Brukermanual Hypersys

Brukermanual for
Juventes medlemssystem
HYPERSYS
Hei!
Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den
store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre medlemssystemer er at det for det første er
bygget opp spesielt med tanke på frivillige organisasjoner (i motsetning til andre systemer som
systemer beregnet på firmaer, og så er tilpasset litt for organisasjoner), og ikke minst at det er et
web-basert system.
Det at systemet er webbasert gjør at det ikke bare er tilgjengelig for en liten gruppe mennesker på
forbundskontoret, som må gjøre alt av oppdateringer og uthenting av informasjon, men at du som
lagsleder, kretsleder eller styremedlem i et lag eller krets har mulighet til å redigere og oppdatere
informasjon knyttet til medlemmene i ditt lag/krets. Du har også gjennom systemet mulighet til å
hente ut oppdaterte medlemslister for ditt lag/krets med den informasjonen du trenger, og sende ut
informasjon til medlemmene rett fra systemet.
Denne brukermanualen er en manual som skal gjøre det litt lettere for deg å navigere, og forstå noen
av grunnfunksjonene i systemet, slik at du kan bruke det aktivt og effektivt, til glede og
tidsbesparelse både for deg, laget/kretsen og folka på kontoret. Når dette skrives, er det
hovedsakelig oppdatering av styreinformasjon, uthenting og bruk av medlemslister og oppdatering
av medlemsinformasjon som er tilgjengelig. Men dette er funksjoner som vil gjøre at dere i lagene vil
kunne ha mer oppdaterte og tilgjengelige medlemslister enn tidligere. Funksjoner som blant annet
innlevering av årsrapport og søking og rapportering av frifondmidler vil komme i systemet etter
hvert, og da vil det komme oppdaterte utgaver av denne manualen.
Har du spørsmål om systemet, trenger du mer hjelp til å komme inn i bruken av det eller opplever du
problemer ved bruken av det, ta kontakt med Juventekontoret på 23214555 eller
[email protected]
Hypersys er et verktøy som kan gjøre Juventehverdagen i ditt lokallag enklere. Bruk det flittig!
MVH
Martin Hermstad Løvlien
Aktivitetssekretær, Juvente
23214555
[email protected]
2
2
Innhold
DEL 1: OPPRETTE EN BRUKER .................................................................................................................. 4
Din brukerprofil ................................................................................................................................... 7
DEL 2: FUNKSJONER FOR DEG SOM ER LAGS- ELLER KRETSSTYREMEDLEM/LEDER ............................. 11
Opprette/administrere lags- eller kretsstyre .................................................................................... 11
Hente opp og konfigurere medlemslister ......................................................................................... 15
Sortering ............................................................................................................................................ 17
Filtre i medlemslister ......................................................................................................................... 17
Søk-funksjonen: ................................................................................................................................. 20
Uthenting og bruk av medlemslister ................................................................................................. 21
Endre medlemmers kontaktinformasjon .......................................................................................... 23
Melde ut et medlem .......................................................................................................................... 25
DEL 3: MODULER OG VERKTØY ............................................................................................................. 26
FRIFOND ............................................................................................................................................ 26
Trinn 1: Kontrollere nødvendige opplysninger før utfylling av FF-søknaden ................................ 26
Trinn 2: Fylle ut Frifondsøknaden.................................................................................................. 28
Trinn 3: Vise mine søknader .......................................................................................................... 32
Trinn 4: Tilsagnsbrev, akseptsskjema og klageskjema .................................................................. 34
3
3
DEL 1: OPPRETTE EN BRUKER
Gå til web-adressen https://juvente.hypersys.no/
Hvis du ble medlem i Juvente FØR 01.01.10 eller har glemt passordet ditt: trykk på ”glemt passord”.
Fyll så inn epostadressen du er registrert med i Juventes medlemsregister (alle som ble medlem før
2010 har allerede opprettet en bruker, men ikke fått mail om det), og trykk ”søk”.
Hvis du har blitt medlem etter 01.01.10 skal du ha fått passordet tilsendt på mail fra adressen
[email protected] til mailen du er registrert hos Juvente med den dagen du ble registrert (emnet
i mailen er ”[HyperSys] Ny brukerkonto oppretta”).
Gå til din epost-inbox, hvor du skal ha fått en mail fra [email protected] (tilnærmet lik den
under). Inne i den mailen klikker du på linken ved ”logg inn no” (Se innrammet i bilde under).
4
Hvis du da, innen 3 timer, trykker på linken her, kan du med en gang endre passordet til noe annet.
Hvis du ikke gjør dette innen 3 timer, gjør du samme operasjon om igjen, og klikker på linken i den
nye mailen.
4
Når du så har klikket på mailen få du opp bildet under, hvor du fyller inn ditt nye passord og
bekrefter dette ved å klikke ”endre” (vil du ha det nye passordet tilsendt på epost, krysser du av for
dette).
Første gangen du logger inn, vil du få beskjed om å velge lokallag. Her blar du deg fram til ditt lokallag
og klikker på det. Er du usikker på hva som er ditt lokallag, kontakt Juventekontoret, eller se brevet i
velkomstpakka du fikk fra Juvente.
5
5
Neste steg er å velge ditt språk, samt nivå av synlighet for profilen din. Der velger du hvem som skal
ha tilgang til å se dine personopplysninger i Hypersys. For å få et mest mulig effektivt system,
anbefaler vi at man i alle fall velger et personvernnivå på 1, 2 eller 3, med mindre man har spesielle
ønsker om noe annet.
Videre får du beskjed om å bekrefte dine persondata. Dette er data som er fylt inn av
Juventekontoret ved innmelding, så se gjennom at alt stemmer. Feltene merket med * må være fylt
ut for at du skal kunne gå videre. Trykk så på ”oppdater”.
6
6
Din brukerprofil
Gratulerer, du har nå en brukerprofil i Hypersys!
Når du logger inn, kommer du til forsiden av din profil (hvis du ikke gjør det automatisk første gang,
trykk på ”fremside” oppe i venstre hjørne). Her finner du diverse nyttig informasjon:
7
Hvis du har mottatt noen nye meldinger sendt gjennom Hypersys (disse kommer også til din mailinbox) står det her. Trykk på ”alle meldinger” oppe i høyre hjørne av boksen for å se alle meldinger
du har fått.
Her finner du noen data knyttet til din bruker. Trykk på ”rediger” i høyre hjørne av boksen for å
endre dine personopplysninger
I kalenderen her finner du informasjon om aktiviteter og lignende i laget ditt som er lagt inn i
Hypersys.
