oceaneering-Bygget ProFilen: Stein toSteruD // SIDE

oceaneering-Bygget
Prosjektreportasje: Mekjarvik
25 000 kubikkmeter betong går med
når iVar utvider renseanlegget // SIDE 4
ProFilen: Stein toSteruD
rolli on tHe roaD
// SIDE 18
// SIDE 9
Sola Betong-BlaDet // nr 1 2014 // MAGASInET FOr DEG SOM HAr ET nÆrT FOrHOLD TIL BETOnG
leDer: Det siste året har det skjedd relativt mye hos oss
med hensyn på investering i utvidelse og oppgradering av
fabrikkanlegget vårt. Vi har bygget en helt ny produksjonslinje slik at vi nå kan blande og laste opp to kjøretøy samtidig
noe som medfører bedre kapasitet og en betydelig
efektivitetsøkning. Spesielt ser vi effekten av dette om
morgenen i og med at vi er kjappere ute på flere byggeplasser samtidig, noe kundene våre virkelig har fått merke.
Vi har byttet tilslagsleverandør og kjøper nå all sand og
singel fra Velde Pukk. For å sikre at levering og innlasting av
dette skal foregå på en effektiv og god måte, har vi bygget
et nytt helautomatisk mottaksanlegg hvor alt fra avlesning
av silonivåer til styring av båndtransportørene foregår med
det ypperste som finnes av digital teknologi.
Med disse utvidelsene gjennomført føler vi oss godt rustet
til å møte etterspørselen og forventningene fra kundene
våre i årene som kommer.
I denne utgaven av SB Bladet kan du lese om noen av de
aktuelle prosjektene vi er involvert i for tiden. Vi besøker
Kruse Smith som er i full gang med utvidelsen av nordJæren Sentralrenseanlegg for IVAr i Mekjarvik og vi besøker
Vest Betong som bygger nytt Hovedkontor for Oceaneering
på Forus. Videre følger vi vår glitrende kollega rolf Terje
Husebø - bedre kjent som rolli – ut «on the road» en helt
vanlig arbeidsdag i hans strøkne, glinsende Scania. Vi følger
rolli i møte med kunder og kollegaer, men han forteller
også om den glødende interessen han alltid har hatt for
store kjøretøy og da spesielt betongbiler.
Vi har vært så heldige å få Markedsdirektøren i norcem, Tor
Inge Overrein, til å være gjesteskribent denne gangen. Tor
Inge tar for seg de positive ringvirkningene de store
pågående og kommende infrastrukturprosjektene medfører,
og du kan lese hans glimrende innlegg på side 15.
Profilen denne gangen bekler flere roller. Blant annet er han
fast styremedlem i Sola Betong hvor han nå er inne i en
toårig periode som Styreformann, han er administrerende
direktør i Unicon AS og ikke minst er han President i den
internasjonale ferdigbetongforeningen ErMCO som representerer medlemsbedrifter i 27 land. For oss i den norske
ferdigbetongbransjen er det stor stas at Presidenten i
ErMCO kommer fra lille norge.
Vi håper og tror at SB Bladet skal reflektere det som også
kjennetegner oss i Sola Betong. Vi ønsker at bladet skal
være lettlest og uformelt, samtidig som du finner artikler og
reportasjer som er interessante og relevante i forhold til ditt
fag og din hverdag.
Vi håper du hygger deg med lesingen, ta gjerne kontakt om
du har ønsker om temaer vi skal skrive om i neste utgave.
Trond
SjeFreDaktør TrOnD SKJÆVELAnD
vaktsjef DAG BJørnEVOLL
desk TOVE BrEKKE
redaksjon SOLA BETOnG OG FASETT
design AnyA AASEBø
trykk KAI HAnSEn TryKKErI
forsidebilde JAn InGE HAGA
Fra venstre: Sebastian Waldykowski, Leif Kåre Svendsen,
Glenn Lundgård, Tor rosland, Krzyztof Borbulak, Trond Skjæveland.
< den harde kjerne:
4 // ProSjektrePortaSje // rEnSEAnLEGG MEKJAVIK
Det er litt av et anlegg even Vike
i kruse Smith har ansvaret for
å bygge i Mekjarvik.
når iVar utvider sitt eksisterende
renseanlegg i fjellet, går det med
rundt 25 000 kubikkmeter betong.
TEKST: TOnJE PEDErSEn // FOTO: JAn InGE HAGA
– Hoveddelen av betongarbeidet varer i to år
og stedstøpes på veggene inne i fjellet.
Lyden av sprenging, boring og bilmotorer mangedobles
med akustikken inne i fjellet i Mekjarvik. Bortsett fra
lyktene fra lastebilene som henter ut masse, er det helt
mørkt inne i det kommende renseanlegget som skal ligge
400 meter dypt.
