Vi støtter lokale helter

12
Nyheter
f r e dag 2 8 . d es e m b e r 2 0 1 2
fond
SØ
Vi støtter
lokale helter
KN
FR ADS31 IST
.D
ES
.
Brenner du for et prosjekt eller har du en idé du ønsker å realisere?
Vi ønsker å hjelpe deg i gang. Fædrelandsvennen har et kontantfond
og et annonsefond, og hvert år vil vi tildele midler til lokale helter
som skaper entusiasme og glede for medmennesker på Sørlandet.
Mer informasjon og søknadsskjema finner du på vår nettside
kundesenter.fvn.no/fond
Fædrelandsvennen Fond:
Kr 100.000,-
SELVHJELP: Prosjektleder Bjørn Frostestad ved Frivillighetssentralen i
Mandal setter i gang fire ulike selvhjelpgrupper for mennesker som sliter
psykisk. Han tror behovet er stort. Foto: Jarle R. Martinsen
Hjelper hverandre i krise
G Frivillighetssentralene starter selvhjelpsgrupper i fire kommuner
Annonse Fond:
50% rabatt på annonser
$
I fire kommuner drar
frivillighetssentralene i
gang selvhjelpsgrupper
for mennesker som
sliter psykisk.
MANDAL
SENTRUM
– Det kan være mennesker som
har det tungt på grunn av en
kronisk lidelse eller sykdom.
Mennesker som har angst eller
som har det tungt på grunn av
rusmisbruk. Gruppene passer
også for pårørende, sier Bjørn
Frostestad.
Han er koordinator for prosjektet ved Frivillighetssentralen i Mandal. I samarbeid med
frivillighetssentralene i Lindesnes, Marnardal og Audnedal starter selvhjelpsgruppene
i februar.
Åtte personer
Gruppene det er snakk om skal
ha opp til åtte personer med
ulike psykiske plager. De fem
første gangene skal gruppene
ha en kyndig person som skal
dra det hele i gang.
– Det er en person med kompetanse innen psykisk helse,
sier Frostestad.
Dersom gruppene er i stand
til det etter disse fem gangene,
skal de så drives videre for seg
selv.
Frostestad har selv 20 års erfaring innen psykiatriarbeid
ved sykehus. Han forteller at
hans erfaring er at å delta i slike grupper kan virke veldig
godt for mange mennesker.
Må engasjere seg
– Det betyr at de må engasjere
seg også i andres lidelser, komme med råd og forslag. Det er
dessuten godt for mange å høre
at de ikke er alene om å slite.
Noen får dessuten en aha-opp-
levelse i at det er mange som
har det verre enn en selv og at
man kanskje ikke er så dårlig
som man trodde, sier Frostestad.
Han sier at folk nå bare skal
ta kontakt med frivillighetssentralene i de ulike kommunene.
– Det kan ikke delta personer
med større psykiatriske lidelser, understreker han likevel.
Det er fullt mulig å be om å
delta i grupper i nabokommunen fremfor i egen kommune
for å slippe å «møte naboen».
Det finnes flere eksempler
på kommuner på Sørlandet
som har slike selvhjelpsgrupper. Både i Birkenes, Kristiansand og Flekkefjord finnes
disse. I tillegg er planen at det
også skal komme i Lillesand.
Voldsgruppe
I tillegg til disse selvhjelpsgruppene for mennesker som
sliter psykisk, skal Frostestad
etablere en egen gruppe for
personer som utøver vold.
– Dette skal skje i samarbeid
med SLT-prosjektet i Mandal,
sier Frostestad. Dette er et kriminalforebyggende prosjekt i
regi av Mandal kommune, som
blant annet involverer politiet.
Tekst: Jarle R. Martinsen
[email protected] - 91885107
Fakta
Psykiske lidelser
ee Omlag halve befolkningen vil i
løpet av livet oppleve at de har en
psykisk lidelse.
ee 1 av 5 har til enhver tid en psykisk
lidelse i Norge. Omlag 20 prosent
av alle sykemeldinger skyldes
psykiske lidelser.
ee 10-15 prosent av befolkningen
har det man kan karakterisere
som en alvorlig psykisk lidelse.
Kilde: Rådet for psykisk helse