Untitled - Marie Sjøvold

Fotogalleriet har siden det ble grunnlagt
spilt en sentral rolle i å utvikle samtidskunstfeltet i Norge, både ved å introdusere internasjonale kunstnere i Norge og
ved å tilby unge kunstnere i etableringsfasen et visningsrom. I forlengelse av
Fotogalleriets eksisterende aktiviteter
ønsker vi med Fotogalleriet Editions
å fremme unge kunstnere som benytter
kamerabasert kunst som uttrykksform.
Med Fotogalleriet Editions ønsker Fotogalleriet å bringe kunstfotografi nærmere
publikum og samtidig oppfordre kunstelskere til å lære om å samle samtidskunst.
Med dette ønsker Fotogalleriet deg lykke
til med de nye verkene i samlingen din!
Since its beginnings, Fotogalleriet has been
fundamental in developing the contemporary visual art scene in Norway, both
by introducing international artists to it
and giving a younger generation a
platform to show their work. As an extension
of the gallery’s activities, Fotogalleriet
Editions aims to promote young visual
artists who use the camera as a form of
artistic expression. With the introduction of
Fotogalleriet Editions, Fotogalleriet also
hopes to bring art photography closer to
the public and at the same time encourage
art lovers to learn more about collecting
contemporary art.
With this, Fotogalleriet wishes you good luck
with the new pieces of your collection!
Fotogalleriet Editions består av fotografiske verk av høyeste faglige kvalitet
fra utvalgte kunstnere. Verkene blir laget
i ett opplag av 25 signerte eksemplarer.
Opplagene er spesiallaget for Fotogalleriet i
nært samarbeid med kunstnerne.
Verkene i Fotogalleriet Editions er fremstilt
med materialer av høyeste kvalitet og rammet inn etter internasjonal galleristandard.
Fotogalleriet har inngått et eksklusivt samarbeid med Studio Technika og Brodins
Rammeverksted for å sikre høyeste kvalitet
ved produksjon og innramming av verkene.
Samtlige kunstnere som er representert i
Fotogalleriet Editions har tidligere stilt ut
ved eller samarbeidet med Fotogalleriet.
Fotogalleriet Editions are premium-quality
contemporary camera-based artworks,
produced in a limited edition of 25 prints
(signed by the artist). The works have been
specially produced for Fotogalleriet, in close
dialogue with each artist.
Fotogalleriet Editions are printed on premium
quality materials and framed with the utmost
care to match international museum
standards. Fotogalleriet works exclusively with Studio Technika and Brodins
Rammeverksted to ensure professional
handling and appropriate conservation of
each print.
The artists represented in the Fotogalleriet
Editions portfolio have all exhibited at, or
collaborated with Fotogalleriet in the past.
AZAR ALSHARIF
* Bushehr / Iran, 1984
Med teknikker som collage,
reproduksjoner og stilleben laget
av funnet materiale søker Azar
Alsharif å undersøke den subjektive lesningen av visuelle
og estetiske symboler. Gjennom enkel abstrahering av det
eksisterende
etterlates
et
slags fysisk spor etter det personlige blikket. I dette idéuniverset oppstår Instant Blessings: et nytt eksperiment med
den subjektive oppfatningen av
sannhet og verdi, hvor uavhengige elementer forvandles
til en ny enhet - nøyaktig,
tilfeldig og poetisk på en gang.
With techniques such as collage, reproductions and still
lifes made from found
materials Azar Alsharif seeks
to examine the subjective
reading of visual and aesthetic
symbols. Through
simple
abstraction of the existing,
a kind of physical trace of
the personal look is left.
In this universe of ideas
Instant Blessings occurs: a new
experiment with the subjective
perception of truth and
value, where independent
elements transform into a new
entity - exact, random and
poetic at once.
