Auksjonslisten - Oslo Filatelistklubb

Oslo Filatelistklubbs auksjon nr. 15/14 mandag 3. november 2014 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken. Bud til
Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 99 36 75 60, eller e-post [email protected] eller
[email protected] innen fredag før auksjonen. Kjøper betaler 12% tilslagsprovisjon samt porto og eventuelle omkostninger.
Klubbens kontonummer for auksjons - innbetalinger: 0535 26 67996.
Nr. Status BESKRIVELSE
Verdi Utrop Tilsl.
o
Norge, NK 1, smalrandet Prakt FARSUND 12.3.56
600 200 200
1
o
Norge, NK 6 og 9, ok eks, begge med 2 stempelavtrykk
750 200 290
2
o
Norge, NK 49 - 55, 43 20mm-merker, alle valører
120 450
3
o
Norge, NK 13b, lettstemplet bra tg.
350 100 150
4
o
Norge, 16 NK-varianter, 240 v1, 246 II v1, 247 v1, 352 v2, 365 v1, 403 v1, 420 v2, 431 v1, 460 v1,
580 100 140
5
891 v1, T 67 v2, 3 og 4, T 61 v1 og 3 og T89 v2
560 100 140
6 ** Norge, v-merker NK261 - 93 minus 272 i pen postfrisk stand
o
Norge, v-merker NK261 - 93 minus 272, all stemplet
1621 300 700
7
o
Norge, NK 941II x 17
680 120 120
8
o
Norge, liten skoeske med norske dubletter på innstikk-kort, anselig kat.verdi (kr 5 -6000,- bl.a mange
300 425
9
NK 647, 518 og 519C
235
50
10 PFD Postens FDC-årssett i orginalpakning 1997
240
50
11 PFD Postens FDC-årssett i orginalpakning 1998
B Samling NORSKE FOTBALLFROFILER i serie 31-70 (mangler 50,63) Utgitt i spesialalbum fra
200
12
Skanfil m/ Vario brevark NR,364 av et opplag på 1200
13
14
15
16
17
18
**
FH
o
BK
o/**
19
o
20
o
21
22
23
24
o/*/**
o
o
o/*/**
25
o
26
o
27
28
o
o
29
30
31
32
o
33
34
35
**/o
**
**
*/**
**/*
o/**
Norgessamlng 1960-1999 selvmontert i Schaubek klemalbum Ser kompl. ut ( sett 5 stpl mrk )
1500
Lot 25 hefter: 43-4,48-50,52-3,54IB,55-7,62,63I,64-5,67-8,71-2 m/nr.: 48,52-3,63I,66,76 Kostp.454,- 1210 150
Throndheim bypost 6 mrk - 2 øre gul (ett mrk m/ rundt hj) - ubestemt Litt rufsete tg som vanl
50 65
Norge Brevkort nr 24 m/3-rings nr, stpl 186 , D/S Hamar Sendt fra Kap 14.7.1891 til Kristiania
75 80
Tyskland/Böhmen u Mähren: 11 gode mrk 1939, alle m garantistpl, ett o, øvrige **. Mi" 1, 4-6, 8, 10200
66,4 100
13, 15-16
Rep of China: Egenprod lite spesialalb for "Tekniske Fremskritt"-serien 1974-78, 6-7 sider m/mange
50 50
av merkevariantene.
Rep of China: Egenprod lite spesialalb for "Nasjonalt Flagg"-serien 1978-86, 4-5 sider m/mange av
50 65
merkevariantene.
Am/Br/Fr Zone: 37 Leuchtturm-alb ark m/lommer for de allierte zonene m/ca 275 forskj mrk, - godt
210
150
fordelt. Bra lot! Stort sett stemplet.
Tyskland (Berlin SBZ): Nydelig eks av svært sjeldent mrk m/stikningstagging Mi# 6B
130 € 200 200
Tyskland BRD: Lite samtidsalbum "Tysk enhet - muren faller og tyske forbundsland enes",
50
m/merkene Mi# 1477-8, 1481-2, 1586-91, 1660-4, 1712-5
Tyskland BRD: 24 s innstalb m/masse dubletter 1950- til 90-årene, m/blokker og brev, stemplet og
100 100
ustemplet (noe fuktskader). Også noen 4-bl fra Danmark
Japan: Omfattende Japan-album i Schaubek-perm m/fortrykksblader 1946-83. Første del noe slitent,
250
resten bra. Masse merker - ingen dublering.
Polen og Danzig etc: A4-ark m(29 gode fra Polen og 30 fra Danzig. Dette er et kupp! (se Danzig-brev100 100
klippene!)
China: Ca 200 forskj fra 1940-60-årene. Fin lot
100
"USA's stater på frimerker" - to bind fortrykksalbum - spennende presentasjon m/historien bak
200
merkene. Mye merker før 1990, tynnere etter. Alt i farger Spennende!