Her finner du informasjon om medlemskap og kontingent. I Hypersys genereres det ett
medlemskap for hvert år du er medlem (ett medlemskap for 2008, ett for 2009 og ett for 2010). Ved
å klikke på +-tegnet ved hvert av medlemskapene finner du betalingsinformasjon (når du eventuelt
betalte kontingenten), og kan se giroen fra det aktuelle medlemskapet. Skulle du mot all formodning
ikke ha betalt kontingenten for gjeldende år, kan du se giroen her eller laste den ned som PDF, slik at
du får betalt den fortest mulig.
Her ser du hvilke styreverv du har, og eventuelle utvalg du er med i.
7
Her kan du legge til oppgaver og påminninger for deg og andre medlemmer i laget ditt. For å
opprette en oppgave, klikk på ”ny oppgave” oppe til høyre i boksen. Så registrerer først du oppgaven
med navn, tidspunkt og tekst. På neste bilde kan du så legge til flere medlemmer av laget i oppgaven
ved å trykke på ”legg til” under ”Delegert til”. Der kan du velge den/de som skal inkluderes i
oppgaven fra medlemslisten. De vil da få den opp som en oppgave på sin forside når de er pålogget.
Navigering: Hovedmenyen
For å navigere mest mulig effektivt rundt i systemet, er det enkleste å bruke hovedmenyen som
ligger i venstre marg. Den har noen hovedkategorier, og så kan du få opp underkategorier under
disse ved å trykke på pilene til venstre for menynavnet. Her dukker også menyvalg for forskjellige
lokallag og kretser opp etter hvert som du går inn på dem fra menyen ”orgstruktur” (går du inn på
Juvente Alta, selv om du ikke er medlem der, kommer det en linje i hovedmenyen som sier ”Juvente
Alta”. Du får da kun opp valgmuligheter for dette laget basert på hva i dette laget du har tilgang til.).
På slike får du Hovedmenyen sammentrukket og utstrekt ser omtrent slik ut:
8
8
Menyvalgene ”Oppgaver” og ”min konto” er menyvalg som du allerede har tilgang til via forsiden, og
brukes til å redigere din egen bruker og dine oppgaver. I menyvalget ”Juvente”, under ”Organer”
finner du en oversikt over Juventes sentralnivå, med styrer og utvalg.
9
9
Hvis du er medlem av et styre (lags- eller krets-) vil du kunne klikke det aktuelle organ (rød boks) i
hovedmenyen, og videre kunne klikke på epost-symbolet (grønn boks) ved hver enkelt for å sende en
melding til vedkommende. For å sende til hele styret/utvalget på en gang trykker du på ”send epost
til organ-medlemmer” (blå boks). Er du ikke medlem i et lags- eller kretsstyre, har du kun tilgang til
kontaktinformasjon og å sende melding til styremedlemmene i ditt eget lag. Samme prosedyre kan
gjentas på krets- og lagsmenyer. Disse finner du under hovedmeny-valget ”Orgstruktur”.
10
Øverst til høyre i bildet finnes et søkefelt.
Hvis du ønsker å søke opp ett spesielt medlem eller lokallag, gjør du det her. For å få tilgang til dette,
trykk først på ditt lag eller din krets i menyen til venstre (der du kan velge medlemslister). Først
velger du ”medlem” eller ”organisasjon” fra rullegardinen, alt etter om du ønsker å søke opp et
medlem eller et lag. Så skriver du inn hva du søker etter i feltet. Her kan du skrive inn navn,
telefonnummer, eller epostadresse på den du søker. Da vil du få opp en liste over alle medlemmer (i
hele Juvente) som passer søke-kriteriene. I denne listen kan du kun merke medlemmer, sende de
epost (eventuelt også SMS) eller eksportere til Excel (se senere avsnitt om uthenting og bruk av
medlemslister). Ikke trykk på knappen ”slå sammen personer” da det vil skape en del problemer
for folka på kontoret. Øverst til høyre finner du ”logg ut”, som du bruker når du er ferdig med å
bruke systemet denne gangen.
10
DEL 2: FUNKSJONER FOR DEG SOM ER LAGS- ELLER
KRETSSTYREMEDLEM/LEDER
Opprette/administrere lags- eller kretsstyre
Hvis du er registrert i systemet som leder av et styre, har du rettigheter til å redigere styret
sammensetning og legge til og fjerne styremedlemmer. Hvis et lag har statusen ”i dvale” (altså at
styreperioden oppgitt til siste styre har utgått) kan hvilken som helst av de tidligere
styremedlemmene legge til en ny styreperiode med styreleder.
For å administrere, går du inn på lagets/kretsens navn i hovedmenyen til venstre. Da kommer bildet
under opp. Hvis laget har en registrert leder og eventuelt styre, kommer det opp som en liste under
overskriften sittende styre (blå boks). Hvis ikke det ligger inne noe aktivt styre, eller om du ønsker å
legge til et underorgan, gjør du det øverst i denne ruten ved å trykke på ”+ legg til organ” (rød boks).
Her (grønn boks, neste side) fyller du inn tidsavgrensingen av for styret (starter ved siste årsmøte,
varer normalt ett år, ikke mer enn to år). Legg gjerne inn en måned eller to ekstra, sånn at man
slipper at laget går i dvale hvis årsmøtet kommer litt senere neste år. Videre legger du inn navn på
organet (normalt ”Juvente ”lagets navn” lagstyre”). Valget ”type” skal stå på ”styre”. Hvis laget har et
tidligere registrert styre, har du også muligheten til å legge inn tidligere styremedlemmer som
medlemmer med nye eller videreførte roller i det nye styret. For å lagre det nye styret, trykk på
”opprett organ”.
For å legge inn nye medlemmer av lagets styre trykker du så på ”… legg til en ny person i styret” (blå
boks). Ytterligere informasjonen følger under de 2 påfølgende blider.
