Eksempler på hytter i vår nye nøytralserie

Buen nøytral
2014
BUEN NØYTRAL
- uten profilerte eller utskårne deler I mange regulerte områder er det spesielle krav til stil og utforming.
Noen kunder ønsker heller ikke at bygget deres skal skille seg for mye ut i nabolaget.
Hos Buen hytter & hus AS er vi opptatt av å imøtekomme kundenes spesielle
ønsker og behov, og hjelper selvsagt mer enn gjerne til med å tilpasse hvert enkelt
byggeprosjekt til ulike krav og ideer.
For eksempel kan kunden være med på å bestemme graden av
dekorens utforming selv .
Man kan selvsagt sette opp våre standardmodeller uten våre særegne
profilerte og utskårne deler.
Noen velger å gå for profilerte stolper og lister etc. uten utskjæringer,
mens andre også velger bort profilene og går for mer nøytrale deler.
Valgmulighetene er mange, da våre særdeles dyktige håndverkere får til det meste.
På de neste sidene viser vi et par eksempel på noen av våre
standardmodeller, men i disse tilfellene uten profiler og utskjæringer,
slik at du får en idé om alternative løsninger på utsmykking.
Ønsker du å se andre modeller med annen utforming,
er det bare å ta kontakt.
Pris på våre nøytrale modeller får du også på forespørsel.
Vatnarli nøytral
Eksempel på helt nøytral utgave av standardmodellen Vatnarli.
Solvang nøytral
Eksempel på utgave av standardmodellen Solvang,
med profilerte deler, men uten utskjæringer.
Virerli nøytral
Eksempel på utgave av standardmodellen Vierli,
med profilerte deler, men uten utskjæringer.
Høgehall nøytral
Eksempel på helt nøytral utgave av standardmodellen Høgehall,
med liggende Buenpanel rundt vinduer og i gavler,
og stående Buenpanel ellers.
Fossheim nøytral
Eksempel på utgave av standardmodellen Fossheim,
med profilerte deler, men uten utskjæringer
- og med liggende Buenpanel rundt vinduer og i gavler.
Bjorli 2 nøytral
Eksempel på en helt nøytral utgave av standardmodellen
Bjorli 2, som det finnes mange varianter av.
Lifjell nøytral
Eksempel på utgave av standardmodellen Lifjell,
med profilerte deler, men uten utskjæringer.
Bergsjø nøytral
Eksempel på helt nøytral utgave av standardmodellen Bergsjø,
med liggende Buenpanel rundt vinduer og i gavler,
og stående Buenpanel ellers.
Budal nøytral
Eksempel på utgave av standardmodellen Budal,
med profilerte deler, men uten utskjæringer
- og med liggende Buenpanel rundt vinduer og i gavler.
Grønli nøytral
Eksempel på helt nøytral utgave av Grønli
fra katalogen ”Buenhytter - nye modeller 2012”
Almedal nøytral
Eksempel på helt nøytral utgave av Almedal
fra katalogen ”Buenhytter - nye modeller 2012”
Høgdal nøytral
Eksempel på helt nøytral utgave av Høgdal
fra katalogen ”Buenhytter - nye modeller 2012”
Hersjø nøytral
Eksempel på ny spesialtegnet hytte, med profilerte deler, men uten utskjæringer.
BYA: 101,0 kvm
BRA: 88,9 kvm + hems