Nyhetsbrev – april 2014

Nyhetsbrev – april 2014
Markedskommentar
1,4 % økning i mars for boliger i Drammen.
Eiendomsmeglingsbransjens boligprisstatistikk for
mars 2014 foreligger og prisene har også økt denne
måned. Dette er den tredje måneden med prisvekst
og den fjerde måneden på rad med positiv utvikling.
Statistikken viser at det normalt er prisvekst på
våren, og utviklingen er sånn sett i tråd med historiske tall. Prisveksten i mars 2014 er
likevel relativt høy, også sett hen til historiske tall.
Gjennomsnittsprisen på eneboliger er i Drammen er kr 23.351,- pr. m2.
Gjennomsnittsprisen på eierleiligheter er i Drammen er kr 36.259,- pr. m2.
Gjennomsnittsprisen på borettslagsleiligheter er i Drammen er kr 28.662,- pr. m2.
Mer informasjon om boligprisutviklingen i Drammen, Buskerud utenom Drammen og hele
landet kan lastes ned på www.eff.no Nye meglere Fra mars ble vårt team utvidet med to dyktige meglere; Gustav Waal og Jørn Mosebekk
Larsen. Vi er stolte over å ha et av de mest erfarne og kompetente meglerteamene i
Buskerud. Totalt er vi nå åtte som driver aktiv megling, og har dessuten erfarne
medarbeidere på salgs- og oppgjørssiden. Vår advokat Christina Lyngtveit-Petersson
leder vårt kontor.
Husk rentefradraget i selvangivelsen!
I disse dager gjør mange av landets boligeiere seg kjent med selvangivelsen for 2012.
Det er særlig viktig å sjekke at du har fått rentefradrag på f.eks. boliglånet. Mange
samboere med felles boliglån, opplever at hele rentefradraget er ført på den ene
samboeren. Samboerne må da «flytte over» en forholdsmessig del av rentefradraget
til den andre samboeren, slik at rentefradraget gjenspeiler den faktiske
rentebelastningen på den enkelte samboer. Også ektefeller kan oppleve dette, så det
er viktig å gjennomgå selvangivelsen før innleveringsfristen.
Vær også oppmerksom på eventuelle «private lån», altså lån som ikke er til
finansinstitusjoner. Har du betalt renter på lånet, skal dette føres i selvangivelsen.
Tilsvarende skal långiver føre renteinntekter på sin selvangivelse.
Stenge hytta for vintersesongen?
Mange med hytte på fjellet skal snart forberede stenging for sesongen. Her følger en
sjekkliste som kan hjelpe deg å sikre hytta:






Sjekk vann og sanitæranlegg: Tøm alle vannkraner, -tanker etc. som ikke er
frostsikret. Steng av vannet
Strøm og gass: Tøm kjøleskap og skru av – la kjøleskapsdøren stå åpen. Koble
fra gass
La innvendige dører stå åpne for å sikre lufting
Utendørs: Sjekk tak og takrenner
Dører/vinduer: Trekk for gardiner for å hindre innsyn. Sjekk også at disse er
forsvarlig lukket og låst
Generelt: Ikke oppbevar verdifulle gjenstander, våpen, medisiner eller alkohol
på hytta
Samarbeid med Huseiernes Landsforbund
Vi samarbeider med Huseiernes Landsforbund, og kan tilby rabatt til medlemmer av HL
hvis du skal selge bolig i Drammen, Lier eller Nedre Eiker.
Gustav Waal Megler MNEF Månedens leder Eiendomsmegler Dahl AS er et av
Drammens største eiendomsmeglerfirmaer. Vi er 13 medarbeidere,
hvorav 12 er utdannede
eiendomsmeglere/meglere MNEF og
en advokat.
Selge etter påske?
Boligmarkedet er godt i gang og vi
merker at det stadig kommer flere
interessenter på visningene. Når vi i
tillegg oppnår gode priser, oppleves
boligmarkedet som alt annet enn
tregt. Det er likevel viktig å være
oppmerksom på at dagens marked
oppleves som noe selektivt, hvilket
gjør det særlig viktig å prise boligen
mest mulig riktig i markedsføringen.
Påsken nærmer seg raskt og
erfaringsmessig vet vi at mange
planlegger å selge boligen sin etter
påske. Dette er historisk sett en
gunstig periode å selge, og
boligprisstatistikken viser at det ofte
oppnås gode priser for boligene.
Mange boligkjøpere ønsker gjerne å
kjøpe i denne perioden, bl.a. for å få
avklart skolekrets o.l. før august.
Mange ønsker naturligvis også å
benytte sommeren til å komme i
orden i ny bolig.
Hvis du planlegger å kjøpe ny bolig
fram mot sommeren eller ønsker å
selge din bolig rett etter påsketider,
anbefaler vi at du tar kontakt med en
av oss i Eiendomsmegler Dahl. Da kan
vi sammen planlegge ditt boligsalg og
veien videre.
Vårt nyhetsbrev sendes fire ganger i
året. Eventuelle innspill eller spørsmål
sendes til [email protected]
GOD PÅSKE!
Ved fremvisning av medlemskortet i HL ved oppdragsinngåelse (før signering), får du kr
5.000 i rabatt hos Eiendomsmegler Dahl.