01 NO Douglas hele lengder

01 NO
Leggeveiledning
Douglas
hele
lengder
Dinesen leggeveiledning for Douglas gulv i hele lengder
Februar 2011
Legging av Dinesen gulv med løs fjær og med fast fjær
Innhold
Generelt 4
Legging av Dinesen-gulv med løs fjær Legging på tilfarere Legging på bjelkelag Legging på betong Legging på sponplate 5
7
8
9
Legging av Dinesen-gulv med fast fjær
Legging på tilfarere 11
Legging på bjelkelag 13
Legging på betong 14
Legging på sponplate 15
Limning17
Huskeliste 18
Veiledning19
Side 3
Generelt
• Bygningen må være tørr og fri for byggefukt iht. Dinesens fuktveiledning.
• Betongfukten må ikke overstige 85% RF.
• Luftfuktigheten bør være mellom 35 og 65% RF, og bør om vinteren ikke overstige 50% RF. Hygrometer kan kjøpes hos Dinesen.
• Temperaturen bør ligge mellom 18 og 25°C.
• Som fuktsperre benyttes min. en 0,20 mm PE folie.
• Rettheten til underlaget må maksimalt avvike +/- 2 mm målt under 2 m rettholt.
• Gulvplanker legges alltid med en avstand til vegger, rør, osv. på 10 -15 mm. Avstandsklosser må
fjernes igjen.
• Gulvplanker må aldri limes på langsidene.
• Gulvplankene slåes helt sammen, med mindre de fremtidige fuktforholdene vil medføre, at plankene
opptar fukt. Benytt en slagkloss – 100 cm – og en tung hammer for å slå gulvplankene helt sammen.
• Montering og sliping av propper gjøres lettest, når hele gulvet er lagt.
• Hvis gulvet ikke skal slipes og behandles umiddelbart etter leggingen, dekkes det til med Fx. ullpapp.
• Gulvpappens overflate holdes rent for sømmer, skruer, treklosser, osv., som kan lage merker i gulvet.
• Gulvene må alltid slipes før behandlingen.
Side 4 I Generelt
Legging av Dinesen gulv med løs fjær og fast fjær
Dimensjon i mm: 28 x 200-300 I 35 x 200-400 I 35 x 300 I 35 x 350 I 35 x 400 I 35 x 450
Legging på tilfarere
1 På betonggulv legges det alltid ut fuktsperre af minimum 0,20 mm PE-folie med 20 cm sammentapet
overlapp. Fuktsperren føres opp på veggen og skjæres av bak fotlisten.
2 Tilfarere legges ut med passende avstand avhengig av gulvets tykkelse og belastning, likevel maks.:
28 mm 35 mm Bolig og likn. 86 cm 120 cm Mindre butikker Samlingslokaler og likn.
70 cm 60 cm
100 cm 80 cm
Første og siste tilfarerrekke legges 50-80 mm fra veggene.
Annen tilfarerrekke legges maks. 50 cm fra første henholdsvis siste tilfarerrekke.
Legges det ut nye ekstra tilfarere, bør avstanden for 35 mm ikke overstige 100 cm.
3. Oppklossing foretas med plast kiler eller med kryssfinér, med en avstand fra midten til midten på:
Bredde x høyde Bolig og likn. 40 x 39 laminert, L40 55 cm 40 x 63 laminert, L40 89 cm 45 x 45 høvlet lekter, C18 60 cm 45 x 70 høvlet lekter, C18 93 cm 45 x 95 høvlet lekter, C18 126 cm Mindre butikker Samlingslokaler og likn.
48 cm 44 cm
78 cm 70 cm
52 cm 47 cm
81 cm 74 cm
110 cm 100 cm
Ved endefag reduseres oppklossingsavstanden med 10%. Alle oppklossinger festes til tilfarere.
4. Den 1. rekken planker legges med en avstand på 10 til 15 mm til veggen. Bruk midlertidige avstandsklosser. Kontroller med snor at første rekke ligger helt rett.
5. Med et 15 mm Dinesen proppbor bores et 10 mm dypt hull 4 til 5 cm fra hver kant. Vær nøye med
boringen, så hullene sitter likt, og det ikke fremkommer frynser. Gulvene skrus fast med en Dinesen
spesialskrue med delgjenge (28 mm: 5 x 60 mm og 35 mm: 5 x 60 mm).
