lastes ned her - Gravograph Norge AS

GravoStyle Dokumentasjon
OVERSATT OG BEARBEIDET FRA ENGELSK VERSJON (JUNI 2012) AV TOR-JØRGEN MOSKAUG
GravoStyle Dokumentasjon (rev1 2012)
Innhold
Innhold
INSTALLASJON SOFTWARE .................................................................................................................... 1
Installasjon av Programvare........................................................................................... 1
GRAVOSTYLE OPPGRADERING - LISENS KODER ............................................................................. 2
Manuell lisens: ............................................................................................................................... 2
Automatisk lisens: .......................................................................................................................... 3
INSTALLASJON MASKINER ..................................................................................................................... 5
Skriver installasjon og oppgradering for USB maskiner .............................................................. 5
Installer skriver og legg til maskin i Gravostyle............................................................................... 5
Installer skriver og legg til maskin i Laserstyle .............................................................................. 9
Oppsett av skriver rettigheter: ....................................................................................................... 14
Oppgradering av skriver driver: ...................................................................................................... 15
Skriver installasjon og oppgradering for COM og LPT maskiner............................................... 16
GENERISK skriver installasjon. ....................................................................................................... 16
Seriekabel oppsett ........................................................................................................................ 16
Oppsett av automatisk start/stopp av sponsugerutstyr ........................................................... 18
GravoStyle: Språkvalg .................................................................................................................. 20
GravoStyle: Helpefil i programmet
................................................................................ 21
GravoStyle: Program oppgraderinger ............................................................................ 22
GRAVOSTYLE/LASERSTYLE .................................................................................................................. 23
GravoStyle: Programmer................................................................................................ 23
GravoStyle: Hurtigtaster
..................................................................................................... 25
GravoStyle: Hovedmeny knapper
....................................................................................... 26
GravoStyle: Status linje ............................................................................................................. 30
FELLES VERKTØY................................................................................................................................ 30
Felles verktøy ................................................................................................................ 30
Zoom/Oppdater
Angre/Gjør om en opperasjon
.................................................................. 31
............................................................................... 32
Skrive ut jobben ................................................................................................................... 33
Felles: Informasjon om aktuelle jobb ................................................................................... 34
Lagring av jobber ................................................................................................................. 35
. .................................................................................................................................................... 35
. .................................................................................................................................................... 35
. .................................................................................................................................................... 35
ii
GravoStyle Dokumentasjon (rev1 2012)
Innhold
ENDRE STANDARDER FOR PROGRAMMMET F10 INNSTILLINGER.............................................................. 36
GravoStyle: Standard innstillinger ......................................................................................... 36
Generelle innstillinger ............................................................................................................... 37
Visning i vinduet ........................................................................................................................ 40
Program farger .......................................................................................................................... 42
Rutenett .................................................................................................................................... 42
Materiale ................................................................................................................................... 43
Standard skrifttype ved ny jobb................................................................................................. 45
Skrifttype .................................................................................................................................. 47
Stavesjekk ................................................................................................................................. 47
Favoritt verktøylinje .................................................................................................................. 48
Snarveier ................................................................................................................................... 49
JOBBER ............................................................................................................................................. 51
Jobb: vindu .................................................................................................................... 51
Ny jobb................................................................................................................................. 52
Åpne en lagret fil. ................................................................................................................. 53
Lagre jobber ......................................................................................................................... 56
MATERIALE OG MASKINDEFINISJON ..................................................................................................... 57
Arbeide i Material definisjon................................................................................................. 57
Sett størrelser og marginer ....................................................................................................... 61
Maskin parametere ....................................................................................................................... 63
Jobb: Maskinoppsett .................................................................................................................. 63
Sett graveringsnullpunkt............................................................................................................. 64
Sett graveringsretning................................................................................................................ 66
Sett graveringsparametere for sylinder......................................................................................... 67
Ring gravering med M20 maskin
Ring gravering med Graveringsguiden
............................................................................... 73
.................................................................... 77
Sjekk av materialets oppsett før gravering................................................................................ 81
GravoStyle: Arbeids moduser .................................................................................................... 82
. .................................................................................................................................................... 82
. .................................................................................................................................................... 82
. .................................................................................................................................................... 82
. .................................................................................................................................................... 82
. .................................................................................................................................................... 82
iii
GravoStyle Dokumentasjon (rev1 2012)
Innhold
TEKST MODUS ................................................................................................................................... 83
Arbeide i Tekst modus .......................................................................................................... 83
Sette tekst i auto/manuell modus
..................................................................................... 84
GravoStyle: Tekst verktøylinjen................................................................................................. 85
GravoStyle: Rapido verktøy ..................................................................................................... 86
Plassering mellom marger ............................................................................................................ 87
Plassering av tekstlinje.......................................................................................................... 87
Juster tekst på bunnlinjen
....................................................................................... 88
Sett avstand på bunnlinjen i forhold til marg. ............................................................................. 89
Sett maks bunnlinje lengde...................................................................................................... 90
Set tekst høyde ....................................................................................................................... 91
Sett avstanden mellom bunnlinje og topp margen. ..................................................................... 92
Sett tekst på bunnlinje ............................................................................................................ 93
Sett linje avstand .................................................................................................................... 94
Type.............................................................................................................................................. 95
Skrive tekst ......................................................................................................................... 95
Tekst: Bokstavliste .............................................................................................................. 96
Markere/navigere i tekst linjer..................................................................................................... 98
Redigere tekst ........................................................................................................................... 99
Tekst: Søk og Erstatt ...........................................................................................................100
Sette inn automatisk dato/tid...............................................................................................101
Skrift typer ................................................................................................................................. 103
Tekst utseende....................................................................................................................103
Skrift type/Font
Tekst innstillinger
.................................................................................................104
.............................................................................106
Auto-kerning avstand mellom bokstaver....................................................................................108
Lage tekst stiler.....................................................................................................................110
Tekst verktøy.............................................................................................................................. 111
Bruke avanserte tekstfunksjoner ..........................................................................................111
Sette tekst i rektangel.........................................................................................................112
Sette tekst på skrå/diagonalt ...............................................................................................113
iv
GravoStyle Dokumentasjon (rev1 2012)
Innhold
Sette vertikal tekst ..............................................................................................................114
Sette tekst på kurve
...........................................................................................116
Tekst på bue .......................................................................................................................119
Tekst i kolonne....................................................................................................................122
Konverter til kurver ............................................................................................................129
PROFESJONELLE OBJEKTER ................................................................................................................130
Profesjonelle verktøy: ........................................................................................................ 130
Borre punkter/hull ............................................................................................................ 131
Tekst variabler............................................................................................................................ 133
Rediger variabler ................................................................................................................133
Variabler: Liste med navn ..........................................................................................................134
Variabler: Importere fra database ...............................................................................................137
Variabler: Serier .......................................................................................................................138
Variabler: Redigere i tabellen .....................................................................................................140
Variabler: Flere av samme skilt [ Komprimer ] .............................................................................142
Variabler: Definere variabler med tekst ..................................................................................143
Matrise/Matrix serier.................................................................................................................. 146
Multikopi: Matrise serier ......................................................................................................146
Matrise: Legge ut skiltene ..........................................................................................................147
Matrise: Utskjæring av plater .....................................................................................................149
Matrise: Lage skiltene ...............................................................................................................151
GRAVOSTYLE: DOKUMENTASJON..........................................................................................153
LEGAL TERMS.....................................................................................................................155
v
Installasjon software
Installasjon av Programvare
1.
Sett in DVD'n og vent på at setup-programmet starter.
2.
Installer programmet i Windows.
3.
Internettregisteringssiden som kommer opp etter filkopieringen kan avbrytes.
4.
Ett vindu sier at man bør starte datamaskinen på nytt.
5.
Plugg så inn USB-dongelen og vent til denne har blitt aktivert.
Nøkkelen styrer tilgangen på lisensnivå og opsjoner, dato og versjon for siste installasjon.
6.
Hopp nå først til skriver installasjon før oppstart av programmet.
Klikk så på ønsket ikon på skrivebordet eller i start menyen Gravostyle eller Laserstyle.
7.
8.
Skriv inn firmanavn i lisens dialog boksen som kommer opp for å få aktivert lisensen hvis ikke dette er
gjort fra før.
9.
Ved førstegangs oppstart vil det bli spurt om valg av maskin.
10. Finn din aktuelle maskin og velg aktuell skriver som først er installert i punkt 4 som utenhet.
11. Bekreft OK på de neste valgene
12. Programmet vil så starte opp i standard modus.
13. Ved første gangs maskinering står maskineringsvinduet til
14. Velg
test.
port som bare er aktiv når riktig utenhet er tilkoblet.
15. Trykk OK og KJØR for å sende jobben til maskinen.
16. Lykke til. :-)
Du kan instalere programvaren på flere pc-er men den vil ikke starte uten
dongelen i PC-en
Brannmuren man bruker vil
kunne reagere på og stoppe
programfilen til Gravostyle
"pltf.exe". Denne filen må man
godkjenne i brannmuren for at
programmet skal kunne starte og
fungere.
1
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
GRAVOSTYLE OPPGRADERING - LISENSKODER
Manuell lisens:
Når du mottar koder for oppgradering av din programvare følger det med en Excel fil som inneholder
nødvendige koder for å oppgradere din lisens.
2
1.
Installer Gravostyle DVD’en
2.
Start så programmet og ett vindu kommer opp for oppgradering av lisensen.
3.
Velg Manuell lisens og tast inn kodene vedlagt i Excel filen i feltene
4.
Trykk OK. Du skal få umiddelbart kvittering ”Success…”.
5.
Start Gravostyle på nytt og oppgraderingen er aktivert i din lisens nøkkel.
Welcome!
Automatisk lisens:
Enklere oppgradering / oppdatering av lisens koder. fra og med Gravostyle7 har det blitt enklere å oppgradere
dongelen med nye koder. Når du mottar koder for oppgradering av din programvare følger det med en
*.LUC fil i e-posten fra oss.
6.
Installer Gravostyle DVD’n
7.
Kopier filen til katalogen C:\GravostyleXXXX\Config\
8.
Start så programmet og følgende vindu kommer opp for oppgradering av lisensen.
3
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
9.
Velg Automatisk lisens og følgende vindu åpnes.
10. Velg den aktuelle filen for din lisens og klikk ”Åpne” og du skal få umiddelbart kvittering ”Success…”.
11. Start Gravostyle på nytt og oppgraderingen er aktivert i din lisens nøkkel.
Avinstallere
Gjør dette eventuelt
før en ny program
versjon bli installert.
Men ikke strengt tatt
nødvendig for å
legge inn ny versjon.
1.
Sett in DVD'n og vent på at setupprogrammet starter.
2.
Velg fjern i setupvinduet.
Neste> klikk.
3.
JA klikk for å avinstallere programmet.
4.
5.
4
Kjør så eventuelt installasjonen av ny software.
Welcome!
Installasjon maskiner !
Skriver installasjon og oppgradering for USB maskiner
GT-Smartsteam skrivere brukes for alle maskiner som har USB kabel som kommunikasjon til PC'n.
Bruker må ha administratorrettigheter i windows versjonen for å gjøre endringer.
Oppsett for windows 98 og XP maskiner Windows 7 kan variere noe på menyene men prinsippet er det
samme.
Installer skriver og legg til maskin i Gravostyle
Denne installasjonen gjelder for mekaniske maskiner med følgende porter og bruk av USB.
UC_Sirius
Setup av GT
Smartstream driver
i Windows
UC_K2000
1.
Skru av maskin.
2.
Start PC
3.
Åpne med en bruker som har Administratorrettigheter på PCn.
4.
Åpne windows utforsker og gå til mappen for Gravostyle.
a.
C:\GravostyleXXXX
b.
i mappen \DRIVER\GT_Smartstream XXX dobelt-klikk filen
setup.exe
Følg instruksjonene som kommer opp med setup wizarden.
5.
Klikk på porten som skal brukes mellom PC og maskin.
Select the type of port for the communication with the machine
USB (is default)
Other for COM port
6.
Driveren og dets komponenter er allerede installert og er automatisk
slettet i windows.
> Deleting current driver...
Skulle PC starte på nytt etter dette og den ikke vil fortsette
installasjonen, kjør setup.exe på nytt!
7.
En melding forteller at driver ikke er windows sertifisert. For å fortsette
velg
klikk "Installer denne driver likevel"
klikk Fortsett
5
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Koble sammen PC
og maskin
USB Connection
1.
Koble USB kabelen mellom PC og maskin. Skru så på maskinen.
> Connect the machine onto the port, power on
2.
Setup wizarden sjekker så kompabiliteten mellom GT Smartstream
3.xx og firmwaren i maskinen
• Hvis det ikke er noe missmatch hopper wizarden til steg 4.
• Er det nødvendig så blir siste firmware lastet opp til maskinen. Vent til den
er ferdig og maskinen har startet på nytt igjen med 2 pip.
> Updating firmware
3.
Skru av maskin og så på igjen.
> Power off the machine
> Power on the machine
4.
Maskinen blir automatisk funnet som ny enhet og drivere blir kopiert.
Klikk "Programmet er riktig installert" i Program Kompabilitets
vinduet for windows.
I noen tilfeller så finner PCn ny maskinvare og spør etter drivere.
a.
klikk "ikke nå" på å søke etter divere på internett.
Nestet> klikk.
b.
Installasjonen spør om driver.
Klikk "Installer software automatisk (anbefalt)".
Neste> klikk.
5.
c.
En melding forteller at driver ikke er windows sertifisert.
Fortsett likevell klikk.
d.
Avslutt klikk for å avslutte setup.
Gå til skriver og telefakser i start menyen. Sjekk at maskinen vises som
en ny GT Smartstream skriver
6.
6
Skal det installeres flere maskiner så gi skriveren nytt navn før neste
installeres.
Welcome!
Legge til maskin i
GravoStyle
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Start programmet i Gravostyle
Klikk maskinoppsett i Hjelp menyen for versjon 6 og i graverings
menyen for versjon 7.
klikk pluss tegnet ved siden av Legg til maskin.
klikk pluss tegnet ved Gravograph maskin.
Velg maskin type.
klikk Legg til.
Velg utenhet (skriverkø) som skal brukes.
7
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
8.
9.
10.
klikk OK for maskin parametere.
Ny maskin vil bli lagt til i toppen av listen.
Klikk Lukk for å avslutte.
11. Velg eventuelt JA for at materialstørrelsen skal settes til denne
maskinens arbeidsområde.
8
Welcome!
Installer skriver og legg til maskin i Laserstyle
L-Solution skriverdriver brukes for alle maskiner som har USB kabel som kommunikasjon til PC'n.
Setup av L-Solution
driver i Windows
8.
Skru av maskin.
9.
Start PC
10. Åpene med en bruker som har Administrator-rettigheter på PCn.
11. Åpne windows utforsker og gå til mappen for Gravostyle.
a.
b.
C:\GravostyleXXXX
i mappen \DRIVER\LSolution XXX dobelt-klikk filen
setup.exe
Følg instruksjonene som kommer opp med setup wizarden.
12. Klikk på porten som skal brukes mellom PC og maskin.
Select the type of port for the communication with the machine
USB (is default)
Other for COM port
13. Driveren og dens komponenter er allerede installert og er
automatisk slettet i windows.
> Deleting current driver...
Skulle PC starte på nytt etter dette og den ikke vil fortsette
installasjonen kjør setup.exe på nytt.
14.
En melding forteller at driver ikke er windows sertifisert. For å fortsette
velg
klikk "Installer denne driver likevel"
klikk Fortsett
9
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Koble sammen PC og
maskin
7.
Koble USB kabelen mellom PC og maskin. Skru så på maskinen.
> Connect the machine onto the port, power on
USB Connection
8.
Setupwizarden sjekker så kompabiliteten mellom GT Smartstream
3.xx og firmwaren i maskinen
• Hvis det ikke er noe mismatch hopper wizarden til steg 4.
• Er det nødvendig så blir siste firmware lastet opp til maskinen. Vent til
den er ferdig og maskinen har startet på nytt igjen med 2 pip.
> Updating firmware
9.
Skru av maskin og så på igjen.
> Power off the machine
> Power on the machine
10. Maskinen blir automatisk funnet som ny enhet og drivere blir
kopiert.
Klikk "Programmet er riktig installert" i Program Kompabilitets
vinduet for windows.
I noen tilfeller så finner PCn ny maskinvare og spør etter
drivere.
a.
klikk "ikke nå" på å søke etter divere på internett.
Nestet> klikk.
b.
Installasjonen spør om driver.
Klikk "Installer sofware automatisk (anbefalt)".
Neste> klikk.
c.
En melding forteller at driver ikke er windows sertifisert.
Fortsett likevell klikk.
d.
Avslutt klikk for å avslutte setup.
11. Gå til skriver og telefakser i start menyen. Sjekk at maskinen vises
som en ny GT Smartstream skriver
12. Skal det installeres flere maskiner så gi skriveren nytt navn før
neste installeres.
Legge til maskin i
Lasersyle
12.
13.
14.
15.
16.
10
Start programmet i Gravostyle
Klikk maskinoppsett i Hjelp menyen for versjon 6 og i graverings
menyen for versjon 7.
klikk pluss tegnet ved siden av Legg til maskin.
klikk pluss tegnet ved Gravograph maskin.
Velg maskin type.
Welcome!
17.
klikk Legg til.
18. Velg utenhet skriver som skal brukes.
19. Sett riktig maskin parametere og Laserstyrke i vindu og klikk
.
11
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
20.
klikk OK for maskin parametere.
21. Ny maskin vil bli lagt til i toppen av listen.
22.
Klikk Lukk for å avslutte.
