Fellesbrjosjyre idrett, friluft, kkm 2010:Fellesbrjosjyre idrett, friluft

FRITIDSAKTIVITETER
FOR MENIGHETEN SAMFUNDET
2011-2012
REGLER FOR
ALLE AKTIVITETER
1. Vi møter opp til avtalt tid, og gir
beskjed hvis vi ikke kommer.
2. Vi er snille og vennlige mot alle.
3. Vi er stille og hører etter når
lederen snakker, og gjør det
han sier
Søkn
a
fristds1. jun
i
Hei og velkommen til årets brosjyre med fritidsaktiviteter!
Vi har igjen laget en brosjyre hvor alle menighetens fritidstilbud er samlet, og håper det er oversiktelig
og greit for deg å velge. Det er mye å velge mellom, derfor er det viktig at en ikke søker på flere aktiviteter enn det en har anledning til å delta på. Vi vil spesielt be foreldre hjelpe barna til å gjøre de rette
valg, slik at hverdagen ikke blir hektisk og urolig.
Mange i menigheten gir av fritiden sin for å gi oss et bra fritidstilbud. Men det er stadig behov for nye
ledere... Kan tenke deg å starte et nytt tilbud? Ønsker å bli med som leder på et eksisterende tilbud? Ser
du en aldersgruppe du mener mangler tilbud? Andre ideer? Noterer det under ”Andre ønsker” på påmeldingsskjemaet eller ta kontakt med undertegnede/en av hovedlederne!
Hvert år får vi mer enn 500 påmeldinger som skal registreres og videreformidles. For å hindre masse
ekstraarbeid (som vi tradisjonelt har) – og for å hjelpe alle aktivitetslederne: Les informasjonen nøye –
både det som står på denne siden og i resten av brosjyren! På forhånd takk
Mvh fritidsleder
Helge Dvergsnes
FELLES INFORMASJON
Denne brosjyren inneholder informasjon om fritidsaktiviteter innen idrett, friluftsliv, kultur og musikk.
Du finner også brosjyren og påmeldingsskjema på menighetens nettside på Fronter, og der er det
muligheter for elektronisk påmelding.
Påmelding og priser
For en del av aktivitetene må du søke plass hvert år, mens andre er du medlem av helt til du gir beskjed
om at du ønsker å slutte. Atter andre gjelder bare for en kort tidsperiode. Les info under hver aktivitet
nøye! Ved søknad om plass, må du bruke et felles påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen er 1. juni. Husk
å føre opp info i alle feltene. For å forenkle registreringsarbeidet oppfordrer vi til å bruke elektronisk
påmelding.
Vær oppmerksom på at påmeldingen er bindende for hele skoleåret hvis ikke noe annet er nevnt. Deltakere
på de aktiviteter som det er påmelding til, har møteplikt. Det en naturlig plikt å gi beskjed hvis en er forhindret fra å komme. Det er fullt mulig å delta på en aktivitet i ett av de andre distriktene enn der du bor.
Vi prøver i utgangspunktet å få plass til alle som søker, og hører du ikke fra oss innen 12. august, har du
fått tildelt plass på ditt ønske. Vi tar kun kontakt med dem som ikke får oppfylt sitt ønske. Kontingent
for hver aktivitet er kr 200 pr person pr skoleår, hvis ikke annet er nevnt spesifikt.
Transport
Vi vil spesielt minne om at det er foreldrenes ansvar å sørge for transport til/fra aktiviteter, og at lederne kun har ansvar for barna i det tidsrom aktiviteten varer. Vi vil oppfordre til samkjøring. Tenk miljø! På
en del av aktivitetene er det også hyggelig hvis foreldrene har lyst til å være med, f.eks. på en trening
eller en tur.
Søkere med handikap
Hvis det er søkere med psykisk eller fysisk handikap, eller andre deltakere som trenger spesiell oppfølging, skal dette gå gjennom sosialutvalget. Andre forhold som en må ta hensyn til (diabetes, allergi
etc.), noteres på påmeldingsskjema under ”andre opplysninger”. Vi vil prøve å legge til rette for at aktiviteten kan gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Vi minner om at alle ledere har taushetsplikt.