Amerikank postkontor i China (Shanghai) 1919 Pent eks, lett stpl. Uvanlig Scott# K1
32,50 $
50 50
USA 38 postfr "Space"-merker + 19 stemplede samme, uvanlig lot, striper blokker
100
China: 8 nyere blokker -fortsatt akseptabel pris: Mi# Bl. 63 II, 75, 79, 81-85
41,40 €
50
Tyskland Storkow 13 postfr mrk fra tiden for tart på gjenoppbygging. Sees ikke ofte! Mi# 1, 3-8, 9A85
25 €
50
14A
Tyskland Lokalm: 22 Lokalmrk etter sammenbruddet, de fleste er **, et par * Mi# Meissen 32, 34,
110
40 €
80
Grossräschen 7, Glauchau 15, 17, Cottbus 25-31, Spemberg 6x 21B, Wurzen 1,3,6,8
Fransk Zone: 8 mrk hvorav 1 *, resten **, bl a par Baden Mi# 40B/41B + 53I, Rheinl.Pf.: 29, 30*, 31
120
52 €
50
II, Württ.: 47-8
Fransk Zone 3 "mellomstegspar", ett m/margstykke. Gode objekter Mi # 1ZW, 2x 2ZW+, 6ZW
25 €
50
Saar: Lot m/17 verdifulle Saargebiet/Saarland Lavt priset Mi# 63, 122-5, 135, 146+, 152+, 204, 260o/*/** 1, 262-3, 304, 354-6
37
Sachsen: Mi# 8 I og 9 II, merker på brevklipp m/nydelige nr-stempler hhv "17" og "1"
o
36
291 €
200
20 €
50
450
50
Nr. Status BESKRIVELSE
Verdi Utrop
38
Sachsen Mi# 6: Nydelig eks m/OK marger og pent, sentrisk nr-stempel "1"
o
40
70
39 ** Helgoland: Mi# 18c Nydelig rand-eks m/"mellomsteg", - sjelden kombinasjon. Lavt utrop!
450 € 200
40
Württemberg: 2 flotte eks, ett litt tett skåret, men begge m/lux-stempler
o
36 €
50
41
Württemberg:Mi# 2 Ivc Pent, stemplet eks av et vanskelig merke på klipp.
o
120 € 120
42
Schleswig
Holstein
Uvanlig
gode
marger
på
vanskelig
mrk
m/pent
sentrisk
nr.-st.
Mi#
6
o
75 € 100
50
43 ** Tyskland/Reich: Katapultfly-vignett i par, - rødt overtrykk på "Raketenflygvignette", trolig fra 191020-årene
44
Tyskland BRD: Det ettertraktede millenium-"Europa 2000"-mrk-heftet kpl Mi# MH 41
o
26 €
50
Tyskland All. Zoner: 6 fortr alb blad m/nær kpl samling (80 forskj) mrk fra allierte zoner 1948-51 (Bl
45
o
140 € 150
a Goethe og "Personligheter" kpl) Alt er postgått-stemplet
Oversjø: Innstikksalb m/mye spesielle mrk fra Malaya, Kina, Japan (tidlig!), Jordan, Libanon, Borneo,
46
o
150
Pakistan, Palestina, Siam (de første!), Syria. Verd å se på!
47
Rep of China: 2 innst alb m/masse inter. Mrk fra 1950-2000, noe dublettert, spennende!
o
160
€ 62
65
48 ** Tyskland Komplett årgang 1985 Mi 1242,1246 har liten rest av innstikksarket på baksiden
€ 130 160
49 ** Tyskland Komplett årgang 1998 alle m/hj.marginaler n.t.v - Mi 2009 m/ tg A,C,D 4 blokker x 2
1200 120
50 ** Grønland Postfrik samling til 1984 (- 12 mrk + Amerikautgavene ) på Lindner Falzlos ark
Sveits. Brevsamling 1936-90. Ca. 90 bruksbrev og kort, alle med forskjellige frankeringer bl.a. mange
300
51 B
til utlandet ,reoom.,trykksaker m.m. Ingen FDC.
B Island.1959 - 90, ca. 50 bruksbrev og kort. Mange Rekom. Fra offentl. (kommunale) kontorer. Mange
250
52
blandings frank. Ingen FDC.
350
53 o/* New Zealand. 1892-1990. 800-850 mrk. - mest oppsatt i 7 hefter. En del gammelt materiale. Katalogverdi , Stanl. Gibb. 3 - 400 £.
325
54 o/* Verden. 4 store hefter med materiale mest før 1950. Oppsatt i den rekkefølge de er mottatt.
800 200
55 ** Danmark. AFA 262aBa. 6/8 øre Type 1 Dansk papir. Lyser grønt i kvartslys. AFA spes. DKK
330 100
56 ** Danmark AFA 309 Type 3 30 ø. orange og 337a 30 ø. rød Type 4a. AFA DKK
B Danmark. Sammentrykk fra frimerkehefter. 10 brev frankert med AFA HS 1, HS 2, HS 3 stemplet
200
57
med luksus stpl.
o
Dansk Vestindien. AFA 34-35 5/5bit og 5/8 bit.