11
11
Når du har trykket på ”… legg til en ny person i styret” kommer du til denne menyen (Oransje boks,
neste side). For å hente inn personen som du skal gi et verv i styret kan du finne vedkommende ved å
klikke i sirkelen ved ”noen fra medlemslista” (rød boks, neste side). Da vil det komme opp en
”rullegardin” med navn på alle medlemmer som er registrert i laget (rød boks, neste side). Bla deg
frem til personen og klikk på navnet, eller begynn å skrive inn de første bokstavene i navnet til den
du skal finne, når du har trykket ned rullgardinen. Da vil systemet søke i listen og hente fram de
navnene som passer best til det du skriver inn. Hvis det kommer opp andre navn kan du fortsette å
skrive til navnet du søker dukker opp. Hvis personen som sitter i styret står ikke står registrert i dette
laget, men er medlem i et annet lag, vil du ikke finne han i denne lista. Da må du i stedet trykke på
”søk etter person i databasen” og søke opp vedkommende i hele databasen. Nærmere beskrivelse av
hvordan du bruker denne søkerfunksjonen finner du senere i denne brukerveiledningen. Når du så
har funnet frem til rette vedkommende, velger du funksjon personen har i styret (eksempelvis
nestleder, styremedlem – sekretær, styremedlem – kasserer, styremedlem eller varamedlem), og
trykker ”legg til person”. Gjenta prosessen for å legge til alle medlemmene i styret.
12
12
Hvis laget har et tidligere styre registrert vil følgende valg synes nederst på bildet med
styreoversikten:
13
Hvis laget har valgt samme styre som ved forrige årsmøte, kan du trykke på ”kopiér” her, og du vil
komme inn på en meny hvor du kan sette styret til å gjelde for en ny periode. Menyen ser ut som
dette:
13
Her kan du sette dato for når det nye styret skal gjelde, og du kan administrere eventuelle endringer i
rollesammensetningen innad i styret. Hvis du bruker denne funksjonen, vil du også etterpå kunne
legge til eventuelle nye styremedlemmer gjennom den tidligere forklarte prosedyren.
14
14
Hente opp og konfigurere medlemslister
Den kanskje viktigste funksjonaliteten i dette medlemssystemet for deg som sitter i et lagstyre, er
muligheten for selv å kunne hente ut medlemslister for ditt lokallag som til en hver tid er oppdatert.
Medlemslistene gir deg som lagsleder oversikt over hvem som er medlem i laget, og kunne hente ut
informasjon om medlemmene, som adresser og kontaktinformasjon, betalingsstatus/KID-numre,
alder, og kunne sortere og filtrere slik at du kan hente ut lister som kan brukes til å finne akkurat de
medlemmer du vil når du skal sende ut e-poster, sms-er, invitasjoner eller når dere skal minne folk på
å betale medlemskontingenten sin. For å finne medlemslisten for ditt lag (eller krets, hvis du sitter i
kretsstyret og dermed har tilgang til listene for hele kretsen), klikker du først på ditt lags navn (eks
Juvente Grønkøping) i den venstre menyen (rød boks), og så på ”Medlemsliste” (grønn boks). Da
kommer du inn på medlemslista for ditt lokallag for gjeldende år. Hvis du skulle trenge
medlemslistene for utgangen av tidligere år (for eksempel i sammenheng med rapportering av antall
medlemmer til søknader til kommuner og fylkeskommuner), trykker du på det året du ønsker listen
fra i samme meny (oransje boks).
15
15
Når du trykker på listen, vil så en medlemsliste som ser ut ca slik komme opp:
Her finner du en liste med medlemmer i laget. Over listen av medlemmer finner du en statuslinje(rød
boks). Her ser du hvilke forskjellige informasjonsfelter du har i listen, for eksempel fornavn,
etternavn, adresse, epost og telefon. Ved å trykke på X-tegnet (grønn boks) ved siden av
informasjonsfeltet i statuslinjen kan du fjerne en eller flere av informasjonsfeltene. Hvis du ønsker å
legge til andre informasjonsfelter i gjeldene liste, går du til rullegardinen ”legg til kolonne” oppe til
høyre for lista (blå boks). Her velger du blant mange forskjellige informasjonsfelter, alt etter hva du
trenger.
De vanligste informasjonsfeltene er fornavn, etternavn, mobiltelefon, adresse, postnummer, epost,
kjønn, fødselsdato og/eller alder disse trenger ikke videre utdypning. Videre kan du blant annet
velge:
Status (kan ikke fjernes): Hvis medlemmet har betalt sitt gjeldende medlemskap (kontingenten for
det året du ser på medlemslisten for), er prikken ved siden av navnet grønn. Hvis medlemmet ikke
har betalt gjeldende kontingent, er prikken rød.
Organisasjon: Denne viser hvilket lag medlemmet tilhører. Hvis du er inne på et lokallag, er det kun
lagets medlemmer du ser, dermed er den ikke av betydning. Hvis du er inne på listene til en krets
(fordi du sitter i et kretsstyre), kan du bruke dette feltet til å sortere medlemmene i forskjellige lag.
Sekundær telefon: Hvis fasttelefonnummer eller et andre mobilnummer (ofte foresattes) er
registrert.
Sekundær adresse: Hvis medlemmet har en c/o-adresse eller bor i blokk med leilighetsnummer, så
står det gjerne her.
Medlemsskapstype: Her kan du sortere medlemmene ut fra hvilken kategori de er registrert i. Denne
funksjonen dekkes bedre av en filtreringsfunksjon som står beskrevet lenger ned i manualen.
Medlemsskapsår: Viser hvor mange år medlemmet totalt har tellende(betalt) medlemskap for.
Pk: Pk er medlemmes medlemsnummer i registeret. Nye medlemmer registreres i stigende
rekkefølge i systemet, slik at nr 2223 og 2224 ble registrert like etter hverandre.
16
16
Sum: Her ser du hvor mange kroner medlemmet skal betale eller har betalt i medlemskontingent
(dette sier ikke noe om hvorvidt medlemmet har betalt, bare summen medlemskapet koster)
KID: Her finner du KID-nummeret til hvert enkelt medlem i laget, sånn at du har mulighet til å gi dem
det hvis dere purrer på kontingent-innbetalinger i laget. Kontonummeret som kontingenten skal
betales til er likt for alle medlemmer, og det finner du i betalingsinformasjonen på forsiden av din
profil (se avsnitt ”trinn 2” i denne manualen). Kontonummeret på det tidspunktet denne manualen
er skrevet er 1720 25 59336. Hvis du da legger sammen kontonummeret med ”KID” og ”Sum” i
listene kan dere gi alle medlemmer i laget tilstrekkelig informasjon til at de skal kunne betale
kontingenten sin.