Per nå er veitunellen rundt 160 meter lang, men huler og
bergrom er sprengt ut for å lage plass til bassenger,
verksted, sandfang, lufting og sedimentering.
rensing av kloakk Sentralrenseanlegget nordJæren er IVAr sitt kloakkrenseanlegg i Mekjavik. Gigantiske basseng og haller er bygget i fjellet for å rense all
kloakken på nord-Jæren. Med den store befolkningsveksten som ventes i regionen, er IVAr føre var og bygger
nå et utvidet renseanlegg i fjellet. Det eksisterende anlegget skal bygges om fra kjemisk til biologisk rensing, være
framtidsrettet og holde fram til 2050. Kort fortalt foregår
rensingen på denne måten: Kloakken kommer inn til
Mekjavik gjennom rør, føres inn i fjellhallene, renses i
bassengene og går ut i store rør i sjøen som renset vann.
– Dette er et stort anleggsprosjekt for Kruse, sier Vike,
som har ansvaret for fjell- og betongarbeidet. ny fjellhall
sprenges ut og store mengder masse kjøres ut av tunellene. Sola Betong skal i løpet av prosjektet levere totalt
6 500 kubikkmeter sprøytebetong for å sikre fjellarbeidet
under sprengingen. Til høsten begynner støpingen av
veggene i selve anlegget hvor rundt 25 000 kubikkmeter
betong skal kjøres fra blandeverket i Tananger.
– Hoveddelen av betongarbeidet varer i to år og stedstøpes på veggene inne i fjellet, forteller Vike, mens han
peker mot et av bergrommene inne i tunellen.
– Veggene i bassengene vil variere fra 20 til 120 centimenter tjukke og støpes med en type vanntett betong.
Det er mørkt inne i tunellene. Arbeidet pågår for fullt med
store biler som kjører i kø innover for å hente masse. I en
av sidetunellene står en boremaskin og borer ristende i
hullet der det skal sprenges senere på dagen. En byggeplass inne i mørke, dype tuneller kan være fryktinngytende for de som ikke er vant med det.
– I den fasen vi er nå, får vi sprøytebetong som sprøytes
på veggene for å sikre at fjellet holder under sprengingen.
Vi sprøyter hele tiden.
kruSe SMitH
> norges sjette største entreprenør
> Primært markedsområde er Sør-norge, men har
oppdrag over hele landet.
> Aktiviteten er delt i områdene bygg, bygg
fornyelse, anlegg og eienom.
Fjell- og BetongjoBBen
> Kruse Smith Anlegg bygger veier, tuneller, broer,
kaier, LnG tankanlegg og andre energianlegg
over hele landet.
> Egen avdeling utfører ulike typer betongarbeid og
bygger dammer, trebroer og kraftverk.
> Kruse Smith Anlegg er entreprenør for fjell- og
betongarbeidet på renseanlegget i Mekjarvik.
> Kontrakten er på rundt 250 millioner kroner.
Spenningen er til å ta og føle på for Even Vike i Kruse Smith når renseanlegget i Mekjarvik. >
>>
Pris og beliggenhet Sola Betong fikk avtalen via
anbudsrunde og ble valgt av flere grunner; firmaet er
både konkurransedyktig og har sentral beliggenhet til
Mekjarvik. Dermed sikres en mest mulig miljøvennlig
transport til byggeplassen. I tillegg er framdriften svært
viktig i dette prosjektet, og betongen må komme på
minuttet som bestilt. Arbeidet foregår fra 06 om morgenen
til 02 på natten, og Kruse har tre arbeidsskift på jobb.
– når betongarbeidene starter, vil vi prøve på å få til
hovedstøpene mellom 14 og 18. Alle sjåførene får egen
HMS-opplæring før de får komme inn i fjellhallene.
Hele utvidelsen i fjellet ligger i direkte forlengelse av
dagens anlegg, og det skal etableres en ny adkomsttunnel inn til de nye fjellhallene. Vannbehandlingsdelen ligger
inne i selve fjellet, mens slambehandling, verksted og
administrasjonsbygg ligger utenfor. Sedimenteringskapasiteten utvides med fire nye sedimenteringstanker og fire
luftebasseng plassert i åtte nye fjellhaller. I tillegg skal det
etableres ny vaskehall med verksted i egen fjellhall.
Selve anlegget skal være ferdig til bruk i 2017, men flere av
hallene skal stå som tomme reserver beregnet for bruk i
framtiden. Dermed kan vi fortsatt gå trygt på toalettet. I
alle fall fram til 2050 for alle fire blokkene.
> Det er stor aktivitet i tunnellen
i Mekjarvik. Store basseng og haller
sprenges ut og bygges opp for å
rense all kloakken på nord-Jæren.
8 // Betongnytt
ny PuMPeMikSer
Helge Koppergård med sin nye MB Actros 3245B
med påbygg Schwing type FBP 24/125
Vi gleder oss over ny refresh av vår web
og ikke minst oppdateringen av aPP’en
vår som er klar til bruk på aPP Store
og google Play.