6. De løse fjærene presses inn i den første plankens not i hele lengden. Det må ikke være noen avstand
mellom de enkelte fjærene. De må ikke limes. For tynne eller alt for stramme fjær kastes.
7. Heretter legges neste planke på tilsvarende måte. Plankene slås helt sammen. Siste rekke skjæres til,
så avstanden til veggen er på 10-15 mm.
Legging med løs fjær I Side 5
8. Er plankene koniske, fordeles brede og smale planker mellom hverandre, og blandes etter behov for
å korrigere for avsmalingen.
9. Sørg for at plankene fordeles pent etter utseende og kvistinnhold, så gulvet fremstår harmonisk.
10. Når hele gulvet er lagt, støvsuges hullene.
11. Proppene limes godt fast med fuktbestandig PVAc-lim. Proppens åreforløp bør følge plankens. Få
limet godt rundt på sidene. Overskytende propp slipes vekk med en liten båndpusser.
Gulvplanke
Tilfarer
Oppklossing
Fuktsperre
Betong
Figur 1: Lengdesnitt
Propp
Løs fjær
Gulvplanke
Tilfarer
Skrue
Oppklossing
Fuktsperre
Betong
Figur 2: Tverrsnitt
Side 6 I Legging med løs fjær
Legging på bjelkelag
1. Innen legging kontrolleres bjelkelagets retthet og evt. oppretting foretas.
2. Avstanden fra midten av en bjelke til midten av den neste bjelken må være på maks 86 cm for 28
mm gulv og maks 120 cm for 35 mm gulv. Annen bjelkerekke bør plasseres maks. 50 cm fra første
henholdsvis siste bjelkerekke.
3. Er avstanden for stor, kan man evt. feste noen 45 x 95 mm tørre tilfarere på begge sider av bjelkene.
4. Er det kryperom under bjelkelaget monteres en 0,20 mm PE-folie rett under gulvplankene. Isolering
og ventilering av kryperommet gjennomføres iht. byggereglene.
5. Legging av plankene utføres som ved legging på tilfarere.
Gulvplanke
Bjelke
evt. Forskaling og himling
Figur 3: Lengdesnitt
Legging med løs fjær I Side 7
Legging på betong
1. Innen legging kontrolleres betonggulvets retthet og evt. oppretting foretas.
2. Legg Platon Stop oppå det tørre betonggulvet (maks. 85% RF). Knoppene må peke nedover. Platon
Stop legges helt ut til veggene. Samlinger tapes med Platon Tape.
3. Den 1. rekken planker legges med en avstand på 10 til 15 mm til veggen. Bruk midlertidige avstandsklosser. Kontroller med snor at første rekke ligger helt rett.
4. Med et 15 mm Dinesen proppbor bores et 10 mm dypt hull 4 til 5 cm fra hver kant. Vær nøye med
boringen, så hullene sitter likt, og det ikke fremkommer frynser. Deretter bores det et 50 mm dypt hull
i betongen med et 6 mm betongbor. Hullet støvsuges. Gulvene skrus fast med en Dinesen spesialskrue med delgjenge, (28 mm: 5 x 50 mm - 35 mm: 5 x 60 mm) og en 6 x 30 mm Dinesen dyvel.
Avstanden mellom proppene: 70 - 90 cm. NB: Ved gulvvarme - vær oppmerksom på at det ikke må
bores og skrus i varmeslanger.
5. De løse fjærene presses inn i den første plankens not i hele lengden. Det må ikke være noen avstand
mellom de enkelte fjærene. De må ikke limes. For tynne eller alt for stramme fjær kastes.
6. Heretter legges neste planke på tilsvarende måte. Plankene slås helt sammen. Siste rekke skjæres til,
så avstanden til veggen er på 10-15 mm.
7. Er plankene koniske, fordeles brede og smale planker mellom hverandre, og blandes etter behov for
å korrigere for avsmalingen.
8. Sørg for at plankene fordeles pent etter utseende og kvistinnhold, så gulvet fremstår harmonisk.
9. Når hele gulvet er lagt, støvsuges hullene igjen.
10. Proppene limes godt fast med fuktbestandig PVAc-lim. Proppens åreforløp bør følge plankens. Få
limet godt rundt på sidene. Overskytende propp slipes vekk med en liten båndpusser
Propp
Løs fjær
Gulvplanke
Platon Stop
Skrue
Dyvel
Figur.4. Tverrsnitt, skrudd ovenfra
Side 8 I Legging med løs fjær
Betong
Legging på sponplate
1. Legg ut en Dinesen ullpapp (500 g/m2) eller liknende trinndempende materiale på 22 mm gulvsponplater.
2. Den 1. rekken planker legges med en avstand på 10 til 15 mm til veggen. Bruk midlertidige avstandsklosser. Kontroller med snor at første rekke ligger helt rett.
