se her... - Gunnar Rugelsjøen

s
o
r
ø
R
a
r
f
v
e
r
b
e
l
Ju
Årgang 26, utgave 1
10. desember 2014
Slik har vi det ...
Bergstadens Ziir
Julehandelen er i gang
Etter å ha opplevd vår
tids beste sommer og
høst så stunder vi til
litt vinter. Den har så
vidt begynt å melde
seg, men det hvite laget på bakken er ikke
mer enn en centimeter! Det er i hvert fall
sikkert at klimaet har
endret seg ganske
betraktelig, og her på
fjellet nær tregrensen
merkes dette godt.
Utvidelsen av annekset er snart ferdig og
dette har gått helt
strøkent. Vi ser at det
blir både praktisk og
komfortabelt med til
sammen vel 50 m2,
med ei stor stue mot
sør-vest med store
lysflater og et flott uteareal. Dette blir helt
topp for oss og resten
av familien som vil få
større nytte og plass i
Julegatene på plass, men snøen mangler...
hovedhytta.
I Kjerkgata har vi også
fornyet oss litt. Det har
kommet et lite drivhus
på plass og her dyrkes
det fram sommerblomster, tomater og agurk.
ekstra overnattingsrom
for større barnebarn og
kanskje et arbeidsrom å
søke til for å slappe av.
Utradisjonelle planer om
utbygging av nabotomta,
Plattingen, har uroet oss
over ett år, men hittil har
Innredningen av loftet
på uthuset er straks fer- det ikke kommet noen
dig, det er bare ny trapp formell søknad, så vi lever i håpet om at den
og et stort vindu som
mangler. Dette vil bli et aldri kommer!
Familienytt
Vi ønsker alle god jul!
Gunn
Gunnar
Hege og Dan Are
er like ivrig på symaskina,
og det kommer stadig vekk
nye produkter derfra, og
mye havner som gaver
hos venner og kjente.
Årets julebakst er gjort
unna og forberedelser til
jula er i gang. Både vaskemaskin og tørketrommel
streiket. Det er nå ordnet,
så da er alt som normalt.
er fortsatt aktiv i styret i huseierforeningen, og deltar
nesten daglig i aktuelle diskusjoner på Trygstads. Ellers har han blitt mer aktiv
med litt sykling og trening,
så nå passer klær som har
ligget ubrukt i flere år. Han
gleder seg til å få ordnet
med litt beplantning rundt
utbygget på annekset.
sørget for at alle i familien
møttes der for å feire våre
runde dager, og vi ble overrasket over planlagte besøk
hos gamle naboer. Torbjørn
har kommet hjem etter et år
som utvekslingsstudent i
USA, og forbereder oppkjøring for bil. Herman går siste året i ungdomsskolen og
Even går i 7. trinn.
Familienytt fortsetter..
Bjarne og Rachel
Odin er nå skolegutt på Uranienborg skole,
og Freya går i engelskspråklig barnehage.
Begge foreldre er i full jobb og vel så det,
så det er travle hverdager. De får ta seg litt
inn igjen i jula som de skal feire hos oss i
år.
De holder fortsatt til i Eilert Sundts gate i
Oslo. De har investert i bil, BMW selvsagt,
og dette har gjort det lettere å forflytte seg,
og det har blitt flere turer til Hege og Dan
Are.
Her er barnebarna våre :
Freya 4 år, Even 12 år, Torbjørn 18 år
Odin 6 år, Herman 15 år
Historisk tema: Verdensarvsted
I 1980 ble Røros tatt opp på UNESCOs
liste over verdens kultur– og naturarv.
UNESCOs verdensarvkomite begrunner innskrivingen slik:
"Røros er et særegent gruvemiljø med
utelukkende trearkitektur. Byen har
gjennom 333 år smeltet sammen impulser fra Tyskland, Danmark, Sverige,
Trondheim og de nærmeste distriktene
omkring. Dette har resultert i et trehusmiljø som bærer i seg mye av det fineste i norsk tradisjon, og som samtidig er
blitt noe helt spesielt i vårt land så vel
på det industrielle, sosiale og kulturelle
område som på det arkitektoniske. ...."
I 2010 ble også områdene rundt Bergstaden tatt inn, den såkalte Circumferensen, som er det området som kobberverket hadde kongelig råderett til å
benytte. Dette området er ca 4,5 mil i
radius fra Storwartz gruve. Samtidig
ble det lagt vekt på kulturlandskapet
som viste hvordan den enorme materialtransporten hadde foregått i
forbindelse med gruvedriften. Røros
kobberverk var på 1700-tallet en av
de aller største industribedrifter i
Skandinavia, og inntektene til kongen var betydelige.
Det har nettopp kommet ut en meget
omfattende bok om denne vel 30 år
gamle verdensarvstatusen, og der
blir det drøftet både positive og negative omstendigheter for utviklingen
av lokalsamfunnet. De aller fleste
innlegg konkluderer med at dette er
meget betydningfullt for Røros, og at
det internasjonalt har gitt Bergstaden
et godt renome. Lokalt kan en stadig
høre diskusjoner om vern og bevaring kontra vekst og utvikling, men
det kan neppe være at det ene hindrer det andre. Jeg vil si: snarere tvert
i mot!
Håvollen etter
første snøfall i
høst.
Påbygget av
annekset blir
ferdig til
påske.
Det er laget
en stor platting med flere
lune kroker
og noe er
overbygd. Her
ligger det til
rette for fine
uteaktiviteter.
Johan Falkberget: Vers
fra Rugelsjøen. Sjøen:
Ennu ligger isen kald og blå
langs sjøens strand,og breens vatn er dypt og mørkt
og stilt innunder land.
I den stjernebleke natt
og i den lange dag,
lyder breens drypp
som døende hjerters tunge slag.
Og din ro er ett
med evighetens store ro.
I natt kom en enslig lom
fra havet hit og satte bo.
Og på fonnens laken-kvite snø,
som ved midnatt falt,
to fuglevinger kaster skygger
ned
- - - og det er stille over alt.
Vi ønsker dere alle riktig
god jul og godt nytt år!
n
Gunn og Gunnar Rugelsjøe
Kjerkgt. 18, 7374 Røros
Mobil Gunnar 901 45 421
Gunn 992 98 322
Epost [email protected]
[email protected]
Hjemmesider www.rugelsjoen.no