Utdannelse Education: BFA Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHIB); Nordland KunstFilmfagskole, Bodø, Norway; Art History, ex. Phil/Fac., Universitetet i Bergen, Norway
Utvalgte separatutstillinger Selected solo exhibitions: Galerie SPZ, Praha (2013); Galleri
BLUNK, Trondheim (2013); Galleri ENTRÉE, Bergen (2013); Bunker 19, Hovefestivalen,
Arendal (2012); Rom 8, Bergen (2012); Galleri Fisk, Bergen (2010)
Utvalgte gruppeutstillinger Selected group exhibitions: Høstutstillingen, Kunstnernes Hus,
Oslo (2013); Kunsthall Oslo, Oslo (2013); Vårutstillingen, Fotogalleriet, Oslo (2012);
Galleri Volt, Bergen (2012); Holodeck, Oslo (2011); One Night Only, Oslo (2011); Galleri
1857, Oslo (2011); Galleri F15, Moss (2011); Visningsrommet USF, Bergen (2008)
Samlinger Collections: private samlinger / private collections
Azar Alsharif, Instant Blessing, 2013
40 x 35 cm, giclée print, innrammet / framed, ed.: 25
Pris Price: 5 000 kr
JASON HAVNERAAS
* Aberdeen / Scotland, 1978
Gjennom fotografi og video
leker Jason Havneraas med
grensen mellom virkelighet og
fiksjon samtidig som arbeidet
hans har vært svært preget
av oppveksten i antroposofiske samfunn (Camphillfellesskapet) i England. Friday,
Saturday and Sunday springer
ut av Havneraas´ livslange
engasjement
med
denne
gruppen. Selv om han i sin
produksjon ennå jobber rundt
disse temaene har arbeidene
hans tatt en mer personlig og
selvgranskende retning siden
han flyttet til Norge i 2004.
Jason Havneraas plays with
the border between reality
and fiction through the use of
photography and video, while
his work remains deeply
influenced by his childhood and upbringing in a
Rudolf Steiner influenced
society (Camphill-community)
in England. The work Friday,
Saturday and Sunday comes
from this lifelong involvement
with Camphill community.
Although he still works with
these themes, his work has
become much more personal
and self-reflective since he
moved to Norway in 2004.
Utdannelse Education: MFA Trondheim Academy of Fine Art, Norway; BA Photography
University of Plymouth, England
Utvalgte separatutstillinger Selected solo exhibitions: Trøndelag Senter for Samtidskunst,
Trondheim (2013); Noplace, Oslo (2012); Fotogalleriet, Oslo (2010)
Utvalgte gruppeutstillinger Selected group exhibitions: Paradox, Nasjonalmuseet – Museet
for samtidskunst, Oslo, (2013); Vårutstillingen, Fotogalleriet, Oslo (2012); Arlington Arts
Center, Arlington, USA, (2009/2010); Photographic Portrait Prize Exhibition, National Portrait Gallery, London, UK (2007-08); Photographic commission and exhibition with Gino
Saccone, Whitechapel Gallery, London, UK (2007); Kunstrom, Bergen (2005)
Samlinger Collections: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Oslo), Telenor Art
Collection (Oslo), private samlinger / private collections
Jason Havneraas, Friday, Saturday and Sunday, 2009 / 2013
48 x 60 cm, c-print, innrammet / framed, ed.: 25
Pris Price: 7 500 kr
LINN PEDERSEN
* Sortland / Norway, 1982
I Linn Pedersens billedserie
Floor Arrangements (2012)
fotograferer hun materialophopninger på ateliergulvet,
leireklumper spraylakkert i
intense farger som til forveksling kan ligne kartografiske
skisser eller glorete blomsteroppsatser. Disse bildene er
et forsøk på å gjøre en type
”skulpturelt” fotografi der
motivet på samme tid er både
udefinert og konkret, skittent
og forskjønnet. I Pedersens
utstillinger lager hun stedspesifikke, skulpturelle fortsettelser av de fotografiske
motivene i gallerirommet.
In Linn Pedersen’s Floor
Arrangements (2012) she takes
photos of material clusters
on the studio floor. Lumps of
clay spray-painted in vivid
colors, resembling cartographic
sketches or saturated flower
decorations. These images are
attempts at a kind of “sculptural” photography, where the
images are simultaneously undefined and concrete, dirty and
beautified. In her exhibitions
Pedersen creates site-specific,
sculptural continuations of
the photographic motifs in the
gallery space.
Utdannelse Education: Central Saint Martins College of Fine Arts, London, England;
Kunsthøgskolen i Bergen, Norway; Strykejernet Kunstskole, Oslo, Norway
Utvalgte separatutstillinger Selected solo exhibitions: Künstlerhaus Bethanien, Berlin
(2012); Galleri Volt, Bergen (2012); MELK, Oslo (2011); Gallery Maria Veie, Oslo (2010);
Kunstrom, Bergen (2006)
Utvalgte gruppeutstillinger Selected group exhibitions: Galleri Opdahl, Stavanger (2013);
Vårutstillingen, Fotogalleriet, Oslo (2013); Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand (2012);
Noplace, Oslo (2011); Akershus Kunstnersenter, Lillestrøm (2011); CRISP, London (2011);
Waterside Project Space, London (2011); APT, London (2010); M4GASTATERLIER,
Amsterdam (2009); Kunstnerforbundet, Oslo (2008); Rekord / Astrup Fearnley Museet,
Oslo (2008)
Linn Pedersen, Floor arrangement #2, 2012
60 x 48 cm, giclée print, innrammet / framed, ed.: 25
Samlinger Collections: private samlinger / private collections
Pris Price: 7 500 kr
MARIE SJØVOLD
* Asker / Norway, 1982
Marie Sjøvold utforsker temaer som hjem, tid, søvn og
identitet for å få en forståelse
av hva disse veletablerte
begrepene egentlig betyr i forskjellige faser av livet. Hun
arbeider på tvers av fotografiske
genre med en leken og intim
tilnærming til seriøse temaer.
