Program - NorSIS

Sikkerhetskultur
konferansen
2014
Tid: 4.– 5. februar 2014
Sted: Strand Hotell Gjøvik
Norsk senter for informasjonssikring arrangerer konferansen
i samarbeid med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
Målgruppe for konferansen er CISO, informasjonssikkerhetsrådgivere, konsulenter, ledelse, HR, IT-ledere mv.
TEMA
KULTUR handler om holdninger, verdier og normer som er rådende hos en viss gruppe mennesker, i en organisasjon, en etat e.l.
innen informasjonssikkerhet. Svært mange av dagens trusler knyttet
til informasjonssikkerhet kan bare sikres ved hjelp av årvåkne medarbeidere med kunnskap om informasjonssikring. Denne konferansen setter fokus på nettopp det menneskelige aspektet ved
informasjonssikkerhet. Ofte er det sikkerhetsansvarlig med teknisk
bakgrunn som får ansvar for denne opplæringen. Konferansen
henter inspirasjon og kompetanse fra andre fagmiljøer, som eksperter innen kommunikasjon og pedagogikk. Dette er fagkompetanse vi også trenger år vi jobber med bevisstgjøringsaktiviteter
og opplæring innen informasjonssikkerhet.
Første dag er viet til pedagogen og kommunikasjon. I tillegg vil vi få
erfaringsforedrag fra ulike virksomheter. Dagen åpnes av Roar Thon
fra NSM, kjent for sine gode foredrag om det menneskelige aspektet ved informasjonssikkerhet.
Dag 2 åpnes av Ira Winkler fra USA, som vil fortelle om SANS sine
kritiske suksessfaktorer for opplæringsprogrammer innen informasjonssikkerhet. Måling av opplæring vil være et annet viktig tema den
andre dagen.
NorSIS håper at konferansen er til inspirasjon for alle de som jobber med bevisstgjøring og opplæring innen informasjonssikkerhet.
Program
Tirsdag 4. februar
Tid
Tema
09:00 – 09:30
Kaffe, registrering
09:30 – 09:45
Velkommen
09:45 - 10:35
Hvilke utfordringer har vi med dagens
sikkerhetskultur?
10:40 - 11:10
Sikkerhetsmåned i Norge i oktober
Dette gjorde vi i sikkerhetsmåneden
11:10 – 11:40
Informasjonssikkerhet som kultur
11:40 – 12:30
LUNSJ
Foredragsholder
Tore Larsen Orderløkken,
adm dir NorSIS
Roar Thon,
seniorrådgiver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Ragnhild Rønning,
Fagansvarlig IKT-sikkerhet, Statnett
Margareta Willman, salgs- og markedsdirektør
Bjørn Rognlien, Direktør Drift Eidsiva bredbånd AS
Pedagogikk og kommunikasjon
Pedagogisk verktøykasse
Hva kan vi lære av pedagogen?
Kaffepause
Nina Ronæs,
Høyskolelektor Department of Marketing, BI
15:00 – 15:45
Hvordan blir vi hørt i all støyen?
Kommunikasjon og sikkerhet i 2014
Fredrik Ruud Johnsen,
Seniorrådgiver, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
15:45 – 16:15
Nasjonal Sikkerhetsmåned i Norge –
Opplæringspakken 2013
Oppsummering av dag 1
Tone Hoddø Bakås,
Prosjektleder Sikkerhetsmåned, NorSIS
Tore Larsen Orderløkken,
adm dir NorSIS
12:30 – 14:30
14:30 – 15:00
16:15 – 16:30
Onsdag 5. februar
Tid
Tema
Foredragsholder
09:00 – 11:00
Critical success factors of security
awareness programs
11:00 - 11:30
11:30 – 12:30
Kaffe
Kan ulykker forhindres?
Ira Winkler,
President Secure Mentem,
President Internet Security Advisors Group
12:30– 13:30
LUNSJ
Måling
Pragmatisk måling av informasjons­
sikkerhet
Oppsummering av konferansen
13:30 – 14:30
14:30 – 14:50
Kine Reegård,
Institutt for energiteknikk
Onar Aanestad, Statens pensjonskasse
Tore Larsen Orderløkken,
adm dir NorSIS
Praktisk informasjon
Konferansen holdes på Quality Hotell Strand Gjøvik. Tlf. 61 13 20 00.
Hotellet ligger midt i Gjøvik sentrum, 200 meter fra
­skysstasjonen/­jernbanestasjonen.
Overnatting bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Oppgi «NorSIS»
som ­referanse når du bestiller.
Transport
Parkering mot betaling på Mjøsstranda, 150 meter fra hotellet eller i
parkeringshus rett bak hotellet.
Det går tog fra Oslo og buss fra Moelv, Hamar, Lillehammer og
­Gardermoen.
Tog fra Oslo kl. 07:02 som ankommer Gjøvik kl. 09:00
Tog fra Gjøvik kl. 15:30 som ankommer Oslo kl. 17:30
Eller: tog fra Oslo kl. 09:02 som ankommer 10:59
Tog fra Gjøvik kl. 17:29 som ankommer Oslo kl. 19:30
Påmelding
Hele konferansen inkl. middag . ....5.500,- eks mva
Dag 1 inkl. middag.................................3.800,- eks mva
Dag 2 ...........................................................2.800,- eks mva
Påmelding:
https://response.questback.com/norsis/kultur2014/
Frist for påmelding: 27. januar 2014
Kontakt
For spørsmål og nærmere informasjon:
Tone Hoddø Bakås
tlf: 930 21 853, e-post: [email protected]
Peggy Heie
tlf 997 86 904, e-post: [email protected]
Anne Skeidsvoll Granli
tlf 957 61 913, e-post: [email protected]