Om Flexx - Østfold kollektivtrafikk

BUSS
RUTER
r
e
m
m
S2o 1 4
ØSTFOLD
GY L D I G 2 3 /6 - 1 7/ 8
Velkommen på bussen!
Nytt fra 23. juni:
-
Skolebussene innstilles og det er redusert tilbud på mange
ruter i sommer.
-
Tilbudet i Halden utenom bybussene blir betjent av Flexx.
-
Rute 206 Mysen-Sarpsborg og 465 Askim-Sarpsborg erstattes
av ny ringrute 465.
-
Nye tilbud fra Rakkestad og Skiptvet i korr. med tog i Mysen og
Askim.
-
Rute 210 erstattes av ny rute 211 Skjeberg-Sarpsborg-Kalnes.
-
Rute 203 og 207 erstattes av ny rute 207 SarpsborgHevingen-Ise-Sarpsborg og 208 Sarpsborg-Borgen-BedeSarpsborg.
-
TIMEkspressen Linje 9 Mysen-Askim-Oslo og Linje 3 HaldenSarpsborg legges ned.
-
Glommaringen får 15 min frekvens på dagtid.
Informasjon om rutetider og priser finner du på nettsidene våre, App
for iPhone og Android eller kontakt ruteopplysningen på tlf 177.
Alle busser i Østfold er universelt utformet og har setebelter.
Du kan betale med bankkort på ordinære bussruter i Østfold.
Terminalene godtar debet- og kredittkort ved bruk av PIN-kode.
Kontakt trafikkselskapene for hittegods, se kontaktinformasjon over
hver rutetabell.
Trenger du tabeller i større skrift? Kontakt oss – så sender vi de rutene du ønsker.
Forklaringer
Merknader som gjelder kun deler av en avgang står bak
klokkeslettet, mens merknader som gjelder hele avgangen
står over tabellen.
m Komprimert tabell
Angir passeringer i minutter over hel time der rutene kjører i et
fast mønster hver time mellom en første- og sisteavgang.
Øvrige forklaringer finner du under rutetabellene i heftet.
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Kontakt
Ruteopplysning
Ruteopplysningen 177 informerer om busstilbudet i og
gjennom Østfold og om fergetilbudet i Fredrikstad og på Hvaler
(tlf 815 00 184 hvis du befinner deg utenfor Østfold).
Se www.ostfold-kollektiv.no for åpningstider i sommer.
www.ruteopplysningen.no
www.ruteopplysningen.no
www.ruteopplysningen.no
Østfold kollektivtrafikk
Administrasjon: 69 12 54 70
Besøksadresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
[email protected]
www.ostfold-kollektiv.no
Billettsalg/Informasjon
Moss: Kontakt VIA Tours i AMFI-senteret.
Fredrikstad: Bussterminalen i Bryggeriveien 7.
Sarpsborg: Bussterminalen, Roald Amundsensgt. 36.
Halden: Kontakt VIA Tours i Storgt. 11.
Trafikkselskapene
Fredrikstad
Hollungen AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 85 71 21
Nettbuss Øst AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 55 545
Halden
Halden Taxi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 21 32 00
Nettbuss Øst AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 55 545
Sarpsborg
Minibuss 24-7 AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 81 00 50
Nettbuss Øst AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 55 545
Moss
Minibuss 24-7 AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 81 00 50
Nettbuss Øst AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 55 545
Askim
Nettbuss Øst AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 55 545
Mysen
Nettbuss Øst AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 55 545
Oslo-Akershus, ekspressbusser og tog
Ruter AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 00 176
NSB kundesenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815 00 888
NOR-WAY Bussekspress kundesenter . . . . . . . . . . . . 815 44 444
TIMEkspressen servicetelefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05070
Flere avganger
med Glommaringen
i sommer!
Glommaringen mellom Sarpsborg og Fredrikstad
har 15 minutters frekvens på dagtid i sommer.
Tilbudet gjelder i begge retninger både på østog vestsiden av Glomma fra mandag til fredag.
Rekker du ikke den første, er den neste
kun noen minutter unna!
Se tabellen til rute 200 for avgangstider.
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
MOSS
indre
ÿ 403 Moss-Larkollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ÿ 411 Sentrum-Nøkkeland-Skredderåsen-Kambo stasjon-Sentrum. . . . . . . . . 86
ÿ 412 Sentrum-Sykehuset-Mosseporten-Solgård skog-Sentrum . . . . . . . . . . . 88
ÿ 413 Sentrum-Øreåsen-Sentrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
ÿ 414 Sentrum-Ekholt-Sentrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ÿ 415 Sentrum-Tronvik-Framnes-Sentrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ÿ 416 Sentrum-Orkerød-Sentrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
ÿ 417 Sentrum-Refsnes -Sentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
ÿ 931 Moss-Øståsen-Son-Hølen-Vestby stasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
ÿ 455 Askim-Trøgstad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
ÿ 460 Askim sentrum nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
ÿ 461 Bybuss Askim Sentrum nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
ÿ 563 Ørje-Mysen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ÿ 111 GRENSEPENDEL Halden-Nordby-Strömstad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
ÿ TE3 TIMEkspressen (Strömstad)-Sarpsborg-Moss-Oslo. . . . . . . . . . . . . . . 112
ÿ TE6 TIMEkspressen Hvaler-Fredrikstad-Råde-Oslo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Flexx-ruter i Østfold
NEDRE G.
halden
140 Halden-Aremark-Strømsfoss-Granerud-Ørje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
580 Svinndal-Våler-Moss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
40 Halden-Bakke-Holtet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
41 Halden-Isebakke-Svinesund-Sponvika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
44 Halden-Knardal-Hov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
46 Halden-Søtholmen-Prestebakke-Aspedammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
45 Halden-Aspedammen-Prestebakke-Kornsjø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
112 Halden-Knardal-Hov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
114 Halden-Aspedammen-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Prestebakke-Kornsjø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
118 Halden-Isebakke-Svinesund-Sponvika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aremark kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1 Halden-Aremark-Strømsfoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
43 Halden-Stangeløkka-Refne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
20 Sarpsborg-Skjeberg-Ullerøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
By Sarpsborg sentrum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Råde kommune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
16 Saltnes-Ytterstad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
316 Karlshus-Solli-Kirkestien Fv109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
24 Årefjord Øst-Fuglevik-Moss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
25 Rygge-Larkollen-Moss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Råde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7 Moss-Larkollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
8 Moss-Hobøl-Våler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
462 Askim-Sollia-Ihlen-Askim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
485 Mysen-Rakkestad-Halden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
140 Halden-Aremark-Strømsfoss-Granerud-Ørje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
MOSS
ÿ 100 Moss-Fredrikstad-Halden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÿ 400 Moss-Sarpsborg-Halden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ÿ 465 Mysen-Rakkestad-Sarpsborg-Skiptvet-Askim-Mysen. . . . . . . . . . . . . . . . 16
ÿ 473 Moss -Elvestad-Askim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ÿ 580 Moss-Våler-Svinndal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ÿ Ring 1 Ringbuss Halden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ÿ Ring 2 Ringbuss Halden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ÿ 200 Glommaringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ÿ 202 Sarpsborg-Hafslundsøy-Hasle-Varteig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ÿ 204 Ringrute Øst-Vest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ÿ 207 Sarpsborg-Brusemyrveien-Ise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ÿ 208 Borgen-Bede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
ÿ 211 Høysand-Kvastebyen-Sarpsborg-Kalnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ÿ 2300 Blessom Grevlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ÿ 2371 Sarpsborg-Tindlund-Opstad-Grålum-Sarpsborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ÿ 2403 Brevik-Alvimhaugen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ÿ 2420 Opsund Grevlingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ÿ 2430 Råkilgrevlingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ÿ 244 Olsokveien-Svenskeberget-Blessom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ÿ 2441 Sarpsborg-Kurland-Blessom torg-Kurland-Sarpsborg. . . . . . . . . . . . . . . . 48
ÿ 2444 Sarpsborg-Olsokveien-Bråtebakken-Svenskeberget-Sarpsborg. . . . . . 49
ÿ 2450 Sarpsborg-Tindlund-Greåker-Hauge-Lisleby-Fredrikstad. . . . . . . . . . . . . 50
ÿ 2460 Sarpsborg-Hannestad øst-Greåker-Rekustadåsen-Fredrikstad. . . . . . . 52
ÿ 301 Fredrikstad-Hurrød-Gressvik-Søndre Åle-Rød-Vikerkilen-Fredrikstad.54
ÿ 302 Fredrikstad-Øyenkilen-Slevik-Vikane (Hankø). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
ÿ 350 Øra-Kongsten-Frydenberg-Riisløkka-Gluppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ÿ 351 Fredrikstad-Oredalen-Ambjørnrød-Veum-Fredrikstad. . . . . . . . . . . . . . . . 60
ÿ 355 Fredrikstad-Lisleby-Leie-Trara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ÿ 356 Fredrikstad-Trara-Leie-Lisleby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ÿ 357.1 Fredrikstad-Begby-Skjærviken-Sellebakk-Fredrikstad . . . . . . . . . . . . . . . 63
ÿ 357 Fredrikstad-Rv 111-Sellebakk-Kjølshunn-Skjærviken. . . . . . . . . . . . . . . . 64
ÿ 359 Fredrikstad-Begby-Moen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ÿ 361 Fredrikstad-Moum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ÿ 362 Fredrikstad-Torsnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ÿ 363 Fredrikstad-Alshus-Tangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ÿ 364 Fredrikstad-Glombo-Langøya-Tørkopp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
ÿ 365 Kirkeøy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ÿ 366 Utgårdskilen-Bratte Bakke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
ÿ 372 Fredrikstad-Engelsviken-Lervik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
ÿ 373 Fredrikstad-Manstad-Saltnes-Tomb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ÿ 380 Svenskeberget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
ÿ 381 Veidegrenda / Værste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
ÿ 385 Kringsjå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ÿ 386 Lahellemoen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ÿ 387 Kringsjå / Lahellemoen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ÿ 390 Holmen / Fjeldberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
ÿ 391 St. Hansfjellet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ÿ 392 Åsebråten-Bjørndalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
…
Cicignon-Gamlebyen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
…
Gamlebyen-Smertu-Sentrum-Gressvik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
…
Sellebakk-Lisleby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
†601
Skjærhalden/Hvaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
indre
nedre glomma (Sarpsborg/Fredrikstad)
HAl.
Langruter
Ruteoversikt
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Vedtekter
Vedtekter for reise med buss og for opphold på
bussterminaler i Østfold
11. Den reisendes ansvar for å ha billett bortfaller dersom det av tekniske
årsaker ikke er mulig å skaffe seg gyldig billett i løpet av reisen.
Billettkontroller
Godkjent av Samferdselsdepartementet 2. desember 2003 med senere
endringer 8. mai 2012 med hjemmel i Yrkestransportloven § 33 (1), jf §
31 i Forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med
motorvogn eller fartøy.
Vedtektenes gyldighet
1.
Vedtektene gjelder for alle som ferdes på områder eller transportmidler
som eies av, drives eller kjøres etter avtale med Østfold kollektivtrafikk.
Alminnelig ferdsel
2.
For å ivareta kravene til sikkerhet og god trafikkavvikling er det nødvendig å regulere publikums ferdsel og atferd. Enhver som befinner seg på
selskapets område eller transportmiddel, må rette seg etter gjeldende
vedtekter og de pålegg som gis ved oppslag eller av personalet. Den
som ikke etterkommer slike pålegg, kan vises bort.
3.
Unødig opphold på terminalene er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å
bruke rullebrett, rulleskøyter, sykler mv på terminalområdet.
4.
Personer som etter personalets vurdering øyensynlig vil bli til ulempe
eller ubehag for medpassasjerer, har ikke adgang og skal vises bort fra
bussen eller terminalen. Reisende som sjenerer andre, eller som ikke
kan vise gyldig billett, kan settes av på holdeplass underveis.
Selskapets ansvar
5.
6.
For ulemper som skyldes trafikkforstyrrelser, skade på vognmateriell
eller andre forhold som ligger utenfor selskapets kontroll, har den
reisende ikke krav på erstatning for det tap som vedkommende kan bli
påført. Den som vil kreve erstatning for skade som skyldes busselskapet, må henvende seg skriftlig til administrasjonen i busselskapet.
Innstilles en rute underveis, skal busselskapet i rimelig utstrekning
sørge for transport videre. Dersom dette ikke er mulig, plikter busselskapet å betale tilbake et beløp tilsvarende forskjellen mellom det den
reisende har betalt for hele reisen, og prisen for den reiste strekningen.
Ønsker den reisende å vende tilbake til reisens utgangspunkt, har en
rett til å få tilbakebetalt prisen for hele reisen.
7.
Hvis busselskapet tilbyr transport videre, har den reisende ikke krav på
hel eller delvis tilbakebetaling av billettprisen.
8.
Personale skal være behjelpelig med å gi svar på ordinære forespørsler
om driften, og plikter for øvrig å påse at gjeldende bestemmelser blir
fulgt.
9.
Klager på personalet eller forhold ved driften rettes til Østfold kollektivtrafikk, ikke til personalet. Klager på personale må innleveres skriftlig.
Billetter
10. Billett eller kort skal løses eller fremvises ved påstigning. Den reisende
må selv sørge for å ha mottatt riktig billett og vekslepenger, og er
ansvarlig for at billetten eller kortet ikke brukes i strid med kunngjorte
takstbestemmelser. Eventuelle feil må rettes opp straks. Legitimasjon
skal vises uoppfordret ved bruk av rabattordninger.
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
12. Billetten eller kortet skal oppbevares under hele reisen og skal uoppfordret fremvises ved kontroll.
13. Personalet har rett til når som helst å få seg forevist billetten eller kortet. Billettkontroll kan foretas av uniformert eller sivilt personale. Sivilt
personale skal legitimere seg uoppfordret.
14. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, må
betale et ekstra gebyr pålydende kr 700,- i tillegg til enkeltbillett. Ved
gjentagelse kan vedkommende bli anmeldt. Billett eller kort som misbrukes, kan inndras.
15. Forfalskning av billett eller kort, overdragelse av personlig kort til andre
samt annen grov eller gjentatt fusking kan medføre politianmeldelse og
kan straffes med bøter eller fengsel, jfr. straffelovens § 403.
16. Reisende som i kontroll ikke kan framvise gyldig billett, og som ikke på
stedet betaler tilleggsavgiften, skal gi tilstrekkelige opplysninger om
navn, adresse og fødselsdato slik at gebyr kan ettersendes. Dersom
gebyr for manglende billett eller kort betales kontant, er det ikke nødvendig å oppgi identitet.
Bagasje og frakt
17. I bussen kan medtas lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) og barnevogn når dette ikke skjer til fortrengsel for passasjerer. Rullestol kan
medtas på utvalgte ruter. Sykkel eller lignende medtas hvis det er plass.
Alle gjenstander og dyr befordres under den reisendes eget ansvar.
18. Det er i alle tilfeller sjåfør som avgjør om det er plass.
19. Gjenstander og annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre
kan ikke medbringes.
20. Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje. Ski, barnevogner og lignende må holdes eller plasseres slik at de ikke kan falle
over ende.
21. Mot fraktgodtgjørelse kan tas med gjenstander eller bagasje i den
utstrekning plassen tillater det og sjåføren finner det forsvarlig.
22. Busselskapet er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander
som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov
uaktsomhet fra sjåførens side.
23. For øvrig gjelder vanlige erstatningsregler for reisegods.
Hittegods
24. Alle som i busser eller på terminaler og holdeplasser tar vare på etterglemte saker, skal snarest mulig overlevere disse til personalet på
bussen eller bussterminalen.
25. Innkommet hittegods oppbevares i 3 måneder. Hvis eieren ikke i løpet
av denne tiden melder seg og beviser sin rett, vil gjenstandene overlates til politiet.
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Om Flexx
Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære
kollektivtilbudet i Østfold. Flexx er ikke som en vanlig busstur, men
du betaler kun busspris.
 FLEXX LINJE er bestillingsruter som kjører fast rute til fast tid,
men som kun kjøres hvis noen bestiller tur. Prisen er den samme
som din vanlige bussbillett. Alle som bor inntil 2 km fra en Flexxlinje, kan bestille reise og blir hentet hjemme. Dette gjelder ikke i
sentrum hvor det er felles møteplasser for av- og påstigning.
For de fleste Flexx-tilbudene kan du hentes hjemme og bli kjørt
hjem igjen. Flexx er for alle, og du kan få hjelp av sjåføren til av- og
påstigning om du behøver det.
Husk at du må bestille senest 2 timer før linjens avgangstidspunkt.
Fordi Flexx også skal hente andre, må du være klar 15 minutter før
henting.
Flexx stopper bare der reisende skal hentes eller leveres, derfor
kan kjøretiden variere fra tur til tur. Flexx kjøres av drosjer eller
minibusser, avhengig av hvor du skal reise.
 FLEXX NATT er et tilbud natt til lørdag og natt til søndag for
ungdom mellom 16 og 24 år.
Flexx natt har sentrum som start- og sluttsted, men kan ta med
personer underveis på strekningen. Hver passasjer betaler kr 50,–
for turen, og tilbudet kan også brukes av andre hvis det er ledig
plass. Alle kjøres hjem på døren, bortsett fra de som går av og på i
sentrum.
Husk at du må bestille senest kl 1800 på nett og kl 2200 på tlf
03177. Ved bestilling på telefon utenfor våre åpningstider, settes du
settes over til din lokale transportør.
Frihet til å reise
Flexx består av disse tilbudene:
 FLEXX BY SARPSBORG SENTRUM er ett nytt tilbud hvor du
kan reise mellom møteplasser i sentrum. Flexx stopper bare ved
møteplasser der noen har bestilt henting eller levering. Minibussen
har avgang fra bussterminalen hver hele og halve time.
Husk at du må bestille senest 1 time før du vil reise. Du må være
klar 5 minutter før avtalt hentetidspunkt, og fordi Flexx også skal
hente andre, kan det være nødvendig at du venter i opptil 15
minutter etter avtalt tid.
 ÅPEN FLEXX kjører fritt fra adresse til adresse innenfor Råde
og Aremark kommune og Ørje, Mysen og Rakkestad sentrum. Du
kan bli hentet hjemme, på butikken, hos frisøren eller hvor du ønsker
og til det tidspunkt du ønsker. Tilbudet er tilgjengelig på bestemte
tider på dagen.
 FLEXX TT er et prøveprosjekt som omfatter alle TT-brukere i
Fredrikstad og Sarpsborg - totalt ca. 1100 personer. Brukerne kan
bestille transport fritt fra adresse til adresse i de to kommunene til
bestemte tider på dagen. Turen koster kr 15 uansett hvor langt man
kjører. Eventuell ledsager hentes på brukerens adresse.
Husk at du må bestille senest 2 timer før ønsket hentetidspunkt.
Det er viktig å være klar 5 minutter før ønsket hentetidspunkt, og
fordi Flexx også skal hente andre, kan det være nødvendig å vente i
opptil 15 minutter etter avtalt tid.
Flexx kjøres ikke helligdager. Vær oppmerksom på at det kan gjøres
endringer i tilbudet.
Sjekk din kommune for å få en oversikt over tilbudet der du bor.
For mer informasjon og bestilling,
ring tlf 03177 eller se flexx.no.
Husk at du må bestille senest 2 timer før ønsket hentetidspunkt. Du
må være klar 5 minutter før ønsket hentetidspunkt, og fordi Flexx
også skal hente andre, kan det være nødvendig at du venter i opptil
15 minutter etter avtalt tid.
Gyldig 23/8-17/8 2014
Gyldig 23/8-17/8 2014
www.flexx.no | Î 03177
Du finner oss også på
facebook.com/flexxostfold.
www.flexx.no | Î 03177
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
0805
0807
0814
0822
0825
0835
0840
0848
0900
...
...
...
...
...
...
...
0905
0907
0914
0922
0925
0935
0940
0948
1000
1005
1018
1025
1032
1040
1043
1055
1105
1107
1014
1122
1125
1135
1140
1148
1200
1205
1218
1225
1232
1240
1243
1255
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
b. Bussbytte.
0642
0654
0657
0659
0707
0714
0735b
0745
0752
0759
0810
0817
0820
0840
...
...
...
...
...
...
...
0900
0907
0914
0925
0932
0935
1000
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0555
Sørli......................................... 0607
Svinesundparken..................... 0610
Ingedal jbst.............................. 0612
Skjeberg jbst............................ 0620
Skjærviken............................... 0628
Fredrikstad bussterminal.... 0645b
Fredrikstad bussterminal.... 0650
Ørebekk.................................... 0657
Ørmen...................................... 0704
Råde Karlshus.......................... 0715
Eskelund.................................. 0722
Halmstad................................. 0725
Moss Sentrum....................... 0745
0905
0917
0920
0922
0930
0937
0955
1000
1007
1014
1025
1032
1035
1100
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1105
1117
1120
1122
1130
1137
1155
1200
1207
1214
1225
1232
1235
1300
1305
1317
1320
1322
1330
1337
1355
1400
1407
1414
1425
1432
1435
1505
1305
1307
1314
1322
1325
1335
1340
1348
1400
1405
1418
1425
1432
1440
1443
1505
ÿ 100 Halden-Fredrikstad-Moss
b. Bussbytte.
0635
0637
0644
0652
0655
0705
0710
0722
0735b
0740
0753
0800
0807
0815
0818
0830
Mandag-fredag
Moss Sentrum....................... 0550
Moss jb.st................................. 0552
Seas......................................... 0559
Halmstad................................. 0607
Eskelund.................................. 0610
Råde Karlshus.......................... 0620
Ørmen...................................... 0625
Ørebekk.................................... 0633
Fredrikstad bussterminal.... 0645b
Fredrikstad bussterminal.... 0650
Skjærviken............................... 0703
Skjeberg jb.st........................... 0710
Ingedal jb.st............................. 0717
Svinesundparken..................... 0725
Sørli......................................... 0728
Halden bussterminal........... 0740
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 100 Moss-Fredrikstad-Halden
1405
1417
1420
1422
1430
1437
1455
1500
1507
1514
1525
1532
1535
1605
1405
1407
1414
1422
1425
1435
1440
1448
1500
1505
1518
1525
1532
1540
1543
1605
1510
1522
1525
1527
1535
1542
1600
1605
1612
1619
1630
1637
1640
1705
1510
1512
1524
1527
1530
1540
1545
1553
1605
1610
1623
1630
1637
1645
1648
1700
1610
1622
1625
1627
1635
1642
1700
1705
1712
1719
1730
1737
1740
1805
1610
1612
1619
1627
1630
1640
1645
1653
1705
1710
1723
1730
1737
1745
1748
1800
1805
1817
1820
1822
1830
1837
1855b
1905
1912
1919
1930
1937
1940
2005
1810
1812
1819
1827
1830
1840
1845
1853
1905
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
2105
2112
2119
2130
2137
2140
2205
2010
2012
2019
2027
2030
2040
2045
2053
2105
...
...
...
...
...
...
...
For fullstendige ruteopplysninger om
ekspressbussene, se:
www. flybussekspressen.no
www.nor-way.no, www.timekspressen.no eller ring 177.
På strekningen Fredrikstad-Karlshus kan
alle avganger på TIMEkspressen
benyttes til lokale reiser.
Gjelder avganger fra Fredrikstad: 0830, 1030 og 1430 på lørdag.
