Tilleggsregler

Første Runde Norges Cup Formel-K
2014
KNA Klepp Motorsport innbyr til første runde i Norgescupen Formel-k og
Karting Junior Cup.
Stevnet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement (ISR),
Det Nasjonale Sportsreglement for Norge (NSR), Kartingreglementet, reglement for
Norgescup, Karting Junior Cup, samt disse tilleggsregler.
Arrangør:
KNA Klepp Motorsport
Adresse:
Boks 31, 4358 Kleppe
Beliggenhet:
Reve, 10 km fra Klepp Sentrum, Nordsjøveien 710
Bane:
Lengde 1014 m bredde 8 m. Kjøreretning med klokken (CW)
Dato for stevnet:
Lørdag 10 og Søndag 11 mai, 2014
Arrangørlisens:
ARFK 14.04208
Banelisens:
BFK 14.12006
Sportskomitè:
Mette Mellemstrand, Aslak Stavnheim, Ronny Hegglund, Svein Helge
Larsen, Nathalia Castillo Bøe, Ørjan Polden.
Kontaktperson:
Svein Helge Larsen, 975 48 321
Klasser NC:
Mini, Jr. 60, Yamaha, KF3, KF2, Rotax, KZ2.
Debutantlisens godkjennes ikke.
Klasse Karting Junior Cup:
Cadetti. (Løp)
Debutantlisens godkjennes ikke.
Klasser med mindre enn 10 deltager blir ikke tildelt poeng i NC og blir derfor strøket.
Påmelding:
http://klepp.kna.no/Aktiviteter/Løp.aspx
Påmeldingsavgift:
- Cadetti, Mini, Jr. 60 kr 950,- Øvrige klasser kr 1300.-
Blått flagg med
rødt kryss:
Flagget kan brukes i begge finalene.
Svart flagg:
Førere som får svart flagg skal kjøre direkte til parkeringsdepot.
Dekk:
Iht til teknisk reglement for klasse.
Cadetti løp, Formel Mini, Jr. 60, Formel Yamaha, Rotax max, KF3, KF2 og KZ2 benytter egne
dekk. Merking av dekk skjer ved innkomst fra tid kjøring. Det kan bli brukt dekk sniffer. Om
en fører får utslag på sine dekk med sniffer kan dekk beslaglegges og sendes videre for utvidet
kontroll. I tilfelle hvor det blir avdekket ulovlig preparering av dekk må utøver og/eller
ledsager dekke alle utgifter forbundet med beslag og utvidet test av dekk.
Parc Ferme:
I henhold til NSR, sted blir anvist på førermøte.
Startprosedyre:
Startmetode med lys etter NSR § 750.4. Alternativt med flagg.
Det blir rullende start i alle klasser unntatt KZ2.
Oppkjøring er forbudt etter ”red line”. Det er forbudt å akselerere før
akselerasjonslinjen.
Oppstilling:
Alle skal gjennom servicepark før oppstilling i start gården.
Service park og start gård er adskilt med gjerder og vakter. Start gården
stenger 5 min før oppsatt tid for heat/ finale. Det slippes kun en klasse
om gangen inn i service gård.
Det er ikke tillatt å starte motor før funksjonær gir signal om dette.
Trening:
Minimum 5 runder må fullføres som obligatorisk trening
Transponder skal være montert under obligatorisk trening og løp.
Tidkjøring:
1 x 10min
Eneste godkjente transponder er AMB TranX 160.
Max 20 deltagere i hver gruppe under tidkjøring.
Eventuell deling av klassene blir opplyst på førermøtet.
Løpsopplegg:
Det kjøres to kvalifiseringsheat og to finaler.
Tidkjøring bestemmer startposisjon i første heat.
Kvalifiseringsheat: 12 runder.
Finaler: 12 runder i Cadetti, Mini, Jr. 60. Resterende klasser: 15 runder
Løpets vinner er den som vinner siste finale.