KALENDER 2010/11
Kulturskolen starter uka etter skolen, og de fleste fritidsaktiviteter starter opp fra ca 1. september.
Aktivitetslederne tar kontakt ved oppstart eller gir melding gjennom Samhold Express.
Fritidsaktivitetene følger som regel skolens ferier og fridager. Kulturskolen avslutter undervisningen
med elevkonserter på våren. For andre aktiviteter vil vi henvise til månedskalenderen og annen informasjon i Samhold Express og på Fronter. Er du fremdeles i tvil, kan du kontakte lederen på din aktivitet.
Hovedledere
Telefon
Mail
Idrett
Håkon Dean
41417255
[email protected]
Friluftsliv
Ole Martin Steene
95778788
[email protected]
Kulturskolen
Lennart A. Dean
92486821
[email protected]
Kulturutvalget
Per Erik Andersen
91178636
[email protected]
Musikkutvalget
Tormod Aamodt
91302543
[email protected]
Fritidsleder
Helge Dvergsnes
95948433
[email protected]
Fritidssekretær
Gina Marthe Steene
45252702
[email protected]
IDRETT
Vårt mål er å tilby barn og unge idrettsaktiviteter som kan gi dem en fysisk
utfordring. Med idretten ønsker vi å skape og utvikle et sosialt nettverk innenfor
menigheten. Påmelding til alle idrettsaktivitetene skjer på felles påmeldingsskjema. Deltakerne skal møte opp på alle treninger. Ved forfall må en gi beskjed
til aktivitetslederen.
Barneidrett
Aktivitet
Ledere
Tidspunkt
Sted
Barneidrett 4-5 år
barn født i 2007
Siv Myklebust (45478128)
Oddetallsmandag
Oftenes
17.00-18.00
Partallsmandag
Oftenes
17.00-18.00
Barneidrett 5-6 år*)
barn født i 2006
Barneidrett
1.-3. klasse
Ingeborg Kølling (47240035)
Rune Lohna (97403336)
Oddetallsmandag
17.00–18.00
Sentrum
Barneidrett
1.-3. klasse
Dag Aksel Vabo (95025740)
Sigurd Tvedten (91829496)
Partallsmandag
17.00–18.00
Randesund
*) For at denne aktiviteten skal starte opp, trenger vi ledere! Ta kontakt med leder av idrett, Håkon Dean
mob.41417255.
Fotball
Aktivitet
Ledere
Tidspunkt
Sted
Fotball
1.-3. klasse
John Magne Lomeland (99217545)
Morten Lomeland (99408025)
Hver tirsdag
17.00-18.00
Sentrum
Fotball
1.-3. klasse
Lennart Aamodt (45279615)
Mats Håland (41726199)
Hver onsdag
17.00-18.00
Oftenes
Hver onsdag
18.00-19.00
Oftenes
Fotball *)
4.-6. klasse
Fotball
4.-6. klasse
Jens Tore Hanssen (95036747)
Jarl Søvik Olsen (91340940)
Hver tirsdag
16.30-18.00
Odderøyhallen
Fotball
7.-9. klasse
Ole Jacob Eigestad (99512115)
Hver mandag
16.30-18.00
Odderøyhallen
Fotball voksne **)
fra 10. klasse
Terje Rogstad (91162288)
Hver tirsdag
20.00-22.30
Oftenes
Fotball damer ***)
fra 10. klasse
Ingunn Dvergsnes (45218821)
Hver torsdag
18.30-20.00
Oftenes
Veteranfotball
25 år +
Tom Martin Andersen (41417200)
Hver mandag
20.00-22.00
Oftenes
*) For at denne aktiviteten skal starte opp, trenger vi ledere! Ta kontakt med leder av idrett, Håkon Dean
mob.41417255.
**) Fotball voksne - Oftenes Deltakerne må alltid stille, evt. selv skaffe erstatter. Da det er satt en
begrensning på antall spillere vil det bli ”venteliste” ved for mange påmeldte. De først påmeldte vil få
først prioritet.
***) Fotball damer - Oftenes Deltakerne må alltid stille, evt. selv skaffe erstatter. Hvis det er ønskelig
kan to spillere velge å komme annenhver torsdag.
