last ned PDF - Breiband.no

30
Mandag 24. november 2014
Breiband 2013 Populært grisgrendt internett
Tar kunder fra
Ice og Telenor
Fart fra himmelen: Breibands satellittbredbånd leveres av det felleseuropeiske satellittsamarbeidet Eutelsat. FOTO: Eutelsat
Telekom: Navnebytte, frislipp av
gigabyte og større fart gir topplinjeboost for satellittbredbåndsleverandør.
Leif Håvar Kvande
[email protected]
Ved inngangen til året skiftet Direct
Connect navn til det mer folkelige og
forståelige Breiband.no. Selskapet leverer bredbånd via satellitt til bedrifter og husstander i grisgrendte strøk.
Nå øker selskapet farten på toppabonnentene og tilbyr samtidig fri bruk.
– Vi ser at vi tar kunder fra Ice
og teleoperatørene. Noen velger
også bort fiber fordi det blir for
dyrt å trekke det frem til bygningene, sier salgsleder Vidar Fineide
i Breiband.no.
Nå tilbyr han bredbånd via satellitt med hastigheter opp mot 22
Mbps og med fri bruk. Tidligere har
selskapet operert med datapakker
på samme måte som teleoperatørene. Prisen for toppabonnementet
er 1.500 kroner måneden pluss et
etableringsgebyr på 890 kroner.
Frem til i dag har databruken
begrenset seg til 100 gigabyte i måneden.
Vesentlig fart
– Hvordan påvirkes hastigheten av
at mange bruker samme forbindelse
opp til satellitt?
– Vi ser at hastigheten påvirkes i
rushtiden mellom klokken 18 og 21,
men alle kunder skal få en vesentlig
hastighet uansett, svarer Fineide.
Han anslår at hastigheten ligger
mellom 10 og 20 Mbps ned.
Kundene er i all hovedsak privatkunder, «hjem til familier», og
bedrifter av ulik slag.
Fra fisk til kirker
– Bedriftskundene kommer hovedsakelig fra byggebransjen, som vil ha
dekning på byggeplasser, maritim
sektor, og da særlig oppdrettsnæ-
Topplinjeboost: Vidar Fineide
og Breiband tar kunder fra Ice og
Telenor. FOTO: Breiband
ringen, samt enkelte offentlige bygg
som ligger utenfor allfarvei, forteller
Fineide.
– Hva med dekning til havs?
– Internettet leveres gjennom
SAT KA-satellitt som primært dekker fastlandet. Vi har stor interesse
fra offshore, men foreløpig passer
produktet best for nasjonale fergestrekninger og båtruter, sier Fineide.
Han forteller at satellittbredbåndet er brukt til å ta unna nettrafikk
under festivaler og lignende, blant
annet under Stavernfestivalen.
VGTV brukte løsningen for å dekke
VG-listas konsertturne i sommer.
Satelittproduktet leveres av Eutelsat Broadband og har navnelappen Tooway.
– Siden april har vi vokst fra
600 til nesten 4.000 kunder, forteller salgsdirektør Julia Kyngäs
i Eutelsat.
Kundetilstrømmingen vises både
på topp- og bunnlinje hos partner
Breiband. Årets omsetning ender
på nesten 76 millioner kroner, med
en EDITDA-margin på 20 prosent.
Det er en topplinjevekst år over år
på 32 prosent.
Breiband.no
(Mill. kr)
2014 2013 2012
Driftsinntekter 76,057,550,0
Driftsresultat 15,2*2,8 2,8
Resultat før skatt
- 1,5 1,1
Årsresultat
-1,11,0
* EBITDA
„„ Leverer bredbånd til distriktene
ved hjelp primært over trådløs
kommunikasjon som radio og parabol, men også via xDSL og fiber.
„„ Forhandler Eusatels satelittbredbånd Tooway.
„„ Hovedkontor i Vestby, 26 ansatte.
Større på innkjøpsråd
Konsulent: Etter et hvileår skyter omsetningen
til Inventura fart igjen. Råd om IT-kjøp lønner seg.
Leif Håvar Kvande
[email protected]
Bergen: For et par år siden ga
Input råd om innkjøp og bistand
i omorganiseringsprosesser i hovedsak til private bedrifter, mens
Firstventura hadde spesialisert seg
på regelverket rundt offentlige anskaffelser.
I 2012 fusjonerte selskapene, og
etter et hvileår i 2012 skyter omsetningen på ny fart.
Topplinjen er opp 31 prosent fra i
fjor, mens driftsmarginen bedret seg
6 prosentpoeng til 10 prosent i fjor.
– 2012 var et konsolideringsår,
sier partner Hans Kristian Skjold
i Inventura.
Konsulenthuset har spesialisert
seg på kjøp av IT-løsninger og -systemer, og rådgir fra valg av systemer til
de er tatt i bruk og gevinster realisert.
Skjold anslår at året gjøres opp
med rundt vel 120 millioner kroner
i omsetning og en driftsmargin på
nivå med fjoråret.
Inventura
(Mill. kr)
2013 2012
Driftsinntekter 100,076,5
Driftsresultat 9,93,3
Resultat før skatt 9,8
3,4
Årsresultat
7,02,4
„„ Nordens største innkjøpsfaglige
konsulenthus. Er blant annet spesialister på innkjøp av IKT-løsninger.
„„ Har omtrent like mange kunder i
offentlig sektor som i privat.
„„ Eies av de cirka 80 ansatte. Har
kontorer i Bergen, Stavanger,
Oslo, Malmø og Edinburgh.
Full fres: Etter et hvileår viser Inventura-partnerne André Teigen (f.v.), Gro
Martens og Hans Kristian Skjold at det igjen er fart på jobben.
FOTO: Leif Håvar Kvande