Bestill skogplanter nå!

Bestill skogplanter nå!
Tida er inne for bestilling av skogplanter for våren. Bestill før 15. februar 2014.
Fint plantefelt hos Løvenskiold-Fossum. Avdelingsleder Sten Roger Thorstensen. Foto: Rune Eika
Telemark Skogplanter As
Håtveitvegen 15, 3810 Gvarv. Tlf 3595 5415
[email protected]
M60
Gran
2-årig
plugg
M95
Gran
2-årig
plugg
M95
Furu
1-årig
plugg
Henge- Svartor
bjørk
plugg
plugg
Kjølelagring gjennom vinteren fra 0 til minus 4
grader celsius er den beste overvintringen for
skogplanter som skal leveres om våren.
Kjølelagring gir best overvintring
De fleste plantene som skal leveres om våren er sortert og pakket om høsten og deretter
lagt på kjølelager. For planteskolen er dette den sikreste overvintringsmetoden, og den gir
brukerne bedre planter. Om våren vil plantene ha omtrent det samme innholdet av næringsstoffer som om høsten og de vil dessuten være i veksthvile. De vil derfor tåle en eventuell
mellomlagring i utplantingsdistriktet bedre og ha en lengre periode hvor de er herdige mot
frost. For å få et best mulig resultat bør plantene settes ut med minst mulig mellomlagring.
Plantetidspunkt – vårplanting
Sist i april og fram til St. Hans er den beste tida for vårplanting. Telen må være borte før du
planter. Plantene vi leverer har ligget på kjølelager og må plantes før St. Hans for at de skal
få en «normal» vekstsesong.
Vi har planteutstyr på lager
Planter for levering våren 2014
Treslag
Gran
Gran
Furu
Hengebjørk
Svartor
Plante- Alder
type
M 95
M 60
M 95
M 60
M 60
Salgsvilkår
Bruksområde
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
Opptil 800 moh
Opptil 550 moh
Opptil 650 moh
Opptil 350 moh
Opptil 350 moh
Antall
i kassa
500
300
500
300
300
Pris pr stk
over 500
2,60
3,30
2,20
4,10
4,10
Pris pr stk
inntil 500
3,60
4,30
3,20
5,10
5,10
Prisene er eks. mva levert fra Skogplanteskulen. Plantene er snutebillebehandla
og emballerte.
Planter til juletreproduksjon, kontakt oss.
Velg riktig planteantall
Med godt plantearbeid og god tetthet vil skogen din yte maksimalt i klimakampen og bidra til verdiøkning på din eiendom.
Bonitet
G20
Planter/daa
240
Planteavstand ca m 2,0
G17
220
2,1
G14
180
2,4
For furu og bjørk må du plante tettere
Anbefalt av Skogbrukets Kursinstitutt
Fagrådet for skogplanteskolene
G11
140
2,7
G8
90
3,3
Skal du plante og hente selv, kan du bestille direkte til planteskulen eller gjennom din lokale skogbruksleder senest 15.02.
Tinn/Hovin
Hjartdal/Bø
Solum/Herrevassdraget/Gjerpen/
Eidanger/Bamble
Saude og Nes/Nome
Vinje/Tokke/Seljord
Gransherad/Heddal og Lisleherad
Sannidal/Skåtøy/Drangedal nord/Kviteseid
Drangedal sør/Gjerstad/Søndeled
Fyresdal/Nissedal
Arnfinn Haave
Bendik Skeie
Finn Schøning
Håvard Bakka
Jan Andersen
Morten Hedegart
Nils-Kåre Midtbø
Reidar Strand
Victor Bjørnli Hansen
911 38 105
489 96 851
489 59 825
977 38 631
489 92 265
957 61 338
971 78 507
913 58 116
489 95 059
Ved bestilling må du oppgi høyde over havet der det skal
plantes. Det er flere bruksområder fra 0-800 moh.
Sporbarhet
Norske skogplanter har referansenr. for å
spore treets opprinnelse. Alle plantekasser
skal være merka. TE står for Telemark
Skogplanter AS. Deretter står to siffer som
sier hvilket år plantene er ferdig produsert
og et sånummer. Legg merkelappen eller
pakkseddelen sammen med skogbruksplanen.
Husk skattefordelen ved bruk av
skogfond! Skogplanting har aldri
vært så gunstig som nå.
Se www.skogfond.no
Har du spørsmål er det bare
å ringe. Lykke til med plantesesongen!