Created: Her ser du hvilken dato gjeldende medlemskap ble opprettet. Dette er mest nyttig når det
gjelder nyinnmeldte, da det viser innmeldingsdatoen. Hvis du sjekker medlemslistene med denne
informasjonen valgt, ser du om det har kommet noen nye medlemmer siden sist du sjekket. For
medlemmer som ble registrert i systemet året før eller tidligere, viser det bare når årets
kontingentkrav ble opprettet.
Valgene ”Lokalt medlemsnummer”, ”Startdato”, ”Sluttdato”, ”Betalingsdato”, ”Første medlemskap”,
”Sist innlogget”, ”Faktura” og ”Bilagsreferanse” er informasjonsfelter du som lags- eller
kretsleder/styremedlem i liten grad har bruk for.
Sortering
Når du så har funnet frem til hva slags informasjon du vil skal vises i medlemslista, kan du sortere
lista stigende eller synkende ut fra et av informasjonsfeltene. Hvis du for eksempel skal sende ut en
invitasjon, og ønsker å sortere lista stigende på alder slik at du senere kan velge ut de medlemmene
som er mellom 14 og 18 år, trykker du bare på navnet på det informasjonsfeltet du ønsker å sortere.
Du trykker for eksempel på ”alder” i status-linjen (Rød boks). Da sorteres lista slik at de yngste
medlemmene kommer øverst. Trykker du på ”alder” en gang til sorteres lista omvendt, slik at de
eldste kommer øverst, og de yngste nederst.
Dette kan du gjøre med samtlige valgte informasjonsfelter. Vær obs på at når dette skrives er det en
feil på sorteringsfunksjonen på en del av feltene, og du vil dermed kunne oppleve at de ikke fungerer
som de skal. Det jobbes med å rette opp i dette.
Filtre i medlemslister
I tillegg til at du selv kan velge hvilke forskjellige informasjonsfelter som skal vises i medlemslista, så
kan og også legge inn filtre på listen. Filtrene gjør at det i lista kun vises de medlemmene som er
innenfor de filtrene du legger på. Hvis medlemmet ikke er innenfor filteret, vil det ikke vises.
Filtreringsmenyen ser omtrent slik ut:
17
17
18
Når du logger på vil bare navnet på filteret og en pil mot høyre synes (Rød boks). For å åpne valgene i
et filter, trykk på pilen (Grønn boks). Valgene vil da komme under navnet på hvert filter. Hvis du for
eksempel trykker på ”Betalingsstatus” vil du da kunne velge om du vil vise alle medlemmer i
medlemslista, om du vil vise kun de som har betalt kontingenten for i år, eller om du kun vil vise de
medlemmene som ikke har betalt kontingenten (ved purring eller lignende).
De forskjellige filtrene du kan legge på i lista er:
Medlemskapsår: Her kan du velge hvilket år du ønsker å hente ut lister for. Hvis du skal ha den lista
som gjelder på det til en hver tid gjeldende tidspunkt, trykker du bare på det året som du er inne i.
Hvis du trenger listen for fjoråret for å finne ut hvor mange medlemmer dere hadde (for eksempel
ved en kommunal eller fylkeskommunal søknad), kan du velge det aktuelle året i filteret, og få opp
18
medlemslisten slik den så ut 31.12. det året. Her vil medlemmer som var medlemmer det året, men
som senere har meldt seg ut være synlige. Husk at medlemmer som har meldt seg ut normalt ikke
skal kontaktes. Pass derfor på at lister du henter ut for å bruke til å sende informasjon eller kontakte
på telefon eller annen måte alltid må være basert på filtervalget for gjeldende år.
Medlemskapstid: Dette er en funksjon du i liten grad vil ha bruk for. Her kan du velge om du vil se
listen slik den er i dag, pr. 31.12. eller for hele året. Eneste funksjon det kan være nyttig for dere
lokalt er hvis dere skal ha en oversikt over hvor mange man har vervet i løpet av året, og ved å trykke
på ”i hele yyyy” får du med de nyvervede som eventuelt har meldt seg ut i løpet av året.
Betalingsstatus: Her kan du velge om du vil se alle medlemmer, eller om du vil ha en oversikt kun
over de medlemmene som har betalt kontingenten sin for det året du har valgt i ”medlemskapsår”filteret. Eller om du vil vise kun de som ikke har betalt kontingenten. Dette er et viktig filter når man
skal rapportere medlemstall eller hvis man skal purre kontingentbetalinger hos medlemmer.
Alder: I ungdomsorganisasjoner er det er viktig skille mellom medlemmer over og under 26 år. Særlig
går dette skillet på hvem organisasjonen får statstøtte for, men mange andre instanser bruker dette
skillet i sammenheng med støttesøknader. Her kan du velge om du vil ha lista for hele laget/kretsen,
eller om du bare vil se de over eller under 26 år. Her går skillet ved de som fyller 26 i løpet av året. Er
et medlem 25 år, men fyller 26 innen utgangen av året, vil medlemmet synes på lista for medlemmer
over 26, men har medlemmet fylt 25 tidligere inneværende år vil den synes på lista under 25. Ønsker
du mer spesifikk filtrering på alder enn dette, bruker du det nederste filteret, ”fødselsdato”. Se
lenger ned for beskrivelse.
Bosted: Hvis du ønsker å filtrere slik at du får opp kun medlemmer bosatt innenfor et visst område,
kan du med dette filteret hente ut medlemmer med postadresse innenfor ett eller flere fylker eller
kommuner. Hvis du for eksempel ønsker alle medlemmer bosatt i Tønsberg kommune og Nøtterøy
kommune, velger du først Tønsberg i rullegardin-menyen under i filteret, og så velger du Nøtterøy.
Hvis du heller vil ha hele Vestfold fylke, velger du det (fylker er uthevet i lista). Da trenger du ikke
velge kommunene i fylket i tillegg. Du kan, hvis du ønsker det, velge ett eller flere fylker pluss
kommuner fra andre fylker enn de valgte. For å komme lenger ned i listen enn de som synes når du
klikker på listen, hold muspekeren over listen og enten bruk scrolle-knappen på musa (hvis du har en
slik knapp), eller bruk pil-tastene for å komme lenger opp eller ned på listen. De valgene du har lagt
inn i filtret her kommer opp som en liste over rullegardinen med kommunenavnene. For å fjerne et
valgt fylke eller kommune, klikker du bare på X-tegnet ved siden av navnet. I denne lista er det kun
kommuner hvor det bor medlemmer som synes.
Kjønn: Her kan du velge bare å søke på menn, kvinner eller begge deler i medlemslista.
