GEODATA:magasinet mai 2012: Nettskyen og GIS

Returadresse
GEODATA AS
Postboks 9036 Grønland
0133 OSLO
B
:konkurranse
:nytt fra ARCen
Er du den heldige vinneren
av en billett til Esri Europeisk:styret
Brukerkonferanse 2012?
Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen i
rekken. I år var vi så heldige å få inn rekordmange brukerforedrag som holdt
svært god faglig kvalitet. Vi skal imidlertid ikke slå oss til ro med dette, men
sørge for at neste års brukerkonferanse blir minst like bra.
:magasinet
Mai 2012 – Geodata kundemagasin ©
LEDER:
Jostein Svegården
NVE
ARCen vil sende ut Call for Paper i løpet av september. Vi håper på mange
906 24 448
og spennende tilbakemeldinger, men har du allerede nå ønske om å delta
[email protected]
Gi oss din tilbakemelding og vær med i trekningen om en
billett til årets
med et brukerforedrag eller kjenner du andre som jobber med spennende
GIS-begivenhet
15.-17.
oktober.
Undersøkelsen
tar
kun
3-5
minutter.
prosjekter, så ta gjerne kontakt med Vibeke Vangen på [email protected]
eller på telefon 915 61 124.
STYREMEDLEMMER:
Vinneren
publiseres
nestebrukerkonferansen.
utgave av GEODATA:magasinet.
Årsmøtet i ARCen ble
avholdt den
første dageni under
Referat
Sharam Ariafar
Krigsskolen
https://response.questback.com/geodataas/leseunderskelse/
1. Valg av møteleder og referent
Jostein Svegården ble valgt som møteleder og Vibeke Vangen ble valgt som
referent.
2. Årsberetning
Jostein Svegården leste opp årsberetningen som er publisert i programmet
for brukerkonferansen.
3. Valg
Jostein Svegården opplyste om styrets medlemmer og utgående medlemmer
og valgkomiteens innstilling for 2010. Innstillingen fra valgkomiteen om nytt
styre og ny valgkomite ble enstemmig vedtatt.
Det nye styret er presentert til høyre.
Den
Nors
ke O
pera
Ny valgkomite for 2010 består av
IvarESvare
UC 2 Holand, Høgskolen i Nord-Trøndelag
012 Statens
GISGilhuus,
Ellen
kartverk
–å
-
e_21
0x27
0.ind
d 1
NGI
915 68 872
[email protected]
Kjersti Mølmann
NGU
73 90 41 88
[email protected]
Nettskyen og GIS
Hvilke muligheter finnes i
skyen? Og hva betyr dette for
din virksomhet?
Christine K. Larsen
Fugro
SEKRETÆR:
Vibeke Vangen
Esri Europeisk brukerkonferanse, Oslo 2012
Vi håper å se deg på årets
GIS-happening på Oslo
Kongressenter i oktober 2012
Geodata AS
E-post: [email protected]
Postadresse:
PB 9036 Grønland, 0133 Oslo
Telefon: 23 24 90 00
Telefax: 23 24 90 01
Utgiver: GEODATA AS
Redaktør: Per Erik Lerseth
Redaksjonsråd:
Inge Anundskås og Knut Olav Sunde
Opplag: 6.100 x
Layout og produksjon: www.kursiv.no
Cop
yrig ht
© 2011
Esri.
16.0
All righ
3.12
44
Eivind Magnes Paulsen
[email protected]
Ingen merknader på evt.
nons
[email protected]
22 13 46 70
b
re
nærm egivenhe ts
e
r
seg! t
Esri E
4. Evt.
urop
eisk
i Oslo
Bru
, 15.kerk
17. o
du tr
k tob onferans
ed
e 201
er p
konta ager me
2b
d fag å Oslo K
kt m
ongre lir i år avh
ed
lig
GIS-b
oldt
s se
egive andre GIS påfyll og
mulig nter. Her
nhet,
-bruk
får
v
e
i
re
g
. Ikke het for å
Le s m
lede
r os s
k
g
er: w
n
å glip
y tte
til å tr
w w.g
p av
Ta ko
effe
e o da
årets
ntak
d
ta
e
t: EU
g!
.no/E
C201
UC 2
[email protected]
012
e o da
ta.no
411 40 574
ts rese
rved
13.3
.
0
915 61 124
[email protected]
Geodata Online
– Ett år med innholdstjenester
servert fra nettskyen
LEDER
Innhold
Det er nå over to og et halvt år siden Geodata opprettet sin første ArcGIS Server på Amazons nettsky.
Det var på et tidspunkt hvor Cloud Computing var
et ekstremt “hypet” tema innenfor IT-bransjen, og
utviklingen viser at begrepet ikke er noe mindre
“hypet” siden den gang. Jeg skisserte senere i et
blogg-innlegg høsten 2010 hva nettskyen kan bety
for GIS og noen av Geodatas og Esris planer fremover
innenfor dette området. Den gang hadde vi mange
diskusjoner om mulighetene for GIS i Skyen og ikke
minst om når det ville kunne bli en realitet.
:hovedtema
4 Nettskyen + GIS = Muligheter
8 A-pressen: Bedre kart der du bor
10 EVRY: Skyrevolusjonen er i gang
14 Powel investerer i GeoNIS smartnettløsninger
16 Geodata Online – ett år med innholdstjenester
levert fra nettskyen
20 ArcGIS Online - din virksomhets ”Map Store”
Forskjellen fra da, er at vi i dag ikke lenger snakker
om “ullene” fremtidige planer, eller om hvilke muligheter nettskyen kan gi for GIS i årene som kommer
– men har fokus på hvordan situasjonsbildet faktisk
er. GIS i skyen er allerede her og fordelene det gir er
reelle og ikke minst, målbare. Geodata har i dag over
170 kunder som bruker en eller flere tjenester i vår
Geodata Online-løsning, servert fra Amazons nettsky.
Tjenestene leverer i tillegg bakgrunnskart, nå også
dynamiske vektordata, søk og ruting-tjenester – som
kontinuerlig blir oppdatert med de ferskeste dataene
som finnes i Norge. I tillegg har vi en rekke kunder
som velger å drifte sin GIS-løsning i nettskyen fordi
det gir reelle fordeler i form av reduserte kostnader,
enklere drift og raskere implementasjonstid.
Denne utgaven av GEODATA:magasinet er viet GIS
i Skyen og den spennende utviklingen som skjer
innenfor området, både i form av Esris ArcGIS
Online og vår egen Geodata Online, som leverer
norsk innhold. Ikke minst gir vi deg et innblikk i
hvordan en del av våre kunder i dag ser verdien av å
benytte GIS i Skyen, enten helt eller delvis i kombinasjon med egne lokale GIS-løsninger.
En ting er helt sikkert: Cloud computing er fortsatt
hype, men ikke lenger bare hype alene. Det er også
en teknologi som er kommet for å bli – den er med
på å gjøre det enklere for flere virksomheter å ta i
bruk GIS for å kunne gjøre bedre og riktigere
beslutninger.
Følg med på Geirs blogg
:midtsidekartet
22 Fitjar Kommune
:produktnytt
24 Norske tilpasninger (NT) for ArcGIS
26 OpenStreetMap Initiativ
:nyheter
28 Geodatas favoritt apps/Følg Geodata i sosiale medier
29 Nyheter - Geodata Online
:firmanytt
30 Nye hoder i Geodata
31 Geodata satser på studenter
32 Geodata vinner i kommunemarkedet
:EUC 2012
35 Inspirerende og lærerike dager
37 Delta som utstiller
:kurs
38 Velkommen til kurs hos Geodata
:firmanytt
40 Geomatikkbransjen trenger 200 nye hoder – hvert år!
I dette nummeret har vi tatt i bruk QR koder
for at du som leser lettere kan ta deg inn
på artiklene vi refererer til. Det er en enkel
sak – det eneste du trenger å gjøre er å laste
ned en “QR-reader” fra enten App-store/marketplace.
Kameraet på din smarttelefon gjøres automatisk om til
en skanner når du åpner appen og gjør kodene lesbare.
God scanning!
4
8
22
38
Nettskyen er en raskt voksende
teknologi som de aller fleste
bransjer kan nyttiggjøre seg
av. I følge Gartner vil vi i løpet
av de neste 4 årene se at over
40% av virksomhetene der ute,
kjører mesteparten av sine
IT-tjenester i skyen – og tallene
taler for seg selv. Vi står ovenfor
et paradigmeskifte – hvor
tradisjonell IT går fra å være
komplisert, dyrt og lite fleksibelt,
til å bli enklere å administrere,
skalerbart og hvor prisen
reflekterer faktisk forbruk.
Det er nettopp disse fordelene
din virksomhet kan realisere,
gjennom å ta i bruk nettskyen i
GIS sammenheng.
4
Hva betyr
Nettskyen
for GIS?
Nettskyen er altså fortsatt ett av de
heteste temaene innenfor IT. Vi ser
stadig flere typer løsninger beveger
seg over til leveransemodeller som
innbærer ett eller flere elementer
av nettsky-teknologi, og på lik linje
med annen teknologi er nettskyen
er et sentralt område for forskning og utvikling innen GIS i dag.
Esri har alt investert mye på dette
området og det vil fortsatt være et
sentralt fokusområde i utviklingen
av ArcGIS som et komplett system,
hvor skybaserte tjenester er viktige bestanddeler gjennom ArcGIS
Online plattformen. Geodata har
på sin side også tatt denne trenden
på alvor, og investert mye i å skape
sin nettsky- baserte tjenesteplattform, Geodata Online. Gjennom en
mer dyptgående artikkel senere i
magasinet går vi nærmere inn på
mulighetene dette gir våre norske
brukere, samt utviklingen av nye
tjenester som vil være tilgjengelig.
I tillegg til å legge til rette for enkel
tilgang på geografisk informasjon,
bidrar også nettskyen til utvikling
av nye tjenester og produkter.
ArcGIS Online, et samhandlingsrom for å finne, dele, bruke og
videreutvikle geografisk informasjon, er et godt eksempel på en
slik ny tjeneste. Ved å tilgjengelig
gjøre geografisk informasjon på
denne måten, åpner man opp for
nye brukergrupper utover den tradisjonelle GIS superbrukeren og
resultatet blir utvidet bruk av GISteknologi. Også dette vil belyses
senere i magasinet.
Hvorfor er nettskyen så godt
egnet for GIS?
Det er flere årsaker til at Cloud
teknologi vil kunne være med på
å drive bruken av GIS-teknologi
betydelig. Ett godt eksempel på
dette er, kunnskapsnivået på
brukerne. I dag er de fleste som
jobber med GIS-løsninger spesialister. Med andre ord - de fleste
GIS-utviklingsplattformer krever
at utvikleren har oversikt over alt
fra datatilrettelegging til hvordan
man utvikler grensesnitt på ulike
typer klientplattformer - enten det
er for en nettleser eller en mobil.
Nettskyen tilbyr en plattform for
GIS-løsninger hvor man forholder
seg primært til et sett med API’er
som enhver utvikler er i stand til å
ta i bruk. På denne måten vil man
kunne bringe GIS-teknologi til en
mye større andel utviklere enn i
dag.
Når det gjelder datahåndtering, ser
vi de samme gevinstene. I de aller
fleste on-premise GIS-løsninger
vi ser implementert, gjøres den
samme jobben med å tilrettelegge
og oppdatere de grunnleggende
datasettene om og om igjen. Det
foreligger betydelige gevinster,
både for hver enkelt bedrift og for
samfunnet som sådan, å benytte
nettskyen for å få tilgang til disse
dataene fremfor å sitte på dette
selv.
bruk nettskyen hvor GIS-plattformen leveres som en tjeneste, kan
denne kostnaden kuttes betydelig,
og terskelen for å ta i bruk GIS reduseres betraktelig.
Nettsky-teknologi har en betydelig påvirkning på utviklingen av
bruken vi ser av GIS-teknologi!
De fleste GIS-utviklingsplattformer krever at utvikleren selv har
oversikt over alt fra datatilrettelegging og projeksjoner, til hvordan man setter opp tjenester og
utvikler grensesnitt på ulike typer
klientplattformer - uavhengig om
det er for en nettleser eller en
mobil. Ved å ta i bruk GIS i nettskyen, får brukeren tilgang til en
plattform for GIS-løsninger hvor
man primært kun forholder seg
til et sett med APIer - som enhver
utvikler er i stand til å ta i bruk.
På denne måten vil man kunne
tilgjengelig gjøre GIS-teknologi
til en mye større andel utviklere
enn man tradisjonelt gjør i dag og
effektivisere arbeidet betraktelig.
I de aller fleste on-premise GISløsninger vi ser implementert,
gjøres den samme jobben med
å tilrettelegge og oppdatere de
grunnleggende datasettene om og
om igjen. Det foreligger betydelige
gevinster, både for hver enkelt bedrift og for samfunnet som sådan
I dag kreves det relativt store investering i programvare, implementasjonsprosjekt og opplæring
for å komme i gang, men ved å ta i
5
å benytte Cloud-teknologi for å få
tilgang til disse dataene fremfor å
sitte på de selv.