3. Med et 15 mm Dinesen proppbor bores et 10 mm dypt hull 4 til 5 cm fra hver kant. Vær nøye med
boringen, så hullene sitter likt, og det ikke fremkommer frynser. Gulvene skrus fast med en Dinesen
spesialskrue med delgjenge (28 mm: 5 x 40 mm og 35 mm: 5 x 45 mm). Avstanden mellom proppene:
70 - 90 cm.
4. De løse fjærene presses inn i den første plankens not i hele lengden. Det må ikke være noen avstand
mellom de enkelte fjærene. De må ikke limes. For tynne eller alt for stramme fjær kastes.
5. Heretter legges neste planke på tilsvarende måte. Plankene slås helt sammen. Siste rekke skjæres til,
så avstanden til veggen er på 10-15 mm.
6. Er plankene koniske, fordeles brede og smale planker mellom hverandre, og blandes etter behov for
å korrigere for avsmalingen.
7. Sørg for at plankene fordeles pent etter utseende og kvistinnhold, så gulvet fremstår harmonisk.
8. Når hele gulvet er lagt, støvsuges hullene igjen.
9. Proppene limes godt fast med fuktbestandig PVAc-lim. Proppens åreforløp bør følge plankens. Få
limet godt rundt på sidene. Overskytende propp slipes vekk med en liten båndpusser.
Legging med løs fjær I Side 9
Propp
Løs fjær
Gulvplanke
Ullpapp
22 mm Gulvsponplate
Skrue
Tilfarer
Oppklossing
Fuktsperre
Figur 5: Tverrsnitt, skrudd ovenfra, tilfarere
Betong
Propp
Løs fjær
Gulvplanke
Ullpapp
Skrue
22 mm Gulvsponplate
Platon Stop
Betong
Figur 6: Tverrsnitt, skrudd ovenfra, svømmende
Side 10 I Legging med løs fjær
Legging af Dinesen gulv med fast fjær
Dimensjon i mm: 28 x 200 I 28 x 250 I 28 x 300
Legging på tilfarere – skrudd ovenfra eller skjult
1 På betonggulv legges det alltid ut fuktsperre af minimum 0,20 mm PE-folie med 20 cm sammentapet
overlegg. Fuktsperren føres opp på veggen og skjæres av bak fotlisten.
2 Tilfarere legges ut med passende avstand avhengig av gulvets tykkelse og belastning, likevel maks.:
28 mm
Bolig og likn. 86 cm Mindre butikker Samlingslokaler og likn.
70 cm 60 cm
Første og siste tilfarerrekke legges 50-80 mm fra veggene.
Annen tilfarerrekke legges maks. 50 cm fra første henholdsvis siste tilfarerrekke.
3. Oppklossing foretas med plast kiler eller med kryssfinér, med en avstand fra midten til midten på:
Bredde x høyde Bolig og likn. 40 x 39 laminert, L40 55 cm 40 x 63 laminert, L40 89 cm 45 x 45 høvlet lekter, C18 60 cm 45 x 70 høvlet lekter, C18 45 x 95 høvlet lekter, C18 93 cm 126 cm Mindre butikker Samlingslokaler og likn.
48 cm 44 cm
78 cm 70 cm
52 cm 47 cm
81 cm 110 cm 74 cm
100 cm
Ved endefag reduseres oppklossingsavstanden med 10%. Alle oppklossinger festes til tilfarere.
4. Den 1. rekken planker legges med en avstand på 10 til 15 mm til veggen. Bruk midlertidige avstandsklosser. Kontroller med snor at første rekke ligger helt rett.
5. Med et 15 mm Dinesen proppbor bores et 10 mm dypt hull 4 til 5 cm fra hver kant. Vær nøye med
boringen, så hullene sitter likt, og det ikke fremkommer frynser. Gulvene skrus fast med en 5 x 60
mm Dinesen spesialskrue med delgjenge.
