Sammen for en levende by

Grønn By, Stavanger kommune, Smedvig Eiendom og Rambøll inviterer til konferanse og
workshops torsdag 13. november kl. 09:00 til 16:00
Sammen for en levende by
Nye prinsipper for byutvikling – byfornying, byforedling og byreperasjon.
Med utgangspunkt i Sentrumsplanen for Stavanger, kommuneplaner og regionplanen, ønsker vi å sette fokus
på hvordan vi skaper spennende, bærekraftige, levende byer.
Dato:
Sted:
Møteleder:
Påmelding:
Deltageravgift:
13. november kl. 09:00 til 16:00
Spor 5, Jernbaneveien 3. i Maijazz sine lokaler på Jernbanestasjonen.
Bjørg Tysdal Moe, styreleder Grønn By, varaordfører Stavanger kommune.
Innen 5. november på nettsiden til Grønn By www.gronnby.no Begrenset kapasitet. Vær tidlig ute.
Kr. 1000. Giro blir sendt via epost.
Illustrstrasjonene er hentet fra Sentrumsplanen.
Konferansen er organisert som en forelesningsrekke fram til kl. 13:30.
Fra kl. 14:00 arrangeres det parallelle workshop med foreleserne slik at deltagerne får anledning til å gå i fordypning med den
enkelte innleder. Fasilitatorer er Anne Merethe Skogland, prosjektleder Rambøll, Jostein Kalsheim, direktør Smedvig Eiendom,
Kjetil Borgersen, direktør i Øgreid Eiendom, Sigve Hebnes, direktør i Kruse Smith og Stein Racin Grødem, direktør i Forus Næringspark
08:45 Morgenjazz - Kulturinnslag v/ Maijazz – te og kaffe
09:00 Åpning “ Sammen for en levende by” v/ Ordfører Christine Sagen Helgø
09:10 “Layering the city “
Architect and RIBA Client Advisor, Sarah Williams, (www.swilliamsarchitects.com
Partner and Urban Designer David West, Studio Egret West (www.egretwest.com).
Erfaringer fra prosjekter i Greater London; Rammer og vilkår, samarbeidsmodeller, planprosesser.
10:00 Jazzifisering - Mingling, kaffe og te og forfriskninger.
10:15 Nye bygg skal gi nye kvaliteter til byen - erfaring med infill, byforedling og byreparasjon
Bjørnar Johnsen er sivilarkitekt og utviklingsleder i Infill hos Aspelin Ramm. www.infill.no
Han har arbeidt med byutvikling og fortetting i Oslo i 15 år og startet Infill i 2002, og arbeider
med byutviklingskonsepter og har ansvar for utvikling av Infill sine prosjekter i en er tidlig fase.
11:00
Lunsj
11:45
Livable Cities - How do we manage?
Bettina Dreisetl – Wanschura, Managing Consultant, Rambøll Liveable Cities Lab, Rambøll Management Consulting GmbH, Germany
Sabbatical at Harvard University, specializing in Water Management and Water Diplomacy,
Organizing change processes and the Involvement and Participation of stakeholders. Managing Partner of PlanSinn GmbH, Vienna, Austria.
13:15 Sentrumsplan for Stavanger
Kristin Gustavsen, prosjektleder for Sentrumsplanen,
Ole Martin Lund, kommuneplansjef Stavanger kommune.
14:00 Oppsummering første avdeling med Helge Solum Larsen, styreleder kommunalstyret for byutvikling
14:30 I workshopene tar vi med oss inspirasjonen fra dagens innlegg og ser hvordan kvalitetene fra disse kan
berike utviklingen av områdene:
a) Holmen
b) Østre havn
c) Vestre havn / Bjergsted
d) Løkkeveien og Bergelandsgata
e) Jernbanen til Paradis
15:30 Tilbakemeldinger fra workshops
Målgrupper for konferansen: Medlemmer av Grønn by, næringslivsledere, politikere og byråkrater, eiendomsutviklere, entreprenører, arkitekter, rådgivende
ingeniører, finansinstitusjoner og eiendomsmeglere. Ansatte og studenter ved skoler og universitet.
Hvor lekne tør vi være? Tør vi gå i høyden? Hvor skal vi leve og hvor skal vi bo? Kan vi la oss inspirere av andre byer i Europa?
Smedvig Eindoms prosjekt i Maidenhead
Nærings og boligkvartal på 55000m2
Law Courts i Antwerpen. Arkitekt Richard Rogers
Market Hall i Rotterdam. Arkitetkfirma MVRDV