Les hele artikkelen i Transportarbeideren

TRANSP RT
ARBEIDEREN
transpor tarbeideren.no
4-2014
Vinn signert
Liverpool-bok
Side 25
Med Robbie
i ryggen
Side 20-25
4: Unngikk havnestreik | 12: Aksjonerte med tungbiler | 16: Hjelper ikke «idioter»
aktuelt
Fikk h(j)elp når han tren
– Det er på en måte
som jeg har fått meg
jussutdannelse for 50
kroner måneden, sier
Tom Heino Aronsen.
TEKST: Roy Ervin Solstad
Det var i forbindelse med
et vanskelig arveoppgjør,
Aronsen tok kontakt med
Help forsikring. Et selskap som gir medlemmer i
Norsk Transportarbeideforbund advokatbistand.
– Jeg har brukt Help til
en eiendomsoverdragelse og til å sette opp et testament, forteller han.
Kurs og informasjon
Haldenseren Tom Heino
Aronsen jobber til daglig
som formann på Schenker
på Rolvsøy i Fredrikstad.
Som tidligere tillitsvalgt i
NTF var han ikke ukjent
med tilbudet om juridisk
hjelp gjennom Help forsikring som yrkesaktive medlemmer i NTF har gjennom
medlemskontingenten.
– Vi hadde besøk av Help
her på Schenker for flere år
siden, og jeg har også vært
på noen møter og seminarer der Help har informert
– Jeg er snart 60 år, og dette er første gangen jeg har brukt advokat, sier Tom Heino Aronsen. Han fikk hjelp til
å sette opp testamentet og i en kombinert eiendomsoverdragelse og arvesak. Foto: Roy Ervin Solstad
om tilbudet sitt, forklarer
han.
Testamentet han ønsket
å få satt opp, var gjort på
kort tid.
– Jeg har to stebarn som
Hadde jeg gått
til privat advokat ville det blitt
meget kostbart.
Tom Heino Aronsen
jeg ønsker å testamentere
til. Hvis ikke vil det gå til
noen andre om det skulle
skje meg noe, sier Aronsen.
Ikke det at han har planer om at det skal skje noe
umiddelbart.
– Jeg nærmer meg jo 60,
så man vet jo aldri, ler han.
Testamentet ble utformet
av Help etter at Aronsen
hadde fortalt advokaten hva
det var han ønsket.
– Hun satte opp et forslag
som jeg skulle godkjenne.
Det tok vel en uke, så kunne jeg gå og få tinglyst testamentet, sier han.
Vanskelig oppgjør
Om testamentet var en
enkel sak å få orden på, var
det verre med eiendomsoverdragelsen. Den hadde
nemlig også et innslag av
arveoppgjør, der den andre
Beskutt på jobb
Senterpartiet har kritisert regjeringen for å
sette opp arbeidsgiveravgiften i Nord-Norge,
men kommunalminister Jan Tore Sanner (H)
mener Sp setter i gang et uverdig politisk spill,
melder NTB. – Med Sp i regjering ble det bestemt at energi, transport og finans ikke skulle
være omfattet av ordningen med differensiert
arbeidsgiveravgift, sier Sanner.
Natt til 15. mars avfyrte noen flere skudd
mot bilen til en taxisjåfør i Seljord i Telemark.
Hendelsen førte til en større væpnet politiaksjon i Vest-Telemark der en person fra Seljord
ble pågrepet lørdag ettermiddag. Sjåføren har
anmeldt skytingen til politiet, som har startet
etterforskning av saken. Det var ikke passasjerer
i bilen da skuddene falt.
18 • Transportarbeideren 4/2014
Foto: Erlend Angelo
– Uverdig spill
gte det
om å selge sin andel som
han måtte vurdere.
– Advokaten lagde først
et utkast til en avtale som
det ble mye diskusjon
rundt, men etter fire-fem
måneder kom løsningen
som alle til slutt aksepterte. Da ble en avtale signert, fortsetter han.
