Indre Liv – indre Ledelse” NY utviklingsgruppe på ArunA

”Indre Liv – indre Ledelse”
NY utviklingsgruppe på ArunA-Akademiet
Personlig utvikling gjennom intuisjonstrening,
drømmearbeid, meditasjon / pust og daglig trening på den indre veien.
Kursledere: Øivinn Øi og Lisbeth Lind assistert av Marianne Aasmoe.
GRATIS introduksjonskurs 1-2.sept (se www.aruna.no)
Meld deg på Nå!
Ta ledelsen i eget liv!
Bevisstheten om ditt indre liv frembringer livskraft og indre ledelse. Deltagelse i en utviklingsgruppe gir
deg mulighet til å sette av et år for å arbeide i dybden med ditt forhold til eget liv. Vi berører hele
mennesket, din kropp, sjel og åndskraft, hvor du får gleden av å kommunisere med ditt indre på en
måte, som gjør det mulig å ta ledelse i eget liv. Du fordyper deg gjennom meditasjons- og energiøvelser,
intuisjonstrening, pustereiser, fantasi- og historiefortelling og drømmearbeid. På kursene lærer du å
følge din indre, psykiske rytme ved hjelp av et personlig Auragram, som også vil gi deg en helt ny
selvinnsikt. (Les mer på www.aruna.no)
Hva er en utviklingsgruppe?
Kursrekken er lagt opp i form av 5 fire-dagers kurs med ca. 12 ukers mellomrom, som alle bygger på
hverandre. Hvert kurs gir inspirasjon og redskaper til å arbeide videre i din hverdag. Kanskje vil de som
bor i nærheten av hverandre møtes til fordypningskvelder mellom kursene. I tillegg skal du ha en sesjon
med InnerLifeCoaching eller InnerLifeTerapi mellom hvert kurs – minimum 4 timer.
Den store fordelen ved å arbeide med seg selv i lys av en utviklingsgruppe, er at du får støtte og blir sett
av de andre i gruppen, som alle vil deg vel. En ArunA – gruppe bygger på likeverdighet og med en aksept
og varme rundt den enkelte deltagers livsprosess, som gjør det trygt og godt å være i en slik
sammenheng.
Etter endt kursforløp mottar du et kursbevis for gjennomført
140 timers kurs i ”Personlig utvikling og indre ledelse”.
ARTIKLENE som er nevnt under hvert kurs, finner du på www.aruna.no / selvutviklingsgruppe.
Kurs 1. Magiske øyeblikk – om inspirasjon, kreativitet og LIVSVALG (8 – 11. november 2012).
Takket være intuisjonen fungerer livet. Den navigerer på en ørfin terskel mellom alle de ytre kravene du
møter på din vei og ønsket om å realisere deg selv. Intuisjonen retter din oppmerksomhet mot nye
livsvalg, som gir mening, inspirasjon og livsglede. Den åpner øynene dine for nye sanseinntrykk. Den
formulerer nye tanker i mylderet av livets valgmuligheter. Den viser til dydene bak livets åpenbare
kulisser. Alt dette for at du skal bli tilfreds gjennom realisering av ditt indre livsmønster – den du ER.
Artikkel: “Det intuitive overblikk” (Ildsjelen, 2010)
Artikkel: “Indre seende - Livets visdom” (Visjon, 2011)
Kurs 2. Dine drømmer speiler ditt ubevisste LIVSPOTENSIALE (24 – 27. januar 2013).
Når du åpner deg for innholdet i nattens drømmer, beveger du deg i en verden som er både mytisk og
fascinerende til samme tid. Her gjelder ikke lenger kulturens lover og den fysiske verdens
lovmessigheter. Du er på besøk i ditt ubevisste, hvor hver drøm er unik i seg selv – unik i kraft av at den
er en del av deg. Hver drøm er en forbindelse til ditt ulevde livspotensiale, men den når ikke alltid frem til
din bevissthet. Derfor er det så viktig å ha et redskap til å bearbeide drømmene!
Artikkel: “Dine drømmer - fra egobevissthet til spiritualitet” (Ildsjelen 2009)
Kurs 3. Den seksuelle LIVSENERGI – å leve nært og åpent (25 - 28. april 2013).
I et seksuelt møte ønsker du å overgi deg, du vil gi og motta, elske og utforske. Så hvorfor lever vi ikke
slik i hverdagen vår? Så altfor mange menneskemøter ender i usikkerhet, avstand, prestasjon og
nederlag. Hvor er det blitt av livets bevegelse og berøring i hverdagen vår? Din seksuelle livsenergi –
selve møtet mellom din feminine og maskuline intelligens - er din evne til å leve intenst, åpent og nært til
det du møter på din vei; til menneskene, dyrene, naturen og tingene vi omgir oss med. Din livsenergi
inneholder et stort potensiale til livsutfoldelse, kan forløse indre spenninger og frigi frykten for å leve
slik som du innerst inne kjenner deg selv. Den kjærtegner det vakre mennesket, som du nettopp er.
