Banen er åpen for alle, men leies IKKE ut uten våre

Ta med:
Godt fottøy.
Handsker er å anbefale.
Ta også godt med drikke.
Betaling:
Skjer ved oppmøte.
Ta med kontanter.
Banen er åpen for alle, men leies IKKE ut
uten våre egne instruktører /
banedommere.
For utleie, ta kontakt:
Tlf.: 40 49 75 11
Sms: 45 86 98 91
Mail: [email protected]
TEAMBUILDING—BURSDAGER—
UTDRIKNINGSLAG—SKOLEAVSLUTNING
Sesong for utleie:
April-juni: Alle dager
Juli: ( da noe begrenset pga. egen
leirvirksomhet
September—oktober: kun helger
Film & bilder:
Hvis det er ønskelig kan spill
filmes / tas bilder av. Kan også
bestille film fra paintballkampen.
Ettersendes og koster kr.150,Alder:
Anbefalt fra 8.klasse og oppover
Samtykkeskjema:
Alle spillere under 18 år, må ha
fullmakt fra foreldre for å spille.
MAN BØR BESTILLE SENEST 2-3
UKER FØR MAN PLANLEGGER Å
SPILLE.
Acta er landets største barne—og
ungdomsorganisasjon
innenfor
Den norske kirke. I region VeBu
(Acta VeBu) har vi rundt 1500
medlemmer fordelt på 45 lag /
klubber.
Strand leirsted på Østerøya
(Sandefjord) er Acta VeBu sitt
eget leirsted. Her arrangerer vi 1012 leirer hvert år, de fleste i
sommersesongen.
Ved utleie må det være
MINST 6 som spiller.
Det gis rabbatt for
grupper større enn
10 personer.
PRISER 2012
2 serier:
Kr.300,4 serier:
Kr.400,Om det er ønskelig med mer enn 4
runders spill kan dette avtales på
forhånd. Be om pris ved flere
runder.
Actas paintballbane ligger på
Strand leirsted, som er vårt eget
leirsted. Strand ligger ca.7 km.fra
Sandefjord sentrum. Fra leirstedet
er det bare 10 minutters gange til
selve banen.
Alle spillere på hvert lag får
følgende utstyr med i prisen:
•
Maske
•
Drakt
•
Markør
•
Luft og baller nok til
alle serier
•
En ghilliesuite pr.lag
Actas paintballbane er en
skogsbane med ca.25 hindere,
laget av ungdommer som er
aktive i Acta VeBu.
Like ved banen finner man også
en større lavvo, der man kan ta
pauser og spise mat.
Banen m/ utstyr er åpen for utleie
til privatpersoner, andre organisasjoner med ...
Ved utleie stiller Acta
med instruktør /
banedommer.
Vi er opptatt av god sikkerhet, og at
alle regler følges.
Våre instruktører / banedommereer
erfarne
paintballspillere.
Disse
kommer til å være på banen til
enhver tid under
spillet.
En røykgranat er inkludert i
spillet. Flere kan kjøpes for
kr.50,- pr.stk.