Andre ballspill
Aktivitet
Ledere
Tidspunkt
Sted
Håndball
1.-3. klasse
Siv Myklebust (45478128)
Partallstorsdag
Oftenes
17.00-18.00
Ballspill
(ikke fotball)
4.-6. klasse
Martin Aamodt (97603003)
Oddetallstorsdag
17.00-18.00
Sentrum
Håndball
Jenter
6.-9. klasse
Martha Hovland (90697304)
Hver tirsdag
18.30-20.00
Randesund
Innebandy
Endre Dversnes (94790480)
Tore Dversnes (97662163)
Hver lørdag
16.00-18.00
Oftenes
Diverse
Aktivitet
Ledere
Tidspunkt
Sted
Kondisjon,spenst og
styrketrening.
Fra 7. klasse
Sigvald Aamodt (90820964)
Hver tirsdag
17.30-19.00
Oftenes
Aerobic
fra 8. klasse
Barbro Dvergsnes (98407048)
Hver tirsdag
19.00-20.00
Oftenes
Aerobic
m/styrke
fra 10. klasse
Tone Klungland (90836171)
Hver torsdag
20.00-21.15
Oftenes
Aerobic
fra 10. klasse
Agnethe Dean (98063513)
Birgitte Vabo (90537779)
Hver tirsdag
17.30-18.30
Randesund
Svømmehall i
Mandal
5.-7. klasse *)
Jenny Aamodt (48214899)
(ansvarlig for kjørelister)
Partallstirsdag
avgang 17.00
Avgang fra
Oftenes og
Sentrum
Barnelek i vann/
vanntilvenning.
fra 2 år og frem
til skolealder. **)
Tom Martin Andersen (41417200)
Vigleik Håland (97598987)
Mandag
fra kl. 17.00
Skolen
i Sentrum
*) Påmelding til denne aktiviteten (svømmehall i Mandal) skjer som påmelding til kjøreliste som settes
opp av Jenny Aamodt. Det blir brukt privatbiler, og de voksne som kjører skal være til stede inne i svømmehallen som tydelige voksne mens aktiviteten pågår. De påmeldte betaler selv inngangsbillett hver
gang. Det er oppmøte på skolen kl. 17.00. Påmeldingen en bindende for ett halvår om gangen – hvis du
ikke gir beskjed til Jenny i god tid før nyttår om at du ønsker å slutte, vil du også bli medregnet for vårhalvåret på kjørelistene.
**) Aktiviteten vil foregå i svømmehallen på skolen i byen i den perioden som svømmehallen er i bruk
(dvs. fra ca. oktober-mars). Det er en aktivitet for foreldre og barn i sammen hvor det
legges vekt på vanntilvenning og at barna blir trygge i vannet. Maks antall barn er 8 stk.
FRILUFTSLIV
Friluftsliv er en helårig aktivitet for barn og unge i menigheten. Hensikten med aktiviteten er å skape interesse for
friluftsliv gjennom felles aktiviteter og naturopplevelser.
En vesentlig del av aktiviteten foregår ute i naturen på
naturens egne vilkår. Det gir kunnskap om naturen,
respekt for naturens krefter og dens sårbarhet. Friluftsliv
søker å fremme det enkle friluftslivet som gir naturopplevelser og utfordringer uten å etterlate spor i naturen.
Friluftsliv skal være en holdningsskapende aktivitet
som gir grunnlag for en aktiv og meningsfylt fritid. Vi
prøver å utvikle selvstendighet, ansvarsfølelse, gode
holdninger og godt kameratskap. Menighetens kristne
verdigrunnlag skal på en naturlig måte komme til
uttrykk i aktiviteten. Lederne skal fremstå som gode
eksempler ved at de gjennom holdning og handling
synliggjør menighetens verdigrunnlag. Friluftsliv er
organisert i aldersgrupper: Friluftsliv 1, 2 og 3. F1 er delt inn i lokale ”flokker”. F2 er delt i to grupper,
«Stifinnere» (6.-7. klasse) med lokale patruljer og «Vandrere» (8.-9. klasse). Vandrerne får mer selvstendig trening med bl.a. overnattingsturer på egen hånd. F3 er helt selvstendige, men har med seg
voksne ledere med lang erfaring på noen av turene for å opprettholde sikkerheten. Friluftsliv har et eget
depot med mye felles tur- og leirutstyr. Personlig utstyr og bekledning må du holde selv, men det er ikke
så mye som skal til.