Artikkel: “Din feminine intelligens” (Ukebladet TARA, april/mai 2012)
Kurs 4. Livets Pust – om TILSTEDEVÆRELSENS forvandlende kraft (20 – 23. juni 2013).
Bakenfor tankens illusjoner og de trange følelsene ligger en kilde til livsinnsikt og kreativitet, som du tok
med deg inn i livet. Mindfullness handler om øvelser, hvor du trener frem en dyp tilstedeværelse.
Frigjørende åndedrett handler om å forløse din seksuelle livsenergi. Vi kombinerer meditasjon og
frigjørende åndedrett, slik at du virkelig kan bevege deg inn i din egen sfære, der du finner grunnfølelsen
i deg selv – din indre tilværelse. Der vil du kjenne deg sterk nok til å skape reell livsendring.
Intervju med Øivinn Øi: “Om frigjørende åndedrett” (Visjon februar 2012)
Kurs 5: ”Mysteriereisen” – VISJONEN for ditt Liv (11 – 15. september 2013).
I menneskets hjerte ligger et grunnleggende instinkt for kjærlighet, frihet og rettferdighet. Når et barn
opplever den mytiske fortelling og eventyret, henter det frem fortellingens budskap fra sin indre
visdomskilde. Barn henter frem den naturlige løsning – det som frembringer kjærlighet og rettferdighet,
så fremt ikke de voksne har påvirket det med sin moral, fiendebilder eller selvfornektelse. På dette siste
kurset lærer du å bruke helbredende historiefortelling (Healing stories). Vi fristiller intuisjonen og
fantasien, for å bringe hverandre inn i livsrom, hvor barnet i oss kan fortelle om den forventning vi har til
livet. Noen brikker vil garantert falle på plass og du tar med deg en klarere visjon for livet ditt, nå som
den virkelige reisen begynner.
______________________________________________________________________
Pris og praktisk informasjon.
Kursdatoer:
Kursene går fra torsdag til søndag.
Første kursdag, fremmøte kl. 12.00. Siste kursdag, avreise kl. 17.00.
Kurs 1. 8 – 11. november 2012
Kurs 2. 24 – 27. januar 2013
Kurs 3. 25 - 28. april
Kurs 4. 20 – 23. juni
Kurs 5. 11 – 15. september (en dag lengre kurs).
Vi gjør oppmerksom på at du må være tilstede alle fire dagene og hele den oppsatte tiden for å delta i
utviklingsgruppen. Merk deg at det siste kurset varer en dag lenger.
Overnatting er nødvendig selv om du bor i nærheten av Bjørk Gård, for at du skal få en opplevelse av
retreat – det at du i fire døgn tillater deg å slippe ansvaret for dine daglige rutiner.
Kursavgift: Kr 4.200,- pr. kurs inkl. full kost og losji, til sammen kr. 21.000,I tillegg til kursavgiften får du i løpet av året følgende utgifter:
 InnerLifeCoaching / Terapi – en sesjon mellom hvert kurs, 4 sesjoner til kr. 600 / 750,- pr. gang.
 Kjøp av studiepakken ”Din indre Livssyklus”, kr. 750,-. Må kjøpes til første kurs.
Påmelding: Du melder deg på gruppen ved å skrive til Lisbeth Lind; [email protected]
Depositum: Påmelding gjelder når du har betalt bindende depositum kr. 2.000,Påmeldingsskjema: Da vil du få tilsendt et påmeldingsskjema, som du fyller ut og sender tilbake til
ArunA-Akademiet. Skjemaet får du tilbake på første kurs. Om det er noe vi er usikre på, tar vi kontakt
med deg for en telefonsamtale. Deretter får du bekreftelse på opptak og du betaler inn ditt depositum
kr. 2.000 som en bindende påmelding. Depositum tilbakebetales ikke ved avmelding.
Betaling: Du kan betale den resterende kursavgiften under ett, eller i form av 12 månedlige avdrag.
Dersom det er ønskelig å betale en større inngangssum for å få mindre avdrag, kan det avtales.
Avdrag: Kursavgift minus depositum fordeles på 12 mnd. avdrag fra og med 1. oktober til og med 1.
september 2013. Hvert avdrag er på kr. 1.580,- pr. mnd. som forutsettes betalt på fast dato via nettbank.
Avdragsbetaling begynner 1. oktober. Hvis du melder deg på etter denne dato, betaler du inn de
avdragene som har passert i tillegg til depositumet.
Velkommen til et berørende samarbeid!
Vennlig hilsen Øivinn Øi og Lisbeth Lind
___________________________________________________________________________________________
Kursarrangør: ArunA-Akademiet.
Bjørk Gård. Løkenveien 79. 2344 Ilseng. Telefon: 62 110 112 / e-post: [email protected]