Oppsummert kreves det relativt
store investeringer i programvare,
implementasjonsprosjekt og opplæring for å komme i gang. Med
Cloud GIS hvor GIS-plattformen
leveres som en tjeneste kan denne
kostnaden kuttes betydelig, og
terskelen for å ta i bruk GIS reduseres.
Dersom man skal oppnå de resultater som er skisserer over, stilles en rekke krav til en Cloud GIS
plattform i skyen.
Et av de viktigste kravene til en
Cloud GIS plattform vil utvilsomt
være at man gjennom plattformen
har tilgang på et rikt, detaljert og
oppdatert kartgrunnlag. Her ligger det implisitt at kartgrunnlaget
bør være mer detaljert, og langt
mer oppdatert enn det man i dag
får gjennom Google og Microsofts
Cloud-baserte karttjenester. I tillegg bør det være tilgang til en rekke flere datasett som for eksempel
demografi og vektordata.
For igjen å kunne tilby merverdi
sammenlignet med enkle karttjenester må Cloud GIS plattformen
gi tilgang til mer avansert geografisk analyse og tjenester som for
eksempel terrengprofiler, fremkommelighetsanalyser, kjøretidsanalyser, demografiske analyser,
synlighet- og skyggeanalyser, finn
nærmeste type objekt osv.
6
For å kunne tilby en attraktiv og
enkel prismodell samt tjenester
som inkludererer mer avansert
prosessorkrevende analyse, bør
det foreligge Cloud-teknologi fra
en av de større plattformleverandørene i bunnen. Et eksempel på
dette er Amazons EC2 (Elastic
Compute Cloud) som gjør det mulig for en leverandør å få tilgang
til tilnærmet ubegrenset lagring,
prosessorkraft og nettverks båndbredde.
Et svært sentralt kriterie er tilgang
til å bygge applikasjoner på API’er
på tvers av en rekke sentrale klientplattformer. Eksempler på
klientplattformer her er iPhone/
iPad, Android, Silverlight, Flex eller vanlig Javascript i en standard
nettleser. Hensikten er å skjule
kompleksitet for utvikleren slik at
utvikleren kan fokusere på innovasjon og brukeropplevelse fremfor
komplisert lav-nivå GIS.
Til slutt bør det være en enkel forretnings- og prismodell som er
med på å gi kunden muligheten til
å hente ut de fordelene som ligger
i Cloud: Pay-as-you-go, og skjule
underliggende kompleksitet enten
det er kostnader knyttet til kartdata, programvare, maskinvare
eller drift.
”I de neste 4
årene vil over
40% av virksomhetene
kjøre mesteparten av sine
IT-tjenester i
skyen”
Mobil GIS
– geografisk kunnskap tilgjengelig
over alt
Mobile GIS-løsninger gjør virksomhetens geografiske data mer tilgjengelig og bidrar til oppdaterte,
kvalitetsikrede og rikere forretningsdata. Plattformen sørger for å omgjøre “frivillig innsamlet geo-data”
til et kvalitetsikret beslutningsunderlag.
Hvorfor ta i bruk mobile løsninger fra Geodata?
• Tilgang til oppdatert informasjon uavhengig av verktøy eller sted
• Bedre datakvalitet gjennom registrering eller oppdatering av
informasjon på stedet
• Rikere forretningsdata ved at flere bidrar i datainnsamlingen
(crowdsourcing)
• Bedre oversikt over og utnyttelse av ressurser
www.geodata.no/mobilGIS
Kontakt oss på [email protected]
:A-pressen
”
Samarbeidet med Geodata har utelukkende vært positivt. I tillegg til å levere det beste kartproduktet, har Geodata høy servicegrad og er raske på levering. I denne prosessen har også Geodata fungert
som rådgivere i den interne utviklingen og A-pressen kommer til å fortsette å benytte seg av Geodatas
konsulenter. Oppstarten med Geodata har vært en god læringsprosess for oss.
Bjørn Tore Øren, A-pressen
Bedre kart der du bor
A-pressen har inngått avtale med Geodata for å tilby kart av
høy kvalitet til lokalaviser og annonsetjenester landet over.
8
A-pressen er landets nest største
mediekonsern med en omsetning
på 4,6 milliarder kroner og om lag
2 500 ansatte. Konsernet er den
største aktøren innenfor lokale
medier i Norge og har virksomheter innenfor områdene avis, trykk,
digitale medier, magasiner, annonsesalg og distribusjonsselskaper.
Innenfor konsernet finnes flere av
landets ledende lokalaviser, som
Bergensavisen, Romerikes Blad
og Nordlys, samt annonsetjenester som Zett.no, Eiendomsnett.no
og lokale rubrikktorg. A–pressens
virksomhet er fundert på ideen
om lokalavisen som limet i det
lokale samfunnslivet. Konsernets
visjon er å gi kunnskap, mening
og glede, gjennom en strategi som
blant annet sier at A-pressen skal
spille en aktiv rolle i kommende
strukturendringer i det norske
mediemarkedet.
hele tiden oppdaterte grunnlagsdata.
Høy kartkvalitet
Tidlig høsten 2011 innledet
A-pressen dialog med Geodata og
flere andre GIS-leverandører, basert på behov for en ny kartløsning
for sine rubrikk- og avissatsinger.
A-pressens forespørsel i markedet
dreiet seg i utgangspunktet om tre
hovedleveranser:
”A-pressen må kunne levere lokale og regionale kart med høy
grad av kvalitet, og på kartkvalitet
skilte Geodata seg ut med lokale
kart som har et høyt detaljnivå.
Det innebærer at også de av våre
lokalaviser som dekker mindre befolkede strøk kan levere lokale kart
som gir leserne korrekt geografisk
informasjon,” sier Bjørn Tore Øren,
produktsjef rubrikk i A-pressen.
•Resultatvisninger for bolig i kart,
og kart til Eiendomsnett
•Kartutsnitt til enkeltannonser
•Illustrasjonskart til nyhetssaker
i lokalavisene, både på papir og
online
Vurderingen av de ulike leverandørene gikk raskt og valget
falt til slutt på Geodatas løsning,
Geodata Online. Portalen gir tilgang til oppdaterte, raske og gode
bakgrunnskart for Norge – basert på kartdata fra blant annet
Statens kartverk, Geovekst og Oslo
kommune. I tillegg tilbyr portalen
dynamiske karttjenester med høy
grafisk kvalitet egnet for utskrift
og eksport. For Geodata er ytelse
viktig, og for å kunne garantere
god ytelse, skalerbarhet, og høyt
servicenivå - har Geodata valgt å
kjøre Geodata Online i skymiljøet
på Amazon EC2.
Geodata Online kommer også med
utvalg av ekstra GIS-tjenester.
Dette omfatter blant annet énlinjesøk, geokoding, ruteberegning
samt stedsnavn-, adresse- og eiendomssøk. Tjenestene benytter
Utvikler sentralt
A-pressen sentralt leverer ferdigutviklede kartverktøy som en tjeneste til lokalavisene i konsernet.
A-pressen benytter kart og tjenester fra den nettbaserte løsningen
Geodata Online, og utvikler disse
videre slik at verktøyet blir mest
mulig relevant for de ulike lokalavisene, både på bolig- og nyhetsstoff.
”Geodata Online leverer kart som
er så funksjonelle og detaljrike at
lokalavislesere fra Tvedestrand i
sør til Hammerfest i Nord får tilgang på samme kvalitet i produktet. A-pressen leverer lokale rubrikktorg til flere konserneksterne
aviser - for eksempel Hallingdølen
og Avisa Valdres - som også får
med de nye kartene fra Geodata,”
sier Øren.
Teamet har utviklet produktet videre ved å jobbe med utseendet
og grensesnittet. Blant annet har
kartet nå også en miniatyrvisning
som ligger over Geodatas kartlag
og navigasjonsmulighetene følger nå med inn i kartløsningen.
A-pressen satser på å gjøre ytterligere utvikling, blant annet ved å
legge til elementer som:
”
•Clustering av kartdata
•Berike kartet med andrelagsinfo
•Administrative grenser – som
kjøreavstand etc.
•Points of interest: sykehus, barnehage, offentlig kommunikasjon etc.
A-pressens lokale rubrikktilbud
Til forskjell fra konkurrerende
rubrikktjenester har A-pressen et
lokalt fokus, med et mål om å være
den mest attraktive markedsplassen for lokale kjøp og salg. Lokalavisene i Norge har tradisjonelt
opparbeidet sterke posisjoner i
sine dekningsområder, og de fleste av A-pressens aviser har dekningsgrad over 70 %. Lokalavisenes posisjon betyr også at leserne
forventer at tilbudet kontinuerlig
utvikler seg, med gode verktøy og
produkter for lokalmiljøet. Samtidig satser A-pressen nå tungt
på eiendom, blant annet gjennom
tjenesten Eiendomsnett. Lokalavisene er ekstremt bevisste på bolig,
og dyrker nære samarbeid med lokale meglere. Kart har lenge vært
en mangel i denne satsingen, og
ble etterspurt som en viktig brikke
i tilbudet. Kart er fortsatt relativt
nytt for lokalavisene i konsernet,
men så langt er brukerne svært
positive til det nye verktøyet.
9
:EVRY
Skyrevolusjonen er i gang
Ifølge undersøkelsen “IT i Praksis” har bruken av skybaserte IT-tjenester mer enn doblet seg i Norge siden 2010.
Likevel mener IT-eksperter vi bare har sett starten på
skyrevolusjonen. Geodata-magasinet har tatt en prat med
skyleverandør og partner EVRY om bruk av skytjenester,
verdiskapning i skyen og sikkerhet.
Artikkelen er basert på intervju med Baard Mühlbradt, regionsdirektør i
EVRY Operations.
*Undersøkelsen IT i Praksis 2011 er
basert på en spørreskjemaundersøkelse
blant de 500 største private og offentlige
virksomhetene i Norge. Undersøkelsen
er gjennomført av Rambøll Management
Consulting på oppdrag fra Dataforeningen
og i samarbeid med Norges største
IT-selskap, EVRY.
10
IT-selskapet EVRY, tidligere EDB
Ergogroup, opplever stadig økende
etterspørsel etter nettbaserte løsninger. Fremdeles er det i privat
næringsliv at nysgjerrigheten og
bruken er størst, men nå kommer
også offentlig sektor for fullt. I
september 2011 presenterte Dataforeningen og EVRY undersøkelsen
IT i Praksis*. Undersøkelsen avdekket en enorm økning i bruk av
skybaserte tjenester, men konstaterte samtidig at det fortsatt finnes
mange barrierer og utfordringer
som bidrar til at flertallet fortsatt
sitter på gjerdet.
Hva er driverne for valg av skytjenester i dag?
“Flere norske bedrifter har nå fått
øynene opp for mulighetene som
ligger i skybaserte tjenester, og
i dag har EVRY over 800 kunder i
skyen med om lag 10 000 brukere.
Det er tre hovedgrunner til at norske virksomheter velger å ta i bruk
skytjenester i dag: Økonomi, fleksibilitet og tilgjengelighet. EVRY
har over 50 år med IT-erfaring fra
Norge og Norden. Daglig brukes
EVRYs tjenester av om lag 1 million nordmenn, og vi har ansvaret
for en tredel av alle IT-leveranser
i Norge – det representerer trygghet for våre kunder. Velger man
riktig leverandør i dag kan en
bedrift ved bruk av skytjenester
redusere kostnadene betraktelig
sammenlignet med å etablere tilsvarende tjenester internt. I EVRY
kan vi tilby en oppetid som er mye
høyere enn det man klarer å oppnå
på interne systemer, og behovet
for internkompetanse blir derfor
mindre. I tillegg ser kundene at de
ved bruk av skytjenester også får
tilgang til nye digitale løsninger,
“uendelig” lagrings- og prosesseringskapasitet, raskere tilgang på
oppdatert teknologi og ikke minst
gode samhandlingsplattformer.”
Hvordan skaper EVRY verdi for
sine kunder i skyen?
“Den teknologiske utviklingen
går i retning av et mer selvbetjent samfunn, hvor folk ønsker
tilgang til bedriftens informasjon
hvor som helst, når som helst og
fra hvilken som helst enhet – uten
interaksjon fra IT-avdelingen.
Selvbetjening er et av kjennetegnene til skytjenestene og EVRYs
skyløsning bidrar til å effektivisere
kunden med et online grensesnitt
med høy grad av selvbetjening. Videre tilbyr vi verktøy og tjenester
som hjelper våre kunder med å dra
nytte av mulighetene som ligger i
skyen. EVRY leverer en rekke applikasjoner som skytjenester, og
ved å tilby forutsigbare kostnader
og en sentralisert drift skaper vi en
god tilleggsverdi for våre kunder. I
tillegg har vi økt fokus på å optimalisere egne leveranser gjennom
økt bruk av eksterne partnere.