Du kan begynne i Friluftsliv fra du går i 3. klasse – eller når som helst senere – ved å benytte felles
påmeldingsskjema. Hvis du har vært medlem i Friluftsliv et år, trenger du ikke melde deg på til neste
år. Du er automatisk medlem helt til du gir beskjed om at du slutter. Det er viktig at vi får beskjed dersom du skulle ønske å slutte, ellers løper medlemskapet og kontingentkrav må betales. Du kan f.eks.
bruke påmeldingsskjemaet (andre opplysninger) for å gi beskjed at du slutter. Tabellen nedenfor er kun
veiledende. Detaljert program for sesongen blir utdelt ved skolestart, hovedsakelig benyttes torsdag
ettermiddag. Ved overnattingsturer benyttes fredag-lørdag. Hvert år har vi sykkeltur og kanotur. I år har
vi en tre dagers leir for sjette året på rad. Vi samarbeider med Friluftsliv i Egersund og arrangerer leiren annet hvert år. I Kristiansand er det kyst og sjøliv som er i fokus, og i Egersund er det skog og hei.
GRUPPE
GRUPPELEDER
Friluftsliv 1
3.-5. klasse
Torleif Sandø
Partalluke
Tlf: 95987172
torsdag
[email protected] 17.00-18.30
Se (Sentrum)
Ra (Randesund)
Sø (Søgne)
Friluftsliv 2
6.-7. klasse
Martha Sindland
Partalluke
Tlf: 93019685
torsdag
[email protected] 17.00-18.30
Stifinnere
Se: Gaupepatrulje Martha Sindland
Ra: Rådyrpatrulje Torgeir Throne
Sø: Ørn
Tormod Klungland
8.-9. klasse
Friluftsliv 3
10. klasse +
Karina Bueklev
Tlf: 99440212
[email protected]
Jakt og fiske*) Willy Thorkildsen
Fra 14 år
Tlf: 97538274
[email protected]
TIDSPUNKT
STED/PATRULJE LEDERE
Kristian Andersen
Frank Tønnesen
Carina Klungland
Vanligvis fredag Vandrere
og/eller lørdag Elgpatrulje
Birger Aamodt
Eget program
Trine Bentsen
Påmelding til SMS-liste. SMS blir sendt ut med tid
og sted for hver tur. og eldre
*) Målet med Jakt- og fiskegruppa er å samle personer fra forskjellige aldersgrupper i menigheten, med
felles interesser, og dra på jakt- og fisketurer sammen. Flere damer/jenter er hjertelig velkommen.
Er du mellom 14 og 80 år, interessert i fiske, rypejakt, leirdueskyting, sjøfugljakt, jegerprøvekurs eller
liknende er dette noe for deg. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Willy.
SAMFUNDETS KULTURSKOLE
Kontaktperson: Lennart Dean
Ny leder av kulturskolen
Lennart Dean er ny leder av kulturskolen. Han vil oppfordre alle i menigheten til å komme med tilbakemeldinger, innspill og ideer. Ta kontakt på [email protected] eller mob.92486821
Nye kurstilbud
Det vil i løpet av sesongen 2011-12 komme flere nye kurstilbud som vil være interessante for folk i alle
aldre. Nærmere informasjon om de nye kursene vil komme etter hvert som opplegget ligger klart.
Filmkurs
I høst vil Kulturskolen tilby menighetens medlemmer et
Filmkurs. Kurset vil bli ledet av en kvalifisert kursholder.
Kurset har fått støtte fra Skillingsfondet og det vil derfor bli
kjøpt inn proft utstyr som kursdeltakerne kan benytte. Det
vil bli gitt undervisning i filmteknikk, filming og redigering.
Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskap og
kompetanse, og menigheten vil få se resultatene. Dette
kommer til å bli et svært attraktivt kurs. Mer informasjon
vil kommer etter hvert! Så det er bare å glede seg!
Påmelding til dette kurset skjer direkte til kulturskolens
leder, annonse vil komme i Samhold Ekspress.