1630, 1830 og 1930 på søndag.
Flybussekspressen tar lokaltrafikk
på strekningen FredrikstadMoss - påstigning kun på
Flybussekspressens stoppesteder.
Østfold kollektivtrafikks rabattkort
kan benyttes.
Lørdag-søndag
Flybussekspressen tar lokaltrafikk
på strekningen FredrikstadMoss - påstigning kun på
Flybussekspressens stoppesteder.
Østfold kollektivtrafikks
rabattkort kan benyttes.
Gjelder avganger fra Fredrikstad: 0830, 1030 og 1430 på lørdag.
1630, 1830 og 1930 på søndag.
Gjelder avganger fra Moss: 0830, 1230 og 1430 på lørdag.
1630, 1830 og 2030 på søndag.
På strekningen Fredrikstad-Karlshus kan
alle avganger på TIMEkspressen
benyttes til lokale reiser.
For fullstendige ruteopplysninger om
ekspressbussene, se www. flybussekspressen.no, www.nor-way.no
www.timekspressen.no eller ring 177.
Lørdag-søndag
LANGRUTER
LANGRUTER
www.ostfold-kollektiv.no
140 Halden-Aremark-Strømsfoss-Granerud-Ørje
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
1300
-
-
-
-
-
-
-
-
1415
1420
-
-
-
-
-
-
-
-
1535
1605
1720
1730
1840
Merknad
Mandag-fredag
Gyldig 23/6-17/8 2014
På strekningen Moss-Sarpsborg-Halden kan alle avganger på TIMEkspressen Linje 3 benyttes til lokale reiser, se egen tabell.
For fullstendige ruteopplysninger om ekspressbussene, se www.timekspressen.no eller ring 177.
Kjøretrasé: Moss bussterminal-Fv 118-Halmstad-Karlshus-Solli-Tune rådhus-Sarpsborg bussterminal-Sandbakken-Skjeberg jb.st.-Halden bussterminal.
Moss Sentrum....................... 0635
Moss jb.st................................. 0637
Halmstad................................. 0652
Karlshus................................... 0705
Solli.......................................... 0713
Sykehuset Østfold Kalnes......... 0717
Tune Rådhus............................ 0722
Sarpsborg bussterminal...... 0735
Sarpsborg bussterminal...... 0735
Skjeberg jb.st........................... 0752
Ingedal jb.st............................. 0757
Svinesundsparken.................... 0803
Sørli......................................... 0811
Remmen.................................. 0815
Parken...................................... 0820
Halden bussterminal........... 0825
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 400 Moss-Sarpsborg-Halden
0750
-
-
-
-
-
-
-
-
0905
0910
-
-
-
-
-
-
-
-
1025
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0510
Tistedal.................................... -
Fjell bru.................................... -
Kvisler...................................... -
Aremark rådhus....................... -
Aremark kirke........................... -
Strømsfoss............................... -
Otteid....................................... -
Granerud.................................. -
Ørje bussterminal................. 0615
Ørje bussterminal................. 0630
Granerud.................................. -
Otteid....................................... -
Strømsfoss............................... -
Aremark kirke........................... -
Aremark rådhus....................... -
Kvisler...................................... -
Fjell bru.................................... -
Tistedal.................................... -
Halden bussterminal........... 0750
Bestilling via www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Halden kommune
Avganger før kl 0900 må bestilles innen
kl 2000 dagen før.
LANGRUTER
LANGRUTER
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
0625
0635
0645
0708
0720
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0900
0915
0930
0932
0935
0940
0943
0946
0950
0955
1020
1305
1315
1325
1348
1400
1415
1430
1432
1435
1440
1443
1446
1450
1455
1520
1545
1555
1605
1628
1640
1655
1710
1712
1715
1720
1723
1726
1730
1735
1800
1615
1625
1635
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1715
1725
1735
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1745
1755
1805
1828
1840
1855
1910
1912
1915
1920
1923
1926
1930
1935
2000
1815
1825
1835
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0805
0815
0825
0848
0900
0915
0930
0932
0935
0940
0943
0946
0950
0955
1020
Merknad
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0625
0634
0645
0530
0555
0602
0605
0609
0615
0618
0621
0624
0640
0655
0705
0730
0739
0750
Mandag-fredag
Mysen jb.st............................ . . .
Askim jb.st............................... . . .
Vamma.................................... . . .
Libru........................................ . . .
Aslaksrud................................. . . .
Skiptvet rådhus........................ . . .
Aamodt.................................... . . .
Gjerstad................................... . . .
Nordby Handel......................... . . .
Trøsken bru.............................. . . .
Sarpsborg bussterminal...... . . .
Ise jb.st..................................... . . .
Rakkestad jb.st......................... 0525
Trømborg................................. 0534
Mysen jb.st............................ 0545
0750
0815
0822
0825
0829
0835
0838
0841
0844
0900
0915
0925
0950
0959
1010
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1305
1330
1337
1340
1344
1350
1353
1356
1359
1415
1430
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1545
1555
1620
1629
1640
1535
1600
1607
1610
1614
1620
1623
1626
1629
1645
1700
1710
1735
1744
1755
. . .
1700
1707
1710
1714
1720
1723
1726
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1800
1807
1810
1814
1820
1823
1826
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0725
0750
0757
0800
0804
0810
0813
0816
0819
0835
0850
0900
0925
0934
0945
1035
1100
1107
1110
1114
1120
1123
1126
1129
1145
1200
1210
1235
1244
1255
Lørdag 1345
1410
1417
1420
1424
1430
1433
1436
1439
1455
1510
1520
1545
1554
1605
1110
1120
1130
1153
1205
1220
1235
1237
1240
1245
1248
1251
1255
1300
1325
Lørdag ÿ 465 Mysen-Askim-Skiptvet-Sarpsborg-Rakkestad-Mysen
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0632
0635
0640
0643
0646
0650
0655
. . .
Mandag-fredag
Mysen jb.st............................ . . .
Trømborg................................. . . .
Rakkestad jb.st......................... . . .
Ise jb.st..................................... . . .
Sarpsborg bussterminal...... . . .
Trøsken bru.............................. . . .
Nordby Handel......................... . . .
Gjerstad................................... 0532
Aamodt.................................... 0535
Skiptvet rådhus........................ 0540
Aslaksrud................................. 0543
Libru........................................ 0546
Vamma.................................... 0550
Askim jb.st............................... 0555
Mysen jb.st............................ . . .
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 465 Mysen-Rakkestad-Sarpsborg-Skiptvet-Askim-Mysen
1420
1430
1440
1503
1515
1530
1545
1547
1550
1555
1558
1601
1605
1610
1635
0925
0950
0957
1000
1004
1010
1013
1016
1019
1035
1050
1100
1125
1134
1145
Søndag
1235
1300
1307
1310
1314
1320
1323
1326
1329
1345
1400
1410
1435
1444
1455
1005
1015
1025
1048
1100
1115
1130
1132
1135
1140
1143
1146
1150
1155
1220
Søndag
1545
1610
1617
1620
1624
1630
1633
1636
1639
1655
1710
1720
1745
1755
1805
1310
1320
1330
1353
1405
1420
1435
1437
1440
1445
1448
1451
1455
1500
1525
1620
1630
1640
1703
1715
1730
1745
1747
1750
1755
1758
1801
1805
1810
1835
LANGRUTER
LANGRUTER
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
1210
1212
1215
1222
1227
1228
1230
1240
1244
1250
1255
1300
1310
1445
1447
1450
1457
1502
1503
1505
1515
1519
1525
1530
1535
1545
Merknad
0640
0650
0655
0700
0706
0710
0720
0722
0723
0728
0735
0740
0805
0815
0820
0825
0831
0835
0845
0847
0848
0853
0900
0905
Mandag-fredag
Askim bussterminal............. 0530
Spydeberg torv......................... 0540
Knapstad.................................. 0545
Elvestad................................... 0550
Engsvegen............................... 0556
Ringvoll.................................... 0600
Folkestadfeltet......................... 0610
Torsheim.................................. 1612
Middagsåsen............................ 0613
Rød veikryss............................. 0618
Mosseporten Senter................. 0625
Moss bussterminal............... 0630
1100
1110
1115
1120
1126
1130
1140
1142
1148
1153
1200
1205
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1335
1345
1350
1355
1401
1405
1415
1417
1418
1423
1430
1435
1600
1602
1605
1612
1617
1618
1620
1630
1634
1640
1645
1650
1700
ÿ 473 Askim-Elvestad-Moss
0950
0952
0955
1002
1007
1008
1010
1020
1024
1030
1035
1040
1050
Mandag-fredag
Moss bussterminal............... 0655
Moss jb.st................................. 0657
Mosseporten Senter................. 0700
Rød veikryss............................. 0707
Middagsåsen............................ 0712
Folkestadfeltet......................... 0715
Torsheim.................................. 0717
Ringvoll.................................... 0725
Engsvegen............................... 0729
Elvestad................................... 0735
Knapstad.................................. 0745
Spydeberg torv......................... 0750
Askim bussterminal............. 0800
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 473 Moss -Elvestad-Askim
1550
1600
1605
1610
1616
1620
1630
1632
1633
1638
1645
1650
1710
1712
1715
1722
1727
1728
1730
1740
1744
1750
1755
1800
1810
0945
0955
1000
1005
1011
1015
1025
1027
1028
1033
1040
1045
Lørdag
1050
1052
1055
1102
1107
1108
1110
1120
1124
1130
1135
1140
1150
Lørdag
1430
1440
1445
1450
1456
1500
1510
1512
1513
1518
1525
1530
1530
1532
1535
1542
1547
1548
1550
1600
1604
1610
1615
1620
1630
LANGRUTER
LANGRUTER
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Dersom passasjerer.
1100
1102
1105
1109
1110
1115
1117
1124
1125
1126
1129
1139b
1144
. . .
www.ostfold-kollektiv.no
1230
1232
|
|
1236
1241
1243
1250
1251
1252
1255
1305b
1310
. . .
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Dersom passasjerer.
...
1230
1235
1238
d
1240
|
1250
1253
1258
1301
1306
Se neste sideoppslag for Flexx-avganger på denne strekningen.
b.
0930
0940
0945
0948
d
0950
|
1000
1003
1008
1011
1016
Mandag-fredag
Nordby Handel...................... 0800
Svinndal................................... 0810
Skjønnerød............................... 0815
Sivilforsvarsleiren..................... 0818
Våler Sykehjem........................ 0825
Våler kirke................................ |
Bjørnerød................................. 0835
Sperrebotn............................... 0838
Rødskrysset.............................. |
Mosseporten senter................. 0842
Krapfoss................................... 0845
Moss bussterminal............... 0850
1650
1703
1711
1714
|
1716
1722
1729
1734
1738
1741
1746
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 580 Moss-Våler-Svinndal
Se neste sideoppslag for Flexx-avganger på denne strekningen.
b.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0745
0753
Mandag-fredag
Moss Sentrum....................... 0604
Moss jb.st................................. 0606
Krapfoss................................... |
Vålerveien................................ |
Mosseporten senter................. 0610
Rødsund................................... 0615
Sperrebotn............................... 0617
Våler kirke................................ 0624
Våler Sykehjem........................ 0625
Sivilforsvarsleieren................... 0626
Skjønnerød............................... 0629
Bjerkelia................................... |
Svinndal................................... 0639
Nordby Handel...................... 0649
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 580 Moss-Våler-Svinndal
1720
1727
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1325
1327
1330
1334
1335
1340
1342
1349
1350
1351
1354
|
1404
1414
1910
1920
1925
1928
d
1930
|
1940
1943
1948
|
1952
1610
1612
1615
1619
1620
1625
1627
1635
|
1637
1640
1650
1655
1705
2110
2120
2125
2128
|
2130
|
2140
2143
2148
|
2152
1815
1817
1820
1824
1825
1830
1832
1839
1840
1841
1844
1854b
1859
1909
2015
2017
2020
2024
2025
2030
2032
2039
2040
2041
2044
2054b
2059
2109
0900
0910
0915
0918
d
0920
|
0930
0933
0937
0940
0945
Lørdag
1700
1710
1715
1718
d
1720
|
1730
1733
1737
1740
1745
1400
1402
1405
1409
1410
1415
1417
1424
1425
1426
1430
1440b
1445
1455
Lørdag
1911
1921
1926
1929
|
1931
|
1940
1944
1949
|
1953
1815
1817
1820
1824
1825
1830
1832
1839
1840
1841
1845
1855b
1900
1910
LANGRUTER
LANGRUTER
www.ostfold-kollektiv.no
580 Svinndal-Våler-Moss
Merknad
Andre torsdagen i hver måned
Gyldig 23/6-17/8 2014
Se forrige sideoppslag for faste busstider på denne strekningen.
Nordby Handel...................... 1600
Våler Herredshus...................... 1630
Våler Herredshus...................... 2030
Nordby Handel......................... 2100
Rød . ........................................ 1600
Sperrebotn............................... Våler Herredshus...................... 1630
Våler Herredshus...................... 2030
Sperrebotn............................... Rød.......................................... 2100
Bestilling via www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Våler og Moss kommune
www.inpublish.no
LANGRUTER
Frihet til å reise
www.ostfold-kollektiv.no
Sjekk tilbudet i DIN kommune!
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
2245
2248
2255
2305
2315
2319
2322
2327
2340
0845
0848
0855
0905
0915
0919
0922
0927
0940
m
45
48
55
05
15
19
22
27
40
Lørdag 2245
2248
2255
2305
2315
2319
2322
2327
2340
1345
1348
1355
1405
1415
1419
1422
1427
1440
Søndag
m
45
48
55
05
15
19
22
27
40
2245
2248
2255
2305
2315
2319
2322
2327
2340
Merknad
www.ostfold-kollektiv.no
1745
1748
1755
1800
1803
1815
1820
1832
1840
0845
0848
0855
0900
0903
0915
0920
0932
0940
Lørdag
m
45
48
55
00
03
15
20
32
40
1445
1448
1555
1500
1503
1515
1520
1532
1540
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1715
1718
1725
1737
1745
1750
1800
1810
0915
0918
0925
0937
0945
0950
1000
1010
Lørdag
m
15
18
25
37
45
50
00
10
1415
1418
1425
1437
1445
1450
1500
1510
Merknad
15
18
23
33
45
49
01
10
m
1715
1718
1723
1733
1745
1749
1801
1810
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0615
Parken...................................... 0618
Sykehuset................................ 0623
Remmen.................................. 0633
Parken...................................... 0645
Gimle....................................... 0649
Tistedal.................................... 0701
Halden bussterminal........... 0710
1745
1748
1753
1803
1815
1819
1831
1840
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
m
45
48
53
03
15
19
31
40
2245
2248
2253
2303
2315
2319
2331
2340
0915
0918
0923
0933
0945
0949
1001
1010
m
15
18
23
33
45
49
01
10
Lørdag 1415
1418
1423
1433
1445
1449
1501
1510
1445
1448
1453
1503
1515
1519
1531
1540
m
45
48
53
03
15
19
31
40
2245
2248
2253
2303
2315
2319
2331
2340
ÿ Ring 2 Halden-Parken-Sykehuset-Bjørklund-Remmen-Parken-Næridsrød-Tistedal-Halden
15
18
25
37
45
50
00
10
m
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0615
Parken...................................... 0618
Tistedal.................................... 0625
Gimle....................................... 0637
Parken...................................... 0645
Remmen ................................. 0650
Sykehuset................................ 0700
Halden bussterminal........... 0710
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1345
1348
1353
1403
1415
1419
1431
1440
Søndag
45
48
53
03
15
19
31
40
m
2245
2248
2253
2303
2315
2319
2321
2340
m. Deretter minutter over hel time.
Hittegods: 815 55 545
Nettbuss Øst AS, region Østfold
Kjøres av:
ÿ Ring 2 Halden-Parken-Tistedal-Næridsrød-Parken-Remmen-Bjørklund-Sykehuset-Halden
45
48
55
00
03
15
20
32
40
m
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0545
Parken...................................... 0548
Brekkerød................................. 0555
Stenrød.................................... 0600
Gimle....................................... 0603
Parken...................................... 0615
Folkvang skole......................... 0620
Tistedal.................................... 0632
Halden bussterminal........... 0640
ÿ Ring 1 Halden-Parken-Brekkerød-Stenrød-Parken-Voldskog-Tistedal-Halden
45
48
55
05
15
19
22
27
40
m
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0545
Parken...................................... 0548
Tistedal.................................... 0555
Folkvang skole......................... 0605
Parken...................................... 0615
Gimle....................................... 0619
Stenrød.................................... 0622
Brekkerød................................. 0627
Halden bussterminal........... 0640
ÿ Ring 1 Halden-Parken-Tistedal-Voldskog-Parken-Stenrød-Brekkerød-Halden
HALDEN
HALDEN
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
1300
-
-
-
1330
-
-
1345
1345
-
-
1400
-
-
-
1430
1715
-
-
-
1745
-
-
1800
1800
-
-
1815
-
-
-
1845
0900
-
-
-
0930
-
-
0945
0945
-
-
1000
-
-
-
1030
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
1400
1430
1445
1445
1500
1530
1615
1635
Merknad
Onsdag og fredag
Halden bussterminal........... 2300
Ystehede.................................. Bakke ...................................... Søtholmen............................... Prestebakke............................. Buer......................................... Aspedammen........................... Halden bussterminal........... 0000
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 3 timer før avgang.
Halden kommune
0930
-
-
0945
-
-
1000
1000
-
-
1015
-
-
1030
1400
1415
1430
1430
1445
1500
Lørdag Avganger før kl 1000 på lørdag må bestilles innen kl 2000 dagen før.
1700
-
-
1715
-
-
1730
1730
-
-
1745
-
-
1800
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 1045
Sørli......................................... -
Isebakke................................... -
Svinesundparken..................... 1100
Halden fengsel......................... -
Svinesund norsk side................ -
Sponvika................................ 1115
Sponvika................................ 1115
Svinesund norsk side................ -
Halden fengsel......................... -
Svinesundparken..................... 1130
Isebakke................................... -
Sørli......................................... -
Halden bussterminal........... 1145
46 Halden-Søtholmen-Prestebakke-Aspedammen
Avganger før kl 0900 må bestilles innen kl 2000 dagen før.
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0615 0720 0920
Knardal.................................... -
-
-
Hov.......................................... -
-
-
Knardal.................................... -
-
-
Halden bussterminal........... 0635 0740 0940
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Halden kommune
44 Halden-Knardal-Hov
Avganger før kl 0900 (kl 1000 på lørdager) må bestilles innen kl 2000 dagen før.
Halden bussterminal........... 0830
Øbergkrysset............................ -
Idd kirke................................... -
Ystehede.................................. -
Bakke....................................... 0900
Søtholmen............................... -
Bråtorp..................................... -
Holtet..................................... 0915
Holtet..................................... 0915
Bråtorp..................................... -
Søtholmen............................... -
Bakke....................................... 0930
Ystehede.................................. -
Idd kirke................................... -
Øbergkrysset............................ -
Halden bussterminal........... 1000
Merknad
Lørdag
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Mandag-fredag Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
41 Halden-Isebakke-Svinesund-Sponvika
Halden kommune
40 Halden-Bakke-Holtet
Halden kommune
HALDEN
HALDEN
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1930
1955
2015
2030
2030
2045
2105
2130
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 1800
Øbergkrysset............................ Idd kirke................................... Aspedammen........................... Buer......................................... Prestebakke............................. Paulsbo.................................... Kornsjø..................................... 1850
Kornsjø..................................... 1900
Paulsbo.................................... Prestebakke............................. Buer......................................... Aspedammen........................... Idd kirke................................... Øbergkrysset............................ Halden bussterminal........... 1950
Merknad
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Avganger før kl 0900 må bestilles innen kl 2000 dagen før.
1405
1440
1445
1520
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0635
Sørli......................................... -
Isebakke................................... -
Svinesundparken..................... -
Halden fengsel......................... -
Svinesund norsk side................ -
Sponvika.................................. 0710
Sponvika.................................. 0715
Svinesund norsk side................ -
Halden fengsel......................... -
Svinesundparken..................... -
Isebakke................................... -
Sørli......................................... -
Halden bussterminal........... 0745
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Mandag-fredag
Halden kommune
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
118 Halden-Isebakke Svinesund-Sponvika
Halden bussterminal........... 1230
Knardal.................................... Hov.......................................... Knardal.................................... Halden bussterminal........... 1250
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Halden kommune
Halden kommune
114 Halden-Aspedammen Prestebakke-Kornsjø
Avganger før kl 0900 må bestilles innen kl 2000 dagen før.
1300
-
-
1325
-
1345
-
1400
1400
-
1415
-
1435
-
-
1500
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0825
Øbergkrysset............................ -
Idd kirke................................... -
Aspedammen........................... 0845
Buer......................................... -
Prestebakke............................. 0900
Paulsbo.................................... -
Kornsjø..................................... 0910
Kornsjø..................................... 0910
Paulsbo.................................... -
Prestebakke............................. 0920
Buer......................................... -
Aspedammen........................... 0935
Idd kirke................................... -
Øbergkrysset............................ -
Halden bussterminal........... 1000
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
112 Halden-Knardal-Hov
45 Halden-Aspedammen-Prestebakke-Kornsjø
Halden kommune
HALDEN
HALDEN
www.ostfold-kollektiv.no
Aremark kommune
Gyldig 23/6-17/8 2014
1 Halden-Aremark-Strømsfoss
Merknad
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1240
1300
Avganger før kl 0900 må bestilles innen kl 2000 dagen før.
1010
-
-
1030
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0800
Stangeløkka............................. -
Refne....................................... -
Halden bussterminal........... 0820
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Halden kommune
43 Halden-Stangeløkka-Refne
0230
-
Natt til lørdag og søndag
Halden.................................... 0000
Rv 21........................................ -
Aremark................................... -
Strømsfoss............................. -
Bestilling senest kl 1800 på flexx.no og kl 2200 på tlf 03177.
Natt
Tirsdag og fredag
Reis hvor du vil og når du vil i Aremark kommune mellom kl 1000 og kl 1400
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Aremark kommune
HALDEN
HALDEN
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
m
00
07
13
25
m
30
37
43
55
m
1900
1907
1913
1925
45
52
58
10
m
00
07
13
25
m
00
07
13
25
m
0000
0007
0013
0025
15
22
28
40
Gyldig 23/6-17/8 2014
m. Deretter minutter over hel time.
Sarpsborg bussterminal...... 0800
Årum........................................ 0807
Moum Rv 111........................... 0812
Bøckmannkrysset..................... 0816
Fredrikstad bussterminal.... 0830
0900
0907
0912
0916
0930
00
07
12
16
30
m
m
30
37
42
46
00
m
Mandag-fredag
Merknad Sarpsborg bussterminal...... 0600 15
Årum........................................ 0607 22
Moum Rv 111........................... 0612 27
Bøckmannkrysset..................... 0616 31
Fredrikstad bussterminal.... 0630 45
Lørdag 30
37
42
46
00
m
45
52
57
01
15
m
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1830
1837
1842
1846
1900
00
07
12
16
30
m
1900
1907
1912
1916
1930
1715
1722
1727
1731
1745
Rv 111 Sarpsborg-Årum-Moum-Selbak-Fredrikstad
ÿ 200 Glommaringen
m. Deretter minutter over hel time.
