ecostore ecostor

Kjøleskap
2
ecostore
Eco StoreKjøleskap
cabinets
Vi setter alltid
kunden først
Electrolux Professional har alltid fokus på kundenes behov! Dette
har gjennom årene ført til en stadig forbedring av teknologiske
løsninger. Vi var de første til å fjerne farlige kjølegasser, de første
som utviklet smart elektronikk for full kontroll, de første som
innførte en 75 mm tykk isolering og fikk IP21-beskyttelse. De
første skapene med et integrert håndtak var vår oppfinnelse.
Vi setter oss stadig mål til å være de som arbeider mest for å
redusere energiforbruk for å oppnå økt bærekraftighet. Vi har
ikke gjort alt dette for å få priser og anerkjennelse: vår viktigste
belønning er at vi produserer produkter som gir våre kunder et
enklere liv.
Electrolux Professional har alltid kundene i fokus!
Energi
Electrolux ecostore-skap kan
redusere energiforbruk for kjøleskap med inntil 65 %.
Funksjon
Electrolux-kjøleskap er den
beste løsningen for oppbevaring
av din mat!
Kapasitet
Electrolux ecostore-skap har
gjennomsnittlig 50 liter mer
tilgjengelig plass, sammenlignet
med tilsvarende skap på markedet.
ecostore
Eco StoreKjøleskap
cabinets
ecostore Premium:
Avansert digital elektronikk
ecostore Touch:
LCD berøringsskjerm, enkel
og brukervennlig
ecostore:
Enkel digital kontroll
3
4
ecostore Kjøleskap
Kondensator
Med garantert høy ytelse til
en hver tid
LCD-berøringsskjerm
Berøringsskjerm for enkel
og brukervennlig drift
Dørlås
For ekstra sikkerhet
Optiflow
Vertikal og horisontal
luftsirkulasjon gir jevn
temperatur
Nyutviklede lufttransportører
Skaper utmerket og rask
luftfordeling og kan fjernes
helt for å gjøre renholdet
enklere
Avrundede hjørner og
avtakbare skinner og
støttestag av rustfritt stål
gjør det enklere å rengjøre
innvendig
Maksimal stabilitet og
fleksibilitet. Kan monteres
på ben av rustfritt stål, hjul
eller sokkel
Standardfunksjon på alle modeller
ecostore Kjøleskap
Høyeffektive
komponenter
Lavenergikompressorer,
fordamper med stor overflate
og meget effektive vifter
Skjult fordamper
LED-lys
Lavest mulig energiforbruk
(neonlys inne i skapet på
modeller med glassdør)
IPX5-tetthetsgrad
Vegger
Veggen har 75 mm
isolasjon. Dette gir
mindre kuldetap
Dørlist
Den avtakbare, brede,
profilerte dørlisten, med
tredobbel isolasjon, har en
utmerket tetningsevne, og
reduserer således kuldetapet
Integrert funksjon på utvalgte modeller
5
6
ecostore Kjøleskap
Lavt energiforbruk…
Har du noen gang tenkt på den energimengde profesjonelle
kjøleskap forbruker på 24 timer per dag, 7 dager i uken?
Med Electrolux ecostore-skap kan du redusere
elektrisitetsregningen din med inntil 65 %.
Stor energiinnsparing
Electrolux ecostore-skap bruker inntil 65 %
mindre energi enn vanlige skap*, på grunn av flere
nyvinnende funksjoner:
Optiflow, det intelligente luftsirkulasjonssystemet,
tilpasser seg innholdet og gir best mulig
kjøleresultater og temperaturjevnhet
Isolering av vegger, 75 mm syklopentanisolering
på skapet, 60 mm tykk isolering av kjøleenheten
og den spesielle designen på den 3-kammers,
profilerte, magnetiske listen som gir tredobbel
isolering, og derved reduserer kondensering og
minimerer energitap
Meget effektive komponenter:
lavenergikompressorer, fordamper med stor
overflate og meget effektive vifter
Den naturlige kjølegassen R290, som reduserer
energiforbruk
Frost Watch Control4, den intelligente,
automatiske avrimingssfunksjonen som kun avrimer
ved behov og sparer energi
Sammenligningen av energimengden som
forbrukes per liter av Electrolux ecostore-skap
og et tilsvarende skap på markedet i dag*
HFC-, HCFC- og CFC-fri syklopentanskum
Electrolux-kjøleskap og frysere er skumisolert med
syklopentan, hydrokarbon (HC-)gass som ikke
skader ozonlaget, forhindrer drivhuseffekten og
garanterer bedre ytelse.
