Grønland_forsikringsråd

Forsikring ifm Grønlandskryssing Generelt Som på andre reiser så bør man ha forsikringene i orden før man legger ut på langtur. En grønlandskryssing er en tur utenom det vanlige, og det dukker ofte opp spørsmål om hvilke forsikringer man trenger. Vi håper at dette informasjonsskrivet kan være til hjelp når du skal vurdere forsikringene dine før turen. Ekspedisjonsforsikring Dette er en forsikring som alle som krysser Grønland må ha, og som er en obligatorisk del av det å få ekspedisjonstillatelse. Denne forsikringen er det få forsikringsselskaper som tilbyr, og vi ser at det blir stadig vanskeligere å få denne forsikringen. Den er også forholdsvis dyr ettersom den skal ha SAR-­‐
dekning. (Search And Rescue) En leteaksjon med påfølgende evakuering kan være ekstremt dyrt pga. de lange avstandene og bruka av fly og helikopter, og dekningen på SAR-­‐forsikringen er på 1 mill. Dette er også grunnen til at den er så dyr. Ekspedisjonsforsikringen trer i kraft den dagen vi setter beina på isen inne ved startpunktet, og den opphører i det øyeblikket vi går ned fra isen på andre siden, når selve kryssingen er avsluttet. Forsikringen dekker evakuering som en følge av at det er behov for medisinsk assistanse, slik at den det gjelder kan komme seg tilbake til sivilisasjonen for å få hjelp. Den dekker med andre ord ikke en uthenting som en følge av at noen velger å avslutte ekspedisjonen av andre årsaker. Ekspedisjonsforsikringen er inkludert i prisen som du betaler, og blir ordnet av oss. Avbestillingsforsikring Hvis det skulle skje noe med deg før avreise, som gjør at du allikevel ikke kan delta, så er det i utgangspunktet ingen refusjon på det innbetalte beløpet fra oss til deg. Du må vurdere om du skal kjøpe en forsikring som gir deg 100 % refusjon i tilfelle dette skulle skje. Noen reiseforsikringer har en egen del som dekker avbestilling og refusjon som en følge av sykdom. Her verserer det forskjellige beløpsgrenser, men den vanlige grensa ligger på mellom 30.000 og 40.000 kroner. Dette må du sjekke med ditt forsikringsselskap før du betaler inn totalbeløpet. Når du kjøper flybilletter bør du bruke et kredittkort som har inkludert reiseforsikring. På denne måten kan du få flyreisene dekket 100 % utenom reiseforsikringen hvis du må kansellere. Det finnes egne forsikringer for å få 100 % dekning på totalbeløpet. Her må man ofte betale en forholdsvis høy sum for å få dekning for beløpet som overstiger det inkluderte dekningsbeløpet. Du må vurdere om du er villig til å betale mye for å få en dekning på de siste 30-­‐40 tusen kronene. Det er ikke anledning til å betale oss via kredittkort da vi ikke har løsning for dette.
Fram Expeditions as Maridalsveien 87, 0461 Oslo Side 1 av 3 Org.nr.999 301 703 Forsikring ifm Grønlandskryssing Reiseforsikring Den dagen du forlater hjemmet ditt for å reise til Grønland må du ha en gyldig reiseforsikring. Dette har de aller fleste fra før, men siden denne turen ikke er en vanlig feriereise må du sjekke opp betingelsene på forsikringen din. De aller fleste selskap har begrensninger ifm. aktiviteter som er av den ekstreme arten, og du vil i mange tilfeller miste dekningen din hvis det skjer noe inne på isen og du har en vanlig reiseforsikring. En vanlig reiseforsikring vil normalt ikke dekke følgeskader som en følge av at det skjer deg noe inne på isen. Dette betyr at hvis du blir evakuert så vil du få en del ekstrakostnader ifm ombooking av flyreiser, overnatting osv. som sannsynligvis ikke er dekket av selve reiseforsikringen. Det kan være at forsikringen du har gjennom kredittkortselskapet ditt (der du kjøpte flyreisene) vil dekke en endret retur som en følge av at du har blitt syk/skadet, men dette må sjekkes av den enkelte. Sykehusopphold Hvis du av en eller annen grunn skulle ha behov for å oppholde deg på sykehus, enten som en følge av at du blir syk før eller etter ekspedisjonen, eller som en følge av at du blir evakuert, så skal du normalt være dekket gjennom ditt statsborgerskap. Dette gjelder for alle borgere innenfor EU/EFTA-­‐
sonen, og du må selv skaffe deg Europeisk Helsetrygdkort, som er ditt bevis på at du har rett til behandling. Europeisk Helsetrygdkort skaffes på nett herfra: https://tjenester.nav.no/helsetrygdkort/forside.do (Gjelder alle med norsk personnummer) Når du bestiller kan du samtidig enkelt skaffe for evt. ektefelle og barn, ved å krysse av for dette også. Kortet sendes hjem til din adresse slik det er registrert i folkeregisteret. Borgere av andre land må muligens skaffe dette kortet via sitt eget hjemland. Forsikringsselskap Sjekk om du kan kjøpe “ekspedisjonstillegg” til den reiseforsikringen du allerede har. Den må i så fall dekke følgeskader som en følge av at du har vært på ekspedisjon på Grønland, og den bør også dekke medisinsk evakuering fra isen. Hvis du skal kjøpe ny reiseforsikring så finnes det noen få selskap som har bra dekning for bl.a. Grønland. Det er viktig at du kjøper forsikringen før du betaler reisen hvis du skal ha med avbestillingsforsikring. Hvis du skal kjøpe ny reiseforsikring så se vår anbefaling i bunnen av dette skrivet.
Fram Expeditions as Maridalsveien 87, 0461 Oslo Side 2 av 3 Org.nr.999 301 703 Forsikring ifm Grønlandskryssing Hvilke valg skal du gjøre? Alle må ha reiseforsikringen i orden før de melder seg på turen. Hvorvidt du skal kjøpe ekstra avbestillingsforsikring, og forsikring som dekker følgeskader må du vurdere selv. Vår anbefaling: Vi har vært i kontakt med Gouda Reiseforsikring, og ser at disse tilbyr den forsikringen som gir en av de beste dekningene på en slik tur. Selv om vi har en egen ekspedisjonsforsikring som dekker evakuering ut fra isen, så anbefaler vi deltagerne våre å bruke Gouda som vil dekke en hjemtransport helt til Norge. Denne delen har ubegrenset beløpsgrense. I tillegg til å dekke hjemtransport har Gouda en egen del som omhandler hjemkall. Hjemkall trer i kraft hvis det skulle oppstå alvorlig sykdom eller død i nærmeste familie mens du er inne på isen. Gouda dekker et evt. hjemkall og har heller ikke her noen beløpsgrense. Premie på reiseforsikring hos Gouda i ca30 dg. koster i overkant av kr 1100,-­‐ litt avhengig av hvilken dekning du velger. (Standard eller super. Se Gouda sine sider for detaljer) For informasjon om detaljene i Gouda sin reiseforsikring så gå til : http://gouda.no/ Du kan kjøpe reiseforsikring direkte fra deres hjemmesider. Dette dokumentet ble sist oppdatert okt. 2014. Hilsen oss i Fram Expeditions as Fram Expeditions as Maridalsveien 87, 0461 Oslo Side 3 av 3 Org.nr.999 301 703