Rørleggeren tipser

Rørleggeren tipser
En rørlegger kan hjelpe deg med å velge de riktige produktene og løsningene for din bolig, men for at
baderomsmøbler og installasjoner skal fungere optimalt over tid, må du selv ta ansvar. Jevnlig renhold og vedlikehold reduserer faren for fukt- og vannskader og sikrer investeringen din i mange år
fremover.
Kjøkkenskap
Hold skapene under kjøkkenvasken ryddige. Her ligger det flere rør som ikke tåler å bli dultet bort i til
stadighet. Hold orden på vaskebøtter, vaskemidler, søppel og brannslange.
Avløpsrør og vannlås
Avløpsrørene under vasken er laget av plast og vil derfor utvide og trekke seg sammen ved vekselvis
bruk av kaldt og varmt vann. Nymonterte vannlåser må alltid etterstammes i skjøtene etter et par
uker. Gjør det til en vane å undersøke mutterne på skjøtene med jevne mellomrom. Sjekk også om
pakningene må byttes ut. Kontroller at vannlås er tett og tørr med jevne mellomrom.
Armatur
Rens silen i armaturtuten årlig, eller når du merker at trykket blir dårligere.
Utslagsvask
Hold avløpet rent for matrester og rengjør jevnlig med ripefrie vaskemidler.
Husbrannslange
Mange oppbevarer husbrannslange under kjøkkenvasken. En gang i året bør du rulle ut slangen og
sett på vannet. Kontroller at den ikke er sprukket / defekt. Tøm slangen helt før den rulles opp igjen.
Sluk
Hår og såperester hindrer vannet i å renne fritt og fører til mange vannskader. Gjør det til en rutine å
tørke over sluket etter å ha dusjet. Vannlåser bør renses halvårlig. Løft bort risten på sluket, løft opp
vannlåsen og fjern hår og såperester. Bruk gjerne toalettbørsten for å fjerne rester som sitter fast.
Gulvklosett
Hold gulvet rundt toalettet tørt og rent, slik at du lett kan oppdage eventuelle lekkasjer. Rengjør med
ripefrie vaskemidler.
Veggklosett
Er det skåret ut en kile nede ved gulvet, er det viktig å holde dette området tørt og rent, slik at du oppdager eventuelt lekkasjevann som kommer inne fra veggen. Rengjør med ripefrie vaskemidler.
Servant
Hold avløpet rent for hår og såperester. Blir det tett kan du benytte en avløpsåpner som du kjøper
hos rørlegger. Avløpsåpnere kjøpt i dagligvare, kan gjøre problemet større ved at midlet forsteiner
seg. Avløpsrør i plast kan ødelegges av for sterke kjemikalier. Regngjør servant med ripefrie vaskemidler.
Badekar
Hold øye med avløpet med jevne mellomrom for å være sikker på at alt vann ledes til sluk. Enten ved
å løfte til side fronten eller ved å kikke i inspeksjonsluken som skal være tilgjengelig ved integrerte
løsninger. Rengjør jevnlig med ripefrie vaskemidler.
Silikon
Silikon er en fleksibel fugemasse, som skal sørge for at det ikke sprekker opp i skjøter, som i overgang gulv/ vegg. Silikon er ferskvare og vil ikke vare evig. Se etter misfarging og sprekker.
Varmtvannsbereder
Varmtvannsbereder bør være plassert i rom med sluk. Undersøk jevnlig for å utelukke lekkasjer.
Blandeventil og termostat bør stilles ved behov.
Vaskerom
Vannslanger til maskiner bør byttes ut hvert 10. år. Det beste er å benytte en dobbel sikkerhetsslange med avstengning. Har du utslagsvask på vaskerommet må du også her sørge for at klesfibre
og såperester ikke tetter igjen avløpet.
Serviceavtale?
For mange kan det være en god idè å tegne en halvårlig serviceavtale med en rørleggerbedrift.
Rørleggeren kan hjelpe deg med ettersyn av sanitær- og varmeanlegg, samt klargjøre boligen for
langtidsfravær eller kalde vintre. Du kan også få hjelp til å rense sluk, filtre og vannlåser.