Geodata er et eksempel på en partner vi ønsker å samarbeide tettere
med fremover, for å kunne tilby
et mer helhetlig tilbud til kunder
som ønsker outsourcing av sine
IT-tjenester”. Hva gjør EVRY for å differensiere
seg fra konkurrentene?
“EVRY ønsker å være en partner
på tvers av nettsky og tradisjonell
IT. I takt med den rivende IT-utviklingen ser vi et større behov for
løpende konsultasjon og sparring,
noe vi har kalt Cloud Consulting.
Vi ønsker å tilby rådgivning og migreringstjenester i kundens reise
mot skyen, og på vegne av kunden
dra nytte av både offentlige og
private skyplattformer i løsningsutvikling og drift. Markedet går i
økende grad mot bruk av såkalte
hybridløsninger som kombinerer
tjenester fra private, lukkede nettskyer, og offentlige skytjenester.
Vi ønsker å differensiere oss gjennom å støtte både tradisjonell og
skybasert IT-leveranse. Det er vår
jobb å bygge bro i forvaltningen av
nytt og gammelt. I tillegg er vårt
viktigste fortrinn at vi er en norsk
og nordisk aktør med lokale rammevilkår, styring og kundefront.
De fleste store, globale aktørene
har standardiserte løsninger, med
liten eller ingen mulighet for lokal
tilpasning. Hos oss kan kunden
komme med sine behov, og fordi vi
har et lokalt fokus kan vi gjøre lokale tilpasninger i skyløsningen.”
beskyttet og oppdatert. Kundene
kan være trygge på at man gjennom programvare og virtualisering
kan etablere vanntette skott mellom de forskjellige virksomhetene
vi betjener i skyen. Som en ekstra
trygghet tilbyr EVRY kundesupport
med støtte 24 timer i døgnet og
et norsktalende team som møter
kundene på telefonen.”
Sikkerhetsaspektet kan være en
barriere for mange som ønsker å
ta steget ut i skyen. Hva kan EVRY
tilby for å berolige sine kunder?
“En barriere for overgang til nettskyen er usikkerhet knyttet til om
skyleverandørene kan ivareta sikkerheten og garantere dataenes
integritet. Dette bekrefter undersøkelsen IT i Praksis, som viser at
91 prosent i offentlig sektor og 83
prosent i privat næringsliv oppgir
kontroll over data og sikkerhet
som de viktigste faktorene i sin
vurdering av skybaserte tjenester.
I motsetning til mange andre store
IT-leverandører i Norge og Norden, er EVRY basert på et sterkt
norsk eierskap med 50 år lang IThistorie. For våre kunder er det en
avgjørende faktor at vi kan legge
skydekket lokalt, slik at deres data
fortsatt befinner seg i Norge.
Norges største IT-selskap skifter
navn til EVRY
EDB Ergogroup, Norges største
og nordens nest største IT tjenesteselskap, har nå byttet navn til
EVRY. Gjennom sine 10 000 ansatte leverer EVRY daglig IT-tjenester
fra 21 norske og 50 nordiske byer
til om lag 14 000 kunder i offentlig
sektor og privat næringsliv. Med
nytt navn og ny merkevare som
fundament starter nå arbeidet
med å etablere EVRY som Nordens
ledende IT-selskap i løpet av 2015.
”Med lanseringen av EVRY legger
vi bak oss 50 år med IT-historie i
Norge. Samtidig møter vi morgendagen med et friskt, fremoverlent,
fremtidsrettet og helt nytt uttrykk.
Som ansatte i EVRY skal jeg og våre
10 000 medarbeidere i 50 nordiske
byer nå ut i markedet med ett mål
Mer enn 50 prosent av all svikt
innen IT er resultat av menneskelige feil eller aktiviteter som ikke
er riktig utført. Ved å ta i bruk skybaserte tjenester kan feilmarginen
reduseres betraktelig. EVRY har
innført solide rutiner for å sikre at
IT-miljøet i skyen er kontinuerlig
11
Engasjert Byrå
Hva er EVRYs råd til bedrifter som
ønsker å ta steget inn i skyen?
“Det er fortsatt en del virksomheter som sitter på gjerdet. Videre vekst
i bruk av skyen fordrer at vi klarer å skape økt tillit til teknologien, og
ikke minst at vi blir flinkere til å vise frem vellykkede eksempler på
skybaserte leveranser. Jeg har fem gode råd til virksomheter som
vurderer å reise til skyen:
for øyet. Gjennom å være best på
kundeservice, skal vi bli ledende i
Norden innen utgangen av 2015, og
vi skal én gang for alle sette norsk
og nordisk IT på verdenskartet”,
sier konsernsjef Terje Mjøs i EVRY.
Hvorfor EVRY?
”Navnet er laget for å underbygge
selskapets strategi for nordisk
vekst og internasjonal satsing
innen utvalgte områder. Det skal
fungere uavhengig av land. Samtidig skal navnet EVRY også bære
i seg at virksomheten er godt forankret i Norge, Sverige og Norden,
både på eiersiden og leveransesiden. EVRY skal representere noe
helt nytt og fremtidsrettet på ITsiden.
Merkevareomleggingen er også
en markering av at EVRY er ett
selskap, med felles mål og ambisjoner, uavhengig av hvor eller fra
hvilket selskap medarbeiderne har
sin opprinnelse. I arbeidet med å
velge navnet er det lagt vekt på at
det skal bestå av få bokstaver, det
skal fungere i ulike kombinasjoner, det skal stå på egne ben uten
noe behov for logo utover navnet
og uttrykket i seg selv - og det skal
representere selskapet på en best
mulig måte.”
12
1.Velg riktig leverandør: Det er viktig å velge en leverandør med et
godt renommé og som fra starten av støtter opp om virksomhetens behov.
2.Test ut skyen: Flere ønsker å ta skyen i bruk. For å komme i
gang kan man teste ut hybridløsninger hvor man tar ut noen
applikasjoner i skyen. Vi anbefaler kundene våre å gjøre seg noen
erfaringer med enkelttjenester som for eksempel CRM eller mail,
før de flytter hele IT-virksomheten sin ut.
G e o NI S –
lø sn in g f o r sm a r t e n e t t
- Utrulling og drift av AMS
- Effektiv prosjektering
- Enklere vedlikehold
- Avansert analyse
- Effektiv driftsstøtte
3.Tegn en avtale: Vær nøye med å tegne en solid SLA-avtale med
leverandøren. For eksempel hvis du velger å avslutte avtalen med
skyleverandøren, må du forsikre deg om at du får dataene tilbake.
4.Fokus på sikkerhet: Evaluer virksomhetens sikkerhetsbehov før
dere tegner avtale med skyleverandøren. Legg vekt på sikkerhet i
implementeringen, slik unngår du unødvendige kostnader lengre
ut i prosessen. Understrek også viktigheten av en god backupløsning!
5.Etterspør norsk brukerstøtte: Virksomheter vil støte på utfordringer og fortløpende ha spørsmål til sine skytjenester – norsk
brukerstøtte og kundesupport vil gi større trygghet.
EVRYs tjenestemodeller Cloud Consulting:
Rådgiving og konsulentbistand
•Skystrategi og transisjonsprosesser
•Systemutvikling i skyen basert på skyprinsipp
SaaS og PaaS
•Cloudservices.no: Kontorstøtte, mail, samhandling, CRM og ERP
for SMB
•SKALA Workplace Utility Services
•Skyfelleskap (community cloud) for finans og offentlig sektor
•Handels- og informasjonsportaler
IaaS
•Cloudservices.no: Generiske serverplattformer inkludert lagring
for SMB-markedet
•IT Utility Services: Infrastruktur etter behov for enterprise-kunder
Les mer på www.cloudservices.no
Va n n k r a f t –
k o n t r o ll o v e r r e ssu r se n e
- Hydrologiske analyser
- Effektiv produksjonsplanlegging
- Kvalitetssikring
- Installasjonsoversikt
- Visualisering for publikum
G I S f o r e n e r g is e l s k ap e r
Powels GIS-løsninger muliggjør felles utnyttelse av kompetanse,
data, program- og maskinvare på tvers av enhetene i energiselskapet.
Dette åpner for en mer effektiv hverdag og gir grunnlag for å ta
bedre beslutninger; alltid med kunden i fokus.
Full oversikt der du trenger det
www.powel.no
13
:Powel
Powel investerer i GeoNIS
smartnett-løsninger
Etter at Powel i fjor signerte en avtale med Geodata AS for
å styrke sin posisjon innen energiforsyning, har selskapet
investert i strategisk utvikling av sin GeoNIS-plattform.
Gjennom avtalen er Powel blitt eneforhandler av Esri-programvare for energiforsyningen i Norge, og sammen med
sine kunder utvikler de nå den beste løsningen for det norske markedet.
I elbransjen er det et økende fokus
på systemløsninger som kan utnytte ny teknologi i framtidens smarte
nett. Powel er langt framme i utviklingen av slike systemløsninger,
og vil gjennom samarbeidet med
Geodata nå kunne tilby komplette
løsninger som bygger på ArcGIS
plattformen fra Esri. Esri er en
av verdens ledende leverandører
av geografiske informasjonssystemer, med over 350.000 kunder,
og dette samarbeidet vil gi Powel
nye muligheter både nasjonalt og
internasjonalt.
Etablering av kontor i Oslo
Powel har nå etablert et kontor
i Oslo som skal betjene kunder
sentralt på Østlandet og i Osloregionen. Salget er gjennomført
ved at Powel har kjøpt selskapet
Geosolution fra Geodata, og ansatt
medarbeidere derfra med kompetanse på den nye plattformen og
energiforsyningen.
Nett
Gjennom kjøpet av Geosolution er
Powel leverandør av GeoNIS i det
norske markedet og styrker dermed posisjonen som en sentral
NIS-leverandør i Norden. GeoNIS
bygger på ArcGIS plattformen fra
Esri og ArcFM fra Telvent. Powel
14
vil videreutvikle en to-plattformsstrategi innen NIS, der GeoNIS utvikles som en storkundeplattform.
Powel sine fagmoduler som FASIT,
Vedlikehold, Analyse (Maske) og
Driftsstøtte (Powel Grid Opertation) vil integreres med GeoNIS som
i dag benyttes av nettselskapet
til Hafslund, Lyse og BKK. Powel
sine kunder i Norge vil med dette
kjøpet få nye valgmuligheter i forhold til NIS plattform, og Powel
kan tilby konverteringsprosjekt og
oppgraderinger til GeoNIS. Men
NetBas som dekker behovet til
mange nettkunder i Norge og som
også har et betydelig kundevolum
utenfor Norge, vil videreføres som
produkt.
Produksjon
Kartløsninger basert på Esriplattformen blir tatt inn i Powels
programvare for operativ produksjonsplanlegging. Det innebærer
både å tilrettelegge for kart som ny
visningsmodul i Powel Nimbus og
å tilgjengeliggjøre data for fysiske
objekter og tilstandsvisninger i
kart.
Powel vil samtidig gjøre en endring i den grunnleggende tidsseriestrukturen for å kunne sette opp
tidsseriedata og beregninger på en
oversiktlig, effektiv og skalerbar
måte ved bruk av temagrupper og
beregningsmaler.
I løpet av 2012 vil man etablere en
utbygging av komplett struktur for
Smart Generations tidsseriedata
med tilhørende kartvisninger.
Konsern-GIS
Avtalen med Geodata gir Powel
muligheten til å benytte ArcGISplattformen i forbindelse med
“Konsern-GIS”. Dette er et konsept der det settes fokus på felles
utnyttelse av data, programvare,
maskinvare og kompetanse på
tvers av enhetene i et energiselskap. GIS-løsninger inngår i en
rekke prosesser innenfor bl.a.
produksjonsplanlegging, nettinformasjon, innsyn og driftsstøtte.
Tradisjonelt har det vært forskjellige løsninger for å støtte de ulike
prosessene, og systemene har som
regel separate data og databaser.
Målsettingen med “Konsern-GIS”
er å spare tid og ressurser ved å
utnytte GIS-løsningen til å gjøre
data og løsninger tilgjengelig på
tvers av enhetene.
Noen eksempler på hva man kan
oppnå med Konsern-GIS:
•Felles forvaltning av grunnkart i
en database
•Tilrettelagte kartvisninger med
felles oppsett
•Enkel tilgang til data som andre
enheter tilbyr
•Felles teknologisk plattform for å
gjøre data tilgjengelig på web
Noen praktiske eksempler på bruk av Konsern-GIS
Kundeservice Nett og Produksjon kan redusere antallet henvendelser
ved å legge ut informasjon om graving, planlagt vedlikehold, utkoblinger
og utbygginger på en felles kartflate integrert i sine nettsider.