Fornøyd
All kontakt med mellom
Aronsen og Help har vært
via telefon og epost.
– Jeg bare ringte inn og
fikk kontakt med Jeanette Sandberg. Henne kan
jeg ikke få rost nok. Den
servicen, positiviteten og
imøtekommelsen jeg fikk
av henne, står det virkelig
respekt av, skryter Aronsen.
Vil fjerne elbilene
Elbilene som kjører i kollektivfeltene gjør at
bussene forsinkes. Nå er problemet blitt så
stort at Norsk Transportarbeiderforbundet vil
ha slutt på at elbilene kan benytte kollektivfeltene. Miljøgevinsten for samfunnet forsvinner når elbilene hindrer den miljøvennlige
kollektivtrafikken, påpeker Transportarbeiderforbundet overfor NRK.
Han er overlykkelig over å ha tatt kontakt
med Help.
– Jeg er snart 60 år og
dette er første gang i livet
mitt jeg har brukt advokat. Det er ikke enkelt å
vite hva som er riktig. Jeg
har i hvert fall ikke den
kompetansen. Med Help
er det på en måte som
om jeg har kjøpt meg jussutdannelse for 50 kroner
måneden, avslutter Tom
Heino Aronsen.
[email protected]
Familiesaker har stått for nesten halvparten av sakene Help
Forsikring har hjulpet medlemmene i Transportarbeiderforbundet med.
HELP ADVOKATFORSIKRING
● Medlemmer i Norsk Transportarbeiderforbund har fri tilgang
til advokat gjennom medlemsfordelen HELP advokatforsikring.
● Medlemsfordelen gir medlemmer nærmest ubegrenset
advokathjelp innen blant annet
kjøpsrett, familierett, identitetstyveri, arverett, og eiendomsforhold (ikke kjøp og salg).
● Advokatforsikringen dekker 15
timer rådgivning fra advokat per
år og dekning for juridiske kostnader opp til to millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet.
● Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger
● Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist
i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i Norsk Transportarbeiderforbund.
● I 2013 benyttet snaut 1000
medlemmer i Transportarbeiderforbundet seg av advokatforsikringen.
● Ordningen koster medlemmene 53 kroner måneden, men er
inkludert i kontingenten bortsett fra for studenter, elever og
pensjonister.
TNT Express satser
FOTO: TNT
halvparten av boligen
var blitt overdratt/bortarvet for snart 20 år siden.
I tillegg bor foreldrene til
Aronsen i den delen han
skulle overta.
– Sånne arveoppgjør
kan være veldig vanskelige, og jeg fant fort ut at
juss ikke er enkelt. Det er
en grunn til at advokater
har lang utdannelse, konkluderer han.
Enkelt sagt var målet
å få satt opp en kontrakt
om overdragelse av den
delen av boligen der foreldrene bor, men med en
klausul om at foreldrene
skulle få bo der så lenge
de ønsket.
– Jeg vil bare at ting
skal gjøres riktig, og jeg
har lært veldig mye av
denne prosessen om hva
som gjelder av lover og
regler. Hadde jeg gått til
privat advokat ville det
blitt meget kostbart, for
det tok halvannet år å få
ordnet saken, sier Aronsen.
Årsaken til at det tok så
lang tid hadde blant annet
med utregning av hva
Aronsen skulle betale for
sin del, i tillegg til at han
underveis fikk flere tilbud
TNT Express skal investere flere titalls millioner
euro på å øke effektivitet og produktivitet ved
sitt viktigste knutepunkt i Liege, Belgia (Euro
Hub), skriver selskapet på sine nettsider. Målet
er å øke anleggets sortingskapasitet med 50
prosent. – Det vil gi bedre arbeidsvilkår for de
1500 ansatte, heter det. Prosjektet skal stå
ferdig i slutten av 2016.
TRANSPORTARBEIDEREN 4/2014 • 19