100
58
B BRD. Brev 1948.80. 48 brev/kort/FDC med forskj. frankering m.m. Flere bedre 1949-50. 3
150
59
blandingsfrank. Berlin/ BRD.
100
60 FDC Skandinavia. Nordens dag på 8 FDC fra diverse nordiske land.
o
Baden. Mi. 17-19. 1, og Kr med pene stempler.3
125
61
160 €
70
62 o/*/(*) SAAR. Variert Samling fra alle tidsepoker. Noe tjeneste. (*) ikke medregnet. Mi 2010/11
63 o/* Tyske riket m/div. områder i liten innst.bok. Fyldig samling, blokker, striper, noen merkater. Mest o. 1400€+ 280
Kvalitetsanm. Forekommer. Verdi Mi. 2012/13
o
Tyskland. År 1990 - 1999. Lett dublisert samling m/ mange mellomgode mrk. + noen blokker. Dubl.
640€+ 250
64
ikke medregnet. Verdi Mi 2012/13
o
Europa/USA. Ser ut som nesten alle er o.Restsaml. fra mange land,enkelte bedre. Gml. og nytt
90
65
o
Island. Fyldig saml. på innst.ark. Få dubl. En del eldre. Variabel stpl.kvalitet. Verdi Mi 2010/11
800€+ 180
66
245€ 120
67 ** Færøyer. År 1875 - 2008. Ca 138 mrk.,blokker,par. En del marginaler. Ca - verdi Mi 2010/11
** Åland. År 1984 -2005. Liten pen saml. m/ mrk., FH + flere ufullstendige FH. Ca-verdi Mi 2010/11
135€
70
68
o
Sverige (+ litt Finland). Grunnsamling Sverige + noen FH(**/o).
80
69
50
70 ** England. Blokk 1840 - 1990 + Hefte , £5, med diverse sammentrykk.
80
71 ** Tyskland. AFA 1577 - 1580 og 1561 - 63, Berlin AFA 153, 222, 224
USA.
Norske
medaljevin.,
Vinter-OL.
Salt
Lake
City
2002.
Bergens
Mynt
og
Seddelforr.
AS.
Utg.
31.
B
325
50
72
450 250
73 FDC Norge. Uadressert brev med Nk 460, 45ø kong Olav stemplet 1. dag.
FDC Norge.Verdenspostforeningen. To uadresserte brev, ett med NK 381 + par av NK 380 og ett med NK
100
50
74
382, begge brev stpl. 1. dag.
125
50
75 FDC Norge. Brev med Landshjelp II, NK 326 - 329, stemplet 1. dag.
225 100
76 FDC Norge. Brev med Dronning Maud, NK 225 - 228, stemplet 1. dag.
50
77 FDC Norge. Brev med 10-blokk NK 923 (FH 58, julemerker 1982) med førstedagsstempel.
50
78 FDC Norge. Brev med 10-blokk NK 942 (FH 60, julemerker 1983) med førstedagsstempel.
50
79 FDC Norge. Brev med 10-blokk NK 943 (FH 61, julemerker 1983) med førstedagsstempel.
50
80 Div. Norge/Island/Danmark. Diverse FDC, brev, helpost.
50
81 FDC Verden. Mange FDC fra mange land på spesialark med kartangivelse og motiv-kommentar
Tilsl.
70
240
50
120
50
50
150
150
220
300
250
200
100
100
120
110
250
90
325
120
80
50
50
50
Nr.
82
83
84
85
Status
Rekv.
Rekv.
Rekv.
Litt
86
87
88
Litt
Litt
Litt
89
Litt
90
Litt
91
Litt
BESKRIVELSE
To tomme Polarpost album. Ett tomt norsk FDC Service album.
Lindner brevperm m/kassett + 10 ark (. nypris kr 250 + )
Lindner album m/kassett + noen finske hefter
" Det lille bibliotek " Bind 1 (2004), 2 (2005) og 3 (2007) Utg. Forbundet Inneholder mange
interessante artikler om forsj. norske samlerområder. Som nye fra bo. Kostpris 300 kr
Danmark 4 skilling 1864 utgitt av København filatelistklubb i 1992 Bok
Helpostkatalog 1872 - 1992 Utgitt av OFK i 1996 Hefte
Norges sportel -, juster - og stempelmerker av T.Soot-Ryen i 1975 Har nytrykk av sportelmerkene
av 1873 nr. 280 Hefte
Heftene Norges Bypostmerker av Stian Sanness 1944 og Norges Byposter og annen norsk
lokalpost av Carl A, Pihl 1963
Heftene Posthornutgavene 1879 - 1983 av Snarvoll 1984 og Norske frimerker Central-trykkeriets
utgaver 1893 /94 og 1893 /95 Gottfried Caspersen 1941
Filatelistisk Årbok fra årene 1983 - 2000 ( - 94 , 99 ) tot 16 stk , Som nye men ikke m/Minneark
Verdi Utrop Tilsl.
50 50
60 60
75 75
150 150
50 50
50
50 130
100 180
100 100
150