BrettKunnskap

BrettKunnskap
1.-4. trinn
Matematikk
Engelsk
Norsk 2
BrettKunnskap
Dagens elever kjenner ikke en tilværelse uten
Internett, nettbrett og dataspill. De bruker digitale
medier for å lære. BrettKunnskap-serien treffer
elevene der de er.
Matematikk, engelsk og grunnleggende norsk
Serien består av tre læremidler for småskolen: Mattika
i matematikk, Friends i engelsk og NorskPluss Barn i
grunnleggende norsk for språklige minoriteter.
Plattformuavhengig
Med BrettKunnskap får elevene omfattende
nettressurser som kan brukes på nettbrett, trykkfølsomme skjermer, interaktive tavler og pc-er, en-til-en,
i stasjonsundervisning eller i grupper av ulik størrelse.
Utprøving på nett
Vi åpner for gratis utprøving av BrettKunnskap med
elever i fire uker. Send oss en e-post med navn,
arbeidsplass og antall elever det er aktuelt for, så gjør
vi demoskolen klar til bruk. Vi sender deg også en
lærerbruker med tilgang til elevenes resultat.
Det er lagt ut en oversikt over gratis innføringskurs i
BrettKunnskap på www.kunnskap.no/kurs. Hvis skolen
eller kommunen ønsker andre kurs eller presentasjoner,
er det bare å kontakte oss.
Brukerstøtte
CyberBook gir gratis brukerstøtte til lærere som har tatt
i bruk læremidlene våre på e-post
[email protected] og telefon 22 95 80 80.
Bestilling
Lisenser og bøker kan bestilles direkte fra CyberBook
per telefon, e-post eller i nettbutikken. Du finner en
prisliste bakerst i katalogen.
Kontakt CyberBook
Telefon: 22 95 80 80
E-post: [email protected]
Nettbutikk: www.kunnskap.no/skole
INNHOLD
9 BrettKunnskap g Innhold
Friends 4
Mattika 6
NorskPluss Barn 10
Pris og bestilling 13
Friends
I Friends lærer elevene engelsk av tegneseriefigurene Lucy, Sam, Alex, Kim og andre barn og
voksne i et fascinerende digitalt univers.
INNHOLD
9 Engelsk 1.-4. trinn g Friends
1. og 2. trinn
Greetings, My name is… ,
Numbers 1-10, Countries
• Tydelig progresjon
• Tilpasset læreplanen i engelsk
• Muntlig engelsk innøves først, samtidig som lese- og skriveferdigheter gradvis introduserer
• Varierte interaktive oppgaver, tegnefilmer, karaoke og spill m.m.
Friends har en gradvis progresjon med særlig
fokus på språklig produksjon. Det er lagt opp til
at lærestoffet presenteres for klassen før elevene
arbeider med oppgavene på data. Den digitale
komponenten visualiserer lærestoffet og forenkler
arbeidet med å tilpasse opplæringen.
Friends kan brukes som komplett læremiddel eller
som supplement. Lærerveiledning inneholder
arbeidsark og forslag til undervisningsopplegg for
hvert kapittel.
Komponenter
• Nettressurs for nettbrett og pc
• Lærerveiledning
Prøv selv:
www.kunnskap.no/friends
4
1. og 2. trinn
The Classroom, Colours, Clothes,
The Body
1. og 2. trinn
Hobbies, Family, My home,
Animals
9 Engelsk 1.-4. trinn g Friends
3. trinn
4. trinn
Sports and leisure, Days of the
week, Numbers 11-20, Telling
the time
Holidays, School and everyday
activities, Past events, Sports
and hobbies, Emails, Health,
Roleplay
3. trinn
4. trinn
Daily routine, Birthday, Food
and drink, describing people
and things, exotic and pet
animals
Invitations, Writing letters,
Clothes, Diary entries, Birthday,
Expressing opinions, Numbers
20-100, Farm animals
3. trinn
4. trinn
Storytime, Café language, The
weather, Towns, The past
Weather, Describing people
and photos, Jobs and work,
Transport, Homes and rooms,
Stories
5
Mattika
Lær matematikk overalt – på nettbrett og pc.
