Les artikkelen her.

// FRA LABEN
Noen momenter rundt prøvebehandling
og forsendelse av blodprøver
Av Randi Rekkebo – Noklus konsulent i Nord-Trøndelag
På de aller fleste legekontor
rundt om i Norges land
er det en travel hverdag.
Mange arbeidsoppgaver skal
tas hånd om, og ofte har
medarbeiderne «mange baller
i luften» samtidig.
Det er derfor meget viktig å ha gode rutiner,
tilgjengelige prosedyrer, og en ryddig arbeidsplass. Jeg synes det må være et mål at alle på
et legekontor jobber såpass likt, og behersker
alle arbeidsoppgavene, sånn at alle kan overta
jobben på et hvilket som helst tidspunkt.
Dette gir økt fleksibilitet og mindre sårbarhet
ved legekontoret.
dårlig med tid, kan blodprøven i de aller flest
tilfeller settes i sentrifugen etter 30 minutter.
Inspiser blodprøven for å se at koaguleringen
har skjedd.
SERUM ELLER PLASMA
Å utvinne serum (S) tar lengre tid enn å få
til plasma (P). For å spare tid har mange
sykehuslaboratorier gått over til å bruke
plasma istedenfor serum. Det er da viktig å
være klar over at disse to prøvematerialene
har litt forskjellig referanseområde for enkelte analyser (eks. kalium, fosfat, amylase
med mer), og plasma har litt dårligere
holdbarhet i forhold til serum. Enkelte
laboratorier analyserer ofte klinisk kjemiske
parametre i plasma, og det kan sees på
en svarrapport ved at det står en P- foran
svaret. Referanseområde kan da være litt
...det må være et mål at alle på et legekontor
jobber såpass likt, og behersker alle
arbeidsoppgavene, sånn at alle kan overta
jobben på et hvilket som helst tidspunkt.
EN TRAVEL HVERDAG
Jo flere arbeidsoppgaver som legges på
medarbeiderne på legekontoret, jo mer må
ting effektiviseres. Et typisk stressmoment er
at blodprøvene må være ferdig til sending
innen et bestemt tidspunkt. De fleste sender
prøver til samarbeidende laboratorium med
post, men det blir mer og mer vanlig at det
innføres budruter. Enten prøvene sendes med
post eller bud, så må de være ferdig sentrifugert og pakket innen en tidsfrist. Skal serum
utvinnes fra en blodprøve, må den stå rett opp
og ned i et stativ i 30-120 minutter. Er det
20 //
forskjellig fra om det hadde vært analysert
i serum (S- foran svaret). Et eksempel på
dette er referanseområdet for Kalium.
S-Kalium kan ha et referanseområde på
3,6-4,6 mmol/L, mens referanseområdet
for P-Kalium kan være 3,5-4,4 mmol/l
ved samme laboratorium. Fra et blodprøveglass med gel som er tilsatt heparin
utvinnes det plasma. Det kan sentrifugeres
umiddelbart etter at prøven har oppnådd
romtemperatur. Det trengs ingen avpipettering, da prøverørene har gel som separerer
blodlegemene fra plasmaet.
ET EKSEMPEL PÅ TERMOMETER HVOR
MINIMUM OG MAKSTEMPERATURER
KAN FØLGES HELE DØGNET.
ROMTEMPERATUR ELLER KJØLESKAP
VED HENSTAND?
Generelt har de fleste prøver best av å oppbevares i kjøleskap. Skal blodprøvene oppbevares kjølig, må man ha kontroll på temperaturen i kjøleskapet. Dette gjøres enkelt ved en
temperaturmåler som leses / logges daglig.
Husk alltid at det er kaldest i kjøleskapet
nært kjøleaggregatet. Unngå derfor å sette
prøver nært aggregatet, da det her kan bli litt
i kaldeste laget.
Prøver til PT-INR skal aldri kjøleskap.
FORSENDELSE
Når prøvene er klare for sending (post eller
bud), er det viktig at de er forsvarlig pakket. For sending i posten er det påbudt med
transporthylse utenpå blodprøven. Dette for å
beskytte de som transporterer, og de som tar
i mot prøvene. Transporteres prøvene med
bud, kan prøvene settes i et stativ, hvis transporten foregår i støtsikre transportkasser.
// FRA LABEN
Når prøvene
er klare for
sending, er det
viktig at de
er forsvarlig
pakket
POSTSEKK MED
TILSENDTE PRØVER
TRANSPORTKASSER
SAMARBEID
Temperatur kan være en utfordring med hensyn til å transportere prøver i Norge. På vinteren kan vi enkelte ganger se at det har vært
litt kaldt for prøvene, sånn at det kan bli feil
svar, eller ingen svar i det hele tatt. PT-INR
og differensialtelling av hvite blodlegemer er
to av de mest følsomme parametrene ved for
lave temperaturer.
På sommeren kan blodprøver bli så
varme at det blir hemolyse, men da er
det ekstremt høy temperatur.
Som Noklus-konsulent ser jeg at det er travle
dager for medarbeidere som jobber på legekontor. Mitt tips til dere er: Ha tro på det dere
driver med; dere gjør en meget viktig jobb. Gi
ros så ofte som mulig til dine kollegaer. Sørg
for at det er fin stemning på arbeidsplassen,
og at det er takhøyde for å ta opp ting. Den
viktigste brikken i hverdagen deres er pasientene, og de fortjener bare det aller beste.
KOMMUNIKASJON
For at prøver skal få best mulig behandling
gjennom hele prosessen kreves det god
kommunikasjon mellom prøvetaker/rekvirent og samarbeidende laboratorium. Hvis
kommunikasjonen er bra, er det mye som
lar seg løse på en god måte. Det er veldig
viktig at prøvetaker kommenterer problemer i forbindelse med prøvetaking ved å
skrive inn kliniske opplysninger. Er du i
tvil, så skriv en kommentar. La mottaker
avgjøre om det er relevant. Skriv også på
rekvisisjonen siste dose med medisiner ved
rekvirering av prøver til farmakologisk laboratorium. Ønsker rekvirenten raskt svar
på en tilsendt prøve, går det an å formidle
det. Da blir ofte prøven prioritert foran de
andre tilsendte prøvene.
//
21