I boken Dust catches light
skildret hun sin egen graviditet
og bestemorens demens. Disse
arbeidene ble blant annet stilt
ut i besteforeldrenes tomme
hus og hage. I Midnight Milk
utforsker Sjøvold morsrollen
gjennom å fotografere seg selv
og sin egen familie.
Marie Sjøvold explores themes
such as the home, time,
sleep and identity in order to
understand what these concepts mean at different stages
of life. Her work transgresses
boundaries between genres
and shows a playful and intimate
approach
towards
serious thematics. In her
book Dust Catches Light she
portrayed her own pregnancy
and her grandmother’s dementia. This work was among
other places exhibited in her
grandparents’ house and garden. In Midnight Milk Sjøvold
explores the role of motherhood by photographing herself
and her family.
Utdannelse Education: Fra 2000-2002 var Marie Sjøvold lærling hos Kjell Brustad i Oslo.
I 2003 flyttet hun til Berlin og begynte å arbeide som fotograf / From 2000-2002 student of Kjell Brustad, Oslo. She moved to Berlin in 2003 where she started to work as a
photographer.
Utvalgte separatutstillinger Selected solo exhibitions: She is/Dust catches light, in her
grandparents’ house, Krokstadelva, Norway (2010); Tembi, Yogyakarta, Indonesia (2008);
Galleri Hornbæk, Hornbæk, Denmark (2007); Goethe Institutt, Oslo (2007); Asker museum, Asker (2006)
Utvalgte gruppeutstillinger Selected group exhibitions: Nobel Peace Center, Oslo (2013);
Livsløp, Oslo Bymuseum, Oslo (2013); Deichtorhallen, Hamburg (2012); Fondation
Calouste Gulbenkian, Paris (2012); Family buissness, Voies off, Arles (2012); Norsk fotohistorie, Preus Museum, Horten (2007); Nasjonalbiblioteket, Oslo (2008)
Samlinger Collections: Preus Museum Collection, private samlinger / private collections
Marie Sjøvold, Midnight Milk #19, 2013
40 x 60 cm, giclée print, innrammet / framed, ed.: 25
Pris Price: 7 500 kr
SUSANNE M. WINTERLING
* Rehau, Oberfranken / Germany, 1970
Film, fotografi, collager og
installasjoner er ofte sammenvevd i Susanne M. Winterlings
arbeid, og utforsker dermed
ulike representasjoner av en
virkelighet. I Sciencefiction (seaeye), har Winterling satt sammen
fragmenter av vitenskap og/
eller fiktive visuelle referanser,
til ett verk. De overliggende
bildene (for eksempel fra filmen L’Hippocampe ou cheval
marin av Jean Painlevé fra
1933), kryptiske symboler og
referanser til vitenskapelige
områder (dvs. fluoriserende
alger, det menneskelige øye,
etc.) utgjør et endelig, flerlags
verk. Historier kommer til syne
og forsvinner igjen, det fiktive
blir erstattet med virkeligheten
og vice versa.
Films, photographs, collages
and installations are often
intertwined in Susanne M.
Winterling’s work, thus exploring different representations of
reality. In Sciencefiction (seaeye), Winterling has merged
fragments of scientific and/or
fictional visual references into
a single work. The overlaying
images (such as from the 1933
film L’Hippocampe ou cheval
marin by Jean Painlevé), cryptic symbols and references to
scientific areas (i.e. fluorescent
algae, the human eye, etc.)
constitute a final, multilayered
piece. Stories appear and disappear, (science)fiction is replaced
with reality and vice versa.