Sarpsborg bussterminal...... 0730
Greåker Fv 109......................... 0737
Østfoldhallen Fv 109................ 0743
Fredrikstad bussterminal.... 0755
0630
0637
0643
0655
Mandag-fredag
Merknad Sarpsborg bussterminal...... 0530 0600
Greåker Fv 109......................... 0537 0607
Østfoldhallen Fv 109................ 0543 0613
Fredrikstad bussterminal.... 0555 0625
Lørdag Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Fv 109 Sarpsborg-Greåker-Rolvsøy-Fredrikstad
ÿ 200 Glommaringen
m
00
07
12
16
30
m
1730
1737
1742
1746
1800
30
37
43
55
m
2300
2307
2312
2316
2330
00
07
12
16
30
m
1100
1107
1113
1125
30
37
42
46
00
m
00
07
13
25
m
1800 30
1807 37
1813 43
1825 55
Søndag
m
2230
2237
2243
2255
1400
1407
1412
1416
1430
00
07
12
16
30
m
2100 2200
2107 2207
2112 2212
2116 2216
2130 2230
Søndag
2300
2307
2313
2325
00
07
13
25
2300
2307
2312
2316
2330
2300
2307
2312
2316
2330
2300
2307
2313
2325
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
0830
0838
0843
0855
00
08
13
25
m
m
Gyldig 23/6-17/8 2014
m. Deretter minutter over hel time.
Fredrikstad bussterminal.... 0730
Bøckmannkrysset..................... 0739
Moum Rv 111........................... 0743
Årum........................................ 0747
Sarpsborg bussterminal...... 0800
0830
0839
0843
0847
0900
m
0900
0909
0913
0917
0930
15
24
28
32
45
Mandag-fredag
Merknad Fredrikstad bussterminal.... 0530 0600
Bøckmannkrysset..................... 0539 0609
Moum Rv 111........................... 0543 0613
Årum........................................ 0547 0617
Sarpsborg bussterminal...... 0600 0630
Lørdag m
1900
1908
1913
1925
15
23
28
40
m
1930
1938
1943
1955
30
38
43
55
m
30
39
43
47
00
m
30
39
43
47
00
00
09
13
17
30
m
45
54
58
02
15
m
1800
1809
1813
1817
1830
00
09
13
17
30
m
Fredrikstad-Selbak-Moum-Årum-Sarpsborg
30
38
43
55
m
00
08
13
25
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Rv111
ÿ 200 Glommaringen
m. Deretter minutter over hel time.
Fredrikstad bussterminal......... 0800
Østfoldhallen Fv 109................ 0808
Greåker Fv 109......................... 0813
Sarpsborg bussterminal...... 0825
m
45
53
58
10
Mandag-fredag
Merknad Fredrikstad bussterminal.... 0600 0630
Østfoldhallen Fv 109................ 0608 0638
Greåker Fv 109......................... 0613 0643
Sarpsborg bussterminal...... 0625 0655
Lørdag Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Fv 109 Fredrikstad-Rolvsøy-Greåker-Sarpsborg
ÿ 200 Glommaringen
1830
1839
1843
1847
1900
1715
1724
1728
1732
1745
2030
2038
2043
2055
1745
1753
1758
1810
1930
1939
1943
1947
2000
1730
1739
1743
1747
1800
2130
2138
2143
2155
1800
1808
1813
1825
m
2030
2039
2043
2047
2100
00
09
13
17
30
m
2230
2238
2243
2255
30
38
43
55
m
2130
2139
2143
2147
2200
30
39
43
47
00
m
2330
2338
2343
2355
00
08
13
25
2230
2239
2243
2247
2300
2000
2009
2013
2017
2030
0030
0038
0043
0055
2330
2338
2343
2355
2030
2039
2043
2047
2100
m
30
38
43
55
1330
1339
1343
1347
1400
30
39
43
47
00
m
2130 2230
2139 2239
2143 2243
2147 2247
2200 2300
Søndag
1130
1138
1143
1155
Søndag
2230
2239
2243
2247
2300
2330
2338
2343
2355
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
www.ostfold-kollektiv.no
1010
1025
. . .
. . .
. . .
1110
1125
. . .
. . .
. . .
1210
1225
. . .
. . .
. . .
1010
1025
. . .
. . .
. . .
1310
1325
1330
. . .
. . .
1110
1125
. . .
. . .
. . .
1410
1425
. . .
. . .
. . .
1210
1225
1230
. . .
. . .
1510
1525
. . .
. . .
. . .
1310
1325
. . .
. . .
. . .
1810
1825
...
...
...
1410
1425
1430
. . .
. . .
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
Furuholmen........................... . . .
Kokkim..................................... . . .
Varteig skole............................ 0930
Hasle snuplass.......................... 0935
Nesveien.................................. 0940
Sarpsborg jb.st......................... |
Sarpsborg bussterminal...... 0955
. . .
. . .
. . .
1025
1030
|
1045
. . .
. . .
. . .
1125
1130
|
1145
0655
0658
0705
0710
0715
|
0730
Mandag-fredag
Furuholmen........................... . . . . . .
Kokkim..................................... . . . 0615
Varteig skole............................ 0520 0620
Hasle snuplass.......................... 0525 0625
Nesveien.................................. 0530 0630
Sarpsborg jb.st......................... 0540 0640
Sarpsborg bussterminal...... 0545 0645
Lørdag . . .
. . .
. . .
1225
1230
|
1245
0805
0808
0815
0820
0825
|
0840
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
. . .
. . .
1330
1335
1340
|
1355
. . .
. . .
. . .
0925
0930
|
0945
. . .
. . .
. . .
1425
1430
|
1445
. . .
. . .
. . .
1025
1030
|
1045
. . .
. . .
. . .
1525
1530
|
1545
. . .
. . .
. . .
1125
1130
|
1145
...
...
...
1825
1830
|
1845
. . .
. . .
1230
1235
1240
|
1255
1510
1530
1535
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1325
1330
|
1345
ÿ 202 Varteig-Hasle-Hafslundsøy-Sarpsborg
Sarpsborg bussterminal...... 0910
Hasle snuplass.......................... 0925
Varteig skole............................ 0930
Kokkim..................................... . . .
Furuholmen........................... . . .
0910
0925
. . .
. . .
. . .
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0625 0730
Hasle snuplass.......................... 0640 0745
Varteig skole............................ 0645 0750
Kokkim..................................... 0650 0755
Furuholmen........................... 0655 0800
Lørdag Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 202 Sarpsborg-Hafslundsøy-Hasle-Varteig
. . .
. . .
1430
1435
1440
|
1455
1610
1630
1635
1640
1645
. . .
. . .
1535
1540
1545
|
1600
1710
1725
1730
. . .
. . .
1645
1648
1655
1700
1705
|
1720
1810
1825
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1730
1735
1740
|
1755
1910
1925
1930
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1825
1830
|
1845
2010
2025
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1930
1935
1940
|
1955
2110
2125
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
2025
2030
|
2045
2210
2225
2230
...
. . . . . .
. . .
. . .
2125
2130
|
2145
...
...
2230
2235
2240
|
2255
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1800
-
1830
1830
-
1900
2015
-
2045
2045
-
2115
1030
-
1100
1100
-
1130
1500
-
1530
1530
-
1600
Lørdag 1500
-
1530
1530
-
1600
Søndag
1930
2000
2000
2030
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
00
08
09
10
13
14
15
17
19
30
32
35
40
43
48
55
m
2200
2208
2209
2210
2213
2214
2215
2217
2219
2230
2232
2235
2240
2243
2248
2255
2300
2308
2309
2310
2313
2314
2315
2317
2319
2330
2332
2335
2340
2343
2348
2355
0800
0808
0809
0810
0813
0814
0815
0817
0819
0830
0832
0835
0840
0843
0848
0855
0900
0908
0909
0910
0913
0914
0915
0917
0919
0930
0932
0935
0940
0943
0948
0955
Lørdag m
00
08
09
10
13
14
15
17
19
30
32
35
40
43
48
55
2200
2208
2209
2210
2213
2214
2215
2217
2219
2230
2232
2235
2240
2243
2248
2255
2300
2308
2309
2310
2313
2314
2315
2317
2319
2330
2332
2335
2340
2343
2348
2355
1300
1308
1309
1310
1313
1314
1315
1317
1319
1330
1332
1335
1340
1343
1348
1355
Søndag
1500
1508
1509
1510
1513
1514
1515
1517
1519
1530
1532
1535
1540
1543
1548
1555
1700
1708
1709
1710
1713
1714
1715
1717
1719
1730
1732
1735
1740
1743
1748
1755
1900
1908
1909
1910
1913
1914
1915
1917
1919
1930
1932
1935
1940
1943
1948
1955
2100
2108
2109
2110
2113
2114
2115
2117
2119
2130
2132
2135
2140
2143
2148
2155 Kjøretrasé: Sarpsborg bussterminal-Pellygata-Hafslund skole-Rv 111-Rådhusveien-Kalaveien-Klavestadgata-Moensletta-Borgenbanen-Hafslund skole-Pellygata-Sarpsborg bussterminal-StorgataAlvim Fv 109-Amfi Borg-Ordfører Karlsens vei-Skogholtet-Kommunelageret-Grålum skole-Tune Rådhus-Tune Kapell-OBS/Tunejordet-Vogts vei-Valaskold bro-Sarpsborg bussterminal
m. Deretter minutter over hel time.
0700
0708
0709
0710
0713
0714
0715
0717
0719
0730
0732
0735
0740
0743
0748
0755
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0600
Iseveien Rv 111........................ 0608
Rådhusveien............................ 0609
Borgen skole............................ 0610
Kalaveien................................. 0613
Klavestadgata Fv 118............... 0614
Moensletta............................... 0615
Borgenbanen........................... 0617
Hafslund skole.......................... 0619
Sarpsborg bussterminal...... 0630
Storgata................................... 0632
Amfi Borg Fv 109...................... 0635
Hannestad øst.......................... 0640
Grålum skole............................ 0643
OBS/Tunejordet........................ 0648
Sarpsborg bussterminal...... 0655
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Sarpsborg-Klavestadhaugen-Sarpsborg-Amfi Borg-Hannestad Øst-Grålum-Tunejordet-Sarpsborg
Kun ved skolefri.
1630
-
1710
1710
-
1740
*
ÿ 204 Ringrute Øst-Vest
*
1300
-
1330
1330
-
1415
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... . . .
Heie......................................... . . .
Ullerøy..................................... . . .
Ullerøy..................................... 0910
Heie......................................... -
Sarpsborg bussterminal...... 0945
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
20 Sarpsborg-Skjeberg-Ullerøy
Sarpsborg kommune
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1135
1145
1148
1155
1155
1158
1203
1208
1220
www.ostfold-kollektiv.no
1335
1345
1348
1355
1355
1358
1403
1408
1420
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
Sarpsborg bussterminal...... 0905
Borgenbanen........................... 0913
Bede......................................... 0920
Sarpsborg bussterminal...... 0930
1105
1113
1120
1130
1305
1313
1320
1330
1105
1113
1120
1130
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0705 0905
Borgenbanen........................... 0713 0913
Bede......................................... 0720 0920
Sarpsborg bussterminal...... 0730 0930
Lørdag 1505
1513
1520
1530
1305
1313
1320
1330
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 208 Borgen-Bede
0935
0945
0948
0955
0955
0958
1003
1008
1020
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0635
Brusemyrveien......................... 0645
Hevingen snuplass................... 0648
Ise jb.st................................... 0655
Ise jb.st................................... 0655
Hevingen Rv 111...................... 0658
Surfellingen............................. 0703
Moensletta............................... 0708
Sarpsborg bussterminal...... 0720
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1805
1813
1820
1830
1505
1513
1520
1530
1535
1545
1548
1555
1555
1558
1603
1608
1620
2005
2013
2020
2030
1605
1613
1620
1630
1635
1645
1648
1655
1655
1658
1703
1708
1720
1705
1713
1720
1730
2010
2020
2023
2030
2030
2033
2038
2043
2055
ÿ 207 Sarpsborg-Brusemyrveien-Ise
0935
0945
0948
0955
0955
0958
1003
1008
1020
Lørdag
1505
1513
1520
1530
1705
1713
1720
1730
1905 2105
1913 2113
1920 2120
1930 2130
Søndag
2205
2213
2220
2230
1335
1345
1348
1355
1355
1358
1403
1408
1420
1605
1615
1618
1625
1625
1628
1633
1638
1650
1905
1915
1918
1925
1925
1928
1933
1938
1950
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
30
35
45
53
56
58
05
13
22
25
35
41
44
55
05
10
2230
2235
2245
2253
2256
2258
2305
2313
2322
2325
2335
2341
2344
2355
0005
0010
0830
0835
0845
0853
0856
0858
0905
0913
0922
0925
0935
0941
0944
0955
1005
1010
1030
1035
1045
1053
1056
1058
1105
1113
1122
1125
1135
1141
1144
1155
1205
1210
Lørdag 1230
1235
1245
1253
1256
1258
1305
1313
1322
1325
1335
1341
1344
1355
1405
1410
1430
1435
1445
1453
1456
1458
1505
1513
1522
1525
1535
1541
1544
1555
1605
1610
1630
1635
1645
1653
1656
1658
1705
1713
1722
1725
1735
1741
1744
1755
1805
1810
1830
1835
1845
1853
1856
1858
1905
1913
1922
1925
1935
1941
1944
1955
2005
2010
2030
2035
2045
2053
2056
2058
2105
2113
2122
2125
2135
2141
2144
2155
2205
2210
1430
1435
1445
1453
1456
1458
1505
1513
1522
1525
1535
1541
1544
1555
1605
1610
Søndag
1630
1635
1645
1653
1656
1658
1705
1713
1722
1725
1735
1741
1744
1755
1805
1810
1830
1835
1845
1853
1856
1858
1905
1913
1922
1925
1935
1941
1944
1955
2005
2010
2030
2035
2045
2053
2056
2058
2105
2113
2122
2125
2135
2141
2144
2155
2205
2210
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1705
1707
1710
1715
1718
1720
1728
Kjøretrasé:
Sarpsborg bussterminal-Roald Amundsensgt.-Bryggerivn.-Per Gyntsv.-Tyrihansvn.-Jutulvn.-Huldervn.-Per Gyntsv.-Blessom torg-Skogbrynet-Åsly Borettslag-Blessomvn.-Storepervn.-Kurland skoleBryggerivn.-Roald Amundsensgt.-Sarpsborg bussterminal
m. Deretter minutter over hel time.
05
07
10
15
18
20
28
m
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0705
Fritznerbakken......................... 0707
Jutulveien................................ 0710
Skogbrynet.............................. 0715
Kurland senter......................... 0718
Fritznerbakken......................... 0720
Sarpsborg bussterminal...... 0728
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 2300 Blessom Grevlingen
Kjøretrasé: Kalnes nytt Østfoldsykehus-Fv 118-Grålum-Tune rådhus-Fv 118-Valaskjold bro-Roald Amundsens gate-Sarpsborg bussterminal-Pellygata-Fv 118-Borgenbanen-Moensletta-Sandbakken-HeieHøysand-Kvastebyen. Kvastebyen-Heie-Fv 118-Sandbakken-Moensletta-Borgenbanen-Fv 118-Pellygata-Sandesundveien-Korsgata-Sarpsborg bussterminal-Roald Amundsens gate-Fv 118-Valaskjold
bro-Tune rådhus-Grålum-Fv 118-Kalnes nytt Østfoldsykehus.
0630
0635
0645
0653
0656
0658
0705
0713
0722
0725
0735
0741
0744
0755
0805
0810
Mandag-fredag
Kalnes nytt Østfoldsykehus.. . .
Tune rådhus............................. . . .
Sarpsborg bussterminal........... . . .
Borgenbanen........................... . . .
Klavestadhaugen..................... . . .
Sandbakken............................. . . .
Heie......................................... . . .
Høysand................................... . . .
Kvastebyen............................... . . .
Kvastebyen............................... 0625
Heie......................................... 0635
Sandbakken............................. 0641
Borgenbanen........................... 0644
Sarpsborg bussterminal........... 0655
Tune rådhus............................. 0705
Kalnes nytt Østfoldsykehus.0710
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 211 Høysand-Kvastebyen-Sarpsborg-Kalnes
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Mandag-fredag
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
www.ostfold-kollektiv.no
0820
0825
0829
0834
0838
0842
0846
0855
1100
1105
1109
1114
1118
1122
1126
1135
1300
1305
1309
1314
1318
1322
1326
1335
1600
1605
1608
1612
1615
1620
1625
1635
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
35
40
45
52
59
m
2135
2140
2145
2152
2159
1500
1505
1509
1514
1518
1522
1526
1535
1800
1805
1808
1812
1815
1820
1825
1835
0835
0840
0845
0852
0859
Lørdag
1700
1705
1709
1714
1718
1722
1726
1735
2000
2005
2008
2012
2015
2020
2025
2035
35
40
45
52
59
m
1900
1905
1909
1914
1918
1922
1926
1935
2200
2205
2208
2212
2215
2220
2225
2235
1335
1340
1345
1352
1359
2100
2105
2109
2114
2118
2122
2126
2135
0820
0825
0829
0834
0838
0842
0846
0855
1100
1105
1109
1114
1118
1122
1126
1135
1000 1200
1005 1205
1008 1208
1012 1212
1015 1215
1020 1220
1025 1225
1035 1235
Lørdag Lørdag 1300
1305
1309
1314
1318
1322
1326
1335
1400
1405
1408
1412
1415
1420
1425
1435
1500
1505
1509
1514
1518
1522
1526
1535
1600
1605
1608
1612
1615
1620
1625
1635
1700
1705
1709
1714
1718
1722
1726
1735
1800
1805
1808
1812
1815
1820
1825
1835
1900
1905
1909
1914
1918
1922
1926
1935
2000
2005
2008
2012
2015
2020
2025
2035
2100
2105
2109
2114
2118
2122
2126
2135
1800
1805
1808
1812
1815
1820
1825
1835
Søndag
2200
2205
2208
2212
2215
2220
2225
2235
Mandag til lørdag
Du kan reise mellom møteplasser i sentrum. Flexx stopper bare ved møteplasser der noen har bestilt henting eller levering.
Du kan reise mandag til fredag kl 0830 - kl 1530 og lørdag kl 0930 - kl 1430.
Bussen har avgang fra bussterminalen hver hele og halve time.
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 1 time før avgang.
Sarpsborg kommune
By Sarpsborg sentrum
Kjøretrasé:
Sarpsborg bussterminal-Valaskjold bro-Vogts vei-Vingulmorksveien-St. Kolstads vei-Måkeveien-Fasanveien-Albert Moskausvei-Sarpsborgveien-Industriveien-Dr. Johnsens gate-AlvimhaugenSandesund-Storgata-Sarpsborg bussterminal
m. Deretter minutter over hel time.
0735
0740
0745
0752
0759
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0700
Brevik Fasanveien..................... 0705
Alvimhaugen........................... 0712
Storgata................................... 0725
Sarpsborg bussterminal...... 0730
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 2403 Brevik-Alvimhaugen
Sarpsborg bussterminal...... 0730
Tune Rådhus............................ 0735
Greåkerdalen............................ 0739
Eikveien................................... 0744
Opstad bedehus....................... 0748
Briskeveien............................... 0752
Tune Rådhus............................ 0756
Sarpsborg bussterminal...... 0805
Sarpsborg bussterminal...... 1000 1200 1400
Tune Rådhus............................ 1005 1205 1405
Briskeveien............................... 1008 1208 1408
Opstad bedehus....................... 1012 1212 1412
Eikveien................................... 1015 1215 1415
Greåkerdalen............................ 1020 1220 1420
Tune Rådhus............................ 1025 1225 1425
Sarpsborg bussterminal...... 1035 1235 1435
Mandag-fredag
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 2371 Sarpsborg-Tindlund-Opstad-Grålum-Sarpsborg
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
0830
0834
0840
0845
0850
m
30
34
40
45
50
1730
1734
1740
1745
1750
0830
0834
0840
0845
0850
Lørdag
m
30
34
40
45
50
1430
1434
1440
1445
1450
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
0905
0908
0918
0922
0924
0930
m
05
08
18
22
24
30
1705
1708
1718
1722
1724
1730
0905
0908
0918
0922
0924
0930
Lørdag
m
05
08
18
22
24
30
1405
1408
1418
1422
1424
1430
Kjøretrasé:
Sarpsborg bussterminal-Fritznerbakken-Valaskjold bro-Lundgårdsvei-Kirkeveien-Tunevannsveien-Bakkeli snuplass-Råkilveien-Olaf Amundsensvei-Madam Arnesens vei-Bryggeriet-FritznerbakkenFollogata-H. N. Haugesgate-Korsgata-Sarpsborg bussterminal-Bryggeriveien-Roald Amundsensgate-Sarpsborg bussterminal
m. Deretter minutter over hel time.
0830
0833
0843
0847
0849
0855
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0700
Fritznerbakken......................... |
Råkil......................................... 0710
Bryggeriet................................ 0715
Fritznerbakken......................... |
Sarpsborg bussterminal...... 0725
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 2430 Råkil Grevlingen
Kjøretrasé:
Sarpsborg bussterminal-Pellygaten-Rosenkrantzgt.-Sarpsborg jb.st.-Opsundveien-Fotballbanen-Hagebyveien-Opsundveien-Sarpsborg jb.st.-Rosenkrantzgt.-Pellygaten Sarpsborg bussterminal
m. Deretter minutter over hel time.
0800
0804
0810
0815
0820
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0730
Sarpsborg jb.st......................... 0734
Fotballbanen............................ 0740
Sarpsborg jb.st......................... 0745
Sarpsborg bussterminal...... 0750
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 2420 Opsund Grevlingen
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
2200
2205
2210
2215
2225
0900
0905
0910
0915
0925
m
00
05
10
15
25
Lørdag 2100
2105
2110
2115
2125
1700
1705
1710
1715
1725
Søndag
m
00
05
10
15
25
2100
2105
2110
2115
2125
Merknad
www.ostfold-kollektiv.no
m
40
43
48
51
|
57
1640
1643
1648
1651
|
1657
Kjøretrasé:
Sarpsborg bussterminal-Roald
Amundsensgt-BryggeriveienKurlandveien-StoreperveienJutukveien-Per Gyntvei-Blessom
torg-Per Gyntvei-BryggeriveienRoald Amundsensgt-Sarpsborg
bussterminal.
Se rute 244 for kveldsavganger.
b. Om Sarpsborg jb.st. før ankomst til
bussterminalen.
m. Deretter minutter over hel time.
Merknad
*
Gyldig 23/6-17/8 2014
0905
0910
0913
0925
m
05
10
13
25
1605
1610
1613
1625
Se rute 244 for kveldsavganger.
* Kjøres Sarpsborg bussterminal-Roald Amundsensgate-Olsokveien-Bråtebakken-Bryggeriet-Roald Amundsensgate-Sarpsborg bussterminal.
m. Deretter minutter over hel time.
0830
0835
0838
0850
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0725
Olsokveien............................... 0730
Svenskeberget.......................... |
Sarpsborg bussterminal...... 0740
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 2444 Sarpsborg-Olsokveien-Bråtebakken-Svenskeberget-Sarpsborg
0840
0843
0848
0851
|
0857
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0625
Bryggeriet................................ 0628
Blessom torg............................ 0631
Bryggeriet................................ 0634
Sarpsborg jb.st......................... 0636
Sarpsborg bussterminal...... 0645
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 2441 Sarpsborg-Kurland-Blessom torg-Kurland-Sarpsborg
Kjøretrasé: Sarpsborg bussterminal-Roald Amundsensgate-Olsokveien-Bråtebakken-Svenskeberget-Storeperveien-Per Gyntvei-Blessom torgPer Gyntvei-Bryggeriveien-Roald Amundsensgt-Sarpsborg bussterminal.
m. Deretter minutter over hel time.