Medlemsskapstype: Alle medlemmer i Juvente er plassert i en medlemskategori. Det vanligste er at
medlemmene er i kategorien ”medlemskap yyyy (eks 2010)”. yyyy betyr gjeldene år, eks 2010,
yyyy+1 betyr året etter gjeldende år, eks 2011. Dette er de medlemmene som er under 26 år og ikke
er nyinnmeldte i år. Videre har du en kategori (”medlemskap yyyy O26”) som er for de medlemmene
som det året fyller- eller er over 26 år (og dermed ikke er statstøtteberettigede, og har en økt
kontingent). Så er det en kategori (”medlemskap yyyy nye”) for medlemmer som har blitt vervet i
løpet av gjeldende år. Til slutt er det en kategori som heter ”medlemskap yyyy og yyyy+1 (bet 100 i
19
19
yy)” Dette er medlemmene som er nyvervede gjeldende år, men som etter 1. juli har betalt
kontingent for både dette året og neste år.
Nyvervede medlemmer vil havne i en av de to siste kategoriene. Til sist finner du også medlemmer i
kategorien ”medlemskap yyyy-1 og yyyy (bet 60/100 kroner i yy-1). Disse var de som var nyvervede i
året før og betalte kontingent for to år, altså forrige og gjeldende år. For å velge ut fra disse
kategoriene, klikker du på rullegardinen i filteret ”medlemskapstype”. For å få opp hele teksten slik
at du kan skille på de forskjellige medlemskapstypene, hold muspekeren over de tre punktumene
”…” etter navnet på typene i lista. Da vil en liten hjelpetekst synes ved muspekeren som viser hele
teksten på typen. På samme måte som for bosted vil valgene du legger på filteret synes som en liste
over rullegardinen, og du fjerner valgene med å trykke på X-tegnet ved siden av valget.
Ugyldige felt: Dette filteret har ikke noe funksjon for deg på lags eller kretsplan.
Fødselsdato: Som tidligere nevnt, er det mulig å filtrere på fødselsdato slik at du kun ser medlemmer
født innenfor et bestemt tidsrom. Når dette skrives, fungerer ikke denne funksjonen optimalt, men
den vil bli utbedret etter hvert. Når du åpner dette filteret (ved å trykke på pilen ved siden av
”fødselsdato”) vil en meny som dette komme opp:
20
I det øverste feltet skal du kunne fylle inn en eller flere aldere (eks 15, 16, 17). Da vil personer med
denne alderverdien synes i den filtrerte listen. Dessverre fungerer ikke den funksjonen nå. Alternativt
kan du avgrense aldersøket basert på fødselsdato. Det gjør du med å sette ”fødselsdato fra” og
”fødselsdato til” i de to nederste feltene i boksen. Når du trykker på disse feltene vil det komme opp
en kalender hvor du kan velge datoer. Dessverre kan du bare bla en og en måned (ikke ett og ett år) i
denne kalenderen, slik at det tar litt tid å bla langt tilbake. Hvis du i stedet trykker ”esc” (knappen
øverst til venstre på tastaturet), forsvinner kalenderen, og du kan skrive inn datoer i feltene i
dd.mm.yyyy format. Hvis du for eksempel vil ha alle medlemmer født i 1988 og 1989, skriver du
01.01.1988 i det øverste av de to feltene og 31.12.1989 i det nederste.
Søk-funksjonen:
Hvis du leter etter én bestemt person i listene, kan du bruke søk-funksjonen. Den finner du øverst i
filter-kolonnen og ser slik ut:
Her kan du skrive inn navet du leter etter. Du kan i denne funksjonen kun søke på navn (for-, mellomog etternavn), ikke adresse eller telefonnummer eller epostadresser. Trykk ”søk” for å søke. For å
komme tilbake til medlemslista slik den var før du søkte, trykk ”fjern”.
20
Uthenting og bruk av medlemslister
Når du så har laget den listen du har behov for, er det klart for å bruke dataene du har funnet frem
til. De vanligste valgmulighetene du som styremedlem eller leder i krets eller lag har, er enten å
sende mail eller sms til alle eller utvalgte personer på listen, eller eksportere listen til excel.
Når du har valgt dine informasjonsfelter i statuslinjen og lagt på eventuelle filter, kan du velge hvilke
medlemmer på lista du skal bruke (sende sms/mail til eller eksportere til excel).
Du har normalt en liste på inntil 20 navn synlig. For å velge utvalgte medlemmer av listen trykker du i
boksen helt til venstre for navnet (rød boks, neste side). Når det er en grønn hake i ruten, er
personen med i utvalget ditt. Hvis det ikke er noen hake i boksen, er personen ikke valgt i utvalget.
Hvis du ønsker å velge alle personene som du ser på lista, trykker du på tilsvarende bok oppe på
statuslinja (grønn boks, neste side). Da vil alle personene som står på den delen av lista du nå ser, bli
merket. Hvis du skal ha med de fleste, men ikke alle, på listen din, merk alle først, og så fjern de du
ikke vil ha med.
Eventuelle personer som ikke får plass på den synlige delen av lista er ikke valgt. For å vise flere
personer på listen, finner du rullegardinen under listen (blå boks, neste side). Der kan du velge å vise
20, 50, 100 eller 500 navn fra listen samtidig. Finn det antallet personer å vise som passer best, før du
begynner å hake ut hvilke medlemmer du skal ha med. Har du flere navn i lista enn de som synes, kan
du også bla til en ny side i lista. Den funksjonen finner du nede til høyre for listen. OBS!: de
merkingene du har gjort av personer forsvinner når du blar til en ny side, så du bør heller bruke
endre antallet personvisninger hvis du skal merke medlemmer i stedet for å bla i sidene.
Hvis du har en visning som ikke har med alle medlemmene i lista, men hvor du vil ha med alle som
står på den uansett (for eksempel skal har du 128 medlemmer på en liste, og du skal merke alle) kan
du bruke boksen nederst i lista (i den lyseblå linjen) hvor det står ”velg resten” (oransje boks, neste
side). Da velger du alle i lista som ikke er synlig i skjermbildet. For å velge samtlige personer på lista,
både de som du ser, og de som ikke det er plass til, trykker du i både den øverste og nederste boksen
(både grønn og oransje boks, neste side).
