Brosjyre - ACO Nordic AS

20
ACO VVS
Modularrenner
20
Generell introduksjon
Modularrenner
ACO VVS
Modularrenner
Innledning
Gulvbrønner
Industrisluk
Bruksområder for ACO
Modularrenner omfatter:
Storkjøkken
Næringsmiddelfabrikker
Bryggerier, tapperier og hermetiseringsanlegg
Kjølelagre
Laboratorier
Kjemisk og farmasøytisk industri
EN 10088
1.4301
1.4404
AISI
304
316L
Hvorfor velge
ACO Modularrenner?
Som den største produsenten av
avløpssystemer i rustfritt stål har
ACO kunnskapen, erfaringen og
ekspertisen som skal til for å kunne
tilby en optimal avløpsløsning til alle
Overflatebehandling
av rustfritt stål
Prosessen med tilskjæring, forming
og sveising av rustfritt stål fører til
urenheter på ståloverflaten, og
materialet vil begynne å ruste og til
sist bli ødelagt dersom det ikke
iverksettes passende tiltak. Derfor
er det avgjørende at det rustfrie
stålmaterialet blir etterbehandlet slik
at den fulle og optimale antikorrosjonstilstanden gjenopprettes uten
at overflaten blir skadet. Ved å bruke en beiseprosess som primær
overflatebehandling kan korrosjonsbestandigheten av det rustfrie
stålet gjenopprettes, noe som sikrer
lang og pålitelig levetid i tillegg til
estetiske kvaliteter.
Overflatebehandling:
Beising (syrebehandling). Alle
ACOs renner er syrebeiset ved å
bli nedsenket i flere syrebad.
Dette er en grunnleggende forutsetning for å fjerne fremmede partikler fra produksjonsprosessen
og gjenopprette de ødelagte
områdene som sveiseprosessen
har forårsaket. ACO har et av de
største og mest moderne syrebehandlingsanlegg i Europa, noe
som sikrer en optimal korrosjonsbestandighet av produktene.
Elektropolering
Etter syrebehandlingen blir enkelte produkter nedsenket i et elektrolytisk bad som inneholder fosforsyre, der delene blir anoden i
et elektrisk kretsløp. Prosessen
går ut på at det skjer et selektivt
angrep på overflaten av delene
som langt på vei oppløser ujevnheter og gir en gradvis glattere
og lysere overflate. Alle gitterrister er elektropolerte som standard.
133
Rottestopp
Alle ACOs modularrenner produseres av austenitisk rustfritt stål
1.4301 (304) eller 1.4404 (316L).
bruksområder. ACO gir derfor arkitekten eller ingeniøren mulighet for å
velge mellom et standard produktsortiment eller skreddersydde
løsninger som passer til en lang rekke bruksområder.
Boligsluk
Rustfritt stål har sine helt
spesielle fordeler:
Høy korrosjonsbestandighet
Er ikke porøst, og lett å rengjøre
og desinfisere
Estetisk tiltalende
Motstandsdyktig overfor høye og
lave temperaturer.
Lengdeutvidelseskoeffisient tilsvarende betong.
100 % resirkulert materiale
ShowerDrain
Hvorfor velge rustfritt stål?
ACO PIPE® rustfritt
GM-X galvanisert rør
ACOs modularrenner benyttes på
alle steder der det er avgjørende
med god hygiene, korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
20
ACO VVS
Modularrenner
Hygienestandarder
For å opprettholde et rent og
bærekraftig hygienisk miljø i
områder der det bearbeides
næringsmidler, er det derfor svært
viktig at dreneringsrenner er utformet og fremstilt slik at de oppfyller
de strenge standardene som sikrer
færrest mulige bakteriefeller.
Sklisikkerhet
Konsekvensene av fallulykker i
næringsmiddel- og kjøkkenområder
kan være svært alvorlige, da blant
annet høy temperatur under matlaging fort kan forårsake stor skade. I
nærheten av avløpsrenner der det er
større fare for å gli, bør det vurderes
sklisikre rister. Derfor tilbyr vi et
utvalg med sklisikre rister til ACOs
modularrenner.
Sertifisering
ACOs modularrenner er produsert,
testet og godkjent i henhold til NSEN 1433 (Drenskanaler for trafikkog fotgjengerområder).
134
Her følger de viktigste
punktene i standarden:
Bæreegenskapene sikrer at installasjonen kan håndtere kjøretøy og
fotgjengere på en trygg måte uten
risiko for skader.
Vanntetthet – sikker håndtering av
avløpsvann uten lekkasje til omgivelsene.