6. Heretter legges neste planke på tilsvarende måte. Plankene slås helt sammen. Siste rekke skjæres til,
så avstanden til veggen er på 10-15 mm.
7. Sørg for at plankene fordeles pent etter utseende og kvistinnhold, så gulvet fremstår harmonisk.
8. Når hele gulvet er lagt, støvsuges hullene.
Legging med fast fjær I Side 11
9. Proppene limes godt fast med fuktbestandig PVAc-lim. Proppens åreforløp bør følge plankens. Få
limet godt rundt på sidene. Overskytende propp slipes vekk med en liten båndpusser.
10. Planker i max. 300 mm bredde kan alternativt skrus skjult. Benytt en 4,2 x 65 mm Dinesen Gulvskrue, som skrus skrått ned i fjærens overside i en vinkel på 45°. Første og siste planke festes dessuten ovenfra.
Propp
Gulvplanke
Tilfarer
Skrue
Oppklossing
Fuktsperre
Betong
Figur 7: Tverrsnitt, skrudd ovenfra, tilfarere
Gulvplanke
Skrue
Tilfarer
Oppklossing
Fuktsperre
Betong
Figur 8: Tvettsnitt, skrus skjult, tilfarere
Side 12 I Legging med fast fjær
Legging på bjelkelag – skrudd ovenfra eller skjult
1. Innen legging kontrolleres bjelkelagets retthet og evt. oppretting foretas.
2. Avstanden fra midten av en bjelke til midten av den neste bjelken må være på maks 86 cm for 28
mm gulv. Annen bjelkerekke bør plasseres maks. 50 cm fra første henholdsvis siste bjelkerekke.
3. Er avstanden for stor, kan man evt. feste noen 45 x 95 mm tørre tilfarere på begge sider av bjelkene.
4. Er det kryperom under bjelkelaget monteres en 0,20 mm PE-folie rett under gulvplankene. Isolering
og ventilering av kryperommet gjennomføres iht. byggereglene.
5. Legging av plankene utføres som ved legging på tilfarere.
Gulvplanke
Bjelke
evt. Forskaling og
himling
Figur 9: Lengdesnitt
Legging med fast fjær I Side 13
Legging på betong - skrudd ovenfra eller skjult
1. Innen legging kontrolleres betonggulvets retthet og evt. oppretting foretas.
2. Legg Platon Stop oppå det tørre betonggulvet (maks. 85% RF). Knoppene må peke nedover. Platon
Stop legges helt ut til veggene. Samlinger tapes med Platon Tape.
3. Den 1. rekken planker legges med en avstand på 10 til 15 mm til veggen. Bruk midlertidige avstandsklosser. Kontroller med snor at første rekke ligger helt rett.
4. Med et 15 mm proppbor Dinesen bores et 10 mm dypt hull 4 til 5 cm fra hver kant. Vær nøye med
boringen, så hullene sitter likt, og det ikke fremkommer frynser. Deretter bores det et 50 mm dypt
hull i betongen med et 6 mm betongbor. Hullet støvsuges. Gulvene skrus fast med en 5 x 50 mm
Dinesen spesialskrue med delgjenge og en 6 x 30 mm Dinesen dyvel. Avstanden mellom proppene:
70 - 90 cm.
5. Heretter legges neste planke på tilsvarende måte. Plankene slås helt sammen. Siste rekke skjæres til,
så avstanden til veggen er på 10-15 mm.
6. Sørg for at plankene fordeles pent etter utseende og kvistinnhold, så gulvet fremstår harmonisk.
7. Når hele gulvet er lagt, støvsuges hullene igjen.
8. Proppene limes godt fast med fuktbestandig PVAc-lim. Proppens åreforløp bør følge plankens. Få
limet godt rundt på sidene. Overskytende propp slipes vekk med en liten båndpusser.
9. Planker i max. 300 mm bredde kan alternativt skrus skjult. Benytt en 4,2 x 55 mm Dinesen Gulvskrue,
som skrus skrått ned i fjærens overside i en vinkel på 45°. Før dette bores det med et 3,5 mm
betongbor (ved porøs betong anbefales et 3 mm bor). Det er veldig viktig at plankene trykkes hardt
ned mot underlaget før de skrues fast. Avstanden mellom skruene: 70 - 90 cm. Første og siste planke
festes som skrudd ovenfra.
