Betania nytt 1 2011

Tlf. 37 04 38 15
betanianytt
[email protected]
bursdagsbarn
betania
menighetssenter
grimstad
Vellykket
Connection-tur
Mathias Meberg, 3 år den 9. mai
Anna Flack Myrene, 10 år den 2. mai
Vetle Stø, 10 år den 22. mai
Johannes Kristiansen, 3 år den 9. mai
Jubilanter
Ingrid Bø, 60 år den 16. april
Magne Staalstrøm, 60 år den 12. mai
Åse Kristine Lokøy, 77 år den 29. mai
sponsorer
( årsfest og pastorinnsettelse
( Kårsteins andakt
( gratulasjoner
( årsmelding
( månedsplan
b etani anytt
informasjonshefte
våren 2011
Ellen Johnsen, 74 år den 10. mai
layout betanianytt: [email protected]
Menigheten gratulerer også:
familien
Grethe Fidje, 50 år den 18. mai
Guds vilje
For min del har jeg funnet en nøkkel litt lenger ute i kap. 1 i Kolosserbrevet. I vers 19 står det at det
var Guds vilje å la hele sin fylde ta
bolig i Han! Svaret på de mange
ting ligger i at vi har tatt imot Jesus,
blitt født på nytt, og opplever at Han
lever ved troen i våre hjerter. Gud
gav alt til Jesus, ja hele sin fylde ga
Sønd. 3. april kl. 11.00 Møte søndagsskole, minnemåltid.
Maria Lura taler.
Mand. 4. april kl. 19.00 Andakt, Bergetun. Kårstein m. fl.
Kolosserbrevet 1 sier faktisk enda
mer om Guds vilje; i vers 27 heter det at Gud ville kunngjøre for
menigheten hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant
hedningefolkene, det er: «Kristus
i dere, håpet om herlighet». Når
Guds herlighet fyller oss, og vi kjenner at vi er i Han, og Han i oss, som
Joh. Ev. beskriver det, ja da forstår
vi ting i et lys som ikke forvirrer oss,
og som ikke leder oss på villspor. I
Kristus ønsker Gud å gi sine svar og
åpenbare sin vilje for oss. Spennende!
Onsd. 6. april kl. 19.30
Bønn- og samtalemøte v/Peter.
Fred. 8. april kl. 18.00
Connection. Arve Bækkelund taler.
Lørd. 9. april kl. 10.00
Dugnad. Se liste i gangen.
Sønd. 10. april kl. 11.00
Møte, søndagsskole..
Arve Bækkelund taler.
Sønd. 17. april kl 11.00
Møte Palmesøndag.
MVH Kårstein
Mandag 25. april
2. påskedag, mulig felles møte med
Fevik Misjonskirke.
Følg med i info/annonse.
Fred. 29. april kl. 18.00
Connection. Anne-Lill Tangen taler.
Søn. 1. mai
Lokalet er utleid til privat selskap.
Onsd. 4. mai kl 19.30
Møte fellesarr. v/ Kjell Haltorp
m/venner fra Jordan.
Sønd. 8. mai kl 11.00
Møte m søndagsskole. minnemåltid.
Mand. 9. mai kl 19.00
Andakt, Floran v/Kårstein m.fl.
Fred. 13. mai kl. 18.00
Connection. Arve Bækkelund taler.
Sønd. 15. mai kl. 11.00
Møte, m/søndagsskole.
Onsd. 18. mai kl. 19.30
Menighetsmøte.
Sønd. 22. mai kl. 11.00
Møte m/søndagsskole.
Fred. 27. mai kl. 18.00
Connection. Per-Ivar Felldal taler.
Sønd. 29. mai kl 11.00
Møte. Ole Chr. Iglebæk taler.
Mand 30. mai kl. 19.00
Andakt, Bergetun v/Kårstein m.fl.
Onsd. 1. juni kl. 19.30
Bønn- og samtalemøte v/Glenn.
Sønd 5. juni kl. 11.00
Familiemøte.
Dette er informasjon vi sitter med
nå. Endringer kan forekomme, så
følg nøye med på info i møtene og
annonser/omtaler i Adressa.
vinterens møter
Som kristne er det umulig for oss
å unngå spørsmålet om hva som
er Guds vilje, og vi kan med en
gang slå fast, at det er vanskelig
å gjøre Guds vilje dersom vi ikke
kjenner til hva det da handler om.
Noen spørsmål gir Bibelen direkte
svar på, så som at «Han som vil at
alle mennesker skal bli frelst, og
komme til sannhets erkjennelse»,
men i mange detaljer i livet kan det
være en utfordring å vite med sikkerhet hva som er Guds vilje.