00
05
10
15
25
m
Mandag-fredag
Sarpsborg bussterminal...... 1700
Olsokveien............................... 1705
Svenskeberget.......................... 1710
Blessom torg............................ 1715
Sarpsborg bussterminal...... 1725
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 244 Olsokveien-Svenskeberget-Blessom
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
0845
0850
0855
0900
0905
0908
0915
0925
0930
m
45
50
55
00
05
08
15
25
30
1445
1450
1455
1500
1505
1508
1515
1525
1530
1545
1550
1555
1600
1605
1608
1615
1630
1635
1645
1650
1655
1700
1705
1708
1715
1730
1735
1745
1750
1755
1800
1805
1808
1815
1830
1835
0845
0850
0855
0900
0905
0908
0915
0925
0930
Lørdag
m
45
50
55
00
05
08
15
25
30
1245
1250
1255
1300
1305
1308
1315
1325
1330
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
e
Gyldig 23/6-17/8 2014
e. Starter i Eikveien.
m. Deretter minutter over hel time.
0650
0655
0702
0706
0708
0716
0720
|
0730
e
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0735
0740
|
0755
Mandag - fredag
Fredrikstad jb.st................... . . .
Fredrikstad bussterminal......... . . .
Lisleby Snippen........................ . . .
Hauge Solengveien.................. . . .
Østfoldhallen i Dikeveien......... . . .
Greåker Fv 109......................... 0640
Greåkerdalen............................ 0645
OBS Tunejordet......................... |
Sarpsborg bussterminal...... 0700
0840
0845
0852
0856
0858
0905
0910
0915
0930
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
m
40
45
52
56
58
05
10
15
30
1540
1545
1552
1556
1558
1605
1610
1615
1630
1640
1645
1652
1656
1658
1705
1710
1715
1730
1740
1745
1752
1756
1758
1805
1810
1815
1830
1840
1845
1852
1856
1858
1905
1910
1915
1930
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0910
0915
0920
0930
e
Lørdag
0940
0945
0952
0956
0958
1005
1010
1015
1030
40
45
52
56
58
05
10
15
30
m
ÿ 2450 Fredrikstad-Lisleby-Hauge-Greåker-Tindlund-Sarpsborg
m. Deretter minutter over hel time.
0745
|
0755
0800
0805
0808
0815
0830
0835
Mandag - fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0610
OBS Tunejordet......................... |
Greåkerdalen............................ 0618
Greåker Fv 109......................... 0622
Østfoldhallen i Dikeveien......... 0625
Hauge Solengveien.................. 0628
Lisleby Snippen........................ 0633
Fredrikstad bussterminal......... 0645
Fredrikstad jb.st................... 0650
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 2450 Sarpsborg-Tindlund-Greåker-Hauge-Lisleby-Fredrikstad
1340
1345
1352
1356
1358
1405
1410
1415
1430
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
0740
0745
0750
0753
0800
0805
0812
0815
0825
0830
0920
0925
0930
0933
0940
0945
0952
0955
1005
1010
1020
1025
1030
1033
1040
1045
1052
1055
1105
1110
1120
1125
1130
1133
1140
1145
1152
1155
1205
1210
1220
1225
1230
1233
1240
1245
1252
1255
1305
1310
1320
1325
1330
1333
1340
1345
1352
1355
1405
1410
1420
1425
1430
1433
1440
1445
1452
1455
1505
1510
1520
1525
1530
1533
1540
1545
1552
1555
1605
1610
1620
1625
1630
1633
1640
1645
1652
1655
1705
1710
1720
1725
1730
1733
1740
1745
1752
1755
1805
1810
0820
0825
0830
0833
0840
0845
0852
0855
0905
0910
Lørdag
m
20
25
30
33
40
45
52
55
05
10
1420
1425
1430
1433
1440
1445
1452
1455
1505
1510
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
*
Gyldig 23/6-17/8 2014
0835
0840
0848
0853
0900
|
0905
0910
0912
0915
0920
1015
1020
1028
1033
1040
|
1045
1050
1052
1055
1110
1115
1120
1128
1133
1140
|
1145
1150
1152
1155
1210
1215
1220
1228
1233
1240
|
1245
1250
1252
1255
1310
1315
1320
1328
1333
1340
|
1345
1350
1352
1355
1410
Starter i Eikveien-Fv 109-Ordfører Karlsens vei-Damveien-Hannestad øst-Grålum-NSB-Sarpsborg.
0735
0740
0748
0753
0800
|
0805
0810
0812
0815
0820
1415
1420
1428
1433
1440
|
1445
1450
1452
1455
1510
1515
1520
1528
1533
1540
|
1545
1550
1552
1555
1610
1615
1620
1628
1633
1640
|
1645
1650
1652
1655
1710
1715
1720
1728
1733
1740
|
1745
1750
1752
1755
1810
1815
1820
1828
1833
1840
|
1845
1850
1852
1855
1910
0915
0920
0928
0933
0940
|
0945
0950
0952
0955
1010
Lørdag
m
15
20
28
33
40
|
45
50
52
55
10
1515
1520
1528
1533
1540
|
1545
1550
1552
1555
1610
Kjøretrasé:
Fredrikstad jernbanestasjon-Bussterminalen-Fv 109-Råkollveien-Haugåsen U-skole-Råkollveien-Bergruveien snuplass-Råkollveien-Rekustadåsen-Fv 109-Damveien-Hannestad øst-GrålumSarpsborg.
*
0635
0640
0648
0653
0700
|
0705
0710
0712
0715
0720
Mandag - fredag
Fredrikstad jb.st................... . . .
Fredrikstad bussterminal......... . . .
Haugåsen skole........................ . . .
Vallefjellet................................ . . .
Rekustadåsen........................... . . .
Eikveien................................... 0625
Greåker Fv 109......................... |
Damveien................................. 0630
Hannestad øst.......................... 0631
Tune rådhus............................. 0636
Sarpsborg bussterminal...... 0645
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 2460 Fredrikstad-Rekustadåsen-Greåker-Hannestad øst-Sarpsborg
Kjøretrasé:
Sarpsborg-Grålum-Skogholtet-Damveien-Fv 109-Rekustadåsen-Råkollveien-Bergfruveien snuplass-Råkollveien-Haugåsen U-skole-Fv 109-Fredrikstad bussterminal-Fredrikstad jernbanestasjon.
0640
0645
0650
0653
0700
0705
0712
0715
0725
0730
Mandag - fredag
Sarpsborg bussterminal...... 0540
Tune rådhus............................. 0545
Skogholtet............................... 0550
Damveien................................. 0553
Greåker Fv 109......................... 0600
Rekustadåsen........................... 0605
Vallefjellet................................ 0612
Haugåsen skole........................ 0615
Fredrikstad bussterminal......... 0625
Fredrikstad jb.st................... 0630
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 2460 Sarpsborg-Hannestad øst-Greåker-Rekustadåsen-Fredrikstad
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
...
...
...
...
...
...
0700
0708
|
0713
0725
0730
0735
0740
0747
0752
|
0805
0805
0813
|
0818
0830
0835
0835
0840
0847
0852
|
0900
0900e
0913
|
0918
0930
0935
0940
0945
0952
0958
|
1005
1005
1013
|
1018
1030
1035
1040
1045
1052
1058
|
1105
1105
1113
|
1118
1130
1135
1140
1145
1152
|
1200
1210
1210
1218
|
1223
1235
1240
1240
1245
1252
|
1300
1310
1310
1318
|
1323
1335
1340
1340
1345
1352
|
1400
1410
1410
|
1420
1423
1435
1440
1440
1445
1452
|
1500
1510
1510
|
1520
1523
1535
1540
1540
1545
1552
|
1600
1610
1610
|
1620
1623
1635
1640
1640
1645
1652
|
1700
1710
1710
|
1720
1723
1735
1740
1840
1845
1852
1857
|
1905
1905
|
1912
1915
1920
1925
2040
2045
2052
2057
|
2105
2105
|
2112
2115
2120
2125
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Om Oksviken.
1040
1045
1052
1057
|
1105
1105
1113
|
1118
1130
1135
1140
1145
1152
|
1200
1210
1210
1218
|
1223
1235
1240
1240
1245
1252
|
1300
1310
1310
1318
|
1323
1335
1340
1340
1345
1352
|
1400
1410
1410
|
1418
1423
1435
1440
1440
1445
1452
|
1500
1510
1510
|
1520
1523
1535
1540
1640
1645
1652
1657
|
1705
1705
|
1712
1715
1720
1725
1840
1845
1852
1857
|
1905
1905
|
1912
1915
1920
1925
2040
2045
2052
2057
|
2105
2105
|
2112
2115
2120
2125
1640
1645
1652
1657
|
1705
1705
|
1712
1715
1720
1725
Søndag
1840
1845
1852
1857
|
1905
1905
|
1912
1915
1920
1925
2040
2045
2052
2057
|
2105
2105
|
2112
2115
2120
2125
Kjøretrasé:
Fredrikstad Jernbanestasjon-Gunnar Nilsens gt.-Fredrikstad bussterminal (Spor 7)-Farmanns gate-Borggata-Mosseveien-Rv 110-Gamle Ålevei-Granliveien-Parkveien-Haugeveien-Gamle ÅleveiAaserudveien-Vikaneveien (Rv 117)-Vikerveien-Vikerkilen. Motsatt trasé i retur.
e.
0940
0945
0952
0957
|
1005
1005
1013
|
1018
1030
1035
Lørdag Fredrikstad jb.st................... . . . Fredrikstad bussterminal......... 0850
Hurrød skole............................. 0857
Gressvik Mega.......................... 0902
Søndre Åle................................ |
Vikerkilen................................. 0910
Vikerkilen................................. 0910
Søndre Åle................................ 0918
Gressvik Mega.......................... |
Hurrød skole............................. 0923
Fredrikstad bussterminal......... 0935
Fredrikstad jb.st................... 0940
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 301 Fredrikstad-Hurrød-Gressvik-Søndre Åle-Rød-Vikerkilen-Fredrikstad
...
0605
|
0612
|
0620
0620
|
0628
0631
0640
0645
Mandag-fredag
Fredrikstad jb.st................... . . . Fredrikstad bussterminal......... 0545
Hurrød skole............................. |
Gressvik, Mega......................... 0552
Søndre Åle................................ |
Vikerkilen................................. 0600
Vikerkilen................................. 0600
Søndre Åle................................ 0608
Gressvik, Mega......................... |
Hurrød skole............................. 0611
Fredrikstad bussterminal......... 0623
Fredrikstad jb.st................... 0625
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 301 Fredrikstad-Hurrød-Gressvik-Søndre Åle-Rød-Vikerkilen-Fredrikstad
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
0615
0617
|
0627
|
|
0645
0645
0655
0700
0710
0713
|
0730
0735
0700
0705
|
0715
|
|
0735
0735
0745
0750
0800
0803
|
0815
0820
0735
0740
0750
|
|
|
0755
0755
0805
|
0815
0818
|
0830
0835
0800
0805
|
0815
|
|
0835
0835
0845
0850
0900
0903
|
0915
0920
0915
0920
|
0930
|
|
0950
0950
1000
1005
1015
1018
|
1030
1035
1015
1020
|
1030
|
|
1050
1050
1100
1105
1115
1118
|
1130
1135
1115
1120
|
1130
|
|
1150
1150
1200
1205
1215
1218
|
1230
1235
1215
1220
|
1230
1240
1245
1300
1300
|
|
1315
1318
|
1330
1335
1315
1320
|
1330
1340
1345
1400
1400
|
|
1415
1418
|
1430
1435
1415
1420
|
1430
1440
1445
1500
1500
|
|
1515
1518
|
1530
1535
1515
1520
|
1530
1540
1545
1600
1600
|
|
1615
1618
|
1630
1635
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Om Vikerkilen.
0915
0920
|
0930
|
|
0950
0950
1000
1005
1015
1018
|
1030
1035
1015
1020
|
1030
|
|
1050
1050
1100
1105
1115
1118
|
1130
1135
1115
1120
|
1130
|
|
1150
1150
1200
1205
1215
1218
|
1230
1235
1215
1220
|
1230
1240
1245
1300
1300
|
|
1315
1318
|
1330
1335
1315
1320
|
1330
1340
1345
1400
1400
|
|
1415
1418
|
1430
1435
1415
1420
|
1430
1440
1445
1500
1500
|
|
1515
1518
|
1527
1530
1530
1535
|
1545
1555
1600
1610
1610
|
|
1625
1628
|
1640
1645
1730
1735
|
1745
1755
1800
1810
1810
|
|
1825
1828
|
1840
1845
1930
1935
|
1945
1955
2000
2010
2010
|
|
2025
2028
|
2040
2045
1815
1820
|
1830
1840
1845
1900
1900
|
|
1915
1918
|
1930
1935
2245d
2250d
|
2300d
2315
2320
2325
2325
|
|
|
|
2330
2345
...
1715
1720
|
1730
1740
1745
1800
1800
|
|
1815
1818
|
1830
1835
2130
2135
|
2145
2155
2200
2210
2210
|
|
2225
2228
|
2240
2245
1615
1620
|
1630
1640
1645
1700
1700
|
|
1715
1718
|
1730
1735
1530
1535
|
1545
1555
1600
1610
1610
|
|
1625
1628
|
1640
1645
1930
1935
|
1945
1955
2000
2010
2010
|
|
2025
2028
|
2040
2045
2245d
2250d
|
2300d
2315
2320
2325
2325
|
|
|
|
2330
2345
. . . 1730
1735
|
1745
1755
1800
1810
1810
|
|
1825
1828
|
1840
1845
2130
2135
|
2145
2155
2200
2210
2210
|
|
2225
2228
|
2240
2245
Søndag
1930
1935
|
1945
1955
2000
2010
2010
|
|
2025
2028
|
2040
2045
2130
2135
|
2145
2155
2200
2210
2210
|
|
2225
2228
|
2240
2245
2245d
2250d
|
2300d
2315
2320
2325
2325
|
|
|
|
2330
2345
...
Kjøretrasé:
Fredrikstad jernbanestasjon-Gunnar Nilsens gt.-Fredrikstad bussterminal (Spor 7)-Farmanns gate-Borggata-Mosseveien-Rv.110 -Storveien-Vikaneveien (Rv 117)-(Om Øyenkilen)-Rv 117-(Om Slevik
skole)-Rv 117-Vikane-Fjeldbergtoppen. Motsatt trasé i retur.
d.
0812
0815
|
0825
|
|
0845
0845
0855
0900
0910
0913
|
0925
0930
Lørdag Fredrikstad jb.st................... . . . Fredrikstad bussterminal......... . . . Mossik...................................... . . . Gressvik Mega.......................... . . . Øyenkilen................................. . . . Slevik skole.............................. . . . Vikane...................................... . . . Vikane...................................... . . . Slevik skole.............................. . . . Øyenkilen................................. . . . Rødstoppen.............................. 0810
Gressvik Mega.......................... 0813
Mossik...................................... |
Fredrikstad bussterminal......... 0825
Fredrikstad jb.st................... 0830
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 302 Fredrikstad-Øyenkilen-Slevik-Vikane (Hankø)
0557
0600
0610
|
|
|
0615
0615
0623
0630
0635
0638
|
0652
0655
Mandag-fredag
Fredrikstad jb.st................. . . Fredrikstad bussterminal......0500
Vikanekrysset........................0510
Gressvik Mega....................... |
Øyenkilen.............................. |
Slevik skole........................... |
Vikane...................................0515
Vikane...................................0515
Slevik skole...........................0523
Øyenkilen..............................0530
Rødstoppen...........................0535
Gressvik Mega.......................0538
Vikanekrysset........................ |
Fredrikstad bussterminal......0552
Fredrikstad jb.st................0555
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 302 Fredrikstad-Øyenkilen-Slevik-Vikane (Hankø)
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
ø
0730
0740
0742
0758
0800
0810
0812
0820
0825
ø
0830
0840
0842
0858
0900
0910
0912
0920
0925
Kjører Havnekontoret-Løytnant Don's vei-Habornveien-Titangata.
Om Fru Ingersgt.
Deretter minutter over hel time.
Direkte til Øra.
fm
30
40
42
58
00
10
12
20
25
f
1430
1440
1442
1505a
1508
1518
1520
1525
1530
1530
1540
1542
1558
1600
1610
1612
1620
1625
1630
1640
1642
1658
1700
1710
1712
1720
1725
1730
1740
1742
|
1755
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1820
1822
|
1830
1830
1838
1840
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1950
1952
|
2000
2000
2008
2010
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
2150
2152
|
2200
2200
2208
2210
...
...
...
...
...
...
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
1030
1040
1042
|
1100
1110
1112
1120
1125
1130
1140
1142
|
1200
1210
1212
1220
1225
1230
1240
1242
|
1300
1310
1312
1320
1325
1330
1340
1342
|
1400
1410
1412
1420
1425
1430
1440
1442
|
1500
1510
1512
1520
1525
1530
1540
1542
|
1555
...
...
...
...
Kjøretrasé: Gluppe (snuplass)-Gluppeveien-Onsøyveien-Knipleveien-Christianslundkrysset-Veumveien-Holmegata-Borggata-Farmanns gate-Fredrikstad bussterminal (Spor 9)-Gunnar Nilsens gate-St.
Croix gate-Gamlebyveien-Heibergs gate-W. Blakstads gate-Jens Langs gate-Fru Ingers gate-Habornveien-løytnant Don's vei-Havnekontoret.
Retur til Gluppe: Havnekontoret-Øraveien-Jens Langs gate-W. Blakstads gate-Heibergs gate-Gamlebyveien-St. Croix gate-Gunnar Nilsens gate -Fredrikstad bussterminal (Spor 9)-Farmanns gate-BorggataHolmegata-Veumveien-Christianslundkrysset-Knipleveien-om Riisløkka-Gluppe.
OBS: Enkelte avganger har endestasjon i krysset Heibergs gate/Øraveien.
Lørdag
Gluppe.................................... . . . 0930
Aarumgården........................... . . . 0940
Fredrikstad bussterminal......... . . . 0942
Øra Havnekontoret................... . . . |
Kongsten Gamlebyvn.......... 0900 1000
Fredrikstad bussterminal.......... 0910 1010
Aarumgården........................... 0912 1012
Riisløkka.................................. 0920 1020
Gluppe.................................... 0925 1025
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Byrute
ÿ 350 Øra-Kongsten-Frydenberg-Riisløkka-Gluppe
Kjøretrasé: Gluppe (snuplass)-Gluppeveien-Onsøyveien-Knipleveien-Christianslundkrysset-Veumveien-Holmegata-Borggata-Farmanns gate-Fredrikstad bussterminal (Spor 9)-Gunnar Nilsens gate-St.
Croix gate-Gamlebyveien-Heibergs gate-W. Blakstads gate-Jens Langs gate-Fru Ingers gate-Habornveien-løytnant Don's vei-Havnekontoret.
Retur til Gluppe: Havnekontoret-Øraveien-Jens Langs gate-W. Blakstads gate-Heibergs gate-Gamlebyveien-St. Croix gate-Gunnar Nilsens gate -Fredrikstad bussterminal (Spor 9)-Farmanns gate-BorggataHolmegata-Veumveien-Christianslundkrysset-Knipleveien-om Riisløkka-Gluppe.
OBS: Enkelte avganger har endestasjon i krysset Heibergs gate/Øraveien.
For lørdagsavganger, se neste side.
a. f
m.
ø
0625
0633
0634
0658
0700
0710
0712
0720
0725
ø
Mandag-fredag
Gluppe.................................... . . .
Aarumgården........................... . . .
Fredrikstad bussterminal......... . . .
Øra Havnekontoret................... . . .
Kongsten Gamlebyvn.......... . . .
Fredrikstad bussterminal.......... . . .
Aarumgården........................... . . .
Riisløkka.................................. 0620
Gluppe.................................... 0625
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Byrute
ÿ 350 Øra-Kongsten-Frydenberg-Riisløkka-Gluppe
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
0800
0805
0810
|
0818
0825
|
|
0835
0835
|
0836
|
0839
0842
0850
0855
0915
0920
|
|
0923
0930
0932
|
0940
0940
|
0941
|
0944
0947
0955
1000
1015
1020
1025
1027
|
1030
|
|
|
|
1038
1041
|
1044
1047
1055
1100
1115
1120
1125
1127
|
1135
|
|
1140
1140
|
1141
|
1144
1147
1155
1200
1215
1220
1225
1227
|
1235
|
|
1240
1240
|
1241
|
1244
1247
1255
1300
1315
1320
|
|
1323
1330
1332
1342
|
|
1345
1348
1352
|
|
1357
1400
1415
1420
1425
1427
|
1435
|
|
1440
1440
|
1441
|
1444
1447
1455
1500
1515
1520
1525
1527
|
1530
|
|
1540
1540
|
1541
1545
|
|
1555
1600
1615
1620
1625
1627
|
1630
|
|
1640
1640
|
1641
1645
|
|
1655
1700
1715
1720
1725
1727
|
1730
|
|
|
|
1738
1741
|
1744
1747
1755
1800
. . .
1810
1815
1817
|
1820
|
|
1825
1825
|
1826
1830
|
|
1840
. . .
m
. .
10
15
17
|
20
|
|
25
25
|
26
30
|
|
40
. .
...
2210
2215
2217
|
2220
|
|
2225
2225
|
2226
2230
|
|
2240
...
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1015
1020
1025
1027
|
1030
|
|
1038
1041
|
1044
1047
1055
1100
0915
0920
0925
0927
|
0930
0940
0940
|
0941
|
0944
0947
0955
1000
1115
1120
1125
1127
|
1130
1140
1140
|
1141
|
1144
1147
1155
1200
1215
1220
1225
1227
|
1230
1240
1240
|
1241
|
1244
1247
1255
1300
1315
1320
1325
1327
|
1330
|
|
1338
1341
|
1344
1347
1357
1400
1415
1420
1425
1427
|
1430
1440
1440
|
1441
|
1444
1447
1455
1500
1515
1520
1525
1527
|
1530
1540
1540
|
1541
|
1544
1547
1555
1600
. . .
1610
1615
1617
|
1620
1625
1625
|
1626
1630
|
|
1640
. . .
m
. .
10
15
17
|
20
25
25
|
26
30
|
|
40
. .
. . .
2210
2215
2217
|
2220
2225
2225
|
2226
2230
|
|
2240
. . .
. . .
1610
1615
1617
|
1620
1625
1625
|
1626
1630
|
|
1640
. . .
Søndag
m
. .
10
15
17
|
20
25
25
|
26
30
|
|
40
. .
...
2210
2215
2217
|
2220
2225
2225
|
2226
2230
|
|
2240
...
Kjøretrasé dag: Fredrikstad bussterminal-Glemmengata-Knipleveien-Oredalsveien-Sandbækveien-Jorunsvei-Veumveien-Ambjørnrødveien-Skogstrandveien-Evenrødveien-(ØPS, Veum eller Evenrød)Evenrødveien-Veumveien-Jorunsvei-Sandbækveien-Oredalsveien-Knipleveien-Glemmengata-Fredrikstad bussterminal-Jernbanen.