Den naturlige kjølegassen R290
R290 (hydrokarbon) er mer energieffektiv enn andre
kjølestoffer og reduserer energiforbruket med rundt
12 %, og reduserer således også effekten på global
oppvarming. R290 er en mindre etsende kjølegass
som øker kompressorens levetid og reduserer
vedlikeholdskostnader.
Internasjonale sertifikater
Electrolux ecostore-skap er internasjonalt sertifisert
av EIA (Nederland), ECA (Storbritannia), CECED (Italia)
og EL/DEST (Danmark). En utførlig liste over sertifiserte
produkter finner du på www.electrolux.com/professional
Vanlig kjøleskap
Samlet
innsparing
Vanlig kjøleskap
Electrolux ecostore
Electrolux ecostore
Standard refrigerator
Den samlede innsparingen er takket være:
total
savings
Electrolux ecostore
6%
Samlet
innsparing
32%
Optiflow
26%
Isolering
32%
26%
20%
Effektive
komponenter
12%
10%
Naturgassen Frost Watch
Control4
20%R290
12%
10%
* Energiforbruket beregnes
ved å sammenligne et vanlig kjøleskap
med et tilsvarende ecostorekjøleskap, i samsvar
med CECEDOptiflow
Isolering
Naturgassen
Frost Watch
Effektive
retningslinjer.
R290
Control4
komponenter
20%
Efficient
components
12%
R290
natural gas
10%
Frost Watch
Control4
ecostore Kjøleskap
...og den høyeste
effektiviteten
Maksimal reduksjon av energiforbruket og den beste
matkvaliteten!
Frost Watch Control4
ecostore Touch Sparer energi fordi
det avrimes kun når det er nødvendig.
Sammenlignet med standard
kjøleskap som har en forhåndsinnstilt
avrimingssyklus hver 6 time eller
hver 4 time. ”Frost Watch Control”
er en patentert metode* som henter
informasjon fra de 4 prober som er
installert eller fra det innbygde minne.
(hvor mange ganger døren har vært
åpnet, hvor lenge døren har vært
åpen, osv.) Avrimingssyklusen er
bare aktivert når det bygges opp is i
fordamperen og avsluttes så snart isen
har smeltet. Når døren er lukket over
lang tid, over natten eller helger er det
usannsynlig at det ville danne seg is
på fordamperen, dermed reduseres
antallet avrimingssykluser.
Frost Watch Control
Den avanserte elektronikken i
ecostore Premium-modeller kalkulerer
automatisk når avirimingssyklusene skal
aktiveres. En intelligent metode som
beregner når avriming er nødvendig i
forhold til de fastsatte tidene og hvor
ofte døren åpnes. Færre døråpninger
fører til færre avirimingssykluser og
større energiinnsparinger.
Eco defrost**
Forbedret kontrollsystem for aviriming
og fordampervifte sparer opptil 15 %
energi.
* Patentnummer EU 1070925
** på ecostore Touch- og ecostore
Premium-modeller
Proben i kondensator
Proben i fordamper
Proben som måler
omgivelsestemperatur
(utvendig)
Proben i kabinettet
Avrimingsprosessen endres med
temperaturinnstillingen:
under +2 °C brukes elektrisk avriming
over +2 °C brukes luftkonveksjonsavriming
Automatisk fordamping av tinevann
Dette muliggjøres av varm gass som kommer fra
kompressoren, snarere enn fra varmeelementer,
noe som fører til mindre energiforbruk (dette
gjelder ikke modeller beregnet på sentralkjølte
anlegg)
7
8
ecostore Kjøleskap
Optiflow
Det nye luftsirkulasjonssystemet som tilpasser seg
innholdet for å gi best mulig kjøleresultater og
temperaturjevnhet.
Hva er Optiflow?
Optiflow sørger for at luften
sirkulerer både mellom hyllene og
over produktene i kjøleskapet. Dette
skaper best mulig temperaturjevnhet
og ytterligere reduksjoner i
energiforbruket.