Arrangør forbeholder seg retten til å endre på oppsettet ved uforutsett
forlengelse av tiden. Ved regn kan antall runder bli redusert.
Max. 30 karter tillatt på banen samtidig.
Anmeldelsesfrist:
Alle påmeldinger skal være arrangør i hende senest torsdag 1 mai.
Etteranmeldelse: Ingen etteranmeldelse.
Premiering:
Premiering til minimum 1/3 av alle påmeldte innen fristen.
I klassene Cadetti, Mini, Junior 60 blir alle premiert.
Protester:
Iht NSR §93 – 99
Øvrig:
Det er kun tillatt å motta hjelp for å dytte i gang karten første gang med
unntak av Cadetti, Mini, Jr. 60 og Yamaha. Her kan hjelp mottas helt til
starten er gått. Hvit linje markerer hvor langt det er lov å assistere ved
start (40m). Karter som har stoppet, skal sikres på et trygt sted
fortrinnsvis i innersving. Fører beveger seg vekk fra karten og i
sikkerhet. Det er ikke mulighet for mekanikere til å oppholde seg på
indre bane under og mellom heat uten tillatelse fra løpsleder.
All overnatting i depot er forbudt. All form for bruk av åpen flamme i
parkeringsdepot er forbudt. Dette gjelder også grilling eller annen form
for matlaging hvor åpen flamme benyttes. Ref. Kartboka § 702.3.
Depotplass:
Forhandlere og team må melde plass behov, i god tid. Hver deltager blir
anvist plass. (max 6x4m)
Det henstilles til alle å rydde opp etter seg og kaste søppel i rette
containere ved miljøstasjonen i depotet før avreise. Søppelsekker utdeles
ved innsjekk. Ta kontakt med Miljøsjef hvis du skal kvitte deg med
spesial avfall.
Rusegrop:
Det er kun tillatt og starte karter for varmkjøring i rusegrop, på angitt
plass.
Anti-doping Norge: Vi kan få uanmeldt besøk av Anti-doping Norge for kontroll. Foreldre og
andre voksne oppfordres til måteholden bruk av alkohol ved kvelds
maten og utover kveldene.
Depot åpner torsdag 8. mai kl 15.00
Frivillig trening fredag:
10.00 – 17.00.
Innsjekk og teknisk kontroll: 17.00 - 21.00.
(Kr 300,-)
Endelig tids skjema og program for lørdag og søndag leveres ut ved innsjekk.
Overnatting:
Jæren Hotell: http://jarenhotel.no/
Funksjonærer:
Løpsleder:
Ass. Løpsleder:
Juryformann:
Jurymedlem:
Jurymedlem:
Jurymedlem:
Sekretær:
Sekreteriat:
Depotsjef:
Stevnekasserer:
Starter:
Start / Måldommer:
Baneobservatør:
Teknisk sjef:
Teknisk Ass:
Tidtaking:
Rundeanviser:
Gridsjef:
Sanitet:
Lege:
Sikkerhets sjef:
Speaker:
Fører kontakt:
Presse sjef:
Miljøsjef:
Alf Kåre Mydland
Ronny Hegglund
Odd Bekkelund
Ragnhild Lode
Frikk Nærby
Bergljot Skavikeng
Nathalia C. Bøe
Mette Mellemstrand, ++
Edmund Ousdal
John Rune Solevåg
tbc
Adrian Sviland
Hans Mossige, Ove Polden, Øyvind Gellein, Tor Årsland
Roy Simensen
Ørjan Polden, ++
June Korsmo
Kjartan Grønsdal
tbc
Norsk Folkehjelp Jæren
Sverre Severson
Harry Årrestad
Knut Enger, tbc
Ann Grethe Håheim
tbc
Terje Malmin
KNA Klepp Motorsport ønsker alle hjertelig velkommen
til første
runde i Norges cup på Reve Kart Ring.