Kjøretrasé kveld/søndag: Fredrikstad bussterminal-Glemmengata-Knipleveien-Oredalsvn.-Sandbækvn.-Jorunsvei-Veumveien-Ambjørnrødveien-Skogstrandveien-Evenrødveien-ØPS.
ØPS-Evenrødveien-Veumveien-Christianslundkrysset-Knipleveien-Glemmengata-Fredrikstad bussterminal.
m. Deretter minutter over hel time.
Lørdag Fredrikstad jb.st................... . . .
Fredrikstad bussterminal.......... 0815
Oredalen Sandbækvn............... 0820
Jorunsvei.................................. 0822
Christianslund bensin............... |
Ambjørnrød skole..................... 0825
Veum sykehus.......................... 0835
Veum sykehus.......................... 0835
Evenrød snuplass..................... |
Veum allé/Evenrødveien.......... 0836
Christianslund bensin............... |
Jorunsvei.................................. 0839
Oredalen Sandbækvn............... 0842
Fredrikstad bussterminal.......... 0850
Fredrikstad jb.st................... 0855
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 351 Fredrikstad-Oredalen-Ambjørnrød-Veum-Fredrikstad
Kjøretrasé‌dag: Fredrikstad bussterminal-Glemmengata-Knipleveien-Oredalsveien-Sandbækvn.-Jorunsvei-Veumveien-Ambjørnrødveien-Skogstrandveien-Evenrødveien-(ØPS, Veum eller Evenrød)Evenrødveien-Veumveien-Jorunsvei-Sandbækveien-Oredalsveien-Knipleveien-Glemmengata-Fredrikstad bussterminal-Jernbanen.(Enkelte avganger kjører ikke om Oredalen, men via
Christianslundkrysset). Kveld: Fredrikstad bussterminal-Glemmengata-Knipleveien-Oredalsvn.-Sandbækvn.-Jorunsvei-Veumveien-Ambjørnrødveien-Skogstrandveien-Evenrødveien-ØPS. ØPSEvenrødveien-Veumveien-Christianslundkrysset-Knipleveien-Glemmengata-Fredrikstad bussterminal. » Tabellen fortsetter på neste side.
0705
0708
|
|
0711
0718
|
|
0721
0721
0727
0731
|
0734
0737
0750
0755
. . .
0645
|
|
0648
|
|
|
0705
0705
|
0706
0710
|
|
0715
. . .
Mandag-fredag
Fredrikstad jb.st................... . . .
Fredrikstad bussterminal......... 0610
Oredalen Sandbækvn............... 0615
Jorunsvei.................................. 0617
Christianslund bensin............... |
Ambjørnrød skole..................... 0623
Kjevelsrød snuplass.................. |
Gunnerød snuplass................... |
Veum sykehus.......................... 0630
Veum sykehus.......................... 0630
Evenrød snuplass..................... |
Veum allé/Evenrødveien.......... 0631
Christianslund bensin............... |
Jorunsvei.................................. 0634
Oredalen Sandbækvn............... 0637
Fredrikstad bussterminal.......... 0645
Fredrikstad jb.st................... 0650
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 351 Fredrikstad-Oredalen-Ambjørnrød-Veum-Fredrikstad
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
m
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
m
Merknad
m
2140
2148
2205
2240
2248
2305
2240
2248
2305
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
0805
0812
0820
0825
0835
0840
0850
m
05
12
20
25
35
40
50
2005
2012
2020
2025
2035
2040
2050
. . .
0812
0820
0825
0835
0840
0850
Lørdag
NB! Se også rute 355 som kjører motsatt vei.
0905
0912
0920
0925
0935
0940
0950
m
0910 10
0920 20
0935 35
Lørdag
1410
1420
1435
Kjøretrasé: Fredrikstad -Glemmengata-Gamle Kirkevei-Lislebyveien-Snippen-Lislebyveien-St.
Croixgt.-Gunnar Nilsens gt.-Fredrikstad. m. Deretter minutter over hel time.
1710 1720 1735 m
05
12
20
25
35
40
50
1805
1812
1820
1825
1835
1840
1850
Kjøretrasé: Fredrikstad bussterminal (Spor 2) -Gunnar Nilsens gate-St. Croix gate-Sarpsborgveien (Rv 111)-Bøckmannkrysset-Begbyveien-Emil Mørchs vei-Borgeveien-Grimstadveien-KjølshunnHunnbakken-Fv 110-Skjærviken snuplass.
Retur: Skjærviken-Haldenveien (Fv 110)-Borgeveien-Emil Mørchs vei-Begbyveien-Bøckmannkrysset-Sarpsborgveien (Rv 111) –Rv 110-St. Croix gate-Gunnar Nilsens gate-Fredrikstad bussterminal.
m. Deretter minutter over hel time.
. . .
0702
0710
0715
0725
0730
0740
Mandag-fredag
Fredrikstad bussterminal.... . . .
Begby....................................... 0602
Kjølshunn................................. 0610
Skjærviken............................... 0615
Sellebakk torv.......................... 0625
Fjeldstad.................................. 0630
Fredrikstad bussterminal.... 0640
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
m
Mandag-fredag
Fredrikstad bussterminal.... 0610 10
Lisleby Snippen........................ 0620 20
Fredrikstad bussterminal.... 0635 35
Merknad
ÿ357.1 Fredrikstad-Begby-Skjærviken-Sellebakk-Fredrikstad
NB: Se også rute 356 som kjører motsatt vei.
m. Deretter minutter over hel time.
Kjøretrasé: Fredrikstad bussterminal-Gunnar Nilsens gt.-St. Croixgt.-Lislebyveien-Gamle KirkeveiTraraveien-Glemmengata-Fredrikstad bussterminal.
Fredrikstad bussterminal.... 1640 40
Lisleby Snippen........................ 1648 48
Fredrikstad bussterminal.... 1705 05
Fredrikstad bussterminal.... 0840 40
Lisleby Snippen........................ 0848 48
Fredrikstad bussterminal.... 0905 05
Søndag
Fredrikstad bussterminal.... 0540 40
Lisleby Snippen........................ 0548 48
Fredrikstad bussterminal.... 0605 05
Lørdag Merknad
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Mandag-fredag
ÿ 356 Fredrikstad-Trara-Leie-Lisleby
ÿ 355 Fredrikstad-Lisleby-Leie-Trara
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
2300
2305
2310
2315
2320
. . .
. . .
. . .
. . .
1900
1905
1910
1920
1925
|
1935
1938
1950
m
00
05
10
20
25
|
35
38
50
Lørdag 2200
2205
2210
2220
2225
|
2235
2238
2250
2300
2305
2310
2315
2320
2325
|
|
2340
1600
1605
1610
1620
1625
|
1635
1638
1650
Søndag
m
00
05
10
20
25
|
35
38
50
2200
2205
2210
2220
2225
|
2235
2238
2250
2300
2305
2310
2315
2320
...
...
...
...
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
. . .
. . .
0630
|
0635
0645
0720
0727
0730
|
0736
0750
0825
0833
0836
|
0843
0855
m
25
33
36
|
43
55
2225
2233
2236
|
2243
2255
0825
0833
0836
|
0843
0855
m
25
33
36
|
43
55
Lørdag 2225
2233
2236
|
2243
2255
1625
1633
1636
|
1643
1655
Søndag
m
25
33
36
|
43
55
Kjøretrasé: Fredrikstad bussterminal-Gunnar Nilsens gt.-Rv 110-Smaragdveien-Opalveien-Jadeveien-Opalveien-Smaragdveien-Rv 110-Fredrikstad bussterminal.
m. Deretter minutter over hel time.
. . .
. . .
0600
|
0605
0615
Mandag-fredag
Fredrikstad bussterminal.... . . .
Begbyhallen............................. 0530
Moen....................................... 0535
Fjellstad Rv 111........................ 0545
Begbyhallen............................. |
Fredrikstad bussterminal.... 0555
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 359 Fredrikstad-Begby-Moen
2225
2233
2236
|
2243
2255
Kjøretrasé: Fredrikstad bussterminal (Spor 2)-Gunnar Nilsens gate-St. Croix gate-Haldenveien (Fv 110)-Begby-Grimstadveien-Kjølshunn-Hunnbakken-Fv 110-Skjærviken snuplass.
Retur Skjærviken-Haldenveien (Fv 110)-Borgeveien-Emil Mørchs vei-Begbyveien-Bøckmannkrysset-Sarpsborgveien (Rv 111)-Rv 110-St. Croix gate-Gunnar Nilsens gate-Fredrikstad bussterminal.
m. Deretter minutter over hel time.
2200
2205
2210
2220
2225
|
2235
2238
2250
Mandag-fredag
Fredrikstad bussterminal.... 2100
Fjeldstad.................................. 2105
Sellebakk torv.......................... 2110
Kjølshunn................................. 2120
Skjærviken............................... 2125
Begby Fv 110............................ |
Sellebakk torv.......................... 2135
Fjeldstad.................................. 2138
Fredrikstad bussterminal.... 2150
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 357 Fredrikstad-Rv 111-Sellebakk-Kjølshunn-Skjærviken
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
0955
1008
1020
1028
1045
m
55
08
20
28
45
1355
1408
1420
1428
1445
0755
0808
0820
0828
0845
m
1455
1508
1520
...
...
55
08
20
28
45
1855
1908
1920
1928
1945
1955
2008
2020
...
...
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Mandag-fredag
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
0755
|
|
|
0800
0820
0910
|
|
|
0915
0935
0950
|
|
|
0955
1015
0915
0928
0930
0940
0945
0950
1055
1100
1105
1113
1115
1135
1035
1050
|
|
|
1055
1215
1220
1225
1233
1235
1255
1155
1210
|
|
|
1215
1355
1400
1405
1413
1415
1435
1330
1345
|
|
|
1355
1525
1530
1535
1543
1545
1605
1505
1520
|
|
|
1525
1635
1640
1645
1653
1655
1715
1615
1630
|
|
|
1635
1900
|
|
|
1905
1920
1840
1855
|
|
|
1900
1035
|
|
|
1040
1100
1405
1410
1415
1423
1425
1445
1000 1345
1013 1400
1015 |
1025 |
1030 |
1035 1405
Lørdag
Lørdag
Kjøretrasé: Fredrikstad bussterminal (Spor 2)-Gunnar Nilsens gate-St. Croix gate-Gamlebyveien-Torsnesveien (Fv 107)-Veel-Holm-Thorsøveien-Thorsø-Humlekjær-Herregårdsveien-Nes Herregård-KloppaTorsnesveien (Fv 107)-Gamlebyveien-St. Croix gate-Gunnar Nilsens gate-Fredrikstad bussterminal.
OBS: Avganger før kl. 1030 kjører motsatt vei rundt Torsnes.
Holm....................................... 0655
Torsø........................................ |
Humlekjær............................... |
Nes........................................... |
Kloppa..................................... 0700
Fredrikstad bussterminal.... 0720
Fredrikstad bussterminal.... 0620 0720 0835
Kloppa..................................... 0633 0733 0848
Nes........................................... 0635 0735 0850
Humlekjær............................... 0645 0745 0900
Torsø........................................ 0650 0750 0905
Holm....................................... 0655 0755 0910
Mandag-fredag
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 362 Fredrikstad-Torsnes
Kjøretrasé: Fredrikstad bussterminal-Nabbetorpvn-Sellebakk-Bøckmannkrysset-Roald Amundsensvei-Moum. Motsatt trasé i retur.
m. Deretter minutter over hel time.
Fredrikstad bussterminal.... . . .
Sellebakk................................. . . .
Moum...................................... 0920
Sellebakk................................. 0928
Fredrikstad bussterminal.... 0945
0650
0703
0715
0723
0740
Mandag-fredag
Fredrikstad bussterminal.... . . . . . .
Sellebakk v/Rema.................... . . . . . .
Moum...................................... 0530 0620
Sellebakk v/Rema.................... 0538 0628
Fredrikstad bussterminal.... 0555 0645
Lørdag
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 361 Fredrikstad-Moum
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1020
1027
1028
1037
1043
1044
1055
1140
1147
1148
|
|
1150
1205
1240
1247
1248
|
|
1250
1305
1340
1347
1348
1357
1403
1404
1415
1540
1547
1548
|
|
1550
1605
. . .
. . .
. . .
. . .
0835
0836
0850
Lørdag
1110
1117
1118
|
|
1120
1135
1340
1347
1348
1357
1403
1404
1415
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
m
05
13
20
25
40
1405
1413
1420
1425
1440
m
1450
1458
1505
1510
1525
05
|
13
20
25
|
40
50
58
05
10
25
m
1705
|
1713
1720
1725
|
1740
2250
2258
2305
2310
2320
1750
1753
1758
1805
1810
|
1825
m
50
|
58
05
10
|
25
1650
1658
1705
1710
1725
2250
|
2258
2305
2310
|
2320
Søndag
m
50
58
05
10
25
2150
2158
2205
2210
2225
Kjøretrasé:
Fredrikstad bussterminal-Gunnar Nilsens gt.-Kråkerøybrua-Vennelystveien-Rødsveien-Glomboveien-Fjellveien-Langøyveien-Langøya-Langøyveien-Tørkopp-Rødsveien-VennelystveienKråkerøyveien-Fredrikstad bussterminal.
m. Deretter minutter over hel time.
Fredrikstad bussterminal.... 0905
Glombo.................................... 0913
Langøya................................... 0920
Tørkopp.................................... 0925
Fredrikstad bussterminal.... 0940
0705
|
0713
0720
0725
|
0740
Mandag-fredag
Fredrikstad bussterminal.... 0550 0610
Fredrikstad jb.st....................... |
|
Glombo.................................... 0558 0618
Langøya................................... 0605 0625
Tørkopp.................................... 0610 0630
Fredrikstad jb.st....................... 0620 |
Fredrikstad bussterminal.... 0625 0645
Lørdag Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 364 Fredrikstad-Glombo-Langøya-Tørkopp
TIMEkspressen Linje 6 tar lokaltrafikk, se side 140. Se også rute 365/366.
Kjøretrasé:
Fredrikstad Bussterminal (Spor 4)-Gunnar Nilsens gate-Berggata- Kråkerøy Bru-Kråkerøyveien (Fv 108)-(Kråkerøy kirke eller Barkedalen/Alshus)-Lunde-Trolldalen-Tangen. Motsatt trasé i retur.
0840
0847
0848
|
|
0850
0905
Mandag-fredag
Fredrikstad bussterminal.... 0720
Kråkerøy kirke.......................... 0727
Femdalskrysset........................ 0728
Tangen..................................... |
Femdalskrysset........................ |
Alshus...................................... 0730
Fredrikstad bussterminal.... 0745
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 363 Fredrikstad-Alshus-Tangen
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Mandag-fredag
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
www.ostfold-kollektiv.no
1700b
1701
|
1705
1710
1720
1725
1730
Bussbytte på Tunnel øst til/fra TIMEkspressen Linje 6.
0830
0831
0845
0855
0900
0910
0915b
0920
...
...
0845
0855
0900
0910
0915b
0920
1445b
1450
1500
1505
1515
1528
1530
Lørdag
Lørdag
Merknad
Mandag-fredag
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
0845
|
|
0850
|
0900
|
0910
Bussbytte på Bratte Bakke til/fra TIMEkspressen Linje 6.
Bratte Bakke......................... 0745
Bukta....................................... 0755
Papperhavn.............................. |
Hauge...................................... 0805
Utgårdkilen.............................. 0810
Papperhavn.............................. . . .
Bukta....................................... . . .
Utgårdkilen........................... . . .
0945
|
|
0950
1000
. . .
. . .
. . .
Papperhavn........................... . . . . . . 0900
Bukta....................................... . . . 0755 |
Utgårdskilen............................. 0715 0815 0915
Hauge...................................... 0720 0820 0920
Bratte Bakke......................... 0730 0830 0930
Mandag-fredag
1045
|
|
1050
1100
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1015
1020
1030
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1445
|
|
1450
|
1500
|
1510
. . .
. . .
1415
1420
1430
1545
1555
|
1605
1610
. . .
. . .
. . .
1500
|
1515
1520
1530
ÿ 366 Utgårdskilen-Bratte Bakke
b.
Skjærhalden.......................... 0630
Kjølholt.................................... 0631
Ed............................................. 0645
Svanekil................................... 0655
Botne....................................... 0700
Bølingshavn............................. 0710
Tunnel øst................................ 0715b
Skjærhalden.......................... 0720
Tunnel øst.............................. 1415b 1615b Bølingshavn............................. 1420 1620 Botne....................................... 1430 1630 Svanekil................................... 1435 1635 Ed............................................. 1445 1645 Kjølholt.................................... 1458 1658 Skjærhalden.......................... 1500 1700 Mandag-fredag
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 365 Kirkeøy
1645
|
|
1650
1655
1710
. . .
. . .
. . .
1555
1615
1620
1630
1745
|
|
1750
1800
. . .
. . .
. . .
1710
|
|
1720
1730
1045
|
|
1050
1100
1110
1125
. . .
1245
|
|
1250
1300
1310
1325
. . .
0755 . . .
|
0945
0805 1015
0810 1020
0820 1030
Lørdag
Lørdag
1545
|
|
1550
1600
. . .
. . .
. . .
1110
1125
1215
1220
1230
1645
|
|
1650
1700
...
...
...
1310
1325
1415
1420
1430
...
...
1615
1620
1630
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
...
0840
0850
0905
0912
0915
m
. .
40
50
05
12
15
...
1740
1750
1805
1812
1815
...
1010
1020
1035
1042
1045
Lørdag
...
1210
1220
1235
1242
1245
...
1410
1420
1435
1442
1445
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
0810
0813
0820
0830
0845
...
0915
0918
|
0925
0940
...
m
15
18
|
25
40
. .
1815
1818
|
1825
1840
...
1045
1048
|
1055
1110
...
Lørdag
1245
1248
|
1255
1310
...
1445
1448
|
1455
1510
...
Kjøretrasé: Fredrikstad bussterminal (Spor 5)-Farmanns gate-Borggata-Mosseveien- Rv 110 -Skåra-Fv 116-Mossik-Gaustadkrysset-Manstad-Kjerre-Fv 116-Saltnes-Tomb. Motsatt trasé i retur. OBS: Enkelte avganger kjører via Engelsviken og Lervik/Skjæløy.
m. Deretter minutter over hel time.
0650
0653
0700
0707
0725
0730
Mandag-fredag
Lervik (Skjæløy).................... 0540
Manstad................................... 0543
Engelsviken.............................. 0550
Mossik...................................... 0557
Fredrikstad bussterminal......... 0610
Fredrikstad jb.st................... 0615
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 372 Lervik-Engelsviken-Fredrikstad
Kjøretrasé: Fredrikstad bussterminal (Spor 5)-Farmanns gate-Borggata-Mosseveien- Rv 110-Skåra-Fv 116-Mossik-Gaustadkrysset-Engelsviken-Gaustadkrysset-Manstad-Lervik-Skjæløy. Retur: til Fredrikstad: Skjæløy-Lervik-Manstad-Gaustadkrysset-Fv 116-Mossik-Skåra-Rv 110-Mosseveien-Borggata-Farmanns gate-Fredrikstad bussterminal.
OBS: Enkelte avganger kjører Skjæløy-Lervik-Engelsviken-Fredrikstad.
m. Deretter minutter over hel time.
0740
0745
0755
|
0805
0810
Mandag-fredag
Fredrikstad jb.st................... 0627
Fredrikstad bussterminal......... 0630
Mossik...................................... 0640
Engelsviken.............................. |
Manstad................................... 0645
Lervik (Skjæløy).................... 0650
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 372 Fredrikstad-Engelsviken-Lervik
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
www.ostfold-kollektiv.no
Om Engelsviken/Lervik.
Om Andersrød.
0845
0855
0905
0910
0920
1110
1120
1130
1135
1145
1310
1320
1330
1335
1345
...
0910
0920
0930
0935
0945
1510
1520
1537
1550
1600
*
...
1010
1020
1030
1035
1045
1710
1720
1737
1750
1800
*
...
1110
1120
1130
1135
1145
1910
1920
1937
1950
2000
*
...
1310
1320
1330
1335
1345
2110
2120
2137
2150
2200
*
...
1510
1520
1530
1535
1545
Merknad
*
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
*
*
c.
Om Engelsviken/Lervik.
Om Andersrød.
Tomb....................................... 0800
Saltnes..................................... 0805
Manstad................................... 0818
Mossik...................................... 0832
Fredrikstad bussterminal.... 0845
*
0920
0925
0938
0952
1005
1145
1150
1155
1202
1220
0755
0800
0805
0812
0830
...
Mandag-fredag
Tomb....................................... 0525 0645
Saltnes..................................... 0530 0650
Manstad................................... 0543 |
Mossik...................................... 0557 0700
Fredrikstad bussterminal......... 0610 0715
Fredrikstad jb.st................... 0615 . . . Lørdag 1345
1350
1355
1402
1420
0945
0950
0955
1002
1020
...
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1600
1605
1618
1632
1645
*
1045
1050
1055
1102
1120
...
1800
1805
1818
1832
1845
*
1145
1150
1155
1202
1220
...
2000
2005
2018
2032
2045
*
1345
1350
1355
1402
1420
...
2200
2205
2218
2232
2245
*
1545
1550
1555
1602
1620
...
ÿ 373 Tomb-Saltnes-Manstad-Fredrikstad
*
c.
Fredrikstad bussterminal.... 0725
Mossik...................................... 0735
Manstad................................... 0745
Saltnes..................................... 0750
Tomb....................................... 0800
...
0720
0730
|
0740
0755
Mandag-fredag
Fredrikstad jb.st................... . . . 0615
Fredrikstad bussterminal......... 0500 |
Mossik...................................... 0505c 0622c
Manstad................................... |
|
Saltnes..................................... |
|
Tomb....................................... 0525 0645
Lørdag Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 373 Fredrikstad-Manstad-Saltnes-Tomb
2330
2335
2348
0002
0015
*
1645
1650
1655
1702
1720
...
2250
2300
2312
2325
2330
*
...
1610
1620
1630
1635
1645
1745
1750
1755
1802
1820
...
...
1710
1720
1730
1735
1745
*
*
*
*
*
1910
1920
1937
1950
2000
1800
1805
1818
1832
1845
*
2000
2005
2018
2032
2045
*
2000 2200
2005 2205
2018 2218
2032 2232
2045 2245
... ...
Søndag
1710
1720
1737
1750
1800
*
... ...
1910 2110
1920 2120
1937 2137
1950 2150
2000 2200
Søndag
*
*
2250
2300
2312
2325
2330
2200
2205
2218
2232
2245
*
2330
2335
2340
2345
0000
...
2330
2335
2340
2345
0000
2330
2335
2348
0002
0015
...
*
Ma-To Fredag
2110
2120
2137
2150
2200
*
...