Hvordan?
I vanlige kjøleskap er det behov for
kraftige vifter som beveger luften
rundt inne i skapet, og disse viftene
bruker en stor mengde energi.
Høyere luftmotstand gir høyere
energiforbruk.
I ecostore-skapene* er
kondensatorens form utviklet
slik at luften inne i skapet møter
minimal motstand. Dette garanterer
optimale kjøleresultater.
Temperaturjevnhet
En kombinasjon av vertikal og
horisontal luftsirkulasjon gir best
mulig temperaturjevnhet
Luftstrømmen forbedres, takket være
de flate overflatene foran og bak
Nye, avtakbare lufttransportører
garanterer utmerket og rask
luftfordeling
Effektiv drift er garantert, selv når
hyllene er fullastet
* ecostore Touch- og ecostore Premium-modeller
ecostore Kjøleskap
En ytelse som er
best i klassen
Vi bevarer den høye kvaliteten på din mat! Electrolux-kjøleskap
er den beste løsningen for oppbevaring av din mat.
På mindre en 60 sekunder etter at døren er lukket, vil ecostore
kjøleskapet gå tilbake i sikker temperatur ( +3°C)
Bevaring av mat
Det er ikke alltid enkelt å opprettholde
en god kvalitet på maten, spesielt
på profesjonelle kjøkken der
kjøleskapsdørene åpnes og lukkes
mange ganger i løpet av dagen, noe
som medfører temperaturvariasjoner
(den viktigste årsaken til at fersk mat
får dårligere kvalitet). Electroluxkjøleskap garanterer en høy ytelse når
det gjelder bevaring av mat, med en
rask gjenvinning av riktig temperatur
(selv med hyppig åpning av dører og
en høy omgivelsestemperatur).
dør lukket
dør åpen
Temperatur (°C)
FARLIG SONE
Tid (sek)
Ser du forskjellen?
Mellom mat med friske farger oppbevart
i et nytt Electrolux ecostore-skap...
... og misfarget, bedervet mat som
ligger i et vanlig kjøleskap
Hvilken foretrekker du?
Langsom temperaturgjenvinning
og dårlig fuktighetskontroll er
hovedårsakene til at matens smak
og konsistens taper seg. Dette er
et eksempel på hvordan mat ser
ut etter å ha vært oppbevart i to
ulike kjøleskap: et nytt Electrolux
ecostore-skap versus et vanlig
kjøleskap.
9
10
ecostore Kjøleskap
Uslåelig på holdbarhet
og lagringskapasitet!
Takket være den nye designen har Electrolux ecostore-skap
gjennomsnittlig 50 liter mer tilgjengelig plass, sammenlignet
med tilsvarende skap på markedet.
Maksimalt lagringsvolum
670 liters volum
50 liter mer tilgjengelig plass
Økt lagringsplass reduserer
driftskostnadene per liter
Takket være den skjulte fordamperen
og det nye komponentsystemet
gjenvinnes maksimal plass inne i
skapet
44 ristnivåer tilgjengelig for økt
oppbevaringsvolum (hver rist har en
bæreevne på 40 kg)
Egnet til oppbevaring av GN 2/1beholdere og 600 x 400 mm
bakebrett (med et valgfritt tilbehør)
Meget solid konstruksjon
Indre og ytre konstruksjoner utført i
AISI 304 rustfritt stål
Ben av rustfritt stål gir maksimal
stabilitet
Skinner og støttestag i rustfritt stål
75 mm isolert kammer gir best mulig
ytelse
Strenge kvalitetstester gjennomføres
for å garantere lang levetid:
• skapene trekkes i fullastet
tilstand for å teste benstyrke og
motstandsevne
• spesielle tester utføres på døren
(åpning/lukking) for å sjekke
dens holdbarhet, og hvor god
tetningsevne listen har
• transporttester garanterer at
emballasjen er motstandsdyktig
nok til å unngå å skade skapet
under transport
ecostore Kjøleskap
Best i hygiene og
rengjøringsevne
De nye Electrolux ecostore-skap gir god mulighet
for enkel hygiene.