Vi gratulerer vår gode
leverandør og samarbeidspartner norcem med den
splitter nye sementterminalen i tananger.
Vi Feirer 20 årS
juBileuM i år!
1994 – 2014.
ny VerDenSrekorD
Ny verdensrekord godkjent i Guiness Rekordbok
I februar i år ble det satt ny verdensrekord i volum og
støpehastighet for en enkelt leveranse når det ble støpt
bunnplate til den nye Wilshire Grand skyskraperen
i Los Angeles i USA. I løpet av 18,5 timer ble det levert og
lagt ut hele 19.400 m3 betong som ble produsert ved 8
betongfabrikker og transportert ut av 208 betongbiler som
leverte til 19 betongpumper på byggeplassen.
Vi gratulerer med den nye verdensrekorden!
rolli er klar for en ny dag på veien i den kuleste bilen til Sola betong. >
“Først gang han var med i
betongbilen, var han bare en
uke gammel. Da lå han i førerhuset til far Magne Husebø.
gjennom hele oppveksten
sto han på en kasse i bilen
og drømte om at en dag, ja,
da skulle han også kjøre sin
egen betongbil.”
TEKST: TOnJE PEDErSEn // FOTO: JAn InGE HAGA
rolli
on the
road
>>
10 // rolli on tHe roaD
– Skal dere ut med rolli? Han har den reneste bilen i hele
firmaet! Kollega Tone Storhaug ler på pauserommet til
Sola betong. rolli har allerede tatt en runde før vi er klare
til å sette oss inn i betongbilen.
– Rolf Terje, hilser han høflig. Det skurrer litt. Vet noen
egentlig hvem rolf Terje er?
– Alle kjenner meg som rolli. Det har bare blitt sånn. rolf
Terje Husebø har ingen i denne bransjen hørt om. rolli
smiler et bredt smil som forteller oss at beskrivelsen om
han var rett: En utrolig hyggelig fyr, alltid blid og godt likt.
bilfrelst Tone Storhaug hadde rett. Det er nok ikke
mange i denne bransjen som har så rein bil, i alle fall inni.
– Å, ja. Jeg liker å ha det reint og fint. Da trives jeg mye
bedre. Når bilen er rein, blir dagen god! Sånn har jeg det
hjemme også, alltid reint og ryddig.
I den skinnende Scania-bilen ruller vi bort fra anlegget til
Sola betong. Første tur går til Dusavik kai der Kvia bygger
fundamentene til en ny kai for sjø- og anleggsentreprenøren Birken&Co. Store rør er støpt i sjøen for å bedre
beskytte kaien mot store supplybåter som går offshore.
Bilen til rolli er en historie i seg selv. Som ekte bilentusiast
la han sin elsk på denne lastebilen en god stund før han
fikk den.
– Den vil jeg ha, sa jeg til Trond Skjæveland. Og det fikk
jeg! Jeg har en større henger enn de andre og kan ta mer
last. Det blir litt mer action med denne bilen.
Han humrer litt. For når rolli har fått ny bil legger folk på
byggeplassene merke til det. I tillegg til at den er blankere
– Den vil jeg ha, sa jeg til trond Skjæveland. og det
fikk jeg! Jeg har en større henger enn de andre og kan
ta mer last. Det blir litt mer action med denne bilen.
enn alle de andre SB-bilene, er den også spesialdesignet
av rolli selv.
– Hvis du ser nøye på førerhuset, ser du logoen og
strekene til Sola betong. Linjene på min bil er mye rundere. Ser du det? Jeg er glad i detaljer. Han venter i spenning. Og ja. Vi ser det. De blå og hvite linjene er litt annerledes hos rolli.
– Jeg satt hjemme og tegnet det selv en kveld. Så tok jeg
det med på jobb og fikk viljen min.
kai-fundament rolli har parkert bilen på kaien. Han
må vente på tur mens kollega Sebastian Waldykowski
pumper betongen ned i fundamentet noen meter ut på
kaien. Ute på kaien står Marius Henriksen i Kvia AS og
peker og forteller hvor han vil ha pumpa.
– nei, her går støpingen til helvete som vanlig, ler
Henriksen.
– Neida. Det går helt flott. Vi er fornøyde med Sola
betong, og jobben går som den skal, smiler han litt mer
seriøs, før han løper tilbake til kaien.
Så er det rolli sin tur. Han rygger inntil pumpebilen og
hopper ut av bilen. nærmest uten å se styrer han betongen
over til Sebastian. Med to fingre justerer han farten på
blandingen.
– Det er en fin dag dette, sier han litt høyt, mens folkene
på kaien holder hånda opp og viser stopp. De har fått
nok, og Sebastien stopper pumpa.
rolli sitt første barndsomsminne handler om en betongbil. Far Magne Husebø skulle få ny bil og lovet sønnen at
han skulle få sitte på den dagen bilen kom. En morgen ble
rolli hentet.