Påmelding
Alle elever må søke plass hvert år. Ved å søke en elevplass,
binder en seg for hele skoleåret. De som er elever inneværende skoleår og søker på nytt, beholder i utgangspunktet sin
plass og blir kun kontaktet av læreren ved skolestart for å
avtale undervisningstidspunkt. Nye søkere får melding i løpet
av sommeren om de har fått plass eller ikke. Vi gjør spesielt
oppmerksom på at elever som ønsker trafikalt
grunnkurs/mopedopplæring i løpet av 10. klasse, må søke nå.
Deltakere til «Filmkurs», «Ekteskapskurs», «Akrylmaling» og
«Båtføreropplæring» melder seg på direkte til kulturskolens
leder – annonse vil komme i Samhold ekspress.
Ekteskapskurs
Etter gode tilbakemeldinger har vi
igjen fått Ove og Irene Skram til å
holde kurs. Mer informasjon vil
komme etter hvert! Påmelding til
dette kurset skjer direkte til kulturskolens leder, annonse vil
komme i Samhold Ekspress.
Angrefrist
Hvis du likevel skulle ombestemme deg etter at du har søkt, eller at det tildelte tidspunkt for undervisning kolliderer med andre aktiviteter som du heller vil prioritere, bør du så snart som mulig kontakte
kulturskolen. Siste angrefrist er ved undervisningsstart. Alle som slutter etter at undervisningen er
begynt, må betale elevkontingent for hele skoleåret eller for hele kurset.
Priser (Med forbehold om prisendringer fra 01.01.2012.)
Musikk og språk: kr 2.200,- pr år + noter/materiell
Instrumentleie kr 600,- pr år.
Trafikalt grunnkurs kr 1500,-.
Mopedføreropplæring kr 2500,- + off. gebyr prøve og førerkort.
Båtføreropplæring ser ut til å bli ca. kr 1.200,- inkl. leie av lærebok og eksamensgebyr.
Kurs i akrylmaling kr 800,-
Opplæring som går over hele skoleåret
Opplæring i musikk foregår som regel i 20 minutters ene-undervisning hver uke eller i lengre økter som
gruppeundervisning. Fremføringer på elevkonserter er også en del av undervisningen. I språk er opplæringen annen hver uke, og undervisningsøktene foregår i mindre grupper med varighet på 90 minutter.
Trompet – eufonium – horn – tuba
Har du lyst til å spille et korpsinstrument? UJO er menighetens korps. Vi har både et aspirantkorps
(UJO-novice) for dem som ikke har spilt så lenge, og et masterkorps for de flinkeste. Alle disse instrumentene har mye likt i spilleteknikken, spesielt mellom trompet som er det minste og eufonium/tuba
som er blant de største. En kan gjerne begynne på ett av dem og siden gå over til et annet.
Fiolin
I de siste årene har fiolin blitt veldig populært. Vi har fioliner i mange størrelser, fra de minste for 5åringer til de store for voksne. Menighetens orkester L’ods har bruk for mange dyktige fiolinspillere.
Men før du kan begynne der, har vi et aspirantorkester EKO for dem som kun har spilt noen få år.
Blokkfløyte - tverrfløyte
For de alle yngste elevene kan det være en fordel å starte på blokkfløyte før de begynner på andre blåseinstrumenter. Tverrfløyta er lys og vakker og passer både i UJO, EKO og L’ods.
Piano
Fra gammel tid har piano vært et svært populært instrument som mange har lært. Ofte har en begynt
på piano og siden lært andre instrumenter. Piano er svært nyttig i mange sammenhenger, til hyggespill,
til allsang eller til flotte konserter. For mange har det vært starten i musikkens verden.
Gitar
Gitar er et populært instrument som mange kan spille. Både akkordspill til sang og melodispill kan være
aktuelt. Instrumentet har et behagelig lavt lydnivå og kan brukes uten å forstyrre resten av familien
Kirkeorgel
Har du lyst til å spille på det største instrumentet med mange fløytestemmer på én gang? Da er kanskje
kirkeorgel noe for deg. Menigheten har også bruk for fremtidige organister.