23. Velg eventuelt JA for at materialstørrelsen skal settes til denne
maskinens arbeidsområde.
12
Welcome!
13
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Oppsett av skriverrettigheter:
Bruker må ha administratorrettigheter i windows versjonen for å gjøre endringer.
Oppsett for windows 98 og XP maskiner Windows 7 kan variere noe på menyene men prinsippet er det
samme.
1.
Åpne Skrivere og telefakser i start menyen
2.
Høyre klikk den aktuelle skriver driveren for maskinen.
3.
Velg skriver egenskaper i under menyen.
Velg sikkerhets menyen
a.
Sikkerhet klikk folder.
b.
Alle (Everybody) klikk bruker.
c.
Velg sikkerhets valgene
Print
Administrer printer
Administrer dokumenter
14
Welcome!
Oppgradering av skriverdriver:
4.
Åpne skrivere og telefakser i start menyen
5.
Høyre klikk den aktuelle skriver driveren for maskinen.
6.
Velg skriver egenskaper i under menyen.
Oppgradering av skriver driver
a.
Avansert klikk folder.
b.
Ny driver klikk.
c.
Neste> Klikk legg til skriver driver.
d.
Har diskett klikk.
e.
Søk klikk.
f.
I mappe
….\Driver\GT SmartstreamXXX, dobbeltklikk filen
GT_Smartstream.inf
….\Driver\LSolutionXXXX, , dobbelt-klikk
filen
glaser.inf
g.
Neste> klikk.
h.
Avslutt klikk.
Lukk printeregenskaper.
15
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Skriver installasjon og oppgradering for COM og LPT
maskiner
GENERISK skriver installasjon.
Generic / Text Only skriver driver brukes på alle maskiner med Serie eller Paralellport kabler ( COM, LPT).
Oppsett for windows 98 og XP maskiner Windows 7 kan variere noe på menyene men prinsippet er det
samme.
1.
Velg Skrivere og Telefakser i start menyen
2.
Velg Legg til Skriver
3.
Klikk Neste
4.
Velg en lokal skriver. Ta bort Søk og installer automatisk. Klikk neste
5.
6.
Bruk følgende port f.eks.
COM1 eller LPT1 som maskinen er koblett til.
Velg Produsent Generisk og så Generic / Text only som skriver. Klikk neste
7.
Velg erstatt eksisterende driver. Klikk neste
8.
Sett inn ett navn for skriveren f.eks. IS400 Binary eller la det stå som det er.
9.
Ikke bruk som standard skriver. Klikk neste
10. Ikke del skriveren. Klikk neste
11. Ikke skriv ut testside. Klikk neste
12. klikk så Fullfør. Driver blir kopiert.
13.
Lukk vinduer.
Seriekabel oppsett
Skriver porten COM må konfigureres likt som maskinen er satt opp til.
Oppsett for windows 98 og XP maskiner Windows 7 kan variere noe på menyene men prinsippet er det
samme.
14.
Velg kontrollpanelet i start menyen
15. Velg System verktøy i kontroll panelet.
16. Velg enhetsbehandling i System verktøyet.
17.
Dobbelt-klikk på Porter (COM, LPT, osv.).
18.
Dobbelt-klikk på COM PC port som maskinen er koblet til.
19.
16
Klikk på Portinnstillinger som normalt skal settes til f.eks. :
Biter per sekund = 9600
Databiter = 8
Paritet = Ingen
Stoppbiter = 1
Flytkontroll = Maskinvare
Welcome!
20.
21.
Avangsert klikk.
Skru av bruk FIFO-buffere. klikk (NB: Dette er bare nødvendig ved eventuelle
overføringsproblemer til maskinen)
22.
klikk Ok.
23.
Lukk vinduer.
Hvis Portinnstillinger ikke er satt likt som i graverings maskinen vil man få <Transfer
Error> i displayet på graveringsmaskinen.
17
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Oppsett av automatisk start/stopp av
sponsugerutstyr
18
1.
Gå inn i Hjelp menyen for versjon 6 og i Graverings menyen for versjon 7 og velg Maskinoppsett.
2.
Dobbelt klikk din installerte maskin f.eks. IS900IQ
3.
Trykk på <Mer…> knappen. Du får beskjed om at filen er skrive beskyttet, bare fortsett med ja osv.
Welcome!
4.
Ett tekst vindu åpner seg og hvor man kan endre innstillinger for graveringsmaskinen.
Rull ned til ca. midten av filen og finn linjen med OUT1=5 og endre denne til
(NB: Det kan være to "felter" med IN1 og OUT1 osv. så viktig å finne riktig OUT1=5)
OUT1=1 for eget relé mellom støvsugeren.
eller
OUT1=10 for støvsuger med innebygget relé
5.
Gå ut og lagre og bekreft til du kan sende over en jobb igjen. Og støvsugeren bør da skru seg av og
på som den skal.
19
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
GravoStyle: Språkvalg
17.
Hent Standard oppsett for programmet F10 hvis riktig språk ikke er satt.
a.
b.
generell
velg måleenhet mm/tommer, velg så språk du ønsker.
c.
18. En meldning om at programvaren må startes på nytt kommer opp. klikk
19. Avslutt og start programmet på nytt.
La USB dongelen stå i maskinen så lenge programmet er i bruk.
20
Welcome!
GravoStyle: Hjelpefil i programmet?
Bruk av hjelp funksjonen
Les hjelp online ved hjelp av
hypertekst linker.
Trykk F1 for å åpne hjelpe vinduets startside.
a.
b.
Klikk en folder for å lukke eller vise dets innhold. Hver
folder inneholder undergrupper eller dokumenter knyttet til
samme tema.
Klikk for å åpne tema.
Rull musepekeren over ett ikon for beskrivelse og hjelpefunksjon.
Henter hjelpe teksten
Viser hva funksjonen gjør.
Viser en kort video av funksjonen. Starter videoen på nytt
Henter hjelpe teksten for å vise
hvordan en funksjon fungerer
Trykk F1 og hjelpe funksjonen vises.
21
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
GravoStyle: Program oppgraderinger
Gravograph Norge AS sine Support og Gravocare kunder vil få tilsendt siste versjon automatisk eller ved
behov også Build oppgraderinger av siste versjon. Andre bes kontakte Gravograph Norge AS for eventuelt
tilbud på oppgraderinger. http://www.gravograph.no
22
GravoStyle/Laserstyle
GravoStyle: Programmer
Mekanisk gravering
Mekanisk maskinering
23
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Laser Merking
24
Make a machine ready to engrave
GravoStyle: Hurtigtaster
Hurtigtast er en kombinasjon av tastetrykk for å starte forskjellige funksjoner med tastaturet.
Ny jobb
Retegn
Åpne jobb
Hurtig retegn
Lagre jobb
2D eller 3D Visning
Import
Maskinering
Eksport
Slett (DEL)
Avslutt
Hjelp
Angre
Markør posisjon
Gjør om
Snap modus
Klipp
Forhåndsvising
Kopi
Mus innstillinger
Lim inn
Kontur retning
Kontur farge
Fylte flater
Velg alt
Velg med farger
Innstillinger
25
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
GravoStyle: Hovedmeny knapper
Hovedmeny
Ny jobb
Lager en ny jobb
Open
Åpner lagrede jobber på harddisken.
Save
Lagre filen. PS: Lagre ofte for ikke å miste viktige data ved
en eventuelle feil i programvaren eller Windows.
Angre
Hvert trykk er lagret i minne og kan angres steg for steg så
mange ganger som er satt i F10 innstillinger.
Gjør om angre
Man kan gjøre om angringen ved frem til ønsket steg.
Klipp ut
Kopier
Bruk disse funksjonene for å klippe eller lime inn elementer
eller andre dokumenter i jobben. Fungerer som vanelig
Windows utklipstavle.
Lim inn
Zoom
Forrige
zoom
Zoom maks
Zoom
material
Forstørrer det område som man velger ut ved å trekke ut en
striplett firkant.
Tilbake til forrige forstørring
Forstørrer/minsker alt som befinner seg i jobben og fyller
vinduet.
Forstørrer/minsker alt som befinner seg inne i definert
arbeidsbordet og fyller hele vinduet.
Forstørrer/minsker det valgte objektet og fyller hele vinduet.
Zoom
valgte
For bruk av Corel Draw filer i LaserStyle versjon 7
Retegn
26
Frisker opp skjermen og retegner område.
Make a machine ready to engrave
Markerings
verktøy
Velg ett verktøy.
Frys/Frys opp
ett objekt.
Låser eller låser opp ett objekt for videre behandling eller
ferdigstillelse på arbeidsbordet.
Skriv ut
Maskinering
Laser merking
Notater
Favoritt meny
Webside/E-shop
Skriv ut på Windows skriver.
Åpner maskinering eller laser vindu for å sende jobben til
maskinen.
Notater for å lagre egne tanker. Slik som plassering,
materiale, fres osv. Fungerer som en Post-It lapp.
Kan defineres med sine egne mest brukte verktøy.
Online informasjon and Font butikk.
27
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Verktøykasser
Material definisjon
Avanserte tekst verktøy
Grupper
Valg modus
Symbol biblioteket
Løs opp
Tekst modus
Profesjonelle verktøy
Justering
Geometriske former
Omforme
Punkt modus (vektor)
Måleverktøy
Duplisering
Spesial Effekter
Tilbuds kalkulator
Bitmap redigering
program
Mekanisk verktøy farger
Skanner funksjon
Wysiwyre
Vektorisering av Bitmap
Mekanisk gravering
Laser graverings
program
Laser verktøy farger
Fresebane og
maskinerings program
28
Make a machine ready to engrave
Favoritt verktøy
Samle de mest brukte verktøyene i en gruppe for enklere tilgang.
1.
2.
Legg til
Favoritt linje arket i F10 innstillingene
Legg til eller fjern verktøy ikoner til ønsket funksjon.
a.
Klikk på ett ikon for så å legge det til.
b.
Klikk en funksjon i listen Tilgjenglige ikoner
c.
Slett
3.
a.
b.
Legg til--> klikk.
Klikk på en funksjon i Ikoner i din liste.
<--Slett klikk.
Flytt og slipp ønsket ikon for å gjøre endringer i rekkefølgen på ikonene i din egen liste.
4.
Legg til
• minst ett ikon må ligge i listen for at den skal bli aktiv.
• 24 ikoner er maksimum i listen.
29
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
GravoStyle: Status linje
Status linje
Informasjon om valgte objekter.
Låser eller låser opp arbeidsområdet, eks. for å jobbe utenfor
definert skiltområde.
Valg modus/Tekst modus/Geometrisk
modus/Punkt modus
Aktiv arbeids modus
XYZ
XYZ koordinater for ett valgt punkt/element
%
Forstørrelses prosent
Velger du flere objekter samtidig så er det dataene felles for alle som vises.
Felles verktøy
Felles verktøy
30
Zoom/Oppdater
Bruk disse for å bedre vise størrelse og kvalitet for
arbeidsområde eller objektet man jobber med.
Angre/Gjør om + historie
Hver opperasjon blir husket i midlertidige minne så lenge
programmet er aktivt. Fra 1-100 angre steg. Standard = 50
Man kan også gå tilbake til spesifike opreasjoner ved bruk av
histore knappene.
Lagre
Lagre jobben regelmessig er å anbefale.
• for å ikke miste data ved eventuelle krasj av programmet.
• for å sikre lagring av siste modifikasjoner som er gjort.
Informasjon
Oppdater informasjon om aktuelle jobb slik som plate type, fres
brukt, arbeids tid osv…
Print
Skriv ut jobben på papir eller for forhåndvisning av jobben i eget
vindu.
Make a machine ready to engrave
Zoom/Oppdater
Oppdater
Frisker opp skjembilde hvis det blir utydelig.
(Opp og ned med rulleknappen på musen gjør
det samme i praksis.)
Hurtigforskyving i vinduet med samme
forstørring.
1.
2.
Klikk og dra arbeidbordet til ønsket possison i
vinduet.
eller
Hurtig zoom inn og ut i vinduet med
rulleknappen på mus som har slik.
Zoom med høyre-klikk
Zoom verktøy
1.
Konfigurer høyre muse tast for zoom.
2.
Med høyre muse tast.
• Klikk for å doble størrelsen på bilde som vises i
vindu.
• dobbelt klikk for å vise arbeidsbordet i vinmduet.
Les av % zoom ratioen nede i status linjen.
Dra og slipp pekeren rundt området i vinduet
som skal forstørres.
Zoom
Viser forrige Zoom vindu
Forrige Zoom
Viser alle objekter i vinduet også de utenfor
arbeidsområdet.
Zoom maks
Viser arbeidsbordet fylt i vinduet.
Zoom materialet
Viser valgt/markert objekt i vinduet.
Zoom valgte
31
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Angre/Gjør om en opperasjon
Du har akuratt gjort en feil !
Angre opperasjonen med en agre
komando.
Høre klikk for å angre hvis musen er konfigurert til
dette.
Du kan angre ved en feiltagelse.
Gjør om fungerer kun én gang ved bruk av
angre funksjonen.
Legg inn standard antall angremuligheter mellom 1
and 100 i Generelt folderen i innstiller vindu F10. ( 50 er
standard)
Angre/Gjøre om med historikk
Alle opperasjoner er lagret i
historikken så lenge programmet er
aktivt.
Du kan angre eller gjøre om til en bestemt opperasjon med
hitorikk knappene.
a.
Hvis PC RAM minne er som mest 512 Mb:
• velg maks 10 angre muligheter.
• Klikk ofte slett agre liste i Rediger
menyen.
klikk for å vise listen av mulige angre opperasjoner.
b.
Velg opperssjon du ønsker å andre til.
a.
Klikk for å vise liste av de angrede oppersajonen i
angrelisten man kan Gjøre om.
b.
Velg angre opperasjon du ønsker å gjøre om.
Legg inn verdien 0 for å deaktivere minnefunksjonen helt.
32
Make a machine ready to engrave
Skrive ut jobben
Har man installert Adobe Akrobat så kan man her skrive ut til PDF format hvis ønskelig for
å eventuelt sende pr. e-post, lagring eller lignende.
1.
klikk utskrift.
eller
2.
3.
Forhåndsvisning Kjør dette for å se om jobben kommer inn på papiret.
Gjør eventuelt endringer i ark størrelsen ved behov.
Skriv ut klikk.
33
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Felles: Informasjon om aktuelle jobb
Lagre jobben for å oppdatere informasjonen i filen.
Arbeids tid
Viser tiden brukt for å lage jobben.
(timer/minutter/sekunder).
Velg opsjon i vivings folder i F10 innstillinger.
Visies oppe til høyre i vinduet og blir resatt til 0 ved
hver nye jobb.
Notater om en jobb
1.
2.
Skriv notater om aktuelle jobb(ideèr,
intruksjoner, teknsike data osv…).
For linje skift trykk
3.
Klikk for å lukke vindu, blir automatisk lagret
i jobben.
Ekstra informasjon
Informasjon dialog boksen viser arbeidstid og
kommentarer angående jobben.
Kommentar feltet vises også ved Lagre som og
ved Åpne fil.
Informajon i Fil menyen
Opprettet dato: første lagrings dato for jobben.
Redigert dato: Siste lagrings dato.
Medgått tid: Viser hvor lang tid som er brukt.
Bruker: Skriv inn navn på designer.
Kunde: Skriv inn navn og adresse på kunde.
Komentarer: Skriv notater om aktuelle jobb(ideèr,
intruksjoner, teknsike data osv…)..
Tilbud kalkulator
Gjerder kun for tekst modus
1.
Marker tekst som skal graveres.
2.
Klikk tilbuds knappen
3.
Legg inn plate prisen og prisen pr. tegn for
å få en total pris.
4.
34
Antall
bokstaver
Ganges med pris pr. tegn
Total Pris
Viser total prisen for antall
plater pluss prisen av valgte
tegn.
Make a machine ready to engrave
Lagring av jobber
Lagre jobben regelmessig er å anbefale.
• for å ikke miste data ved eventuelle krasj av programmet.
• for å sikre lagring av siste modifikasjoner som er gjort.
En melding spør om siste modifikasjoner skal bli lagret hver gang
• du lager en ny jobb.
• du åpner en lagret jobb.
• du avlutter programmet.
Manuell lagring
Lagre systematisk
• når du har gjort en lang og komplex
oppersjon.
• hvis du tar pause i jobben.
• hvis du vil passe på og oppdatere den
lagrede filen med siste modifikasjoner.
Hvis du allerede har lagret jobben blir den oppdatert og lagret
med siste modifikasjoner. Hvis ikke så lagrer du jobben med nytt
filnavn for senere bruk. Filnavnet vises i toppen av status linjen
til programmet.
Automatisk backup
Denne funksjonen erstatter
ikke helt manuelt å lagre
jobben. Ikke alle instiller blir
nødvendigvis lagret i auto
backuppen.
Du har akuratt mistet jobben!
Pga. programfeil eller andre data krasj,
strømbrudd e.l.
Du hadde akuratt laget jobben.
Du lagret aldri.
Den aktive jobben blir automatisk lagret i en *.BAK jobb fil hvert
20 minutt som standard. Konfigurer eventuelt tiden for
autolagring i Generelt folderen i F10 innstillingene for oftere
lagring.
Hvordan få tilbake jobben?
Start programmet, en melding vil spørre om du vil åpne tapte
jobb. Arbeidsområde blir nullstilt til standard maskin størrelse
ved slike feil.
NB: Dette fungerer ikke alltid så trykk lagre ofte.
Avbryt klikk. Åpne så .gnh filen du sist jobbet med.
.bak filen åpnes.
