Morgenrapport

Morgenrapport
Oppgang i USA
Dagens finanskalender
Det var generell kursoppgang i det amerikanske
aksjemarkedet fredag. Dow Jones Industrial Average endte
opp 0.31% mens S&P500 og Nasdaq Composite steg hhv.
0.41% og %0.50. Philadelphia Oil Service Sector Index endte
derimot ned 0.37%. Det brede markedet åpnet dagen i
pluss, og beveget seg rundt åpningsnivåene gjennom hele
dagen. Det var unormalt lav svingninger for S&P500:
Forskjellen mellom dagens høyeste og laveste notering var
mindre enn 0.7%.
MAKRO
Sverige: Detaljhandel april kl 09:30
RESULTAT
Norse Energy Corporationa: Resultat per 1. kvartal kl. 08.30 i
Shippingklubben, webcast
Dolphin Group: Resultat per 1. kvartal som en del av
generalforsamling i selskapets lokaler kl. 13:00
Aqua Bio Technology: Resultat per 1. kvartal
Intex Resources: Resultat per 1. kvartal
Transeuro Energy Corp Resultat per 1. kvartal
ANNET
USA: Markedene er stengt i anledning Memorial Day
SSB: Transport, reiseliv og IKT, omsetningsindeks, transport og
lagring, prisindekser, informasjon og kommunikasjon, prisindekser,
direkte investeringer - transaksjoner, næringslivstjenester og
omsetning og drift av fast eiendom, omsetningsindeks,
foreløpige tall, varehandel omsetningsindeks, foreløpige tall, kl.
10:00
I Asia var det blandet utvikling i dag.
Brent spot omsettes i morgentimene rundt $114.6. Det er en
nedgang på ca $0.2 siden Oslo Børs stengte.
De amerikanske aksjebørsene holder stengt i dag.
www.nordnet.no
30.05.2011 07:35
www.apollomarkets.no
Markedsoversikt indekser:
Paris. CAC40
DJ BR
DJ Ho
DJ Ind
DJ Ja
DJ Ru
DJ Sha
DJ Glo
Euron
Frankf
NASD
NASD
OSEBX
OMXSPI
OMXCPI
OMX Helsinki_PI
OBX
Nikkei 225
NASDAQ Composite Index
NASDAQ 100 Index
Nikkei
OBX
OMX
OMXC
OMXS
OSEBX
Paris.
Frankfurt. DAX 30
Euronext 100
DJ Global Index
DJ Shanghai Index
DJ Russia 10
DJ Japan Index
DJ Industrial Average Index
OBX:
Nikkei
DJ Hong Kong Index (USD)
DJ BRIC50 India(USD)
-0,50
www.nordnet.no
0,00
0,50
1,00
30.05.2011 07:35
1,50
2,00
www.apollomarkets.no
Markedsoversikt råvarer:
Zink 3M USD
Alumi
Brent
Copp
Gold
ICE Br
Lead
Nicke
Pallad
Silver.
Tin 3M
WTI C
Zink 3M
WTI Cushing (spot)
Tin 3M USD
Silver. $/oz
Palladium spot indicator
Nickel 3M USD
Lead 3M USD
ICE Brent Future 1
Gold
Copper 3M USD
Brent Dated (spot)
Aluminium 3M USD
-0,50
www.nordnet.no
0,00
0,50
1,00
30.05.2011 07:35
1,50
2,00
2,50
www.apollomarkets.no
Markedsoversikt nordiske aksjer i USA:
NOKIA
METSO CORP
NOVO NORDISK
SUBC
FRO
Gola
RCC
STAT
YARA
ABB
ASTR
ELEC
Aktieselskabet Dampskibsselskabet Torm - American Depositary Shares
PFIZER INC
OXiGENE. Inc.
Millicom International Cellular
LM Ericsson Telephone Company
ELECTROLUX
ASTRAZENECA
Millic
OXiG
PFIZE
ABB
YARA
STATOIL
NOV
METS
NOK
RCCL
Golar LNG Limited
FRONTLINE
SUBC
0,00
www.nordnet.no
0,50
30.05.2011 07:35
1,00
1,50
2,00
2,50
www.apollomarkets.no
Teknisk analyse:
PRS: Oversolgt - utløser
nytt kjøpsignal?