– Jeg husker det som en stor dag. Jeg var sikkert rundt
tre år, og far hadde laget en kasse i førerhuset som jeg
kunne stå på. Det var andre tider den gang. Jeg sprang
fritt rundt på byggeplassene. Jeg tømte betong mens far
snakket med kundene. Det fantes ikke HMS den gang. I
dag har vi ikke lov å ha med oss barn i bilen.
Hver gang han hadde fri fra skolen, fikk han bli med faren
på jobb. Han elsket bilen, menneskene og byggeplassene. Egentlig var han aldri i tvil om hva han skulle bli, selv
om han var innom andre tanker i ungdomstiden.
– Jeg er veldig glad i å tegne og vurderte å ta en utdannelse innen design og tegning. Da jeg kom hjem fra militæret til jul, skulle jeg jobbe et halvt år på Sola betong før jeg
begynte på utdannelsen den høsten. Jeg kom aldri så langt.
sjåføren Skjebnen var et liv som betongbilsjåfør, et
yrke han har kost seg med fra første dag.
Fra venstre: 1. Helt siden han var liten drømte rolli om sin egen lastebil. // 2. Med stor sans for tegning designet rolli sin egen bil. // 3. rolli er alltid nøye med rengjøring, noe alle andre legger merke til. // 4. nesten uten å se styrer rolli
betongen og justerer farten på blandingen. // 5. Ventetid i lastebilen krever godt lesestoff. //6. Marius Henriksen i Kvia AS styrer pumpa ute på kaien.
rolli on tHe roaD // 11
– Jeg treffer så mange kjekke folk. Det er nok det jeg liker
best. Og det at ingen dager er like. Vi vet aldri hva vi skal.
En dag skal vi til Sirdal, mens en annen dag skal jeg til
Egersund eller kjøre fram og tilbake til kaien i Dusavika. Vi
har alltid mye lått og løye. Selv om ikke alle kan norsk, ler
vi mye sammen.
Siden rolli ble hekta på store biler, surfer han på nettet
etter lastebilnyheter og er alltid oppdatert på det siste nye.
Heldigvis har han kompiser som deler samme interesse.
– Jeg har noen kamerater som også kjører lastebil. Vi
pleier å ringe hverandre og snakke om bil. Har du sett den
nye bilen til det eller det firmaet? Sånne ting. Alle har sett
den. nei, uff. Jeg er helt ødelagt.
Så får han beskjed om å stoppe tømmingen av bilen. Kvia
har fått det de trenger, og rolli skal videre til en ny kai.
– Da kjører jeg bare videre til Blings, da?
– Hallo?
rolli roper i radioen som går direkte til Sola betong. Svaret
er uklart, så han bare gjør som planlagt.
– noen ganger er beskjedene litt utydelige.
I det støvfrie førerhuset er det kun en halvliter nesten tom
cola og noen blader som vitner om at bilen kjøres daglig.
Tidsskriftet “Historie” ligger øverst i bunken.
– Jeg abonnerer på det. Jeg er veldig interessert i historie
og synes bladet er spennende. Ofte blir det endel venting
på jobb, og da blar jeg i dette. rolli har altså andre interesser enn bil.
– Jeg er bitt av Oilers-basillen. Det er helt fantastisk. Jeg
går på kampene sammen med Mathias og roper som en
galning.
hverdagen Hjemme har rolli datteren Maren på 13 og
sønnen Mathias på 10. Mathias har arvet farens bilgalskap og elsker store biler.
– Han synes det er steintøft at far kjører betongbil. Han
kjenner alle bilene våre og vet hvem som kjører hvilken bil.
Akkurat som jeg gjorde som liten. For hans del håper jeg
at han tar mer skole enn jeg gjorde. Det er kjekt, men
betyr likevel mye jobb og lite fritid. Det er ikke få ganger
jeg har løpt inn i barnehagen to minutter før stengetid,
gravskitten fra topp til tå.
I fjor gikk far Magne Husebø av som pensjonist. Fortsatt
kjører han en dag i uka, men rolli merker at han ikke er på
jobb lenger.
– Ja, jeg savner far på jobb. Han er jo en trivelig kar som
skaper mye liv rundt seg. Mange spør etter ham nå, og
det liker han godt. Men han nyter livet som pensjonist.
Hver dag i to-tiden ringer kona Heidi for å høre når rolli
kommer hjem. Skal han spise med familien, eller blir det
langdag igjen.
– Ja, hun ringer fast. Hver dag. Ofte vet jeg ikke når jeg
kommer og sier at de bare må ordne seg selv. Det er vanskelig å avtale tidspunkter med meg, vet du. Det kan være
venting, plutselig skjer det noe og så kommer jeg seint
likevel. Hun er heldigvis vant med at det er sånn.