Man må gjøre om alle ikke lagrede opperasjoner. inklusive
arbeidsområde.
.
.
.
35
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
ENDRE STANDARDER FOR PROGRAMMMET F10 Innstillinger
GravoStyle: Standard innstillinger
Generelt
Visning
Jo mer du bruker programmet jo mer ønsker du å tilpasse det til ditt bruk.
Farger
Det enkleste er å sette egne verdier på de mest bruke Funksjonene som vil bli
aktive ved hver nye jobb.
Rutenett
1.
Åpne F10 innstillinger.
Meteriale
Snarveier
Tekst innstillinger
2.
3.
4.
Velg forlder som man vil endre på.
Sett ønskede innstillinger
Stavesjekk
Skrift typer
Muse funkjoner
Favoritt verktøylinje
Standard Maskin
parametere
36
Make a machine ready to engrave
Generelle innstillinger
1.
2.
Generelt i F10 innstillinger
Velg opsjoner eller endre ønskede parametere.
Hent standard oppsett eller Tilbakestill alle parametere
Angrenivåer
Legg inn ett nummer fra 1 til 100 for å sette antall angre muligheter
lagret i midlertidig minne. Standard = 50
Autolagring
For å sette auo lagrings intervall i minutter:
• Nummer mellom 1 til 60 minutter.
• Nummer 0 deaktiverer automatisk bakcup. (standard)
Behold .BAK filer
velg for å lagre hver automatsike backup med samme navn som filen i BAK
format.
åpne BAK filen i tilfelle program stopp e.l.
37
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
1.
2.
Klikk i hovemenyen
Velg .BAK filen som sist var aktiv.
Importer til nullpunkt
Velg for å sette den importerte filen i nedre venstre hjørne av
arbeidsområdet.
VNX kopi/lim inn
Velg for å kopiere/lime inn mellom forskjellige versjoner av Gravostyle eller
TypeEdit.
VNX formatet konverterer kopierte objekter til vektor konturer.
Tekt objekter og avanserte objekter blir konvertert til kurver
og ikke lenger redigerbare annet en som vektor kurver.
Bitmap bilder ikke gjort om.
Enhet
Enhet for hastighet
Språk
38
Velg måleenhet for bruk av dimensjoner.
Velg måleenhet for graverings hastighet.
Velg språk for menyer og meldinger i programmet.
Make a machine ready to engrave
Reeditable objects
Info Axe system in sticky
note
Maskin Firmware
aautomatsik oppgradering
Click to draw reeditable geometrical shapes.
Click to display data about axe system in the note
Opsjonen tillater automatisk oppgradering av maskiners Firmware for bedre
kompabilitet med programvare driverene.
Ved behov oppgradering vil skje. Følg instruksjonene som kommer opp.
Makinen vil pipe ved endt oppgradering.
Skru av funksjonen hvis maskinens Firmware ikke må oppgraderes f.eks.
ved bruk av forskjellige programversjoner og forskjellige PCer.
Skru av/på lyd ved visse funksjoner i programmet.
Lyd
Fast antall desimaler
a.
b.
Velg for å sette fast antall desimaler.
Legg inn en 0 pr. desimal.
Museknapp (F5) Velg for å redigere musefunkjoner.
39
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Visning i vinduet
1.
2.
Visning i F10 opsjoner
Click the option or customize the required parameter.
Rulers
Display horizontal and vertical rulers
Bitmap images
Display bitmap images
Show direction
Display contour direction
Show start point
Display start point of each contour
Show control point
Display control points of each contour
XYZ reference
Display the origin and XYZ axes of the workspace
Arrow move
40
Set the distance an object moves using arrow keys
Make a machine ready to engrave
Snap distance
Intuitive snap
Delimit the magnetic field around snapping element
Tick to snap the pointer automatically onto control points of a contour. You can
easily
•
Align an object against a guideline
•
Measure an object
•
Work in Point mode
Ticking option automatically enables the Control point snapping
mode
Display timer
View time spent on current composition
Axe system
Click to use local axe systems.
Toolbars configuration
CAM Properties tab
Organize floating palettes
Configuring machining properties for each path (not
documented)
TypeArt render in 2D
view
Solid render
Simulation options (not documented)
Surface step
41
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Program farger
Farger i F10 innstillinger
Man kan edre bakrunnsfarger, valgfarger osv. for programmet.
Velg farge for aktuelle visnings egenskaper.
Rutenett
Rutenett i F10 innstillinger
Man kan edre avatand for rutenett i millimeter.
Man må her velge om det skal være aktiv og eventuelt synelig i programmet eller ikke.
42
Make a machine ready to engrave
Materiale
Materiale i F10 innstillinger
Her kan man sette standard arbeidsområde og marger ved valg ny jobb.
43
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
44
Make a machine ready to engrave
Standard skrifttype ved ny jobb.
Tekst innstillinger i F10 Opsjoner
Velg ønsket skrifttype og innstillinger for standard ved valg av ny jobb.
Skrifttype
Høyde
Bredde på bokstavene
Kursiv tekst
Eksponent/Senket tekst
Hjelpetekst
tid
Visnings tid for tekst boble når man skriver i tekst modus.
45
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Control +/-
46
Sett antall step pr. trykk for avstand mellom bokstaver ved brukt av Ctrl +/- funksjonen.
Dette fungerer kun for +/- med numerisk tastatur.
Make a machine ready to engrave
Skrifttype
Skrifttype i F10 innstillinger
Skrifttype eksempel: Forhåndvisning av skrifttypen når ingen tekst er valgt.
Markert tekst vil vise de første 9 tegnene i forhåndsvisningen for skrifter.
Antall skrifttyper: Viser siste brukte skrifttyper i forhåndsvisning for skrifter samlet nederst i vinduet.
Favoritt skrifttyper: Viser valgte skrifttyper øverst i forhåndsvisning for skrifttyper.
Stavesjekk
47
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Stavesjekk i F10 innstillinger
Favoritt verktøylinje
favorittverktøylinje i F10 innstillinger
Velg verktøy som man ønsker å bruke og trykk Legg til --> Ikoner på din verktøylinje som er ett
hjerteformet ikon i hovedmenyen.
48
Make a machine ready to engrave
Snarveier
Snarveier i F10 innstillinger
Se hvilke tastekombinasjoner som hører til hvilke ikoner.
49
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
50
Jobber
Jobb: vindu
Man kan bare ha en aktiv jobb i vindu av gangen i samme program. Det går å åpne flere
programmer samtidig.
Lag en ny jobb eller åpne en mal.
Ny jobb
Åpne lagret jobb
Åpne en lagret jobb eller en mal.
lagre jobb
Lagre en jobb på harddisken eller minnebrikke, DVD….
• for å modifisere senere.
• for å lagre som en mal til nye jobber.
Hvilke formater kan man åpne ?
Fil typer
Beskrivelse
Jobber som er designet og lagret i GravoStyle
GravoStyle (*.gnh)
GravoStyle (*.bak)
Backupfiler
Rå filer lagret i GravoStyle eller TypeEdit uansett versjon.
Neutral (*.vnx)
GravoStyle98
(*.vnd)
Jobber designet og lagret i GravoStyle 98 programmet for Windows
95/98/NT
51
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Ny jobb
1.
Ved oppstart
Ved oppstart av programmet
vises alltid en tom jobb
automatisk.
52
alt 1. Fil menyen trykk Ny
alt. 2
alt. 3
2.
Du blir spurt om å lagre jobb. JA eller NEI
3.
Sett ønskede innstillinger for ny jobb.
Display composition
Åpne en lagret fil.
Fil menyen viser de 4 sist åpnede
filene.
Filnavnet vises i topplinjen
1.
Åpne fil menyen.
Mangler det en skrift type
velg en du ønsker å erstatte den med. Eller
installer riktig skrifttype før oppstart.
53
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Alternative åpninger av filer
1.
Trykk på Åpne
klikk frem til der hvor filen er lagret (
2.
Hold <shift> knappen inne og klikk på åpne.
klikk frem til der hvor filen er lagret (
54
DRAWS er standard mappe).
DRAWS er standard mappe).
Display composition
Klikk
Valg av forskjellige fil typer.
sortering av filer (navn, dato, osv.).
Filvisning (miniatyrbilde, liste, detaljer).
Forstørr / forminske miniatyrbilder
55
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Lagre jobber
lagre jobben
1.
Fil menyen lagre som.
2.
Velg ønsket lagring sted (
3.
skriv eventuelt inn kommentarer om jobben.
4.
Skriv inn nytt filnavn.
trykker man lagre så blir aktiv jobb lagret
med samme filnavn i *.gnh format
5.
DRAWS er standard).
lagre Klikk
lagre som modell
En modell er samme som en mal med
filtype format .vnm
1.
2.
Velg ønsket lagring sted (
3.
skriv eventuelt inn kommentarer om jobben.
4.
Skriv inn nytt filnavn.
5.
56
lagre modell i Fil menyen
lagre Klikk
DRAWS er standard).
Materiale og Maskin definisjon
Arbeide i Material definisjon
Material definisjon er for å sette opp
arbeidsområde og innstillinger for
tilleggsutstyr.
Ved oppstart av ny jobb kommer dette
vinduet opp automatisk.
Ved endring av aktiv jobb velg
Materialdefinisjon
1.
Klikk på verkøyet Materialdefinisjon
2.
Legg inn plate dimensjoner og marginer.
3.
Sett inn maskineringsparametre:
•
Maskin type for å sette maks graveringsområde.
•
Graverings retning (normal, opp ned, speilvendt, 180°
eller 90° rotert)
•
Graverings nullpunkt i forhold til ekstrautstyr for feste
av materialet. (bord, skrustikke, sylinder)
•
Parametere for sylinder gravering (størrelse diameter,
type sylinder enhet)
4.
Sjekk at det ikke er feilmelding på oppsettet.
5.
57
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Materiale og maskindefinsjons Guide
A.
B.
Åpne Materialdefinisjon
Klikk tryllestaven for å åpne Material oppsett og graverings Guiden.
Klikk for å gå tilbake til standard modus
C.
Let the wizard guide you to configure
Plate engraving
Ring engraving
58
Material mode
D.
Click the mode to compute the engraving zone in object surface.
Automatic
You view
•
X height and Y length of the object surface to engrave.
•
the engravable zone delimited by a dotted frame.
The proportional margins systematically centre the engravable zone inside
object surface.
Click automatic mode to recenter the engravable zone
inside object surface.
Centred
Key in the topp or the left margin or one dimension of the
engravable zone.
Margins and dimensions are recomputed to centre the engravable zone
inside object surface.
Click centred mode to restore standard values.
Free
Key in a margin or a dimension of the engravable zone.
Margins and dimensions are recomputed to keep the engravable zone
inside object surface.
You can bound and position the engravable zone inside
object surface using Point&Shoot.
59
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
60
Material mode
Sett størrelser og marginer
Den ytterste rammen viser arbeidsområde som er valgt for
aktuelle jobb.
Striplett ramme viser marginene i arbeidsområdet som tekst og
objekter skal holde seg innenfor.
Hvis arbeidsområdet blir minsket mindre en tekst
lengden innenfor margene så vil teksten
automatisk bli komprimert.
Man kan bruke Point&Shoot funksjonen for å
sette arbeidsområde og startpunkt for jobben.
klikk Materialdefinisjon folder i material vinduet.
Material størrelse
When one dimension exceeds the height of the engraving
area, the other must be less than the engraving area length
(limit of tool motion along X axis).
A message will ask to confirm that dimensions selected are
higher than engraving area dimensions.
Yes Click if you are configuring a composition on cylinder or
on long plate.
1.
Legg inn bredden på graverings området du ønsker å bruke.
2.
Legg inn høyden Key graverings området du ønsker å bruke.
3.
Legg inn dybden du ønsker å gravere ned i materialet.
Sjelden i bruk annet en ved 3D gravering o.l.
61
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Material marger
Når man går over til manuell tekst modus fjernes og settes
alle marger til 0.
Proporsjonale marger
Klikk Automatiske marger. (valgt som standard)
Høyre og venstre marg er lik 15% av material bredden.
Topp og bunn marg er lik 10% av material høyde.
Like marger
1.
2.
Ulike marger
1.
2.
Klikk Like marger (bestemmes av venstre marg).
Legg inn venstre marg.
Når ingen bokser er valgt.
Legg inn hver enkelt marg.
Avstanden mellom margene må være mellom 0.01mm og material bredden
Avstanden mellom margene må være mellom 0.01mm og material høyden.
Sette egendefinert standard
størrelser og marger
Standard størrelse er lik
• Standard maskinens
graveringsområde.
• 1,000x1,000mm hvis ingen
maskin er definert.
62
1.
2.
Materialet i F10 innstillinger
Legg inn ønsket standard størrelser og marger ved start av ny jobb.
Åpner en ny jobb med standard størrelser og marg innstillinger.
Material mode
Maskin parametere
Jobb: Maskin oppsett
1.
Klikk Maskinparametere folder i material vinduet.
2.
Velg graverings egenskaper nedenfor.
3.
Sjekk for eventuelle feiloppsett.
Klikk den aktuelle maskin som vil brukes for den aktuelle jobben.
Arbeidsområdet blir satt til maskinens maks mål.
Klikk Avbryt hvis det ikke er installert noen maskin.
Velg graverings retningen
Normal
Rotert
Velg graverings nullpunkt for jobben.
Senter på plate
Øvre venstre hjørne for plate.
Ved behov sett parametere for sylinder gravering.
For å gravere ringer med M20 se eget emne om dette.
63
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sett graverings nullpunkt
Man kan bruke Point&Shoot funksjonen for å sette nullpunktet for jobben.
1.
Klikk Maskineringsparametre folder i Material vinduet.
2.
Velg nullpunkt avhengig av hvordan materialet er satt fast i
maskinen. (sentrert eller venstre). Klikk enten fast eller flytende
nullpunkt.
Nullpunktet vil bli satt til flytende når det ikke stemmer med noen faste
nullpunkt. Og ved bruk av Point&Shoot funksjonen.
Sentrert
Arbeidsområdets nullpunkt jobber ut i fra senter på graveringsområdet til
valgt maskin. Anbefales ved bruk av selvsentrerende skrustikke eller
annet utstyr som tillater sentrert oppspenning av materialet.
Øvre venstre hjørne (er standard ved ny jobb)
Arbeidsområdets nullpunkt jobber ut i fra øvre venstre hjørne på
graveringsområdet til valgt maskin. Anbefales brukt med T-spor bord
eller andre type bord som er satt i maskinens øvre venstre
graveringsområde.
Flytende senter
Legg inn XY koordinatene for graveringsområde. Standard er :
• X = halve graveringsområde til valgt maskin.
• Y = halve graveringsområde til valgt maskin.
Flytende øvre venstre hjørne
Legg inn XY koordinatene for øvre venstre hjørne for
graveringsområde (standard = 0 ).
Man kan bare velge flytende nullpunkt når arbeidsområdet er mindre en det totale
graveringsområdet til valgt maskin.
Se at arbeidsområdetmed flytende nullpunkt ikke er flyttet utenfor graveringsområdet til
maskinen i vinduet under.
Hvis så er tilfelle så vil man få en melding om overflyt i XY akse og spørsmål om å gå tilbake for
å korrigere nullpunktet.
64
Material mode
Riktig flytende nullpunkt
Øvre venstre hjørne på arbeidsområdet(rød ramme)
ligger innenfor graveringsområdet (grått område).
Platen (grønt område) er plassert i øvre venstre
hjørne på graveringsområde.
Feil flytende nullpunkt
Øvre venstre hjørne på arbeidsområdet(rød ramme)
ligger utenfor graveringsområdet (grått område).
Bare området innenfor graveringsområdet vil bli
gravert hvis man forsetter likevel.
65
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sett graverings retning
1.
2.
Klikk Maskineringsparametre folder i Material vinduet.
Velg retning som man ønsker å gravere i forhold til materialet i maskinen.
Alle retninger er mulig så lenge arbeidsområdet ikke er høyere en graveringsområdet til maskinen.
Forside gravering
Bakside gravering
ved f.eks.
transparente
materialer.
66
Material mode
Sett graverings parametere for sylinder
Se også brukermanual for aktuelle tilleggsutstyr.
Man kan bruke Point&Shoot for sylinder graveringsområde nullpunkt og arbeidsområde.
Sett arbeidsområde dimensjoner og marger i Material vinduet.
1.
2.
Klikk Maskineringsparametre folder i Material vinduet.
3.
Klikk for å aktivere sylinder gravering.
4.
Velg sylinder enhet og sett inn diameter på emne i sylindergraverings vinduet .
5.
Velg nullpunkt for graveringsområdet.
6.
Klikk OK
Parametere for mekanisk gravering
klikk sylinderparametere og velg tilbehør.
• TC for sylinder utstyr
• TS for penn utstyr
• Utside ring
• innside ring
For M20 ring gravering se eget emne.
a.
b.
TS
Legg inn sylinder diameter mellom min.
and maks. mål tillat av utstyret som er valgt.
Sylinder gravering er aktiv
TC Navnet på utstyret som er valgt vises i
67
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
displayet ved siden av.
vises i Maskineringsvinduet.
Parametere for Laser gravering
legg inn sylinder diameter. Sylinder er aktiv.
• i Materialdefinisjon vinduet
• i Lasermerkingsvinduet
68
Material mode
Sett nullpunkt for sylinder gravering
Graverings nullpunkt er definert basert på sylinder
enhetens venstre side av dets senter akse.
X koordinaten er satt fra enhetens venstre side.
Y koordinaten satt ved sylinderens omkrets og
rotasjons retning.
klikk nullpunktet relativ til graveringsområdet for
sylinder.
