Promet AS med første SLM

Omfavner additiv tilvirkning:
PROMET AS
med «første»
SLM-maskin
i Norge
De er ikke først ute med maskin for additiv tilvirkning i
metall, men Promet AS er den første bedriften i landet med
en såkalt SLM- maskin (Selective Laser Melting) fra tyske
SLM Solutions.
I Lübech: JOPPE NÆSS CHRISTENSEN
D
et har vært mye snakk om
3D-printing, eller additiv tilvirkning,
den siste tiden. Maskinregisteret
skrev nylig om Renishaw som benytter
SLM-teknologi (Selective Laser Melting),
og både DMG MoriSeiki og Mazak er
på banen med maskiner som legger på
metallpulver med laser og på den måten
skaper 3D-emner som senere maskineres
i en og samme maskin. Utfordringen med
de to sistnevnte maskiner er både investeringskostnadene, men ikke minst begrensningene. Det mener i hvert fall Eivin
Strømland, salg og markedssjef i Promet
78
w w w. m a s k i n r e g i s t e r e t . n o
AS. Maskinregisteret er med når Promet
signerer kjøpskontrakten av deres første
addtitive maskin.
VIL VÆRE TIDLIG UTE
Promet AS har nylig kjøpt en maskin for
additiv tilvirkning i metall av SLM Solutions
GmbH. Modellen heter SLM 280 HL utstyrt
med en 400W fiberlaser. Maskinen kan
også leveres med 400 W + 1000 W eller
2x400 W med ekstra optikk.
- Alt etter anordningen av komponentene
i systemet gir maskinen opp til 80 prosent
høyere byggevolum per tidsenhet sam-
Hendrik Schonefeld, salgssjef for SLM Solutions i Norden t.v
og Eivin Strømland, salg og markedssjef i Promet AS foran
den nye SLM 280 HL som Promet AS har kjøpt.
◀
w w w. m a s k i n r e g i s t e r e t . n o
79
menliknet med annen teknologi, hevder Hendrik Schonefeld,
salgsansvarlig for Norden.
- Maskinens kapasitet er en av
grunnene til at vi valgte denne
teknologien og maskinleverandøren. En annen grunn er
at vi mener SLM Solutions har
kommet langt i utviklingen av
denne teknologien og besitter
den kompetansen vi behøver
for å satse på additiv tilvirkning. For oss er det også viktig å
komme fort i gang, for vi mener
det er nå markedet for denne
teknologien åpner seg. SLM
Solutions har snudd seg på kort
tid og leverer maskinen allerede
før Jul, uttaler Eivin Strømland.
HAR VALGT RETT
TEKNOLOGI
Hvorfor velge akkurat denne
teknologien og ikke den med
innebygd 5-akse maskinering?
- Av to grunner; nøyaktighet og
spenninger. Teknologien som
blir benyttet i hybridmaskinene
til DMG og Mazak likner mer
på avansert «cladding» og man
kan ikke bygge med samme
nøyaktighet eller lage samme
avanserte geometrier som i en
SLM-maskin. Det vil også bygge
seg opp spenninger i delen som
følge av varmen fra laseren. For
å få ut spenningene må man
bruke en varmeovn for å få en
kontrollert avspenning. Siden
man tar ut strukturen fra maskinen for å avspenne den, kan
vi like gjerne spenne den opp
igjen i en annen maskin for å
maskinere pasninger, gjenger
osv. Da mener vi det er best å bruke en
SLM-maskin til additiv tilvirkning og våre
Slike funksjo
nelle produk
ter kan
fremstilles re
tt ut av en
SLM-maskin!
SLM Solutions sammenstiller maskiner i Lübeck, Tyskland. Her er Hendrik
Schonefeld t.v Uwe Bögershausen og
Eivin Strømland ved den største maskinmodellen: SLM 500 HL med automatisk
matesystem.
sponfraskillende maskiner til finmaskineringen, svarer Strømland.
KJENT FOR PROTOTYPER
Komplekse geometrier og hule konstruksjoner gjør det mulig å fremstille kunstige
«reservedeler» til eksempelvis mennesker og
dyr.
