Edvard Bjerk
Revisorer
Helga Kristoffersen
Thorbjørn Glenna Per Erik Kaasa
Jan Bjerk
Nattverdkomite Tom Løberg
Leif B. Larsen
Anne Åkre Olsen Gry-Mette Grøtvik
Liv Haave Larsen
Torunn Gjervik
Odd Eide
Rine Frønes
Dansegruppa
Terje Lindefjeld
Bitten
Eikstad
Sarah Bjerk
Zerny Holmberg
Jan
Ove
Eikstad
Julie Galdal
Pål Grøtvik
Göran
Ekblom
Frida Jessen
Astri Aronsen
Torgunn
Ekblom
Øyvind Gletne, ny
Happy Hour
Knut Inge Skifjeld, ny Grethe Eide, ny
Sissel Rohølhaugen
Heidi K. Kleven Raundalen, ny
Astrid Halvorsen
Leirstedet Vegårtun
Martin Daland
Per Erik Kaasa
Maria Daland
”Påsken i ord og toner”
Feiring av engasjement og iver!
SMK hadde ikke kunne drevet som vi gjør, uten alle disse
navnene. Disse vil vi feire! Disses engasjement vil vi feire!
Derfor inviteres alle frivillige medarbeidere på
”engasjementskveld” torsdag 31.mars kl 1900. Dette vil bli
en menighetskveld der vi bl.a. vil rette fokus mot det som
Styreleder
Helge K. Galdal, gjenvalgt for 1 år
2. påskedag har du en påskegul anledning til
å synke inn i høytidens budskap ved hjelp av
god musikk. Hilde N. Gundersen og de andre
lovsangslederne i menigheten inviterer til en
musikalsk ”oppsummering” av påsken, og
har med seg flere musikere. Via skjærtorsdag
og fellesskapsmåltidet, langfredag og pinen,
og så til slutt oppstandelsen og den største
jubelen, vil de ta oss med på en påskereise.
Pastor Dag E. Kristoffersen vil ha en
miniappell. Enten du har hatt en bypåske, eller du har vært på
ferie: bli med denne kvelden, lytt til, syng med på og vær i
kirkens største budskap. Det hele begynner kl 19.30. Vel møtt!
Beam
Elisabeth Tørnes
Ellen H. Bjerk
Hilde W. Jacobsen
Gry Jessen
Kari E. Bergendahl
Karoline Lindefjeld
Markus Moe
Signe Berit S. Lunde
Sofie Bjerk
Solveig Bjerk
Theresa Eikeland
Torhild Staurheim
Tove Fredriksen
Wera Grand Haukenæs
Siv Aina Kleven-Skrettingland
Martin Daland
Terje Melaas
Tonje Slettvold
Kristine Bruseland
Besøkskomite
Solbjørg Øygarden Aasheim
Evy Øverbø
Lasse Åkerlund
Ingunn Rui
Aslaug Eide
Hans Inge Haukenæs
Per Erik Kaasa
Anne Marie Klem
Helge T. Rui
Thorleif Bruseland
Helene Moe
Nelly Svarstad
Anne Bruseland
Stæsj og stil
Trine Lill H. Åmås
Gry Jessen
Kjersti Østerbrød
Åshild Tufte
Linda Ternsten
Ann Helen T. Olsen
Beam forts:
Elisabeth Bjelland, ny
Inger Kleven, ny
Anne Marthe Nossek, ny
Eivind Galdal, ny
Sarah Bjerk, ny
David Romero, ny
Marte Romero, ny
Between age
Katrine Helgen, ny
Wiggo Løvik, ny
Ellen Evju, ny
Terje Lindefjeld, ny
Kor Beam
Linda Ø. Galdal
Robin Westerberg
Hilde Lambrechts, kass., ny
Ny dirigent på plass!
Salig Blanding, voksenkoret i SMK, har fått ny dirigent.
Siden nyttår har Kjell Valle ledet koret, og de har allerede
hatt en opptreden utenfor byens grenser under hans
direksjon. Tidligere har musikkarbeideren i Skien
misjonskirke, Hilde N. Gundersen vært dirigenten i koret.
Nå har hun altså
overlatt dirigentstokken til
Kjell som er gift med Ingvild.
De har barna Veronica,
Emanuel, Dina og Vegard. Vi
ønsker familien Valle
velkommen til Skien
misjonskirke!