Produksjon har behov for å se eksisterende infrastruktur i forbindelse
med planlegging av nye prosjekter. Med Konsern-GIS kan man publisere
WMS karttjenester fra GIS-serveren, og man kan hente inn kartlaget for
“Infrastruktur” i for eksempel kartflaten i Nimbus.
Nett har behov for å se planlagt utbygging av ny energi i forsyningsområdet. Med Konsern-GIS kan man publisere WMS karttjenester fra
GIS-serveren, og man kan hente inn kartlaget for “Nye energiprosjekter”
i for eksempel kartflaten i NetBas.
Kundeservice Nett har behov for raskt å kunne svare på henvendelser
fra kunder. Med Konsern-GIS vil kundeservice i en web basert løsning ha
tilgang til all informasjon om infrastruktur sammen med alle planlagte
og pågående prosjekter.
Kundeservice Nett kan forenkle prosessen rundt håndtering av kundemeldinger ved å tilby en selvbetjent kartløsning på sine nettsider. Et
eksempel på kundemelding er innmelding av feil på gatelys. Alle feil som
registreres av kunden blir registrert direkte i GIS-databasen og er umiddelbart tilgjengelig for videre saksbehandling.
Nett har behov for å utrede synlighet av en planlagt linjetrasé, og
Produksjon har behov for å utrede synlighet av planlagte vindmøller.
Begge enhetene er avhengige av de samme grunnkartene og de samme
terrengmodellene, i tillegg til samme funksjonalitet i løsningen.
Nett har behov for en web-basert innsynsløsning som viser data om all
infrastruktur, og Produksjon har behov for en web-basert innsynsløsning som viser data om alle kraftanlegg.
Alle disse eksemplene viser at man har behov for å benytte de samme
grunnkartdataene, og man har et felles behov for å utveksle data med
hverandre og ikke minst legge ut informasjon på sine nettsider. Med
Konsern-GIS har man en felles teknologisk plattform som man utnytter
i hele selskapet.
www.powel.no
15
:Geodata Online
Geodata Online
– Ett år med innholdstjenester servert fra
nettskyen
Av Knut Olav Sunde, Geodata
Geodata Online har nå servert
geografiske innholdstjenester fra
nettskyen i ett år. Foruten å servere
Geodatas egne kart- og GIS-tjenester, er Geodata Online også vertskap
for skreddersydde tjenester og komplette løsninger for mange av våre
kunder. Trafikken har vokst vesentlig i løpet av året som har gått og nye
spennende tjenester kommer nå på
løpende bånd.
16
Verdifullt for kunden
Geodatas satsing på Online tjenester bunner i en erkjennelse av
at geografisk informasjon er for
tungt tilgjengelig for norske brukere. Dette gjør at nytteverdien reduseres og er en hemsko i forhold
til å utbre bruken av GIS innenfor
en lang rekke samfunnsområder.
Å konsumere ferdige tjenester,
enten dette dreier seg om bakgrunnskart, analyser eller søk, er
svært attraktivt for flere av Geodatas kunder. Man oppnår en betydelig ressursbesparelse ved å konsumere ferdige tjenester i stedet for
å utvikle tilsvarende selv, og kan
i stedet konsentrere ressursene
rundt egen kjernevirksomhet.
enn en tung investering i forkant.
Ønsker man selv å ha full kontroll
over løsningen i et dedikert miljø
kan man nøye seg med å leie selve
plattformen, men må selv bringe
programvarelisenser. Man slipper
likevel unna drift av selve plattformen og får kyndig støtte for å drifte
selve løsningen. Fortsatt er kostnadene “pay as you go” – betaling
for bruk.
Kulturminnesøk konsumerer Geocache Landskap og Bilder samt
Geosøk Lokasjon fra Geodata
Online.
Det å slippe å anskaffe, konfigurere og drifte komplekse serverløsninger har en tilsvarende stor verdi
for mange av våre kunder. Da kan
hostede løsninger være et meget
godt valg. Ved valg av en delt hostet løsning hos Geodata Online behøver man ikke en gang anskaffe
programvarelisenser. Kostnadene
kommer på en annen måte, i form
av en beskjeden oppstartskostnad
og deretter kostnader etter prinsippet “pay as you go” – betaling
for bruk. Dette gir for mange et
langt mer spiselig kostnadsbilde
Et begivenhetsrikt år
Geodata besluttet i 2010 å flytte
driftsmiljøet for Geodata Online
til nettskyen, nærmere bestemt til
AWS (Amazon Web Services). Dette
var en strategisk beslutning som
var forankret i de teknologiske
muligheter som ligger i kombinasjonen GIS og Nettskyen. GIS er en
kompetanse- og ressurskrevende
teknologi å sette opp og drifte. Ved
å satse på AWS fikk Geodata tilgang på Esris ArcGIS Server AMIer
(images av komplette serverinstanser), som gjorde det mulig å
sette opp en fiks ferdig ArcGIS Server på minutter. Med AWS fikk også
Geodata tilgang til AWS’ driftsmiljø
og konfigurasjonsverktøy som gjør
at et stort og komplekst driftsmiljø
kan etableres og drives med et
minimum av egen ressursinnsats.
Skaleringsmulighetene er uendelige, så med dette valget var også
Geodata rustet til å møte fremtidig
vekst i trafikken og samtidig sikre
brukerne en høy tjenestekvalitet.
På Norsk Esri Brukerkonferanse i
februar i fjor lanserte så Geodata
de første tjenestene fra nettskyen.
Det var de etter hvert velkjente
karttjenestene Geocache Basis,
Landskap og Bilder i oppdaterte
utgaver. De ble lansert med en 30
dagers gratis prøveperiode, et tilbud som for øvrig fortsatt gjelder
for nye kunder. Tjenestene ble
raskt populære, og Geodata leverer i skrivende stund omtrent 1.6
millioner kartfliser pr. døgn.
Geodata Online er rettet mot å
levere skreddersydde tjenester til
våre kunder, men også hosting av
komplette kundespesifikke løsninger. Geodata har i snart ett år levert nedlastingstjenester for FKBdata på henholdsvis SOSI, DXF og
Shape-format for Trondheim kommune og Norsk Eiendomsinformasjon AS for salg gjennom Infoland.
Dette tilbudet er nå også utvidet
med en tjeneste som leverer fiks
ferdige matrikkelkart på PDF-format. I øyeblikket ligger antall helautomatiske leveranser gjennom
denne kanalen på omtrent 300 i
måneden. Videre leverer Geodata
Online skreddersydde karttjenester til nettstedene VisitNorway.no
17
og Lommekjent.no og hoster flere
andre spennende og innovative
løsninger.
GIS-Datavarehuset
En forutsetning for å kunne utvikle
gode geografiske online tjenester,
er at man besitter et GIS-Datavarehus med et rikt og oppdatert
innhold enkelt tilgjengelig for
tjenesteplattformen. Geodata har
derfor valgt å etablere sitt varehus
i nettskyen hos AWS, i nær tilknytning til produksjonsmiljøet for online tjenester. Geodata har avtaler
med sine dataleverandører som
sikrer en god flyt av oppdaterte
kart- og bildedata inn i varehuset.
Varehuset inneholder i øyeblikket
landsdekkende ortofoto (både fra
Geovekst og omløpsfotografering),
landsdekkende FKB, N50-5000
Kartdata, Elveg, Sentralt Stedsnavnsregister, Eiendomsdata fra
Norges Eiendommer, Bedriftsdata
fra IPER, Demografidata fra SSB
og mange andre spennende datasett. Totalt snakker vi om 30-40 TB
med kart-, bilde- og registerdata.
Vi har etablert effektive produksjonsrutiner som sikrer at
datasettene holdes kontinuerlig
oppdaterte etter hvert som oppdateringer gjøres tilgjengelig fra
våre leverandører. For eksempel
kan det nevnes at oppdaterte
FKB-data automatisk hentes over
fra Statens kartverks nedlastingstjeneste etter hvert som de legges ut, vaskes for kjente feil og
mangler, prosesseres og erstatter
18
tilsvarende gamle versjoner i varehuset. Det ligger en tilnærmet 100
% automasjon i denne omfattende
prosessen, kun overvåkning og avvikshåndtering er nødvendig. Dette
sikrer bl.a. at våre eiendomsdata
aldri ligger mer enn 1-2 uker etter
originalen som er Matrikkelen. For
ortofoto gjenstår det foreløpig å få
på plass en kontinuerlig oppdatering med nye ortofotoprosjekter
fra Norge i Bilder, og i den nye versjonen som nå blir lansert, kommer dette høyst sannsynlig ganske
raskt på plass.
Kompatibilitet med ArcGIS Online/Google/Bing karttjenester
Geodata vil utvikle støtte for
Web Mercator kartprojeksjon og
Google/Bing tilingskjema for sine
cachede karttjenester. Rett nok
er ikke denne kartprojeksjonen
verken areal-, avstands- eller retningsriktig og derfor ikke teknisk
sett den beste på våre breddegrader, men projeksjonen gjør at tjenestene enkelt kan sameksistere
med verdensdekkende ArcGIS Online karttjenester fra Esri, Google
og Bing og fungere knirkefritt i for
eksempel ArcGIS.com og ArcPad.
Geodata vil i løpet av våren også
utvide de cachede karttjenestene
Geocache Basis, Bilder, Landskap og Gråtone, og også enkelte
dynamiske tjenester som f.eks.
Geomap Eiendom til å støtte OGCstandarden Web Map Service
(WMS). Dette er svært etterspurt av
mange kunder, først og fremst for
å kunne benytte tjenestene i flere
typer klienter. Testene som er gjort
så langt viser at Geodata trolig vil
komme til å levere markedets raskeste WMS-bakgrunnskart.
Online GIS
– en portal for å
dele informasjon
og kunnskap
Geocache Landskap i Web
Mercator kartprojeksjon WMS
Brukerportal
For å betjene brukerne på en god
måte har Geodata satt opp en egen
brukerportal for Geodata Online –
www.geodataonline.no. På dette
nettstedet kan brukerne vurdere
innholdet i våre karttjenester. Om
ønskelig kan man tegne et 30-dagers prøveabonnement for å vurdere tjenestene i egne klienter. I
portalen finnes det veiledninger
for oppsett- og bruk av tjenestene,
samt driftsmeldinger som brukerne også kan abonnere på som
et RSS-feed. Med portalen håper vi
at brukerne får tilgang på den informasjonen de trenger for raskt å
komme i gang og bruke tjenestene.
Portalen vil i nærmeste fremtid bli
flyttet over på en ny plattform og
vil med det bli hyppigere oppdatert
med viktig informasjon og enda
mer funksjonsrik.
Skyen, eller Cloud Computing, er en av de viktigste og mest banebrytende IT-trendene de siste årene.
Dette påvirker også utviklingen og bruken av GIS. ArcGIS Online og Geodata Online fyller skyen med
spennende innholdstjenester, applikasjoner og driftløsninger som passer godt sammen med GIS.
Noen av fordelene GIS i skyen gir:
• Raske og oppdaterte bakgrunnskart
• Oppdaterte GIS-data på vektorformat
• Analyser, geokoding og søk
• Kostnadseffektiv drift av GIS-tjenester og løsninger
• En portal for enkelt å dele informasjon og kunnskap
www.arcgis.com
www.geodataonline.no
kontakt oss på [email protected]
:ArcGIS Online
Midtsidekart:
Fitjar Kommune
Av Inge Anundskås, Geodata
ArcGIS Online – din virksomhets ”Map Store”
Et samhandlingsrom for
å finne fram til, utveksle,
bruke og videreutvikle geografisk informasjon og kunnskap kan være akkurat hva
din virksomhet trenger for
å utnytte potensialet i GIS.
Mange virksomheter forvalter verdifull informasjon av
høy kvalitet, som kun benyttes av en liten gruppe spesialistbrukere. Ved å senke
terskelen for å bruke kart og
GIS-applikasjoner gjennom
å gjøre dem lette å finne og
enkle å bruke, vil nye brukergrupper se og utnytte
gevinstene ved geografiske
data og analyser. ArcGIS Online kan være din virksomhets “Map Store”, hvor et rikt
utvalg enkle og spissede kart
og applikasjoner sammen
adresserer og løser komplekse problemstillinger.
Innenfor GIS og IT generelt er det
en tydelig trend mot å levere flere
enkle og spissede applikasjoner
fremfor
avanserte
generiske
webapplikasjoner som søker å løse
et mangfold av problemstillinger.
20
Denne trenden er som mange andre påvirket av utviklingen innenfor mobilteknologi og suksessen
store aktører har med sine markedsplasser og butikker for mobile
applikasjoner (f.eks App Store og
Google Play/Android Marketplace).
Tilgjengeligheten av mobilteknologi har også skapt en forventning
hos brukerne at de kan selv velge
sin prefererte smarttelefon eller
nettbrett og bruke som et verktøy
på jobben (bring-your-own-device).