I Mattika lærer elevene matematikk med konkrete,
praktiske eksempler fra deres hverdag.
Kapitlene inneholder:
INNHOLD
9 Matematikk 1.-4. trinn g Mattika
Velg din venn
Elevene kan velge hvem de
vil ha som venn, som følger
dem gjennom oppgavene. Fra
venstre mot høyre: Are, Mattika,
Sara, Tom, Eva, Alex
• La oss prate: Elevene oppfordres til å snakke om egne erfaringer med nye matematisk emner
• Animasjoner: I animasjonene kan elevene utforske og leke med nye emner
• Grønne oppgaver: Tre sider med oppgaver i emnet. Alle oppgaver gir eleven umiddelbar tilbakemelding.
• Rød oppgave: Vanskelig oppgave der eleven må bruke matematikken utover det normale.
• Arbeidsark: Fra 1-3 arbeidsark med oppgaver som kan skrives ut og gjøres på papir.
• Resultat: Oppsummering i hva eleven har lært med medaljer for hver side som er løst. Elevene får en ekstrapremie om alle sidene er løst rett.
Mattika passer både for elever som trenger faglige
utfordringer og elever med lærevansker. Det er godt
egnet for stasjonsundervisning.
Komponenter
• Nettressurs for nettbrett og pc
• Lærerveiledning
Prøv selv:
www.kunnskap.no/mattika
6
Innholdet i hvert kapittel
Hvert kapittel består av ni
sider: La oss prate matematikk,
animasjon eller bildeserie,
tre sider med interaktive
oppgaver, en side med
vanskeligere oppgave,
arbeidsark og resultatside.
Addisjon og subtraksjon
0-4
Det var fire egg i reiret – to
andunger ble klekket ut og
så to til. Se hvordan regnestykkene forteller historien på
sin måte. Bla fram og tilbake til
du er fortrolig med historien.
9 Grunnskole 1.-4. trinn g Mattika
Addisjon og subtraksjon
0-4 - oppgave
Addisjon med tierovergang
0–100 - rød oppgave
Fortell historiene selv med tall.
Hent regneutrykkene og sett
dem inn slik at de passer med
bildene og historien bak.
Rød oppgave er for elever som
trenger utfordringer. Her må
eleven ikke bare regne ut, men
utforske og bruke matematikken.
Oppgaven viser om eleven har
god matematikkforståelse.
Addisjon med tierovergang
0–100
Addisjon – 2-sifrede tall
Se animasjonen for å lære
hvordan man adderer forbi hele
tiere.
Eleven kan stikke hull på to
ballonger med tall på. Tallene
settes opp i et regnestykke,
som steg for steg går gjennom
hvordan de adderes.
Addisjon med tierovergang
0–100 - oppgave
Addisjon – 2-sifrede tall oppgave
Eleven øver på å finne tallet
for å få hele tiere før han/hun i
neste oppgave skal addere forbi
tiere. Det gis løpende auditiv
tilbakemelding – ganske svak
og ikke påtrengende.
Øv på å addere i kolonner –
bruk tierstavene som støtte.
Her har eleven valgt Are som
sin venn. Eleven kan hele tiden
invitere hvem av vennene som
skal være med.
7
9 Grunnskole 1.-4. trinn g Mattika
Addisjon og multiplikasjon
Addere brøker - oppgave
Vi er ute i skogen og ser ekorn
inne i hi, pinnsvin som samler
epler og ugler som sitter i
trærne. Det er like mange i hver
gruppe og animasjonen viser
hvordan multiplikasjon henger
sammen med addisjon.
Med støtte i klosser og fargene
deres skal eleven sette opp og
regne ut hvor stor brøkdel som
er farget. Her har eleven valgt
Are som venn.
Addisjon og multiplikasjon
- oppgave
Addere desimaltall
Grønn øvingsoppgave. Eleven
skal skrive regneuttrykkene
både som addisjon og som
multiplikasjon.