Dette er spesielt viktig for å hindre
forurensning.
Holdbarhet – materialvalg og
design sikrer lang levetid.
3. partskontroll for å sørge for at
produktene oppfyller kravene i henhold til NS-EN 1433
Definisjon av belastningsklasser i henhold til NS-EN
1433 (Drenskanaler for trafikk- og fotgjengerområder)
Områder som
utelukkende trafikkeres av fotgjengere og
syklister
Områder som
trafikkeres av
fotgjengere,
syklister, person- og vare­
biler
Kantsteinsrenne
langs offentlige
veier og
gågater der det
forekommer
lastebiler.
Utvalg med passende slukunderdeler er testet i henhold til NS-EN
1253 (Sluk i bygninger).
20
Systemoversikt
Modularrenner
ACO VVS
Modularrenner
Navn
ACO Modular 20 egner seg ypperlig
til å bryte overgangen mellom et vått
og et tørt område. Åpningen er bare
på 20 mm, og risten er plassert på
slukoverdelen.
En annen løsning er Modular 125
eller Modular 200 som har en bred-
Renneåpning mm
de på risten på henholdsvis 125 og
200 mm, og som derfor har kapasitet til å oppta store vannmengder.
Risten plasseres i hele rennens lengde. Det ferdige gulvet får det riktige
utseendet ved å velge riktig rist,
som finnes i det brede utvalget. Det
er også et utvalg med sklisikre rister
dersom dette er et krav.
Renneprofil
Gulvbrønner
ACOs modularrenner er den ideelle
løsningen for å drenere større
områder. Det er mulig å ha forskjellige varianter av avvanningssystemene takket være det store utvalget av
deler. Systemet består av to typer
renneprofiler til forskjellige
bruksformål.
Industrisluk
Egenskaper
20
GM-X galvanisert rør
RendeRennedybde
dybde
20
AA
15
ACO Modular 20
125
Rennedybde
Rendedybde
125
AA
200
Rennedybde
200
AA
Boligsluk
Rottestopp
21,5
ACO Modular 200
Rendedybde
ACO PIPE® rustfritt
13
ACO Modular 125
ACO Modular 125
ACO Modular 200
135
ShowerDrain
ACO Modular 20
20
ACO VVS
Modularrenner
ACO Modular 20
5
8
4
9
1
2
7
3
6
1
1
Slukoverdel
6
Rist
2
Renne med eller uten fall
7
Slukunderdel
3
Vinkelrenne
8
Silkurv
4
Grenrenne
9
Vannlås
5
Endestykke
136
1
20
Industrisluk
ACO Modular 125 og 200
Modularrenner
ACO VVS
Modularrenner
8
9
Gulvbrønner
6
2
GM-X galvanisert rør
3
8
ACO PIPE® rustfritt
1
1
6
Rist
2
Renne med eller uten fall
7
Slukunderdel
3
Vinkelrenne
8
Silkurv
4
Grenrenne
9
Vannlås
5
Endestykke
Boligsluk
Slukoverdel
137
ShowerDrain
1
Rottestopp
7
20
ACO VVS
Modularrenner
Funksjoner og fordeler
Fordeler for rådgivende
instans
Testet og sertifisert i henhold til
NS-EN 1433 og dermed
CE-merket
Rustfritt stål er ensbetydende med
holdbarhet og lang levetid
V-formet renneprofil som sikrer
bedre flyt ved mindre vann­
mengder og gir bedre selv­
rensingsegenskaper
Mulighet for innebygget fall i
­renner.
Kantprofil med gummifylling gir
større holdbarhet og bedre
­hygiene
Det modulbaserte konseptet gjør
det mulig å tilpasse rennesystemet rundt eksisterende maskiner
og i eksisterende gulvbelegning
Stort utvalg av rister som matcher
de fleste gulvbelegninger, og som
er tilpasset alle belastningsklasser
og bruksformål
Bredt utvalg av slukoverdeler som
passer til ulik flyt.