ArcGIS Online gjør det enkelt for
en bruker å sammenstille data fra
mange kilder i et kart. Ved f.eks
å kombinere bakgrunnskart fra
Geodata Online og ulike temakart
fra Norge Digitalt med egne forretningsdata får brukeren et “intelligent” kart som er skreddersydd
for sitt behov.
Kartet kan deles med andre brukergrupper som har samme interesseområde, og gjøres søkbart ved
å legge til stikkord og metadata.
Det samme kartet kan brukes på
mange måter, i en webapplikasjon, på et nettbrett, i en artikkel
på intranettet, i et prosjektrom på
SharePoint etc. Uavhengig av enhet og formfaktor kan brukeren
utforske, redigere og analysere
innholdet i kartet. ArcGIS Online
kan være din kanal for effektivt å
tilgjengeliggjøre stedfestet informasjon og kunnskap på tvers av
teknologi, fagområder, teknisk
kompetansenivå og brukergrupperinger.
ArcGIS Online kan tas i bruk i 3
nivåer:
• ArcGIS Online (Gratis)
• ArcGIS Online for Organizations
• ArcGIS Online on premise
ArcGIS Online driftes av Esri i
skyen og det er gratis for alle å gå
inn på www.arcgis.com, lage seg
en bruker og begynne å lage, dele
og bruke kart og applikasjoner. De
fleste vil oppleve at funksjonaliteten er enkel og intuitiv å ta i bruk.
Etterhvert vil det imidlertid dukke
opp et behov å koordinere brukere
som tilhører samme virksomhet
eller organisasjon, sikre at den
viktigste informasjonen er lettest
tilgjengelig og ikke deles med
brukere som ikke har innsynsrett.
ArcGIS Online for Organizations
tilfører
organisasjonsbegrepet
i samhandlingsrommet. Med et
slikt abonnement kan virksomheten tilpasse ArcGIS Online portalen til å møte deres behov, samt
gjøre det enkelt og sikkert å holde
informasjonen innenfor virksomhetens “fire vegger”. I tillegg er
ArcGIS Online for Organizations en
plattform for å drifte karttjenester. En bruker kan laste opp data
fra geodatabasen, et regneark, en
shapefil eller andre datakilder og
eksponere dem som en webtjeneste. Tjenesten kan bruke som
en hvilken som helst annen ArcGIS
Server webtjeneste i desktop, på
web, mobile- eller online applikasjoner. ArcGIS Online kan også
installeres i virksomhetens eget
driftsmiljø. Dette er interessant
dersom egen drift er nødvendig for
å møte spesielle sikkerhets- eller
myndighetskrav.
I nær framtid vil norske brukere
som åpner www.arcgis.com møtes
av et norsk brukergrensesnitt og
se norske kart, data og applikasjoner på forsiden. Tilsvarende vil
ArcGIS web- og mobile applikasjoner komme i norsk språkdrakt for å
gi en fullstendig norsk brukeropplevelse. Vi vil komme tilbake med
mer informasjon rundt dette når
tidspunktet for utgivelse er klart.
Følg med på www.geodata.no.
Hvorfor ta i bruk ArcGIS Online?
•Åpner mulighetene med GIS ved
å gjøre kart, data og applikasjoner lette å finne, dele og bruke.
•Gjør geografisk informasjon og
kunnskap tilgjengelig på web,
mobile enheter, i blogger og artikler, på sosiale medier med mer.
•Lar brukerne selv enkelt lage de
kartene og applikasjonene de
trenger for å løse sine problemstillinger.
•Tilgjengeliggjør dine geografiske
data som anvendbare webtjenester som driftes i ArcGIS Online
for Organizations.
21
TopoFitjar
“Eksemplet fra Fitjar kommune viser hvordan arealinnspill er lagt inn i høringsfasen av kommunedelens
arealdel, og hvordan brukere lett kan få tilgang til informasjon om arealinnspill, egne og andres, knyttet opp
mot konsekvensutredning. I tillegg inneholder kartet en rekke relevante temadata og forslag til plankart slik at
brukerne kan følge hele planprosessen gjennom kartet.“
Svein Andersland, Akvator
22
Kartutsnitt hentet fra ArcGIS Online
23
:produktnytt
FloodlightTM
Norske tilpasninger (NT)
for ArcGIS
NYHETER!
Rimelig GIS enhet eller høypresisjons GNSS rover, med valgfri
programvare. Trimble komplett
løsning eller med
Norske 3`parts programvare
beregnet for bruk i felt.
Av Runde Haddal, Geodata
Valget er ditt!
Søk på og opptegning av karttjenester fra Norge Digitalt
Norge Digitalt er en sentral kilde
for viktige datasett som har stor
verdi for mange brukere. Antallet
datakilder er formidabelt, men
vi har gjort søk og bruk av disse
datakildene enklere ved å lage
søkemuligheter mot tjenestekatalogen til Norge Digitalt og direkte
opptegning av tjenester som WMS,
WCS og WFS.
GeoXH6000
Trimble sin kjente GIS enhet modernisert
og oppgradert. Klar for fremtiden!
• Trimble Floodlight teknologi
• GPS/GLONASS/SBAS
• 220 kanaler
• Terrasync programvare med
10 cm nøyaktighet
• 5 Mp kamera
• Integrert 4G/GPRS modem
Støtte for NTM koordinatsystem
Støtte for NTM koordinatsystem
for både lagring og transformasjon
av data på NTM er muliggjort på lik
linje med alle andre referansesystem som støttes av ArcGIS.
Vi har en uttalt målsetning i
Geodata om at vi skal gjøre
verdens ledende GIS-plattform til en førsteklasses
borger av “Geo Norge”. Hva
betyr så det?
Jo, vi er for det første ubeskjedne
nok til å påstå at ArcGIS plattformen er verdens ledende, både i
forhold til utbredelse med antall
brukere og innholdsmessig med
bredden av applikasjoner og verktøy. Med dette perspektivet så er
det mange norske brukere som
hver dag benytter ArcGIS systemene til en stor bredde av oppgaver.
Mange av de norske brukerne
sorterer innunder Norge Digitalt paraplyen og har derfor et
behov for å kommunisere mellom
fagsystemer
basert
på
24
GeoIntegrasjonsstandarden,
utveksle informasjon via SOSI-formatet og bruke tjenester som norsk
stedsnavnssøk for å nevne noen.
NT for ArcGIS skal dekke de norske behovene for våre brukere, og
vi ser for oss at NT er en påbygning
til ArcGIS-plattformen, som stadig
er under utvikling. Som alltid er vi
avhengige av, og veldig glade for,
innspill og kommentarer til hva
produktene inneholder og ønsker
til fremtidige versjoner.
Hva er fordelene ved å ta i bruk
Norske Tilpasninger for ArcGIS?
Lese og vise SOSI filer
Noen brukere ønsker å kunne inspisere mottatte SOSI-data før import til bruksformat, og i NT er det
derfor lagt vekt på enkel, fullverdig
visning av SOSI-data.
Direkte tilgang til karttjenester
fra Geodata Online
Geodata har publisert en rekke
egenutviklede karttjenester basert
på nasjonale datasett, som basiskart, landskapskart, gråtonekart,
flyfoto med mer, som NT gir direkte tilgang til. Prøveabonnement
på tjenestene tilbys ved kjøp av
produktet.
Funksjonaliteten i ArcGIS for
Desktop og ArcGIS for Server vil til
en hver tid være litt forskjellig
– gjeldende versjoner er:
NT for ArcGIS Desktop 1.0.4
NT for ArcGIS Server 1.0.4
Geodata kan gi opplysninger om
releasedato for nye versjoner og
hvilke funksjoner som er inkludert.
Kompakt enhet for fremtiden.
cm opsjon/nøyaktighet (inkl. bl.a. også anntenne)
GeoXR
Trimble sin helt nye GNSS kompaktmodell
med Access programvare!
• GPS/GLONASS/SBAS
• 220 kanaler
• 5 Mp kamera
• Integrert 4G/GPRS modem
• Vei stikking med bl. a Fri Flis
• Cm nøyaktighet i en håndhold GNSS mottager!
Ny videreutviklet: Trimble Juno, kompakt
og robust GIS mottaker
Fleksibilitet ved bruk av
kontor programvare i felt,
oppdater kartbasen direkte
når en samler data.
• Trimble felt pc med Windows7
• IP67 Rugged vanntett og støtsikker
• Korrigerte posisjoner med Terrasync og ekstern antenne
• Muligheter for 3`parts programvare
Følg oss på:
Med nye Trimble Juno kan du ta gode bilder med
geotagging under vanskelige forhold i felt. Med denne
mottageren oppnår du raskt posisjon under ”alle” forhold
med 2-5 m nøyaktighet ved bruk av SBAS. Innmålte data
kan også etterprosesseres ned til 1-3 m. Trimble`s egen
feltprogramvare Terrasync eller ESRI`s Arc Pad v10 har
egenskaper som fanger mer informasjon enn bare koordinater, der viktige momenter som effektivitet og profesjonalitet innen datafangst blir ivaretatt. Begge programvarene har enkel struktur og funksjonalitet som vil spare
tid med behandling av innmålte data i etterkant.
Teknisk info Juno 3D
Yuma
www.norgeodesi.no
18.900,- eks mva
Juno 3B fra 8.990,- eks. mva
Nyhet! GeoXH6000 kan nå også leveres med
Norgeodesi AS
KAMPANJEPRIS Juno 3D ink.
ESRI`s Arc Pad v10
• Robust, IP54
• Windows mobil 6,5
• 3.75 G modem – data, sms og tale kapasitet
• 5 MP autofokus kamera m/ lys
• Kraftig batteri, 10 timer
• Kompakt, kun 310 gram
• Bluetooth v2.0
Kontakt oss for valg av rett løsning og tilbud
Hovedkontor:
Ringeriksveien 155 - 157
Postboks 91,
1313 Vøyenenga
Tlf. 67 15 37 80
Faks 67 15 37 99
Avd.: Bergen
Liamyrene 20
5132 Nyborg
Tlf. 55 53 87 40
Faks 55 53 87 41
Avd.: Trondheim
Terminalen 10
7080 Heimdal
Tlf. 72 59 92 80
Faks 72 59 92 85
Avd.: Sandnes
Kvernelandsv. 143B
4323 Sandnes
Tlf. 51 81 18 70
Faks 51 81 18 78
:produktnytt
Av Joel Waltner, Geodata
ArcGIS brukere bidrar til OpenStreetMap Initiative
Tradisjonelt sett har kart
blitt brukt til å gi et statisk
geografisk bilde av verden,
utfordringen er bare at vi
ikke lever i en verden som er
statisk. Folk flytter, elveløp
forandrer seg, nødsituasjoner oppstår og vi opplever
stadig hyppigere ras, flom,
jordskjelv. Med andre ord
– det vokser stadig frem et
større behov for et oppdatert
verdensbilde.
Informasjon om OpenStreetMap
i Norge finnes her: http://www.
openstreetmap.org/wiki/index.php/
WikiProject_Norway
26
OpenStreetMap (OMS) er et globalt “dugnadsprosjekt” for å lage
frie og redigerbare kart over hele
verden. Kartet er basert på innsamlede data fra bl.a. GPSer og
andre frie tilgjengelige ressurser,
samt at det er åpent for alle som
ønsker å bidra ved at brukerne
selv enkelt kan registrere veier og
kartpunkter. Selv i verdensdeler
med gode kart, viser det seg at det
kan være vanskelig å få tak i gode
gratis kartdata, og dette danner
noe av bakgrunnen for prosjektets
opprinnelse. Fra oppstarten i 2004
har prosjektet nå vokst til over
500.000 brukere, og vi ser at stadig
flere ser fordelen med et kart som
raskt og enkelt kan oppdateres og
distribueres til flest mulig.
samarbeide, og med bakgrunn i
Esris visjon om “tilgjengeliggjøring
av kartdata til alle”, har Dangermond vært en av de økonomiske
bidragsyterne til OpenStreetMap
Foundation.
Fordelene med å ha et slikt kart,
kommer særlig godt frem i krisesituasjoner, hvor oppdaterte
kartdata er kritisk for å kunne
sette i gang, og for lettere å kunne
styre redningsarbeid etc. Et godt
eksempel på dette er jordskjelvet
som inntraff på Haiti i 2010. Det
ble i denne sammenheng produsert oppdaterte kart både for
hovedstaden Port-Au-Prince, og
andre steder av landet i løpet av
noen få dager. Kartleggingen av
skadeomfanget gjorde det enklere
for redningsarbeidere å finne frem
og bidro til raskere igangsetting av
tiltak for gjenoppbygging.
OpenStreetMap data er et av bakgrunnskartene som er tilgjengelig
på ArcGIS Online, og OSM basemap
kan brukes i alle Esri miljøer inkludert desktop, mobile, og web. Esri
brukere kan bli aktive medlemmer
i OSM community gjennom bruk av
ArcGIS Editor for OpenStreetMap.