Foto: SLM Solutions
80
w w w. m a s k i n r e g i s t e r e t . n o
Hva skal dere produsere i SLM-maskinen?
- Promet AS er kjent for å fremstille prototyper og små serier for våre kunder. Med
SLM-maskinen vil vi kunne komme enda
tettere på kundene, fra konstruksjonsstadiet, noe som vil gi positive ringvirkninger,
ikke bare fordi vi med den nye teknologien
kan lage frie former og levere prototyper
raskt, men minst like mye fordi vi blir en
enda viktigere samarbeidspartner for kundene, repliserer Strømland.
Hvilke begrensninger ser du med SLMteknologien?
- Ikke mange, men det er klart at volumet
som en maskin kan levere ikke vil være nok
for oss i fremtiden. Går dette som planlagt
har vi om et par år flere maskiner i ulike
størrelser. Går vi på maskinmodellen SLM
500 HL får vi ikke bare en maskin som kan
ta større deler, den er også utstyrt med
flere lasere og automatisk ladesystem, men
det vil først bli aktuelt når det kommersielle markedet for additiv tilvirkning øker,
sier Strømland.
SER ETTER NORSK FORHANDLER
SLM Solutions stiller med tre representanter under vårt møte ved fabrikken. Hendrik
Schonefeld, salgssjef for Norden, Uwe
Bögershausen, finansdirektør og Stefan
Ritt, eksportsjef presenterer virksomheten,
som for et par år siden kun sysselsatte et
trettitalls personer, men som i dag passerer
150 ansatte.
- Det går i ett for oss, forklarer Uwe
Bögershausen. - Vi utvider og bygger nytt
demosenter i disse dager. Det skal stå klart
før jul, samtidig som vi ansetter nye folk.
Takket være solide investorer får vi muligheten til å skalere i et hurtig tempo, forklarer finansdirektøren.
- Markedet responderer meget positivt på
vår teknologi, så det selges mange nye
maskiner. Utfordringen vår er ikke bare
å henge med i produksjonen, men vi skal
også lære opp kundene og våre nye folk,
samtidig som vi søker nye forhandlere,
blant annet for Norge, uttaler Stefan Ritt,
eksportsjefen.
- For vår del har det allerede skjedd et
paradigmeskifte. Fra å ta imot ordre på
enkeltmaskiner får vi nå forespørsler på
30-50 maskiner av gangen. Flere av de
store konsernene i verden som eksempelvis
GE og Siemens har allerede tatt teknologien i bruk og produktene de nå utvikler
må produseres med SLM teknologi. Det er
jo helt vilt, siden vi startet med prototyper
for fem år siden, skyter Hendrik Schonefeld
inn.
VIL SØKE SAMARBEID
Hvordan ser Promet på det faktum at SLM
Solutions ennå ikke har en norsk representant?
- Det er helt uproblematisk for oss. Vi kjører opplæring i Tyskland og i egen bedrift,
men forstå meg riktig når jeg sier at vi vil
skynde oss langsomt. Denne teknologien er
ny for oss, men vi har fått en god avtale om
opplæring og support fra SLM Solutions
GmbH. Vi vil søke samarbeid med institusjoner som eksempelvis Sintef og NTNU
for å forske frem nye produktområder og
muligheter. At det blir behov for nærvær
i det norske markedet er naturligvis viktig
på sikt, all den tid vi nok investerer i flere
maskiner og vil ha behov for økt kundestøtte, svarer Strømland.
MÅ TILRETTELEGGE
UTDANNINGEN!
Det er mange uprøvde områder når man
beveger seg inn på additiv tilvirkning, hva
ser du som den største utfordringen?
- Det vil utvilsomt være å tilrettelegge
utdanningen av ingeniører og operatører for denne teknologien, samt å opplyse
konstruktører og designere hos våre eksisterende kunder om hvilke muligheter som
fins ved å benytte SLM teknologi. Saken
er jo den at nå får de helt nye parameter,
helt frie tøyler, og det vil dramatisk endre
måten vi skaper nye produkter på, mener
Strømland.