Gud til Jesus. Det geniale i fortsettelsen av dette, er at Joh. 1 sier at
«av Hans fylde har vi alle fått, og det
er nåde over nåde».
andakten
Det står om Gud i Salme 33, at han
talte, og det skjedde, han bød og det
stod der. Dette viser at det Gud vil,
det gjør Han, ja det viser også at det
Han gjør, er godt for oss. I Fadervår
ber vi «Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden». Guds vilje er
god for oss, og vi trenger å vite om
den for å kunne leve rett for Han. I
kolosserbrevet 1, 9, ber Paulus om
at kolosserne må fylles med kunnskap om Guds vilje, i all visdom og
forstand.
vårens program
Overnattingstur
med Connection
Den 13. mars var små og store
samlet på formiddagen for å markere menighetens årsfest. Det som
var spesielt for denne årsfesten
var at vi hadde gleden av å innsette
Arve Bækkelund som pastor i 30 %
stilling. Gjermund Igland var invitert
som taler, byens menigheter var
representert ved Helge Syvertsen og
Karl Torp fra Misjonskirken, samt
Hartvig Storslett og Torbjørn Torp fra
Filadelfia.
Forbønnshandlingen for vårt nye
pastorpar ble foretatt av Gjermund og
de inviterte gjestene, samt Interimsstyret. Arve og Sølvis tre døtre Julie,
Emma og Leah ble også presentert.
Gleden over igjen å ha på plass en
pastor var stor og satte et fint preg på
dagen for oss.
Samlingen i spisesalen etter møtet
ble også vellykket: Kjøkkengruppa
v/Linda, Borgny, Ingrid og Hanne
serverte smørbrød og hadde også organisert et flott og nydelig kakebord.
Tusen takk til dere for stor innsats
denne dagen.
Litt ut i måltidet ble mikrofonen gitt
fri til de som hadde en liten hilsen.
Den ble benyttet av flere av gjestene
og også noen av menighetens folk.
Alvor og muntre innslag i skjønn
forening gjorde også denne delen av
festen fin og minnerik for alle som
var tilstede.
Astrid
årsfest
fri lek, fotball, kanonball og høyt
aktivitetsnivå.
Latteren og smilene preget hele helgen, og måltidene ble en arena der
barna knyttet vennskap og bånd for
lang tid fremover.
Turen ble avsluttet med et grillmåltid
i friluft, etter en god økt i akebakken.
Vel hjemme antar vi at alle sammen
hadde en god natts søvn, og vi håper
at det ikke blir siste gang vi drar på
tur med Connection.
connection
Conneciton hadde tur til Løddesøl
skole 11. - 12. mars.
En livlig gjeng var spente og ivrige da
de møtte på Betania på fredagen. Vi
var 35 barn og 10 voksne som skulle
på overnattingstur. Det var en kort
biltur unna, og det tok ikke lang tid
før barna etablerte seg på sine liggeunderlag og hadde gjort klart for
en natt i sovesal.
Gymsalen var en populær plass, og
her fikk energien utløp! Her var det
Årsfest og
pastorinnsettelse
ansvar for å utvikle et barnearbeid,
og fikk her med seg Astrid Killingland. Anne May Wroldsen fikk
hovedansvar for omsorgsarbeidet.
Oddvar Evenstad, Frank Haukeland
og Kårstein Bø, ble stående som eldste, men hadde ingen møter utenom
interimsstyret. Astrid Valborgland
hadde ansvar for det administrative,
og Per-Ivar Felldal påtok seg ansvaret som menighetens referanseperson i forhold til forretningsmessige
anliggender (juridisk person).
Vi har hatt følgende menighetsmøter i 2010: 13. januar (da den nye
menighetsmodellen ble presentert
og debattert), og den 20. januar
(da modellen ble vedtatt). Deretter
hadde vi årsmøte den 3. februar og
menighetsmøte den 1. desember. De
to sistnevnte er de eneste formelle
menighetsmøtene vi gjennomførte
i 2010 etter at den nye menighetsmodellen ble vedtatt. Dette har
sammenheng med at interimsstyret
hadde mandat til å lede menigheten inntil det igjen kunne etableres
formelle arenaer som vedtektene
omtaler.
Det ble bestemt at vi skulle fortsette som før med søndagsmøter og
bønn- og samtalemøter. Vi fikk tilbud
fra Kjell Haltorp og Gjermund Igland
om å være forkynnere som ønsket
å bistå i arbeidet med å gjenreise
menigheten. Vi ønsket å fortsette
med søndagsskole og tok ansvar for
institusjonsandakter på Berge Gård.