Lange dager for rolli har gjort at kona har tatt den største
bøygen hjemme. Likevel har han alltid fulgt barna tett.
– Det har skjedd noe i bransjen på akkurat det området.
Jeg husker at de ble overrasket på jobb da barna var små
og jeg skulle på skoleavslutning på ettermiddagen. Kan
ikke kona gjøre det? sa de. Heldigvis er sånt helt vanlig i dag.
en ny kai Han blinker ned til nok en kai for å tømme det
han har igjen av lasten fra Dusavika. Vi er i Tananger havn
på basen til Bring-terminalen. Her støpes det ferdige
kaielementer som igjen fraktes til kaien i Dusavika. rolli
tømmer raskt resten av lasten før han kjører tilbake til
lasting på Sola betong.
Vi er ferdige med turen. resten av dagen skal rolli kjøre
tilbake mer last til Dusavika. For 41-åringen gikk barndomsdrømmen i oppfyllelse. Med den flotteste, største og
reneste bilen, ruller rolli videre.
– å, ja. jeg liker å ha det
reint og fint. Da trives jeg
mye bedre. når bilen er
rein, blir dagen god! Sånn
har jeg det hjemme også,
alltid reint og ryddig.
>>
12 // kunDerePortaSje // OCEAnEErInG-ByGGET
Sjelden har en tomt blitt så godt
utnyttet som til det nye hovedkvarteret til subsea-selskapet
oceaneering på Forus. ifølge
prosjektleder Bjørn M. Dahl i
Vest Betong, er støpejobben den
største i betongentreprenørens
historie.
TEKST: TOnJE PEDErSEn // FOTO: JAn InGE HAGA
– jeg er fornøyd med leveransene
og betongkvaliteten.
Prosjektsjef Bjørn Dahl ser utover den 30 måls store tomta
på Vestre Svanholmen på Forus. Siden i høst har han hatt
ansvaret for Vest Betong sine støpearbeider av det som
skal bli Oceaneerings nye hovedkvarter. På det meste har
han hatt 15 mann i arbeid til å plasstøpe fundamentene,
veggene og gulvene i det han kaller for bygg B og C, altså
verkstedhall og lagerbygg med parkeringshall. All betongen
er levert av Sola Betong.
– Dette er en veldig viktig jobb for oss og den største
jobben vi har hatt noensinne, forteller han, mens han betrakter byggningsmassene som skal stå ferdige til høsten.
koMBinaSjonSBygg. Det er selskapet Seabrokers
Eiendom som eier og bygger ut eiendommen. I overkant
av 42 000 kvadratmeter med verkstedshall, lager og kontorbygg skal leies videre til Oceaneering, subsea-selskapet
som er mest kjent for å være en ledende leverandør av
rOV-tjenester offshore.
Det er nå fire år siden Bjørn M. Dahl kastet inn håndkleet
hos Skanska for å satse på betongentrepriser i Vest
Betong AS. Strategien til firmaet er å være en rendyrket
betongentreprenør. Siden starten har Vest Betong hatt en
jevn omsetningsøkning og mye å gjøre. Det kommer
stadig inn nye henvendelser, og firmaet er i vekst. I dag
har Dahl blant annet ansvaret for prosjektet på Forus.
stor støPejobb Arealet på bygg B utgjør rundt 7 500
kvadratmeter. Bygg C består av rundt 5 500 kvadratmeter
i grunnflate. Totalt har Sola betong levert rundt 10 000
kubikkmeter betong på prosjektet. Det meste har vært
betong til fundamenter og gulv.
– I august 2013 skiftet vi leverandør til Sola Betong, som
nå leverer all betong til oss. Jeg er fornøyd med leveransene og betongkvaliteten. De leverer det de lover, forteller han.
Det er, som på de fleste trange byggeplasser, selve logistikken som har vært den største utfordringen underveis i
prosjektet.
– Jobben er spennende, selv om både logistikk og framdrift har vært krevende. Tomta er trang med mye byggmasse på området. Jeg vil skryte av prosjektledelsen
som består av Seabrokers og Sweco. De har løst utfordringene på en ryddig og profesjonell måte og har opptrådt løsningsorienterte hele veien.
VeSt Betong aS
> ren betongentreprenør. Tar ikke totalentrepriser
på komplette bygg.
> Har HMS, kvalitet og langsiktighet i fokus
> Har oppdrag innen bygg og anlegg: alt fra kaier,
til industribygg og offentlige bygg.
