Barnehagelærerutdanning, nettbasert

____________________________________________________________
Barnehagelærerutdanning.
Nettbasert, fleksibel, deltid, desentralisert
Høst 2013- vår 2017.
HiNT ønsker å starte fleksible, nettbaserte, deltids barnehagelærerutdanninger. Vi ønsker å ta
opp studenter til en slik utdanning både i Levanger og i Namsos. Vi trenger i utgangspunktet
30 studenter pr gruppe for å starte dette tilbudet og trenger kommunenes hjelp til å gjøre dette
tilbudet kjent og til å rekruttere studenter.
Studiet vil bli annonsert på HiNTs nettsider i løpet av kort tid og søknadsfristen til dette
studiet vil være 15.juni. Oppstart er uke 35 evt uke 36 (vi har ikke alle detaljer på plass ennå)
Om studiet
Dette studiet er et deltidsstudium med nettbasert undervisning, samlinger og praksis.
Studentene vil, i løpet av fire år, oppnå kvalifikasjoner på bachelorgradsnivå som
barnehagelærere. Denne utdanningen kvalifiserer til pedagogisk arbeid i barnehager eller i
andre yrker der en slik kompetanse er etterspurt.
Tilbudet passer for de som:
- vil studere hjemmefra
- vil kombinere jobb/omsorg med studier
- velger å studere med noe redusert progresjon
- vil ha større fleksibilitet
Barnehagelærerutdanning heltidsstudium er 3-årig, men dette studiet går over 4 år.
Studiet er organisert med samlinger, nettundervisning og praksis. I denne modell er det lagt
inn to samlinger hvert semester der høgskolens fagansatte kommer til Namsos og underviser i
HiNTs lokaler der, eller at studentene samles på Campus Røstad og har undervisningen sin
der.
Første studieår skal studentene ha tre uker praksis, andre studieår er det lagt inn åtte uker
praksis, tredje studieår skal studentene ha seks uker praksis mens fjerde studieår har tre uker
praksis. Praksis skal som hovedregel (for de som allerede jobber i barnehage) gjennomføres
på en annen barnehage enn egen arbeidsplass.
I ukene uten samlinger og praksis er det obligatorisk undervisning ved bruk av internett. Vi
bruker teknologi som gir undervisning i sann tid med lyd og bilde.
Det legges vekt på å få til et godt samarbeid mellom studentene. Vi ønsker derfor at
regionene/kommunene kan være behjelpelig med å stille lokaler tilgjengelig for studenter slik
at de kan samles i forbindelse med nettundervisningen. Det er viktig at studentene kan arbeide
i grupper og hjelpe hverandre med å bearbeide fagstoff - drøfte faglige spørsmål - og med å
løse ulike typer oppgaver.
Studentene følges opp like tett som i et ordinært studieløp, gjennom oppfølging fra faglærere
på samlingene, i praksis og gjennom kontinuerlig veiledning mellom samlingene.
Kostnader
Høgskolen i Nord-Trøndelag forplikter seg til å gi studentene undervisning av høy kvalitet på
samlinger, i praksis og via nettet.
Alle kostnader knyttet til utvikling av studieplaner, undervisning via nettet, veiledning via
netter og sensur dekkes av høgskolen.
Ekstra utgifter knyttet til å legge studiesamlinger i Namsos må dekkes inn. Dette vil gjelde
reise og opphold samt arbeidstid for faglærere mens de er i Namsos, samt utgifter knyttet til
oppfølging i praksis i.
I sum vil dette utgjøre en kostnad pr student i Namsos på 12 500 kr pr studieår, forutsatt at
det er 30 studenter i klassen (50 000 kr pr ferdig utdannet barnehagelærer).
For studenter tilhørende Levangerklassen vil kostnadene være betydelig lavere.
Vi håper dette er av interesse for dere. Ta gjerne kontakt
Mvh
Grethe Friedrich
[email protected]
Vedlegg:
Utdanningens oppbygging med kunnskapsområder og praksis fordelt over fire år.
Barnehagelærerutdanning deltid 2013-2017
1. år
Høst
1 uke
Praksis
Barns utvikling, leik og
læring 20 stp
Ped 10
Fysfos 5
Drama 2,5
Naturfag 2,5
Vår
2 uker
Praksis
Kunst, kultur og
kreativitet 30 stp
Musikk 10
Drama 5
K&H 5
Norsk 5
Ped 5
2. år
Høst
4 uker
Praksis
Språk, tekst og
matematikk 20 stp
Norsk 5
Matte 10
Ped 2,5
Drama 2,5
Vår
4 uker
Praksis
Natur, helse og
bevegelse 20 stp
Naturfag 7,5
Fysfos 5
K&H 5
Ped 2,5
3. år
Høst
Vår
4 uker
Praksis
Samfunn, religion og
etikk 30 stp
RLE 10
Samfunnsfag 10
Norsk 5
Ped 5
2 uker
Praksis
Ledelse, samarbeid og
utviklingsarbeid 15 stp
Ped 10
Samfunnsfag 5
4. år
Høst
Vår
3 uker
Praksis
Fordypning m/yrkesetisk
dannelse 30 stp
RLE 5
Ped 5
Bacheloroppgave 15 stp
Metode og vitenskapsteori 5
Oppgave 10