69
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sentrert
Arbeidsområdets nullpunkt er sentrert i maskinens
XY akse. Anbefales på helt runde emner
plassert i maskinens senter uten noe spesielle
krav til start punkt.
Øvre vesntre hjørne (er
standard)
Arbeidsområdet øvre venstre hjørne er plassert i
øvre venstre hjørne for sylinderenheten. XY =
0.
Flytende senter
Legg inn XY koordinater for
graveringsområdet til arbeidsområdet senter.
Standard koordinater:
• X = halve bredden for maskin graveringsområde
•Y=0
For IS400 standard maskin med sylinder:
•X=0
• Y = halve bredden for maskin graveringsområde
Flytende øvre venstre
hjørne
Legg inn XY koordinater for arbeidsområdets
øvre venstre hjørne regnet ut fra enhetens
venstre nullpunkt. (standard = 0, 0).
70
Material mode
Sjekk arbeidsområdets plassering i Forhåndsvising i maskineringsvinduet.
Forhåndsvising Klikk på denne i Maskineringsvinduet. Følgene er vist i stiplet blå farge:
• Sylinderens faste nullpunkt akse vist her i enhetens Y akse.
• Rotasjons aksen i dette tilfellet X step vist regnet ut fra sylinder diameter .
Arbeidsområdet er vist i stiplet rød farge i forhold til graveringsområdet.
Arbeidsområdet er sentrert innenfor definerte graveringsområder.
Sylinderenheten kan rotere utenfor graveringsområdet når rotasjons aksen er større en graveringsområdet.
71
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sylinderenheten kan ta flere rotasjoner for graveringen når rotasjons aksen er større en graveringsområdet.
72
Material mode
Ring gravering med M20 maskin
Det anbefales å bruke Graveringsguiden for ringgravering med M20.
Se også brukermanual medfølgende maskin.
Det er vanskelig å bruke Point&Shoot funksjonen pga. ringenes små dimensjoner og stikkas
plassering.
1.
Sett arbeidsområde dimensjoner og marger i Material vinduet.
Sett inn høyden like med ringens bredde. 9mm er maks som kjeftene kan greie å feste
ved innvendig gravering.
2.
3.
4.
Klikk Maskineringsparametre folder i Material vinduet.
Klikk for å aktivere sylinder gravering.
Velg innvendig eller utvendig gravering av ring.
73
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
a.
b.
Click the engraving mode.
Legg inn ring diameter i midterste Ø (13mm er standard)
Innvendig gravering maksmål: 12.5 til 24mm
Utvendig gravering maksmål: 12.5 til 27mm
c.
74
Material mode
6.
velg graverings nullpunkt og retning klikk
Innvendig gravering
Utvendig gravering
Retning
-90° speilvendt
Nullpunkt
-90° normal
Høyre kant av ring
X=0 and Y=0
7.
Sett inn ring som skal graveres.
8.
Bruk Auto Zref for normal gravering.
Klikk av Auto Z-ref for å
• Sett 0 i dybde for å simulere gravering.
• Dybde høyere en 0 vil gravere tilsvarende dypt i ringen avhengig av trykk.
75
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
76
Material mode
Ring gravering med Graveringsguiden
1.
Åpne Materialdefinisjons vinduet og trykk på tryllestaven
klikk Ring.
2.
3.
Klikk graveringssone for innvendig eller utvendig ring (innvendig er standard).
4.
Sett inn ring dimensjoner.
a.
Sett inn bredden.
b.
Sett inn diameter .
Diameter
Legg inn diameter
(13mm er standard)
mellom
Omkrets
Finger størrelse
12.5 and 24mm
Innvendig
12.5 and 27mm
Utvendig
77
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
6.
Velg M20 JEWEL maskin
7.
Velg type maskintilbehør man skal bruke.
Innvendig
utvendig
8.
Velg graveringsretning (+90° er standard).
+90°
78
-90°
Material mode
9.
Velg graveringssonens størrelse og plassering av ringens arbeidsområde
X bredde og Y omkrets på ringen.
79
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
10.
80
Klikk
Material mode
Sjekk av materialets oppsett før gravering.
1.
Sett opp Material innstillinger.
Klikk Maskineringsparametre folder i Material vinduet.
2.
3.
Les informasjonen i vinduet.
Oppsettet er korrekt. Arbeidsområdet (rød ramme) holder seg innenfor
graveringsområdet(grå flate).
Arbeidsområdet går utenfor graveringsområdet til maskinen. Men jobben
er ikke for stor for maskinen.
korriger retningen eller nullpunktet.
konfigurer arbeidsområdet for
• korrekt sylinderenhet.
• lang plate oppsett (tilleggs modul i programvaren).
Gravering kan ikke utføres. Arbeidsområdet er for stor i både XY akser for
aktuelle maskin.
Korriger material dimensjonene.
Velg en annen maskin med større graveringsområde.
Maks antall plater = XX
Ved bruk av Multikopi (Matrix) funksjonen viser den totalt antall plater i
aktuelle graveringsområdet.
81
GravoStyle: Arbeids moduser
Under en jobb, bytt modus avhengig av hva som skal gjøres.
Klikk på toppen av en åpen verktøyboks. Aktivt verktøy vil da bli vist som uthevet.
Material modus her legger man inn jobb data (startpunkt, retning, størrelse, marginer).
Tekst modus for å definere tekst i jobben.
Tegne modus for å lage geometriske former.
Valg modus for å velge objekter eller endre på objektets plass eller utseende.
Punkt modus for å redigere vektorbaserte objekter.
.
.
.
.
.
82
Tekst modus
Arbeide i Tekst modus
Hver gang man lager en ny jobb blir tekst modus aktiv som standard. Og man kan begynne å skrive tekst
umiddelbart.
1.
Klikk i verktøylinjen for å aktivere tekst modus.
Tekst verktøylinjen vises. Marker med musepekeren for å velge tekst som skal endres.
2.
Velg ønsket plassering av teksten.
3.
For hver tekstlinje , velg tekst innstillinger I verktøylinjen eller i Rapido-hjulet.
innstillinger for plassering i jobben.
innstillinger for tekst type (høyde, kursiv, eksponent, osv. )
4.
Skriv tekst.
Man kan også velge avanserte tekst funksjoner (vertikal tekst, skråtekst, tekst på bue osv.).
Valg av Tekst modus markerer automatisk hele teksten i sist endrede tekst objektet.
83
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sette tekst i auto/manuell modus
Automatisk tekst modus (er standard)
Arbeid i automatisk modus for å raskt legge inn horisontal tekst i jobben.
Marger begrenser område reservert for tekst linjer likt fordelt og sentrert
innenfor margene.
Når manell modus er aktivert kan man ikke gå tilbake til
automatisk modus.
Bytte fra automatisk til manuell modus gjør om hver linje
til separate tekst objekter.
Manuell tekst modus
Aktiver manuell tekst modus
• for å sette tekst fritt plassert i jobben.
• for å lage ikke-hortisontell tekst ved bruk av avanserte tekst funksjoner.
(Tekst verktøy) (tekst i bue, vertikal tekst osv.).
Marger satt til null, men kan settes på igjen i Materialdefinisjon. For hvert
tekst objekt bruk musepeker for å plassre tekst eller legg inn koordinater i
verktøylinjen.
Velg i tekst linjen.
Velg i Tekst verktøy
JA Velg for å aktivere manuell modus.
84
CAM Machining
GravoStyle: Tekst verktøylinjen
Verktøylinjen inneholder de mest brukte innstillingene for plassering og skrift type innstillinger.
Funksjon
Tekst verktøy
Velg for å bruke avanserte tekst funksjoner i Rapido hjulet.
Automatisk/manuell tekst modus
X posisjonsvelger (avstand fra venstre marg er standard.)
Y posisjonsvelger (avstand fra bunn er standard.)
Maks tekstlinje lengde
Tekst høyde i millimeter
venstre/senter/høyre/full bredde justering av tekstlinje
Kursiv tekst
Skrift type
Understreking av tekst
Eksponent
Øker avstanden mellom to karakterer
Minsker avstanden mellom to karakterer
85
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
GravoStyle: Rapido verktøy
Fire verktøylinjer er tilgjengelig med forskjellige egenskaper og tekst parametere.
1.
2.
Klikk i tekst verktøylinjen.
Velg kake fargen for å vise aktuelle tekst parametere.
Skrift type
Grønn Rapido: standard tekst parametere
juster
Bokstav høyde
Tegn bredde
Kursiv
”Ikke i bruk”
Speilvend
Bokstavliste
tekst rotasjon
Mellomrom
Understrek
Skriv tekst fra høyre til venstre
Gul Rapido: avanserte tekst parametere
Store og små bokstaver
hevet/senket
på eller under bunnlinje
Auto-kerning
Avstand fra bunn marg
Blå Rapido: avanserte linje parametere
avastand fra vestre marg
Maks tekst lengde
Linje avstand
Paragraf komprimering
Rød Rapido: Skrift stiler som er lagrede med egne innstillinger.
86
CAM Machining
Plassering mellom marger
Plassering av tekstlinje
Linje parametrene definerer plasseringen av en tekstlinje
mellom margene.
Karakterene i en tekstlinje ligger som standard på en
horisontal bunnlinje. Lengden på bunnlinjen er lik med
avstanden fra venstre og høyre marger som standard.
• Aktive parametere gjelder for hver nye linje.
• For å endre parametere på en linje må man klikke på linjen
først slik at den er aktiv.
• Når nye parametere øker lengden på en tekst i forhold til
lengden på bunnlinjen blir teksten automatisk komprimert.
Sett standard linje parametere i tekst verktøylinjen.
Tekst justering
Avstand fra venstre marg
Maks linje bredde
Tekst høyde
Sett avanserte linje parametere i Rapidohjulet.
Avstand fra bunn marg.
Tekst plassering på bunnlinje
Linje avstand
Linje paramtrene oppfører seg forskjellig avhengig om man endrer i
i automatisk tekstmodus.
eller i manuell tekstmodus.
Linje parametere gjelder også for linjer som ikke er horisontale. F.eks. Tekst på bue,
vertikal tekst osv.
87
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Juster tekst på bunnlinjen
F4 linje parameteret viser punktet hvor teksten er
plassert på bunnlinjen og jobber ut ifra (senter er standard).
Senter: Tekst vises på begge sider av
senter på bunnlinjen.
Venstre: Tekst er justert til venstre på
bunnlinjen.
Høyre: Tekst er justert til høyre og
enden på bunnlinjen.
Justert: Mellomrommene i teksten
strekkes ut til hele bunnlinjens lengde.
88
Klikk til ønsket justering er valgt i tekst verktøylinjen og
trykk Enter for å velge justering.
Velg eventuelt justering i Grønn rapido.
CAM Machining
Sett avstand på bunnlinjen i forhold til marg.
F3 Linje parameter viser F4 justerings punkt.
Endring av F3 avstanden flyttes mellom høyre og venstre
marger for
senter på bunnlinje.
venstre på bunnlinje
høyre på bunnlinje
1.
Velg modus for å kalkulere F3 avstanden
fra venstre marg (er standard)
fra høyre marg
fra arbeidsområdets venstre side.
fra arbeidsområdets høyre side
Legg inn F3 avstanden i verktøylinjen
2.
Legg inn X koordinater for avstanden til marger
eller arbeidsområdets kant.
3.
trykk Enter.
89
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sett maks bunnlinje lengde
F5 linje parameteret viser legden på bunnlinjen dvs. Maks
lengde man kan skrive tekst i aktiv linje.
Lengden er styrt av F3 avstanden fra marg ved låst
arbeidsområde. Ending av maks tilgjengelig lengde flytter seg:
ytterpunkter på bunnlinjen i relasjon til senter.
Høyre ende i relasjon til venstre ende.
Venstre ende i relasjon til høyre ende.
Legg inn F5 lengde i tekstverktøy
linjen eller i blå Rapido
Legg inn F5 lengde nærmest standard lende og trykk Enter.
1.
Velg tekst linjer.
Tvunget auto komprimering
2. I blå Rapido velg komprimerings modus.
Automatisk komprimering skjer så fort
lengden på teksten overskrider bunnlinjens
maks lengde. Dette er indikert av ett bip lyd
Komprimering pr. linje (er standard)
og negativt tall vist i rødt i verktøylinjen.
Autokompresjonen er unik for hver tekstlinje.
Standard komprimering er 0. Endringer i
karakter bredde og mellomrom er
proporsjonal med tekst høyden.
90
Paragraf komprimering
maks autokompresjon gjeller for alle valgte tekstlinjer innenfor
samme tekstfelt.
CAM Machining
Set tekst høyde
F12 parameteret er målt fra bunnlinjen til toppen av karakteren.
Standard F12 = 10 millimeter.
Det under bunnlinjen for små bokstaver er generelt ignorert i de
aller fleste skrift typer.
Tekst høyden F12 er lik med store bokstaver i de aller
fleste skrift typer. Men det finnes noen som baserer totale
teksthøyden både på små og store bokstaver.
Legg inn F12 høyde i Tekst
verktøylinjen eller i grønn Rapido.
Velg tekst og legg inn verdier mellom 0.01 mm og
tilgjengelig høyde trykk så
Tilgjenglig høyde er avstanden mellom topp og bunn marger
minus høyden av eksisterende linjer i samme tekst felt.
Tilgjengelig høyde er uendelig ved ulåst arbeidsbord.
1.
Velg tekst oppsett mappen i F10 opsjonene.
Sette ny standard høyde
2.
Legg inn ønsket høyde fra 0.01 mm.
91
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sett avstanden mellom bunnlinje og topp margen.
F2 linje parameter plasserer F4 bunnlinje punktet mellom
topp og bunn margene.
Standard F2 verdi er lik med F2 avstanden mellom forrige linje
pluss avstanden laget ved proporsjonal linje avstand.
Aktiverer manuell modus.
1.
Velg modus for å bestemme F2 avstanden.
Fra fra bunn margen (er standard)
Fra topp margen.
Fra arbeidsbordets topplinje
Legg inn F2 avstand i tekst
verktøylinjen.
Fra arbeidsbordets bunnlinje
2.
Legg inn avstanden mellom bunnlinje og
toppmargen ikke høyre en tekst høyden.
92
CAM Machining
Sett tekst på bunnlinje
Standard tekst innstilling på bunnlinjen er null.
Velg ønsket posisjon i gul rapido og klikk Enter.
Tekst på bunnlinjen.
Tekst under bunnlinjen.
Legg inn verdi mellom -100% og +100% for å endre avstanden mellom tekst og
bunnlinje proporsjonal med tekst høyden.
93
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sett linje avstand
Setter lik linjeavstand laget i samme tekstfelt
1.
Velg en linje avstand modus i blå Rapido.
2.
Legg inn ønsket avstand.
For lav avstand kan forårsake overlapping av liten tekst satt under bunnlinjen for neste
linje
Ending av linjeavstanden kan frigjøre plass for ekstra linjer i samme arbeidsområde.
I blå Rapido legg inn verdi mellom 0 og 400%.
Proporsjonal linje avstand
(er standard)
Linje avstanden er proporsjonal med
tekst høyden og avstanden mellom
neste linje.
Standard verdi er 75%.
75%
Fast linje avstand
Standard fast linje avstanden er
avstand lik med 75% av første linjes
tekst høyde.
Typografisk linje avstand
0%
I blå Rapido legg inn ønsket fast linjeavstand målt i millimeter mellom
bunnlinjene.
I blå Rapido legg inn verdi mellom 0 and 400%.
Linje avstanden er proporsjonal med
snitt høyden av etterfølgende linjer.
Standard er 100%
Hentet fra True Type skrift typer
hindrer denne modusen overlapping
av tekst på etterfølgende linjer.
Linjeavstanden tar høyde for den
faktiske høyden av både små og store
bokstaver over eller under bunnlinjen i
en skrift type.
94
100%
0%
CAM Machining
Type
Hjelpetekst ballong
Ballongen zoomer in teksten mens du skriver.
1.
Velg Tekst innstillinger i F10 Options.
2.
Velg å vise boblens tid for en periode
• mellom 1 og 6000 ms. (f.eks. 300)
• satt til 0 deaktiverer funksjonen
Bruke tabulator mellomrom
Viser ett symbol som ikke blir gravert
Skrive tekst
Den røde vertikale linjen din posisjon i teksten.
Skrive karakterer
Flytte seg i teksten – velge tekst
Redigere tekst
Ordbok
Legg inn dato og tid
Bruke tekst fra annet program
Det er ikke nødvendig å skrive i GravoStyle. Men husk å legge til tekst innstillingene.
1.
I ett tekst dokument f.eks. Word, Outlook, notepad e.l.
2.
marker og kopier (CTRL+C) ønsket tekst.
3.
Gå så over til jobben.
4.
5.
Klikk tekstfeltet eller plassering hvor ønsket tekst skal settes inn.
Lim inn (CTRL+V) teksten.
95
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Tekst: Bokstavliste
Bokstavlisten inneholder karakterer og figurer som ikke finnes som knapper på tastaturet og som er bergnet
spesielt for mekanisk gravering. Men de kan også brukes for laser gravering ved behov.
Her kan finnes internasjonale spesial symboler, utenlanske karakterer osv....
Legges inn med musen i
teksten man skriver.
a.
For å legge inn utenlanske
karakterer osv....
b.
Velg en karakter
c.
Velg Sett inn eller dobbelt-klikk karakteren.
Legges inn med musen i
egen tekst linje.
d.
Velg skrift type nede i venstre felt og den viser innholdet i
For å legge inn symboler osv....
e.
Velg ett symbol
f.
Velg Sett inn eller dobbelt-klikk symbolet.
g.
