Brukermanual samarbeidsportalen

Brukermanual Samarbeidsportalen
Innhold
Introduksjon
Registrering
Stegvis beskrivelse av innlogging
Stegvis beskrivelse av innlogging
03
04
05
06
Godta bruksvilkår
07
Innlogget bruker
08
Min profil
Min virksomhet
Virksomhetens tjenester
Virksomhetenes kalender
10
11
12
13
Virksomhetens saker
14
15
17
18
19
Menyvalg
Samarbeidsbloggen
Logge ut
Kontakt
Introduksjon
Samarbeidsportalen er den primære informasjons- og varslingskanalen fra
Difi om samarbeidet rundt Difis felleskomponenter og Norge.no.
Virksomheter som har signert bruksvilkår for Difis felleskomponenter vil
kunne få tilgang til Samarbeidsportalen. Brukere fra virksomhetene må selv
registrere seg for å få tilgang.
Bruksvilkår for Difis felleskomponenter, ID-porten, Kontakt- og
reservasjonsregisteret og Sikker digital post godtas av bemyndiget person
fra virksomheten via Samarbeidsportalen. Samarbeidsportalen inneholder
oppdatert teknisk dokumentasjon, herunder integrasjonsguide, testmiljø, og
rutiner for teknisk integrasjon for alle Difis felleskomponenter.
Samarbeidsportalen er kanalen for nyheter og varsel fra Difi knytt til
felleskomponentene.
Denne brukermanualen er laget som en veiledning for registrering og bruk
av Samarbeidsportalen.
3
Samarbeidsportalen
http://samarbeid.difi.no
Registrering
Sånn gjør du:
1. Skriv inn url: samarbeid.difi.no i nettleser,
og du får følgende skjermbilde.
2. Trykk på knappen «Logg inn»
3. Du vil da komme til siden brukar.difi.no
4. Trykk på E-post
4
Registrering forts.
5. Skriv inn e-postadressen i e-post-feltet.
6. Trykk på knappen «Fortsett».
7. Du vil da motta en e-post til din registrerte
e-postadresse.
8. Trykk på «Klikk her for å logge inn».
9. Du skal da få åpnet siden
samarbeid.difi.no/bruksvilkar/status
5
Registrering forts.
10. Du er innlogget og kan godta bruksvilkår.
Innlogging til Samarbeidsportalen:
Senere innlogging foregår på samme måte, ved
at du får tilsendt en e-post for å logge inn.
6
Godta bruksvilkår
Godta bruksvilkår
For å få tilgang til Samarbeidsportalen og ta i
bruk Difis felleskomponenter må virksomheten
godta bruksvilkår. Dette gjøres av bemyndiget
person.
Når du haker av for «Jeg har forstått vilkåret,
og som bemyndiget signerer jeg på vegne av
min virksomhet» og trykker på knappen
«Signer vilkår», blir du sendt videre til IDporten for verifisering.
Bemyndiget person aksepterer vilkårene ved å
logge inn med foretrukket e-ID.
Den som aksepterer bruksvilkårene blir satt
som virksomhetens avtaleansvarlig.
7
7
Innlogget bruker
Innlogget bruker
Som innlogget bruker for en virksomhet som
har godtatt bruksvilkårene vil du få frem denne
siden.
På fremsiden vil de siste nyhetene og varslene
være tydelig plassert midt på siden. Du leser
hele nyheten ved å trykke på overskriften til
nyheten.
Under nyheter og varsel er det en kalender
som viser oversikt over nye releaser og andre
arrangementer fra Difi som vil være relevant
for deg.
Det er også en kontaktperson-boks på høyre
side med kontaktinformasjon dersom dere har
spørsmål knyttet til Difis felleskomponenter.
8
Innlogget bruker
Innlogget bruker
Min profil: Her kan du registrere og oppdatere
egne kontaktopplysninger.
Min virksomhet: Her kan du redigere og
oppdatere virksomhetens kontaktopplysninger.
Virksomhetens tjenester: Her kan du registrere
nye tjenester og redigere allerede opprettede
tjenester.
Virksomhetens kalender: Her kan du registrere
nye kalenderaktiviteter og redigere allerede
opprettede kalenderaktiviteter.
Virksomhetens saker: Her kan du se innmeldte
saker, saksnummer og status for saken.
9
Min profil
Min profil
I «Min profil» kan du registrere og oppdatere
egne kontaktopplysninger.
Ved å holde musepekeren over
kontaktinformasjonen din vil du få opp hjulet
med menyvalget «Rediger». Her går du for å
oppdatere eller endre din kontaktinformasjon.
Du og virksomheten er selv ansvarlige for å
holde kontaktinformasjonen oppdatert.
