Slik har Per Strand bygget firma i 40 år

Grunnlagt 1887
Uke 52 - Nr. 300 - 126. årgang
LØRDAG
28. desember 2013
i dag
søndag
mandag
+1
+2
+2
FØLG DAGEN PÅ
Tips oss på telefon 77 01 80 01
Løssalg kr 25,Foto: Ivar L. Paulsen
Vellykket
romjulstreff
Helge Eriksen og Berit F. Hansen i
Kunnskapsparken inviterte fredag
kveld til romjulstreff på Gründer.
Lokalet var full av ungdommer
som ser for seg en jobbframtid i
Harstad.
Foto: Odd Leif Andreassen
Nyheter side 7
Slik har Per Strand
bygget firma i 40 år
Christensen
tilbake på
trenerbenken
Sport side 20 og 21
Han startet i det små for 40 år siden. I dag omsetter Per Strands byggevarehus for nær
1 milliard kroner.
Helg side 10. 11 og 12
Dømt for vold
mot samboer
Foto: Steve Nilsen
Nyheter side 2
Ønsker 50 statister til musikkvideo
MOTIV slapp forrige uke sin første singel, «Dagen derpå», og nå oppfordrer bandet harstadværinger å melde seg som statister til musikkvideoinnspilling av samme låt.
Kultur side 30 og 31
Selge
bolig?
Kontakt
Bente!
Ring 468 40 935
Nyheter
Harstad Tidende lørdag 28. desember 2013
Romjulstreffets
suksess er udiskutabel
Harstad:
Det var fullt hus på
Gründer i går kveld. Det
årlige romjulstreffet
treffer åpenbart ungdommer som ønsker
jobb i Harstad, ungdommer som Helle Osvoll og
Gaute Eilertsen.
Ivar L Paulsen
[email protected] - 917 94 243
G
ründer var fullsatt til siste
sete da Harstad kommune,
Kunnskapsparken
Nord og Vekst i Sør-Troms arrangerte det etter hvert så tradisjonsrike møtet mellom unge og
næringslivet i byen.
– Det er fulltegnet, og det er
folk på ventelista, fortalte Kunnskapsparkens Anne-Berit D.
Hansen.
Romjulstreffet er et arrangement som skal bidra til å rekruttere unge til bedrifter i Harstad,
og hjelpe bedriftene i rekrutteringsarbeidet. Og det skjer i romjula fordi mange unge fra Harstad-området er hjemme i jula,
og dermed lettest å nå.
– Målgruppen er unge som
ønsker å jobbe i Harstad, enten
de studerer eller jobber et annet
sted eller de studerer i Harstad.
Her får de møte et utvalg bedrif-
FULLT: Gründer var fylt til randen av
ungdommer som ser for seg en jobbframtid i Harstad.
VIL TIL
HARSTAD:
Helle Osvoll jobber i et vikariat i Narvik kommune mens Gaute Eilertsen studerer til maskiningeniør.
De håpet å treffe framtidige arbeidsgivere på romjulstreffet. Foto: Ivar L. Paulsen
ter fra Harstad, samt nettverket
Harstad 20-40, sa Hansen.
Viktig mingling
På romjulsmenyen sto presentasjoner av ti bedrifter, mat, drikke
og underholdning ved den ikke
ukjente The Voice-deltakeren,
Kristian Kristensen.
Men viktigst var minglingen,
altså det å gå rundt og møte andre for en liten prat. Kanskje vil
det resultere i at unge blir enda
mer bestemt på å finne seg jobb i
Harstad.
To som er helt bestemt på at
det må bli Harstad, er Helle Osvoll og Gaute Eilertsen. Hun jobber i et vikariat som revisor i Narvik kommune, mens han er studerer i samme by.
– Vi vil til Harstad, sa de nærmest i kor. – Og vi håper dette
romjulstreffet vil resultere i at vi
får jobb i Harstad.
Gaute Eilertsen, som er ferdig
utdannet maskiningeniør til
sommeren, har de beste forutsetninger for å få ønsket sitt oppfylt.
– Jeg jobber med en hovedoppgave for Polarkonsult, som er
her på treffet, sa han. – Og tidligere i år var jeg i praksis hos dem.