Velg ønskede høyder og andre parametere for symbolet i
verktøylinjen eller Rapidohjulet.
h.
I manuell tekst modus kan man gå til valg modus og skalere
symbolet etter behov.
96
Viser innholdet i valgte skrift type. Bokstavlisten finnes i grønn
Rapido
skriften. Bokstavlisten finnes i grønn Rapido
CAM Machining
97
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Markere/navigere i tekst linjer
Flytte markør
Bruke mus
Klikk I teksten for å velge posisjon for markøren (starten på linjen,
enden på linjen, mellom karakterer).
Fra en karakter til en annen.
Fra en linje til en annen
Til starten av linjen
Til enden av linjen
Til starten av ett tekst felt
Til enden av ett tekst felt
Markere tekst
Sett markøren ved begynnelsen tekst som skal merkes.
Valgte tekst er rød med grå uthevet bakgrunn for å ikke bli missforstått med tekst som er satt til rød verktøy
farge.
Markere ett ord.
Dobbelt klikk ordet.
Markere en serie med tekst.
Dra og slipp tekst markøren fra første til
siste karakter. Markering kan utføres
over flere linjer.
Marker karakter foran
markøren.
Hold og trykk
Marker karakter etter markøren.
Hold og trykk
Marker all karakterer foran
markøren.
Hold og trykk
marker alle karakterer etter
markøren.
Hold og trykk
98
CAM Machining
Redigere tekst
Sett markøren hvor man ønsker å redigere teksten.
Sett inn tekst
Linjeskift i tekstlinjen eller ved slutten
av linjen.
Sletter en karakter foran markøren.
Sletter karakter etter markøren
Ukjent karakter
1.
Slett karakteren. Det fines ingen tastatur kombinasjon
for valgte skrift type.
2.
Bruk bokstavlisten for å finne karakteren i valgte
skrifttype.
3.
Finnes ikke karakteren i bokstavlisten velg en annen
skrifttype.
99
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Tekst: Søk og Erstatt
1.
Marker eventuelt tekst som skal endres.
2.
Velg
3.
4.
100
i Tekst Verktøy menyen
CAM Machining
Sette inn automatisk dato/tid
1.
Velg i tekstmodus hvor man ønsker å sette inn dato eller
tid.
2.
3.
4.
Velg variabel tekst
i Profesjonelle verktøy
Velg dato & tid
Velg dato eller tid for å sette inn en variabel som bli
oppdatert automatisk :
• når man sender jobben til gravering.
• når man tar forhåndsvisning av jobben.
5.
Dato eller tid vises som |$DATO| eller |$TID| karakterer I henhold til regionale og språk
innstillinger for Windows.
6.
7.
Forhåndsvising av dato eller tid i arbeidsområdet, klikk Rediger variabler
Velg tilstand (velg nummer 1 for å vise en enkelt plate)
For å endre formateringen av dato eller tid skriv inn formatering etter DATO eller TID inne i
variabelen . Eks. |$DATOdddd.MM.yy|
eller |$TID|
101
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Formatering av DATO variabel ‘d’ dag nummer uten 0 (1, 2, 25 …)
dag ‘dd’ dag nummer starter med 0 (01, 02, 25…)
‘ddd’ dag navnet redusert til tre karakterer
‘dddd’ dag navnet vises fult ut
Måned
‘M’ måneds nummer uten 0 (1, 2, 12)
‘MM’ måneds nummer med 0 (01, 02, 12)
NB:
Definisjoner
må skrives med små
og store bokstaver
som vist.
‘MMM’ måneds navn redusert til tre karakterer
‘MMMM’ måneds navn vises fult ut
År ‘y’ bare siste siffer vises I årstall (9 = 2009)
‘yy’ to siste siffer vises I årstall 0 (09 i= 2009)
‘yyyy’ alle siffer vises i årstallet 2009
Formatering av TID variabel
‘h’ time uten 0 ved 12 timers klokke (5:00 = 5, 17:00 = 5)
Time ‘hh’ time med 0 ved 12 timers klokke (5:00 = 05, 17:00 = 05)
‘H’ time uten 0 ved 24 timers klokke (5:00 = 5, 17:00 = 17)
‘HH’ time med 0 ved 24 timers klokke (5:00 = 05, 17:00 = 05)
Minutt ‘m’ minutter uten 0 (5:2)
‘mm’ minutter med 0 (5:02)
Sekund ‘s’ skunder uten 0 (5:0:5)
‘ss’ sekunder med 0 (5:0:05)
Symbol ‘t’ Første karakter av symbol før og etter midnatt
‘tt’ Alle symboler før og etter midnatt
NB: Fungerer ikke for Norsk standard klokke.
102
CAM Machining
Skrift typer
Tekst utseende
Tekst attributtene setter utseende på karakterene.
Man kan endre visse attributter i enkelte karakterer i samme linje.
• Satte attributter gjelder for karakterer skrevet etter siste endring.
• Velg eksisterende tekst for å endre attributter.
• Når nye attributter øker lengden av teksten I relasjon til bunnlinjen vil teksten automatisk bli komprimert.
Legg til standard attributter fra
Tekst verktøy linjen.
Skrift type/Font
Eksponent
Understreking
Kursiv
Legg til avanserte attributter i
Rapido hjulet.
Karakter bredde
Karakter mellomrom
Karakter rotasjon
Indeks tekst
Store og Små karakterer
Auto-kerning
Legg til en stil
Kombiner forskjellige tekst attributter og lagre dem for senere
bruk i andre tekstfelt eller jobber
103
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Skrift type/Font
Velg aktiv skrift
1.
velg for å vise tilgjengelige skift
typer
2.
Gravograph
Velg mappe som skrift typen tilhører
3.
Velg skrift vist i alfabetisk rekkefølge. (for
raskere søk i listen trykk første karakter i skrift
type navnet).
4.
Velg bokstavlisten for å se alle
karakterene i skrift typen som ikke finnes på
tastaturet.
Laget for mekanisk gravering som er åpne konturer.
Gravograph skrift typer har tilgjenglige internasjonale
symboler i bokstavlisten egnet for mekanisk gravering.
True Type
Vision Numeric
Valg av skrift type når man skriver tekst
Markert tekst, viser de første 9
karakterene som eksempel ved siden
av skrift typen. Standard vises det
som står i F10 funksjonen som
eksempel.
Eks. ABCabc123 dette kan endres I
F10 funksjonene.
True Type karakterer installert i Windows som er bygget
opp med lukkede konturer passer bra til Laser gravering
og for å fylle med fresebaner ved større mekaniske jobber.
Asiatiske skrifter laget for the Republic of China, Japan og
Korea
1.
2.
3.
4.
104
ABCabc123 : Eksempel I Skrift type
mappen i F10 Opsjonene
Marker tekst.
Velg skrift type og tykk Enter.
CAM Machining
Tilgjengelige karakterer I valgte skrifttype
1.
Velg bokstavlisten i grønn Rapido.
Ved behov velg annen skrifttype
2.
Velg kategori skrifttype som skal vises (Latin er
standard).
kategorier vist hører til de forskjelige Unicode
karakter klassifiseringene som finnes.
3.
Hold pekeren over en karakter for zoom.
4.
Dobbelt klikk eller trykk Sett inn for å sette inn
karakteren i teksten.
5.
Endre standard skrifttype
lukk klikk.
Aktiv for hver nye job sises standard skrifttype I slutten av
skrift meny listen.
Den skifter ut manglene skrifttyper i lagrede jobber.
1.
Tekst Innstillinger i F10 Optioner
2.
velg skrift type som standard.
3.
Favoritt skrift typer
1.
Skrifttype i F10 Optioner
2.
Velg for å vise Skrifttype eksempel etter hver
skrift type navn.
3.
Skriv inn tekst for bruk som eksempel.
4.
Velg opsjoner
5.
Siste brukte skrifttyper og antall som skal
vises mellom 1 og 5.
Favoritt skrifttyper som vises I toppen av
listen for de mest brukte skrifttyper.
marker skrifttyper som man ønsker i
favorittlisten.
6.
105
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Tekst innstillinger
Understreket tekst
Marker tekst
velg i tekst linjen
Trykk Enter
Endre understreknings posisjonen
Understreknings linjen er lagt under bunnlinjen med avstand
proporsjonal med tekst høyden.
Standard avstand mellom bunnlinje og underlinjen er null
prosent.
1.
2.
Velg i Gul Rapido.
Legg inn verdi mellom -250% og
+250%.
Eksponent/senket tekst
Marker tekst
Velg i Tekst linjen eller I Gul Rapido.
Velg i Gul Rapido.
Tykk Enter.
Endre standard eksponent og senket tekst
Standard høyde for eksponent og senket tekst er 50% av tekst
høyden F12.
1.
Tekst innstillinger i F10
opsjoner
2.
Sett inn verdi opp til 100%.
3.
sett inn verdi mellom
0% og 100%
-100 og 0%
Tekst mellomrom
1.
Mellomrommet er proporsjonal med tekst høyden. Standard er
100%.
106
Velg i Gul Rapido.
2.
Legg inn verdi mellom 0% og
500%.
3.
Trykk Enter.
CAM Machining
Tekst rotasjon
Sett inn vinkel verdi i Gul Rapido
mellom 0° og 360°.
Endre standard rotasjons vinkel
Standard vinkel er null grader.
1.
Tekst innstillinger i F10
opsjoner
2.
Sett inn vinkel verdi i Gul
Rapido mellom 0° og 360°.
Store/Små bokstaver
Velg funksjon i Gul Rapido.
Små bokstaver
Små med store bokstaver
Store bokstaver
Kursiv tekst
Velg i tekst linjen.
Velg Enter.
Endre kursiv vinkel
Standard vinkel er 15°.
1.
Velg i Grønn Rapido.
2.
Vinkel verdi mellom -80° og +80°.
1.
Tekst innstillinger i F10
opsjoner
2.
Vinkel verdi mellom -80° og
Endre standard vinkel
+80°.
107
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Tekst bredde
I Grønn Rapido legg inn verdi mellom
-1000% og +1000%.
Endre standard bredde
Tekst bredde er proporsjonal med tekst høyden.
Standard verdi er 100%.
1.
Tekst innstillinger i F10
opsjoner
2.
Legg inn verdi mellom
-1000% og +1000%.
Speilvendt tekst
1.
Velg i Grønn Rapido.
2.
Trykk Enter
Auto-kerning avstand mellom bokstaver
Avstand mellom karakterer ved bruk av
numerisk tastatur.
1.
Velg en eller flere karakterer som skal endre
avstand mellom neste karakter.
2.
Velg
eller
for å
legge til eller trekke fra avstand mellom
karakterer.
Avstanden er proporsjonal med første bokstav
høyde.
Antall Control +/- step pr. Klikk kan endres i tekst
innstillinger F10 Opsjoner.
Tekst linjen viser antall step lagt til eller fjernet.
Null er standard.
108
CAM Machining
Hver skrift type har en standard auto-kerning tabel som
bestemmer avstanden mellom hver karakter.
Avstanden avhenger av
• bredden på karakteren og venstre/høyre luftrom for
hver karakter. (Blå pil).
• Avstand satt med auto eller manuell kerning (rød pil)
Auto-kerning
1.
Velg tekst man ønsker å endre.
2.
I Gul Rapido klikk knappen flere ganger for
å velge ønsket kerning modus.
Hver knapp med rødt punkt aktiverer autokerning.
Knappen er grået ut når flere kerning
moduser er aktiv i samme tekstlinje.
3.
auto-kerning ( Standard )
Slår av auto-kerning
auto-kerning og fjerner luftrommet for venstre
og høyre karakter
Denne modusen tillater å koble sammen karakterer
spesielt egnet for gullsmed skrifttyper slik som Vanessa
og lignende.
Slår av auto-kerning for alle karakterer
Legger til fast avstand kalkulert ut i fra
forbokstav M
Denne modusen tillater å legge bokstaver ovenfor
hverandre ved flere linjer og samme antall bokstaver.
109
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Lage tekst stiler
Rød Rapido.
Det er mulig å sette opp og lagre egne tekst innstillinger for brukt til andre jobber eller tekst i samme jobb.
Lag en stil
Legg til en stil
1.
Velg først alle tekst verdiene du ønsker.
2.
Skriv inn ett navn på stilen i feltet.
3.
Lagre
Den siste stilen brukt er aktiv.
1.
2.
Kopier skriftoppsett
1.
2.
3.
4.
Slette en stil
1.
2.
110
Velg ønsket stil.
Bruk
Velg tekst som har ønsket stil.
Klikk.
Velg og dra så over teksten som du ønsker å sette til same stil.
Klikk igjen for a skru av funksjonen.
Velg stil.
Slett klikk
CAM Machining
Tekst verktøy
Bruke avanserte tekst funksjoner
1.
velg i verktøylinjen for å vise eller skjule tekst verktøy vinduet.
Standard jobber man automatisk i tekst modus.
2.
3.
Velg en funksjon i menyen.
JA Velg JA for å aktivere manuell tekst modus.
Fri posisjon for tekst
Den manuelle tekst modusen kan starte en tekst linje hvor som helst
I jobben.
For å endre en eksisterende linje må teksten være markert først.
Dobbelt klikk tekst felt/linje for å aktivere den for markering.
Tekst i rektangel
Tekst I rektangel laget
med Point&Shoot
Skrå/diagonal tekst
Vertikal tekst
Konverter tekst på kurve
Flytt tekst til kurve
Flytt tekst på en kurve
Tekst på bue
Tekst i kolonne/tabell
Konvert til kurver
Font editor
Funksjonen konverterer tekst til geometriske kurver.
Funksjonen tillater å lage egne skrift typer basert på en orginal
skrifttype eller fra egenkomponerte skrifter.
Språk velges i stavekontroll folder i F10 opsjoner.
Stavekontroll
Søk og erstatt tekst
NB: Ikke Norsk språk.
Erstatter valgt tekst med ny tekst eller skrifttyper.
111
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sette tekst i rektangel
Skrive tekst I en rektangel som man selv definerer størrelsen på.
Linje parametere blir kalkulert ut i fra definert tekst og
rektangel og tar ikke hensyn til arbeidsbordets størrelse.
1.
2.
3.
Velg
i tekst verktøy
JA for å bekrefte manuell tekstmodus.
Tegn ett rektangel.
Klikk, dra og slipp musepekeren fra og til til ønsket plassering og størrelse.
Klikk og dra musepekeren klikk
før man slipper musen for å sette nøyaktige mål for
rektangelet. Eller trykk F2 med én gang etter valg av funksjonen.
a.
b.
c.
4.
112
Velg posisjon for startpunkt til koordinatene.
Legg inn startpunkt koordinater I arbeidsområdet.
Legg inn høyde og bredde på rektangelet.
Man får da en rektangel hvor man MÅ skrive noe inn for å beholde den i arbeidsområdet.
CAM Machining
Sette tekst på skrå/diagonalt
Ny tekst linje
Start en ny tekst linje eller velg en
eksisterende linje.
1.
2.
3.
4.
Velg
i tekst verktøy
JA For å bekrefte manuell tekst modus.
Sett bunnlinje punktet.
a.
Legg inn X koordinatet mellom
topp og bunn på
arbeidsområdet. Vises som F3
tekstlinjen.
b.
Legg inn Y koordinatet mellom
venstre og høyre på
arbeidsområdet. Vises som F2 I
tekstlinjen.
Legg in vinkelen mellom -180° og +180°.
Null er standard.
5.
Velg tekstretning.
Beholder teksten vannrett i arbeidsområdet.
Roterer teksten langs med bunnlinjen.
6.
7.
Tilbakestill skrå/diagonal tekst
Man må skrive noe for å beholde tekstlinjen.
1.
Gå inn i tekst linjen.
2.
Klikk
3.
Legg inn vinkel verdien til null grader.
4.
113
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sette vertikal tekst
Ny tekst linje
Start en ny tekst linje eller
velg en eksisterende linje.
1.
2.
3.
Velg
i tekst verktøy menyen
JA For å bekrefte manuell tekst modus.
Sett bunnlinje punktet.
a.
Legg inn X koordinatet
mellom topp og bunn på
arbeidsområdet. Vises
som F3 tekstlinjen.
b.
Legg inn Y koordinatet
mellom venstre og høyre
på arbeidsområdet. Vises
som F2 I tekstlinjen.
4.
5.
114
Man må skrive noe for å beholde tekstlinjen.
CAM Machining
Hvordan sette vertikal tekst på en ikke rett linje?
Velg en linje med vertikal tekst.
Skrå bunnlinje
1.
Velg
2.
Legg inn vinkel mellom -180° og
+180°
3.
Bunnlinjen roterer, teksten
forblir vertikal.
Buet bunnlinje
1.
Velg
2.
Legg inn parametere for buen.
3.
Bunnlinjen blir buen, teksten
forblir vertikal.
NB: Dette kan også gjøres i motsatt rekkefølge.
115
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sette tekst på kurve
Bruk geometriske former for å tegne en kontur.
a.
Tegn en kontur som vil brukes som bunnlinje.
( linje, kurve, rektangel, sirkel,……..)
Point & Shoot funksjonen kan også benyttes for å
lage konturer.
b.
Sjekk kontur retningen stemmer over ens med
retningen man ønsker teksten skal ha. Snu
kontur retningen ved behov. (Finnes i spesial
effekter FX.)
På en lukket kontur tegnet uten ifra og inn så legger
teksten seg på utsiden av bunnlinjen.
På en lukket kontur laget innenifra o gut så legger
teksten seg på innsiden av bunnlinjen.
Retningen følger der hvor man begynte første punktet
på f.eks. linjer og kurver.
Eksisterende Tekst til linje
1.
Aktiver manuell tekstmodus.