Addere brøker
En sjokolade er delt i seks like
store deler. Animasjonen viser
hvordan man først kan dele ut
noen ruter og deretter flere
ruter. Sammen med forklaringer
og bilder vises det hvordan
dette skrives som brøk.
8
Eleven styrer selv animasjonen.
Det er ti ruter i hver seksjon av
huset – et vindu svarer da til
0,1. Hver gang eleven klikker
på et nytt vindu, øker tallet
under huset med 0,1.
Addere desimaltall oppgave
Med støtte i klosser og fargene
deres skal elevene selv regne
ut hva summen av de to
desimaltallene blir. Her har
eleven valgt Are som venn.
9 Grunnskole 1.-4. trinn g Mattika
Arbeidsark
Arbeidsark – Gruppe
Hvert kapittel har fra ett
til tre arbeidsark med
flere matematikkoppgaver.
Arbeidsarkene har ulike formål:
Lett: For mer regnetrening
Geni: Gir utfordringer
Gruppe: Løses i grupper
Arbeidsarket skrives ut og
klippes ut i striper. Stripene
deles ut til elevene i gruppen,
og når en elev har regnet en
stripe riktig får eleven et rødt
eple. Den som har fått flest
epler vinner!
Arbeidsark – Lett
Belønninger underveis
motiverer til innsats
Eleven skal regne ut og
fargelegge like mange sirkler
som svaret sier. Ved subtraksjon
er det mulig først å fargelegge
like mange som det første tallet,
og så sette strek over det antall
sirkler som trekkes fra.
Når eleven har gjort en side
med oppgaver helt riktig uten
å gjøre feil, klikker ”vennen” på
mobilen sin og “tryller” fram en
animasjon som til slutt blir et
bilde på oppgavesiden.
Arbeidsark – Geni
Belønninger og medaljer
Regn ut og fargelegg fisk.
På resultatsiden får eleven
oversikt over hvilke oppgavesider som er gjort ferdig. Når
alle oppgavene på en side er
løst rett – får eleven en medalje.
Er alle sidene løst rett, får
eleven et bilde som belønning.
9
NorskPluss Barn
I NorskPluss Barn kombineres det beste fra
moderne språkpedagogikk med mulighetene
digital teknologi gir for tilpasset opplæring og
visualisering.
INNHOLD
9 Grunnskole 1.-4. trinn g NorskPluss Barn
Nivå 1
Fortelle om seg selv, alfabetet,
tall 1-10, skole, farger, følelser
• Tydelig progresjon fra nivå 1 til nivå 2
• Temaer fra skolehverdag og dagligliv
• Språklig produksjon i fokus
• Varierte interaktive oppgaver, tegnefilmer, sanger og spill m.m.
Sjarmerende tegneseriefigurer – barn, voksne og
fantasifulle skapninger – skaper en ramme rundt
det hele og fungerer som gode språklige modeller.
Elevene møter dem i alt fra karaokesanger til
filmsnutter og lese- og skriveoppgaver.
Nivå 1
Alder, klær, kropp, utseende,
familie, rom, møbler, dyr
NorskPluss Barn gir elevene tilstrekkelige
norskferdigheter til å følge ordinær undervisning.
Komponenter
• Nettressurs for nettbrett og pc
• Lærerveiledning
Prøv selv:
www.kunnskap.no/npb
10
Nivå 1
Hobby, idrett, transport, tallene
11-24, klokka, daglige rutiner,
frukt, mat, bursdag, dyr i varme
land
9 Grunnskole 1.-4. trinn g NorskPluss Barn
Nivå 1
Nivå 2
Handle mat, gå på kafé, ha
kjæledyr, været, bygninger i
byen
Ferie, skole og hverdag, sport
og fritid, e-post, helse, rollespill
Nivå 1
Nivå 2
Mer om familien, mer om livet
til dyr, mer om været i andre
land, fortelle om hendelser
i fortid, eventyr (Askepott,
Gullhår, Sjørøvere)
Invitasjoner, brev, dagbok,
bursdag, uttrykke mening, tall
fra 20-100, bondegård
Nivå 2
Nivå 2
Nivå 2 kommer i januar 2015.