Propp
Gulvplanke
Platon Stop
Skrue
Dyvel
Betong
Figur 10: Tverrsnitt, skrudd ovenfra
Gulvplanke
Skrue
Platon Stop
Betong
Figur 11: Tverrsnitt, skrus skjult
Side 14 I Legging med fast fjær
Legging på sponplate - skrudd ovenfra eller skjult
1. Legg ut Dinesen ullpapp (500 gr/m2) eller liknende trinndempende materiale på 22 mm gulvspon­
plater.
2. Den 1. rekken planker legges med en avstand på 10 til 15 mm til veggen. Bruk midlertidige avstandsklosser. Kontroller med snor at første rekke ligger helt rett.
3. Med et 15 mm Dinesen proppbor bores et 10 mm dypt hull 4 til 5 cm fra hver kant. Vær nøye med
boringen, så hullene sitter likt, og det ikke fremkommer frynser. Gulvene skrus fast med en 5 x 40
mm Dinesen spesialskrue med delgjenge. Avstanden mellom proppene: 70 - 90 cm.
4. Heretter legges neste planke på tilsvarende måte. Plankene slås helt sammen. Siste rekke skjæres til,
så avstanden til veggen er på 10-15 mm.
5. Sørg for at plankene fordeles pent etter utseende og kvistinnhold, så gulvet fremstår harmonisk.
6. Når hele gulvet er lagt, støvsuges hullene igjen.
7. Proppene limes godt fast med fuktbestandig PVAc-lim. Proppens åreforløp bør følge plankens. Få
limet godt rundt på sidene. Overskytende propp slipes vekk med en liten båndpusser.
8. Plankene kan alternativt skrus skjult. Benytt en 4,2 x 45 mm Dinesen Gulvskrue, som skrus skrått
ned i fjærens overside i en vinkel på 45°. Avstanden mellom skruene 70-90 cm. Første og siste
planke festes som skrudd ovenfra.
Propp
Gulvplanke
Ullpapp
Skrue
22 mm Gulvsponplate
Tilfarer
Oppklossing
Fuktsperre
Betong
Figur 12: Tverrsnitt, skrudd ovenfra, tilfarere
Legging med fast fjær I Side 15
Gulvplanke
Ullpapp
Skrue
22 mm Gulvsponplate
Tilfarer
Oppklossing
Fuktsperre
Betong
Figur 13: Tverrsnitt, skrudd skjult, tilfarere
Propp
Gulvplanke
Ullpapp
Skrue
22 mm Gulvsponplate
Platon Stop
Betong
Figur 14: Tverrsnitt, skrudd ovenfra, svømmende
Gulvplanke
Ullpapp
Skrue
22 mm Gulvsponplate
Platon Stop
Betong
Figur 15: Tverrsnitt, skrudd skjult, svømmende
Side 16 I Legging med fast fjær
Fulliming av Dinesen gulv
Denne veiledningen omhandler liming av Dinesen Douglas og eikeplanker i hele eller fallende
lengder, i maks. 500 mm plankebredde. Plankebredder større enn 300 mm skal fases med ca. 5
mm skrå limfas på baksiden under hver nederste not, slik at limet ikke presses opp i fjær- og
notsammenføyninger under liming.
Limingen må ikke kombineres med annen festing og plankene må kun festes til underlaget ved
liming. Legg merke til at gulvplanker aldri må limes på langsidene.
Luftfuktigheten bør være mellom 35 og 65 % RF og bør om vinteren ikke overstige 50 % RF.
Temperaturen bør ligge mellom 18 og 25º C.
Plankene kan normalt legges med det samme og må ikke akklimatiseres i rommet. Om vinteren bør
plankene ligge i rommet 1 – 2 døgn før leggingen.
Det brukes Sika AcouBond-system med Sika-layer – 03-matte og SikaBond T52 FC-lim. Følg
veiledningen fra Sika nøye mht bl.a.:
• Klimatiske forhold for lim
• Type, planhet, vedhefting/priming og fuktinnhold av underlag
• Bruk av verktøy
• Tørketider for evt. sparkelmasse, primer, fugemasse, m.m.
• Herdetid/monteringstid for lim
• Forhold for gulv med gulvvarme
Angående dette må du følge andre anvisninger i Dinesen veiledninger.
Sikas krav om fukt/restporefukt skal overholdes for alle underlag. På underlag av betong/sement
må ikke restporefukten overstige 85 % RF samt at det må brukes Sika Primer MB fuktsperre.