Helt avtakbare komponenter i kammeret
Lufttransportører, skinner, støttestag og rister kan
fjernes uten verktøy, slik at renholdet går raskt og
enkelt
Hygiene og rengjøringsevne
Profilert bred magnetisk dørlist som er lett å fjerne
Rengjøringsfri trådkondensator (WFC) garanterer høy
ytelse til en hver tid (på utvalgte modeller)
Dørhåndtak i rustfritt stål, uten ledd, unngår at det
samler seg støv og smuss
Avtakbar, magnetisk dørlist
Kondensator
Avtakbare lufttransportører
Avtakbare skinner, støttestag
og rister
Håndtak av rustfritt stål
Frontpanel til komponenter
rontpanel som gir enkel tilgang
F
Kabinett med avrundede hjørner
Kontrollpanel (IPX5-tetthetsgrad) gjør det enkelt å
rengjøre alle ytterflater *
Bunnpanel i materiale som tåler rengjøringsmidler
og vann
Bunnpanel fremstilt av én enkel, presset plate
med minimal avstand mellom side- og bunnpanel
(mindre enn 0,5 mm)
Kabinett med avrundede hjørner
IPX5- tetthetsgrad*
* på ecostore Touch- og ecostore Premium-modeller
11
12
ecostore Kjøleskap
ecostore Touch
Ny LCD-berøringsskjerm for enkel og brukervennlig
drift. Velg matkategori, så gjør den nye ecostore Touch
resten.
ecostore Touch
veileder deg gjennom de 4 viktigste arbeidsområdene
(Category (kategori), Manual (manuell), Settings (innstillinger)
og HACCP) i tillegg til funksjonene Turbo Cooling
(turbokjøling) og Manual Defrost (manuell avriming)
1
2
3
4
1 Category-modus
5 forhåndsinnstilte matkategorier,
du velger riktig kategori for
produktet i skapet, og ecostore
Touch velger automatisk den
beste temperaturen og fuktighet
for råvaren.
2 Manual-modus
For nøyaktig innstilling
av temperatur- og
fuktighetsnivåer etter
brukernes spesifikke krav.
Mulig å brukerdefinerte og
lagre programmer.
3 Settings-modus
Modifiser og egendefiner
parametere etter dine egne
behov. Endre språk, still inn
dato og tid, modifiser parametere,
sjekk sensortemperaturer og
mye mer.
4 HACCP-kontrollområde
Sjekker og registrerer kontinuerlig
driftstemperaturen og oppdager
eventuelle avvik. En kurve vil vise
driftsstatus og alle stigninger eller
fall i temperaturen. Data kan
lastes ned via USB.
ecostore Kjøleskap
ecostore Premium
Den neste generasjonen av avansert,
digital elektronikk i kjøleskap.
Stor, digital skjerm,
klar og synlig på avstand
Frost Watch Control intelligent system for
avriming som sparer
energi. Avansert elektronikk
beregner automatisk
avrimingssyklusene som skal
aktiveres, noe som fører til
færre avrimingssykluser og
større energibesparing
3 sensorer for kontinuerlig
sjekk av utvendig omgivelsses
temperatur, temperatur i
kammeret og temperatur på
kondensator
Fuktighetskontroll - 3
manuelt innstilte, ulike
fuktighetsnivået (LAV,
MIDDELS, HØY) inne i skapet
Historieknapp temperaturen i kammeret
måles hver 24. time fra
oppstart. De registrerte
temperaturene lagres i
opptil 2 måneder og kan
visualiseres ved behov
Programmerings- og
innstillingsknapper –
brukes til å lagre og innstille
driftsparametere
Turbokjøling - nyttig ved
hyppige endringer i typen
av mat som settes i skapet.
Kompressoren vil forbli i
konstant drift, uansett hvilken
temperatur som innstilles
Synlig alarmstatus – hvis
det skulle forekomme en
alarm, vil LED-lyset bli
”rødt”, alarmkoden vises på
skjermen og en hørbar alarm
utløses. Alarmen fortsetter til
den skrus manuelt av med et
enkelt ”trykk” på alarmikonet.
Lyset skrus først av når
feilfunksjonen er opprettet
Manuell avrimings knapp: Brukes hvis ekstra
avrimingssykluser er
nødvendig
13
14
ecostore Kjøleskap
ecostore
Enkel og brukervennlig digital elektronikk.