Skoler som bestiller NorskPluss
Barn tidligere, får automatisk
tilgang til nivå 2 i 2015.
Vær, beskrive folk og bilder,
arbeidsliv, transport, hus og
hjem, fortelling
11
Pris og bestilling
Friends
ISBN bokmål
ISBN nynorsk
Skolelisens ett år
978-82-93379-21-8
978-82-93379-21-8
7.500,-
Lærerveiledning
978-82-93379-22-5
978-82-93379-22-5
GRATIS
ISBN bokmål
ISBN nynorsk
Skolelisens ett år
978-82-93379-26-3
kommer
7.500,-
Lærerveiledning
978-82-93379-27-0
kommer
300,-
NorskPluss Barn
ISBN bokmål
ISBN nynorsk
Elevlisens ett år
978-82-92943-91-5
kommer
625,-
Lærerveiledning
978-82-92943-93-9
kommer
GRATIS
Mattika
Pris eks. mva
Pris eks. mva
Pris eks. mva
Elevlisenser: Ved bestilling av elevlisenser får elevene personlige arbeidsbøker på Internett de kan jobbe med
hjemme og på skolen. Lisensene er knyttet til et bestemt antall elevbrukere og ikke enkeltpersoner. Dvs. at hvis
elever slutter, kan andre elever overta lisensen i lisensperioden. Lærerlisenser er inkludert i prisen. Lisensene
varer ett år fra bestillingsdatoen.
Skolelisens: Med en skolelisens får alle skolens elever og lærere tilgang til læremidlet. Avtalen løper automatisk
hvert år med utgangspunkt i bestillingsdatoen med mindre det foreligger en skriftlig oppsigelse innen en måned
før ny periode påbegynner.
Tilgang: Hvis skolen ikke ber om noe annet, vil innloggingen foregå direkte via Kunnskap.no. En eventuell
tillkobling til FEIDE koster kr 750,- eks. mva per skole og er en engangskostnad.
13
Utprøving på nett
Vi åpner for gratis utprøving av BrettKunnskap med elever i fire uker.
Send oss en e-post med navn, arbeidsplass og antall elever det er
aktuelt for, så gjør vi demoskolen klar til bruk. Vi sender deg også en
lærerbruker med tilgang til elevenes resultat.
Det er lagt ut en oversikt over gratis innføringskurs i BrettKunnskap på
www.kunnskap.no/kurs. Hvis skolen eller kommunen ønsker andre kurs
eller presentasjoner, er det bare å kontakte oss.
Kontakt CyberBook for bestilling
Lisenser og bøker kan bestilles direkte fra CyberBook:
Telefon: 22 95 80 80, E-post: [email protected],
Nettbutikk: www.kunnskap.no/skole
Be gjerne om tilbud på
kommuneavtale
Layout: Remi Jakobsen
Prøv også våre
læremidler i ...
Engelsk
In Use – språklæring og kommunikasjon A1-B1 for ungdom og voksne
All Right – språklæring og kommunikasjon A1-B1 for ungdomstrinnet
Skills – grammatikk- og vokabulartrening A1-C2 for ungdom og voksne
Gilbert – språklæring og kommunikasjon for 5-7. trinn og spes.ped.
Matematikk
Universell Matematikk Ungdom - matematikk for 8.-10. trinn
Universell Matematikk 6-7 – matematikk for 6.-7. trinn
Jeg kan regne – matematikk for 1.-4. trinn
Naturfag
Universell Naturfag Ungdom – naturfag for 8.-10. trinn
IKT
LIKT – grunnleggende dataopplæring for 1.-10. trinn og voksne
CyberBook AS
Forskningsparken
Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Telefon: 22 95 80 80
[email protected]
www.kunnskap.no
Spesialundervisning
Trollord – begrepsinnlæring, språklig bevissthet og artikulasjon for 1.-4. trinn
Grunnleggende norsk
NorskPluss Ungdom – for 5.-10. trinn