Jack Dangermond, President i Esri,
mener at publisering av data som
karttjenester er noe av den mest
verdifulle vi som verdenssamfunn
kan gjøre for å kommunisere og
OpenStreetMap i ArgGIS
I 2010 lanserte Esri et tillegg til
ArcGIS Desktop som gjør det
enkelt for brukere å bidra til
OpenStreetMap prosjektet. ArcGIS
Editor for OpenStreetMap er et
gratis verktøy som gjør det mulig å
laste ned data fra OpenStreetMap,
lagre det i en geodatabase, bruke
redigeringsverktøyet i ArcGIS
til å legge til, endre, eller fjerne
data – for så å publisere tilbake til
OpenStreetMap.
ArcGIS Editor for OpenStreetMap
nedlasting, dokumentasjon og
kildekode er tilgjengelige på CodePlex, Microsoft’s open source repository, og utgitt under Microsoft
Public License.
Tryvannutbygging
OpenStreetMap som bakgrunnskart i ArcGIS.com. Bildet viser
Tryvann etter utbygging det siste
året, særlig i Wyllerløypa der det
har kommet to nye traseer. Med
OpenStreetMap kan hvem som
helst redigere og legge til nye
kartegenskaper. Og dette vil ofte
skje mye fortere enn på andre
offentlig tilgjengelige kart.
Kilde: ArcGIS.com
OpenStreetMap_Haiti
Eksempel på kartlegging fra
jordskjelvet i Haiti i januar
2010. Ødelagte bygninger og
hindringer ble kartlagt slik at
redningsarbeid kunne utføres
mer effektivt.
Kilde: haiti.openstreetmap.nl
Mer informasjon om Esri og
OpenStreetMap finnes her:
esri.com/osmeditor.
27
Av Geodata
Geodatas favoritt-apps
Det finnes enormt mange apps til smarttelefoner.
Her er noen av de vi i Geodata liker bestt:
ArcGIS
Det finnes jo egentlig bare én app for oss i Geodata: ArcGIS. Den må
alle ha. Søk på ”Norge” eller ”Geodata” for å finne våre kart.
Avinor – flyplass apper
Avinor har laget en rekke bra apper som gjør det mulig for brukerne
å lett finne frem til flytider – både avgang og ankomst, værmelding for
destinasjoner, oppdateringer i “real-time” på alle avganger, se bilder av
sikkerhetskontrollen for å få inntrykk av ventetid i tillegg til oversikt over
alle spisesteder og shoppingmuligheter.
Bruk QR kodene for å finne frem til appene: http://www.arcgis.com/
home/search.html?q=Avinor&t=content
Garasjesalg – Fredrikstad Kommune
Fredrikstad kommune er råe på ArcGIS. De har en egen app for kommunens (og nabokommunenes) innbyggere som vil selge tingene sine på
garasjesalg. Man legger inn adressen sin og tidspunkt, og så kan alle se
din garasje i et webkart.
Adressen er:
http://arcgis.fredrikstad.kommune.no/webapps/garasjesalg/
Alle appene er gratis og finnes i Android Market eller Apple market. Finn
nedlastingslinken ved å søke på navnet på appen eller bruk QR kodene.
Andre apper som ikke kom med på listen: Norgeskart, Geomobile for
ArcGIS, Wordfeud og Lommekjent.
Følg oss!
Hold deg oppdatert på produktnyheter, les de siste nyhetene i media,
få invitasjoner til arrangementer etc. ved å følge oss på Facebook,
Twitter, LinkedIn og YouTube. Vi svarer også fortløpende på henvendelser og setter stor pris på tilbakemeldinger.
28
Nye bakgrunnskart og
søketjenester fra Geodata Online
Geodata Online lanserer for tiden nye tjenester på
løpende bånd. Esri-teknologi i bunnen, et svært
skalerbart driftsmiljø i nettskyen og hele stabelen
av norske kartdata tilgjengelig i varehuset muliggjør den høye utviklingstakten. Nyheter du skal se
opp for akkurat nå er;
Geocache Gråtone
… er et dempet og nøytralt bakgrunnskart som ikke
tar oppmerksomheten vekk fra de temadata som
man egentlig ønsker å presentere. Tjenesten gir
detaljert informasjon om samferdsel, bebyggelse,
topografi og administrative inndelinger.
Geocache Hybrid
… den neste karttjenesten som vil bli lansert fra
Geodata. Dette er en transparent tjeneste som inneholder samferdsel, stedsnavn og adresser og som er
beregnet på å brukes sammen med Geocache Bilder
for å gi et raskt og informativt bildekart.
Geocache Gråtone
kombinert med
Geomap Eiendom
Geocache Hybrid i
kombinasjon med
Geocache Bilder
Geosøk Rute
… en rask ruteberegningstjeneste som benytter sist
tilgjengelige versjon av Elveg. Med denne tjenesten
trenger man verken lokale data eller programvare
for å finne den raskeste veien innom to eller flere
lokasjoner. Tjenesten kan beregne Service Area – og
det er også mulig å benytte tjenesten til å finne
nærmeste objekt i et valgfritt kartlag langs vei fra et
gitt utgangspunkt.
Geosøk Lokasjon
… er et fleksibelt søk over norske stedsnavn- og
adressedata fra SSR og Matrikkelen. Søket plugger
rett inn i ArcGIS for Desktop og kan også aksesseres
gjennom REST for bruk i Web-applikasjoner.
Geosøk Eiendom
… er et fleksibelt eiendomssøk basert på kontinuerlig
oppdaterte eiendomsdata fra Matrikkelen. Søket har
funksjonalitet for å finne representasjonspunktet for
en adresse eller en eiendom ut fra gårdsnummer og
bruksnummer og benytte dette for f.eks. å slå opp i
kartet.
29
Av Birgitte Løhren, Geodata
Marianne Foss (33) er ansatt i teamet
Utvikling og test som systemutvikler.
Hun er utdannet fra Universitetet i
Stockholm innenfor Informatikk med
spesialisering i datavitenskap. Hun
har tidligere jobbet som systemutvikler og konsulent hos Logica AS.
Njål Ekern (42) er også ansatt i teamet Utvikling og test som systemutvikler. Han er utdannet fra Universitetet
i Oslo til Cand.mag grad i informatikk.
Han har tidligere jobbet som systemutvikler ved Opplysningen 1881
digitale medier og i Netcom, og som
overingeniør ved ADB-seksjonen på
Universitets senter for informasjonsteknologi.
Sandeep Kuniel (32) er ansatt som
Senior system arkitekt i avdelingen
for produktutvikling. Han er utdannet til en master i COM Development
fra India. Han har jobbet som senior
system arkitekt hos Gistec i Dubai,
Teamleder innen utvikling og som GIS
ingeniør i Singapore og India. Han har
tidligere også jobbet et år i Geodata
som senior konsulent.
Fra 1.1.12 ble det besluttet å integrere Business Analyst fra Geoinsight
tilbake til Geodata. BA er også et
satsningsområde for Esri og var derfor et naturlig steg videre for Geodata.
Bente M. Bukholm og Lars Gunnar
Andersen og deres kunder fulgte da
med og er nå blitt en del av Geodata.
Geodata satser på studenter
FIRMANYTT
3030
Geodata har ansatt flere
nye dyktige medarbeidere
Geodata har nå satt ned en arbeidsgruppe som jobber strategisk mot målgruppen studenter.
Målsetningen med arbeidet er å
etablere en sterkere dialog mellom Geodata og studenter innenfor
vårt fagfelt. Geodata tar ansvar
som ledende aktør i bransjen, ved
å opprette kontakt med studentene
og holde de oppdatert på bransjen
og jobbmulighetene vår bransje
byr på. Vi tror at de som har valgt
vår fagdisiplin ønsker å være en del
av et ledende GIS-miljø og at dette
er engasjerte og nysgjerrige studenter. Underveis i studier og som
nyutdannet dannes det et behov for
å få kunnskap om hvor og hvordan
man kan benytte sin faglige kompetanse og også hvilke muligheter dette gir for videre utvikling.
Ved å benytte kompetansemiljøet
Geodata besitter innenfor GIS og
vår erfaring fra vår kundeportefølje ønsker vi å bidra til dette.
Stegene vi tar for å oppnå vår målsetning med studentsatsningen
er å delta på ulike fagdager, karrieredager og stille med bedriftspresentasjoner på aktuelle universiteter og høgskoler. Vi legger til
rette for kontakt med studentene
også gjennom våre nettsider, facebook og twitter. Der skal studenter kunne holde seg oppdatert
på bransjenyheter, få informasjon
om relevante arrangementer og
ikke minst gir det muligheter for
tettere og mer tilgjengelig kontakt
mellom en aktør og fremtidige deltakere i GIS-bransjen.
Esri Young Scholars award
Esri lanserer i år et nytt program
rettet mot studenter: “Esri Young
Scholars Award”. Programmet vil
være sponset av Esri og Esri distributører og går ut på å kåre en
faglig dyktig student fra hvert land
som sendes til den Internasjonale
brukerkonferansen i San Diego
sommeren 2012.
Geodata er arrangør av programmet i Norge og dette blir en del av
vår egen studentsatsning. En faglig komité sammensatt av representanter fra ulike relevante studieinstitusjoner skal gjennomføre
vurderingen og kåringen.
Vi synes det er spennende at Esri
setter i gang et program som dette
og det passer godt inn i arbeidet
vi allerede er i gang med: Å øke
bevisstheten om mulighetene i
bransjen, og gjennom dialog med
studenter bidra slik at de kan bli
en del av GIS-miljøet.
Hvem kan delta?
Alle universiteter og høgskoler med Site License avtale med
Geodata har mulighet til å nominere studenter som ved hjelp av
ArcGIS har kommet fram til interessante forskningsresultater eller
har vist ferdigheter i å ta i bruk teknologien i prosjektarbeid. Det kan
f.eks. være et kart, forskningsartikkel, utvikling av software basert
på ArcGIS plattformen eller bruk
av ArcGIS i spesielle situasjoner.
Studentbesøk
Under et av arrangementene i vår
studentsatsning fikk vi besøk av en
klasse fra Universitetet i Oslo fra
Institutt for Geofag. Studentene
fikk møte årets Traineer i Geodata
og de gjennomførte en kortversjon
av kurset Analyse med ArcGIS.
Geodata ønsker å gjennomføre
flere slike dager og fortsette å fokusere på målgruppen student da
det viser seg å være stor interesse
og behov for å knytte tettere kontakt mellom studenter og aktører
i bransjen.
Marco Westergren (26)
Bachelor i Geofag på UiO.
går
Hvorfor valgte du dette studiet?
Jeg var interessert i naturgeografi
og jeg forstod at geofag involverer
mye, derfor var dette et naturlig
valg for meg.
Hva tenker du om veien videre?
Jeg skriver Bachelor i Hydrologi,
dataanalyse av metrologiske data
for det Indiske subkontinent. I arbeidet med oppgaven bruker jeg
programmene Arcmap og Matlab.
Jeg ønsker å studere videre i retningen hydrologi på masternivå.
Det krever kunnskap innen databehandling og matte, derfor valgte
jeg fordypning i geomatikkemner.
Jeg ser at det er mange ulike muligheter å velge mellom for veien
videre.
Hva slags jobb ser du for deg?
Jeg ser for meg å jobbe med dataintegrering. Jeg ønsker å jobbe
med statistisk og numerisk analyse og kartdata. Muligheten å
kunne jobbe en periode i utlandet
frister også. I starten av studiet var
det oljebransjen som var en tydelig
vei å gå, men nå ser jeg at det finnes mange flere muligheter og jeg
har blitt kjent med mange firmaer
jeg ikke hadde hørt om tidligere.
Hva fikk du ut av besøket hos
Geodata?
Det har vært en veldig spennende
og lærerrik dag!
3131
:firmanytt
Geodata vinner i kommunemarkedet
Pressemelding av Släger Kommunikasjon
Geodata har den siste tiden
tegnet nye avtaler med åtte
kommuner, blant dem Oslo,
Bergen og Skedsmo. Bevisst
satsing på kommunemarkedet kombinert med økt
etterspørsel etter ledende
GIS-løsninger har gitt resultater.
Stadig flere kommuner tar i bruk
GIS-teknologi for å løse viktige
oppgaver innenfor områder som
arealplanlegging, saksbehandling
og beredskapsplanlegging. Geodata, markedets GIS-integrator,
jobber bevisst mot dette markedet
for å synliggjøre hvilke muligheter
som ligger i GIS-teknologien. I
siste del av 2011 valgte seks kommuner GIS-løsninger fra Geodata
- Oslo, Bergen, Skedsmo, Fredrikstad, Sortland og Sørum. I tillegg
har Akvator AS satt opp løsninger
for Fitjar og Tysnes, basert på teknologi fra Geodata. De nye kommunekundene har valgt GIS-løsninger
etter ulike behov.
