Sammen med Jesus ut til mennesker www.trondheim.frikirke.no

Sammen med Jesus ut til mennesker
Høsten 2014
+
Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn
Trondheim Frikirke
Hovedprogram
Trondheim Frikirke, Brøsetvegen 145A
7048 Trondheim Frikirke Tlf. 73 91 12 40
www.trondheim.frikirke.no
1
2
+
Høstens
gudstjenester
Man.18.
August
24.
31.
Oppstart
SnakkNorskKveld
Annenhver mandag.
Kl.18.30
Tema: Mitt testamente.
Avskjedsgudstjeneste
Tale: Thomas Bjerkholt.
29.-31.
Bli-kjent-weekend
Åpningshelg for Rejoice
på Solhaug. Se eget
program og Frikirkens
hjemmeside.
Tema: Hva er det til så mange?
Joh.6,1-15
Tale: Eldar Eiksund
September
07.
14.
Høstakkefest
Ta med frukt eller grønnsaker
Tale: Hege Sivertsvik
Tema: Nådens tjenere
Ons. 3.
Familiekvelder for
Mt.20,1-16
småbarnsfamilier. Hver
tredje uke kl.17.00 18.30
Tale: Eldar Eiksund
21.
28.
Gudstjeneste
Tale: Wang Sing
Lør.6.
CCF-party kl.17.00
Tema: Vent på Herren
Lør. 13.
Alphakonferanse
Tir. 16.
Oppstart Alphakurs. Se
brosjyre for egen
påmelding.
Ons. 1
Oppstart
Sal.40,2-6
Nattverd. Tale: Thomas Bjerkholt
Oktober
05.
12.
Tema: Hadde du bare vært her!
Tale: Eldar Eiksund
Familieskolen,
Familiegudstjeneste
samlivskurset ”7 kvelder
om å være 2”
Tale: Jørgen Storvoll
2
Oppstart
19.
Tema: Lev et liv i Ånden
28.
Tema: De bortkomne sønnene
Tilsynsbesøk. Tale: Bjørn Roger Stien
Nattverd
Taler: Jørgen Storvoll
November
02.
Manns-weekenden som
var planlagt i november
er flyttet til våren 2015.
Vi kommer tilbake med
ny dato for denne
Allehelgensdag:
Tema: Salige er dere
Nattverd. Tale: Eldar Eiksund
09.
De forfulgtes søndag
Tale: Morten Askeland, gen.sekretær i
Åpne dører.
16.
ShowIt Tema: Sannhet
Tale: Hege Sivertsvik og Jorann
Evensen
23.
Tema: Misjon møter deg
Taler: Jon Petter Feidal, leder for
Frontiers Norge.
30.
Tema: Et nådens år
Nattverd. Tale: Thomas Bjerkholt.
Desember
07.
Tema: Veien, sannheten og livet
02.
Alphamiddag
05.-07.
Vassfjellweekend
Tale: Eldar Eiksund
14.
Tema: På kne for Gud
Dan.6, Tale: Svein Kjetil Haugset
21.
Tema: Barnlig fryd og glede
Taler: Thomas Bjerkholt. Nattverd.
24.
Julaften kl.15. Tale: Eldar og Hege
25.
Juledag kl.12. Tale: Eldar Eiksund
28.
Julefest kl.17. Ingen gudstjeneste
Avslutning på høstens
kurs, og ny mulighet for
dem som vil følge
vårens kurs.
Rejoice
3
Trondheim Frikirke har et allsidig ukeprogram for barn, ungdom,
studenter/unge voksne og voksne. Vi ønsker å være en menighet for
hele byen, og for mennesker av ulike raser og nasjoner. Derfor tilbyr
vi tolking til engelsk (og av og til kinesisk eller andre språk) på alle
våre gudstjenester og de fleste av våre arrangement. For nærmere
innblikk i ukeprogrammet anbefaler vi vår hjemmeside:
www.trondheim.frikirke.no
Alpha
Lillian Gjerp
Bønneringen
Britt Helen Tøndevold
993 67 101
994 37 922
CCF, Cross Cultural Fellowship
Svein Kjetil Haugset
920 35 685
Daglig leder
Eldar Eiksund (vikariat)
932 81 065
Diakonatet
Bård Olav Sugustad, leder
Hjørdis Havdal
Britt Sissel Vedvik
Eldfrid Øfsti Øvstedal, kasserer
Gudmund Eiksund
924 23 348
957 88 601
472 46 563
930 40 055
477 56 016
Dåpskontakt
Rannveig Eldholm
404 56 303
Eldsterådet
Per Arne Wilson, leder
Ole Gustav Aas
Ole Jørgen Stevik
Tore Movinkel
Jørgen Storvoll
Bjørn K. Jellestad (permisjon)
932 45 104
992 57 071
909 20 936
991 06 026
994 50 506
480 95 929
Enjoy
Hege Sivertsvik
Familiekvelder
Eli Johanne Sørlie Eiksund
970 93 557
994 15 986
Input
Andreas Husøy
911 04 361
Infobordet
Ellen Bjerkholt
981 05 631
Kinesisk gruppe
Naiquan Ye
470 78 619
Kirkekaffen
Jorunn Øfsti
464 64 617
Kirketjenerne
Helge Helgheim
900 66 255
Musikerne
Vidar Osen (koordinator)
922 73 033
Noahs Ark
Hege Sivertsvik
994 71 687
Omsorgskafeen
Hilde Reitan
932 43 033
P&S, Puls & Soulchildren (KVT)
Håvard Stranda
951 83 329
Rejoice
Jørgen Storvoll
994 50 506
Samlivskurset/Familieskolen
Ingebjørg Sørhaug
470 21 314
Skattefrie gaver
Amanda Bjørge
977 74 128
Speideren
Anita Østensen
481 04 716
St. Thomas School
Stein Øvstedal
908 56 036
Forbønnsgruppen
Turid M. Aas
411 03 693
Form iddagsbønn
Oddfrid Andersen
Ukrainahjelpen
Geir Spachmo
932 94 351
480 59 212
Vaktmester
Anders Hoås
977 34 717
917 90 376
Vekstgruppene
Johannes Jâscke
984 12 239
Fribu-leder
Solfrid Wilson
4
994 71 687
Hjemmesiden
Stian Hvatum