Utdannelse Education: Fine Art Academy, Hamburg and Braunschweig, Germany;
Akademie Isotrop, Hamburg, Germany; MA Philosophy and Art history
Utvalgte separatutstillinger Selected solo exhibitions: Silverman Gallery, San Francisco
(2013); Parrotta Contemporary, Stuttgart (2012); Fotogalleriet, Oslo (2011); Badischer
Kunstverein, Karlsruhe (2010); Gesellschaft für aktuelle Kunst, Bremen (2009); Artissima,
Turin (2009); Moscow Center for the Arts, Moscow (2007)
Utvalgte gruppeutstillinger Selected group exhibitions: Sculpture Center, New York
(2012); CEC, Paris (2011); Taka Ishii Gallery, Kyoto (2010); Centre d’Édition Contemporaine, Geneva (2010); Museum für Gegenwartskunst, Basel (2009); 5th Berlin Biennale for
Contemporary Art, Berlin (2008)
Utvalgte samlinger Selected Collections: Goetz Collection (Munich), Federal Collection of
Contemporary Art (Berlin), Saatchi Gallery (London), De La Cruz Collection (Miami), Zabludowicz Collection (London), private samlinger / private collections
Susanne M. Winterling, Sciencefiction (sea-eye), 2013
44 x 30 cm, giclée print, innrammet / framed, ed.: 25
Pris Price: 5 000 kr
LUTZ-RAINER MÜLLER & STIAN ÅDLANDSVIK
* Neustadt / Germany, 1977 & Bergen / Norway, 1981
Umiddelbare situasjoner er
utgangspunktet for verkene
til Ådlandsvik og Müller. En
av disse situasjonene er deres
pågående samarbeid, og de
iscenesetter derfor ofte sitt
eget samarbeid og produksjon. For deres siste utstilling
på MELK i Oslo, blandet de en
rekke cocktails på lerreter mens
de skar ut deler av hverandres
aftenantrekk. We came on
vacation by mistake er fotodokumentasjon av denne ironiske og selvdestruktive aftenperformance.
Immediate settings are the
point of departure for the
works of Ådlandsvik and
Müller. One of these settings
is their ongoing collaboration, thus they often stage their
working relationship and their
production. For their recent
exhibition at MELK in Oslo,
they mixed a series of cocktails on canvases while cutting
out parts from each other’s
evening suits. We came on
vacation by mistake is a photographic document of this
ironical and self-destructive
evening performance.
Utdannelse Education: L-RM: Muthesius Hochschule, Kiel, Germany; Kunstakademiet
Bergen; Kunstakademiet Oslo; SÅ: Kunstakademiet Oslo; Hochschule für Bildende Künste
(HFBK), Hamburg, Germany
Utvalgte separatutstillinger Selected solo exhibitions: MELK, Oslo (2013); Performance,
Kunsthall Oslo, Oslo (2011); Hordaland Arts Centre, Bergen (2010); MOT international,
London (2010); W17/Kunstnernes Hus, Oslo (2010); Galerie HfbK, Elektrohaus, Hamburg
(2008); Trottoir and St.Pauli Kunstverein, Hamburg (2008); Fotogalleriet, Oslo (2006)
Utvalgte gruppeutstillinger Selected group exhibitions: Kunstverein Dortmund, Dortmund
(2013, 2012); Örebro Open Art, Örebro (2013); A und V, Leipzig (2012); Babelsk, Bergen
Art Museum, Bergen (2010)
Samlinger Collections: Bergen Art Museum, Bergen; Astrup Fearnley Museum, Oslo;
Museum Foundation Sparkasse, Leipzig; private samlinger / private collections
Lutz-Rainer Müller & Stian Ådlandsvik, We came on vacation by mistake, 2013
60 x 40 cm, giclée print, innrammet / framed, ed.: 25
Pris Price: 7 500 kr
INFORMASJON / INFORMATION
Bildene i Fotogalleriet Editions er tilgjengelig
for salg i Fotogalleriet og ved bestilling
gjennom Fotogalleriets hjemmeside. Fotogalleriet har lansert et gavekort som kan
brukes til å kjøpe både bilder og fotobøker.
Vennligst merk at alle oppgitte priser er
inklusive innramming, moms og 5% kunstavgift.
Besøk www.fotogalleriet.no for ytterligere
informasjon om tilbudet, deltakende kunstnere og for å lære mer om å samle kunst.
For mer informasjon om våre partnere vennligst besøk www.bilder.as og www.brodins.no.
The photographs of Fotogalleriet Editions
are available for purchase at Fotogalleriet or
can be ordered through the gallery’s website. Fotogalleriet has also launched a new
gift-card that can be used to purchase both
photographs and photobooks. Please note
that all prices include framing, VAT and an
additional 5% fee to The Relief Fund for
Visual Artists.
For further information about this offer, the
artists and to learn more about collecting
and handling photographs please visit our
website at www.fotogalleriet.no.
For more information about our partners please
visit www.bilder.as and www.brodins.no.
Fotogalleriet
Møllergata 34
N-0179 Oslo
Åpningstider / Opening hours:
tir-fre / tue-fri : 12.00 - 17.00
lør-søn / sat-sun: 12.00 - 16.00
Tlf / Tel: +47 22 20 05 59
E-post / E-mail: [email protected]