2250
2300
2312
2325
2330
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1105
1107
1109
1115
1117
|
1127
1135
1305
1307
1309
1315
|
1318
1327
1335
1405
1407
1409
1415
1417
|
1427
1435
1505
1507
1509
1515
|
|
1527
1535
1605
1607
1609
1615
|
|
1627
1635
1005
1007
1009
1015
|
1018
1027
1035
Lørdag
1105
1107
1109
1115
1117
|
1127
1135
1305
1307
1309
1315
|
1318
1327
1335
1405
1407
1409
1415
1417
|
1427
1435
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1335
1337
1339
1345
1350
1353
1357
1405
1535
1537
1539
1545
1550
1553
1557
1605
0935
0937
0939
0945
0950
0953
0957
1005
Lørdag
1135
1137
1139
1145
1150
1153
1157
1205
1335
1337
1339
1345
1350
1353
1357
1405
Kjøretrasé:
Fredrikstad bussterminal (Spor 4)-Gunnar Nilsens gate-Jernbanen-Ferjestedsveien-Tordenskiolds gate-Riddervolds gate-Kråkerøy Bru-Kråkerøyveien-Ulvedalen-Veidebakken-Paaskestien-Sofus
Sørensens vei-Rødsveien-Værste-(FFK Stadion)-Bjølstadtunnelen-Kråkerøy legesenter-Kråkerøy Bru-Nygaardsgata-Ferjestedsveien-Jernbanen-Gunnar Nilsens gate-Fredrikstad bussterminal (Spor 4).
Avgang Fredrikstad fra spor 4.
1135
1137
1139
1145
1150
1153
1157
1205
Mandag-fredag
Fredrikstad bussterminal.... 0935
Fredrikstad jb.st....................... 0937
Nygaard Brygge....................... 0939
Veidegrenda............................. 0945
Værste/Stadion........................ 0950
Kråkerøy legesenter................. 0953
Fredrikstad jb.st....................... 0957
Fredrikstad bussterminal.... 1005
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Minibuss Kråkerøy
ÿ 381 Veidegrenda / Værste
Kjøretrasé:
Fredrikstad bussterminal (Spor 4)-Gunnar Nilsens gate-Jernbanen-Ferjestedsveien-Tordenskiolds gate-Riddervolds gate-Kråkerøy Bru-Kråkerøyveien-Fuglevik Li-Svenskeberget-Fuglevik Indre(Fuglevik Platå)-Skogveien-Damveien-(Skiveien/Rødhetteveien)-Kråkerøyveien-Kråkerøy Bru-Nygaardsgata-Ferjestedsveien-Jernbanen-Gunnar Nilsens gate-Fredrikstad bussterminal (Spor 4).
Avgang Fredrikstad fra spor 4.
1005
1007
1009
1015
|
1018
1027
1035
Mandag-fredag
Fredrikstad bussterminal.... 0905
Fredrikstad jb.st....................... 0907
Nygaard Brygge....................... 0909
Svenskeberget.......................... 0915
Fuglevik Platå.......................... 0917
Skiveien/Rødhetteveien........... |
Fredrikstad jb.st....................... 0927
Fredrikstad bussterminal.... 0935
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Minibuss Kråkerøy
ÿ 380 Svenskeberget
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
0850
|
0900
0910
Fredrikstad bussterminal.... 0835
Kringsjå.................................... 0840
Lahellemoen............................ |
Fredrikstad bussterminal.... 0847
1005
1010
|
1017
385
386
1020
|
1030
1040
385
1105
1110
|
1117
386
1220
|
1230
1240
385
1305
1310
|
1317
385
1405
1410
|
1417
386
1420
|
1430
1440
385
1505
1510
|
1517
387
1635
1640
1650
. . .
0905
0910
0920
0930
387
Lørdag
387
1035
1040
1050
1100
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1240
1241
1242
1245
1248
1252
1255
1317
1318
1320
|
|
1325
. . .
1440
1441
1442
1445
1448
1452
1455
1517
1518
1520
|
|
1525
...
387
1235
1240
1250
1300
387
1435
1440
1450
...
Kjøretrasé 2: Fredrikstad Bussterminal (Spor 4)-Brochsgate-Farmanns gate-Holmen Eldresenter-Seierstens gate-Holmegata-Borggata-Farmanns gate-Aarumgården.
Kjøretrasé: Fredrikstad bussterminal (Spor 4)-Brochsgate-Farmanns gate-Holmen Eldresenter-Seierstens gate-Holmegata-Oslogata-Teglverksveien-Floaveien-Fjeldberg-Mosseveien-Farmanns gateBrochsgate-Fredrikstad bussterminal (Spor 4).
Avgang Fredrikstad fra spor 4.
1117
1118
1120
|
|
1125
. . .
Mandag-fredag
Fredrikstad bussterminal.... 1040
Aarumgården........................... 1041
Holmen Eldresenter................. 1042
Trosvik Torv.............................. 1045
Fjeldberg.................................. 1048
Aarumgården........................... 1052
Fredrikstad bussterminal.... 1055
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Minibuss sentrum vest
ÿ 390 Holmen / Fjeldberg
Kjøretrasé: Kringsjå: Fredrikstad bussterminal (Spor 4)-Bryggeriveien-Ryenveien-Hassingveien-Fagerliveien-Kringsjå. Motsatt trasé i retur.
Kjøretrasé: Lahellemoen: Fredrikstad bussterminal (Spor 4)-Bryggeriveien-Dammyr-Sissis vei-Lahellemoveien-Utsikten-Stenhammerveien. Motsatt trasé i retur.
Avgang Fredrikstad fra spor 4.
386
Mandag-fredag
Merknad 385
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Minibuss sentrum øst
ÿ 385 Kringsjå
ÿ 386 Lahellemoen
ÿ 387 Kringsjå / Lahellemoen
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Råde kommune
www.ostfold-kollektiv.no
1135
1140
1145
1158
1335
1340
1345
1358
1535
1540
1545
1558
Saltnes................................... 0915
Bossum.................................... Kjærre ..................................... Ytterstad.................................. Skåra........................................ Fredrikstad bussterminal.... 0945
Fredrikstad bussterminal.... 1230
Skåra........................................ Ytterstad.................................. Kjærre...................................... Bossum.................................... Saltnes................................... 1300
Merknad
1150
-
-
1220
1335
-
-
1405
1350
1420
1435
1505
Mandag-fredag
Kirkestien Fv 109.................. 0950
Solli.......................................... -
Missingmyr.............................. -
Karlshus................................. 1020
Karlshus................................. 1035
Missingmyr.............................. -
Solli.......................................... -
Kirkestien Fv 109.................. 1105
Merknad
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Onsdag og fredag
Råde kommune
316 Karlshus-Solli-Kirkestien Fv109
Kjøretrasé: Fredrikstad Bussterminal (Spor 4)-Glemmengata-Traraveien-Åsebråten-TraraveienKnipleveien-Sembs gate-Bjørndalsveien-Fossumveien-Knipleveien-Glemmengata-Fredrikstad
bussterminal (Spor 4).
Avgang Fredrikstad fra spor 4.
Fredrikstad bussterminal.... 0935
Åsebråten................................. 0940
Bjørndalen............................... 0945
Fredrikstad bussterminal.... 0958
Mandag-fredag
Fredrikstad kommune
16 Saltnes-Ytterstad
Avganger før kl 1000 på lørdag må bestilles innen kl 2000 dagen før.
Tirsdag og onsdag
Reis hvor du vil og når du vil i Råde kommune mellom kl 1700 og kl 2100.
Mandag-lørdag
Reis hvor du vil og når du vil i Råde kommune mellom kl 0900 og kl 1300.
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Råde kommune
Kjøretrasé: Fredrikstad bussterminal (Spor 4)-Glemmengata-Frøyas gate-Valhalls gate-Odins
gate-Sjømanns gata-Frøyas gate-Fredrikstad bussterminal (Spor 4).
Avgang Fredrikstad fra spor 4.
Fredrikstad bussterminal.... 0915 1045 1245 1445
St. Hansfjellet........................... 0920 1050 1250 1450
Fredrikstad bussterminal.... 0927 1057 1257 1457
Mandag-fredag
Merknad
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Minibuss sentrum nord
ÿ 392 Åsebråten-Bjørndalen
Minibuss sentrum nord
ÿ 391 St. Hansfjellet
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Cicignon-Gamlebyen
Merknad
Mandag-fredag
f
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
k
Merknad
f
www.ostfold-kollektiv.no
f
k
1200 -
-
-
-
-
0900 -
-
-
-
-
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
k
-
f.
k.
f
Udefinert avgang- og ankomsttid. Overfart tar ca 1 min.
Kjøres hvert 15. minutt hver time mellom angitte klokkeslett.
Kjøres kontinuerlig (etter behov) mellom angitte klokkeslett.
0900 -
-
-
-
-
Mandag-fredag
Sellebakk............................... 0600 -
Lisleby...................................... -
-
Sellebakk............................... -
-
Merknad
k
1300 -
-
-
-
-
Fredrikstad kommune — www.fredrikstad.kommune.no/byfergene
f
f
0000
-
1700 -
-
-
-
-
k
1700 -
-
Lørdag *
f
0900 -
-
-
-
-
f
*
f
1000 -
-
-
-
-
Søndag
0000 0100
-
-
-
1600 -
-
1700 -
-
-
-
-
0000 0100
-
-
-
1300 -
-
-
-
-
1600 Mulige endringer i rutetilbudet etter 01.01.2014,
1605 se nettsiden for oppdatert informasjon.
1615
1625
1635
1640
1650
Sellebakk-Lisleby
00
05
15
25
35
40
50
m
Mandag-fredag
Sellebakk/Lislebyfergen
…
k
1700 -
-
-
-
-
f
Gamlebyen-Smertu-Sentrum-Gressvik
Gamlebyen............................ 0700
Smertu (Kråkerøy).................... 0705
Sentrum (ved gangbrua).......... 0715
Gressvik ................................. 0725
Sentrum (ved gangbrua).......... 0735
Smertu (Kråkerøy).................... 0740
Gamlebyen............................ 0750
0900 -
-
-
-
-
1300 -
-
-
-
-
Fredrikstad kommune — www.fredrikstad.kommune.no/byfergene
Byfergen
k
0630 -
-
-
-
-
Kjøres kun natt til lørdag og søndag.
Udefinert avgang- og ankomsttid. Overfart tar ca. 1 min.
Kjøres hvert 15. minutt hver time mellom angitte klokkeslett.
Kjøres kontinuerlig (etter behov) mellom angitte klokkeslett.
…
*
-
f.
k.
Cicignon................................. 0730 -
Gamlebyen............................... -
-
Cicignon................................. -
-
Cicignon................................. 0700 -
Gamlebyen............................... -
-
Cicignon................................. -
-
Søndag
Cicignon................................. 0520 0530 -
Gamlebyen............................... -
-
-
Cicignon................................. -
-
-
Lørdag
Fredrikstad kommune — www.fredrikstad.kommune.no/byfergene
Gamlebyfergen
…
1500
-
m. Deretter minutter over hel time.
NEDRE GLOMMA
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
A
Gyldig 23/6-17/8 2014
0615
|
0630
0640
|
|
|
|
|
|
0650
A
DX7
0650
|
|
|
0705
0705
|
0705
0705
0715
0725
A
DX7
0725
|
0740
0750
|
|
|
|
|
|
0800
A
DX7
0815
|
0830
0845
|
|
|
|
|
|
0855
B
DX7
0905
|
0920
0930
0940
0945
0955b
|
|
1015
1025
B
DX7
1040
|
|
1050b
1100
1105
|
|
|
1115
1125
C
1130
1140b
1150
1200
|
|
|
|
|
|
1210
C
1215
|
|
1225
1235
|
|
1240
|
1250
1300
C
1340
|
1355
1405
|
|
|
|
|
|
1415
C
1420
|
|
1430
1440
1445
1455
|
|
1510
1520
C
1525
|
1540
1550
|
|
|
|
|
|
1600
C
1605
|
1620
1630
|
|
|
|
|
|
1640
B
1650
|
|
1700
1710
1715
1725b
1735
1740
1750
1800
E
1810
1820b
1830b
1840b
|
|
|
|
|
|
1850
C
1905
|
|
1915b
1925b
1930b
1940b
1950b
1955b
2000b
2010
F
2015
|
2035b
2045b
|
|
|
|
|
|
2055
F
2115
2120b
2130b
2140b
2150b
2155b
|
|
|
|
2210
C
Dagl. Dagl. Dagl. Dagl. Dagl. Dagl. Dagl. Dagl. Dagl. Dagl. Dagl. Dagl.
Etter behov som må meldes senest kl.21.00 dagen før. Liten båt. Kjøres med bilferge. Kjøres med liten båt. Kjøres med bilferge søndag, ellers med mindre båt.
Kjøres med bilferge fredag, ellers med mindre båt. Hvis herfra, ring 908 57 121 for innmelding av behov senest 30 min. før oppsatt anløpstid.
DX7 Daglig unntatt søndag.
Dagl.Daglig.
A.
B.
C. E. F.
b.
Skjærhalden.......................... 0545
Lauer........................................ |
Herføl....................................... 0555
Nedgården Søndre Sandøy....... 0605
Nordre Sandøy......................... |
Gravningsund........................... |
Makø........................................ |
Gravningsund........................... |
Nordre Sandøy......................... |
Nedgården Søndre Sandøy....... |
Skjærhalden.......................... 0615
DX7
Merknad
Hollungen A/S — Hittegods: 908 57 121
† 601 Skjærhalden/Hvaler
NEDRE GLOMMA
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
1510
1512
|
1530
1540
1605
1607
1622
|
1637
1710
1712
|
1725
1735
Mandag-fredag
Larkollen/Sørli.....................0712 0915 1122
Rygge krk................................ |
0927 |
Halmstad................................. |
0930 |
Evje.........................................0722 |
1132
Høyden....................................0733 0939 1143
Moss Sentrum.......................0740 0950 1150
Merknad
www.ostfold-kollektiv.no
m
10
13
15
20
25
35
38
43
54
57
m
40
43
45
50
55
00
08
13
24
27
1340
1343
1345
1350
1355
1405
1408
1413
1424
1427
1420
1423
1425
1430
1435
1445
1448
1453
1504
1507
m
50
53
55
00
05
15
18
23
34
37
m
20
23
25
30
35
45
48
53
04
07
2150
2153
2155
2200
2205
2215
2218
2223
2234
2237
2220
2223
2225
2230
2235
2245
...
...
...
...
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
m. Deretter minutter over hel time.
m
10
13
15
20
25
35
38
43
54
57
Lørdag Moss Sentrum....................... 0810
Verket...................................... 0813
Tigerplassen............................. 0815
Skredderåsen........................... 0820
Nøkkeland................................ 0825
Kambo jb.st.............................. 0835
Nøkkeland................................ 0838
Skredderåsen........................... 0843
Moss jb.st................................. 0854
Moss Sentrum....................... 0857
m
40
43
45
50
55
00
08
13
24
27
1340
1343
1345
1350
1355
1405
1408
1413
1424
1427
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1420
1423
1425
1430
1435
1445
1448
1453
1504
1507
1450
1453
1455
1500
1505
1515
1518
1523
1534
1537
m
50
53
55
00
05
15
18
23
34
37
2150
2153
2155
2200
2205
2215
2218
2223
2234
2237
1350
1353
1355
1400
1405
1415
1418
1423
1434
1437
Søndag
50
53
55
00
05
15
18
23
34
37
m
2150
2153
2155
2200
2205
2215
2218
2223
2234
2237
2250
2253
2255
2300
2305
2315
...
...
...
...
ÿ 411 Sentrum-Nøkkeland-Skredderåsen-Kambo stasjon-Sentrum
m. Deretter minutter over hel time.
0610
0613
0615
0620
0625
0635
0638
0643
0654
0657
Mandag-fredag
Moss Sentrum....................... . . .
Verket...................................... . . .
Tigerplassen............................. 0515
Skredderåsen........................... 0520
Nøkkeland................................ 0525
Kambo jb.st.............................. 0535
Nøkkeland................................ 0538
Skredderåsen........................... 0543
Moss jb.st................................. 0554
Moss Sentrum....................... 0557
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 411 Sentrum-Nøkkeland-Skredderåsen-Kambo stasjon-Sentrum
Mandag-fredag
Moss Sentrum....................... 0640 0850 1050
Moss jb.st................................. 0642 0852 1052
Halmstad................................. 0657 |
1107
Evje.......................................... |
0905 |
Larkollen/Sørli...................... 0712 0915 1122
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 403 Moss-Larkollen
1540
1552
1555
|
1604
1615
1637
|
|
1647
1658
1705
1735
1747
1750
|
1759
1810
MOSS
MOSS
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
0635
0638
0640
0643
0644
|
|
0646
0649
0651
|
0655
0705
0708
0710
0713
0715
0717
0720
0722
0725
0727
|
0731
0735
0738
0740
0743
0745
0747
0750
|
|
|
0754
0801
0805
0808
0810
0813
0815
0817
0820
|
|
|
0824
0831
0835
0838
0840
0843
0845
0847
0850
|
|
|
0854
0901
0905
0908
0910
0913
0915
0917
0920
0922
0925
0927
|
0931
0935
0938
0940
0943
0945
0947
0950
|
|
|
0954
1001
1005
1008
1010
1013
1015
1017
1020
|
|
|
1024
1031
1035
1038
1040
1043
1045
1047
1050
1052
1055
1057
|
1101
1105
1108
1110
1113
1115
1117
1120
|
|
|
1124
1131
1135
1138
1140
1143
1145
1147
1150
|
|
|
1154
1201
1205
1208
1210
1213
1215
1217
1220
1222
1225
1227
|
1231
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
» Tabellen fortsetter på neste side.
1520
1523
1525
1528
1530
1532
1535
1537
1540
1542
|
1546
1550
1553
1555
1558
1600
1602
1605
|
|
|
1609
1616
Mandag-fredag
Moss Sentrum....................... 1450
Verket...................................... 1453
Tigerplassen............................. 1455
Moss sykehus........................... 1458
Slalåmbakken.......................... 1500
Vålerveien 165......................... 1502
Mosseporten senter................. 1505
Solgård skog............................ |
Sydskogen terrasse.................. |
Kjeldsen................................... |
Moss sykehus........................... 1509
Moss Sentrum....................... 1516
1620
1623
1625
1628
1630
1632
1635
1637
1640
1642
|
1646
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1650
1653
1655
1658
1700
1702
1705
|
|
|
1709
1716
1720
1723
1725
1728
1730
1732
1735
|
|
|
1739
1746
1750
1753
1755
1758
1800
1802
1805
1807
1810
1812
|
1816
1820
1823
1825
1828
1830
1832
1835
|
|
|
1839
1846
1850
1853
1855
1858
1900
1902
1905
|
|
|
1909
1916
1920
1923
1925
1928
1930
1932
1935
1937
1940
1942
|
1946
1950
1953
1955
1958
2000
2002
2005
|
|
|
2009
2016
2020
2023
2025
2028
2030
2032
2035
|
|
|
2039
2046
2050
2053
2055
2058
2100
2102
2105
2107
2110
2112
|
2116
2120
2123
2125
2128
2130
2132
2135
|
|
|
2139
2146
ÿ 412 Sentrum-Sykehuset-Mosseporten-Solgård skog-Sentrum
» Tabellen fortsetter på neste side.
0605
0608
0610
0613
0614
|
|
0616
0619
0621
|
0625
Mandag-fredag
Moss Sentrum....................... 0535
Verket...................................... 0538
Tigerplassen............................. 0540
Moss sykehus........................... 0543
Slalåmbakken.......................... 0544
Vålerveien 165......................... |
Mosseporten senter................. |
Solgård skog............................ 0546
Sydskogen terrasse.................. 0549
Kjeldsen................................... 0551
Moss sykehus........................... |
Moss Sentrum....................... 0555
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 412 Sentrum-Sykehuset-Mosseporten-Solgård skog-Sentrum
2150
2153
2155
2158
2200
2202
2205
2207
2210
2212
|
2216
1235
1238
1240
1243
1245
1247
1250
|
|
|
1254
1301
2220
2223
2225
2228
2230
2232
2235
|
|
|
2239
2246
1305
1308
1310
1313
1315
1317
1320
|
|
|
1324
1331
1335
1338
1340
1343
1345
1347
1350
1352
1355
1357
|
1401
1405
1408
1410
1413
1415
1417
1420
|
|
|
1424
1431
MOSS
MOSS
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Lørdag
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
0905
0908
0910
0913
0915
0917
0920
0922
0925
0927
|
0931
0935
0938
0940
0943
0945
0947
0950
|
|
|
0954
1002
1005
1008
1010
1013
1015
1017
1020
1022
1025
1027
|
1031
1035
1038
1040
1043
1045
1047
1050
|
|
|
1054
1102
1105
1108
1110
1113
1115
1117
1120
1122
1125
1127
|
1131
1135
1138
1140
1143
1145
1147
1150
|
|
|
1154
1202
1205
1208
1210
1213
1215
1217
1220
1222
1225
1227
|
1231
1235
1238
1240
1243
1245
1247
1250
|
|
|
1254
1302
1305
1308
1310
1313
1315
1317
1320
1322
1325
1327
|
1331
Merknad
2120
2123
2125
2128
2129
|
|
|
|
2133
|
2136
2220
2223
2225
2228
2229
|
|
2229
2234
2236
|
2240
Lørdag forts. Moss Sentrum....................... 2020
Verket...................................... 2023
Tigerplassen............................. 2025
Moss sykehus........................... 2028
Slalåmbakken.......................... 2029
Vålerveien 165......................... |
Mosseporten senter................. |
Solgård skog............................ 2029
Sydskogen terrasse.................. 2034
Kjeldsen................................... 2036
Moss sykehus........................... |
Moss Sentrum....................... 2040
2320
2323
2325
2328
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1320
1323
1325
1328
1329
|
|
|
|
1333
|
1336
Søndag
20
23
25
28
29
|
|
|
|
33
|
36
m
2220
2223
2225
2228
2229
|
|
|
|
2233
|
2236
2320
2323
2325
2328
...
...
...
...
...
...
...
...
ÿ 412 Sentrum-Sykehuset-Solgård skog-Sentrum
» Tabellen fortsetter på neste side.
Moss Sentrum....................... 0835
Verket...................................... 0838
Tigerplassen............................. 0840
Moss sykehus........................... 0843
Slalåmbakken.......................... 0845
Vålerveien 165......................... 0847
Mosseporten senter................. 0850
Solgård skog............................ 0852
Sydskogen terrasse.................. 0855
Kjeldsen................................... 0857
Moss sykehus........................... |
Moss Sentrum....................... 0901
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1335
1338
1340
1343
1345
1347
1350
|
|
|
1354
1402
1405
1408
1410
1413
1415
1417
1420
1422
1425
1427
|
1431
1450
1453
1455
1458
1500
1502
1505
|
|
|
1509
1517
1550
1553
1555
1558
1600
1602
1605
|
|
|
1609
1617
ÿ 412 Sentrum-Sykehuset-Mosseporten-Solgård skog-Sentrum
1650
1653
1655
1658
1700
1702
1705
|
|
|
1709
1717
1750
1753
1755
1758
1800
1802
1805
|
|
|
1809
1817
1820
1823
1825
1828
1830
1832
1835
1837
1840
1842
|
1846
1920
1923
1925
1928
1929
|
|
|
|
1933
|
1936
MOSS
MOSS
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
0705
0710
|
0715
0718
|
|
0725
0728
1620
|
1627
1631
1634
|
|
|
1644
0635
|
0642
0646
0649
|
|
0656
0659
1550
1555
|
1600
|
1603
|
|
1613
1650
1655
|
1700
|
1703
|
|
1713
0735
|
0742
0746
0749
|
|
0756
0759
Merknad
Lørdag
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
Moss Sentrum....................... 1950
Høyden.................................... |
Varnaveien v/Midtvn................ 1955
Øreåsen.................................... 2001
Høyden.................................... |
Varnaveien v/Midtvn................ |
Ekholt matsenter...................... 2006
Moss jb.st................................. 2014
Moss Sentrum....................... 2017
2050
2055
|
2100
|
|
2106
2114
2117
Moss Sentrum....................... . . . 0905
Høyden.................................... . . . |
Varnaveien v/Midtvn................ . . . 0910
Øreåsen.................................... 0845 0916
Høyden.................................... 0848 0919
Varnaveien v/Midtvn................ |
|
Ekholt matsenter...................... |
|
Moss jb.st................................. 0855 |
Moss Sentrum....................... 0858 0929
Lørdag forts.
