Vita Audio R4i Norsk Bruksanvisning.indd

M
D
U
S
I
E
A
T
C
R
S
E
T
T
E
S
G
Y
M
I
N
Bruksanvisning
Start
Viktig informasjon
Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4.
1 Antennetilkobling
(monter vedlagte teleskopantenne eller
ekstern)
2 Koble til
strømledning
4 Skru på strøm på
baksiden av radio
2
5 Trykk av/på
knappen
3 Sett inn batterier
Ta forsiktig løs magnetbunn i
fjernkontroll. Sjekk polariteten
6 Vent.....
Automatisk tuning til DAB stasjoner som er
tilgjengelig i ditt område.
.
..... for Radio
..... for CD
DAB:Trykk ▲▼ og scroll gjennom tilgjengelige stasjoner.
OK for å velge radiostasjon..
FM: trykk og hold ▲▼ for å søke for neste tilgjengelige
radiostasjon.
Når man setter i en CD vil Vita R4 radioen automatisk velge
CD som kilde, og begynne å spille denne.
7 Lytte.....
Først må du velge kilde
(se side 4).
..... for USB
sett i USB enhet i kontakt. R4 vil
deretter søke etter MP3 / WMA musikk i
filene og automatisk begynne å spille når
dette er lagret.
..... for iPod
Fjern støvcover og om tilgjengelig sett i det universale iPod dock adadtor som
vil gi riktig tilkobling og man unngår belastning.Om du ikke har en adapter kan
denne kjøpes direkte fra Apple eller en Apple forhandler. iPod modeller kan
brukes uten adapter men forsiktighet bør vises når man setter i eller fjerner
iPoden.
3
AUDIO
RADIO forhåndsinnstilling
Trykk AUDIO søke igjennom innstillinger
(3D Sound, Loudness, EQ).
Redigerbare muligheter vil blinke.
Bruk▲▼knapper for å forandre.
OK for å bekrefte.
Lagre 5 DAB og 5 FM stasjoner
Fjernkontroll
Velg preset stasjon – trykk 1-5.
Lagre stasjon – trykk og hold 1-5.
SOURCE
TrykkSOURCE
SOURCE (nåværende source/kilde vil
blinke) deretter bruk▲▼ knapper til å
søke gjennom DAB, FM, CD, USB, AUX,
iPod.
Klokke
Trykk CLOCK for å gå gjennom alarmen,
Sleep og manuell klokke innstilling.
For å stille alarm
Velg Alarm, trykk OK – ON/OFF vil
blinke. Bruk ▲▼ og OK for og stille
alarm,tid, kilde og volum. Når stilt vil
skjermen ta en‘time-out’ 5 sekund.
på display viser at alarmen er på.
INFO
Trykk INFO for å søke igjennom skjerm
informasjon.
Stille inn sleep funksjon
Velg Sleep, trykk OK
OK. ON/OFFvil blinke.
Bruk▲▼ og OK for og stille timer. Når
stilt vil, skjermen ta‘time-out’ etter 5
sekunder. En ‘S’ viser at “sleeper”er
aktiv.
Manuell klokke instilling
Bruk denne til å stille klokken om du
er i et områder der R4 ikke automatisk
henter data fra DAB eller FM nettet
For og se alarm innstillinger
Raskt trykk CLOCK
Alarm ON/OFF
Raskt trykk CLOCK
Trykk og hold OK
4
Standby – trykk for og slå AV/PÅ.
Volum – skru til venstre eller høyre.
Snooze – trykk når alarmen ringer
for å aktivere 5 minutt intervall.
Stopp alarm – Trykk og hold.
DAB
● Programdetaljer / Artist /navn på låt
● Signal styrke
● Bånd og frekvens
● Program type – f.eks klassisk, Pop
● Kringkastning type og data rate
● Multiplex navn
● Tid og dato
FM
● Radio tekst – program detaljer
● Signal styrke
● Musikk type – f.eks klassisk, Pop
● Audio modus – Auto (stereo) / Mono
● Navn på radiostasjon
● Tid og dato
iPod, CD og USB kontroller
SHUFFLE (bytte/veksle)
DOWN
Shuffle (bytte-veksle) sang iPod.
Repeter 1/Repeter alle/shuffle sanger
CD/USB
Meny navigasjon iPod
Album søk ned/down CD/USB i MP3
Modus
UP
Meny navigasjon iPod
Album søk opp CD/USB i MP3
Modus
ENTER
Meny navigasjon iPod
MENU
iPod navigasjon
menu navigation
Meny
iPod
INFO
Album/track/musikk informasjon.
CD/USB i MP3 modus
XXX
Skip sang bakover (Trykk en gang)
Track
skip / reverse
iPod/CD/USB
iPod/CD/USB
Spol bakover (Trykk og hold) iPod
Track/musikk play/pause (Trykk en
gang)
Stop (Trykk og hold)
Skip sang forward /fremover(Trykk
en gang)
Spol forover (Trykk og hold) iPod
Skip spor fremover(Trykk en gang)
Spol forover(Trykk og hold)
CD/USB
5
Bli kjent med din R4i
Fjern kontroll
CD eject/
USB memory minnepinne
Antennetilkobling
3.5mm hodetelefon uttak
Aux line input
Tilkoble en ekstern
f.eks. MP3 player
AV/PÅ bryter
Volum bass
Anbefalt stilt kl.12
Rett opp.
