Orientering om Lock-Foot whiplash syndromet

Orientering om Lock-Foot whiplash syndromet (L-F)
L-F er en ortopedisk feil med stor påvirkning på kroppslige funksjoner.
Av Robin Juberg
L-F er en ortopedisk feil med stor påvirkning
på kroppslige funksjoner. Den er et fenomen
som kan være totalt skjult og usynlig og likevel ha dyptliggende, negative innflytelser på
kroppslige funksjoner, og selv om det neppe
erkjennes, er det trolig den mest alminnelige
kilde til nevrologiske forstyrrelser i kroppen.
L-F berører gangmekanismen fra den berørte
fot i et diagonalt mønster til den motsatte side
av kraniet, og kan derved blant annet forklare
de hyppige funn av funksjonell forstyrrelse
i kjeveleddene - Temporo-Mandibular-Joint
(TMJ). En omhyggelig undersøkelse og diagnose med hensiktsmessig fotbehandling, kan
derfor ha en dramatisk effekt på den symptomatiske TMJ-pasient, som ellers ville fortsette
å leve et liv i konstante smerter. L–F er også en
bidragende faktor til Cranio-Mandibular-Cervical Dysfunction.
Å starte en konvensjonell behandling av et kjeveleddproblem uten å eliminere L-F, er en lite
optimal behandling. En L-F vil nemlig bidra til
forsterkning av kranielle feil og vil oftest være
den eneste grunn som forårsaker rotasjon av
tinningbena med påfølgende forskyvning av
glenoid fossae. En tannbehandling som inkluderer gjenopprettelse av bittoverflatene, bør
på samme måte ikke utføres uten eliminering
av L-F, det være seg tannregulering, lage proteser og implantasjoner med superstruktur
inkludert.
Anstrengende påvirkning for å forbedre
kroppsholdningen og normalisere gangfunksjonen, bør alltid ledsages av en undersøkelse
for å avgjøre om L-F er tilstede og fungerer
14
som en barriere. En meniskoperasjon i kneet
bør på samme måte neppe gjøres før resultatet av L-F korreksjonen er observert, spesielt i
de tidlige tilfellene. Kvinner bør i god tid før
en graviditet, få en mulig L-F eliminert for å
unngå bekkenløsningsproblemer på grunn
av effekten av utskillelse (produksjon) av relaxin kombinert med vridningskrefter, som før
nevnt.
Korreksjon av L-F bør også være det første
valg i behandling av Fibrositis/Fibromyalgia
pasienter. I følge Kjell Bjørner`s samt mine erfaringer, er L-F den betydeligste problemfaktoren i slike tilfeller. Resept på briller bør ikke
skrives ut før en mulig L-F er brakt i orden. En
korreksjon av L-F vil alltid forbedre samsynet.
Tinnitus (øresus) kan også ha årsakssammenheng med kjeveleddsproblematikk. L-F må
derfor korrigeres for å understøtte annen behandling. Manipulasjon av atlas (første nakkevirvel) bør heller ikke forsøkes med mindre L-F
er ordnet opp. På 10 år har jeg faktisk aldri sett
noe behov for å korrigere en atlas etter at L-F
ble eliminert.
Når idrettsutøveren sliter med overbelastningsskader som ankel/akillesproblematikk,
beinhinnebetennelse,
kneproblematikk,
sene- og muskelstrekkskader i lår/lyskeregionen samt hofte og ryggproblem, er det mangfoldige faktorer som spiller inn. Men i følge
erfaringer, er også her L-F den betydeligste
primærfeilen.
Ved feilfunksjoner som L-F og whiplashskader,
er diagnose- og behandlingsvurdering avhengig av at det benyttes AK/kinesiologi (applied
Homøopraktikeren - 1/2013
kinesiology) - en nevrologisk-funksjonell diagnoseteknikk. Uten kjennskap til denne teknikken er det vanskelig å stille diagnose og finne
ortopediske feil tidsnok til å unngå forverring,
før det oppstår irreversibel patologi.
En systematisk undersøkelse (screening) og
korreksjon av L-F i befolkningen ville utvilsomt
resultere i en forbedring av alle lidelser i skjelettet. Det er min overbevisning at samfunnet
ville oppnå store økonomiske besparelser, og
at folk ville bli befridd for en mengde lidelser
dersom dette ble gjort. Evnen til å bedømme
og behandle disse kroppslige problemene på,
vil berike behandleren med gode muligheter
til å takle disse invalidiserende problemene.
Hvorfor skulle ikke vi i det andre årtusen kunne bli like flinke som de hellenske foreldre?
Nye Lock-Foot kurs er under planlegging.
For informasjon, vennligst ta kontakt på tlf. 99
73 95 63 eller epost: [email protected]
com
Husk NLHs fagkurs og
årsmøte den 12-14. april 2013
Kurssted: Quality Airport Hotel Stavanger
Kurset koster kr. 500,-.
Pris for overnatting i enkeltrom med helpensjon kr. 1400,- pr. døgn. Pris for overnatting i dobbeltrom med helpensjon kr.
1200,- pr. pers./døgn.
Alle som ikke bor på hotellet, må betale
dagpakke. Dagpakke koster kr. 200,- pr.
dag, totalt kr. 600,- for weekenden.
Påmelding til NLH:
Tlf. 51 56 30 38 mellom kl. 08:00 - 14:00,
mail: [email protected] eller internett:
www.org-nlh.no.
KURS I LOCK-FOOT WHIPLASH SYNDROMET
1-3. MARS 2013 I MOLDE
FREDAG begynner vi med teori. Vi lærer hele behandlingsprosedyren. Vi lærer også
hvordan LFWS kan brukes til diagnostisering. Alle får detaljerte kompendier. Når teorien “sitter” starter vi med praksis. Husk å ha på deg “ledige klær”.
LØRDAG fortsetter vi med praksis ved å øve på hverandre til behandlingsformen “sitter”. Deretter lærer vi teori og praksis hvordan whiplashskader behandles.
SØNDAG fortsetter vi med praksis i Lock-Foot og whiplash syndromet.
Pris for 3 dager, kr. 6000,- inkl. enkel servering. Kursholder Robin Juberg.
For påmelding, ring Naturterapeuten tlf. 99739563 eller 71255119.
1/2013 - Homøopraktikeren
15