”Vi ser en utvikling der kommunene etterspør ny teknologi for å
løse viktige oppgaver. Våre GISverktøy gjør kommunene i stand til
å løse sine oppgaver mer effektivt,
samtidig som det åpner nye muligheter knyttet til offentlige tjenester for innbyggerne. Et spennende
område er kommunenes mulighet
til å dele viktig og interessant informasjon med sine innbyggere
på nye måter, og nye flater, for
eksempel mobil og nettbrett,” sier
32
Geir Hansen, administrerende direktør i Geodata.
Et viktig fokusområde for kommunene er gode verktøy for planlegging og håndtering av uforutsette
hendelser. Kommunene er gjennom lovgivning fra 2010 pålagt
en generell beredskapsplikt, noe
de tidligere ikke hadde. Kommunene skal utarbeide en helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS) som skal ligge til grunn for
en overordnet beredskapsplan,
og her spiller teknologiske verktøy en stadig viktigere rolle.
Geodatas løsninger integrerer
verdens ledende GIS-teknologi,
basert på Esri-plattformen. Dette
er den mest komplette GIS-plattformen, som brukes av mer enn
300.000 virksomheter og 1 million brukere på verdensbasis.
”I tillegg til å tilby de beste løsningene, viser de nye avtalene at
Geodata nå er konkurransedyktige på pris i kommunemarkedet,
uavhengig av størrelse på avtalen. Vår ambisjon er at vi skal kapre ytterligere markedsandeler i
2012, gjennom en offensiv satsing
mot kommunemarkedet,” sier
Hansen.
Geodatas GIS-løsninger tilbyr
blant annet automatisering av
analyseprosesser som ellers er
manuelle, tidkrevende og kostbare. Med publikumsvennlige
verktøy kan kommunens innbyggere få tilgang på data og informasjon fra kommunen tilpasset nye
brukerflater, med skreddersydde
løsninger for blant annet mobil
og nettbrett. Slike løsninger blir
stadig mer aktuelle, eksempelvis
i forbindelse med naturhendelser
som ras og flom. Et tidsmessig
eksempel er Sørum kommune, en
ny Geodata-kunde, som har gjort
et kvikkleirekart tilgjengelig på
nett for å gi innbyggerne et bilde
av rasfaren i kommunen. PlanGIS
løsningene til Fitjar og Tysnes er
brukt i forbindelse med kommuneplanens høringsrunde.
“GIS-løsningen har fått gode tilbakemeldinger fra kommunalt og regionalt plannivå og fra innbyggerne
i Fitjar og Tysnes. Stikkord som går
igjen er «moro med kommuneplan», «enkelt brukergrensesnitt»
og «tidsbesparende for høringsinstanser”. En bruker sa til og med
at dette er første gang jeg har det
moro med en kommuneplan,” sier
Svein Andersland i Akvator AS.
“For å gjøre kommuneplanen lettere tilgjengelig for folk flest, har
kommunen lagd en digital kartløsning for internett. Her kan en gå
inn og se de ulike innspillene til
planen og finne ut om egne innspill er tatt med eller ikke. Dette
er en fremtidsrettet og god løsning
som andre kommuner også gjerne
må se til,” uttaler Fylkesmannen i
Hordaland på sine hjemmesider.
Bergen
Fitjar
Tysnes
Fredrikstad
Oslo
Skedsmo
Sørum
Sortland
Tekniske fakta om GIS-løsningene:
Skedsmo kommune
ArcGIS GIS-plattform med norske
tilpasninger
GeoAreal fra Geodata AS og braPLAN fra
Geomatikk IKT for planforvaltning
GeoSOSI Professional for SOSIkonvertering
Bergen-, Fredrikstad-, Sortland- og Sørum
kommune
ELA (Enterprise License Agreement) som
gir fri tilgang til nesten all Esri programvare.
Oslo kommune
ArcGIS Server med ArcGIS Mobile
Fitjar- og Tysnes kommune
ArcGIS Server med Esri Silverlight Viewer,
Esri WebADF Viewer og smarttelefoner/
nettbrett klienter via ArcGIS.com
33
Inspirerende og lærerike dager under
EUC 2012
I løpet av tre dager fra 15.-17. oktober 2012, i hjertet av Oslo,
vil du få ett nærmere innblikk i og lære det siste innen GIS,
treffe Esri - og Geodata ansatte, partnere av Esri og ikke
minst mange GIS kollegaer og andre Esri brukere.
Den Norske Opera
Disse tre dagene gir deg muligheten til å bli inspirert og lære av
mange dyktige mennesker med
de samme oppgavene som deg
selv, gjennom et stort antall brukerforedrag. Bli også oppdatert
på forbedringer i Esri teknologien,
opplev nye verktøy, lær “tips og
triks” samt hør om nye trender
gjennom fire parallelle sesjoner
med tekniske foredrag av høy
kvalitet gjennomført av Esri og
Geodata personell.
EUC 2012 – årets
GIS-begivenhet
nærmer seg!
Esri Europeisk Brukerkonferanse 2012 blir i år avholdt
i Oslo, 15.-17. oktober på Oslo Kongressenter. Her får
du tre dager med faglig påfyll og mulighet for å knytte
kontakt med andre GIS-brukere. Ikke gå glipp av årets
GIS-begivenhet, vi gleder oss til å treffe deg!
Hvorfor delta?
•Vær først ute med å få informasjon om utviklingen av Esri-teknologien
•Hør Jack Dangermond, grunnlegger og president av Esri,
snakke om de nåværende og
fremtidige
utviklingsretninger
innen GIS
•Få en unik mulighet til å øke dine
GIS kunnskaper- og ferdigheter
•Møt og diskuter med Esri produktspesialister, GIS kollegaer
og andre Esri brukere, både regionale og internasjonale
•Opplev et mangfold av GIS temaer i en rekke brukersesjoner som
vil bli annonsert i de kommende
månedene
•For å forstå hvordan du best utnytte dine nåværende GIS investeringer
Preconference seminars
Før konferansen vil det avholdes såkalte preconference seminarer. Dette
er lengere tekniske sesjoner, hvor man får mulighet til å fordype seg i
noen utvalgte temaer. Programmet for disse seminarene er ikke endelig
avklart, men eksempler på aktuelle tema er:
•Utvikling Web løsninger ved bruk av ArcGIS API for JavaScript
•Introduksjon til Python programmering med ArcGIS 10.1
•Effektiv ytelse og skalering av ArcGIS Enterprise systemer
Les mer: www.geodata.no/EUC2012
Ta kontakt: [email protected]
34
Konferansen vil gi deg innsyn i
og lærdom om hvordan du kan få
mest mulig ut av dine investeringer i GIS. Du vil møte Esris produkt- og fagspesialister og oppleve
Jack Dangermond som tar deg
med inn i fremtidens GIS-verden i
sitt åpningsforedrag.
Copyright © 2011 Esri. All rights reserved.
35
:EUC 2012
Åpningssesjon
Esri president, Jack Dangermond
vil holde åpningsforedraget på
konferansen. Jack Dangermond
var en av flere GIS-pionerer som
studerte ved Harvard Laboratory
for Computer Graphics og Spatial
Analysis. Mens andre gikk videre
til vellykkede karrierer i akademia
og rådgivning, grunnla Jack og
hans kone, Laura, i 1969 Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri), i Redlands, California. Selskapet er i dag verden
neste største privateide selskap
(etter SAS Institute) og markedsleder innenfor GIS-systemer. De
som tidligere har opplevd Jack
Dangermond som foredragsholder
vil kunne skrive under på at han er
en visjonær og engasjerende taler
som alltid evner å sette søkelys på
viktige trender og utviklingstrekk
innen GIS teknologi og dens anvendelser.
I del to av åpningen vil Esri i samarbeid med Geodata demonstrere
siste teknologinyheter fra Esri.
Fokus vil være på nyheter ArcGIS
10.1 og hvordan denne teknologien
nå er blitt et helhetlig integrert
system uansett om vi som brukere
benytter oss av desktop løsninger,
web applikasjoner, mobile løsning
eller tjenester fra skyen.
Key note speakers
Sonja Chirico Indrebø, Chief
Information Officer, Statoil
Statoil er som kjent for de aller
fleste et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på 40 års erfaring fra olje- og
gassproduksjon på norsk sokkel,
anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å
møte verdens energibehov på en
36
ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Norge, om lag 21.000 ansatte
over hele verden og er børsnotert i
New York og Oslo. Sonja Chirico Indrebø er CIO og er ansvarlig for IT i
Statoil. Hun har hatt flere lederstillinger i selskapet før hun tok på
seg rollen som CIO.
Jacqueline M. McGlade, Executive
Director, Det Europeiske Miljøbyrådet
Siden
2003
har
Jacqueline
McGlade vært administrerende
direktør i Det europeiske miljøbyrået (EEA). Hun har tidligere hatt
rolle rådgiver for flere nasjonale
og internasjonale organisasjoner
og sitter i rådgivningskomite for
blant annet Esri, World Watch Institute, og EarthWatch Institute.
EEA er ansvarlig for sammenstilling, analysering og formidling av
informasjon vedrørende miljøstatus- og utvikling i Europa. McGlade
har jobbet med å styrke forholdet
mellom vitenskap, lovgivning, og
publikum og er viktig pådriver for
samarbeidet mellom både offentlig og private miljøorganisasjoner
og forskningsintstitusjoner. Et
av hennes mål er å gjøre informasjonskanalene mellom forskningsinstitusjoner, publikum, og
offentlig forvarltning mer åpne og
tilgjengliggjøre miljøinformasjon i
teknologisk media.
Brukerpresentasjoner
Under konferansen vil det gjennomføres 9 parallelle bransjesesjoner med foredrag fra Esri brukere fra hele Europa. Sesjonene vil
ta for seg følgende tema:
•Commercial business
•Defense, Intelligence and Public
Safety
•Education
•Environment and Forestry
•Local and Regional Government
•Oil and Gas
•SDI and Mapping
•Transportation and Logistics
•Utilities, Energy, Telecom and
Water/Waste Water
Tekniske Workshops
I tillegg til brukerforedragene vil
det gjennomføres 4 parallelle sesjoner med gode tekniske foredrag
med fokus på ArcGIS 10.1. Disse
foredragene vil i hovedsak gjennomføres av teknisk nøkkelpersoner fra Esri. Innenfor hver teknisk
sesjon vil det bli gjennomført 4
foredrag tirsdag og 2 foredrag onsdag til sammen 24 foredrag som
gir deg muligheten til å oppdatere
din kompetanse på Esri teknologi.
Agenda
For å gi deg en liten smakebit av
hvordan dagene vil se ut, har vi
skissert en grov inndeling av dagene – for en mer utfyllende agenda
ber vi deg følge med på våre EUC
2012 nettsider - www.geodata.no/
eucagenda
Søndag 14.oktober
•Preconference seminars
Mandag 15.oktober
•Plenumssesjon
•Åpning av utstillerområde
og MAP Gallery
Tirsdag 16.oktober
•Tekniske workshops
•Brukerforedrag
•Utstilling
•Festmiddag på Gamle Logen
Den Norske Opera
Bli med som utstiller på Esri Europeisk
Brukerkonferanse 15.-17. oktober 2012
Europas største GIS-begivenhet nærmer seg, og selv om det fortsatt er et godt stykke igjen
til midten av oktober er vi i full gang med planleggingen av arrangementet. I den forbindelse ønsker vi å invitere potensielle utstillere til å ta kontakt med oss. I fellesskap med våre
samarbeidspartnere skal vi skape en møteplass som er en verdifull arena for deltakerne på
konferansen, og vi har et sterkt fokus på å skape et spennende utstillerområde.
EUC 2012 – årets
Platinum: 15.000 €
Gold: 9.000 €
GIS-begivenhet
•8 registeringer til konferansen
•5 registeringer til konferansen
•#1 prioritet i utstillerområdet,
•Prioritert plassering i utstiller12 kvm nærmer seg!området, 9 kvm (3x3)
Vi har følgende utstiller-muligheter på konferansen:
•Eget miniseminar-rom
•2 lyntaler per dag for dag 2 og 3
Esriunder
Europeisk
Brukerkonferanse
2012 blir i år avholdt
tilgjengelig
konferansen
på konferansen
15.-17. oktober på Oslo
Kongressenter.
Her får
•Annonse i Oslo,
konferanseboken
•Annonse
i konferanseboken
•Rabattertdu
pris
ytterligere
•Rabattert
pris for
trefor
dager
med faglig påfyll
og mulighet
forytterligere
å knytte
deltagerekontakt med andre GIS-brukere.
deltagere
Ikke gå glipp av årets
•Muligheter
for markedsmateriell
•Muligheter
markedsmateriell
GIS-begivenhet,
vi gleder oss
til å treffefor
deg!