21
21
22
Når du har valgt ett eller flere medlemmer med å merke dem i avkrysningsboksene, kommer denne
menylinjen til syne over listen:
Der står det først hvor mange medlemmer som er avmerket (”Påvirker X medlemskap). Hvis du
ønsker å sende de valgte medlemmene en epost, trykker du på ”e-mail”-knappen (rød boks). Da
kommer du inn på et nytt skjermbilde med to tekstbokser. Skriv inn emnet for eposten i den lille
boksen øverst, og skriv inn resten av eposten i den store boksen under. Ved å trykke på ”send” vil
systemet sende ut eposten direkte til medlemmene på adressene som står registrert. Ved i stedet å
trykke på SMS-knappen () vil du komme til et lignende skjermbilde, men med bare én tekstboks. Der
kan du skrive inn tekstmeldingen din, og ved å trykke send sender den til mobilnummeret registrert
på de valgte personene på lista. SMS-funksjonen er i utgangspunktet ikke åpen for lokallag, da det
22
er knyttet kostnader til bruken av den. For å få åpnet funksjonen for ditt lag/krets, kontakt
forbundskontoret.
Den siste funksjonen du vil ha bruk for her, er funksjonen som eksporterer lista til Excel. Ved å trykke
på Excel-knappen (blå boks), får du opp en boks hvor du enten kan åpne fila i Excel, eller lagre den på
harddisken din (hvis du velger ”åpne” kan du også lagre den på disken din senere). I Excel kan du
også redigere listen din videre med de filterfunksjonene som ligger i den.
De resterende knappene (Fjern, Forny, CSV og Giro F60-1) er ikke noe du som styremedlem eller
leder har behov for å bruke (med mindre du bruker ”Open office” eller andre typer programmer og
trenger CSV i stedet for Excel).
Endre medlemmers kontaktinformasjon
Som leder eller styremedlem har du tilgang til å oppdatere kontaktinformasjonen til medlemmer.
Klikk på navnet til vedkommende i medlemslisten eller søk den opp i søk-funksjonen oppe i høyre
hjørne av skjermbildet (en av boksene under, samme hvilken av dem)og klikk på navnet:
23
Når du kommer inn i profilbildet til personen, klikker du på ”rediger” oppe til høyre i boksen med
personalia (rett under navnet til vedkommende) (grønn boks).
Da kommer du inn på siden med medlemmets personalia, som ser slik ut:
23
24
Her legger du inn/endrer du vedkommendes personalia. Feltene merket med (*) er obligatoriske
felter. Du vil ikke kunne trykke ”oppdater” og dermed lagre opplysningene uten at det er skrevet noe
i disse feltene. Hvis det er noen av disse obligatoriske feltene som vedkommende ikke har (har ikke
gateadresse, eller mobiltelefon), setter du inn en bindestrek (-) her. Feltet med postnummer er
automatisk, slik at når du legger inn et postnummer her vil poststedsnavnet dukke opp automatisk.
OBS! Vær vennlig og ikke gjør oppdateringer her uten at du er helt sikker på at de oppdateringene du
skal gjøre stemmer. Spesielt viktig er det i forhold til fødselsdato, da det er noe av det som er mest
viktig for rapporteringen vi gjør til myndighetene, og som dermed må være korrekt.
24
Melde ut et medlem
Fra tid til annen er det ett eller flere medlemmer som vil melde seg ut. Enten får man beskjed fra
medlemmet selv, eller så vet man helt sikkert at en person som står i medlemslistene ikke lenger
anser seg som medlem (i slike tilfeller, hvor medlemmet ikke selv har sagt noe, bør man alltid sjekke
det med vedkommende). Da har du mulighet til å melde medlemmet ut ved å gå inn på personens
profilside (klikke på navnet i medlemslista eller søke vedkommende opp og klikke på navnet). I høyre
kolonne finner du boksen ”medlemskap”. Nederst i den finner du overskriften ”Administrasjon”, med
valgene ”meld ut” og ”meld ut umiddelbart” (rød boks). Du skal i alle tilfeller bruke valget ”meld ut
umiddelbart” (hvis du bruker det andre valget, vil ikke utmeldingen skje før ved utgangen av året).
Når du trykker på valget, kommer det opp en knapp med ”Bekreft utmelding”. Trykk på den og
medlemmet er utmeldt, og vil ikke synes i lister eller motta noe informasjon fra oss fra nå av. Hvis du
har meldt ut et medlem, vennligst send alltid en mail til [email protected] om at det er gjort og
hvem det gjelder, slik at også kontoret vet om det.
25
25
DEL 3: MODULER OG VERKTØY
En av de store fordelene med Hypersys er at det er tilpasset mange av de behovene og oppgavene
som følger med lokallagsarbeid. Blant annet er flere funksjoner, som innlevering av årsrapport og
søking om og tildeling av Frifondmidler integrert i systemet. Det betyr at du som lagsleder, eller i
noen tilfeller styremedlem, kan logge inn i systemet for å levere søknader og rapporter som dere
tidligere måtte printe ut, fylle ut og sende inn. Her følger en bruksanvisning på de forskjellige
modulene.
FRIFOND
Frifond er en offentlig støtteordning hvor Juvente får penger fra staten som vi skal dele videre ut til
våre lokallag, som de skal bruke på lokal aktivitet. Hvert år får Juvente mellom 250 000 og 300 000
som vi deler ut til våre lokallag. Pengene deles normalt ut 2 ganger i året, en på våren og en på
høsten. Dere i lagene leverer en søknad i Hypersys, og vi tildeler midler og sender ut svar på
søknadene også via systemet. Det er knyttet en del forpliktelser og regler til bruken av Frifondmidler
for dere i lagene, og Juvente har derfor laget egne retningslinjer for disse midlene, som det er viktig
at dere setter dere inn i før dere søker. Disse finner du i dokumentet ”retningslinjer for
frifondtildeling i Juvente”, som du finner på Juventes nettsider og i de fleste tilfeller også i
utlysningsteksten på midlene på Juventes hjemmesider.
Trinn 1: Kontrollere nødvendige opplysninger før utfylling av FF-søknaden
Du begynner med å logge deg inn i Hypersys. Hvis du ikke har en bruker fra før, se side 4 og utover
for å finne ut hvordan du gjør det. Før du begynner på utfyllingen av selve søknaden er det noen ting
som må være på plass først.
