Promenaden kunne vært borte idag

FlaskePosten
Flaskebekk,
FLASKEBEKK VEL 1894 - 2014
INFORMASJON TIL GENERALFORSAMLINGEN 25. JUNI KL 19-21.00
Promenaden
kunne vært
borte idag
Har styret gjort
riktige valg?
Vi har hatt en krisevinter, som fort kunne
lignet på den i 80-tallet, da badehusene
kom flytende innover mot Rådhusplassen
mens dagpendlerne på Smørbukk glante
vantro på det de så.
Gjenoppbyggingen av Promenaden
og badehusene står skrevet i betong i
Flaskebekks historie. Heldigvis slapp vi
med småskader denne gang.
Gjennom flere år har vi sett at det tæres
på Promenaden.
Stadig får styret beskjeder om at stein
løsner og muren angripes både fra oven
og nedentil.
Vi fant det så kritisk at noe måtte
gjøres. Derfor har vi engasjert fagfolk
til forsterkningdarbeider - og dermed er
kassa nesten tom. Og dessverre er det
ikke slutt ennå. Vi trenger mer penger. Og
hvem skal betale?
Fluctuat nec mergitur
AMTAS repoortasje om brygga i
Drøbak viser at vi var heldige med
timingen. Promenaden kunne trolig
en
Flask
tt å bite i,
e naboene, li
g på
ralforsamlin
til Gene
Velkommen
lv.
u all
bestemmer se
Der finner d
u
d
m
so
g
n
ri
rve
terrasse og se estiller, jo billigere
du b
kale
Men jo mer
i støtter det lo
V
.
a
ss
a
lk
e
v
blir et for
næringsliv.
21
9
1
.
l
k
i
25. jun
Promenaden
Veien som badehusene henger
fast i, som vi alle spaserer på
fra tid til annen, kalles Promenaden. Badehusene er private,
men vi eier ikke lenger enn brua
til der badehuset lander. Der
henger vi alle fast i Nesoddlandet Ingen har rett til å forandre kystlinja. Men vi er nødt til
gjøre vedlikehold.
Hvem som eier Promenaden er
uklart. Kommunen frasier seg
ansvaret, fylket har ingen krav
på den,. Eierne av badehusene
er den eneste gruppen som tar
ansvar.
Flaskebekks beboere har alltid
tatt ansvaret for den, med stor
omhu.
I vinter har løsøre, tauverk, kajakker, til
og med hele landganger forsvunnet. Noen
steder er gulvet slått i fillebiter.
Gjestfrihet
Denne rause delingen med hele nesoddens befolkning har vært et
Promenaden er et æresmerke for Flaskebekk.
Det skal være tilgjengelig for alle, til
å bade hvor det er mulig, og det skal være
farbar vei på hele Proenaden.
Flaskebekk vel, av og til under navn
av Fiskerlaget, senere også en frivillig
gruppe som heter Promenadelaget, organisert vedlikehold og avholdt dugnader.
Stadig med velillig hjelp fra kravløse,
oppofrende, kunnskapsrike og villige
flaskebekkboere.
Undergraving
Nytt klima, nye båter som durer
forbi , forandrer vannets vei. Det slites
mer på alt. Det ser både vi som har badehus, og deg som går forbi. Muren som
holder alle badehusene fast til Nesodden,
begynner å miste stein, sanden den står på
begynner å gli, og vi vet alle hvordan det
gikk med bryggefundamentet.
Hva er vel
Nesodden uten
badehusrekka?
Vi som har sittet i velstyret i 2012,
2013 0g 14, har vurdet det som ekstremt
viktig for vellet at Promenaden består.
Vi har tatt det alvorig, gjennomgått
hver desimeter av muren, fotografert og
vurdert.
Både det nåværende og det forrige
styret har vært på saken.
vi har hatt flere befaringer, med og uten
fagfolk.
Vi har forsøkt alle våre kanaler forå
finne finansiering, uten hell.
Dugnad er
et gammelt ord
Vi har forhørt oss med veteraner så vel som nye ingeniørkyndige.
Noen har sagt oss at :dette ordner vi vel,
som tidligere, med å samle 20-30 gode
rygger og jobber noen weekender.
Gerhardsen er borte, dugnads-ånden
forsvinner som pust i vinterkulden.
Vi har derfor engasjert de som etter
vårbedømmelse vet mest om sjø og mur i
fjorden, kalt TT -service.