•Kort beskrivelse av bedriftsprofil •Kort beskrivelse av bedriftsprofil
og logo påLes
EUC
websiden
og logo på EUC websiden
mer:
www.geodata.no/EUC2012
•Et tilgjengelig møterom under
•Logo som en del av annonseTa kontakt: [email protected]
konferansen
ringen av konferansen samt
•Firma logo som en del av annonpromotering av selskapet som
seringen av konferansen samt
“Gold” sponsor i åpningssesjopromotering av selskapet som
nen
Platinum-sponsor i åpnings•Logo på skjermer på konferansesesjonen
senteret
•Firma logo på skjermer på
•Muligheter for en artikkel på en
konferansesenteret
side samt en firmabeskrivelse på
1694
annonse_210x270.indd
•Muligheter
for1en artikkel på
inntil 250 ord i konferansemagainntil 3 sider samt en firmasinet
beskrivelse på inntil 500 ord i
konferansemagasinet
Exhibitor: 3.500 €
•3 registeringer til konferansen
•Utstillerplass på 6 kvm (3x2)
•Logo i annonsering av konferansen (exhibitor)
•Kort beskrivelse av bedriftsprofil
og logo på EUC websiden
•“Early-bird” rabatt for ytterligere
deltakere
•Muligheter for markedsmateriell
•Mulighet for en firmabeskrivelse
på inntil 150 ord i konferansemagasinet
Bli EUC 2012 utstiller!
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat hvis du ønsker mer informasjon, enten ved å sende oss en
mail til [email protected]
no eller ringe oss på 23 24 90 00. 16.03.12
Copyright © 2011 Esri. All rights reserved.
Onsdag 17.oktober
•Tekniske workshops
•Brukerforedrag
•Avslutningssesjon
37
13
GEODATA KURS
38
:kurs
Velkommen til kurs
hos Geodata
Av Åshild Lysaker, Geodata
Påmeldingene til kurs hos
Geodata strømmer inn denne
våren. I løpet av de tre første
månedene i 2012, opplever vi en
økning i antall deltakere på 35%
sammenlignet med samme periode for 2011. Denne trenden
er meget positiv, både for oss og
våre kunder. Vi tror at en grundig
opplæring er spesielt viktig for
nye brukere, men også for de med
mer erfaring – for lettere å kunne
se mulighetene i å få en mer effektiv bruk av programvaren bedriften alt har investert i.
Vi ser først og fremst en oppgang
i interessen for deltagelse på våre
standardkurs, men også for tilpassede workshops/kurs for den enkelte bedrift eller avdeling. Det viser at våre brukere har identifisert
spesielle behov som gjør bruken
av programvaren mer tilpasset den
enkelte bedrift. Det gjør det mulig
for oss å dykke ned i helt spesifikke, aktuelle problemstillinger - og
ingenting er mer gledelig enn det.
Det er også selvfølgelig ekstra givende når det oppstår interessante
diskusjoner mellom kursdeltakerne, og vi ser at deling av erfaringer
og problemstillinger åpner for nye
muligheter - på tvers av bransjer
og fagfelt. Vi oppfordrer derfor alle
deltakere til å bidra med egne problemstillinger som kan brukes som
demonstrasjoner på våre kurs. Det
er nyttig for den det gjelder, men
også inspirerende og morsomt for
alle de andre deltakerne.
De fleste av våre standardkurs på
kalenderen går nå for fulle hus og
vi har satt opp en rekke ekstrakurs
bl.a. i ArcGIS for Desktop og FME
så langt denne våren. Med mange
på venteliste som har vist interesserte til kurs utover de som er vist i
kalenderen så langt, vil kurskalenderen garantert utvides kontinuerlig utover våren.
Dersom du ikke har anledning til å
delta på kurs hos oss denne våren,
vil vi oppfordre deg til å ta en titt
innom training.esri.com. Her kan
du finne over 50 tretimers webbaserte kurs, tilpasset flere brukergrupper og med ulike nivåer.
Vil du vite mer om våre kurs?
Les mer om vårt kurstilbud og følg
med på nyheter på vår kurskalender ved å besøke www.geodata.no/
kurs
Kontakt oss
Send gjerne din kontaktinformasjon til [email protected] dersom
du er interessert i en uforpliktende
prat om kursmuligheter, enten det
gjelder standardkurs eller tilpassede bedriftskurs.
Webbaserte kurs fra Esri
Besøk training.esri.com og bli inspirert! Her kan du søke i et bredt
spekter av opplæringstilbud som
Esri tilbyr.
For å vise litt av utvalget har
vi tatt ut noen eksempler på
spennende kurs:
•“Building Models for GIS
Analysis Using ArcGIS 10”
•“Basics of Python (for ArcGIS 10)”
•“3D Visualization Techniques
Using ArcGIS 10”
•“3D Analysis of Surfaces and
Features Using ArcGIS 10”
•“Getting Started with the
Geodatabase (for ArcGIS 10)”
MAI
2012
7.-9. mai:
Geoprosessering med scripting i Python
10.-11. mai:
Introduksjon til ArcGIS:
Desktop 3 - arbeidsprosesser og analyse
21.-22. mai:
Introduksjon til ArcGIS Server
23.-25. mai:
Bygge Geodatabaser
•“Creating Map Books Using
Data Driven Pages”
JUNI
2012
4.-5. juni:
Introduksjon til ArcGIS Desktop 1 – kom i gang
med GIS
6.-8 juni:
Introduksjon til ArcGIS Desktop 2 – verktøy og
funksjonalitet
ArcGIS Desktop og tilleggsmoduler
Geodata produkt og andre
Programmering
ArcGIS Server produkt
39
:bransjenytt
Geomatikkbransjen trenger 200 nye hoder – hvert år!
av Olbjørn Kvernberg
I 2009 startet et viktig rekrutteringsprosjekt, som skulle bli et samarbeid mellom geomatikkbedriftene, GeoForum og Statens kartverk. Hensikten med prosjektet var å jobbe proaktivt med rekruttering av nye hoder til Geomatikkbransjen. Prosjektet ble delvis startet
som et svar på at sentrale personer i kommunikasjonsbransjen omtalte oss som en bransje
som drev med ”hemmelige tjenester”, og med dette mente de at ingen, eller ytterst få,
egentlig visste hva vi drev med. For oss som jobber i bransjen er det naturlig nok ingen tvil,
men for å sikre kontinuerlig tilvekst av ny kompetanse, så vi viktigheten av å ta dette på
alvor og rekrutteringsprosjektet ble startet. Målet med prosjektet er som nevnt, å bidra til
en betydelig økning av antall studenter til de sentrale utdanningsinstitusjonene som tilbyr
Bachelor- og Mastergrader innen Geomatikk og andre tilgrensende fagområder.
I all hovedsak har prosjektet hatt
som fokusområde ”å avvæpne”
bransjen og gjøre det lettere å
forstå hva Geomatikk faktisk er og
hva det står for (GEOgrafi, MATtematikk, og informaIKK), samt
tydelig kommunisere hvilke muligheter som byr seg ved å jobbe
innen dette fagområdet. Vi fant
tidlig ut at det var viktig for oss å
40
40
komme i kontakt med elever som
hadde valgt allmennfag på videregående skole som ikke allerede
hadde valgt retning, i tillegg til at
lærere og rådgivere i den videregående skole var viktige pådrivere og
påvirkere i valget av faglig retning.
Men, det har vært og er fortsatt
en tøff kamp - nylig ble det klarlagt at Norge trenger 16 000 nye
ingeniører. Vi vet at store selskaper og offentlige etater bruker millioner hvert år, på å tiltrekke seg
attraktiv arbeidskraft og Departementer og tilhørende etater bruker
store ressurser på å stimulerer til
at elvene velger en utdanning som
gir studiekompetanse, spesielt
med fokus på realfag.
Det er en erkjennelse at det er i
denne ”jungelen” vi jobber for å bli
synlige, og det krever et samlet og
koordinert arbeid over lang tid for
å oppnå resultater.
Så langt har vi valgt å gjennomføre primært to konkrete tiltak:
1. Deltagelse på Utdanningsmessen på Lillestrøm (2011 og 2012),
inklusive utvikling av grafisk profil og markedsmateriell.
2. Etablert en felles bransjeportal, www.Geomatikkbransjen.no,
hvor det er lagt spesiell vekt på
å vise fram unge medarbeidere i
bransjen.
Vi jobber nå med å klargjøre undervisningstilbud for lærere i videregående skoler, med spesielt
fokus på å tilpasse dette til fagplanen i geofag, i tillegg til at vi har
en rekke andre konkrete tiltak på
beddingen som vil bli gjennomført
fremover.
Vi trenger din hjelp!
For at arbeidet vi legger ned skal
få et enda større moment der ute
trenger vi at alle dere som alt jobber i bransjen, er med på laget og
drar lasset. Da samler vi krefter
og øker sjansen for at de beste hodene fremover havner hos oss!
1. Bruk ordet Geomatikk i så mange sammenhenger som du kan,
spesielt skriftlig på nett, da det
bidrar til å komme høyere opp på
listen i søk på tilgrensende ord
2. Det ligger et spesielt ansvar på
HR og markedsmedarbeidere
hos alle aktører i bransjen til å
bruke geomatikk i Stillingsannonser og markedsmateriell
3. Vis fram menneskene – vi har
svært lett for å vise fram skjermbilder og dingser, men vis ansiktene til de som jobber i bransjen
i stedet.
41
:ARCen
Nytt fra ARCen
Da Geodata i fjor sommer ble tildelt vertskapsrollen
for Esri Europeisk Brukerkonferanse, ble det besluttet at den norske brukerkonferansen måtte utgå i
2012. Den norske konferansen har for mange vært en
viktig møteplass år etter år og i februar 2011 ble den
arrangert for 22. gang!
ARCens styremedlemmer har en viktig rolle under
den norske brukerkonferansen, og ikke minst når
Geodata syr sammen programmet. En av ARCens
viktigste roller er å skaffe og kvalitetssikre de mange
brukerforedragene som holdes, så 2011 ble et realt
hvileskjær sånn sett.
Vanligvis avholdes ARCens Årsmøte i løpet av den
norske brukerkonferansen, men i år er Årsmøtet berammet til 10. mai. Styret i ARCen ser ut til å bli sittende ett år til, til tross for at de fleste medlemmene
er på valg i år. Med utsikter til å bidra til Esri Europeisk
Brukerkonferanse 2012 var det ikke vanskelig å la seg
overtale til å sitte minst ett år til.
Call for Presentation er forventet publisert i løpet av
sommeren, med frist for å melde inn presentasjoner
medio september. ARCen oppfordrer alle til å følge
med på konferansens hjemmeside i tiden som kommer.
ARCen formål:
•Være brukernes talerør mot Geodata og Environmental Systems Research Institute for å påvirke
videre utvikling av programvaren.
•Gi innspill til Geodata for å holde support og kursvirksomhet på høyt ”nivå” tilpasset brukernes behov.
•Formidle informasjon mellom brukerne av Esri programvare.
•Igangsette egne aktiviteter som styrker og forbedrer
brukernes kompetanse på Esri programvare
•Arrangere Norsk Esri Brukerkonferanse sammen
med Geodata
E-post: [email protected]
Postadresse: PB 9036 Grønland, 0133 Oslo
Telefon: 23 24 90 00
Telefax: 23 24 90 01
Utgiver: GEODATA AS
Redaktør: Cecilie L. Hellebostad
Redaksjon: Geir Hansen, Espen Kristiansen,
Håvard Tobiassen, Knut Olav Sunde, Inge Anundskås,
Rune Haddal, Joel Waltner, Helge Prestrud Astad,
Birgitte Løhren, Åshild Lysaker, Olbjørn Kvernberg,
Anne Lundgren, Släger kommunikasjon.
Takk til: A-pressen, Evry
For perioden 2011-2012 består ARCens styre av
Opplag: 6.000 x
Layout og produksjon: www.involve.no
Jostein Svegården, NVE
Kjersti Mølmann, NGU
Eivind Magnus Paulsen, NGI
Christine Larsen, Fugro
Ole Magnus Theisen, NTNU
Harald Stavestrand, Statens kartverk – Vara
Anne Lundgren, ARCen sekretær – Geodata AS
Ønsker du å være en del av neste utgave av
GEODATA:magasinet?
I forbindelse med Esri Europeisk Brukerkonferanse i oktober, vil GEODATA:magasinet bli en
utvidet utgave og distribueres til alle deltagere på konferansen.
Magasinet vil som vanlig inneholde produktartikler, kundehistorier etc., men i tillegg vil det
være relevant stoff fra utstillere, Esri, programoversikt etc.
Dette er en ypperlig mulighet for å synliggjøre din virksomhet ovenfor norske og
Europeiske GIS-brukere og potensielle kunder.
Vinner av ArcGIS for Home lisens
Takk for alle bidrag i vår questback-undersøkelse.
Den glade vinneren er Erik Berget.
Ta kontakt med oss på [email protected] dersom du ønsker å bidra.
42
43