2150
|
2155
2201
|
|
2206
2214
2217
0935
0940
|
0945
|
0948
|
0956
0959
2250
2255
|
2300
|
|
2306
2314
2317
1005
|
1010
1016
1019
|
|
|
1029
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1035
1040
|
1045
|
1048
|
1056
1059
1720
|
1727
1731
1734
|
|
|
1744
0805
0810
|
0815
|
0818
|
|
0828
1450
1455
|
1500
|
|
1406
1414
1417
50
55
|
00
|
|
06
14
17
m
1105 1135
|
1140
1110 |
1116 1145
1119 |
|
1148
|
|
|
1156
1129 1159
Søndag
ÿ 413 Sentrum-Øreåsen-Sentrum
» Tabellen fortsetter på neste side.
Mandag-fredag
Moss Sentrum....................... . . . 0535 0605
Høyden.................................... . . . |
0610
Varnaveien v/Midtvn................ . . . 0542 |
Øreåsen.................................... 0516 0546 0615
Høyden.................................... |
0549 0619
Varnaveien v/Midtvn................ 0519 |
|
Ekholt matsenter...................... |
|
|
Moss jb.st................................. 0527 0556 0626
Moss Sentrum....................... 0530 0559 0629
Mandag-fredag forts.
Moss Sentrum....................... 1405 1450 1520
Høyden.................................... 1410 |
1525
Varnaveien v/Midtvn................ |
1457 |
Øreåsen.................................... 1415 1501 1530
Høyden.................................... |
1504 |
Varnaveien v/Midtvn................ 1418 |
1533
Ekholt matsenter...................... |
|
|
Moss jb.st................................. |
|
|
Moss Sentrum....................... 1428 1514 1543
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 413 Sentrum-Øreåsen-Sentrum
2250
2255
|
2300
|
|
2306
2314
2317
1205
|
1210
1216
1219
|
|
|
1229
1750
1755
|
1800
|
1803
|
|
1813
0835
|
0842
0846
0849
|
|
|
0859
1235
1240
|
1245
|
1248
|
1256
1259
1820
|
1827
1831
|
|
1835
|
1844
0905
0910
|
0915
|
0918
|
|
0928
1305
|
1310
1316
1319
|
|
|
1329
1850
1855
|
1900
|
1903
|
|
1913
0935
|
0942
0946
0949
|
|
|
0959
1335
1340
|
1345
|
1348
|
1356
1359
1920
|
1927
1931
|
|
1935
|
1944
1005
1010
|
1015
|
1018
|
|
1028
1405
|
1410
1416
1419
|
|
|
1429
1950
1955
|
2000
|
2003
|
|
2013
1035
|
1042
1046
1049
|
|
|
1059
1450
1455
|
1500
|
1503
|
1511
1514
2020
|
2027
2031
|
|
2035
|
2044
1105
1110
|
1115
|
1118
|
|
1128
1520
|
1525
1531
1534
|
|
|
1543
2050
2055
|
2100
|
|
2104
2112
2115
1135
|
1142
1146
1149
|
|
|
1159
1650
1655
|
1700
|
|
1706
1714
1717
2150
2155
|
2200
|
|
2204
2212
2215
1235
|
1242
1246
1249
|
|
|
1259
1750
|
1755
1801
|
|
1806
1814
1817
1305
1310
|
1315
|
1318
|
|
1328
1850
1855
|
1900
|
|
1906
1914
1917
1335
|
1342
1346
1349
|
|
|
1359
m. Deretter minutter over hel time.
1550
1555
|
1600
|
1603
|
1611
1614
2120
|
2127
2131
|
|
2135
|
2144
1205
1210
|
1215
|
1218
|
|
1228
MOSS
MOSS
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
www.ostfold-kollektiv.no
0905
0910
0914
0915
0918
0921
0927
m
35
40
44
45
48
51
57
m
1335
1340
1344
1345
1348
1351
1357
35
40
44
45
48
51
|
57
1450
1455
1459
1500
1503
1506
1512
1335
1340
1344
1345
1348
1351
|
1357
1450
1455
1459
1500
1503
1506
|
1512
m
50
55
59
00
03
06
|
12
1750
1755
1759
1800
1803
1806
|
1812
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
m. Deretter minutter over hel time.
05
08
16
22
23
|
|
31
34
m
1205
1208
1216
1222
1223
|
|
1231
1234
Mandag-fredag
Moss Sentrum....................... 0605
Moss jb.st................................. 0608
Tronvik..................................... 0616
Ole Vigs gate............................ 0622
Framnes................................... 0623
Ole Vigs gate............................ |
Tronvik..................................... |
Moss jb.st................................. 0631
Moss Sentrum....................... 0634
1305
1308
|
|
1315
1316
1323
1332
1335
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1405
1408
|
|
1415
1416
1423
1432
1435
1520
1523
|
|
1530
1531
1538
1547
1550
m
20
23
|
|
30
31
38
47
50
m
1820
1823
|
|
1830
1831
1838
1847
1850
ÿ 415 Sentrum-Tronvik-Framnes-Sentrum
For flere avganger se rute 413
m. Deretter minutter over hel time.
Moss Sentrum....................... . . .
Dyreveien Bjørn C..................... . . .
Ekholt matsenter...................... 0844
Ekholt skole.............................. 0845
Seas......................................... 0848
Øreveien................................... 0851
Moss Sentrum....................... 0857
0735
0740
0744
0745
0748
0751
|
0757
Mandag-fredag
Moss Sentrum....................... . . . 0635
Dyreveien Bjørn C..................... . . . 0640
Ekholt matsenter...................... 0544 0644
Ekholt skole.............................. 0545 0645
Seas......................................... 0548 0648
Øreveien................................... 0551 0651
Moss jb.st................................. 0556 0656
Moss Sentrum....................... 0559 0659
Lørdag
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 414 Sentrum-Ekholt-Sentrum
0905
0908
0916
0922
0923
|
|
0931
0934
Lørdag
05
08
16
22
23
|
|
31
34
m
1205
1208
1216
1222
1223
|
|
1231
1234
1305
1308
|
|
1315
1316
1323
1332
1335
1405
1408
|
|
1415
1416
1423
1432
1435
MOSS
MOSS
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
www.ostfold-kollektiv.no
0935
0938
|
0946
0949
0958
1001
1035
1038
1045
1051
|
1058
1101
1135
1138
|
1146
1149
1158
1201
0735
0738
0746
0751
|
|
0758
0801
1235
1238
1245
1251
|
1258
1301
0835
0838
|
0846
0849
|
0858
0901
1335
1338
|
1346
1349
1358
1401
0935
0938
0946
0951
|
|
0958
1001
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
m. Deretter minutter over hel time.
Moss Sentrum....................... 0835
Moss jb.st................................. 0838
Orkerød Hageby....................... |
Refsnes.................................... 0847
Tronvik..................................... |
Th. Kitthelsens gt..................... |
Ole Vigs gate............................ |
Framnes................................... |
Moss jb.st................................. 0901
Moss Sentrum....................... 0904
m
05
08
|
17
|
|
|
|
31
34
35
38
|
47
|
|
|
|
01
04
m
0605
0608
|
0617
|
0626
0629
Mandag-fredag
Moss Sentrum....................... . . . 0535
Moss jb.st................................. . . . 0538
Orkerød Hageby....................... . . . |
Refsnes.................................... 0517 0547
Tronvik..................................... |
|
Moss jb.st................................. 0526 0556
Moss Sentrum....................... 0529 0559
Lørdag 1405
1408
|
1417
|
|
|
|
1431
1434
05
08
|
17
|
26
29
m
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1450
1453
|
1502
|
|
|
|
1506
1509
35
38
|
47
|
56
59
m
1520
1523
|
1532
|
|
|
|
1536
1539
1405
1408
|
1417
|
1426
1429
ÿ 417 Sentrum-Refsnes -Sentrum
Moss Sentrum....................... 0835
Moss jb.st................................. 0837
Krossern................................... 0845
Orkerød Hageby....................... 0851
Refnesåsen............................... |
Moss jb.st................................. 0858
Moss Sentrum....................... 0901
0705
0708
|
0716
0719
|
0728
0731
Mandag-fredag
Moss Sentrum....................... 0605 0635
Moss jb.st................................. 0608 0638
Krossern................................... 0616 0646
Orkerød Hageby....................... 0621 0651
Refnesåsen............................... |
|
Framnes................................... |
|
Moss jb.st................................. 0628 0658
Moss Sentrum....................... 0631 0701
Lørdag
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 416 Sentrum-Orkerød-Sentrum
1550
1553
|
1602
|
|
|
|
1606
1609
1450
1453
|
1502
|
1511
1514
1450
1453
1500
1506
|
1513
1516
1035
1038
|
1046
1049
|
1058
1101
1650
1653
|
1702
|
|
|
|
1706
1709
1520
1523
|
1532
|
1541
1544
1135
1138
1146
1151
|
|
1158
1201
1750
1753
1800
1804
1807
1810
1813
1814
1821
1824
20
23
|
32
|
41
44
m
1235
1238
|
1246
1249
|
1258
1301
50
53
00
04
07
10
13
14
21
24
m
50
53
|
02
|
11
14
m
1335
1338
1346
1351
|
|
1358
1401
2250
2253
2300
2304
2307
2310
2313
2314
2321
2324
1920
1923
|
1932
|
1941
1944
1450
1453
|
1501
1504
|
1513
1516
1950
1953
|
2002
2005
2014
2017
1550
1553
1601
1606
|
|
1613
1616
1750
1753
1801
1806
|
|
1813
1816
1350
1353
1400
1404
1407
1410
1413
1414
1421
1424
50
53
00
04
07
10
13
14
21
24
m
2020 2050
2023 2053
|
|
2032 2102
|
2105
2041 2114
2044 2117
Søndag
1650
1653
|
1701
1704
|
1713
1716
2250
2253
2300
2304
2307
2310
2313
2314
2321
2324
2120
2123
|
2132
|
2141
2144
1850
1853
|
1901
|
1907
1913
1916
2150
2153
|
2202
2205
2214
2217
1950
1953
2001
2006
|
|
2013
2016
2220
2223
|
2232
|
2241
2244
2050
2053
|
2101
|
2107
2113
2116
2150
2153
2201
2206
|
|
2213
2216
MOSS
MOSS
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
0748
0750
0752
0755
0801
0805
0809
0815
0818
0819
0822
0826
0831
0838
0848
0850
0852
0855
0901
0905
0909
0915
0918
0919
0922
0926
0931
0938
0948
0950
0952
0955
1001
1005
1009
1015
1018
1019
1022
1026
1031
1038
1048
1050
1052
1055
1101
1105
1109
1115
1118
1119
1122
1126
1131
1138
1148
1150
1152
1155
1201
1205
1209
1215
1218
1219
1222
1226
1231
1238
1248
1250
1252
1255
1301
1305
1309
1315
1318
1319
1322
1326
1331
1338
1348
1350
1352
1355
1401
1405
1409
1415
1418
1419
1422
1426
1431
1438
1448
1450
1452
1455
1501
1505
1509
1515
1518
1519
1522
1526
1531
1538
1548
1550
1552
1555
1601
1605
1609
1615
1618
1619
1622
1626
1631
1638
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
m. Deretter minutter over hel time.
0755
0801
0806
0809
0812
0813
0816
0821
0825
0829
0833
0843
0846
0855
0901
0906
0909
0912
0913
0916
0921
0925
0929
0933
0940
0943
Mandag-fredag
Vestby stasjon....................0655
Kjenn....................................0701
Hølen....................................0706
Tegnebyholtet.......................0709
Deørveien.............................0712
Strømbråtenveien.................0713
Son havn nord.......................0716
Catosenteret..........................0721
Måkeveien............................0725
Sjøhagen...............................0729
Kambo stasjon......................0733
Nesparken.............................0740
Moss bussterminal............0743
0955
1001
1006
1009
1012
1013
1016
1021
1025
1029
1033
1040
1043
1055
1101
1106
1109
1112
1113
1116
1121
1125
1129
1133
1140
1143
Ruter As / Nobina Norge AS — Hittegods: 64 95 61 61
1155
1201
1206
1209
1212
1213
1216
1221
1225
1229
1233
1240
1243
1255
1301
1306
1309
1312
1313
1316
1321
1325
1329
1333
1340
1343
1355
1401
1406
1409
1412
1413
1416
1421
1425
1429
1433
1440
1443
1455
1501
1506
1509
1512
1513
1516
1521
1525
1529
1533
1540
1543
1555
1601
1606
1609
1612
1613
1616
1621
1625
1629
1633
1640
1643
1655
1701
1706
1709
1712
1713
1716
1721
1725
1729
1733
1740
1743
1755
1801
1806
1809
1812
1813
1816
1821
1825
1829
1833
1840
1843
1648
1650
1652
1655
1701
1705
1709
1715
1718
1719
1722
1726
1731
1738
ÿ 931 Vestby stasjon-Hølen-Son-Øståsen-Moss
m. Deretter minutter over hel time.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0726
0731
0738
Mandag-fredag
Moss bussterminal............ . . .
Verket................................... . . .
Tigerplassen.......................... . . .
Kambo stasjon...................... . . .
Sjøhagen............................... . . .
Måkeveien............................ . . .
Catosenteret.......................... . . .
Son havn nord....................... . . .
Strømbråtenveien................. . . .
Deørveien............................. . . .
Tegnebyholtet....................... . . .
Hølen....................................0626
Kjenn....................................0631
Vestby stasjon....................0638
Ruter As / Nobina Norge AS — Hittegods: 64 95 61 61
ÿ 931 Moss-Øståsen-Son-Hølen-Vestby stasjon
1855
1901
1906
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1748
1750
1752
1755
1801
1805
1809
1815
1818
1819
1822
1826
1831
1838
1955
2001
2006
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1848
1850
1852
1855
1901
1905
1909
1915
1918
1919
1922
1926
1931
1938
0855
0901
0906
0909
0912
0913
0916
0921
0925
0929
0933
0940
0943
55
01
06
09
12
13
16
21
25
29
33
40
43
m
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0926
0931
0938
Lørdag
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0826
0831
0838
Lørdag
1755
1801
1806
1809
1812
1813
1816
1821
1825
1829
1833
1840
1843
0948
0950
0952
0955
1001
1005
1009
1015
1018
1019
1022
1026
1031
1038
m
1855
1901
1906
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
48
50
52
55
01
05
09
15
18
19
22
26
31
38
1955
2001
2006
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1848
1850
1852
1855
1901
1905
1909
1915
1918
1919
1922
1926
1931
1938
MOSS
MOSS
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
25 Rygge-Larkollen-Moss
Mellom Rygge og Råde.
Merknad
1600
-
-
1605
-
-
-
-
-
1625
-
-
1635
1645
Tirsdag og torsdag
Flyplassvn/Terminalvn........ 0900
Kiwi Halmstad.......................... -
Rygge jb.st............................... -
Rygge kirke.............................. 0905
Pytten...................................... -
Møvik....................................... -
Støtvig Hotell/Larkollen........... -
Vang......................................... -
Rygge Rådhus.......................... -
Ryggeheimen........................... 0925
Jet Varnaveien.......................... -
Dyreveien................................. -
Moss bussterminal................... 0935
Mosseporten......................... 0945
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Moss og Rygge kommune
*
1600
-
-
-
-
-
-
1615
-
-
-
-
-
-
1630
1640
Mandag, onsdag og fredag
Rundkjøringen Fv 118 *....... 0900
Rygge hotell............................. -
Rygge jb.st............................... -
Rygge kirke.............................. -
Løkenjordet.............................. -
Klosterveien............................. -
Gullfunnet................................ -
Snuplass Årefjord Øst............... 0930
Vannværket.............................. -
Fuglevik................................... -
Ryggeheimen........................... -
Midtveien................................. -
Varnaveien............................... -
Seaskrysset.............................. -
Moss bussterminal................... 1000
Mosseporten......................... 1010
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
24 Årefjord Øst-Fuglevik-Moss
Moss og Rygge kommune
2000
2010
2020
2040
2045
Tirsdag og torsdag
Mosseporten.........................1200
Moss bussterminal..................1210
Dyreveien................................ -
Jet Varnaveien......................... -
Ryggeheimen.......................... -
Rygge Rådhus..........................1220
Vang........................................ -
Støtvig Hotell/Larkollen.......... -
Møvik...................................... -
Pytten..................................... -
Rygge kirke..............................1240
Rygge jb.st............................... -
Kiwi Halmstad......................... -
Flyplassvn/Terminalvn........1245
2000
2010
2025
2040
Mandag, onsdag og fredag
Mosseporten.........................1200
Moss bussterminal..................1210
Seaskrysset.............................. -
Varnaveien.............................. -
Midtveien................................ -
Ryggeheimen.......................... -
Fuglevik................................... -
Vannværket............................. -
Snuplass Årefjord Øst...............1225
Gullfunnet............................... -
Klosterveien............................ -
Løkenjordet............................. -
Rygge kirke.............................. -
Rygge jb.st............................... -
Rygge hotell............................ -
Rundkjøringen Fv 118 *......1240
MOSS
MOSS
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Råde
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
7 Moss-Larkollen
Merknad
Natt til lørdag og søndag
Gyldig 23/6-17/8 2014
8 Moss-Hobøl-Våler
Merknad
Natt til lørdag og søndag
Moss........................................ 0000 0230
Ringvoll Fv 120......................... -
Svinndal Fv 115..................... -
-
Bestilling senest kl 1800 på flexx.no og kl 2200 på tlf 03177.
Natt
Moss ....................................... 0000 0230
Larkollen................................ -
-
Bestilling senest kl 1800 på flexx.no og kl 2200 på tlf 03177.
Natt
Tirsdag og onsdag
Reis hvor du vil og når du vil innenfor Råde kommune mellom kl 1700 og kl 2100.
Mandag-lørdag
Reis hvor du vil og når du vil innenfor Råde kommune mellom kl 0900 og kl 1300.
Bestilling på www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Råde kommune
MOSS
MOSS
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Mandag-fredag
Gyldig 23/6-17/8 2014
Merknad
www.ostfold-kollektiv.no
. . .
. . .
1240
1248
1255
1257
1300
1305
. . .
. . .
1415
1423
1430
1432
1435
. . .
0935
|
|
0938
0942
0946
0948
0950
0952
0954
0955
0957
1001
1003
. . .
1035
|
|
1038
1042
1046
1048
1050
1052
|
1055
1057
1101
1103
. . .
Mandag-fredag
Askim posthus....................... 0835
Askim jb.st............................... |
Askim torg............................... |
Sørlia........................................ 0838
Grønlund.................................. 0842
Korsegård skole........................ 0846
Dramstadåsen.......................... 0848
Bergerkrysset........................... 0850
Skaugen................................... 0852
Bakkegata 73........................... |
Henstad plass........................... 0855
Askim sykehus......................... 0857
Askim kino............................... 0901
Askim posthus.......................... 0903
Askim jb.st............................. 0910
Merknad
1135
|
|
1138
1142
1146
1148
1150
1152
1154
1155
1157
1201
1203
. . .
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
Bybuss
...
...
1615
1623
1630
1632
1635
...
1410
1415
c
1425
1430
1438
1440
...
Lørdag
1235
|
|
1238
1242
1246
1248
1250
1252
1254
1255
1257
1301
1303
. . .
1335
|
|
1338
1342
1346
1348
1350
1352
|
1355
1357
1401
1403
. . .
1435
|
|
1438
1442
1446
1448
1450
1452
|
1455
|
|
1503
1505
...
0842
0845
0853
0900
0902
0905
...
Lørdag
Kjører IKKE om Trøgstadvn. Kjører Bybusstrasé mellom Bergerkrysset og Askim sentrum.
0710
|
0720
0728
0732
0733
|
0740
1650
1655
1658
1700
1705
1712
. . .
. . .
ÿ 460 Askim sentrum nord
c.
Båstad Ventakrysset............ . . .
Trøgstad Mølla......................... 0527
Skjønhaug Torv........................ 0530
Torshov.................................... 0538
Bergerkrysset........................... 0545c
Skaugen................................... |
Askim posthus.......................... |
Askim jb.st............................. 0556
Askim jb.st............................. 0640 1335 1540
Askim torg............................... |
1340 1545
Skaugen................................... 0643 1343 1548
Bergerkrysset........................... 0645 1345 1550
Torshov.................................... 0650 1350 1555
Skjønhaug Torv........................ 0658 1357 1602
Trøgstad Mølla......................... . . . . . . . . .
Båstad Ventakrysset............ . . . . . . . . .
Mandag-fredag
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 455 Askim-Trøgstad
1535
|
|
1538
1542
1546
1548
1550
1552
1554
1555
|
|
1557
1605
1635
1643
|
1646
1650
1654
1656
1658
1700
|
1703
|
|
1705
. . .
0935
|
|
0938
0942
0946
0948
0950
0952
|
0955
0957
1001
1003
. . .
Lørdag
1035
|
|
1038
1042
1046
1048
1050
1052
1054
1055
1057
1101
1103
. . .
1235
|
|
1238
1242
1246
1248
1250
1252
|
1255
1257
1301
1303
. . .
1335
|
|
1338
1342
1346
1348
1350
1352
1354
1355
1357
1401
1403
1406
...
1410
1415
1419
|
1421
1423
1425
...
...
...
...
...
...
...
INDRE ØSTFOLD
INDRE ØSTFOLD
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
. . .
0915
0917
0918
0920
0922
0924
0928
0933
. . .
. . .
1005
1007
1008
1010
1012
1014
1018
1023
. . .
. . .
1105
1107
1108
1110
1112
1114
1118
|
1128
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
1425
1450
Merknad
0615
0623
0629
0635
0643
0545
0715
0723
0729
0735
0743
0745
Mandag-fredag
Ørje bussterminal................. 0515
Kallak....................................... 0523
Lundeby................................... 0529
Ramstad................................... 0535
Folkenborgveien...................... 0543
Mysen jb.st............................ 0545
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 563 Ørje-Mysen
Avganger før kl 0900 må bestilles innen kl 2000 dagen før.
1045
- - 1110
Mandag-fredag
Askim jb.st............................. 0830
Sollia........................................ - Ihlen........................................ - Askim jb.st............................. 0855
Merknad
Bestilling via www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Askim kommune
. . .
1205
1207
1208
1210
1212
1214
1218
|
1228
462 Askim-Sollia-Ihlen-Askim
0620
|
0622
0623
0625
0627
0629
0634
|
0640
Mandag-fredag
Askim jb.st............................. . . .
Askim posthus.......................... . . .
Asplundveien........................... . . .
Skaugen................................... . . .