2.
Hold
inne og velg først teksten så
konturen man ønsker å gjøre om til tekst linje
og legge teksten på.
3.
116
Klikk så
og konturen blir gjort om til
tekstlinje med den valgte teksten.
CAM Machining
Ny tekst på linje
1.
2.
3.
4.
Juster teksten på linjen.
•
Velg tekstretning I Grønn rapido.
Velg
i tekst verktøy
JA For å bekrefte manuell tekst modus.
klikk kurven som så blir til en
Tekst må legges inn for å beholde linjen.
Åpen kontur
Venstre justert
Høyre justert
Senter justert
•
Lukket kontur
Venstre side av startpunktet
Høyre side av startpunktet
Senter justert over startpunktet
117
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Flytte tekst langs kurven
1.
Velg en tekst på kurve.
Tekst posisjonen er fri på linjen.
2.
Velg
i tekst verktøy
Hold
inne for å lage en kpoi av teksten
på samme linje. Move the text.
Dra og slip teksten langs bunnlinjen.
Trykk F2 for å sette inn startpunkt på
bunnlinjen for teksten i relasjon til
Kurvens startpunkt.
Fra forrige posisjon for teksten på kurven.
Den frie tekst plasseringen på kurve er bekreftet
i Grønn Rapido.
118
CAM Machining
Tekst på bue
Sette tekst på bue
Ny tekst linje
1.
2.
Åpne bue
i Tekst verktøy.
JA for å bekrefte manuel tekstmodus.
3.
Lag en bue som skal brukes som bunnlinje for teksten.
(Forhåndsvising av buen I vindu ned til venstre.).
4.
Legg inn parametere.
Plassering av teksten på bunnlinjen
Start og slutt vinkler
5.
Klikk OK og du får en bunnlinje på en kurve.
119
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Sette opp bunnlinjen for tekst på kurve
Bruk av tangent linje og høyde på buen generer automatisk senter og radius I forhold til
verdiene lagt inn og motsatt. Ved bruk av tangent for å lage kurven blir verdiene for senter
og radius deaktivert og det samme skjer motsatt ved bruk av radius for utregning av buen.
For å endre mellom tangent og radius tast inn null i verdi enten for tangent bredde og
høyde eller null i Radius.
Endre eksiterende tekst bue, marker tekst og gå inn og endre innstillinger i
Bue ved hjelp av tangent og høyde
Tangenten er avstanden mellom endene på
buen.
Høyden er avstanden mellom tangent
senteret på buen og opp til bunnlinjen for
tekst.
1.
2.
Sett koordinatene for buens senter gravitasjon
tisvarende i tekst verktøy linjen.
a.
Legg inn F2 Y koordinaten.
b.
Legg inn F3 X koordinaten.
Legg inn buens tangent og høyde.
a.
Legg inn tangent
• innenfor margene i arbeidsområdet.
• null for å lage en halv sirkel
• lik dobbel høyde for å lage en delvis
b.
Legg inn høyde på buen
Bue ved hjelp av radius
Radius er avstanden fra buens senter til
bunnlinjen for tekst. (Diameter delt på 2.)
120
1.
Legg inn koordinatene for senter av buen.
a.
Legg inn F2 Y koordinaten.
b.
Legg inn F3 X koordinaten.
2.
Legg inn radiusen for buen.
3.
Legg inn start og slutt for buen i grader. Standard er
90deg/90deg som gir en vannrett halvsirkel.
Omkrets=360grader.
CAM Machining
Tekst plassering på buen
Retning
Velg ønsket retning og
over eller under buen
for tekst.
• retningen teksten vises
på buen.
• over eller under
bunnlinjen.
Tekst
vises
Med klokken
Mot klokken
Utsiden
av buen
innsiden
av buen
Start og slutt vinkel
Vinklene bestemmer
lengden og start/stopp
vinkelen på bunnlinjen.
Legg inn en negativ (0 to
-180°) eller positiv verdi
(0 to +180°) for tekst
bunnlinjen.
Start =
-90°
Slutt =
+45°
Start =
+90°
Slutt =
-45°
121
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Tekst i kolonne
Sette tekst I tabeller
1.
Klikk tekstmodus i arbeidsvinduet.
2.
Ja velg manuell tekst modus.
3.
Velg tekst i kolonne
i tekst verktøy menyen.
<Tilbake Neste> Velg for å gå frem og tilbake.
4.
5.
Legg inn tekst høyden.
Velg metode for oppsett av kolonnene.
Oppsett på bunnlinje
Opsett i tabell
6.
Legg inn parametere for teksten i tabellen.
7.
Legg inn parametere for border for tabellen.
8.
9.
Fullfør Velg fullfør for å legge ut tabellen i arbeidsområdet.
Legg inn tekst i tabellen
Bunnlinje paramtrene er laget i relasjon til kolonner uten å ta hensyn til arbeidsområdet.
Hvordan konvertere en eksisterende tekst til tekst i kolonne?
1.
Velg en tekst.
2.
Velg tekst i kolonne i tekst verktøy menyen.
3.
Lag så tabell ved å følge anvisningen over fra punkt 5.
122
CAM Machining
Lage en tabell med tekstlinjer.
Tekstlinjene er distribuert i fra første tekst
linje i første kolonne. ( Det er mulig å lage
border i denne tabellen også. )
1.
2.
Neste> Velg oppsett på baselinje.
For første bunnlinje legg inn
koordinatene i arbeidsområdet for
første linje og antall linjer og
kolonner.
a.
Velg nullpunkt for første tekstlinje. ( senter,
venstre, høyre). Legg inn koordinatene
b.
Legg inn antall rader og kolonner.
a.
Kolonne bredde.
For å sette ulike kolonne bredder:
•
3.
I kolonne området legg inn
egenskaper for hver kolonne.
b.
c.
d.
e.
Trenger ingen border?
f.
Ta bort haken for Lik kolonnebredde.
•
Velg kolonne # med musepekeren
•
Legg inn hver enkel kolonne bredde.
Bunnlinjens tekst bredde mindre en
kolonne bredden.
Bunnlinje avstand
Velg tekstjustering på bunnlinjen
Ta bort haken for kanter.
Avslutt Velg.
g.
Legg inn tekst i tabellen.
e.
Hak av kanter. Legg inn
f.
Venstre marg mellom bunnlinjens venstre side
og bordens venstre side.
g.
Nedre marg mellom bunnlinjen og borden som
skiller radene i neste linje.
Trenger border?
h.
Neste> for å legge til border i tabellen.
123
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
124
CAM Machining
Lage tekst i en tabell
Hver tekstlinje vises i en tabellcelle. Definer
kolonner og rader. Border er automatisk lagt til
men kan endres.
1.
2.
Neste> For å konfigurere tabellen.
I oppsett tabell sett posisjonen for første
celle og antall rader og kolonner.
a.
Velg nullpunktet for første cellens nedre
venstre hjørne. Legg inn koordinater
b.
Legg inn antall rader og kolonner.
e.
3.
I kolonneområdet legg inn egenskapene
for tabellen.
b.
c.
4.
5.
Legg inn celle egenskaper.
a.
Total tabell ramme bredde eller Kolonne
bredde. For å sette ulike kolonne bredder:
•
Ta bort haken for Lik
kolonnebredde.
•
Velg kolonne # med musepekeren
•
Legg inn egen kolonne bredde.
Standard blir den automatisk generert
ved flere kolonner.
Total Ramme høyde eller celle høyde
Velg tekstjustering på bunnlinjen
Venstre marg Standard=15% av kolonne
bredden
eller
Tekst bredden standard=70% av kolonne
bredden.
Neste> for å legge til border i tabellen.
b.
Nedre marg mellom bunnlinjen og cellens
nedre bord.
125
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
126
CAM Machining
Legg til border i tabellen.
1.
Legg inn tabell med bunnlinje eller tabell oppsett.
2.
Gå til neste step for Linjer og rammer/border.
3.
Velg
Linjer i tabellen som skal vises eller skjules
En skjult linje vises som striplett linje.
4.
5.
6.
Velg ønsket verktøy farge for tabell linjene.
Fullfør for å generere tabellen.
Legg inn tekst i cellene.
127
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Legg inn tekst i tabellen.
Tekst i kolonne
Tekst i kolonne vises nedover fra venstre til høyre
kolonne.
1.
Velg første bunnlinje for tekst.
2.
Legg inn tekst
3.
Trykk Enter for å gå til neste tekst
celle.
Trykk Enter til man har kommet til
ønsket celle.
Velg en tekstlinje.
Man kan redigere hver enkelt celles tekst.
Eller velg teksten i cellen man ønsker å
endre.
Flytte celler med tekst til høyre
Fra cellen man står i og fremover flytter hver tekstlinje
seg til neste celle.
1.
Velg en linje i en celle.
2.
Hold
3.
Velg en linje i en celle.
1.
Hold
inne og trykk
Flytte celler med tekst til venstre
Fra cellen man står i og fremover flytter hver tekstlinje
seg til foregående celle.
128
inne og trykk
CAM Machining
Konverter til kurver
1.
Velg objekt som skal konverteres.
2.
Velg tekst til kurver
3.
Bruk funksjonen for å:
Konverter True Type skrifttype (ttf) tekst til kurver
Hver karakter blir omgjort til punkt linjer.
Teksten kan ikke lenger redigeres som ren
tekst.
Alternativt kan man holde
shift nede
for å lage en kopi som er konvertert til
kurver.
(NB: Kopien havner ovenpå teksten som er
originalen.)
Konvertere markører til punkt kurver.
Konvertere komplekse objekter til kurver for punkt
redigering.
Løs opp elementer opp til flere
ganger ved behov.
129
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Profesjonelle objekter
Profesjonelle verktøy:
Velg Profesjonelle verktøy for å vise menyen.
Borrehull
Legge inn tekst
for variabler
Variabler
Multikopi/Matrix
130
Setter markører eller sirkler i arbeidsområdet eller valgte objekt for borrehull.
Legg inn tekst for en serie av identiske skilter med lik eller ulik tekst for hvert
enkelt skilt.
Definerer valgt tekst som en variabel.
Legger ut ett skilt flere ganger ut i samme jobb. Brukes for å effektivt utnytte
større skiltemner på maskiner eller serier med ferdige skiltemner satt fast i
skrustikke.
CAM Machining
Borre punkter/hull
1.
Stå først i valg modus
2.
Velg objekt som skal hulles.
På materialet
3.
Velg så Lag borrepunkt
i profesjonelle verktøy
På valg
Velg hull metode.
Standard bor hull
Sirkel for utskjæring av hull
4.
Legg inn diameter på borrehull og eventuelt dybde ved avansert
maskinering. (Dybde kan normalt sett ignoreres i standard skilt jobber.
5.
Sett borre punkter.
131
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Punkt definering med faste punkter
a.
Legg til eller slett punkter.
Velg én gruppe eller flere samtidig. (Skru av og
på ved å klikke flere ganger på samme knappen.)
Fri plassering av punkter
a.
Velg hullmetode og diameter Klikk
b.
Sett så punkter:
I arbeidsområdet med musen.
Eller klikk i vinduet på ønsket plassering av
punkter.
trykk F2 og sett XY
koordinatene for punktet etter at det
er satt i jobben.
c.
b.
c.
132
Legg inn avstanden for punktene til senter av
hullet:
• topp og bunn marg ( Standard er samme som
topp margen i arbeidsområdet.
• Venstre og høyre marg. (Standard er samme som
venstre marg i arbeidsområdet.)
Klikk på Valg modus for å slippe
verktøyet igjen.
CAM Machining
Tekst variabler
Rediger variabler
Ved bruk av variabler kan man enkelt lage mange identiske skilt med automatisk ileggelse av tekst og eller
serienummer osv....
Lag en jobb mal for skilt serien man ønsker. Skilt seriene blir identiske basert på maloppsettet.
TIPS: Lag først ett skilt slik det skal se ut ferdig for produksjon. Bruk den lengste teksten/serien som
eksempel når man lager malen for å se at alt ser OK ut ved forskjelligge lengder på teksten som skal settes
inn som en variabel på skilt serien.
Åpne variabel tekst i profesjonelle verktøy menyen
1.
2.
3.
Legg til tekst i variabel tabellen.
Lagre jobben med variabler.
Legg inn variabel tekst i jobben.
For å lage f.eks. dørskilt til leiligheter, kan
man lage to variabler :
• En liste med navn for hver leilighet
• En serie med stigende nummer for
leilighetene.
Etter å ha definert hvert felt med tilsvarende
variabel så lages en skiltserie automatisk med
hvert sitt navn og leilighetsnummer.
133
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Variabler: Liste med navn
Variabler er en liste med karakterer eller tekst som du kan
• skrive direkte inn i tabellisten.
• hente fra en tekst fil *.txt med import funkjonen
• kopiere fra en tekst fil Notepad eller Excel o.l. og lime inn i tabellen.
Hver karakter eller ord er etter Unicode standarden. Det Internasionale IT kodings språket tillater
å vise og prosessere tekst i ulike språk også Asiatisk.
For en optimal Unicode behandling av Windows operativsystem installer først språk pakken
for hvert enkelt språk man ønsker å bruke. Hver pakke inneholder de nødvendige
komponentene for å prosessere teksten korrekt. (Skrift typer, ordbøker, tastatur osv..)
Skrive i variabel tabellen
1.
Legg til variabler med høyre musetast i øverste felt på
kolonnen.
2.
Legg inn tekst i cellene for hver variabel. Hver linje
(1,2,3..) tilsvarer ett skilt.
3.
134
Repeter step 1 og 2 for hvert nye navn.
CAM Machining
Importere fra tekst fil (*.txt)
1.
"Nom" variabelen er en liste på 5 navn
hentet fra txt filen i eksempelet til høyre
her.
Man kan også importere
navneliste fra en database.
Lag en tekst fil for import
a.
Åpne f.eks. WordPad, Notepad eller annen
Unicode standard tekst program.
b.
Skriv inn tekst til første felt.
c.
Bruk linjeskift for neste felt.
d.
Repeter step b og c til liste er komplett.
NB: Ikke legg in linjeskift etter siste linje.
e.
Lagre som *.txt Unicode file (eller UTF-8).
f.
2.
Klikk for å gå ut av filen.
Importer velg i Rediger variabler.
3.
Dobbelt-klikk den lagrede *.txt filen, velg og bekreft
import innstillingene for skille tegn.
4.
Liten med navn blir lagt til i variabellisten fra
der hvor man først sto i tabellen.
135
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Konfigurere import av variabel fillister.
1.
Flere lister med navn, adresser osv. kan
importeres samtid i forskjellige kolonne
variabler.
Lag en tekstfil for import
a.
Åpne f.eks. WordPad, Notepad eller annen
Unicode standard tekst program.
b.
Tast inn tekst for første felt etterfulgt av
komma <,>
c.
Tast inn tekst for neste kolonne etterfulgt av
komma <,>
d.
Repeter step b og c til første linje med
kolonner er komplett.
e.
Legg til linjeskift for å gå til neste linje (skilt)
f.
Legg til andre linje med komma <,>
separerte slik som i punkt b og c.
g.
Repeter step b og f til liste er komplett.
NB: Ikke legg in linjeskift etter siste linje.
h.
Lagre som *.txt Unicode file (eller UTF-8).
i.
2.
3.
Klikk for å gå ut av filen.
Marker feltet hvor første start linje skal starte i
tabellen. NB: Hver linje er ett skilt og har ett
nummer foran seg, starter på 0.
Importer velg i Rediger variabler.
4.
Dobbelt-klikk den lagrede *.txt filen
5.
Velg import innstillingene for tekst linjene i
filen.
Separator (er
standard)
Velg separator modus
Kolonne separator
Verdier er importert som (Komma er standard)
kolonner avskilt med en
Linje separator
karakter. Hver kolonne er (Linjeskift er standard)
en ny liste med variabler.
Legg inn antall tegn i
kolonneformat feltet.
Verdier blir importert linje Når linjene har forskjellig
for linje. Hver linje er
lengde legg inn maks
begrenset til valgt antall
antall karakterer som skal
tegn.
med i hver variabel
kolonne avskilt med
komma.
Konstant bredde
6.
136
Forhåndsvisning Klikk for å se om riktig verdier
kommer med før import i variabel listen, eventuelt
gjør endinger i innstillingene for korrekt import av
data.
CAM Machining
Variabler: Importere fra database
En database er laget med tabeller som inneholder data man kan importere.
1.
2.
3.
Velg Makro i Profesionelle Verktøy menyen.
Velg ODBC Database connexion (txt) script.
Kjør Makro klikk.
4.
Legg inn plassering til databasen i Database connexion string selection.
Neste> klikk.
5.
I databasen velg navnet på tabellen som skal brukes i tabel listen
Neste> klikk.
6.
I tabellen, velg navnet på feltet som skal brukes i felt listen
Neste> Klikk. En melding viser antallet verdier hentet fra valgte felt. (20 maks)
7.
8.
9.
For hvert felt som skal importeres fra databasen repeter operasjonene fra punkt 2.
Klikk for å lukke makro menyen.
og klikk Rediger varibler
i Professionelle verktøy menyen
Velg tekstmodus
I variabel listen vises nå hvert felt importert fra databasen som en liste med navn.
10. Legg variblene inn på ønsket plass i skiltet.
137
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Variabler: Serier
Serier er variabler basert på logiske numre eller bokstaver fra første til siste generert ut i fra Steg mellom to
påfølgende verdier.
1.
2.
3.
Velg Rediger variabler.
Klikk Serier.
Velg serie formatet.
Alfanumeriske serier er standard når ingen er valgt
Alfabetiske serier med bokstaver
Alfanumeriske og Alfabetiske serier med tall og bokstaver
4.