Temperatur- og avrimingsinstilling med et tastetrykk!
Full kontroll med ditt ecostore-skap
med 4 enkle knapper.
PRG/MUTE
Still inn
serviceparametere
eller dempe
alarmlyden
ON/OFF (PÅ/AV)
knappen
“UP” (“OPP”)
for å øke temperaturen
SET (INNSTILL)
Still inn temperaturen
i skapet og juster
tekniske parametere
MANUAL DEFROST
(MANUELL AVRIMING)
Aktiverer manuell avriming
“DOWN” (”NED”)
for å senke temperaturen
Tydelig LED-display viser temperatur og
symboler med status for drift
COMPRESSOR (KOMPRESSOR)
ON (PÅ) når kompressoren starter
DEFROST (AVRIMING)
PÅ når avrimingssyklusen aktiveres
FAN (VIFTE)
ON (PÅ) når viften starter
ALARM
BLINKER i tilfelle alarm ved normal drift
(høy/lav temperatur)
AUXILIARY (TILLEGGSUTGANG)
(hvis produktet har en)
ON (PÅ) når tilleggsutgangen er
aktivert
SERVICE
BLINKER i tilfelle feilfunksjoner
ecostore Kjøleskap
Enkelhet
i praksis
ecostore Touch: enklere feilsøking, enklere service
Ved å bruke skjermen kan serviceteknikeren få fram
loggen som vil indikere feil, når den oppsto og hvor
lenge den varte.
Lydalarmen varsler til den skrus av manuelt med et
enkelt trykk på alarmikonet.
Når alarmen skrus av, vil skjermen fortsette å vise
feilkode til problemet er løst
Når problemet er løst, vil det røde LED-lyset slukke
og indikere normal driftsstatus
Dør åpen
Ring service
Høy
temperatur
Lav
temperatur
Godt synlige alarmikoner
ecostore Touch
•
•
•
•
ecostore Premium
•
•
•
•
ecostore
•
•
15
16
ecostore Kjøleskap
Et komplett utvalg
ecostore Touch
ecostore Premium
1 hel dør
2 hele dører
1 hel dør
Bruttovolum – l
670
1430
670
Visning på LCD
•
•
•
•
•
LED
LED
LED
LED
LED
-2/+10 °C
eller -15/-22 °C
-2/+10 °C
eller -15/-22 °C
-2/+10 °C
eller -15/-22 °C
-2/+10 ° C
eller -15/-22 °C
-2/+10 °C
eller -15/-22 °C
i.t.
i.t.
i.t.
-2/-2 °C
eller -2/-22 °C
-2/-2 °C
eller -2/-22 °C
•
•
•
R134a/R404a/
R290
R134a/R404a/
R290
R134a/R404a/
R290
R134a/R404a/
R290
R134a/R404a/
R290
•
•
•
•
•
Frost Watch
Control4
Frost Watch
Control4
Frost Watch
Control
Frost Watch
Control
Frost Watch
Control
304
304
304
304
304
•
•
•
710x837
x2050
1441x837
x2050
710x837
x2050
Avansert digital visning
Lys i skapet
Driftstemperatur ved 43 °C
Drift med to temperaturer ved 43 °C
Fjernstyrt kjøleenhet
Kuldemedie
Syklopentanisolering
Avrimingstype
Ytre og indre paneler i AISI
UK versjon mes Schuko
tilkobling og hjul.
Ytre mål - mm (b x d x h)
710x837
x2050
1441x837
x2050
2 hele dører
2 - ½ dører
1430
670
ecostore
1 hel dør
2 hele dører
2 - ½ dører
Bruttovolum – l
670
670
1430
1430
670
670
Visning på LCD
•
•
•
•
•
•
-2/+10 °C
eller -15/-22 °C
0/+6 °C,
-2/+10 °C eller
-15/-22 °C
-2/+10 °C
eller -15/-22 °C
0/+6 °C,
-2/+10 °C eller
-15/-22 °C
-2/+10 °C
eller -15/-22 °C
i.t.
Drift med to temperaturer ved 43 °C
i.t.
i.t.
-2/-2 °C
eller -2/-22 °C
i.t.
-2/-2 °C
eller -2/-22 °C
i.t.