Bergerkrysset........................... 0545
Dramstadåsen.......................... 0547
Korsegård skole........................ 0549
Sørlia........................................ 0552
Askim posthus.......................... |
Askim jb.st............................. 0556
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ 461 Bybuss Askim Sentrum nord
. . .
1305
1307
1308
1310
1312
1314
1318
|
1328
. . .
1505
1507
1508
1510
1512
1514
1518
1523
. . .
1610
1615
1617
1618
1620
1622
1624
1628
|
1638
Merknad
. . .
1105
1107
1108
1110
1112
1114
1118
1123
. . .
. . .
1205
1207
1208
1210
1212
1214
1218
1223
. . .
1715
1720
1728
1733
1745
1815
1820
1828
1833
1845
Mandag-fredag
. . .
1005
1007
1008
1010
1012
1014
1018
1023
. . .
Lørdag
Mysen jb.st............................1615
Ramstad..................................1620
Lundeby..................................1628
Kallak......................................1633
Ørje bussterminal................1645
. . .
1405
1407
1408
1410
1412
1414
1418
1423
. . .
...
1305
1307
1308
1310
1312
1314
1318
1323
...
INDRE ØSTFOLD
INDRE ØSTFOLD
www.ostfold-kollektiv.no
485 Mysen-Rakkestad-Halden
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
1730
1840
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
0750
-
-
-
-
-
-
-
-
0905
0910
-
-
-
-
-
-
-
-
1025
1300
-
-
-
-
-
-
-
-
1415
1420
-
-
-
-
-
-
-
-
1535
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0510
Tistedal.................................... -
Fjell bru.................................... -
Kvisler...................................... -
Aremark rådhus....................... -
Aremark kirke........................... -
Strømsfoss............................... -
Otteid....................................... -
Granerud.................................. -
Ørje bussterminal................. 0615
Ørje bussterminal................. 0630
Granerud.................................. -
Otteid....................................... -
Strømsfoss............................... -
Aremark kirke........................... -
Aremark rådhus....................... -
Kvisler...................................... -
Fjell bru.................................... -
Tistedal.................................... -
Halden bussterminal........... 0750
1605
1720
1730
1840
Bestilling via www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Halden kommune
140 Halden-Aremark-Strømsfoss-Granerud-Ørje
Avganger før kl 0900 må bestilles innen kl 2000 dagen før.
1340
-
-
-
-
-
-
1455
1605
-
-
-
-
-
-
1725
Mandag-fredag
Mysen jb.st............................ 0620
Eidsberg kirke........................... -
Rakkestad jb.st......................... -
Degernes.................................. -
Vatvedt.................................... -
Holene bro............................... -
Rahaugen................................ -
Halden bussterminal........... 0730
Halden bussterminal........... 0905
Rahaugen................................ -
Holene bro............................... -
Vatvedt.................................... -
Degernes.................................. -
Rakkestad jb.st......................... -
Eidsberg kirke........................... -
Mysen jb.st............................ 1025
Bestilling via www.flexx.no eller tlf 03177 senest 2 timer før avgang.
Eidsberg kommune
Avganger før kl 0900 må bestilles innen
kl 2000 dagen før.
INDRE ØSTFOLD
INDRE ØSTFOLD
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
1030
1045
1051
1100
1112
1119
1120
1125
1125
1127
1128
1132
1149
1153
1205
1220
1245
1300
1306
1315
1327
1334
1335
1340
1555
1557
1558
1602
1619
1623
1635
1650
1500
1515
1521
1530
1542
1549
1550
1555
1755
1757
1758
1802
1819
1823
1835
1850
1555
1610
1616
1625
1637
1644
1645
1650
1855
1857
1858
1902
1919
1923
1935
1950
1755
1810
1816
1825
1837
1844
1845
1850
1900 1955
1915 2010
1916 2016
1925 2025
1937 2042
1944 2044
1945 2045
1955 2050
Søndag
0725 0925
0727 0927
0728 0928
0732 0932
0749 0949
0753 0953
0805 1005
0820 1020
Mandag-fredag
Strömstad station................ 0630 0730 0830
Norrtullsgatan......................... 0632 0732 0832
Oslovägen................................ 0633 0733 0833
Blomsholmsmotet................... 0637 0737 0837
Nordby köpcenter..................... 0654 0754 0854
Bodalsvägen............................ 0658 0758 0858
Svinesundsparken.................... 0710 0810 0910
Halden bussterminal........... 0725 0825 0925
Lørdag Strömstad station................ 0825 1025 1125
Norrtullsgatan......................... 0840 1040 1140
Oslovägen................................ 0846 1046 1146
Blomsholmsmotet................... 0855 1055 1155
Nordby köpcenter..................... 0907 1107 1207
Bodalsvägen............................ 0914 1114 1214
Svinesundsparken.................... 0915 1115 1215
Halden bussterminal........... 0920 1120 1220
0930
0932
0933
0937
0954
0958
1010
1025
1225
1240
1246
1255
1307
1314
1315
1320
Nettbuss AB (Sverige) — Hittegods: +46 770-45 65 65
1130
1132
1133
1137
1154
1158
1210
1225
1655
1710
1716
1725
1737
1744
1745
1750
1345
1347
1348
1352
1409
1413
1425
1440
1855
1910
1916
1925
1937
1944
1945
1950
1450
1452
1453
1457
1514
1518
1530
1545
1955
2010
2016
2025
2037
2044
2045
2050
1650
1652
1653
1657
1714
1718
1730
1745
1745 1855
1747 1857
1748 1858
1752 1902
1809 1919
1813 1923
1825 1935
1840 1950
Søndag
0825 1025
0840 1040
0846 1046
0855 1055
0907 1107
0914 1114
0915 1115
0920 1120
ÿ 111 GRENSEPENDEL Strömstad-Nordby-Halden
Mandag-fredag
Halden bussterminal........... 0730 0830 0930
Svinesundsparken.................... 0745 0845 0945
Bodalsvägen............................ 0751 0851 0951
Nordby köpcenter..................... 0800 0900 1000
Blomsholmsmotet................... 0812 0912 1012
Oslovägen................................ 0819 0919 1019
Norrtullsgatan......................... 0820 0920 1020
Strömstad station................ 0825 0925 1025
Lørdag Halden bussterminal........... 0725 0926 1025
Svinesundsparken.................... 0727 0928 1027
Bodalsvägen............................ 0728 0929 1028
Nordby köpcenter..................... 0732 0933 1032
Blomsholmsmotet................... 0749 0950 1049
Oslovägen................................ 0753 0954 1053
Norrtullsgatan......................... 0805 1006 1105
Strömstad station................ 0820 1021 1120
Nettbuss AB (Sverige) — Hittegods: +46 770-45 65 65
ÿ 111 GRENSEPENDEL Halden-Nordby-Strömstad
1125
1140
1146
1155
1207
1214
1215
1220
2000
2002
2003
2007
2024
2028
2040
2055
1025
1027
1028
1032
1049
1053
1105
1120
2100
2115
2121
2130
2142
2149
2150
2155
1225
1240
1246
1255
1307
1314
1315
1320
1125
1127
1128
1132
1149
1153
1205
1220
1655
1710
1716
1725
1737
1744
1745
1750
1555
1557
1558
1602
1619
1623
1635
1650
1855
1910
1916
1925
1937
1944
1945
1950
1755
1757
1758
1802
1819
1823
1835
1850
1955
2010
2016
2025
2037
2044
2045
2050
1850
1852
1853
1857
1914
1918
1930
1945
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
. . .
. . .
0610
0617
0621
0633
|
0635
0642
0647
0650
0708
|
0740
. . .
. . .
0710
0717
0721
0733
|
0735
0742
0747
0750
0808
|
0840
. . .
. . .
0810
0817
0821
0833
|
0835
0842
0847
0850
0908
|
0940
. . .
. . .
0910
0917
0921
0933
|
0935
0942
0947
0950
1008
1015
1040
. . .
. . .
1010
1017
1021
1033
|
1035
1042
1047
1050
1108
1115
1140
. . .
. . .
1110
1117
1121
1133
|
1135
1142
1147
1150
1208
|
1240
. . .
. . .
1210
1217
1221
1233
|
1235
1242
1247
1250
1308
|
1340
. . .
. . .
1310
1317
1321
1333
|
1335
1342
1347
1350
1408
|
1440
. . .
. . .
1410
1417
1421
1433
|
1435
1442
1447
1450
1508
|
1540
. . .
. . .
1510
1517
1521
1533
|
1535
1542
1547
1550
1608
|
1640
Merknad
. . .
. . .
0810
0817
0821
0833
|
0835
0842
0847
0850
0908
|
0940
. . .
. . .
1010
1017
1021
1033
|
1035
1042
1047
1050
1108
1115
1140
Lørdag og søndag
Strömstad station................ 0500
Sandbakken skole.................... |
Sarpsborg.............................. |
Quality Hotel/Lekvollkr. E6....... 0540
Kalnes nytt Østfoldsykehus...... |
Rygge E6.................................. 0556
Moss Lufthavn Rygge............... 0600
Halmstad, Shell........................ |
Høyden.................................... |
Moss, Nesparken...................... |
Mosseporten senter................. 0610
Korsegården E6........................ 0628
TusenFryd................................. |
Oslo Bussterminal................ 0700
. . .
. . .
1210
1217
1221
1233
|
1235
1242
1247
1250
1308
1315
1340
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
. . .
. . .
1410
1417
1421
1433
|
1435
1442
1447
1450
1508
|
1540
. . .
. . .
1610
1617
1621
1633
|
1635
1642
1647
1650
1708
|
1740
1615
|
|
1655
|
1711
1715
|
|
|
1725
1743
|
1815
. . .
. . .
1810
1817
1821
1833
|
1835
1842
1847
1850
1908
|
1940
...
. . .
2010
2017
2021
2033
|
2035
2042
2047
2050
2108
|
2140
ÿ TE3 TIMEkspressen (Strömstad)-Sarpsborg-Moss-Oslo
0500
|
|
0540
|
0556
0600
|
|
|
0610
0628
|
0700
Mandag-fredag
Strömstad station................ . . .
Sandbakken skole.................... . . .
Sarpsborg.............................. 0510
Quality Hotel/Lekvollkr. E6....... 0517
Kalnes nytt Østfoldsykehus...... 0521
Rygge E6.................................. 0533
Moss Lufthavn Rygge............... |
Halmstad, Shell........................ 0535
Høyden.................................... 0542
Moss, Nesparken...................... 0547
Mosseporten senter................. 0550
Korsegården E6........................ 0608
TusenFryd................................. |
Oslo Bussterminal................ 0640
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ TE3 TIMEkspressen (Strömstad)-Sarpsborg-Moss-Oslo
. . .
. . .
1610
1617
1621
1633
|
1635
1642
1647
1650
1708
|
1740
1615
|
|
1655
|
1711
1715
|
|
|
1725
1443
|
1815
. . .
. . .
1710
1717
1721
1733
|
1735
1742
1747
1750
1808
|
1840
. . .
. . .
1810
1817
1821
1833
|
1835
1842
1847
1850
1908
|
1940
...
...
2010
2017
2021
2033
|
2035
2042
2047
2050
2108
|
2140
TIMEKSPRESSEN
TIMEKSPRESSEN
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Merknad
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
0830
|
0858
0916
|
|
|
0922
0926
|
0942
|
|
1030
0905
|
0933
0951
0955
0958
1005
|
1007
1021
1024
1035
. . .
. . .
1005
|
1033
1051
1055
1058
1105
|
1107
1121
1124
1135
. . .
. . .
1105
|
1133
1151
1155
1158
1205
|
1207
1221
1224
1235
. . .
. . .
1205
|
1233
1251
1255
1258
1305
|
1307
1321
1324
1335
. . .
. . .
1305
|
1333
1351
1355
1358
1405
|
1407
1421
1424
1435
. . .
. . .
1330
|
1358
1416
|
|
|
1422
1426
|
1442
|
|
1530
1405
|
1433
1451
1455
1458
1505
|
1507
1521
1524
1535
. . .
. . .
1505
|
1533
1551
1555
1558
1605
|
1607
1621
1624
1635
. . .
. . .
1605
|
1633
1651
1655
1658
1705
|
1707
1721
1724
1735
. . .
. . .
Merknad
1005
|
1033
1051
1055
1058
1105
|
1107
1121
1124
1135
. . .
. . .
1205
|
1233
1251
1255
1258
1305
|
1307
1321
1324
1335
. . .
. . .
Lørdag og søndag
Oslo Bussterminal................ 0830
Tusenfryd................................. |
Korsegården E6........................ 0858
Mosseporten senter................. 0916
Moss, Nesparken...................... |
Høyden.................................... |
Halmstad, Flyplassveien........... |
Moss Lufthavn Rygge............... 0922
Rygge E6.................................. 0926
Kalnes nytt Østfoldsykehus...... |
Quality Hotel/Lekvollkr. E6....... 0942
Sarpsborg.............................. |
Sandbakken skole.................... |
Strömstad station................ 1030
1330
|
1358
1416
|
|
|
1422
1426
|
1442
|
|
1530
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
1405
|
1433
1451
1455
1458
1505
|
1507
1521
1524
1535
. . .
. . .
1605
1623
1633
1651
1655
1658
1705
|
1707
1721
1724
1735
. . .
. . .
1805
1823
1833
1851
1855
1858
1905
|
1907
1921
1924
1935
. . .
. . .
2005
|
2033
2051
2055
2058
2105
|
2107
2121
2124
2135
. . .
. . .
2205
|
2233
2251
2255
2258
2305
|
2307
2321
2324
2335
...
...
ÿ TE3 TIMEkspressen Oslo-Moss-Sarpsborg-(Strömstad)
0805
|
0833
0851
0855
0858
0905
|
0907
0921
0924
0935
. . .
. . .
Mandag-fredag
Oslo Bussterminal................ 0705
Tusenfryd................................. |
Korsegården E6........................ 0733
Mosseporten senter................. 0751
Moss, Nesparken...................... 0755
Høyden.................................... 0758
Halmstad, Flyplassveien........... 0805
Moss Lufthavn Rygge............... |
Rygge E6.................................. 0807
Kalnes nytt Østfoldsykehus...... 0821
Quality Hotel/Lekvollkr. E6....... 0824
Sarpsborg.............................. 0835
Sandbakken skole.................... . . .
Strömstad station................ . . .
Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ TE3 TIMEkspressen Oslo-Moss-Sarpsborg-(Strömstad)
1705
|
1733
1751
1755
1758
1805
|
1807
1821
1824
1835
. . .
. . .
1805
1823
1833
1851
1855
1858
1905
|
1907
1921
1924
1935
. . .
. . .
1905
1923
1933
1951
1955
1958
2005
|
2007
2021
2024
2035
. . .
. . .
2005
|
2033
2051
2055
2058
2105
|
2107
2121
2124
2135
. . .
. . .
2205
|
2233
2251
2255
2258
2305
|
2307
2321
2324
2335
...
...
TIMEKSPRESSEN
TIMEKSPRESSEN
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
Gyldig 23/6-17/8 2014
www.ostfold-kollektiv.no
0915 1015 1115
0930 1030 1130
0935 1035 1135
0944 1044 1144
1000 1100 1200
1005 1105 1205
1020 1120 1220
1027 1127 1227
1048 1148 1248
1100 1200 |
1120 1220 1320
Lørdag og søndag
. . . 0815 1015
. . . 0830 1030
. . . 0835 1035
. . . 0844 1044
0700 0900 1100
0705 0905 1105
0720 0920 1120
0727 0927 1127
0748 0948 1148
0820 1020 1220
1315
1330
1335
1344
1400
1405
1420
1427
1448
|
1520
1415
1430
1435
1444
1500
1505
1520
1527
1548
1620
1215
1230
1235
1244
1300
1305
1320
1327
1348
|
1420
1215
1230
1235
1244
1300
1305
1320
1327
1348
1420
1615
1630
1635
1644
1700
1705
1720
1727
1748
1820
1415
1430
1435
1444
1500
1505
1520
1527
1548
|
1620
1815
1830
1835
1844
1900
1905
1920
1927
1948
2020
1515
1530
1535
1544
1600
1605
1620
1627
1648
|
1720
Mandag-fredag
Oslo Bussterminal................ . . . . . . . . .
TusenFryd................................. . . . . . . . . .
Korsegården............................. . . . . . . . . .
Rygge holdeplass E6................ . . . . . . . . .
Karlshus Esso, Råde.................. . . . . . . . . .
Ørebekk.................................... . . . . . . . . .
Fredrikstad bussterminal......... 0420 0520 0620
Møllerodden............................ 0425 0525 0625
Kjøkøy...................................... 0430 0530 0630
Bratte bakke............................. 0435 0535 0635
Skjærhalden, Hvaler............ 0500 0600 0700
Mandag-fredag forts Oslo Bussterminal................ . . . 2100 . . .
TusenFryd................................. . . . |
. . .
Korsegården............................. . . . 2128 . . .
Rygge holdeplass E6................ . . . 2148 . . .
Karlshus Esso, Råde.................. . . . 2153 . . .
Ørebekk.................................... . . . 2208 . . .
Fredrikstad bussterminal......... 2120 2220 2320
Møllerodden............................ 2125 2225 2325
Kjøkøy...................................... 2130 2230 2330
Bratte bakke............................. 2135 2235 2335
Skjærhalden, Hvaler............ 2200 2300 0000
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0720
0725
0730
0735
0800
2315
|
2343
2353
0008
0023
0035
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
0820
0825
0830
0835
0900
0800 0900 1000
|
|
|
0828 0928 1028
0848 0948 1048
0853 0953 1053
0908 1008 1108
0920 1020 1120
0925 1025 1125
0930 1030 1130
0935 1035 1135
1000 1100 1200
Lørdag og søndag
. . . . . . 0900
. . . . . . |
. . . . . . 0928
. . . . . . 0948
. . . . . . 0953
. . . . . . 1008
0720 0920 1020
0725 0925 1025
0730 0930 1030
0735 0935 1035
0800 1000 1100
1200
|
1228
1248
1253
1308
1320
1325
1330
1335
1400
1300
|
1328
1348
1353
1408
1420
1425
1430
1435
1500
1100
|
1128
1148
1153
1208
1220
1225
1230
1235
1300
1100
|
1128
1148
1153
1208
1220
1225
1230
1235
1300
Gyldig 23/6-17/8 2014
1500
|
1528
1548
1553
1608
1620
1625
1630
1635
1700
1300
|
1328
1348
1353
1408
1420
1425
1430
1435
1500
ÿ TE6 TIMEkspressen Oslo-Fredrikstad-Råde-Hvaler
Mandag-fredag
Skjærhalden, Hvaler............ 0515 0615 0715 0815
Bratte bakke............................. 0530 0630 0730 0830
Kjøkøy...................................... 0535 0635 0735 0835
Møllerodden............................ 0544 0644 0744 0844
Fredrikstad bussterminal......... 0600 0700 0800 0900
Ørebekk.................................... 0605 0705 0805 0905
Karlshus Esso, Råde.................. 0620 0720 0820 0920
Rygge holdeplass E6................ 0627 0727 0827 0927
Korsegården............................. 0648 0748 0848 0948
TusenFryd................................. . . . | |
|
1000
Oslo Bussterminal................ 0720 0820 0920 1020
Mandag – fredag forts.
Skjærhalden, Hvaler............ 2215 2315 0015 Bratte bakke............................. 2230 2330 0030 Kjøkøy...................................... 2235 2335 0035 Møllerodden............................ 2244 2344 0044 Fredrikstad bussterminal......... 2300 0000 0100 Ørebekk.................................... . . . . . . . . . Karlshus Esso, Råde.................. . . . . . . . . . Rygge holdeplass E6................ . . . . . . . . . Korsegården............................. . . . . . . . . . Oslo Bussterminal................ . . . . . . . . . Nettbuss Øst AS, region Østfold — Hittegods: 815 55 545
ÿ TE6 TIMEkspressen Hvaler-Fredrikstad-Råde-Oslo
1700
1718
1728
1748
1753
1808
1820
1825
1830
1835
1900
1400
|
1428
1448
1453
1508
1520
1525
1530
1535
1600
2015
2030
2035
2044
2100
2105
2120
2127
2148
2220
1615
1630
1635
1644
1700
1705
1720
1727
1748
|
1820
1900
1918
1928
1948
1953
2008
2020
2025
2030
2035
2100
1500
|
1528
1548
1553
1608
1620
1625
1630
1635
1700
2115
2130
2135
2144
2200
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1715
1730
1735
1744
1800
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
2100
|
2128
2148
2153
2208
2220
2225
2230
2235
2300
1600
|
1628
1648
1653
1708
1720
1725
1730
1735
1800
2315
2330
2335
2344
0000
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1815
1830
1835
1844
1900
1905
1920
1927
1948
|
2020
2315
|
2343
2353
0008
0023
0035
0040
0050
0055
0115
1700
|
1728
1748
1753
1808
1820
1825
1830
1835
1900
0115
0130
0135
0144
0200
...
...
...
...
...
1915
1930
1935
1944
2000
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
2115
2130
2135
2144
2200
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
1900
1918
1928
1948
1953
2008
2020
2025
2030
2035
2100
Kun natt til søndag.
1800
1818
1828
1848
1853
1908
1920
1925
1930
1935
2000
Kun natt til søndag.
2015
2030
2035
2044
2100
2105
2120
2127
2148
|
2220
TIMEKSPRESSEN
TIMEKSPRESSEN
www.ostfold-kollektiv.no
BARN REISER
GRATIS
MED BUSSEN
Gratistilbudet gjelder barn t.o.m. 6 år
(frem til de begynner på skolen), og inntil de fyller 16 år
(sammen med en av sine foresatte).
i
Tlf 177 www.177.no
+
IE
L
I
M
FA ATT
RAB
Brosjyre og skjema for refusjon finner du på bussterminalen i Sarpsborg og Fredrikstad eller hos
VIA Tours i Halden og Moss. Du kan også fylle ut skjemaet på internett: www.ostfold-kollektiv.no
Hvis det allikevel skulle oppstå forsinkelser og alternativ transport ikke kan tilbys, vil vi refundere
dine utlegg til drosje med inntil kr 500. Gjelder dersom bussen er mer enn 20 minutter forsinket.
REISEGARANTIEN FORPLIKTER OSS TIL Å GJØRE VÅRT
BESTE FOR AT DU KOMMER FREM I RETT TID.
-på Rett Sted til Rett Tid!
Vi gir deg
grønt lys
til å fylle på busskortet
ditt i vår populære
Nettbutikk
Benytt deg av Nettbutikkens tilbud du også!
Kjøp Østfoldkortet til samme pris som
Lokalkortet!
• 200 kr for 7 dager
• 600 kr for 30 dager
• 3000 kr for 180 dager
ostfold-kollektiv.no/nettbutikk
Foto: Morten Skauen Sørmo
TA BUSSEN TIL
SKUTEFESTEN!
I 1814 kom svenskene.
I 2014 kommer hele verden.
Vær med oss og skriv historie igjen
når Fredrikstad tar imot 70 seilskip fra
over 30 land.
The Tall Ships Races beleirer byen i fire
fantastiske dager fra 12.-15. juli 2014.
tallshipsfredrikstad.no
facebook.com/TheTallShipsRacesFredrikstad2014
Hovedsponsor:
Sponsorer:
Samarbeidspartnere:
Arrangør: Fredrikstad kommune
Medarrangører: Østfold fylkeskommune, Borg Havn IKS