NY PROFETISK BEKREFTELSE I

KALT AV GUD
Kåre har ett kall til Kristen TV i mange år.
Dette er historien:
I 1986 kjerte Kåre sin bil fra Nordnorge
der han ,stod i vekkelse sammen med sin
tvillingbror Svein i 1,5 år. Han var alena i
bilen og satt og bad til Gud.
Da herte han en klar stemme som
sa: "Forbred deg, for du ska på TV"
Den stemmen kom igjen tre ganger Og nå
ska du ta på deg den cowboystilen du
lengtet etter i flere år. Han hadde alltid
ansket å bli en countryartist så derfor
begynte han med cowboystilen.
STARTEN
Kåre reiste deretter til bibieskolen der han
matte Erling I Nielsen fra Danmark. Han
spuret Kåre "ViI du lage TVprogrammer
med meg i Oslo på nrerTV hos Hans
Bratterud.?" Ferst så svarte Kåre" Jeg har
ikke tenkt meg på nrerTV for jeg tror at når
Gud talte til meg mente han noe starre"
men det skjedde ikke så de ble enige om å
starte med et program i uken på Nrer TV.
NJERTVOSLO
Når de begynte i Oslo spurte Kåre også
tvillingbroren Svein om han ville veere
med i det samme programmet. Så Erling
og Kåre startet i Oslo i 1989. Svein ble
også med. Dansken reiste snart som
misjonrer til India. Det brat ut vekkelse i
India, så han var bare med på noen få
tvprogrammer samme n med Kåre og Svein
i Oslo. Programmen sluttet 1997.
SAMMEN MED TVILLINGBROREN
I Oslo fortsatte Kåre sammen med Svein
på TV og vekkelsen var et faktum. De
lagde TV program mer i countrystil. Med
vonghjul, en gammel bar og altenner. Der
sang og prekte de i cowboyutstyr. Det var
mange kjente gjester i programene og de
var godt likt.
POPULtERERE EN DAGSREVYN
Etter 44 programrner hadde de flere seere
en dagsrevyn i felge NRK. Så NRK tok
kontakt med dem og bad de komme og ha
et show på i beste sende tid. Men egentlig
var Kåre ikke helt ferneyd for han mente
fortsatt at Gud hadde en sterre plan når det
gjaldt han og TV. Kåre sa ti! Petter Nome i
NRK at han trodde det var noe starre en
nrerTV han skulle inn i. Kåre opp levde
allerede da at Gud kalte han' til å ha en
egen kristen tv kanal.
MANGE BLE FRELST
Da NrerTV sende forskjelige program i
Oslo finns det navn og adresse på 10000
nyfrelste sier Hans Bratterud. Mange av
dem ble frelst gjennom deres programrner.
De hadde også nyfrelstsamlinger og mange
ble dept i den tiden.
PROFETI
Det var en profeti som har fulgte Kåre, at
han skulle flytte over norskegrensa og
derifra skulle han nå ut til mange nationer.
Begynnelsen til oppfyllelsen av denne
profeti kom når han matte Lena i Sverige
2002 og de ble gift og har idag en tjeneste
sammen. Som mange vet synger, spiller og
forkynner de vår Herres budskap. De er
både på tv og de reiser til forskellige steder
i Sverige og Norge.
PÅELVEN
Gud talte til Kåre på nytt igjen en gang han
var ute med båten. Han hadde bygd den
med tak over og den var i rett, vitt og blått.
Han kjerte opp over elva og plutslig
kommer en bever og svammer på hayre
side. 200 meter lengre opp kommer det en
bever til på venstre side. Dette var virkelig
merkelig da de er veldig sky. Da Kåre kom
lengre oppover virket det som om treeme
rundt begynte op klappe i hendene. Han
herte en stemme inni seg si: "Fortsett,
visjonen er din!" da bestemte han seg for at
ikke gi opp visjonen.
PÅ TVIGJENN
Lena och Kåre har vert inom kanal 10 i
Sverige med noen TV programrner . Noen
av dere har sikkert sett de.
Lena og Kåre hadde en tur til Gospel
Channel på Islandfor noen år siden. Det
var da det var snakk om en satsning på
Skandinavia. De var over med ett
mye stort belep til dem så det skulle bli
mulig og sende på egen Kanal til
Skandinavia.
NY PROFETISK BEKREFTELSE
I fjor matt Kåre profeten Roger Larsson
i Sverige som i sin profetsi bekreftet visjonen
Kåre har om en ny tv kanal i Norden.
" Det skal du gjere" sa han.
Da Roger bad for Lena og Kåre kom
Guds kraft over dem og han talte ut:
"Salvelse for en ny ,tid!
TV STUDION
De har også hjemme i Vålberg en egen
fungerende TV studio der de lager egne
TV programrner. De bruker det som de har
spillt in også til inslag på direkten.
På Island traff de en islending som var gift
med en ekte Cayowa indianer dame. Hun
gav Kåre en gave da de skulle reise. Et
indianehalsbånd med tre bevertenner, Kåre
kjente det som en hilsen fra Fadren,
Sermen og den Hellige And. Dette ble også
som en bekreftelse på visjonen.
Som mange av dere vet, ble det vitkelighet
med Gospel Channel Skandinavia i 2010.
De har veert i Drabak og sendt TV nesten
hver torsdag og noen ganger opp til syv
timmer eller minst to timer på direkten. De
har 50 mil reise hver gang så det har vrert
taft, men det har gått. Nå har de sluttet.
Kåre var i samtaler på mobilen med
gjester uker i forveien og har brukt mye
energi på att finna gjester til programmene.
De er godt likt av folket.
Mange gode tilbakemeldinger til
callsentret har kommet. Flere er blitt frelst
og helbredet på grunn av TVen denne tiden!
Det er Lena og Kåre fantastisk glad over!
H
Idag sender de på amerikansk sattelit kanal
tre timmer i uken og når hela USA og
Canada.
De sender også på internet idag men vii
komme snart på sattelit i Norden.
med egen kanal på Canal Digital!
Pass på at bestille våres nye cd
MIN NYE COWBOYHATT! 179:- +
frimerker
12 egene sanger av Lena og Kåre!
FLER PROGRAMMER
De ensker og sende flere programmer,
helst hver dag med dem i fremtiden både
på direkte og fra andre plasser och inspillte
programrner.
Siden de ikke lengre er på Gospel Channel
så er de mange som spör etter programmene deres.
De må bli en ny tv kanal!
REISERUTEN
Lena og Kåre har reist flere plasser i
Norge og sett at det blir fler og fler som vii
noe for vår Herre. De reiser og inspirerer
flere og flere. Mange blir helbredet og Gud
virker uansett det er cafe med musikk eller
mate. Hele reiseruta er på deres webside-