Det er også et sett roller som kan velges:
Avtaleforvalter: Person som aksepterer
bruksvilkårene på vegne av virksomheten.
Sikkerhetsansvarlig: Person ansvarlig for
håndtering av sikkerhetsmessige forhold
Forvaltningsansvarlig: Person ansvarlig for
håndtering av henvendelser knyttet til drift og
forvaltning av ID-porten og virksomheten.
Brukerstøtteansvarlig: Person ansvarlig for
virksomhetens egen brukerstøtte, dersom
virksomheten har en slik rolle.
Integrasjonsansvarlig: Person ansvarlig for
håndtering av tekniske forhold.
Informasjonsansvarlig: Person ansvarlig for
informasjon, dersom virksomheten har en slik
rolle.
10
Min virksomhet
Min virksomhet
I «Min virksomhet» kan du registrere og holde
oppdatert virksomhetsinformasjon.
Nye kontaktpersoner som registrerer seg vil
automatisk plasseres i listen over
virksomhetens kontaktpersoner.
11
Virksomhetens tjenester
Virksomhetens tjenester
I «Virksomhetens tjenester» får du en oversikt
over hvilke tjenester virksomheten har.
Det er også mulig å redigere allerede
opprettede tjenester.
Ved å trykke på linken «Registrer ny tjeneste»
får en opp skjermbilde under.
Registrer ny tjeneste
Her kan du registrere nye tjenester
virksomheten ønsker å ta i bruk.
Varslingspunkt
Her er det viktig at det blir registrert
varslingspunkt for tjenesten. Ved varsel av
sendt ut fra Difi er det disse varslingspunktene
som vil motta varsel fra Difi om hendelser. Du
vil få opp liste over registrere kontaktpunkt for
din virksomhet, under «Varslingspunkt»
12
Virksomhetens kalender
Virksomhetens kalender
I «Virksomhetens kalender» får du en oversikt
over hvilke kalenderaktiviteter virksomheten
har. Her det også mulig å redigere allerede
opprettede kalenderaktiviteter.
Registrer ny kalender
Ved å trykke «Register ny kalender» vil du få
opp følgende skjermbilde. Her kan du
registrere nye kalenderaktiviteter for
virksomheten.
13
Virksomhetens saker
Virksomhetens saker
I virksomhetens saker kan du se virksomhetens
saker og statusen på disse.
14
Menyvalg
Venstremeny
I menyen på venstre side vil du finne
bruksvilkårene, samt informasjon om Difis
felleskomponenter. De ulike menyvalgene
inneholder undermenyer som du får opp ved å
trykke på ønsket menyvalg.
15
Menyvalg
Undermenyer
De ulike menyvalgene inneholder:
Bruksvilkår: Inneholder de ulike bruksvilkårene
for Difis felleskomponenter. Det er også en
status-side som viser hvilke og når de ulike
bruksvilkårene er godtatt av virksomheten.
ID-porten: Inneholder informasjon om
felleskomponenten , herunder teknisk
dokumentasjon, rapporter og annen
informasjon.
Kontakt- og reservasjonsregisteret: Inneholder
teknisk informasjon om felleskomponenten,
herunder teknisk dokumentasjon og hvordan ta
det i bruk.
Sikker digital post: Inneholder informasjon om
hvordan å ta i bruk Sikker Digital Post, hva
koster sikker digital post, postkasse til
innbyggere og Samordning med KS SvarUT.
Norge.no: Norge.no er en oversikt over statlige
og kommunale tjenester på nett.
Samarbeidsbloggen: Gir alle registrere brukere
mulighet til å skrive blogginnlegg.
16
Samarbeidsbloggen
Samarbeidsblogg
Difi ønsker at våre kunder og leverandører skal
dele kunnskap og erfaringer med hverandre, og
har derfor opprettet en bloggfunksjon der alle
virksomheter kan opprette blogginnlegg om
dere ønsker å dele erfaringer, kompetanse
eller gi både ris og ros.
Ved å trykke på «Opprett nytt blogginnlegg»
får du opp siden til venstre. Her kan du legge
inn tittel, ingress og body. Du publiserer
innlegget ved å trykke «Lagre» nede til venstre
på siden.
17
Logge ut
Logg ut av Samarbeidsportalen
Knapp for utlogging er plassert oppe i det
høyre hjørnet.
Logg ut av ID-porten
Etter at du har godtatt bruksvilkårene ved å
logge inn via ID-porten er det viktig at du
logger av ID-porten. Knappen «Logg av IDporten» er tydelig plassert på høyre side.
18
18
Kontakt
[email protected]
For spørsmål om Difis felleskomponenter eller
samarbeidsportalen, send e-post til
[email protected]
19