Prosjektleder Bjørn M. Dahl i Vest Betong har hatt ansvaret for støpearbeidene til det nye Oceaneering-bygget på Forus. >
>>
14 // kunDerePortaSje // OCEAnEErInG-ByGGET
// 15
GJESTESKrIBEnTEn
naVn // TOr InGE OVErrEIn
Stilling // MArKEDSDIrEKTør
FirMa // nOrCEM
teMa // InFrASTrUKTUr-PrOSJEKTEr GIr
STOrE POSITIVE rInGVIrKnInGEr
norge sitter på den «grønne grein» i økonomisk sammenheng. Det er heldigvis politisk enighet og vilje til å
benytte deler av vår oljeformue til å satse på store infrastrukturprosjekter. Eksempler er ryfastforbindelsen,
ny E6 langs Mjøsa og nordover, samt veg- og jernbaneutbygging i Vestfold og Telemark. Prosjekter i oppstart eller under prosjekteringsfase er bl.a. Follobanen,
rogfast og Ferjefri E39.
De positive ringvirkningene av slike prosjekter er mange
og store. Ingeniørene får spennende oppdrag, og anleggsbransjen aktivitet og sysselsetting. Innen sement
og betong får vi anledning til å «fighte» om store leveranser, som gir stor aktivitet året rundt. Staten får tilbake
en ikke ubetydelig del penger i form av avgifter og skatter.
nye veier, tunneler og broer kommer lokalsamfunn til
gode, med reduserte reisekostnader og tidsforbruk, og
bedre trafikksikkerhet. Ikke minst fører bedret logistikk
til at lokalt næringsliv øker sin konkurransekraft, enten
markedet er nasjonalt eller internasjonalt. Satsning på
utbygging av infrastruktur i norge er en vinn-vinn sak
for hele nasjonen. Disse prosjektene hadde ikke latt seg
gjennomføre uten verdens mest anvendelige byggemateriale: betong.
Vi i norcem er avhengige av god infrastruktur og gode
logistikkløsninger. I disse dager tar vi i bruk en ny stor og
moderne sementterminal i risavika. Den gamle terminalen i Stavanger by hadde etter hvert for liten kapasitet
til å betjene aktivitetsnivået i regionen. Den nye terminalen
består av fire sementsiloer med lagringskapasitet på til
sammen 12 000 tonn. norcem ser frem til å ta i bruk
terminalen, som vil bidra positivt til å sikre sementleveranser til store og små betongprosjekter.
< Betongen er levert og fordeles jevnt utover dekket. En hektisk
byggeplass krever et ekstra pust i bakken. Bindingsverk
klargjøres og armeringsjern settes ned i støpen. (bilde nede til
høyre): Sebastian Waldykowski styrer pumpa og fyller i siste rest
av dagens blanding.
VitS
konsulenten
En bonde passa den digre saueflokken sin mens den gikk spredt utover på beitet.
Da dukker det plutselig opp en tøff ny BMW 5-serie på veien nedenfor. en fyr i Broni-dress
og gucci-sko, med ray Ban solbriller og et ySl-slips stikker hodet ut av bilvinduet
og roper til bonden:
- Hvis jeg kan si nøyaktig antall sauer du har gående på beitet her, får jeg ta med meg
en av sauene dine da? Bonden ser på fyren - for en jypling! og han ser på den godt spredte
saueflokken, og svarer:
- ja, det er greit for meg!
Fyren kjører BMW’n inntil kanten, åpner en Dell notebook på panseret, kopler siste skrik
i nokia mobil til og surfer til ei naSa-side på internett og kaller opp et gPS-satelittnavigasjonssystem, henter den eksakte posisjonen deres i terrenget og mater den inn til
en annen naSa-satelitt som skanner beiteområdet med ultrahøy-oppløsningskamera.
Så åpner han det digitale bildet i adobe Photoshop og eksporterer det til et nettsted:
image Processing Facility i Hamburg. i løpet av sekunder får han en e-post i retur på en
Palm Pilot - der det står “picture prosessed and data stored”. Så logger han inn på en
MS-SQL database via ODBC og kopler opp et Excel regneark med flere hundre avanserte
formler. etterpå laster han alle dataene ned gjennom e-posten til en Xircom og på et øyeblikk
får han respons. Til sist skriver han ut en fire fargers, 150-siders rapport på sin hitechminiatyr HP colour laserjet og kaster et blikk på den siste sida:
- Du har nøyaktig 1586 dyr, sier han.
- Det stemmer det, så det er greit at du tar med deg en sau, sier bonden.
Så ser han på mens typen velger ett av dyra, og bykser og kaver med å få det ned
i bagasjerommet på BMW’n. Så sier han:
- Du, hvis jeg kan si nøyaktig hva du jobber med – gir du meg tilbake den sauen da?
Den unge fyren tygger litt på det, men sier:
- ok, ja hvorfor ikke?
- Du er konsulent, sier bonden.
- jøss, det stemmer - hvordan kunne du gjette det?
- Det er ikke gjetting! Du kom her uten at noen hadde tilkalt deg, så skulle du ha
betalt for et svar jeg kunne fra før, til og med på et spørsmål jeg aldri har stilt!