Prosafe har siden i høst beveget seg i rektangel
mellom ca 39.50 og 46.50 kr. Aksjen foretok i forrige
uke en vellykket test av bunnen av formasjonen.
Samtidig er momentumet i ferd med å styrke seg.
Dette er signaler om positiv utvikling den nærmeste
tiden.
Evt. brudd av motstanden på 42 kr vil utløse
kjøpssignal. Kjøp ved brudd av motstanden eller ved
evt. korreksjon ned mot trendbunnen kan forventes å
gi god risk/reward. 46.50 kr er naturlig kursmål mens
stop loss bør settes ca 39 kr.
Ticker: PRS
Sist: 41.67
Har du noen spørsmål om teknisk analyse kan du kontakte Apollo
Markets eller se Nordnetskolen.no for kurs i teknisk analyse.
Tidshorisont: Kortsiktig
Aktuell formasjon: Oversolgt i rektangel
E-post: [email protected] - Telefon 21 02 02 00
Ansvarlig analytiker: Oddbjørn Windstad - Apollo Markets
www.nordnet.no
30.05.2011 07:35
www.apollomarkets.no
Teknisk analyse:
GJF: Stigende trend
indikerer oppgang
Gjensidige Forsikring er i en stigende trend fra januar.
Aksjen foretok for noen dager siden et falskt brudd av
trenden, og har deretter utviklet seg positivt. Videre
oppgang indikeres.
Mht. den kortsiktige utvikling indikerer Stochastics nå
at momentumet er i ferd med å styrke seg. Fredag
viste aksjen sterk utvikling gjennom dagen.
69.50 og 72.50 er naturlige kursmål. Stop loss bør settes
under bunnen av den stigende trendlinjen og støtten
på i overkant av 65 kr.
Ticker: GJF
Sist: 64.50
Har du noen spørsmål om teknisk analyse kan du kontakte Apollo
Markets eller se Nordnetskolen.no for kurs i teknisk analyse.
Tidshorisont: Kortsiktig og langsiktig
Aktuell formasjon: Stigende trend
E-post: [email protected] - Telefon 21 02 02 00
Ansvarlig analytiker: Oddbjørn Windstad - Apollo Markets
www.nordnet.no
30.05.2011 07:35
www.apollomarkets.no
Opplæring og informasjon:
Har du noen synspunkter om morgenrapporten er du
velkommen til å ta kontakt med vår Kundeservice:
Ansvarlig analytiker: Oddbjørn Windstad
Kontakt: [email protected]
Telefon: 22 22 53 70
E-post: [email protected]
Ansvarsbegrensning:
Denne rapporten utgis av Nordnet og Apollo Markets i fellesskap, og er ment kun for selskapenes kunder. Den er utarbeidet med tanke på generell distribusjon og skal betraktes som markedsføringsmateriale som ikke er utarbeidet
i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Rapporten tar ikke hensyn til den enkeltes investeringsmål, økonomiske stilling eller kunnskap. Nordnet, Apollo Markets og foretakenes innholdsleverandører er ikke ansvarlig for
skade eller tap som skyldes innhold på nettjeneste, og som påføres brukeren eller andre personer som benytter seg av innholdet i nettjenesten, verken direkte eller indirekte. Nordnet, Apollo Markets og foretakenes
innholdsleverandører er ikke ansvarlig overfor brukeren eller en tredjepart for direkte eller indirekte skader, uteblitt fortjeneste eller inntekter eller for annen skade som skyldes at innholdet på en eller annen måte er feil, vises eller
presenteres feil eller helt uteblir på grunn av feil fra Nordnets, Apollo Markets’ eller noen av leverandørenes side, eller som skyldes helt andre forhold. Dette gjelder alle tilfeller hvor informasjon kan bli forsinket, vises feilaktig, vises
med feil verdier eller helt uteblir, og tilfeller hvor problemer kan føre til forstyrrelser eller til at hele nettjenesten stopper opp og slutter å fungere, uansett om dette skyldes tekniske årsaker eller andre forhold. Nordnet og Apollo
Markets er ikke ansvarlig for leverandører eller deres materiale, produkter eller tjenester som presenteres hos Nordnet eller Apollo Markets. Nordnet og Apollo Markets er heller ikke ansvarlig for framstillinger eller opplysninger som
www.nordnet.no
30.05.2011 07:35
www.apollomarkets.no