Fleksibel robot fjerner gjødsel fra spalteganger

2.2.150
Fleksibel robot
l
e
s
d
ø
j
g
r
e
n
r
e
j
f
r
e
g
n
a
g
e
t
l
a
p
s
fra
50
pe RS2
DeLaval robotskra
Din løsning – hver dag
Sikker og dyrevennlig robot-
Sofistikert og stille
Forenkler fjøsplanleggingen
skrape som effektivt fjerner
DeLaval Robotskrape RS250 er
en selvgående gjødselskrape til
rengjøring av spalt. Programmér
de rutene og de tidspunktene du
ønsker at robotskrapa skal gå.
Gjødselroboten er framhjulsdrevet,
og det betyr at den kan rengjøre helt
inn til hjørner.
Med denne helt automatiserte
robotskrapen er det enklere å planlegge fjøset. Du kan fokusere på
kutrafikk uten å hemmes av faste
utgjødslingsinstallasjoner. Hvis du
har bås i et fjøs med spaltganger
pluss trådløs internettoppkobling,
er DeLaval RS250 gjødselskrapen
noe for deg.
gjødsla fra spalteganger og gir
renere dyr. Rene dyr utnytter
kapasiteten på melkerobot
bedre. Et rent fjøs gir bedre
dyrehelse og et triveligere
arbeidsmiljø.
DeLaval AS
Postboks 3250
N-1402 Ski
Tlf.: +47 64 85 85 00
www.delaval.no
[email protected]
Stille og effektiv
fjerning av gjødsel
på spaltgulv
– hver dag
TEKNISKE DATA
Drivmotor: 165 W
Styremotor: 90 W
Batteri: 2 x 24 V, 100 A/h
Kjørehastighet: 4 m / min
Robust, sikker og automatisert
DeLaval robotskrape er stabil (vekt
ca. 410 kg) og er vanskelig å vippe
ut av kurs. Robotskrapa navigerer
etter kanter og transpondere festet
i spalteplanken. Hvis robotskrapa
mot formodning skulle komme ut av
kurs, vil den når den kommer til en
transponder, ”kjenne seg igjen” og
forsette ruta derfra. DeLaval robotskrape vil derfor ikke ”gå seg vill”.
Robotskrapa går med 4 m pr.
min og forstyrrer ikke kutrafikken.
Robotskrapa er dyrevennlig og har
innebygd kusikkerhetssystem. Dyra
lærer raskt å flytte seg når robotskrapa kommer, og det blir lite stopp
p. g. a. at kusikkerhetssystemet slår
inn.
Internettoppkobling
DeLaval robotskrape programmeres
første gang etter gjennomkjøring styrt
av et håndholdt styrepanel. Grunndata
for fjøset og første programmerte rute
overføres til en PC, og kan legges opp
på egen side for DeLaval gjødselrobot
på internett. DeLaval gjødselrobot
har kommunikasjonsenhet basert på
mobiltelefon, og senere kan rutene
oppgraderes eller endres fra en PC
enten i fjøset eller via internett.
Gulvmonterte transpondere i fjøset sikrer
at gjødselroboten holder kursen og gir
fortløpende informasjon om sin posisjon.
Vekt: 410 kg
Rengjøringsblad: 130 cm til 190 cm
Lengde/vekt/høyde: 130 / 72 / 60 cm
Rengjøringskapasitet: maks. 250 kyr
Rengjør spaltgulv: maks. 1250 m2
Sammenhengende ladetid: Min 6 t. pr. døgn
DeLaval er et av varemerkene i DeLaval Group.
Rengjøringskapasitet
Én robotskrape kan effektivt holde
rent et spalteareal på ca. 1250 m2.
Du bestemmer hvor ofte skrapa skal
gå. Du kan også bestemme at de
spaltearealene med mest kutrafikk,
skal skrapes oftere enn mer perifere
deler av fjøset. Mellom turene parkerer
robotskrapa ved ladestasjonen for
opplading av batteriene. Det kreves
minimum 6 timers sammenhengende
lading pr. døgn. For å ha god driftssikkerhet bør batteriene også få tilstrekkelig ladetid mellom hver runde.
Avhengig av størrelse og form på
spaltearealet, vil robotskrapa normalt
gå 6 - 10 ruter pr. døgn.
DeLaval RS250
Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer.
19342/N-1/02-2009