Last ned brosjyre

HVA ER
DERES
OPPFATNING
AV REVISOR
Ønsker du å vite mer
om hva vi kan tilby?
Vi vil gjerne gjøre oss mer kjent for deres virksomhet
og komme med tilbud på våre tjenester.
Ta kontakt for uforpliktende møte hvor vi sammen ser
på hva vi kan gjøre for dere.
Kontaktpersoner
Ronald Magnussen
Partner / Registrert revisor
•
[email protected]
•
Tel: 92 66 90 35
Terje Brevik
Partner / Registrert revisor
Vi har nok alle ulike
oppfatninger av revisor
•
[email protected]
•
Tel: 40 41 26 46
Hos oss finner du registrerte revisorer
samt medarbeidere med høy
utdannelse og kompetanse som er:
• Forutsigbare
• Tilgjengelige
• Kompetente
• Kvalitetsbevisste
Det er dette som gjør oss til dyktige revisorer!
Vi skal ikke oppleves som kostbare, men som en
nyttig og viktig ressurs for deres selskap.
Hos oss får du revisjonstjenester til konkurransedyktige betingelser.
Ta kontakt og vi presenterer oss gjerne for
deres selskap.
Besøksadresse: St. Olavs gate 24, 0166 OSLO
Postadresse: Pb 8894 St. Olavs plass, 0028 Oslo
Telefon: 22 33 60 22
[email protected]
www.mprg.no
HVA ER
DERES
OPPFATNING
AV REVISOR
MPR Revisjon er lokalisert sentralt i Oslo
Forutsigbarhet
Vi er et naturlig og trygt valg for levering av revisjon og
tilknyttede tjenester til små og mellomstore selskaper.
Vi ønsker å etablere stabile kundeforhold, hvor partner
vil være aktiv i hele revisjonsprosessen. Dette sikrer at
problemstillinger og utfordringer løses så tidlig som
mulig. Vi tilbyr også fastpris på våre tjenester noe som
gir en kostnadsmessig forutsigbarhet for dere som
kunde.
Vår kvalitet sikres gjennom at vi har flere års erfaring
innen revisjon. Hos oss finner du registrerte revisorer
og medarbeidere med høy utdannelse og god
kompetanse.
Vi gir våre kunder 24-timers responsgaranti.
Tilgjengelighet
I tillegg til revisjon tilbyr vi blant annet:
• Utarbeidelse av årsregnskap og
likningsdokumenter
• Selskapsetablering og omorganiseringer
Vi har fokus på å føre en løpende dialog med våre
kunder og tilbyr 24-timers responsgaranti på deres
henvendelser. Hos oss vil også mindre og mellomstore kunder ha høy prioritet, noe som sikrer god
tilgjengelighet for dere som kunde.
• Skatte- og avgiftsmessigbistand
• Verdivurdering
Kompetanse og kvalitet
• Tilrettelegging og gjennomføring av årsavslutning
Vi har lang og bred erfaring innen revisjon og rådgivning, hvorav flere av oss tidligere har jobbet i større
revisjonsselskaper. Dette sammen med vårt fokus på
faglig oppdatering og moderne verktøy, sikrer oss god
kompetanse og leveringsdyktighet. Våre leveranser er
dermed av høy kvalitet.
• Rådgivning
Hvorfor velge oss som revisor
og samarbeidspartner?
• Dere får dekket deres behov for tjenester med
god kvalitet til en konkurransedyktig pris
• Dere vil som kunde ha opplevelse av å være
prioritert
• 24-timers responsgaranti på alle henvendelser
sikrer en garantert tilgjengelighet for dere som
kunde