Først må du sjekke at lagets styre er korrekt fylt inn, at perioden styret gjelder for ikke er utgått, og at
du er registrert som styreleder (kun styreleder har tilgang til å sende inn frifond-søknad). Dette gjør
du ved å gjøre følgende fra innloggingsforsiden:
26
26
1. Trykk på lagsnavnet til laget ditt i venstre meny (Rød boks)
2. Trykk på ”Organer” i listen som kommer til syne (Grønn boks)
3. Bildet til over til venstre vil så komme til syne
4. Se til at ditt navn står som leder, og at perioden (Oransje boks) ikke er utløpt. Hvis perioden
er utløpt, må du legge inn et nytt styre (se avsnitt på side 11) eller fornye perioden for siste
styre ved å trykke ”kopiér” (blå boks) og legg inn nye datoer som har dagens dato innenfor
seg, i skjermbildet som dukker opp. Hvis det ikke er noe aktivt styre i laget, og du satt i det
siste aktive styret, skal du ha tilgang til å legge inn det nye styret.
Videre må du sørge for at lagets kontonummer er korrekt fylt inn. Uten kontonummeret kan ikke
administrasjonen utbetale frifondstøtten til laget, og er nummeret feil, kan pengene i verste fall
havne på avveie. Sjekk derfor alltid at nummeret er korrekt før du/dere fyller ut en FF-søknad.
27
27
28
1. Trykk på lagsnavnet til laget ditt i venstre meny (Rød boks)
2. Trykk på ”Administrasjon” i listen som kommer til syne (Grønn boks)
3. Trykk på Rediger organisasjonsinfo i listen som kommer til syne (Oransje boks)
4. Menyen over til høyre kommer til syne. Trykk på ”Økonomi” (blå boks)
5. Hvis kontonummeret som står oppgitt her er korrekt, trenger du ikke gjøre noe. Hvis det er
endret/feil eller det står ”Ingen”, trykk på ”klikk her for å redigere” (Grå boks). Fyll så inn det
nye kontonummeret i feltet som kommer til syne, og trykk på knappen ”legg til bankkonto”.
Trinn 2: Fylle ut Frifondsøknaden
Utfyllingen av søknaden er en relativt enkel prosess. Skjemaet i Hypersys inneholder omtrent de
samme opplysningene som lå i papir-søknaden som ble brukt tidligere (bortsett fra at noen felter er
tatt bort sammenlignet med papirversjonen, da disse ligger inne andre steder i systemet, og dermed
ikke trengs å oppgi spesielt til FF-søknaden). Før du starter å fylle ut skjemaet, er det viktig at dere i
laget har tenkt gjennom, og blitt enig om, hvor mye dere skal søke om fra hver av pottene man kan
søke på, hva slags aktiviteter dere skal søke om støtte til, og gjerne hvor mye dere støtte dere søker
om til hver av aktivitetene. En søknad som du har begynt å fylle lagres og kan endres helt frem til
dere trykker ”neste” nederst på skjemaet, slik at det sendes inn. Etter det kan den ikke endres eller
slettes. For å gjøre endringer da, må dere få administrasjonen til å avslå den innsendte søknaden, for
så å fylle inn en ny søknad etterpå.
28
For å sende en søknad gjør du følgende:
Klikk på lagets navn i menyen i venstre marg (rød boks). Klikk så på pilen ved siden av ”frifondstøtte
høst 2010” (eller vår 2011 eller hvilken tid av hvilket år det gjelder) (grønn boks). MERK! Hvis du
trykker på teksten ”frifondstøtte høst 2010” vil du bare få opp et blide med en oversikt over
eventuelt innsendte søknader og status på disse, ikke menyvalget ”søk om støtte” som du skal bruke
for å lage din søknad. Neste trinn er altså da å trykke på ”søk om støtte” i menyen (oransje boks).
29
29
Når du har trykket her, kommer det opp et søknadsskjema som ser slik ut:
30
Det første du skal gjøre er å fylle ut hvor mye støtte laget søker om. Det gjør du i de to øverste
feltene (rød boks) Støtten er per nå delt opp i to forskjellige kategorier, ”politisk-/ideoloigisk/skoleringsaktivitet” og ”Sosiale aktiviteter/annen aktivitet”. Mer info om hva de forskjellige
kategoriene innebærer, se utlysningsteksten eller retningslinjene for Frifond i Juvente. Begge feltene
må fylles ut for at du skal kunne levere skjemaet, så hvis det er en kategori dere ikke skal søke fra, må
du skrive inn ”0” i det feltet.
I den store tekstboksen (grønn boks) skal dere fylle inn hvilke aktiviteter dere søker om støtte til. Her
er det fint hvis dere er så spesifikk som mulig om hvilke aktiviteter det gjelder og hvor mye penger
dere trenger til hver aktivitet. Husk at alle pengene dere får i støte skal brukes i tråd med denne
søknaden og det tilsagnsbrevet dere mottar, og at penger dere ikke bruker opp på aktivitet innen 25.
april påfølgende år skal tilbakebetales til Juvente hvis ikke annet avtales med administrasjonen (les
mer om dette i retningslinjene).
Under tekstboksen finner du et datofelt hvor det står ”Eventuelt planlagt årsmøte i laget” (oransje
boks). Hvis dere har oppdatert styret korrekt med dato for siste årsmøte i Hypersys (se side 12), har
vi allerede fått beskjed om når siste årsmøte i laget var. Men i noen tilfeller, kanskje spesielt på
våren, kommer søknadsfristen før noen lag har rukket å avholde årsmøte, slik at det kun er den
gamle årsmøtedatoen som står i Hypersys. Hvis dette er tilfelle, og dere har satt en dato for planlagt
30
årsmøte, fyller dere inn dette her. Men dette er ikke et obligatorisk felt, så hvis dere har hatt årsmøte
dette året, eller dere ikke har klar dato for kommende årsmøte, fyller dere ikke inn dette feltet.
Det siste du må gjøre før du er klar til å sende inn dette skjemaet, er å klikke av for at du har lest og
forstått minst sammendragsdelen av Juventes retningslinjer for Frifondstildeling, som er nevnt lenger
opp i denne frifondsmanualen. Retningslinjene består av to deler, først et sammendrag av hele
retningslinjene, hvor hovedtrekkene som dere som søkere må vite om, og tilslutt retningslinjene i sin
helhet, hvor man har prøvd å være mest mulig nøyaktig og dekkende for forskjellige situasjoner som
omhandler Frifond i Juvente. Du kan gjerne lese hele retningslinjene, da de gir den beste oversikten,
men for å få lov å søke må du minst ha lest og forstått sammendragsdelen. Skulle du ha spørsmål til
retningslinjene eller det er ting du ikke forstår med dem, og du ikke rekker å få svar på innen fristen,
klikker du allikevel av her, og kontakter administrasjonen med spørsmålene eller for en forklaring så
raskt det lar seg gjøre i ettertid. Hvis du ikke klikker av i denne boksen vil du ikke kunne levere
søknaden.