T2.0A sikring
230V 50Hz 0.75A
strømkontakt
6
Utgang (R) (L)
Tilkobling for f.ek ekstern
stereoanlegg
Inngang (R) (L)
Tilkobling av en ekstern kilde
f.eks. MP3 player
Andre funksjoner
Vedlikehold
Sekundære stasjoner
Noen DAB stasjoner har sekundære tjenester tilgjengelig. Dette er vist
med et ikon > etter stasjonens navn. Trykk OK for å veksle mellom hoved
kanalen og sekundære tjenester .
For å opprettholde ytelsen og finish på din R4i radio
FM Mode – Auto (Stereo) / Mono
I FM modus vil R4 radioen vedta stereo som standard innstilling. Derimot
for svake stasjoner det er mulig å redusere bakgrunns støy ved å skru til
mono. Trykk og hold OK for og bytte mellom auto (Stereo) og Mono.
●
Manual Tune, Auto-tune og System Reset
Ved å trykke og holde INFO knappen nede kan du søke gjennom subfunksjonene. Trykk OK og bekreft.
●
●
●
●
●
●
Manual Tune (DAB Mode): Hvi du kjenner kanalen
og frekvensen av en DAB stasjon kan du bruke denne
funksjonen til å få tilgang til stasjonen direkte.
AutoScan (DAB modus): Denne utfører en ny DAB skanning
og vil legge til nye stasjoner til som de blir tilgjengelige.
System Reset (DAB & FM Mode): Dette gjenoppretter
R4i til standard fabrikkinnstilling og vil innlede et nytt DAB
stasjonsøk. Hvis du flytter til et nytt sted er det sannsynlig
at DAB-tjenester kan endres. Systemet tilbakestiller radioen
og vil fjerne stasjoner som ikke lenger er tilgjengelige.
Batterier til fjernkontroll
Den R4i bruker type AAAA (LR61) batterier. Disse er tilgjengelige på
nettet og gjennom elektro butikker. De er også kjent med Duracell
type MN2500/MX2500 og Energizer type E96.
Hvis du av noen grunn til at du har problemer med å finne
erstatninger, kan du kontakte oss eller din
distributør direkte.
●
●
●
Rengjør med en myk lofri støvkost eller lett fuktet klut.
Beskytt den eksterne, drivenheter og kontakter fra
voks spray og andre stoffer. Kontakt med disse
stoffene kan brytes ned systemets ytelse.
Naturlig tre finish skap vil variere og lysere eller mørkere
med alderen særlig når de utsettes for sollys.
Du må ikke utsett R4i for direkte sollys, høy luftfuktighet,
støv, vibrasjon og ekstreme temperaturer som alle kan
påvirke finish, ytelsen og påliteligheten til enheten.
Anbefalt driftstemperatur område er 5 ° C til 40 °.
Sørg for at væsker, inkludert regn, ikke kan trenge inn i enheten.
Spesifikasjoner
R4i INTEGRERT MUSIKK SYSTEM
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
80W RMS 2.1 stereo system med aktiv subwoofer
DAB & DAB+ kompatibel Stereo Tuner
FM Tuner 87.5 – 108 MHz med RDS
CD spiller aksepterer CD-DA, CD-R/RW, WMA & MP3 format disker
USB plugg støtter WMA & MP3 musikk filer
ID3 tag støtter for MP3 filer på CD eller USB
Universal iPod Dock støtter alle nåværende iPod modeller
produsert fra Januar 2004og framover. iPod Shuffle og tidligere
iPod modeller er støttet av front og bak auxi inngang
2 x 3.5” full frekvens høyttalere
1 x 5” custom long throw bass speaker unit
Antenne: Avtagbar teleskop antenne med F-Type connector
Dimensjoner: H145 x W450 x D255mm (5.75 x 17.75 x 10 ins)
Weight: 8 kg (17.6 lbs)
Mains Power: 230V AC – 50Hz
7
Garanti informasjon
Garanti for salg utenfor UK
Vi garanterer dette produktet er uten defekter i en periode på to år fra
kjøpsdato. Feil på produktet gjennom tilfeldige skader (uansett årsak),
overdreven slitasje, forsømmelse eller uautorisert endring vil annullere
garantien.
Distributøren i det landet der du kjøpte garanterer produkter som er kjøpt
utenfor Storbritannia. For mer informasjon, vennligst kontakt din lokale
Vita Audio distributør eller butikk.
Skulle du opplever et problem kan du kontakte oss enten ved å sende
en epost til [email protected] eller ringe oss direkte på 01702
601410 hvor vi vil gi råd i løpet av handlingen. Hvis produktet må
returneres det bør være pakket i originalemballasjen sammen med
kjøpsbevis. Hvis det ikke er mulig å returnere produktet for hånd,
så det bør sendes transport forhåndsbetalt av en anerkjent pakke
transportør. Hvis denne ikke er tilgjengelig, kan erstatning pakking
kjøpes fra oss.
DENNE GARANTI PÅ INGEN MÅTE varierer eller fjerner kjøperens
rettigheter. E & OE
iPod is a trademark of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
a division of
59 Tailors Court - Temple Farm Industrial Estate - Southend on Sea - Essex - SS2 5TH - UK
Tel: +44 (0) 1702 601 410
Fax: +44 (0) 1702 601 414
[email protected]
www.vitaaudio.com
8