På underlag av anhydrit må ikke restporefukten overstige 65 % RF samt at det ikke må brukes Sika
Primer MB fuktsperre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med Sika.
På undergulv av betong/sement, anhydrit med innstøpte varmeslanger, skal gulvvarmen ha vært
testet i min. en måned før liming. Ta kontakt med Sika for liming på andre underlag av for eksempel
sponplater, fibergips, keramiske fliser med mer.
Ved gulv med gulvvarme må gulvvarmen ha vært slått av i minst 24 timer før liming.
Gulvvarmen må tidligst slås på igjen langsomt 7 døgn etter at limingen er avsluttet.
For å sikre et tilstrekkelig pressetrykk over hele gulvflaten og når limning f. eks. avsluttes for dagen,
må plankene belastes med ca. 8 – 10 kg sandsekker, bøtter med sand e. l. Jevnt fordelt benyttes
ca. 1 belastning per kvm gulv inntil limet er herdet. Det er spesielt nødvendig ved gulvkantene og
de rekkene som er lagt sist. Man må ikke trå på gulvet før limet er herdet, normalt først etter minst
24 timer.
Sliping og overflatebehandling må tidligst utføres 48 timer etter at limingene er avsluttet.
Legging med fast fjær I Side 17
Huskeliste
1. La aldri gulvene leveres før huset er lukket, tørt og varmt og fukten er under kontroll.
2. Plankene må bæres inn ved levering og må ikke ligge ute om natten.
3. Plankene kan normalt legges med det samme, men bør om vinteren ligge i rommet 1 til 2 døgn før
man begynner leggingen.
4. Hold øye med temperatur og luftfuktighet. Hvis plankene oppbevares ved en luftfuktighet på over
50% RF, vil de oppta fukt og dermed bli bredere. Det vil senere medføre større svinnrevner enn normalt.
5. Vær helt sikker på at betongen er tørr. Mål fukten. Betongfukt kan ødelegge tregulv. Se Dinesens
fuktveiledning.
6. Når gulvet legges, må man ta hensyn til farge og åreforløp. Målet er å plassere de enkelte plankene,
så man oppnår et gulv, som fremtrer som en harmonisk flate.
7. Alle Dinesen-gulv må alltid slipes før behandlingen.
8. Man kan ikke slipe større gulvflater med en vanlig sliper eller rondellsliper. Skaff deg en godkjent
gulvsliper.
9. Ved gulvvarme - se Dinesens veiledning angående gulvvarme.
10. Til behandlingen bør man benytte produkter fra Dinesen eller produkter godkjent av Dinesen. Se for
øvrig Dinesens Behandlingsveiledning.
11. Dinesens garanti omfatter ikke skader forårsaket av byggefukt.
12. Det kan ikke reklameres for de enkelte plankers utseende etter legging.
13. Kontakt alltid Dinesen Gulv, hvis du er i tvil om legging eller behandling.
Side 18 I Huskeliste
Veiledning
Har du behov for ytterligere råd eller veiledning, må du gjerne kontakte Dinesen på telefon +45 7455 2140,
hvor du også kan bestille og kjøpe produktene i Dinesens pleieserie for tregulv.
Dinesen Norge AS
Drammensveien 130, B9
NO-0277 Oslo
T +47 2198 4410
[email protected]
www.dinesen.com
Dinesen veiledninger
01 Dinesen leggeveiledning for Douglas gulv i hele lengder
02 Dinesen leggeveiledning for Douglas gulv i fallende lengder
03 Dinesen leggeveiledning for eiketregulv i fallende lengder
04 Dinesen fuktveiledning
05 Grunnbehandling og pleie af Dinesen gulve
06 Dinesen om gulvvarme
Instruksjons video (slipning, grundbehandling, pleie) www.video.dinesen.com
Dinesens veiledninger tar utgangspunkt i det danske regelverket. Det må derfor tas hensyn til nasjonale regler. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
Vi gjør oppmerksom på, at vi bare kan gi råd og veiledning rundt våre egne produkter, således at rådgivning herudover
er udenfor vor ytelse.
Andre bygningsdeler og produkter krever en sådan viden og indsigt, at der skal søkes rådgivning hos en fagmann.
Er det spørsmål, er det bare å sende en mail.
Veiledning I Side 19