Fjernstyrt kjøleenhet
•
•
•
R134a/R404a/
R290
(Storbritannia)
R134a/R404a/
R290
(Storbritannia)
R134a/R404a/
R290
(Storbritannia)
R134a/R404a/
R290
(Storbritannia)
Avansert digital visning
Driftstemperatur ved 43 °C
Kuldemedie
Syklopentanisolering
Avrimingstype
Ytre og indre paneler i AISI
UK versjon mes Schuko
tilkobling og hjul.
60 Hz- versjon
Ytre mål – mm (b x d x h)
R134a/R404a/
R290
(Storbritannia)
R134a/R404a/
R290
(Storbritannia)
•
•
•
•
•
•
Automatisk
Automatisk
Automatisk
Automatisk
Automatisk
Automatisk
304
430
304
430
304
430
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
710x837
x2050
710x837
x2050
1441x837
x2050
1441x837
x2050
710x837
x2050
710x837
x2050
ecostore Kjøleskap
ecostore Premium
1 hel dør og
2 - ½ dører
Bruttovolum – l
1430
4 - ½ dører
1 glassdør
2 glassdører
1430
670
1430
Visning på LCD
Avansert digital visning
•
•
•
•
LED
LED
LED og NEON
LED og NEON
i.t.
-2/+10 °C
eller -15/-22 °C
-2/-22 °C eller
-2/-6 °C (fisk)
i.t.
i.t.
i.t.
R134a/R404a/
R290
R134a/R404a/
R290
R134a/R404a/
R290
R134a/R404a/
R290
•
•
•
•
Frost Watch
Control
Frost Watch
Control
Frost Watch
Control
Frost Watch
Control
304
304
304
304
•
•
710x837
x2050
1441x837
x2050
Lys i skapet
Driftstemperatur ved 43 °C
Drift med to temperaturer ved 43 °C
+2/+10 °C eller -15/-20 °C +2/+10 °C eller -15/-20 °C
(ved 32 °C)
(ved 32 °C)
Fjernstyrt kjøleenhet
Kuldemedie
Syklopentanisolering
Avrimingstype
Ytre og indre paneler i AISI
UK versjon mes Schuko
tilkobling og hjul.
Ytre mål - mm (b x d x h)
1441x837
x2050
1441x837
x2050
ecostore
1 hel dør og
2 - ½ dører
4 - ½ dører
Bruttovolum – l
1430
1430
670
670
1430
Visning på LCD
•
•
•
•
•
•
NEON
NEON
NEON
NEON
+2/+10 °C
(ved 32 °C)
+2/+10 °C eller
-15/-20 °C (ved 32 °C)
+2/+10 °C
(ved 32 °C)
Avansert digital visning
Driftstemperatur ved 43 °C
Drift med to temperaturer ved 43 °C
i.t.
1 glassdør
-2/+10 °C
+2/+10 °C eller
eller -15/-22 °C -15/-20 °C (ved 32 °C)
2 glassdører
1430
-2/-6 °C (fisk)
i.t.
i.t.
i.t.
i.t.
i.t.
R134a
R134a/R404a
R134a/R404a/
R290
(Storbritannia)
R134a/
R290
(Storbritannia)
R134a/R404a/
R290
(Storbritannia)
R134a/
R290
(Storbritannia)
•
•
•
•
•
•
Automatisk
Automatisk
Automatisk
Automatisk
Automatisk
Automatisk
304
304
304
430
304
430
•
•
•
•
Fjernstyrt kjøleenhet
Kuldemedie
Syklopentanisolering
Avrimingstype
Ytre og indre paneler i AISI
UK versjon mes Schuko
tilkobling og hjul.
60 Hz- versjon
Ytre mål – mm (b x d x h)
1441x837
x2050
1441x837
x2050
•
•
•
•
710x837
x2050
710x837
x2050
1441x837
x2050
1441x837
x2050
17
18
ecostore Kjøleskap
Electrolux,
orienterer!
Vi er overbevist om at dette er den riktige tilnærmingen: Være konkurransedyktige i markedet og møte kundenes behov, uansett om det dreier seg om design,
produksjon, markedsføring eller service.
Vi i Electrolux kaller dette kundefokus fordi det er våre kunders behov, ønsker og
meninger som er motiverende for vår produktutvikling.