Videre ble arbeidet med å starte et
barnearbeid satt i gang. I henhold til
interimsstyrets mandat ble det utarbeidet en medlemskontrakt/avtale
som ble presentert for menigheten.
De som ønsket å skrive under den,
måtte først gjennomføre en samtale
med to personer fra interimsstyret.
Det er nå i underkant av 40 som har
undertegnet en slik kontrakt, og
disse utgjør nå de som har stemmerett i menighetsmøtene. Årsmøtet
er imidlertid åpent for alle som er
tilsluttet menigheten.
Interimsstyret, som hadde sitt første
møte den 23. februar, har vært samlet annenhver uke i 2010. De første
møtene handlet om å finne en kurs
videre og hvilke områder vi skulle
satse på. Interimsstyret konstituerte
seg på denne måten: Runar Hamre
ble leder, Peter Arnt Halvorsen fikk
Et tidligere menighetsmøte oppnevn-
årsmelding for betania menighetssenter
På årsmøtet i februar, ble følgende
personer valgt til å lede menigheten
videre i et interimsstyre:
Trond Sørlie, Oddvar Evenstad, Kårstein Bø, Frank Haukeland, Peter
Arnt Halvorsen, Runar Hamre, Anne
May Wroldsen, Astrid Killingland, Astrid Valborgland og Per-Ivar Felldal.
Trond Sørlie bad først om å være
fritatt for ansvar i styret, og valgte
senere å trekke seg. Glenn Meberg
ble da forespurt om å gå inn i hans
sted, og takket ja til det.
Fra høsten av har Sølvi og Arve
Bækkelund gått inn i menigheten,
og i menighetsmøte den 1. desember ble det vedtatt å kalle ham
som pastor / fast forkynner i en 30
% stilling i menigheten. Sølvi har
bl.a. gått inn som medarbeider i
søndagsskolen. Dette har helt klart
gitt oss en ny giv, og vi ser frem til
samarbeidet med Sølvi og Arve.
Arve er også gått inn i interimsstyret, slik at det nå består av 11
personer. Interimsstyret tenker å
fortsette enda en tid fremover, før
menigheten velger nye ledere.
Barnearbeidet som frem mot sommeren bestod av paraplytirsdager,
med Ingrid Gusdal i spissen, ble fra
høsten av avløst av ”Connection”
med Peter Arnt Halvorsen, Ingunn
Birgitte Myrene, Anne Lill Tangen
og Astrid Killingland som ansvarlige i et styre. Se egen årsmelding
fra dette arbeidet.
Menigheten valgte i desember å
satse på et julespill, og fremførte
dette på arrangementet ”vi synger
julen inn” den 19. desember og i
en litt redusert versjon på julaften.
Tema for spillet var ”fra krybben til
korset”, men handlet egentlig om
tiden fra at Jesus kom første gang,
til han kommer igjen til vår jord.
Per-Ivar Felldal hadde hovedansvaret for dette, og fremføringene fikk
særdeles gode tilbakemeldinger.
Disse har talt i formiddags- og/eller
familiemøtene: Gjermund Igland,
Kjell Haltorp, Jan Bjarne Skrøvje,
Jan Arild Veiby, Vasili Raichinetz,
Turid Dahl, Per Bergan, Ole Christian Iglebekk, Rune Einarborg, Santos og Lucy Mamami (indianere fra
Sør Amerika), Ingrid Gusdal, Anne
Lill Valle Tangen, Frank Haukeland,
Arve Bækkelund og Anton Heggvik,
(som forrettet i Ingrid Evenstads
begravelse),
Menigheten ser nå fremover med
optimisme og tro. Gud har sendt
oss en fantastisk pastor, vi er en
sammensveiset ledelse og ser at
Connection arbeidet bærer frukt.
Samtidig er vi klar over at vi alltid
vil ha utfordringer foran oss. Vi ser
at ansvaret for om vi lykkes ligger
hos oss som enkeltpersoner og
som menighet. Vi er alle avhengige
av å spille på lag med Kristus, slik
at det blir Han som får bygge sin
menighet hos oss.
Februar 2011
Kårstein Bø
årsmelding for betania menighetssenter
Årsmelding 2010
te en gruppe som skulle komme
med forslag til endring av vedtektene, og denne gruppen består av:
Per-Ivar Felldal, leder, Magnus
Evenstad, John Steinar Killingland,
Elin Thoresen, Astrid Valborgland
og Kårstein Bø. Gruppen har ikke
vært aktiv i 2010, men vil kunne
starte opp sitt arbeid igjen når interimsstyret ber om det.