Dessuten har du null og niks peiling på noe som helst i denne bransjen! Så da er
du kanskje så snill og lukke opp bagasjelokket og gi meg igjen bikkja mi?
kaffepausen
– når du har fem minutter.
koselig minne fra kundedagen
på Sola golfbane.
krzyztof Borbulak har fylt 30 år.
gratulerer med dagen!
Brennheit
nyhet
AnSATTPrOFILEn
navn // TOnE STOrHAUG
alder // CA 40 år
sivilstatus // SAMBOEr
bosted // DOWnTOWn JULEByGDA
HVor lenge Har Du Vært anSatt i Sola Betong og triVeS Du?
Ca 4 år
HVa er Dine arBeiDSoPPgaVer?
Kjører betongbil
HVilket kjøretøy kjører Du?
Mercedes selvfølgelig
kan Det Bli kjeDelig og enSForMig?
Ingen dager er like, litt kjedelig å stå lenge på fuging vinterstid
HVa Var Det SoM gjorDe at Du Valgte å Begynne i Sola Betong?
Jeg syntes det så ut som en utfordrende jobb, som jeg trodde ville passe meg
HVilke FritiDSintereSSer Har Du?
Tones vin og systue, mitt eget sy-rom, hvor jeg blant annet syr og er ansvarlig
for kostymer i Julebygdspelet og Lura revyen + drikker litt vin
HVor er DrøMMeFeriePlaSSen?
I stor Fauskevåg utenfor Harstad hvor jeg vokste opp, fantastisk fint, jeg kunne
skrevet en bok om oppveksten der, fjellene, skogen og havet….sukk
HVilken FilM Så Du SiSt, Vil Du anBeFale Den til anDre?
The Holiday, koselig jentefilm, klart den kan anbefales
Vi har fått 4 nyansatte siden sist:Asgeir Eliassen,
Marius Lukosevicius, Leif Kåre Svendsen og
Hlynur Gudmunsson
HVilken Bok leSte Du SiSt, kan Du anBeFale Denne?
Gjenferd av Jo nesbø, kongeforfatter
PauSe // 17
trives best i støvlene
18 // ProFilen // STEIn TOSTErUD
Han har kjent støpesyken på kroppen, er en ivrig hobbyfisker og elsker byggeplasser. For 20 år
siden var direktøren Stein Tosterud med å stifte Sola betong. I dag er han klar som styreformann
og kaller jubilanten en bedrift å være glad i. TEKST: TOnJE PEDErSEn // FOTO: JAKOB LAnDVIK
– Vi blir nok litt ødelagte, vi som
jobber med dette
Brennhett
tema
STEIn TOSTErUD
Han har fulgt betongbransjen gjennom tykt og tynt siden
han var ung sivilingeniør, og har hatt en finger med i styrespillet siden Sola betong ble etablert for 20 år siden.
Lurer du på noe om betong, er dette mannen å spørre.
Stein Tosterud, administrerende direktør i norges største
betongprodusent Unicon AS, har alltid hatt bygg og
anlegg som sin store lidenskap. Med en omsetning
på i overkant av 1 milliard årlig, et trettitalls blandeverk
og fabrikker rundt om i landet, er selskapet han styrer
den ledende betongleverandøren i landet. På toppen
sitter altså 61-åringen, mannen som er vokst opp med en
tømrer og entreprenør som far, og som har kost seg på
byggeplasser hele livet. Støpesyken, kaller han det, den
spenningen mange kjenner når betongbilen ankommer
byggeplassen. Selv innrømmer han at betong blir en livsstil, og at han ser alle detaljer i ethvert støperi han møter
på sin vei.
– Det er en yrkesskade. Vi blir nok litt ødelagte, vi som
jobber med dette. Jeg ser alt. Alt fra flotte detaljer på nye
bygg, til mindre heldige overflater.
krisetid Han tar oss tilbake i tid. nærmere bestemt til
rogaland og 80-årene. Finanskrisen har inntatt betongbransjen, og flere aktører sliter. På denne tiden er Stein
styreleder i Sandnes betong. Overkapasiteten i markedet
er kritisk. Etter flere møter, blir lederne i de tre lokalbedriftene Sandnes betong, Sola blandeverk og noco betong
enige om å gjøre noe. De slår seg sammen for å møte
markedet bedre, og Sola betong blir etablert. noen mister
jobben, men snuoperasjonen får effekt.
– Det var en særdeles tøff tid for hele bygg- og anleggsbransjen. Grepene vi tok den gang ble heldigvis til en vellykket historie.
Siden utgangen av krisetiden fra 1987 fram til 1994 har
pilen pekt en vei for Sola betong, oppover. Stein Tosterud
har vært styreformann og styremedlem gjennom årene
etter sammenslåingen. nå er han igjen klar som styreformann i bedriften i Tananger.