Så jeg håper på jobb der når jeg
er ferdig med utdanningen.
En revisorstilling i Harstadområdet er kanskje også innenfor rekkevidde for Helle Osvoll.
– Det er vanskelig med jobb i
Narvik, så vi håper på Harstad, sa
hun.
Vellykket samarbeid
Romjulstreffets far, tidligere ordfører Helge Eriksen, var også
hjertelig til stede på Gründer,
selv om det var dagens ordfører,
Marianne Bremnes, som skulle
fortelle om det som skjer i Harstad.
– Dette er jo en del av en rekke
rekrutteringsprosjekter, der utdanningsinstitusjoner i Narvik,
Tromsø og Trondheim er blant
stedene som oppsøkes. Dette er
en bevisstgjøring av ungdommen slik at de tenker at det er
muligheter i Harstad, sa han.
– Bedriftene i byen samarbeider om profileringen. De har
funnet ut at det er bedre å dra
lasset i lag enn å jobbe med rekruttering hver for seg, sa Eriksen.
Og ifølge Anne-Berit D. Hansen finnes det lykkelige utfall av
romjulstreffet.
– Harstad kommune traff en
ungdom på et romjulstreff. Vedkommende endte opp med å få
seg jobb i kommunen. Og Norconsult opplevde å få flere jobbsøknader etter et slikt treff. Så
treffet er nyttig både for arbeidssøkere og arbeidsgivere, sa hun.
Hektisk på
krisesenter
Troms:
Det skal ha vært travle
dager for de som jobber ved
krisesenteret i Harstad denne
julen.
Det viser en ringerunde som NRK
Troms har tatt denne uke.
På krisesentrene i Tromsø og på
Finnsnes har det vært helt rolig i
julen. I Harstad har de det derimot så travelt at de ikke har tid til
intervju, melder NRK.
– I julen har vi hatt det uvanlig rolig vil jeg si, i forhold til tidligere.
Vi har jo folk på huset, men vi har
ikke hatt noen telefoner, sier Greta Skøyen ved krisesenteret i
Tromsø til NRK.
I enkelte hjem gruer barn seg til
jul. Foreldre som drikker, drikker
ofte litt mer i høytiden.
Julen er derfor som regel høysesong for krisesentrene.
I Harstad har krisesenteret hatt
det så travelt at de ikke har hatt tid
til å snakke med NRK, mens både
i Tromsø og på Finnsnes har det
så å si ikke vært en eneste henvendelse.
- Hvorfor det er slik er vanskelig å
si, sier Greta Skøyen ved krisesenteret i Tromsø.
– En periode kan der være stille
her, og så plutselig har vi veldig
mange henvendelser og har fullt
opp her og må kanskje be om
hjelp fra andre krisesentre. Så kan
det være stille i en lang periode,
og så er det på’an igjen, sier hun
til NRK.
Nord-Norge:
Øker beredskapen
rundt pengetransport
Politiet i Midtre Hålogaland, i Salten og på Helgeland øker beredskapen knyttet til verditransport i
romjula. – Den økte beredskapen
skyldes ikke at trusselbildet har
endret seg, men er ment som et
forebyggende tiltak, ettersom det i
etterkant av julehandelen fraktes
større verdier enn normalt., sier
konstituert politimester i Salten
politidistrikt, Heidi Kløkstad.
www.citroen.no
NY CITROËN C4 PICASSO
5 SETER FRA KR 273.900NYHET NYE CITROËN GRAND C4 PICASSO
7 SETER FRA KR 307.000,CRÉATIVE
CRÉATIVE TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
Årets familiebil!
Alle personbilpriser er inkludert mva., frakt og levering Harstad.
D
Driv
riv sstofforbruk
toofforbruk p
påå 3
3,8
,8 ll/
l/100
/100 kkm
m oog
g eett C
CO2-utslipp
O2 utslipp ffra
ra 9
98
8g
g/km
/km vved
ed b
blandet
landet kkj
kjøring.
jøring.
NORBIL
NORBIL A
ASĥ#ōĥŐŋŇŐĥŎŎŇŇʼnŋŇŇ
Sĥ#ōĥŐŋŇŐĥŎŎŇŇʼnŋŇŇ
7