Engelsk
Dette er et tilbud for ungdomsskoleelever (8.-10. klasse). Undervisningen vil bli tilrettelagt etter interesse hos og nivå på deltakerne. Hovedfokus er på samtale med bakgrunn i forskjellige emner.
Undervisningen vil i hovedsak foregå på engelsk, og følgende emner kan være aktuelle: klassisk og
moderne litteratur, kjente personer og byer, historie og kultur, mat, nyheter o.l. . En språkreise til
Storbritannia kan bli aktuell etter endt opplæring, men det binder en seg ikke til nå. Undervisningen
foregår i økter av 90 minutter en ettermiddag annen hver uke.
Fransk
Undervisningen vil fokusere på å bli kjent med fransk språk og kultur. Det vil legge vekt på å kunne forstå og uttrykke seg muntlig, og ha glede av kulturopplevelser på fransk eller i et fransktalende land.
Undervisningen tilrettelegges etter interesse hos og nivå på deltakerne, og vil for en del også foregå på
norsk. Følgende emner er aktuelle: ord og uttrykk, muntlig samtale, fransk musikk, litteratur og film,
kjente personer, byer og steder, fransk kultur og lignende. En språkreise til Frankrike kan bli aktuell
etter endt opplæring, men det binder en seg ikke til nå. Undervisningen foregår i økter av 90 minutter
en ettermiddag annen hver uke.
Opplæring som gjennomføres over kortere perioder
Trafikalt grunnkurs, mopedfører- og båtføreropplæring foregår over en kortere og mer intens periode
med obligatorisk fremmøte for å få kurset godkjent og eventuelt gå opp til offentlig eksamen.
Undervisningen er i grupper av ulik størrelse.
Trafikalt grunnkurs
10 timer teori og 3 timer med mørkekjøring. Undervisningen foregår en ettermiddag/kveld i uka over en
kortere periode på 1-2 måneder. Kurset er beregnet for elever fra 10. klasse og oppover. Obligatorisk
fremmøte for å få kurset godkjent. Dette er første trinn i trafikkopplæringen, og et slikt kurs må
gjennomføres før en kan øvelseskjøre med moped eller bil.
Mopedføreropplæring
14 timer øvelseskjøring en ettermiddag/kveld i uka over en kortere periode på 1-2 måneder. Også dette
kurset er beregnet for elever fra 10. klasse og oppover. Obligatorisk fremmøte for å få mopedførerbeviset. For å starte på dette, må en først ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Derfor har ofte denne opplæringen blitt lagt til våren i skoleåret, men søknadsfristen er likevel nå.
Båtføreropplæring
Alle som skal føre en fritidsbåt over 8 meter og/eller som har 25 hk motor eller mer etter 1.mai 2010,
må ha båtførerbevis. Alle som er født før 1.1.1980 er fritatt. Deltakerne på undervisningen må være fylt
14 år, men ingen får båtførerbeviset før en har fylt 16 år. Båtføreropplæringen gjennomføres intensivt.
Obligatorisk fremmøte på all undervisning for å få avlegge prøven. Denne sesongen blir det kun holdt
ett kurs, og det blir på våren. Kurset er planlagt uke 10 og 11 i 2012. Påmelding til dette kurset skjer
direkte til kulturskolens leder, annonse vil komme i Samhold Ekspress.
Sommerkurs i akrylmaling (sommer 2011)
Har du lyst til å lære å male? Eller maler du litt allerede? Bli med på Unn`s sommerkurs på skolen i
sentrum. Kurset går over fire dager, mandag 27. juni til og med torsdag 30. juni i uke 26. Utstyr trengs
ikke, vi har på kulturskolen.
Alle deltagerne maler hver sitt maleri, på lerret. Formatet, altså størrelsen, velger du selv. Ta med deg
et fotografi du har lyst til å bruke som utgangspunkt for ditt maleri.
Maks seks deltakere. Førstemann til mølla… Påmelding til dette kurset skjer direkte til kulturskolens
leder, annonse vil komme i Samhold Ekspress.
