Last ned brosjyre

FÅ MER TID TIL
DINE PASIENTER
Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning
SPAR INNTIL
ÉN TIME OM
DAGEN
Mer tid til flere pasienter og bedre
oppfølging
Som lege har du mye du må forholde deg til i hverdagen. Du skal holde deg faglig oppdatert, være god til
å kommunisere med andre mennesker og du må ha
tid til å lytte til hver enkelt pasient. I tillegg skal du ha
oversikt over den daglige driften av legekontoret med
betalinger, faktureringer og oppfølging av sent
betalende pasienter.
HVA VILLE DET BETY FOR DEG HVIS HVER LEGE PÅ
DITT LEGEKONTOR FIKK FRIGJORT ÉN TIME TIL
PRODUKTIVT ARBEID HVER DAG?
Det er nemlig slik at for hver lege som utfører 20
konsultasjoner daglig går det med minst en time hver
dag til manuell håndtering av betaling, fakturering,
betalingsoppfølging, purring og bokføring. Dette er
tid som kunne ha gitt hver lege en hel måned frigjort
tid i året, eller rom for 960 flere konsultasjoner. Altså
tid som kan benyttes til å gi pasientene enda bedre
oppfølging.
Lar du CrediCare ta seg av betalingsoppfølgingen kan
du frigjøre inntil én time daglig til dine pasienter.
SUNNERE ØKONOMI
Hvert år taper norske allmennleger rundt 20 millioner
kroner på ubetalte egenandeler. Hvis vi regner med
alle utestående fordringer kan vi si at norske pasienter
skylder allmennleger over 100 millioner kroner årlig.
Normalt må man sende inkassovarsel på mellom
25% og 30% av alle fakturaer. Ved å la en profesjonell
tredjepart håndtere betalingsoppfølgingen sikrer du
at fordringene får oppmerksomhet også før inkasso.
Vi kan hjelpe deg med å få på plass gode rutiner for
betalingsoppfølging. Med snart 27 års erfaring fra
bransjen vet vi hva som fungerer og ikke fungerer.
Målet vårt er at du skal redusere antall pasienter som
er sene med å betale. Samtidig hjelper vi deg å ta vare
på det gode forholdet mellom deg og deres pasienter.
CrediCare overtar hele fakturaproduksjonen og sørger
for redusert tap, økte innbetalinger og en sunnere
økonomi. Ved hjelp av vår brukervennlige teknologi
og dedikerte medarbeidere vil du garantert spare både
tid og penger.
www.credicare.no/helse
«
CrediCare ivaretar hele
betalingsprosessen slik
at pasientregnskapet til
en hver tid er oppdatert.
Vi kaller det frigjøring av tid.
»
CREDICARE
BETALINGSLØSNING
100% betalingsoppfølging
integrert i ditt journalsystem
Nå kan du frigjøre maksimalt med tid og ressurser ved
å bruke CrediCare sin betalingsoppfølging integrert i
ditt journalsystem.
til nyttige rapporter og status via vår portal som er
tilgjengelig 24 timer i døgnet. Slik har du full
oversikt og kontroll hver eneste dag.
Løsningen sikrer at CrediCare følger hele prosessen
fra fakturering til betalingen er inne på konto.
GOD PASIENTSERVICE
For at betalingen skal være så trygg og enkel som
mulig får pasientene tilgang til pasientservice enten på
telefon, e-post eller via vår nettportal. Her får de svar
på alle spørsmål i forbindelse med faktura og betaling.
Vi er opptatt av god etikk, og du kan være sikker på at
våre ansatte gir pasientene dine god hjelp og
oppfølging.
ALLTID OPPDATERT PASIENTREGNSKAP
Straks du har valgt faktura som betalingsmåte for
din pasient, håndterer CrediCare resten. Faktura blir
automatisk overført til CrediCare som printer, pakker
og sender faktura til din pasient. CrediCare følger opp
betalingen og ditt pasientregnskap blir automatisk
oppdatert.
