Trond Leet - Skogbrukets Kursinstitutt

Skog og Tre 2011
 Helse Miljø og Sikkerhet
 Hva er Arbeidstilsynets forventninger til skogbruksnæringen i dag og fremtiden?
Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Trond Leet
1
MÉN
Dikt av Hans Børli
Når blod drypper i snøen
en dag som kvikksølvet kryper
25-30 grader under null,
da tegner dråpene fiolette miniatyrblomster
på snølakenet: bakkestjerne, tusenfryd, timian
fra vill-engene nord for helvete.
Jeg minnes dette
hver gang jeg går over bonede golv
der mennesker glor nyfikent på meg
og undres med øynene: hva er det
som feiler den venstre foten
hans?
Min øde skjebne ligger som en lukt
av våt pels omkring meg.
2
Definisjon av Skogbruk
Landbruk
Skogbruk
Skogbruk deles i
2 kategorier
Gardsskogbrukere
• Fellesbetegnelse
• Regnes innunder Landbruk i Arbeidstilsynets
terminologi
• Profesjonelle entreprenører. Står for ca. 97%
omsatt virke
• Gardsskogbrukere.
• Gardsskogbruker/bonde står for den stygge
ulykke statestikken som vi gjennom tidene har og
har hatt i landbruket.
3
Landbruk/skogbruk
• Utsatt næring der gårdsskogbruket står for de fleste ulykkene.
• Det avvirkes i dag ca 8,5 mill. kubikk.
• Tilvekst/balanse kvantum er 25 mill. kubikk.
• 97% av omsatt tømmer utføres av skogsentreprenører, dvs. maskinell
drift.
• Gårdsskogbruker står for den resterende avvirkning , dvs. manuell
hogst. De fleste ulykker skjer her.
• 180 skogsentreprenører med ca 750 ansatte.
• Rekrutteringsbehovet er ca 40-50 pr. år.
• Primær- skogbruket sysselsetter ca. 5.500 personer.
4
Utdanning av instruktør i aktivt skogbruk
5
Utdanning - Skogbruket i Norge
• Skogbruket var tidlig ute med å start forebyggende arbeid for å
forhindre ulykker. Vi kan her nevne aktivt skogbruk som har vært i
funksjon i over 30 år, og er fremdeles svært aktive på
opplæringssiden.
• Opplæringen av aktiv skogbruksinstruktører har vært med på å
redusere ulykke statistikken.
• Skogbrukets kursinstitutt på Honne har og er også en viktig
bidragsyter i forhold til opplæring.
• Skogbrukets kursinstitutt utdanner også instruktører i aktivt
skogbruk.
• ”Skogsoperatør” er godkjent som opplæringsfag.
• Nesten 100% av de som kjører skogsmaskin har i dag fagbrev.
6
HOGSTMASKIN
7
HMS i dag
• Det stilles i dag strenge krav til HMS og mange av skogeierforeningene er
godkjent i henhold til NS.
• Skogbruket er avhengig av et godt renommé i forhold til HMS for å få:
• Omsatt sine produkter
•
Rekruttere arbeidskraft
• Holde sykefraværet lavt
(Sykefravær i SL bedrifter er i dag 4,3 % )
•
Økt inntjening
8
Utfordringer i skogbruket
• Fylkene Rogaland/ Hordaland skal avvirke over 3 mill. kubikk
Utenlands arbeidskraft på tur inn, brukes også i stor grad i dag når
det gjelder kulturarbeide og skogskjøtsel.
• Planting av ny skog skal økes med 50%
• Markberedning skal økes med 50%
• Ungskogspleie skal økes med 100%
• Stor satsing på bioenergi
• Mangel på arbeidskraft
9
Arbeidstilsynets forventninger i
fremtiden:
• Det vil bli stilt store krav til næringen, i forhold til å forholde seg til
internkontroll forskriften.
§ Tidspress opp mot arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser
§ Dokumentert opplæring
§ Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og
ferdigheter i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet
• Bruk av påkrevd sikkerhetsutstyr/verneutstyr
• Risikovurdering
• Kontroll av utstyr
§ Konkurranse dyktige lønninger
§ Gyldige arbeidskontrakter
10
Arbeidstilsynet på inspeksjon
11
Inn i fremtiden…
12