Ristspesifikasjonen er rask og
enkel å finne pga. fast bredde på
dreneringsrennen
Enkel og sikker tilslutning av
­slukunderdel på dreneringsrenne
138
Fordeler for entreprenør
Fordeler for bruker
Testet og sertifisert i henhold til
NS-EN 1433 og dermed
CE-merket
Testet og sertifisert i henhold til
NS-EN 1433 og dermed
CE-merket
Enkel og sikker tilslutning av
­slukunderdel på dreneringsrenne
V-formet renneprofil som sikrer
bedre flyt ved mindre vann­
mengder og gir bedre selv­
rensingsegenskaper
Kantprofil med gummifylling gir
bedre holdbarhet og eliminerer
tidkrevende fylling i etterkant
Løsningen blir fullstendig vanntett
takket være en fullsveiset endeflens og en NBR-pakning i hver
­renneseksjon
Enkel installasjon direkte på stedet
på grunn av fast rennebredde
Kombiring gir mulighet for tett
­tilslutning enten mellom sluk­
underdel og renne eller
dreneringsløsning via membran
Mulighet for tilpasset renne­
seksjon eliminerer kapping på
­stedet
Rask og pålitelig tilslutning til
eventuell membran.
Kombiringen kan enkelt tilpasses
dreneringsløsning via membran
Enkel installasjon til de fleste gulv­
typer – flisbelegg, betong- og
epoxygulvbelegg
Lavere rengjøringskostnader
Rustfritt stål er ensbetydende med
holdbarhet og lang levetid
Kantprofil med gummifylling gir
større holdbarhet og bedre
­hygiene
Mulighet for sklisikre rister gir
bedre brukersikkerhet
20
Veiledning til valg av ACO Industrisluk
Industrisluk
riktig dreneringsrenne til riktig bruk.
Følg disse seks enkle trinnene:
Trinn 1 – Valg av rennetype
Forskjellige rennetyper kan velges, noe som avhenger av bruken.
Navn
Bredde [mm]
Tegning
20
ACO Modular 20
20*
ACO Modular 125
125
RendeRennedybde
dybde
AA
15
Slisse
125
Rennedybde
Rendedybde
13
AA
Åpen
Gulvbrønner
Type
GM-X galvanisert rør
Denne veiledningen hjelper
rådgivende instans med å velge
Modularrenner
ACO VVS
Modularrenner
200
Rendedybde
Adybde
21,5
A
Boligsluk
Rottestopp
* krever bare rist til slukoverdel
139
ShowerDrain
200
ACO PIPE® rustfritt
Renne­
ACO Modular 200
20
ACO VVS
Modularrenner
Trinn 2 – Valg av rennekant
Det endelige gulvbelegget bestemmer rennens kanttype
Type
Fliser/betong/epoxy
Vinylgulv
ACO Modular 20
Produseres bare på
forespørsel
ACO Modular 125
ACO Modular 200
Produseres bare på
forespørsel
Standardkant kantfylling er standard
Trinn 3 – Valg av slukoverdel
Det finnes flere forskjellige typer slukoverdeler. Tabellen nedenfor viser mulighetene til de ulike ACO Modularrenner.
Det er også oppgitt tilhørende slukunderdel hvis en slik løsning benyttes.
Type
ACO Modular 20
ACO Modular 125
ACO Modular 200
Utløpsdiameter
Type slukoverdel
Slukunderdel
Flyt* [l/s]
Ø 142 mm
Firkantet 250×250 mm
Type 157
3.0–4.5
Ø 110 mm
Firkantet 200×200 mm
utløpsstuss 110**
1.2
Ø 110 mm
Lik
utløpsstuss 110**
1.2
Ø 142 mm
Lik
Type 157
2.8–4.3
Ø 110 mm
Lik
utløpsstuss 110**
1.2
Ø 142 mm
Lik
Type 157
3.0–4.5
Ø 200 mm
Firkantet 300×300 mm
Type 218
4.6–6.3
** Direkte tilslutning til avløpsrør.
Slukoverdel med likt utløp
140
Firkantet slukoverdel
20
Modularrenner
ACO VVS
Modularrenner
Trinn 4 – Valg av slukunderdel
4. trinn i spesifikasjonen gjelder valg av slukunderdel.
Industrisluk
Gulvbrønner
GM-X galvanisert rør
ACO PIPE® rustfritt
Med flens for
­banemembran
Teleskopisk forbindelse med flens for vanntettingsmembran
ACO Slukunderdel med standardflens
ACO Slukunderdel med flens for
smøremembran
ACO Slukunderdel med klemflens for
banemembran
Ingen bruk av vanntettingsmembran
Flens for smøremembran
Mekanisk klemflens for banemembran
141
Rottestopp
Teleskopisk forbindelse
­standardflens
Med flens for
smøremembran
Boligsluk
Med standardflens
Slukunderdelen har tre grunn­
leggende varianter av tele­
skopisk forbindelse mellom
seg selv og dreneringsrennen.