KULTURUTVALGET
Aktiviteter med påmelding
Aktivitet
Ledere
Tidspunkt
Sted
Tegning & maling Ingrid Bueklev (98809200)
1. klasse *)
Judith Hansen (91399079)
Oddetallstirsdag
17.00-18.00
Oftenes
Arbeidsstue
2.-4. klasse**)
Nina Sandø Klungland (48217400)
Partallstirsdag
17.00-18.30
Oftenes
Arbeidsstue
2.-4. klasse**)
Edel Andersen (95927525)
Oddetallsmandag
17.00-18.30
Sentrum
Arbeidsstue
2.-4. klasse
Heidi Mitchell (90586997)
Kristina Kittelsen (95791642)
Oddetallsmandag
17.00-18.30
Randesund
Smått og godt
4.-5. klasse
Mona Andersen (38169318/99489625)
Lisbeth Bentsen (38050474/97666811)
Oddetallsmandag
17.00-18.30
Oftenes
Matlaging
3.-4. klasse
Svanhild Klungland (38014555/90045335)
Gunhild Andersen (98464018)
Oddetallsmandag
17.00-18.30
Sentrum
Matlaging
4.-5. klasse
Gjertrud Boie (99441242)
Linda Turnes (93613108)
Oddetallstirsdag
17.30-19.00
Randesund
Matlaging
6.-7. klasse ***)
Torill Dvergsnes (95970095)
Ida Belinda Lundstrøm (40070300)
Oddetallstorsdag
17.00-19.00
Oftenes
Matlaging
8.-9. klasse
Per Erik Andersen (91178636)
Lillian Aamodt (99252459)
Oddetallstorsdag
17.00-19.00
Sentrum
Hobbykveld
Gina M. Steene (45252702)
6.-8. klasse ****)
Oddetallsmandag
17.30-19.00
Sentrum
Hobbykveld
Gina M. Steene (45252702)
Fra 9. klasse ****)
Partallsmandag
17.30-19.00
Sentrum
*) "Tegning & maling" likner på den tradisjonelle arbeidsstua, men vi vil holde det på et enkelt nivå som
passer for de som nettopp har begynt i 1. klasse. Vi skal tegne, male, lage julekort og liknende. Vel møtt!
**) Hjelpeleder søkes! Er du interessert, ta kontakt med Nina eller Edel, evt. formann i kulturutvalget
Per Erik Andersen.
***) Vi starter opp matlaging for de som går i 6. og 7. klasse. Vi vil prøve å lage mye forskjellig, bl.a. gjærbakst, kaker, desserter og middager. Velkommen! Hilsen Belinda og Torill.
****) I år starter vi opp ett nytt og spennende ”konsept”. Hobbykveld vil inneholde mange aktiviteter
som: Lage kranser og blomsterdekor, lage julekort og påskepynt, strikking og hekling, maling /tegning.
Medhjelpere er bl.a. Camilla Dversnes, Agno Ødegaard, Henriette Severinsen og Torill Dvergsnes. De
påmeldte vil få en fullstendig plan for aktiviteter før sesongstart i august. Materialkostnader til enkelte,
egne ting må påregnes (kan velges bort). Hobbykveld fra 9. klasse er uten aldersbegrensning oppad.
Annet
Det tradisjonelle juleverkstedet/julemarkedet vil også i år bli arrangert i nov/des. Info kommer i
Samhold ekspress. Hilsen Gina.
Aktiviteter uten påmelding
Aktivitet
Ledere
Tidspunkt
Sted
Småbarnstreff
Judith Hansen (91399079)
Hilde Aamodt (40427028)
Hver tirsdag
10.00-13.30
Oftenes
Småbarnstreff
Anne D. Aamodt (90813505)
Marianne Aamodt (91862353)
Hver tirsdag og
torsdag 10.00-13.30
Tømmerstø
Grendehus
Huset*)
Tom Andresen (93084003)
Når du vil,
felles onsdag kl. 14.15
Sentrum
*) HUSET er for dem som driver med teknisk avanserte hobbyer, eller som bare ønsker å tilbringe
noen timer med en kompis eller venninne. Vi spiser middag sammen hver onsdag etter skolen.
Onsdagen er nemlig jobbedagen der voksne hjelper der det trengs. Torsdagskvelden er for dem som
kan klare seg selv.