Legg inn Seriens verdier.
Start verdi
Steg
Slutt verdi
Totalt antall nummer ( klikk for å aktivere denne)
5.
Legg inn format opsjoner.
Bruke fast antall siffer for en
serie.
a.
Velg Konstant antall siffer.
b.
Velg antall symbol pr. nummer (6 er
standard).
Eksempel, VAR1 variabelen har en serie som
Starter på 1
Slutter på 10
Stiger med 1.
Hvert nummer har 2 siffer(##).
A og mellomrom
mellomrom og B
Samme tekst i serien Legg inn tekst
serie.
138
før eller etter
i hver
CAM Machining
Forhåndsvisning
6.
7.
Velg dette for å sjekke om listen er korrekt for man lukker vinduet.
Klikk og seren fyller en kolonne i variabel listen fra det punktet man sto på.
For å redigere en variabel kolonne laget med Serier velg kolonnen og klikk Serier på nytt. Eller høyre muse
tast og velg Serier.
Steg modus
Stigende steg
Numre
8
16
1
8, 9, 10, 11,....., 16
8
16
4
8, 12, 16
20
5
-5
20, 15, 10, 5
25
2
18, 20, 22, 24
Legg inn
a.
En sluttverdi høyere en start
verdien.
b.
ett possitivt steg.
Stigende steg
Legg inn
c.
En sluttverdi høyere en start
verdien.
d.
ett possitivt steg.
Synkende steg
Legg inn
a.
En verdi lavere en startvedien
b.
ett possitivt steg.
Steget stopper på den siste mulige steg 18
verdien før hvis ikke steget går opp i
siste verdi.
139
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Variabler: Redigere i tabellen
Åpne tabellen med i Rediger Variabler.
Variabler
Den første tabell linjen viser navnet for hver variabel. Hver kolonne viser verdiene pr. variabel.
Legg til
1.
En kolonne bli lagt til i listen. Og
representerer én variabel.
2.
3.
Legg så til en liste med navn eller serier i kolonnen.
Slett
1.
Høyre-klikk den første tabell linjen.
Den valgte kolonnen blir slettet bare hvis
den er tom eller ikke definert i selve
jobben.
2.
Nytt navn
1.
2.
3.
140
Høyre-klikk den første tabell linjen.
Legg til variabel
Slett
Høyre-klikk den første tabell linjen som skal gis nytt
navn. (VAR er standard).
Rediger variabelnavn
Tast inn nytt navn for variabelen og trykk Enter.
CAM Machining
Verdi i cellene
Den første tabell kolonnen viser nummeret for hvert skilt i en serie.
Én rad viser innholdet som kan bli lagt til på hvert enkelt skilt.
Redigere en verdi
1.
Dobbelt-klikk en celle.
2.
Legg inn verdi eller endre eksisterende verdi.
Velg en verdi
Klikk på cellen
Velg flere verdier
Klikk, dra og slipp musepekeren fra første til siste celle man
ønsker å velge.
Valget kan strekke seg over flere kolonner
og rader.
Velge rad eller kolonne
Slette verdier
Klikk på numret for raden eller kolonnens variabel navn for å
velge hele raden eller kolonnen.
1.
Marker rad, kolonne eller celle
2.
Høyre-klikk.
Slett
eller
Duplikere verdier
2.
Trykk
1.
Marker en eller flere verdier.
2.
Høyre-klikk.
3.
Høyre-klikk cellen hvor verdiene skal limes inn.
4.
Flytte verdier
tasten på tastaturet.
Kopier <CTRL+C)
Lim inn <CTRL+V>
1.
Marker en eller flere verdier.
2.
Høyre-klikk
3.
Høyre-klikk cellen hvor verdiene skal limes inn.
4.
Klipp ut <CTRL+X>
Lim inn <CTRL+V>
141
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Variabler: Flere av samme skilt [ Komprimer ]
Man kan få flere av samme skilt og også forskjellige antall av forskjellige skilter.
Denne funksjonen kan også brukes til enklere å finne duplikater i samme tabell.
1. Skriv inn variabler
2. Velg Komprimer
3. Dobbelt-klikk på første kolonne for raden du
ønsker å duplisere og tast inn antall pr. skilt rad.
4 Klikk så bort Komprimer igjen og listen blir fylt ut
med duplikater.
.
142
CAM Machining
Variabler: Definere variabler med tekst
Sette inn tekst
1.
Legg inn og Rediger variabler
2.
I jobb malen marker tekst som aktuell
variabel skal settes inn.
3.
Velg Variabel tekst
verktøy menyen
4.
Velg ønsket variabel navn for
markert tekst.
5.
Variabel navnet blir vist mellom
enten to firkanter eller to vertikale
streker avhengig av skrift type som er
valgt.
The text of the master plate contains
• the list of names |Nom|
• the incrementation |Apt|
• fixed text " - " separating the two variables
i Profesionelle
VAR1 er standard hvis det ikke er lagt til noe
navn i variabel listen fra før. Og øker med 1 for
hver nye definerte variabel man velger. VAR2,
VAR3 osv....
Man kan også skrive inn ett variabel navn
direkte i dette vinduet. Disse blir fortløpende
automatisk lagt till i variabel listen.
Slette variabler
1.
Marker variabel som skal slettes fra
skiltet inklusive markeringer foran og
bak.
2.
Trykk
Variabel navnet og innholdet blir fortsatt igjen i variabel
listen. Disse kan eventuelt slettes i Rediger variabler.
for å slette.
143
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Vise teksten i ett skilt i serien på arbeidsbordet.
1.
Åpne Rediger variabler.
Hver variabel blir byttet ut med verdien for aktuelle tilstand
man ønsker å vise.
2.
Velg hvilket skilt nummer som
skal vises på arbeidsbordet ( 0 er
standard for malen med variabel
navnet).
Finnes det ikke noe verdi for en variabel i
listen så vises blankt felt.
Her vises skilt 2
Her vises skilt 3
Automatisk fordeling av tekst
Teksten på malen inneholder tre variabler hver sentrert på sin linje.
Når en variabel ikke inneholder noe verdi så blir plasseringen av denne variabelen i skiltet ett blankt felt.
144
CAM Machining
Når skilt #2 vises er linje 2 blang fordi lVAR2l variabelen ikke har noen verdi. Men plasseringen av
de resterende variabelen e blir plassert på sine respektive linjer.
Kryss av Slett tomme linjer i variabel listen.
I skilt 2, 3 and 4, blir linjene med tekst automatisk midtstilt mellom margene og tomme
variabellinjer blir slettet.
145
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Matrise/Matrix serier
Multikopi: Matrise serier
Denne funksjonen gjør det mulig å gravere en serie med like skilter på én eller flere større plate emner.
1.
Lag en jobb med tekst og serier man ønsker. Skiltene som
blir lagt ut deler alle innstillinger med den første malen.
2.
Konfigurer malen i material definisjon. I
Maskineringsparameter vinduet vises maks antall skilter
som kan graveres i relasjon til maskinens totale
graveringsområde i og retning på malen.
Eks.
3.
4.
Legg inn tekst osv. på malen. Eventuelt ved bruk av
variabler. Ved bruk av variabler regnes automatisk ut hvor
mange plater som skal lages og eventuelt antall lag som
trengs.
Velg Multikopi i Profesjonelle verktøy
Ved 90° plate retning en melding vil vises som
spør om retningen skal legges til i matrise vinduet.
JA Platene vises korrekt 90° i matrise vinduet.
NEI Platene legges vannrett 0° i matrise vinduet.
5.
Distribuer skiltene på plate emnet etter eget ønske.
Velg statisk eller dynamisk matrise avhengig av om man
ønsker å kunne redigere enkelte lag eller ikke. Valg av
dynamisk matrise viser da kun ett lag i vinduet, men alle
blir sendt over til maskinering. Dette sparer en del minne
på PC'n ved store serier med mange lag.
6.
Velg utskjærings metode for skiltene.
7.
Generer serien med plater.
Platene blir lagt ut som en ny jobb med retning og plassering i
forhold til graveringsområde og plate emne man har valgt å
definere. Ønsker man å gjøre om på utleggelsen velg Angre
knappen tilbake til malen og velg Multikopi på nytt for justeringer.
146
CAM Machining
Skiltoppsettet i eksempelet under viser hvert steg i Multikopi konfigurasjonen på en IS200 maskin med
arbeidsområde 225x80mm. Skilt malen er på 30x10mm med teksten matrix og en variabel |NUM1|
nummerserie for å vise hvert enkelt skilt i matrisen.
Matrise: Legge ut skiltene
Matrise forhåndsvisningen viser skilt distribusjonen og retningen på skiltene i tilgjengelig plate emne.
Man ser
• standard størrelsen på plate emnet er samme som maks graverings område til maskinen (mørkt felt).
• antallet skilter som enten er definert i variabler og/eller som får plass på skilt emnet. ( vite rektangler).
1.
Velg modus for visning av skiltene i Gravostyle etter generering av serien.
•
Dynamisk = Statisk modus (er standard)
Bruk statisk modus for mindre serier hvor man vil sjekke og eventuelt redigere hvert enkelt
skilt etter at de er generert på hvert sitt lag.
Visning av alle lagene kan senke hastigheten og ta noe tid ved lengre serier.
•
Dynamisk modus
Velg dynamisk modus ved større serier med lag. Bare skiltet som er valgt i Lagvisnings feltet
vises i Gravostyle vinduet som ett eksempel. Man kan endre matrise oppsettet ved å dobbelt
klikke på skiltet, men man kan ikke endre elementene slik som tekst i denne modusen.
Skal tekst endres må man angre matrisen og så endre i variabel listen.
2.
Legg inn bredden og høyden på plate emnet man har tilgjengelig.
3.
Sett antall skilter pr. plate emne.
• Legg inn antall skilter per rad
• legg inn antall skilter per kolonne
eller
Klikk på den siste platen i en kolonne/rad for å legge til eller trekke fra antal skilter på
plate emnet.
Når ett høyere nummer pr. rad eller kolonne legges inn vil maks antall automatisk bli valgt
relativt til plate emnet som er valgt.
147
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
4.
Sett antall lag som ønskes brukt for plate emnene.
Maskinen vil automatisk pause mellom lagene for bytte av plate emne. <Change plate>
5.
Tilbakestill lagene er standard
for å tilbakestille lagene til standard i forhold til antall skilter og plate emne.
for å beholde samme antall som siste matrise serie.
To delete the current series key in a number equal to 1 in Nb. X, Nb. Y and Nb. Layers
fields.
6.
Velg automatisk optimalisering eller manuell presentasjon av skiltene på plate emnet.
JA: auto. Optimalisering
Graverer første linje for så og gå ned til neste linje og gravere tilbake igjen. Vil spare til i luften for
graverings maskinen.
7.
NEI: Velg modus for manuell optimalisering.
fra øvre venstre hjørne, mot høyre
fra øvre høyre hjørne, mot venstre
fra nedre venstre hjøre, mot høyre
fra nedre høyre hjørne, mot venstre
148
(er standard)
CAM Machining
Matrise: Utskjæring av plater
A.
Definer skiltene på plate emnet.
B.
I Matrise vinduet sett utskjærings modus som kan endre antall skilter på plate emnet.
C.
Lag serien med plater.
1.
Velg utskjærings modus for skiltene
2.
Velg verktøy farge for utskjæring. Normalt Verktøy 9 som så er det siste man gjør i en jobb.
Ingen
Full (standard)
Delvis
Eks. delvis utskjæring med offset og mellomrom mellom skiltene.
3.
Legg inn marg mellom skiltene og plate emnets ytterkant. Dette for at fresen eller dybdenesen
ikke skal gå borti feste klemmer, linjaler osv. Og man trenger ikke være så nøye på og legge plate
emnet 100% rett i graveringsmaskinen hvis ikke dette er påkrevet for full utnyttelse av
graveringsområdet.
Venstre marg
(X)
Topp marg
(Y)
149
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
4.
5.
Velg avansert for å sette høyre og bunn margin ved behov.
Legg inn høyre og bunn markering.
Marginene er 0 som standard. 5mm venstre og topp marg er normalt å foretrekke ved flatgravering
og utskjæring.
Høyre marg
(X)
Bunn marg
(Y)
6.
Legg inn avstand mellom skiltene.
Horisontal
(X)
Vertikal
(Y)
Når utskjørings paramtrene øker størrelsen større en plate emnet totalt, vil matrisen
justeres tilsvarende.
• Antall skilter pr. plate emne reduseres.
• Antallet plate emner ( Lag) øker for å få laget samme antall skilt i serien.
150
CAM Machining
Matrise: Lage skiltene
Viser graverings linjene og retning.
Statiske serier
For å redigere Matise paramtrene kanseler serien rett etter utleggelse av matrisen.
Bruk angre funksjonen for å gå tilbake til malen for første skiltet.
1.
Sett opp skiltene på plate emnet.
2.
Sett utskjærings modus.
3.
4.
.
Flere lag blir lagt til i arbeidsbordet avhengig av antall skilter som for plass på plate emnet.
velg forskjellige lag for å vise innholdet på det plate emnet. Den inneholder:
• Teksten for hvert enkelt skilt.
• Utskjærings rammen rundt skiltene
Dobbelt klikk teksten på enkelte skilt for å endre.
Marker ett objekt for å endre. (slette, flytte, skalere osv..).
Endringene gjøres kun for det enkelte lag og dets plate emne.
151
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
Dynamike serier
1.
Sett opp skiltene på plate emnet.
2.
Sett utskjærings modus.
3.
Legg inn hvilket lag som skal vises i arbeidsvinduet. Plate emne # 1 er standard
4.
Plate emnet viser skilt teksten og utskjærings linjer for valgte lag.
Dobbelt klikk i arbeidsbordet for å gjøre endringer i matrisen for hele serien. Teksten kan ikke redigeres pr.
skilt i denne modusen annet en i variabel listen eller på malen.
Vis hele serien i forhåndsvisningen i maskineris vinduet. Plate emnene vises med nummer i
den rekkefølgen de vil bli gravert.
152
GravoStyle: Dokumentasjon
The non-contractual information of the present Dokumentasjon can be modified without
notice by GravoTech Marking.
The Dokumentasjon evolves according to the major improvements brought to the program.
The reproduced illustrations may not correspond exactly to what you see on screen.
These minor differences depend on fonts and on the version installed and bother not at all
the use of the program.
Contact the GravoTech Marking distributor who will inform you about the last update of the
Dokumentasjon.
Main features
Update #8 for GravoStyle5v4b2 to GravoStyle7b1 versions and later
HTML Help system for
• Windows© XP™/VISTA™/7™
• INTERNET EXPLORER 8 and later
User Manuals
Machines Software
.\GravoStyle???\Dokumentasjon\US
Environment
gsUS_1106.pdf
153
Legal terms
Software
product
GRAVOSTYLE ROTARY & LASER ENGRAVING SOFTWARE for Windows©
NT™/XP™/Vista™/7™
Warning
This computer program is protected by copyright law and international
treaties. Removal, emulation or reverse-engineering of all or any part of the
product or protection device constitutes an unauthorized modification to the
product and is specifically prohibited. Nothing in this license statement allows
you to derive the source or assembly code of files that are provided to you in
executable or object forms. Unauthorized reproduction or distribution of this
program, or any part of it, may result in severe civil and criminal penalties, and
will be prosecuted to the maximum extent possible under law.
Software license
GravoTech Marking SAS grants to you a non-exclusive, non-transferable
license and limited to a strictly personal use of the Software, its related
Dokumentasjon and any possible patching software supplied. The present
license does not grant to you the right to distribute the Software.
This software Dokumentasjon is provided to licensed users and may only be
used in accordance with the license terms. GravoTech Marking SAS reserves
the right to change the information in this help system without notice. No part
of this help system may be copied or decompiled without the written
permission of GravoTech Marking SAS.
LICENSE AGREEMENT
-IMPORTANT- PLEASE READ THIS FIRST CAREFULLY. THIS IS A LICENSE AGREEMENT.
THE TERMS AND CONDITIONS THAT FOLLOW SET FORTH A LEGAL AGREEMENT ("AGREEMENT"),
BETWEEN YOU, THE END USER, AND VISION NUMERIC, S.A. WITH ITS PRINCIPAL PLACE OF
BUSINESS AT: RN89, 69690 BRUSSIEU, FRANCE.
VISION NUMERIC IS WILLING TO LICENSE THE ACCOMPANYING SOFTWARE TO YOU ONLY ON
THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS LICENSE
AGREEMENT AND ANY SUPPLEMENTARY OR UNIQUE LICENSE TERMS INCLUDED HEREWITH
("AGREEMENT").
READ THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE SELECTING THE
"YES" BUTTON AT THE BOTTOM OF THE PAGE. PLEASE USE THE SCROLL BAR ON THE RIGHT TO
READ THE REST OF THIS AGREEMENT. YOU MAY PRINT THIS AGREEMENT: IT IS AVAILABLE IN
THE FOLDER WHERE YOU INSTALL THE SOFTWARE. BY SELECTING THE "YES" BUTTON, YOU
ARE CONSENTING TO BE BOUND BY ALL THE TERMS OF THE AGREEMENT, AND THE SOFTWARE
WILL BE INSTALLED.
IF YOU ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY THIS LICENSE AGREEMENT AND YOU DO NOT
AGREE TO ALL OF ITS TERMS AND CONDITIONS, SELECT "NO" -WHICH WILL CANCEL THE
INSTALLATION OF THE SOFTWARE. YOU MAY OBTAIN A REFUND IF YOU RETURN THE COMPLETE
PRODUCT TO VISION NUMERIC OR ITS SUPPLIER WITHIN SIX (6) DAYS OF THE PURCHASE
DATE.