Produksjon, inspeksjon og testing av ferdige
produkter
Produktutvikling: Mer enn 1 000 spesialister står
klar til å tilfredsstille kundene
”Produsert av Electrolux” betyr forbedret ytelse
over tid. Over hele verden er det garanti for høye
teknologiske kvalitetsstandarder, kundefokusert design
og produktutvikling. I det profesjonelle programmet for
kjøleskap hos Electrolux testes alle enheter individuelt
før pakking.
Et team på mer enn 1 000 spesialister over hele verden
med ett enkelt mål: Å designe utstyr som er enkle
å bruke, funksjonelle og fullstendig pålitelige. Det
kontinuerlige samarbeidet mellom designere, teknikere
og kokker garanterer at Electrolux-produkter fremstilles
i samsvar med nøyaktige, profesjonelle spesifikasjoner.
Det gjennomføres også stikkprøver av ferdige produkter.
Electrolux høye nivå fortsetter å tilfredsstille kundene.
Project & Quotation
Software for Kitchen Solutions
Ettermarked: Nær kunden, overalt i verden
Electrolux Chef Academy: Liveseminarer og
kokker som utveksler erfaringer
Når vi snakker om Electrolux Professionals pålitelighet
og globale tilstedeværelse snakker vi om verdens
største servicenettverk, bestående av kunnskapsrike
og kvalifiserte partnere, som daglig driver med mange
ulike oppgaver: Fra installasjon til reservedeler og
vedlikehold.
Deres felles mål er å garantere alle kunder god service
og rask teknisk hjelp.
Produktene leveres, installeres og overvåkes effektivt via
et globalt nettverk for ettersalgsservice som garanterer
rask og kompetent rådgivning, over hele verden.
Electrolux Chef Academy ble etablert med ett spesielt
mål i tankene: å tilby det beste innen bevertnings-,
opplærings-/ og informasjonstjenester. Dedikerte
seminarer tilbys mer enn 6000 gjester som besøker
oss hver år.
Du kan som bruker av Electrolux Executive Chef,
få innsyn i en profesjonalitet, som bringer sammen
erfaring fra hoteller og restauranter med stjernedryss og
kunnskap om de mest nyvinnende konseptene innen
kjøkkenteknologi.
•2
000 autoriserte servicesentre
•m
er enn 10 000 ekspertteknikere
•
1 0-års tilgjengelighet av reservedeler fra
produksjonsslutt
• 98 000 tilgjengelige reservedeler på lager
• 24-/48-timers leveringstid for reservedeler over hele
verden
Hvert seminar inkluderer:
• Teknisk demonstrasjon: Skjermfunksjoner,
arbeidsprosedyrer, utstyr, riktig vedlikehold
• Kulinarisk demonstrasjon: Matlagingsteknikker,
ingredienser, planlegging av den nye arbeidsflyten
CHEFACADEMY
på kjøkkenet, live matlagingsdemonstrasjoner
CHEFACADEMY
STORBRITANNIA - ECA (ENHANCED
CAPITAL ALLOWANCE)
Produkter listet på ETL, sertifisert av ECA,
er energieffektive og innebærer vesentlige
besparelser på sikt. Investeringer i
energieffektive teknologier reduserer
miljøpåvirkningen
ITALIA - E.C.E. VOLUNTARY ENERGY
CLASSIFICATION LABEL
(FRIVILLIG ENERGIKLASSIFIKASJONSMERKE)
DANMARK - GO’ ENERGIMÆRK
(THE DANISH ENERGY SAVING LABEL)
Go’ Energi, er en uavhengig gruppe under
det Danske klima- og energidepartementet.
Gruppen arbeider for å fremme besparelser
og energieffektive løsninger. Komplett lista
finnes på: www.savingtrust.dk
Finn den komplette listen av sertifiserte produkter på www.electrolux.com/professional
Request the informative Ecoguide, to help you choose
the professional refrigerator that’s best for you, at:
www.electrolux.com/professional
9JEFIW
NEDERLAND – EIA
(ENERGY INVESTMENT
ALLOWANCE)
EIA – dette gjelder for Holland
Företaget reserveras sig rättigheten att göra ändringar i specifikationerna utan föregående meddelande. Bilderna är inte kontraktsenliga.
Del flere av våre tanker på www.electrolux.com/professional