Nå er du ferdig med å fylle ut skjemaet. Les så gjennom det hele en gang til, slik at du er sikker på at
du har gjort det rett og har fått med deg alt. For å levere søknaden, klikker du så på ”neste steg”
(som ikke tar deg til neste steg, men hvor det heller burde stått ”send inn”).
Når du har gjort det, kommer følgende side opp, hvor det grønne feltet med ”takk for din søknad”
viser deg at du har levert en fullstendig søknad:
31
Feilmeldinger
Alle feltene, bortsett fra ”eventuelt planlagt årsmøte i laget”, er obligatoriske felter. Det betyr at
søknaden ikke kan leveres uten at det er skrevet noe i feltene (eller boksene er klikket av i). Hvis du
opplever at du trykker ”neste steg” og det enten kommer en rød boks over skjemaet som vist under,
eller at du bare står på samme skjermbilde uten å komme videre når du har trykket ”neste steg”, har
du antakelig glemt å fylle ut ett eller flere punkter.
31
Da må du se over skjemaet at du har husket å fylle ut alle felter (utenom det om årsmøte). Husk at
hvis du bare skal søke om penger fra en av de to pottene, så må du skrive ”0” i feltet til den andre
potten. Du må også passe på at du har skrevet noe i den store tekstboksen hvor du skal forklare
aktiviteter og planer nærmere, samt å krysse av for at du har lest minst sammendraget for
retningslinjene. Hvis du har sørget for dette, og du fortsatt ikke får levert skjemaet, ta kontakt med
administrasjonen.
Trinn 3: Vise mine søknader
Når du har sendt inn en søknad, eller begynt på en søknad du ikke har gjort ferdig ennå, kan du vise
disse, enten for å se på søknaden etterpå, eller for å gjøre den ferdig og sende inn.
For å hente opp og vise en søknad gjør du følgende:
Klikk på lagets navn i menyen i venstre marg (rød boks). Klikk så på ”frifondstøtte høst 2010” (eller
vår 2011 eller hvilken tid av hvilket år det gjelder) (grønn boks). Alternativt trykk på pilen ved siden
av ”frifondstøtte høst 2010” og så på ”Deres søknader” (oransje boks). Hvilken av disse metodene du
bruker er ikke nøye.
32
32
Hvis en søknad er påbegynt, men ikke ferdig utfylt og sendt inn, vil den da synes i skjermbilde slik:
At denne ikke er levert ser du ved at det står en ”søppelboks” ved siden av nummer og navn på
søknaden (rød boks). Klikker du på denne ”søppelboksen”, og i neste bilde trykker ”bekreft”, vil du
slette søknaden fra arkivet. Du ser også at den ikke er levert gjennom teksten i den grønne boksen.
Ved å trykke på navnet (oransje boks) kommer du inn i søknadsskjemaet, og du kan gjøre ferdig
søknaden og sende den inn (gjelder kun søknader som ikke allerede er innsendt. Innsendte søknader
kan ikke endres).
33
Hvis en søknad er innsendt, vil den se slik ut i skjermbildet (altså ingen ”søppelbøtte” eller tekst om
at den ikke er ferdig utfylt):
Her kan du da se statusen til søknaden (rød boks). Den kan enten være ”søknad IKKE levert” (som i
forrige avsnitt), ”Søknad mottatt” (da er den innsendt og med i systemet for behandling, men ikke
ferdig behandlet), ”Søknad godkjent” (da har søknaden blitt behandlet og dere har fått et tilsagn på
hele eller deler av søknadsbeløpet) eller ”Søknad avslått” (da har søknaden i sin helhet blitt avslått,
og dere har ikke fått tildelt noen midler denne tildelingsrunden). Du vil få en epost når søknaden er
blitt behandlet. Man har mulighet til å klage på et vedtak, både et avslag og hvis man har fått støtte,
men er uenig i vilkårene som følger, eller man mener beløpet er urimelig lite. Se i Juventes
retningslinjer for frifond for hvilke ting man kan klage på ved et vedtak, og lenger ned i denne
manualen for å se hvordan man sender inn en klage via systemet.
33
Når status er endret til ”søknad godkjent” eller ”søknad avslått” trykker du på navnet i den oransje
boksen , slik at du kan få tilgang til tilsagnsbrev, akseptsskjema og klageskjema.
Trinn 4: Tilsagnsbrev, akseptsskjema og klageskjema
Når du har trykket deg inn på en søknad som er behandlet (se siste punkt i forrige avsnitt), kommer
du til et bilde som ser omtrent slik ut:
34
Her ser du først en gjengivelse av søknaden slik den ble levert. Dermed har dere hele tiden tilgang til
å se hva dere har søkt om, både når dere skal gjennomføre aktivitetene, og når dere senere skal
rapportere bruken av pengene. Videre ligger tilsagnsskjemaet (der du finner vedtaket, hvor mye dere
har fått i støtte, og hva støtten kan brukes til) under ”vedtak” (rød boks), samt et akseptskjema (hvor
du sier ”jeg har forstått det som står, utbetal pengene) under ”aksept” (grønn boks).
34
Tilsagnsbrevet ser ca sånn ut:
Her står det hvor mye penger dere har fått i støtte (rød boks) og en tekst (grønn boks)som sier om
søknaden er innvilget i sin helhet eller hvilke deler som dere ikke får støtte til, om deler av tilskuddet
er øremerket spesielle aktiviteter, eller eventuelt om hvorfor hele søknaden er avslått (noe som kun
skjer i helt spesielle tilfeller). Det er viktig at du leser hele tilsagnsbrevet FØR du klikker videre på
akseptskjemaet (på ”aksept”).
Når du trykker deg inn på akseptskjemaet kommer du inn på et bilde ca som dette:
Her må det inn mer info om verifiseringssystemet når det er klart.
35
35
Når ditt lag skal søke om, og antakelig motta penger fra frifond, er det viktig at vi vet med sikkerhet
at den som har logget inn som deg i systemet faktisk er deg. Dette for at både vi, dere og de som gir
oss Frifondpenger skal være trygge på at ting går riktig for seg, og at pengene havner der de skal.
36
36