Vi har dermed skrapt velkassa og fått
gjort 60 % av det viktigste, det som måtte
gjøres umiddelbart.
Været på slutten av året har gitt oss
rett.
Hva er gjort?
Sjekk selv: Gå langs Promenaden,
Promenadens begynnelse til søndre
bryggehus, så langt ut på kanten du tør,
og kikk på muren som ligger utenpå den
gamle.
Vi vet at det må gjøres mer, og vi trenger
mer penger Vi har greidd mesteparten,
men det gjenstår. TTService har gjort
omtrent 60 % av jobben . Likevel har
de vært villige til å dele beløpet i to like
deler, for at vi skulle ha tid til å finansiere
opprustingen.
Vellet har beatlt 106 313 kroner inkl.
moms fra velkassa. det
står altså et likt beløp, 106
313 kroner igjen,som skal
betales så fort som mulig.
I tillegg må det legges betongdekke
i de deler av promenaden hvor dette ikke
er gjørt.Slik det nå er, blir veien angrepet
av regn, snø og ising ovenfra, og av
sjøsprut undenfra.
Vi er nødt til å lage et spleiselag
av dette. Hvem skal spleise? Alle
velmedlemmer har vært med på første
del. Styret finner det riktig at badehuseiere tar en større del av ansvaret
Om aLLE
BADEHUSEIERE
bidrar
med et
ENGANGSbeløp
kr.3000.-
Promenaden. “ Vi er nødt til å se
på helheten. Tre tusen kroer er en
ørsliten sum å betale for eden fantastiske fordel vi har. Det er kanskje
to-trepromille av badehusets verdi.
så er det
i orden
Burde ikke
Kommunen
betale?
Promenenaden er ikke priori
t-
ert. Vi har appelert til ordføreren. Hun har
igjen snakket med sine,og har meddelt oss
at komunen ikke kan prioritetre dette nå.
Siden Promenaden heller ikke offisielt er
en del av Kyststien enda, finnes det ikke
statsmidler heller.
Praktiske og moralske grunner forhindrer oss fra å ta bompenger.
Vi har søkt alt vi et om av banker og
forikringsselskapers gavefond. Hittil har
vi fått nei. Vi fortsetter å søke, men vi kan
ikke basere oss på private overskuddsfond,
vi regnes ikke som trengende, og heller
ikke spennede.
Hvis vi skulle få pengetildeling senere,
Vil dette bli brukt til ytterligere forsterkninger av veien og muren. Men det er
nå det gjelder.
Alle skal med
I de senere tid har vi også fått nye
naboer,som har tilholdssted på vår
kyst, men som tar sjøveien hjem når dagen,
eller sommeren tar slutt.
Men badehuset henger fast i Promenaden
like fullt.
Det er ønskelig at Promenadelaget tar mer
ansvar for å få grunneiere med i Flaskebekk
vel.
La oss ta ansvar
Det er ikke holdbart å snike seg unna
med å si at “ jeg har orden på min
landgang”, eller “ muren er allright der
jeg holder til”, eller “Jeg bruker ikke
Du som bor på
Flaskebekk, men
ikke har badehus,
er også velkommen til å bidra med
midler, med en sum
du synes du kan unnvære, og som vil gi
deg glede.
Kanskje det samme
som velkontingenten,
som om du betaler
dobbelt akkurat i år?
Vedlikehold er billigere enn
gjenoppbygging. Når vi sammen har
gjort dette, regner vi med at Promenaden står i tyve år til.
FlaskePosten
NYHETER OM FLASKEBEKK VEL 1894 - 2014
Fluctuat nec mergitur
(omgitt av bølger, men synker ikke)
Flaskebekk Vel
Postboks 50,1450 Nesoddtangen
Organisasjonsnummer: 986 555
900
Konto 70 2020 00027
Styreleder Birger Otto Libell,
Flaskebekkveien 85.
1450 Nesoddtngen. 91804017
[email protected]
Har du badehus på
eogbestkolkt?av
GambalereFerlaglsk
ad
(Eller
e)
at vi har en unik Promenad
Vær en god nabo,
bidra til Promenaden
med kr. 3000.- ei)
gr
(eller en sum du synes er
til Flaskbekk vel
Bank:70 2020 00027
Styre 2013- 2014:
Birger Otto Libell, leder
Bjarte Arnesson, sekretær
Ann Karin Hjerten, kasserer
Trogeir Rødsand styremedlem
Trygve Steinert, styremedlem