Plasskrevende kjøttsug Mener Statoil

Nytt fra Framtiden i våre hender
Framtiden i våre hender arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vi mener hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi.
Krever mer samfunnsansvar
Merkevarer hemmeligholder
Godt over 14.000 underskrifter er samlet inn til støtte for Framtiden
i våre henders og Amnestys krav om at Nærings- og handelsminister
Trond Giske og Stortinget må pålegge norske bedrifter bindende
retningslinjer for samfunnsansvar. Har du signert kampanjen? Besøk
nettsiden maktforplikter.framtiden.no for å støtte kravet.
Merkevareselskapene vil ikke offentliggjøre navnet på sine leverandører, selv om de ikke taper på en slik åpenhet, viser en ny rapport fra
Framtiden i våre hender. – Åpenhet om hvilke fabrikker som leverer
deler til elektronikkbransjen eller syr klær for klesbutikkene er viktig
for å avsløre brudd på etiske retningslinjer, sier Carin Leffler, fagrådgiver i Framtiden i våre hender.
Framtiden i våre henders og Amnestys lokallag på Haugalandet samler inn underskrifter til støtte for kravet om mer samfunnsansvar. (Foto: FIVH Haugalandet)
I rapporten «Med døren på gløtt» undersøker FIVH åpenheten til 18 selskaper som
produserer klær, datamaskiner og mobiltelefoner til norske forbrukere.
Plasskrevende kjøttsug
Mener Statoil-reklame er ulovlig
Dette viser rapporten «Arealkrevende nordmenn» fra Framtiden i
våre hender. Det er dyrebaserte mat- og drikkevarer som kjøtt, melk
og fløte, som krever mest plass. Det beslaglegger 61 prosent av jordbruksarealet nordmenn bruker.
Framtiden i våre hender mener Statoil bruker villedende og ulovlig
reklame rettet mot barn i sin nye markedsføringskampanje om det
norske oljeeventyret. I reklamevideoen hevder Statoil at de leter etter
skatter som verden trenger for å fungere. – Vi har sendt klage og ber
Forbrukerombudet stoppe reklamekampanjen på TV2, sier rådgiver
Gunnell Sandanger i FIVH.
– Nordmenn har et matforbruk som ikke resten av verden kan kopiere, mener leder
Arild Hermstad i FIVH. (Foto: Espen Seierstad)
«De nye, store oljefunnene vil glede mange. Ikke minst våre barnebarn», hevder
Statoil i sin nye reklamekampanje. Framtiden i våre hender mener det er svært
usikkert om våre barnebarn vil få glede av oljeselskapets bidrag til klimaforandringene. (Illustrasjon: Statoil)
Oppslutningen om kampanjen «Makt forplikter» er
enorm.
Du får ikke vite hvem som egentlig lager dine klær,
datamaskin eller mobiltelefon.
ider
tige
rtet
arlig
ende
ns
Nordmenn legger beslag på halvannen gang mer
jordbruksareal enn det som er tilgjengelig per
person i verden.
(Illustrasjon: Knut-Erik Helle)
Statoil bruker villedende og ulovlig reklame.
med
36 FOLKEVETT
Folkevett_6_11.indd 36
nr. 6 • 2011
28.11.11 09.18