Teleskopisk forbindelse til sluk­
underdel med standardflens
Teleskopisk forbindelse med
­slukunderdel med flens for
smøremembran
Teleskopisk forbindelse med
­slukunderdel med mekanisk klem­
flens for banemembran
ShowerDrain
En slukunderdel har to viktige
funksjoner
Slukunderdelen knytter sammen
dreneringsrennen og avløpsrøret.
Hver rennestørrelse har sin egen
definerte slukunderdel som angitt i
trinn 3
Slukunderdelen fungerer også
som luktsperre og filtrerings­
element. Luktsperre etableres via
en innebygget vannlås som er helt
avtakbar. Filtrering av faste partikler foregår ved hjelp av en
avtakbar silkurv. Valg av vannlås
og silkurv fremgår av trinn 5.
20
ACO VVS
Modularrenner
Trinn 5 – Valg av tilbehør til slukunderdel
Følgende tilbehør finnes til ACOs slukunderdeler.
Vannlås – hindrer lukt fra avløpssystemet
Støttering til vannlås – er nødvendig dersom vannlås monteres i slukunderdel
Silkurv – for oppsamling av faste partikler
Sil – for oppsamling av faste gjenstander (bare til ø110 mm, direkte utløp)
Foto
Produkt
Silkurv
Sil
Vannlås
Støttering til vannlås
Trinn 6 – Valg av risttype
Følgende må tas i betraktning ved valg av rist:
Belastningsklasse
Hygiene
Sklisikkerhet
Gitterrist
Skli­
sikker
Hygiene
Sklisikkerhet
Belastningsklasse
Glatt
Ribberist
Skli­
sikker
Glatt
+
+
+++++ +++++
+++++ +++
+++
+
Tett
­ribberist
Hullrist
Glatt
Glatt
Glatt
+++
+
+
+
+
+
+++
++++
Hullrist Volcano
Plast
Kom­
positt
Glatt
Skli­sikker
++++
++++
+
+
+
++
Arla
Skli­sikker Skli­sikker
Modular 20 Ingen rist
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Modular 125
(Bredde 123 mm)
Modular 200
(Bredde 198 mm)
A15,
C250
A15,
C250
C250
C250
A15
A15, B125
A15
A15, B125
–
A15
C250
A15
A15
C250
C250
–
A15
–
A15, B125
A15
–
–
Belastningsklasse A15, B125, C250 iht. NS-EN 1433
+=☹
+++++ = ☺
142
20
Produktsortiment
Modularrenner
ACO VVS
Modularrenner
ACOs modularrenner gir en robust,
praktisk og kostnadseffektiv løsning
i forbindelse med linjeavvanning på
områder der hygiene, korrosjonsbestandighet og holdbarhet er
avgjørende faktorer. Moduloppbyggingen gjør det mulig å tilpasse
50
20
systemet rundt eksisterende maskiner og i enkelte tilfeller å bygge
det inn i eksisterende gulvkonstruksjoner, avhengig av tilstanden til gulvet. Man får mulighet til å bygge ut
eksisterende dreneringssystemer og
etablere nye ved hjelp av modular­
rennene.
Gulvbrønner
ACO Modular 20, 125 og 200 er et
standardisert utvalg med renner, rister og industrisluk av høy kvalitet
som er produsert i 1,5 mm austenittisk rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
eller 1.4404 (AISI 316)
Industrisluk
ACO Modular 20
153
125
A
1.5
21
A
97
A
GM-X galvanisert rør
1.5
+13
15
65
105
ACO Modular 125, tverrsnitt
ACO Modular 20, tverrsnitt
ACO PIPE® rustfritt
230
200
1.5
31
172
A
Rottestopp
A
+21.5
ACO Modular 200, tverrsnitt
Hygienisk utforming av slukunderdel med et minimum av sveise­
skjøter som gir færrest mulige
bakteriefeller iht. NS-EN 1672 og
NS-EN ISO 14159
Unngår stillestående spillvann i
slukunderdelen
Enkel og sikker teleskopisk tilslutning til slukunderdel
Slukunderdel med standardflens
eller flens for smøremembran
eller mekanisk klemflens
Renner med eller uten fall
Fås enten i 1.4301 (AISI 304) eller
1.4404 (AISI 316)
Stort utvalg av rister til
slukoverdel
Mer informasjon finner du på www.acodrain.no | VVS-produkter | Modularrenner
143
ShowerDrain
Innbygget vannlås
– hindrer dårlig lukt fra
avløpssystemet
Testet og sertifisert iht. NS-EN
1433 (CE-merket)
Fullbeiset
Spalteåpning 20 mm
V-formet profil i rennebunnen
Kantfylling leveres som standard
Boligsluk
Egenskaper