Dokumentasjon: Ansatt

Ansatt-innstillinger Velferdskalender
Ansatt
Dette dokumentet viser hvordan du administrerer beboere, aktiviteter, meldinger, cafe og
instillinger. Avhengig av dine rettigheter kan enkelte av mulighetene mangle. Da må du ta kontakt
med administrator for din lokasjon, for å sikre at du har de tilgangene du trenger.
Logg inn
Logg inn med din epostadresse og passord - samme sted som beboere og pårørende: (har du glemt
passord, så se helt nederst i denne manualen)
https://hsweb01.smartly.no/welfareadmin/
Merk: første gang du logger inn må du sjekke at du er på riktig lokasjon, evt endre lokasjon.
Slik er oversiktssiden, her kan du se fellesaktiviteter, eventuelle meldinger, dagens meny og status på
nettbrett, om noen har skrudd de av eller noen trenger lading.
Dokumentasjon Velferdskalender
Oppdatert 1.mar 2015 av em | Versjon: 1.1
Side 1
Ansatt-innstillinger Velferdskalender
Oversikt over beboere:
Registrere en beboer:
Husk på 1) Navn, 2) Brukernavn, 3) Boenhet
Passord settes automatisk til brukernavn, og kan endres på «rediger beboer»
Dokumentasjon Velferdskalender
Oppdatert 1.mar 2015 av em | Versjon: 1.1
Side 2
Ansatt-innstillinger Velferdskalender
Rediger på en beboer:
Velg den beboeren du ønsker å redigere, og velg «rediger»
Legg til pårørende og endre passord
Merk: etter pårørende er lagt til (med epostadresse) får pårørende tilsendt epost til registrert
epostadresse, og må akseptere at de er pårørende, før de blir synlige inne i ansattadministrasjon.
Dokumentasjon Velferdskalender
Oppdatert 1.mar 2015 av em | Versjon: 1.1
Side 3
Ansatt-innstillinger Velferdskalender
Aktiviteter:
Fyll ut hvem og hva aktiviteten gjelder for, her kan du velge enkeltpersoner, grupper eller alle:
Dokumentasjon Velferdskalender
Oppdatert 1.mar 2015 av em | Versjon: 1.1
Side 4
Ansatt-innstillinger Velferdskalender
Meldinger:
Sende melding:
Fyll ut hvem meldingen gjelder for (her kan du velge enkeltperson, gruppe eller alle), emne og
innhold.
Dokumentasjon Velferdskalender
Oppdatert 1.mar 2015 av em | Versjon: 1.1
Side 5
Ansatt-innstillinger Velferdskalender
Cafe:
Legg til ny matrett:
Dokumentasjon Velferdskalender
Oppdatert 1.mar 2015 av em | Versjon: 1.1
Side 6
Ansatt-innstillinger Velferdskalender
Hvem kommer og spiser?:
Bestillinger kommer også på epost kvar dag kl 10.
Dokumentasjon Velferdskalender
Oppdatert 1.mar 2015 av em | Versjon: 1.1
Side 7
Ansatt-innstillinger Velferdskalender
Kven skal få den eposten? Bestemmes under innstillinger:
Kontakter på nettbrettene (slettes med x):
Dokumentasjon Velferdskalender
Oppdatert 1.mar 2015 av em | Versjon: 1.1
Side 8
Ansatt-innstillinger Velferdskalender
Redigere snarveier for internett (slettes med x):
Dokumentasjon Velferdskalender
Oppdatert 1.mar 2015 av em | Versjon: 1.1
Side 9
Ansatt-innstillinger Velferdskalender
Glemt passord?
Gå til: https://hsweb01.smartly.no/ - velg Glemt passord:
Fyll inn epostadresse, og velg «nytt passord»!
Lukke til! 
Dokumentasjon Velferdskalender
Oppdatert 1.mar 2015 av em | Versjon: 1.1
Side 10