Årsmøtet i Huset bestemte at i 2011 skal vi ha fokus på pilotopplæring, dvs. det blir en del utendørsaktivtet. Vil du vite mer om hvordan vi har det, så følg med på www.samfundet.org. Under fritid finnes en
link til HUSET. … eller stikk innom. Vi som jobber i HUSET er mellom 12 og 67 år.
MUSIKKUTVALGET
Musikklivet i menigheten skal styrke samholdet mellom menighetens medlemmer og samle både barn,
unge og eldre om sunne interesser. Musikklivet skal fremme sang og musikkgleden og legge til rette for
musikalsk utvikling og fremgang for det enkelte medlem. Det er ikke påmelding til de ulike musikkaktivitetene, med unntak av barnekoret. Men hvis du ønsker å begynne, er det naturlig å ta kontakt på forhånd med en av lederne. Enkelte musikkaktiviteter krever en viss ferdighet for å kunne delta. Det betales en kontingent for å være medlem. I tillegg må en også regne med noen utgifter til noter.
Aktivitet
Ledere
Tidspunkt
Sted
Barnekor *)
Hilde Aamodt (40427028)
fra 5 år (f. 2006)
Oddetallsmandag
kl. 17.00-18.00
Oftenes
Chorus Ecclesia**) Anette Dean (95991523)
Ved behov
Sentrum
Mannskoret
Kolbjørn Håland (98252413)
Annen hver mandag
ungdom-voksne Per Einar Dvergsnes (38046359/95213583) kl. 18.00-19.30
Sentrum
Blandetkoret
Carl Dversnes (38032105/98281573)
ungdom-voksne
Hver torsdag
kl. 19.30-21.30
Sentrum
Takt og tone
Sven Ove Jensen (93407346)
Ca èn fredag i mnd,
kl. 19.00-21.15
Oftenes
UJO-novice
Monica Dvergsnes (99522614)
Kirsti Dvergsnes (91381143)
Annen hver tirsdag
kl. 18.00-19.30
Sentrum
UJO-master
Charlotte Helleland (47758081)
Kirsti Dvergsnes (91381143)
Annen hver tirsdag
kl 19.30-21.30
Sentrum
L’ods
Evert Dean (38032094/95185545)
Margrethe Håland (90214458)
Ca én tirsdag
i måneden
Sentrum
EKO
Terje Sandø (97752733)
Ca annen hver uke
Sentrum
*) Barnekoret vil gjerne at de som ønsker å være med melder seg på.
**) Chorus Ecclesia er et kirkekor som opptrer i kirken ved høytider og andre anledninger.
Fødselsdato
Eget tlf.nr
Mailadresse:
Fornavn:
Aktivitet/sted
Aktivitet/sted
Aktivitet/sted
PÅMELDINGSSKJEMA FOR IDRETT, FRILUFTSLIV og KUNST-KULTUR-MUSIKK SKOLEÅRET 2011-2012
Navn på deltaker
Mobiltelefon:
Hvis en ønsker det, kan hele familien bruke ett skjema
Foresatte til søkere under 18 år:
Etternavn:
Hjemmetelefon
Andre opplysninger: (f.eks. deltakere med sykdom, noe en bør ta spesielle hensyn til, ønske om leie av instrument, ønske om å slutte i friluftsliv.)
________________________________________________________________________________________________________
Andre ønsker: (F.eks. noe du vil starte opp, noe du kan tenke deg å være med å lede osv.)
________________________________________________________________________________________________________
Undertegnede er klar over at denne påmelding er bindende og gjelder for hele skoleåret. Hvis du ikke blir kontaktet innen 1. august, kan du regne med at
søkerne på dette skjemaet har fått plass på de aktiviteter en ønsker.
dato…..…..…underskrift av foresatt eller søker over 18 år:………………………………………………………………………………………………….……………..
SØKNADSFRIST 1. JUNI
Vi ønsker fortrinnsvis det søkes via nettet. Søknadsskjema ligger på Fronter på forsiden av Menighetsrommet. (HUSK å oppgi mailadresse for kvittering)
Skjemaet leveres innen fristen på Servicekontoret i Trehusrekka eller sendes Menigheten Samfundet - Kristian IV’s gate 65 - 4614 Kristiansand
Lyseblå felter må fylles ut