– Sola betong er en type bedrift som man blir glad i. Bare
ved å lese regnskapene, skjønner man pulsen i hverdagslivet. Bedriften har hele tiden hatt en god ledelse som har
levert positive resultater.
Etter krisen bygget Sola betong seg opp. Hovedsetet ble
i Tananger som i dag, med en ekstra fabrikk i Stavanger
øst. I dag er denne lagt ned og anlegget i Tananger har fått
en ekstra produksjonslinje for å erstatte den i Stavanger.
– På mange måter kan krisen den gang sammenlignes
med det vi ser nedover Europa i dag. Det går et skille
mellom Sør- og nord-Europa, hvor landene rundt middelhavet sliter mest.
internasjonalt Stein Tosterud er trolig den viktigste
mannen i Betong-norge om dagen. Han er president i
den europeiske ferdigbetongforeningen Ermco, som
representerer medlemsbedrifter i 27 land.
– norge er i en særstilling. Finanskrisen har tatt knekken på mange bedrifter, og de jobber under helt andre
forhold enn oss. Jo lenger nord du kommer, jo bedre går
det i bransjen. Det er trist å se i sør, men vi har vært der
vi også. I sånne tider må man tenke nytt og legge om
strukturen og driften.
Gjennom vervet i Ermco får Tosterud et annet blikk på
ferdigbetongbransjen.
– Hvis jeg diskuterer ferdigbetong med en fra Tyrkia, forstår vi hverandre veldig raskt. Det viser at vi jobber i en
tradisjonell og internasjonal bransje, selv om forretningene foregår på lokalt nivå.
støvlene Selv har han har brukt mesteparten av yrkes-
livet på betong. De fleste stillingene han har hatt, har vært
i ledelse og på toppnivå, men det er i støvlene han har
det aller best.
– Det er ikke akkurat dressen som tiltrekker meg. Jeg er
sønn av en entreprenør, har høy utdannelse innen byggfag,
men elsker å ta på slagstøvlene og dra ut på en byggeplass. Det er der det skjer. Og så ser jeg hvorfor tallene
ser ut som de gjør. Teori og praksis henger sammen.
Ferdigbetong er ikke en bransje med gjennomgangstrafikk, fortsetter Tosterud. Korttidsfraværet viser at
bransjen er best i klassen, og at folk støtter hverandre på
jobb. Kanskje har det noe med spenningen å gjøre.
– Det er noe med nervene i denne bransjen. når trommelen pøser ut betong, kan man ikke ha noe ugjort eller
angre. Spenningen er til å ta og føle på. Alt skal klaffe.
Alle målinger som er gjort, alle beregninger. Det er da det
gjelder å holde hodet kaldt.
Privat er han en lideskapelig fisker, og bruker mange timer
på å finne de beste fluene til laksen. I skapet hjemme henger
han fra seg dressen og finner i stedet fram hammeren.
– Min store lidenskap er å sette i stand eiendommer og
renovere hus. Det gir meg en så stor glede, at jeg bruker
både helger og ferier på det. Jeg kan dette og trenger ikke
å spørre noen om hjelp. Og jeg støper og murer gjerne.
nye krav Fokuset i ferdigbetongprodusentene har de
siste årene handlet om miljø og HMS. Her har bransjen
kommet langt, mener Tosterud.
– Mange tror at betong er miljøskadelig, men de skjønner ikke at selv drikkevannet går gjennom betong. Betong
består stort sett av vann, sand, grus og sement. Og stoffene i blandingene er trygge. når jeg hører naboer som
ikke vil ha en betongstasjon som nabo, blir jeg litt oppgitt.
Betong er helt nødvendig for samfunnsutviklingen og må
ligge i nærheten av byene. Det er avgjørende for bygging
av både kaier, tuneller, broer, vindkraft og dammer. når
det gjelder HMS er både bransjen og kunder opptatt av
det. Det er sjelden vi ser folk uten hjelm på en byggeplass.
Det er jeg glad for.
Det er altså to tiår siden Sola betong ble stiftet, og det er
tydelig at det lønnet seg å tenke nytt i vanskelige tider.
Med høy kvalitet på ferdigbetonganlegg, transportapparat
og en god og fremtidsrettet organisasjon, ligger alt til rette
for solide blandinger i 20 nye år.
Stein toSteruD
> 61 år
> Administrerende direktør i Unicon AS, norges
største betongprodusent.
> President i den europeiske ferdigbetongforeningen, Ermco
> Igjen klar som styreformann i Sola betong.
Stein Tosterud er ny styreformann i Sola betong. Han kjenner betongbransjen ut og inn, og var også med å starte bedriften. >
ProSjektrePortaSje // TITTEL Inn HEr // 19
- Ha det, og på gjensyn.
51 64 49 30 // SOLA BETOnG // rISAVIKA HAVnErInG 215 4056 TAnAnGEr // [email protected] // SOLA-BETOnG.nO // MeD Vår Betong Skal FreMtiDen ByggeS