REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTE 21.10.1999

Voksen skole
Arnebråtvn. 120
0771 OSLO
Tlf.
22 13 68 00
Fax
22 13 68 48
Web
Voksen.gs.oslo.no
E-post: [email protected]
Til alle foresatte
INFORMASJON TIL HJEMMENE
APRIL 2014
Våren har kommet, skolegården er feid, og det er flott å se elevene i sving med hoppetau,
fotball og andre våraktiviteter! Elevene på 6. og 7.trinn sykler til skolen.
På 5. trinn avholdes sykkelprøve i begynnelsen av mai, og elevene der kan begynne å sykle
etter at den er gjennomført og bestått.
 Innsamlingsaksjonen
Innsamlingsaksjonen til Flyktninghjelpens hjelpearbeid for krigsrammede barn i Syria ga et
beløp på 144 560 kr. Fantastisk innsats fra elevene våre og sikkert også fra dere foreldre!
Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen kom til en samlingsstund for å motta sjekken,
og han fortalte også om det arbeidet som gjøres i Syria. Skolens innsamlingsaksjon er omtalt
på Flyktninghjelpens hjemmeside og fikk også omtale i Akersposten!
 Ny sosiallærer på skolen
Jostein Hasselgård er ansatt som ny sosiallærer her på Voksen skole etter Unni Riekeles som
gikk av med pensjon 1. april etter å ha vært ansatt her siden 1989. Både elever og personale
laget en flott stor og ikke minst overraskende avslutning for Unni Riekeles!
Jostein Hasselgård kommer fra jobb på Brusetkollen skole og omsorgssenter på Hvalstad,
som også er et pedagogisk ressurssenter for Osloskolen.
 Kartlegginger og prøver
7. trinn har nettopp hatt "Osloprøve i digital kompetanse", og for 4. trinn venter "Statlig
kartleggingsprøve i IKT" etter påske. Nå i april avvikles også kartleggingsprøver både i
norsk og matematikk (tallforståelse og regneferdighet) i alle klassene på 1., 2. og 3.trinn. I
mai skal 4. trinn også ha Osloprøve i naturfag. Det er omfattende prøver elevene har vært og
skal gjennom. Prøvesituasjonene er fra 45 – 90 minutter med pauser. Lærerne gjør en god
jobb med tilrettelegging av prøvene, slik at det blir en god prøvesituasjon for elevene hvor
den enkelte elev skal oppleve mestring.
Det er mye elevene skal kunne! Det er helt klart at dere som foresatte, må følge opp fagstoffet
i leksene gjennom skoleåret.
 Comenius- nytt
Comenius prosjektet vårt har dette året hatt TRÆR " Why are trees precious? "som tema. I
februar var 6 elever og 4 lærere på Comenius- camp i Espoo i Finland. En stor opplevelse. Vi
opplever at prosjektet er et viktig ledd i skolens internasjonale arbeid. Dette prosjektet
avsluttes til sommerferien, og vi arbeider nå med søknad om nytt prosjekt gjennom Erasmus+
fra høsten.
 Elevmegling
Alle elevene på 6. trinn skal snart i gang med workshops i forbindelse med elevmeglerutdanningen. Dette er morsomme og nyttige timer; lek og læring i skjønn forening! Alle
elevene lærer om kommunikasjon, sinne og konflikthåndtering, og etter siste kursdag kan
elevene søke på jobben som neste års elevmeglere. Søkerne kalles inn til jobbintervju hos en
av ressurslærerne, og deretter velges det ut ti elever som skal utdannes videre til
meglerjobben. Målet vårt er at alle elevene på 6. trinn skal ha lært en del om konflikter og
konfliktløsning, selv om bare noen av elevene ender opp som meglere her på Voksen skole.
Meglerjobbene knyttes opp mot trivselslederne. Sammen er de viktige for å unngå konflikter i
friminuttene ved at mange aktiviteter settes i gang i storefri fire dager i uken.
 Tilbud om undervisning i 2. fremmedspråk på 7. trinn
Det vil komme tilbud om undervisning i 2. fremmedspråk, tysk, fransk, italiensk russisk og
engelsk på 7. trinn nestes skoleår!
Eget brev med orientering og påmelding sendes hjem i siste halvdel av mai.
 Jubileumsgudstjeneste 10. april kl.10
Torsdag 10.4. kl.10 har skolen påskegudstjeneste med markering av 1814 jubileet. Der
framfører elever fra 5B en prolog skrevet av Edvard Hoem og et tablå om de folkevalgte som
møtte fram i Eidsvoll kirke 10.4. 1814. Det blir gamle fedrelandssalmer, og presten stiller i
den gamle embedsdrakten (den sorte samarien). Dette blir en spesiell start på markeringen av
1814 jubileet, og det er gjort grundige forberedelser av elever og lærere.






Avslutning før påske, loppemarked og fridager i mai
Fredag 11. april er siste dag før påske og en helt ordinær skoledag!
Tirsdag 22. april starter skolen igjen til ordinær tid
Helgen 26. og 27. april har Voksen skoles musikkorps loppemarked
Fredag 2. mai er det skolefri!
17. mai programmet sendes ut etter påske
GOD PÅSKE !
Voksen skole 7. april 2014
Vennlig hilsen
Bjørg Tennum Sandvei
Rektor