- SLM Solutions samarbeider med flere universiteter og har hentet inn 70 millioner
euro for å investere i forskning og utvikling
samt vekst i selskapet. Vi jobber også med
å lage mer automasjon rundt maskinene,
for det vil komme en kraftig etterspørsel,
mye kraftigere enn den vi til nå har sett,
og da vil kundene våre etterspørre automatiske løsninger slik at man kan kjøre mest
mulig ubemannet. Additiv tilvirkning med ◀
metall vil helt klart endre formgivingen
av fremtidige produkter. Nye strukturer,
w w w. m a s k i n r e g i s t e r e t . n o
81
hule, porøse materialer a-la benstrukturer
i pattedyr og mennesker kan vi nå konstruere og produsere, se bare på denne delen,
forteller eksportsjefen mens han viser frem
en funksjonell del med mange bevegelige
deler som sitter sammen.
- Denne kommer rett ut av maskinen, og
det eneste man gjør av etterarbeid er å
fjerne støttematerialet.
STANDARDISERTE MATERIALER
Hvordan kan man være sikker på egenskapene til materialet når man egentlig kan
«gjøre som man vil»?
- Det jobbes iherdig med å lage en felles
verdensstandard, en såkalt F42 standard
for additiv tilvirkning, men utfordringen
er at amerikanerne og europeerne har litt
ulike utgangspunkt. I mellomtiden utfordrer vi pulverprodusentene til å bidra i
dette arbeidet, svarer Stefan Ritt.
Eivin Strømland legger til:
- Vi ser for oss at vi produserer et referansemateriale sammen med kundens komponent. Dernest tester vi referansematerialet
og får den dokumentasjonen kunden etterspør. Et poeng med additiv tilvirkning er at
kostnadene ved å produsere en detalj i stål
eller Inconel er ganske like. Vi vil derfor i
første omgang søke å bygge opp vår kompetanse på Inconel 718, et material med
meget gode egenskaper. Vi er i gang med
produksjon rett over nyttår, så det er bare
å kontakte oss hvis noen vil prøve ut denne
fantastiske teknologien og se hvordan det
virker, inviterer Eivin Strømland.
For ytterligere informasjon besøk:
www.promet.no eller
www. slm-solutions.com
Titanball som spretter kan man lage
med additiv tilvirkningsteknologi.
“
konstruktører og
designere får helt nye parameter, helt frie tøyler, og det
vil dramatisk endre måten vi
skaper nye produkter på
Eivin Strømland, salg og
markedssjef Promet AS
FAKTA
SLM Solutions satser på å vekke interessen for additiv tilvirkning gjennom samarbeid med
ulike universiteter og gjennom å ta imot skoleklasser for omvisning og demonstrasjon.
82
w w w. m a s k i n r e g i s t e r e t . n o
SLM (Selective Laser Melting) er en
teknologi der metallpulver påføres et
basemateriale av metall. Pulveret varmes opp med laserstråle som fokuseres til ønsket bredde og styrke. Hvert
pulverlag kan gjerne være på 20-100
mikrometer tykkelse. Etter som strukturen bygges opp kan man benytte
støttemateriale for å lage kompliserte
geometrier. Dermed kan man konstruere og produsere komponenter
og strukturer som ingen annen tilgjengelig kommersiell teknologi i dag
kan. Det finnes et større antall ulike
metaller å velge mellom og alle materialer som i dag kan sveises kan også
benyttes i en SLM-maskin. I dag finnes blant annet aluminium, AISI316,
verktøystål, titan, Inconel pulver tilgjengelig. Utfordringen for blanding
av materialer er matesystemene som
i løpet av kort tid vil bli tilrettelagt
for dette så snart kundene etterspør
dette, i følge SLM Solutions.
Maskinen som Promet AS har kjøpt
kan lage komponenter på opp til 280
x280 x 350 mm. Produksjonshastighet
er 20-45 kubikkcentimeter i timen.
Strømtilførsel og forbruk er på 400
Volt 3NPE, 32 A, 50/60 Hz, 8 KW/t.
En av fordelene som fremheves ved
SLM-teknologien er at man bruker
et minimum av materiale for å lage
en komponent. Overskuddsmaterialet
er 100 prosent gjenvinnbart og man
får ikke en masse svinn som man gjør
med sponfraskillende bearbeiding.
w w w. m a s k i n r e g i s t e r e t . n o
83