THE TERM "SOFTWARE-PRODUCT" INCLUDES AND THESE TERMS AND CONDITIONS ALSO APPLY
TO THE OBJECTS, WHATEVER THEY MAY BE, THE MANUAL AND ANY OTHER ACCOMPANYING
PRINTED MATERIAL AND "ONLINE" OR ELECTRONIC DOKUMENTASJON BUT ALSO UPGRADES,
MODIFIED VERSIONS, UPDATES, ADDITIONS AND/OR SERVICES THAT VISION NUMERIC OR ITS
AUTHORIZED RECELLERS MAY GIVE YOU.
A.1 GRANT OF LICENSE
VISION NUMERIC S.A. GRANTS YOU A NONEXCLUSIVE NONTRANSFERABLE LICENSE TO USE
THE SOFTWARE-PRODUCT WITH EQUIPMENT OWNED BY YOU OR UNDER YOUR CONTROL,
ACCORDING TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. THIS AGREEMENT
PERMITS A SINGLE USER TO INSTALL AND USE THE SOFTWARE-PRODUCT ON ONLY ONE
COMPUTER ON ONE LOCATION AT ANY ONE TIME.
155
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
A.2 SECURITY DONGLE
VISION NUMERIC RESERVES THE RIGHT TO EMBED A SECURITY MECHANISM IN THE
SOFTWARE-PRODUCT TO VERIFY THE USAGE OF THE SOFTWARE. SUCH A SECURITY
MECHANISM MAY STORE DATA RELATING TO THE NUMBER OF TIMES IT HAS BEEN LAUNCHED.
YOU MAY NOT TAKE STEPS TO AVOID OR DEFEAT THIS SECURITY MECHANISM. USE OF THE
SOFTWARE-PRODUCT WITHOUT THE SECURITY DONGLE IS PROHIBITED.
A.3 SUBSCRIPTION SERVICE
IF YOU SUBSCRIBE TO THE SUBSCRIPTION SERVICE ("MAINTENANCE CONTRACT") FOR THE
SOFTWARE-PRODUCT YOU HAVE LICENSED HEREUNDER BY PAYING THE FEE THEREFORE, YOU
WILL BE ENTITLED TO RECEIVE FOR SUCH COPY:
- ALL UPDATES AVAILABLE DURING THE SUBSCRIPTION PERIOD,
- ALL UPGRADES RELEASED DURING THE SUBSCRIPTION PERIOD, AND
- TELEPHONE SUPPORT SERVICES FROM VISION NUMERIC OR ONE OF ITS RECELLERS.
THE TERM OF THIS SERVICE RUNS FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF SIGNATURE OF THE
MAINTENANCE CONTRACT. IT SHALL AUTOMATICALLY RENEW FROM YEAR TO YEAR BY TACIT
AGREEMENT, UNLESS ONE PARTY NOTIFIES BY CERTIFIED MAIL, RETURN RECEIPT REQUESTED,
THE OTHER PARTY OF ITS DESIRE NOT TO RENEW THE TERM, AT LEAST THREE MONTHS PRIOR
TO THE END OF THE TERM.
THE SOFTWARE THAT IS DELIVERED AS AN UPGRADE OR UPDATE TO A PREVIOUS VERSION OF
THE LICENSED SOFTWARE-PRODUCT MUST REPLACE THE PREVIOUS VERSION: NO ADDITIONAL
LICENSE IS GRANTED.
B. OWNERSHIP OF COPYRIGHTS
VISION NUMERIC OR ITS LICENSORS OWN AND WILL RETAIN ALL COPYRIGHT, TRADEMARK,
TRADE SECRET AND OTHER PROPRIETARY RIGHTS IN AND TO THE SOFTWARE-PRODUCT AND
ANY COPY OF IT YOU MAY HAVE DONE.
THE SOFTWARE-PRODUCT IS PROTECTED BY COPYRIGHT LAWS AND OTHER INTELLECTUAL
PROPERTY LAWS AND BY INTERNATIONAL TREATIES. THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
RELATED TO THE CONTENTS WHICH ARE NOT INCLUDED IN THE SOFTWARE-PRODUCT, BUT TO
WHICH IT MAY GIVE ACCESS, ARE OWNED BY THEIR RESPECTIVE OWNERS AND MAY BE
PROTECTED BY INTERNATIONAL TREATIES AND LAWS ON COPYRIGHTS AND INTELLECTUAL
PROPERTY.
YOU MAY NOT REMOVE FROM THE SOFTWARE-PRODUCT ANY COPYRIGHT, OR ANY OTHER
PROPRIETARY RIGHTS NOTICE OR ANY DISCLAIMER, AND YOU SHALL REPRODUCE ON ALL
COPIES OF THE SOFTWARE-PRODUCT MADE IN ACCORDANCE WITH THIS AGREEMENT, ALL
SUCH NOTICES AND DISCLAIMERS.
IF THE DOKUMENTASJON OF THE SOFTWARE-PRODUCT IS ONLY IN ELECTRONIC FORM, YOU
MAY PRINT OUT ONE COPY PER AUTHORIZED LICENSE. IF IT IS IN PRINTED FORM, YOU MAY
NOT COPY THE DOKUMENTASJON.
THIS LICENSE AGREEMENT DOES NOT GRANT YOU ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.
C.1 SCOPE OF LICENSE
THIS LICENSE GRANTS YOU THE FOLLOWING RIGHTS:
1. YOU MAY INSTALL AND USE A COPY OF THE SOFTWARE-PRODUCT IN ACCORDANCE WITH
THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT IN PARTICULAR THE ARTICLE A.1.
2. YOU MAY MAKE A BACKUP COPY.
3. IF THIS PRODUCT IS AN EDUCATIONAL VERSION, YOU MAY MAKE SEVERAL COPIES OF THE
DOKUMENTASJON FOR TRAINING PURPOSES ONLY.
4. YOU MAY ALSO MAKE A SECOND COPY OF THE SOFTWARE-PRODUCT AND INSTALL IT ON
EITHER A HOME OR PORTABLE COMPUTER, ON CONDITION THAT THIS COPY WILL ONLY BE
USED BY THE SAME USER OF THE MAIN COPY OF THE SOFTWARE-PRODUCT. A LICENSE FOR
THE SOFTWARE-PRODUCT MAY NOT BE SHARED.
C.2 RESTRICTIONS ON USE
1. YOU MAY NOT COPY OR USE THIS SOFTWARE-PRODUCT, EXCEPT AS SPECIFICALLY
PROVIDED BY THIS AGREEMENT.
2. YOU MAY NOT USE ANY PORTION OF THE SOFTWARE-PRODUCT SEPARATELY FROM OR
156
GravoStyle: Copyright
INDEPENDENTLY OF THE SOFTWARE-PRODUCT AND OTHER THAN FOR YOUR NORMAL
BUSINESS PURPOSES.
3. YOU MAY NOT ANALYZE, REVERSE ENGINEER, DECOMPILE, DISASSEMBLE THE SOFTWAREPRODUCT, OR OTHERWISE ATTEMPT TO DISCOVER ITS SOURCE CODE, EXCEPT IN
ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN SOFTWARE DIRECTIVE AND IF IT IS NOT POSSIBLE TO
OBTAIN THE INFORMATION NECESSARY TO ACHIEVE THE INTEROPERABILITY AS PERMITTED
UNDER THIS DIRECTIVE FROM VISION NUMERIC.
4. YOU MAY NOT MODIFY, TRANSLATE, ADAPT, ARRANGE OR MAKE WORKS DERIVATIVE OF THE
SOFTWARE-PRODUCT OR MERGE IT WITH ANOTHER SOFTWARE FOR ANY PURPOSE.
5. YOU MAY NOT PROVIDE ACCESS TO OR USE OF THE SOFTWARE-PRODUCT TO ANY THIRD
PARTY; CONSEQUENTLY YOU MAY NOT SELL, LICENSE, SUBLICENSE, TRANSFER, ASSIGN LEASE
OR RENT THE SOFTWARE-PRODUCT (INCLUDING VIA AN APPLICATION SERVICE PROVIDER
(ASP), OR TIMESHARE ARRANGEMENT OR VIA ANY OTHER MEANS SUCH AS THE INTERNET OR
AN EXTENDED NETWORK).
6. YOU MAY NOT REMOVE, ALTER OR OBSCURE ANY PROPRIETARY NOTICES, LABELS OR MARKS
FROM THE SOFTWARE-PRODUCT.
7. YOU MAY NOT USE ANY EQUIPMENT, DEVICE, SOFTWARE OR OTHER MEANS TO USE THE
SOFTWARE-PRODUCT WITHOUT THE SECURITY DONGLE.
8. YOU MAY NOT RESELL THE FONTS OR FILES INCLUDED IN THE SOFTWARE-PRODUCT.
D. LICENSE TERM
THE LICENSE GRANTED HEREIN WILL CONTINUE AS LONG AS YOU CONFORM TO THE TERMS
AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. THIS AGREEMENT WILL TERMINATE IF YOU BREACH
ANY PROVISION OF THIS AGREEMENT. UPON TERMINATION, YOU WILL PROMPTLY RETURN TO
VISION NUMERIC OR DESTROY ALL COPIES OF THE SOFTWARE-PRODUCT. THE LIMITS AND
DISCLAIMERS OF WARRANTY AND LIABILITY OF THIS AGREEMENT SHALL SURVIVE ITS
TERMINATION.
E. WARRANTY AND LIABILITY
VISION NUMERIC WARRANTS THAT THE SOFTWARE-PRODUCT WILL PROVIDE THE FACILITIES
AND FUNCTIONS GENERALLY DESCRIBED IN THE DOKUMENTASJON.
VISION NUMERIC WARRANTS ALSO THAT THE SOFTWARE-PRODUCT IS FREE OF DEFECTS IN
MATERIAL AND WORKMANSHIP FOR A PERIOD OF NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF
RECEIPT BY YOU. IF SUCH DEFECT APPEARS, YOU SHALL RETURN THE SOFTWARE-PRODUCT TO
VISION NUMERIC OR ITS RECELLER, AND IT WILL BE REPLACED FREE OF CHARGE. THIS
REMEDY IS THE ONLY ONE YOU HAVE FOR THIS WARRANTY. IT GRANTS YOU SOME RIGHTS;
AND YOU MAY BE GRANTED OTHER RIGHTS IN ACCORDANCE WITH THE LAW, WHICH MAY VARY
FROM ONE COUNTRY TO ANOTHER.
THE WARRANTY OF VISION NUMERIC IS VOID IF BREACH OF THE WARRANTY HAS RESULTED
FROM ACCIDENT, MISUSE OR NEGLECT OF THE SOFTWARE-PRODUCT; ACTS OR OMISSIONS BY
SOMEONE OTHER THAN VISION NUMERIC OR ITS RECELLERS; COMBINATION OF THE
SOFTWARE-PRODUCT WITH PRODUCTS, MATERIAL OR SOFTWARE NOT PROVIDED BY VISION
NUMERIC OR NOT INTENDED FOR COMBINATION WITH THE SOFTWARE-PRODUCT, OR FAILURE
BY YOU TO INCORPORATE AND USE ALL UPDATES AVAILABLE FROM VISION NUMERIC.
F. EXCEPTIONS AND LIMITATIONS OF WARRANTY AND LIABILITY
VISION NUMERIC DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE-PRODUCT OR SERVICES
PERFORMED WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR THAT
THE OPERATION OF THE SOFTWARE-PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE OR
THAT ANY INTERNET TOOL OR SERVICE WILL BE COMPLETELY SECURE.
VISION NUMERIC MAKES NO OTHER WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO EXPRESS,
IMPLIED, OR STATUTORY WARRANTIES OR IN ANY COMMUNICATION WITH YOU OR ARISING
FROM CUSTOM OR TRADE USAGE, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, THE USUAL PRICE OF
TRANSACTIONS OR ANY OTHER WARRANTY.
YOU ARE RESPONSIBLE FOR THE SUPERVISION, MANAGEMENT AND CONTROL OF THE USE OF
THE SOFTWARE-PRODUCT, AND OUTPUT OF THE SOFTWARE-PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO: SELECTION OF THE SOFTWARE-PRODUCT TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS;
DETERMINING THE APPROPRIATE USES OF THE SOFTWARE AND THE OUTPUT OF THE
SOFTWARE-PRODUCT IN YOUR BUSINESS; ESTABLISHING ADEQUATE INDEPENDENT
PROCEDURES FOR TESTING THE ACCURACY OF THE SOFTWARE-PRODUCT AND ANY OUTPUT;
AND ESTABLISHING ADEQUATE BACKUP TO PREVENT THE LOSS OF DATA IN THE EVENT OF A
157
GravoStyle Dokumentasjon (Juni 2012)
SOFTWARE-PRODUCT MALFUNCTION.
THE SOFTWARE-PRODUCT IS A TOOL INTENDED TO BE USED BY TRAINED PROFESSIONALS
ONLY. IT IS NOT A SUBSTITUTE FOR YOUR PROFESSIONAL JUDGMENT OR INDEPENDENT
TESTING FOR PRODUCT STRESS, SAFETY AND UTILITY. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR
ANY RESULTS OBTAINED FROM USING THE SOFTWARE-PRODUCT.
IN NO EVENT SHALL VISION NUMERIC OR ITS RECELLERS BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT,
INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR FOR ANY LOSS (INCLUDING
WITHOUT LIMITATION DAMAGES RESULTING FROM LOSS OF USE, LOSS OF DATA, LOSS OF
PROFITS, LOSS OF GOODWILL OR LOSS OF BUSINESS) ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE-PRODUCT OR ANY MAINTENANCE
SERVICE, EVEN IF VISION NUMERIC OR ITS RECELLERS HAVE BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL VISION NUMERIC OR ITS
RECELLERS BE LIABLE FOR CLAIMS OF ANY THIRD PARTY.
ACCORDING TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE LIABILITY OF
VISION NUMERIC OR ITS RECELLERS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE-PRODUCT OR ANY SERVICE SUPPLIED FROM TIME TO TIME SHALL NOT EXCEED THE
LICENSE FEE YOU PAID FOR THE SOFTWARE-PRODUCT OR THE FEE YOU PAID FOR THE
SERVICE.
YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU TAKE ON THE ENTIRE RISK ARISING FROM THE USE AND THE
OUTPUT OF THE SOFTWARE-PRODUCT.
THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT
ALLOW THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES.
VISION NUMERIC’S ENTIRE LIABILITY AND YOUR SOLE REMEDY UNDER THE WARRANTIES
MADE IN THIS AGREEMENT WILL BE TO USE REASONABLE EFFORTS TO ATTEMPT TO REPAIR OR
REPLACE THE NONCONFORMING MEDIA, OR RE-PERFORM THE SERVICE. IF SUCH EFFORT
FAILS, VISION NUMERIC OR ITS RECELLERS SHALL REFUND THE PRICE YOU PAID FOR THE
SOFTWARE-PRODUCT OR FOR THE SERVICE, (THIS REMEDY BEING SUBJECT TO THE RETURN
OF THE ENTIRE SOFTWARE-PRODUCT WITH A COPY OF YOUR RECEIPT WITHIN NINETY (90)
DAYS FROM THE DATE OF ITS DELIVERY TO YOU), AND TERMINATE THIS LICENSE.
ANY REPLACEMENT SOFTWARE WILL BE WARRANTED FOR THE REMAINDER OF THE ORIGINAL
WARRANTY OR THIRTY (30) DAYS FROM THE DATE OF RECEIPT BY YOU, WHICHEVER IS
LONGER.
G. GENERAL PROVISIONS
THIS AGREEMENT IS THE COMPLETE AND EXCLUSIVE STATEMENT OF THE LICENSE AGREEMENT
BETWEEN THE PARTIES. IT SUPERSEDES ANY OTHER AGREEMENT, ORAL OR WRITTEN, OR ANY
OTHER COMMUNICATION, PROPOSITION OR STATEMENT, PRIOR OR CONTEMPORANEOUS,
ORAL OR WRITTEN. THIS AGREEMENT MAY BE AMENDED ONLY IN A WRITING EXECUTED BY
BOTH PARTIES.
IF ANY PROVISION OF THIS AGREEMENT, OR A PORTION THEREOF, IS FOUND TO BE INVALID
OR OTHERWISE UNENFORCEABLE BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION, THE REMAINDER
OF THIS AGREEMENT SHALL REMAIN IN FULL FORCE AND EFFECT, AND THE PARTIES WILL BE
BOUND BY OBLIGATIONS WHICH APPROXIMATE, AS CLOSELY AS POSSIBLE, THE EFFECT OF
THE PROVISION FOUND INVALID OR UNENFORCEABLE, WITHOUT BEING THEMSELVES INVALID
OR UNENFORCEABLE.
Publisher
http://www.gravograph.com
Intelligent System, L-Solution, GravoStyle, Open Software are either registered trademarks or
trademarks of GravoTech Marking SAS, in the U.S. and/or other countries.
Microsoft, Windows Vista, Windows XP, Microsoft Word, Wordpad, Internet Explorer, Explorer,
HTML Help Viewer, Windows Media Player are either registered trademarks or trademarks of
Microsoft Corporation, in the U.S. and/or other countries.
Adobe, Adobe logo, Acrobat, Acrobat PDF logo, Distiller, Reader, PostScript are either registered
trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S. and/or other countries.
Pentium is a registered trademark of Intel Corporation.
Third-party trademarks, trade names and logos contained herein may be the trademarks of their
respective owners.
©2001-2011 GravoTech Marking SAS. All rights reserved.
158
GravoStyle: Copyright
159