PORTAL – DITT KONTROLLROM
CrediCare Portal gir full oversikt over alle fakturaer
som er til behandling hos oss. I tillegg har du tilgang
Ring 22 80 70 70 i dag for en uforpliktende samtale
og et godt tilbud på CrediCare betalingsløsning.
www.credicare.no/helse
«
Journalsystemet er ditt naturlige
arbeidsverktøy, derfor er vår
betalingsløsning fullintegrert
i dette. På denne måten slipper du
å forholde deg til nye systemer.
Journal, regningskort og regnskap
fungerer som tidligere.
»
CREDICARE
BETALINGSAUTOMAT
En komplett og automatisert betalingsløsning
«
Vår brukervennlige betalings automat gjør det enkelt å betale
uten å stå i kø. Fakturaer sendes
og følges opp daglig.
»
Vi kaller det pasientservice.
ALT STYRES FRA JOURNALSYSTEMET
Når du har tatt i bruk CrediCare betalingsløsning kan du spare ytterligere arbeid ved å koble til vår
brukervennlige betalingsautomat. Vi har gleden av å presentere en 100% selvbetjent betalingsautomat som
er spesielt designet for legebransjen og i ditt journalsystem. Pasienten melder sin ankomst på automaten før
konsultasjon, og velger betaling med kort eller faktura etter behandling. Resten blir automatisk overført til
CrediCare som tar hele ansvaret rundt betalingsoppfølging. Vi sender faktura, registrerer innbetalingen og
oppdaterer ditt pasientregnskap.
FORDEL FOR PASIENTEN
Opplever mindre kø
Pasienten melder sin ankomst på automaten før
konsultasjon. På den måten er pasientluken mer
tilgjengelig for timebestilling og andre helserelaterte
spørsmål.
FORDEL FOR HELSEPERSONELL
Pasientservice
Ved spørsmål rundt en betaling eller faktura kontakter
pasienten CrediCare. Slik føler pasienten seg ivaretatt,
samtidig som du slipper forstyrrende hevendelser om
faktura eller betaling i din hverdag.
Fakturatjeneste
Velger pasienten å få tilsendt faktura, vil denne bli
produsert og sendt ut av CrediCare. Slik får pasienten
mulighet til å gjøre opp raskt.
Pasienten i fokus
Ettersom pasienten håndterer alt av betaling selv, kan
du fokusere på pasienten og behandling under hele
konsultasjonen.
Pasientservice
Dersom pasienten har spørsmål til betaling eller faktura kan dette enkelt rettes til CrediCare sin pasientservice på tlf 08113, eller via vår døgnåpne portal.
Frigjøring av tid
Ved kun ett tastetrykk vil regningskortet bli tilgjengelig
for pasienten i betalingsautomaten. Ansvaret rundt
betalingsoppfølging ligger nå hos CrediCare.
Enklere å betale
Etter behandling bruker pasienten betalingsautomaten
til å gjøre opp. Pasienten identifiserer seg med fødselsdato. Regningskortet blir presentert og pasienten
velger å gjøre opp med korttransaksjon, eller velger
faktura som automatisk ettersendes av CrediCare.
Kontroll
Vi har sentral overvåking av alle våre betalingsautomater.
Drift og vedlikehold
Tekniskdrift og vedlikehold av automaten blir selvsagt
ivaretatt av CrediCare.
EN KOMPLETT LØSNING
For at alle skal enkelt kunne bruke CrediCare betalingsautomat plasseres den lett synlig på legekontoret, og er
designet med hensyn til svaksynte og rullestolbrukere. En enklere hverdag for dine pasienter, betyr en enklere
arbeidshverdag for deg. Ring 22 80 70 70 i dag for mer informasjon og et uforpliktende tilbud.
www.credicare.no/automat
«
Med 27-års erfaring kan vi med stolthet
si at vi er en av landets ledende leveran dører av automatiserte betalingsløsninger.
CrediCare forenkler din hverdag, slik at du
kan gjøre det du er best til.
»
Vi tror på enklere løsninger
mennesker imellom.
CrediCare as, Sanderplasse 1, Postboks 394, 6802 Førde, telefon 22 80 70 00, telefaks 22 80 70 01, e-post: [email protected]